SharePoint listesinde veya kitaplığında sütun oluşturma

SharePoint listesinde veya kitaplığında sütun oluşturma

SharePoint sütunları, liste veya kitaplıkta bilgileri gruplandırma, kategorilere ayırma ve izlemenize yardımcı olur. Sütun türleri tek bir metin satırı, açılan liste listesi, diğer sütunlardan hesaplanan bir sayı ve bir kişinin adını seçmenizi sağlayan bir sütun içerir.

SharePoint Online veya SharePoint Server 2019 listeye veya kitaplığa sütun ekleme

Liste veya kitaplığınızdan ayrılmadan birçok sütun türü eklenebilir.

 1. İçinde sütun oluşturmak istediğiniz liste veya kitaplığa gidin.

 2. Listenin veya kitaplığın en üstündeki son sütun adının sağına + sütun Ekle veya + sütun Ekle 'yi seçin.

  Not: SharePoint ekranınız örneklerden farklı görünüyor mu? Yöneticinizin liste veya belge kitaplığında ayarlanmış bir deneyimi olabilir ya da SharePoint Server 'un önceki bir sürümünü kullanıyorsunuz. Öyleyse, yukarıdaki SharePoint Server 2016 sürümün sekmesini tıklatın. Hangi SharePoint sürümünü kullanıyorum?

 3. Açılan menüde istediğiniz sütun türünü seçin.

 4. Sütun Oluştur panelinde, ad alanına başlık veya sütun başlığı yazın.

  Sütun oluştur paneli
 5. Gerekli diğer bilgileri girin. Seçtiğiniz sütun türüyle alan sayısı değişir. Yukarıdaki örnek bir sayı alanı içindir.

 6. Kaydet'e tıklayın.

 1. Sütun oluşturmak istediğiniz liste veya kitaplığa gidin.

 2. Sütun eklemek istediğiniz tüm öğeler veya kitaplığın tüm belgeler görünümünde sütun eklemek için sütun Sütun Ekle simgesi Ekle 'yi seçin ve sonra da diğer 'i seçin ....

 3. Adı ve Türü bölümünde, Sütun adı kutusuna sütun için istediğiniz adı yazın.

  Sütun Oluştur iletişim kutusu

 4. Bu sütundaki bilginin türü altında, sütunda gösterilmesini istediğiniz bilgi türünü seçin. Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için site sütunu türleri ve seçeneklerbölümüne bakın.

 5. Ek Sütun Ayarları bölümünde,Açıklama kutusuna kullanıcıların sütunun amacını ve hangi verileri içermesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak bir açıklama yazın. Bu açıklama isteğe bağlıdır.

  Seçtiğiniz sütun türüne bağlı olarak, Ek Sütun Ayarları bölümünde başka seçenekler de görüntülenebilir. İstediğiniz ek ayarları seçin. Sütun ayarları hakkında daha fazla bilgi için site sütunu türleri ve seçeneklerbölümüne bakın.

 6. Sütun girdisinin beklenen özelliklere uyduğundan emin olmak için doğrulama ekleyebilirsiniz. Bölüm doğrulama 'ya tıklayarak bölümü genişletin ve verileri doğrulamak için kullanmak istediğiniz formülü yazın. Kullanıcıların geçerli veri girmesini sağlamak için geçerli verilerin nasıl görüneceğini açıklayan bir Kullanıcı iletisi ekleyin. Doğrulama ve formül sözdizimi hakkında bilgi için SharePoint listelerinde yaygın formüllerin örneklerinebakın.

  Örnek verilerle doldurulmuş alanlar içeren sütun doğrulama iletişim kutusu

  Sütun Doğrulama bölümü tüm sütun türleri için kullanılamaz.

 7. Kaydetmek için Tamam 'ı seçin.

 1. Giriş sayfasında ayarlar SharePoint Online’dan Ayarlar düğmesi öğesini seçin, site ayarları'nı tıklatın. Site ayarları'nı görmüyorsanız, site bilgileri 'ne ve ardından tüm site ayarlarını görüntüle'ye tıklayın. Bazı sayfalarda site içeriğinive ardından site ayarlarınıseçmeniz gerekebilir.

 2. Site Ayarları sayfasında, Web Tasarımcısı galerilerialtında site sütunları'nı seçin.

  Site Ayarları sayfasında site sütunu seçeneği
 3. Site sütunları sayfasında Oluştur'u seçin.

  Site sütunları sayfasındaki oluştur düğmesi
 4. Ad ve tür bölümünde, sütun adı kutusuna istediğiniz adı yazın.

 5. Sütunda depolamak istediğiniz bilgi türünü seçin.

  Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için site sütunu türleri ve seçeneklerbölümüne bakın.

 6. Grup bölümünde, yeni site sütununu depolamak için varolan grubu seçin veya sütunu depolamak için yeni bir grup oluşturun.

  Var olan grupların listesi SharePoint sürümüne ve eklenen gruplara göre değişir.

 7. Ek sütun ayarları bölümünde, istediğiniz ek sütun ayarlarını seçin. Bu bölümdeki seçenekler, Ad ve Tür bölümünde seçtiğiniz sütun türüne bağlı olarak farklılık gösterir.

  Sütun ayarları hakkında daha fazla bilgi için site sütunu türleri ve seçeneklerbölümüne bakın.

 8. Tamam’ı seçin.

 1. İçinde sütun oluşturmak istediğiniz liste veya kitaplığa gidin.

  Liste veya kitaplığınızın adı sayfada görünmüyorsa, >site içeriği Başlık çubuğunda SharePoint 2016 Ayarlar düğmesi. Ayarlar 'ı seçin ve ardından listenizin veya kitaplığınızın adını seçin.

 2. Liste ayarları veya kitaplık ayarları Başlık çubuğunda SharePoint 2016 Ayarlar düğmesi. Başlık çubuğunda SharePoint 2016 Ayarlar düğmesi. Ayarlar 'ı seçin.

  Kitaplık ayarları seçili ayarlar menüsü
 3. Ayarlar sayfasında, sütunlar bölümüne gidip var olan site sütunlarından ekle'yi seçin.

  Ayarlar sayfasında var olan sütun Ekle bağlantısını kapatma
 4. Site sütunlarından sütun Ekle sayfasında, sütunları seçin bölümünde, site sütunlarını Seç içinden seçilecek site sütunu grubunu seçin.

  Var olan sütun Ekle sayfası

  Listeden bir sütun grubu seçtiğinizde , kullanılabilen site sütunları listede görünür .

  Not: Kullanılabilir site sütunu listesi, tüm gruplara varsayılan olarak kullanılır, ancak aradığınızı içerebilecek grupları seçerek alan sayısını daraltabilirsiniz. Örneğin, çekirdek belge sütunları veya özel sütunlar.

 5. Eklemek istediğiniz site sütunlarını seçin ve Ekle'ye tıklayın. Sütunlar liste kutusunda sütunlar görünür . Sütunu, sitenizdeki kişilerin listeyi veya kitaplığı ilk kez açtıklarında otomatik olarak görecekleri varsayılan görünüme eklemek için, Varsayılan görünüme ekle'nin seçili olduğundan emin olun. Görevler listesinde, varsayılan olarak seçilen tüm içerik türlerine eklemeseçeneği de vardır. Sütunu tüm içerik türlerine eklemek istiyorsanız tüm içerik türlerine ekleme 'nin seçili olduğundan emin olun.

  Listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak, Seçenekler bölümünde daha fazla seçenek bulunabilir. İstediğiniz ek seçenekleri belirtin.

 6. Kaydetmek için Tamam 'ı seçin.

SharePoint Server 2016 veya SharePoint Server 2013 liste veya kitaplıkta sütun oluşturma

 1. Liste veya kitaplık zaten açık değilse, sayfada veya Hızlı Başlat 'ta adını tıklatın.

  Liste veya kitaplığınızın adı sayfada görünmüyorsa, ayarlar Office 365 Ayarlar düğmesi 'i tıklatın, site içeriği'ni tıklatın ve ardından listenizin veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın.

  Şeritteki kitaplık ve Gözat sekmesi
 3. Görünümleri Yönet grubunda Sütun Oluştur'u tıklatın.

  SharePoint Online kitaplığı sütun oluşturma bağlantısı
 4. Adı ve Türü bölümünde, Sütun adı kutusuna sütun için istediğiniz adı yazın.

  Sütun Oluştur iletişim kutusu

 5. Bu sütundaki bilginin türü altında, sütunda gösterilmesini istediğiniz bilgi türünü seçin. Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için site sütunu türleri ve seçeneklerbölümüne bakın.

 6. Ek Sütun Ayarları bölümünde,Açıklama kutusuna kullanıcıların sütunun amacını ve hangi verileri içermesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak bir açıklama yazın. Bu açıklama isteğe bağlıdır.

  Seçtiğiniz sütun türüne bağlı olarak, Ek Sütun Ayarları bölümünde başka seçenekler de görüntülenebilir. İstediğiniz ek ayarları seçin. Sütun ayarları hakkında daha fazla bilgi için site sütunu türleri ve seçeneklerbölümüne bakın.

 7. Sütun girdisinin beklenen özelliklere uyduğundan emin olmak için doğrulama ekleyebilirsiniz. Bölüm doğrulama 'ya tıklayarak bölümü genişletin ve verileri doğrulamak için kullanmak istediğiniz formülü yazın. Kullanıcıların geçerli veri girmesini sağlamak için geçerli verilerin nasıl görüneceğini açıklayan bir Kullanıcı iletisi ekleyin. Doğrulama ve formül sözdizimi hakkında bilgi için SharePoint listelerinde yaygın formüllerin örneklerinebakın.

  Örnek verilerle doldurulmuş alanlar içeren sütun doğrulama iletişim kutusu

  Sütun Doğrulama bölümü tüm sütun türleri için kullanılamaz.

 8. Kaydetmek için Tamam 'ı tıklatın.

 1. Portal sitesi giriş sayfasında Office 365 Ayarlar düğmesi Ayarlar 'a ve ardından site ayarları'na tıklayın.

 2. Site Ayarları sayfasında, Web Tasarımcısı galerilerialtında, site sütunları'nı tıklatın.

  Site Ayarları sayfasında site sütunu seçeneği
 3. Site Sütunları sayfasında Oluştur'u tıklatın.

  Site sütunları sayfasındaki oluştur düğmesi
 4. Ad ve tür bölümünde, sütun adı kutusuna istediğiniz adı yazın.

 5. Sütunda depolamak istediğiniz bilgi türünü seçin.

  Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için site sütunu türleri ve seçeneklerbölümüne bakın.

 6. Grup bölümünde, yeni site sütununu depolamak için varolan grubu seçin veya sütunu depolamak için yeni bir grup oluşturun.

  Var olan grupların listesi SharePoint sürümüne ve eklenen gruplara göre değişir.

 7. Ek sütun ayarları bölümünde, istediğiniz ek sütun ayarlarını seçin. Bu bölümdeki seçenekler, Ad ve Tür bölümünde seçtiğiniz sütun türüne bağlı olarak farklılık gösterir.

  Sütun ayarları hakkında daha fazla bilgi için site sütunu türleri ve seçeneklerbölümüne bakın.

 8. Tamam'a tıklayın.

 1. Liste veya kitaplık zaten açık değilse, sayfada veya Hızlı Başlat 'ta adını tıklatın.

  Liste veya kitaplığınızın adı sayfada görünmüyorsa, ayarlar Office 365 Ayarlar düğmesi 'i tıklatın, site içeriği'ni tıklatın ve ardından listenizin veya kitaplığınızın adını tıklatın.

  Liste seçiliyken site içeriği sayfası
 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın.

  Şeritte seçili liste sekmesi
 3. Ayarlar grubunda, Liste Ayarları'nı veya Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

  Şeritteki SharePoint kitaplık ayarları düğmeleri

 4. Ayarlar sayfasında, sütunlar bölümüne gidip var olan site sütunlarından ekle'yi tıklatın.

  Ayarlar sayfasında var olan sütun Ekle bağlantısını kapatma
 5. Site sütunlarından sütun Ekle sayfasında, sütunları seçin bölümünde, site sütunlarını Seç içinden seçilecek site sütunu grubunu seçin.

  Var olan sütun Ekle sayfası

  Not: Kullanılabilir site sütunu listesi, tüm gruplara varsayılan olarak kullanılır, ancak aradığınızı içerebilecek grupları seçerek alan sayısını daraltabilirsiniz. Örneğin, çekirdek belge sütunları veya özel sütunlar.

  Listeden bir sütun grubu seçtiğinizde , kullanılabilen site sütunları listede görünür .

  Site Sütunlarından Sütun Ekle

 6. Eklemek istediğiniz site sütunlarını seçin ve Ekle'ye tıklayın. Sütunlar liste kutusunda sütunlar görünür . Sütunu, sitenizdeki kişilerin listeyi veya kitaplığı ilk kez açtıklarında otomatik olarak görecekleri varsayılan görünüme eklemek için, Varsayılan görünüme ekle'nin seçili olduğundan emin olun. Görevler listesinde, varsayılan olarak seçilen tüm içerik türlerine eklemeseçeneği de vardır. Sütunu tüm içerik türlerine eklemek istiyorsanız tüm içerik türlerine ekleme 'nin seçili olduğundan emin olun.

  Listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak, Seçenekler bölümünde daha fazla seçenek bulunabilir. İstediğiniz ek seçenekleri belirtin.

 7. Kaydetmek için Tamam 'ı tıklatın.

SharePoint Server 2010 liste veya kitaplıkta sütun oluşturma

Aşağıdaki yordam, sütunu eklemek istediğiniz liste veya kitaplık sayfasından başlar.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın. Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa, Site eylemleri Site Eylemleri Menüsü 'e tıklayın, tüm site içeriğini görüntüle'ye tıklayın ve ardından listenizin veya kitaplığınızın adına tıklayın.

 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın. Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, listeniz bir takvimse, listenin adı Takvim'dir.

 3. Görünümleri Yönet grubunda Sütun Oluştur'u tıklatın.

 4. Liste Oluştur iletişim kutusunda,

  Sütun oluştur iletişim kutusu

  1. Adı ve Türü bölümünde, Sütun adı kutusuna sütun için istediğiniz adı yazın.

  2. Bu sütundaki bilginin türü altında, sütunda gösterilmesini istediğiniz bilgi türünü seçin. Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için site sütunu türleri ve seçeneklerbölümüne bakın.

  Not: Seçtiğiniz sütunun türüne bağlı olarak, sütunu oluşturduktan sonra türünü değiştiremeyebilirsiniz.

 5. Ek Sütun Ayarları bölümünde,Açıklama kutusuna kullanıcıların sütunun amacını ve hangi verileri içermesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak bir açıklama yazın. Bu açıklama isteğe bağlıdır.

  Seçtiğiniz sütun türüne bağlı olarak, Ek Sütun Ayarları bölümünde başka seçenekler de görüntülenebilir. İstediğiniz ek ayarları seçin.

 6. Sütunu, sitenizdeki kişilerin listeyi veya kitaplığı ilk açtıklarına otomatik olarak görecekleri varsayılan görünüme eklemek için, Varsayılan görünüme ekle'nin seçili olduğundan emin olun.

  Sütundaki verilerin doğrulanmasını istiyorsanız, Sütun Doğrulama bölümünde, verileri doğrulamak için kullanmak istediğiniz Formül'ü yazın ve sonra kullanıcıların geçerli veri yazmasına yardımcı olmak için sağlamak istediğiniz Kullanıcı iletisi'ni yazın. Sütun Doğrulama bölümü tüm sütun türleri için kullanılamaz.

 7. Tamam'ı tıklatın.

 1. Site eylemleri Site Eylemleri Menüsü tıklatın ve ardından site ayarları'nı tıklatın.

  Site eylemleri menüsünde Site Ayarları
 2. Site Ayarları sayfasında, Galeriler altında Site sütunları'nı tıklatın.

  Site Ayarları sayfasında site sütunu seçeneği
 3. Site Sütunları sayfasında Oluştur'u tıklatın.

  Site sütunları sayfasındaki oluştur düğmesi
 4. Ad ve tür bölümünde, sütun adı kutusuna istediğiniz adı yazın.

 5. Sütunda depolamak istediğiniz bilgi türünü seçin.

  Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için site sütunu türleri ve seçeneklerbölümüne bakın.

 6. Grup bölümünde, yeni site sütununu depolamak için varolan grubu seçin veya sütunu depolamak için yeni bir grup oluşturun.

  Var olan grupların listesi SharePoint Server 'ın sürümüne ve eklenen gruplara göre değişir.

 7. Ek sütun ayarları bölümünde, istediğiniz ek sütun ayarlarını seçin. Bu bölümdeki seçenekler, Ad ve Tür bölümünde seçtiğiniz sütun türüne bağlı olarak farklılık gösterir.

  Sütun ayarları hakkında daha fazla bilgi için site sütunu türleri ve seçeneklerbölümüne bakın.

 8. Tamam'a tıklayın.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa, Site eylemleri Site Eylemleri Menüsü 'e tıklayın, tüm site içeriğini görüntüle'ye tıklayın ve ardından listenizin veya kitaplığınızın adına tıklayın.

 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın. Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, listeniz bir takvimse, listenin adı Takvim'dir.

 3. Ayarlar grubunda, Liste Ayarları'nı veya Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

  Liste ayarları

 4. Liste ayarları veya kitaplık ayarları sayfasında, sütunlar bölümüne gidip Varolan site sütunlarından ekle'yi tıklatın.

  Ayarlar sayfasında var olan sütun Ekle bağlantısını kapatma
 5. Site sütunlarından sütunlar sayfasındaki sütunları seçin bölümünde, kullanılabilir site sütunları listesinde bir sütun seçin ve Ekle'yi tıklatın.

  Kullanılabilir site sütunları'nda bir sütun seçtiğinizde, sütunun içinde bulunduğu grup ve (varsa) bir açıklama görüntülenir.

  Site sütunu ekleme

  Not: Kullanılabilir site sütunu listesi, tüm gruplara varsayılan olarak kullanılır, ancak aradığınızı içerebilecek grupları seçerek alan sayısını daraltabilirsiniz. Örneğin, çekirdek belge sütunları veya özel sütunlar.

 6. Sütunu, sitenizdeki kişilerin listeyi veya kitaplığı ilk kez açtıklarında otomatik olarak görecekleri varsayılan görünüme eklemek için, Varsayılan görünüme ekle'nin seçili olduğundan emin olun.

  Listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak, Seçenekler bölümünde daha fazla seçenek bulunabilir. İstediğiniz ek seçenekleri belirtin.

 7. Tamam'a tıklayın.

Sütun adı gibi sütun ayarlarını değiştirebilirsiniz. Sütunun türüne ve listenin türüne bağlı olarak kullanıcının ne kadar metin girebileceği gibi ek değişiklikler yapabilirsiniz. SharePoint Designer 2010 gibi programlar, sütunları değiştirme konusunda sütun genişliği belirtme gibi daha fazla seçenek sunar.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa, Site eylemleri Site Eylemleri Menüsü 'e tıklayın, tüm site içeriğini görüntüle'ye tıklayın ve ardından listenizin veya kitaplığınızın adına tıklayın.

 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın. Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, listeniz bir takvimse, listenin adı Takvim'dir.

 3. Ayarlar grubunda, Liste Ayarları'nı veya Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

  Liste ayarları

 4. Liste Ayarları veya Kitaplık Ayarları sayfasındaki Sütunlar bölümünde, değiştirmek istediğiniz sütunun adını tıklatın.

  Liste ayarlarının Sütunlar bölümü

 5. İstediğiniz ayarları değiştirin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

SharePoint Server 2007 liste veya kitaplıkta sütun oluşturma

Not: Aşağıdaki yordam sütunu eklemek istediğiniz liste veya kitaplık sayfasından başlar. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın. Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'yi, ardından da liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın. Listeniz veya kitaplığınız orada değilse, Site eylemleri Site Eylemleri Menüsü 'e tıklayın, tüm site içeriğini görüntüle'ye tıklayın ve ardından listenizin veya kitaplığınızın adına tıklayın.

  Tüm site Içeriğini görüntüle 'nin vurgulandığı Site eylemleri menüsü
 2. Ayarlar Settings menu menüsünde sütun oluştur'a tıklayın.

 3. Ad ve tür bölümünde, sütun adı kutusuna istediğiniz adı yazın.

  Ad alanına sütununuz için bir ad koyun
 4. Bu sütundaki bilginin türü altında, sütunda gösterilmesini istediğiniz bilgi türünü seçin. Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için site sütunu türleri ve seçeneklerbölümüne bakın.

 5. Ek Sütun Ayarları bölümünde,Açıklama kutusuna kullanıcıların sütunun amacını ve hangi verileri içermesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak bir açıklama yazın. Bu açıklama isteğe bağlıdır.

  sütun Oluştur sayfasında ek ayarlar ekleme
 6. Seçtiğiniz sütun türüne bağlı olarak, Ek Sütun Ayarları bölümünde başka seçenekler de görüntülenebilir. İstediğiniz ek ayarları seçin.

 7. Sütunu varsayılan görünüme eklemek için, sitenizdeki kişilerin liste veya kitaplığı ilk açtıklarında otomatik olarak gördüğü varsayılan görünüme ekle'yi tıklatın.

 8. Tamam'a tıklayın.

Sütun adı gibi sütun ayarlarını değiştirebilirsiniz. Sütun türüne ve listenin türüne bağlı olarak, kullanıcının girebileceği metin miktarı gibi ek değişiklikler yapabilirsiniz.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'yi, ardından da liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ayarlar menüsünde Settings menu Liste ayarları 'nı veya istediğiniz ayarlar seçeneğini tıklatın.

  • Blog sitesinde, yönetici bağlantılarıaltında, gönderileri Yönet 'i tıklatarak gönderi listesini görüntüleyin. Ayarlar menüsünde Liste ayarları'nı tıklatın.

 3. Sütunlar'ın altında, değiştirmek istediğiniz sütunun adını tıklatın.

 4. İstediğiniz ayarları değiştirin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Not: Bir sütunun dizine eklenmesini belirtebilirsiniz; Bu, birden çok klasöre yayılan liste veya kitaplıkların görünümlerini değiştirmeyi daha hızlı hale getirir. Liste veya kitaplığın ayarlarını görüntülemek için, ana sayfada ayarları özelleştirmek için Dizine alınan sütunlar'ı tıklatın. Dizine eklemek istediğiniz sütunu seçin ve Tamam'ı tıklatın. Dizinler hakkında daha fazla bilgi için bkz: SharePoint 'te büyük listeleri ve kitaplıkları yönetme.

Site sütunu, birden fazla SharePoint sitesinde birden çok listeye atayabileceğiniz yeniden kullanılabilir bir sütun tanımı veya şablondur. Kuruluşunuz, listelerde ve kitaplıklarda bazı tutarlı ayarlar yapmak istiyorsa site sütunları kullanışlıdır. Ayarları birden fazla liste ve kitaplıkta paylaşabilir, böylece her seferinde ayarları yeniden oluşturmanız gerekmez.

 1. Portal sitesi giriş sayfasında Site eylemleri'ni tıklatın, site ayarları'Nın üzerine gelin ve tüm site ayarlarını değiştir'i tıklatın.

  Site Ayarları 'nın altındaki tüm site ayarlarını değiştir seçeneği
 2. Site ayarları sayfasında, galerileraltında site sütunları'nı tıklatın.

 3. Site sütunu Galerisi sayfasında Oluştur'u tıklatın.

 4. Ad ve tür bölümünde, sütun adı kutusuna istediğiniz adı yazın.

  Ad alanına sütununuz için bir ad koyun
 5. Bu sütundaki bilginin türü altında, sütunda gösterilmesini istediğiniz bilgi türünü seçin.

  Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için site sütunu türleri ve seçeneklerbölümüne bakın.

 6. Grup bölümünde, yeni site sütununu depolamak için varolan grubu seçin veya sütunu depolamak için yeni bir grup oluşturun.

  Var olan grupların listesi SharePoint sürümüne ve eklenen gruplara göre değişir.

  Aşağıdaki tabloda varsayılan olarak kullanılabilen gruplar açıklanmaktadır.

  Seçim

  Bunu görüntülemek için

  Temel sütunlar

  Birçok liste veya kitaplık türünde yararlı olan sütunlar.

  Temel kişi ve takvim sütunları

  Kişi ve takvim listelerinde faydalı olan sütunlar. Bu sütunlar genellikle, Microsoft Outlook gibi istemci iletişim ve takvim programlarından meta verileri eşitlemek için kullanılır.

  Temel belge sütunları

  Microsoft Office çekirdek Özellik kümesindeki standart belge sütunları ve Dublin Core meta verileri kümesi.

  Temel görev ve sorun sütunları

  Görev ve sorun listelerinde kullanışlı olan sütunlar. Bu sütunlar genellikle, Office Outlook gibi istemci görev ve sorun programlarından meta verileri eşitlemek için kullanılır.

  Özel Sütunlar

  Listenizin veya kitaplığınızın amacına uyacak şekilde eklediğiniz sütunlar.

  Genişletilmiş sütunlar

  Özel amaçlı sütunlar kümesi.

  Temel performans göstergeleri

  Temel performans göstergesi verilerini görüntülemek için kullanışlı olan sütunlar.

  Sayfa düzeni sütunları

  Sayfa düzeni bilgilerini içeren sütunlar.

  Yayımlama sütunları

  Yayımlama bilgilerini içermesinde yararlı olan sütunlar.

  Raporlar

  Rapor oluşturmak için faydalı olan sütunlar.

 7. Ek Sütun Ayarları bölümünde,Açıklama kutusuna kullanıcıların sütunun amacını ve hangi verileri içermesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak bir açıklama yazın. Bu açıklama isteğe bağlıdır.

  sütun Oluştur sayfasında ek ayarlar ekleme
 8. Seçtiğiniz sütun türüne bağlı olarak, Ek Sütun Ayarları bölümünde başka seçenekler de görüntülenebilir. İstediğiniz ek ayarları seçin.

 9. Tamam'a tıklayın.

Sütunlar ile yapabileceğiniz diğer

Sizi dinliyoruz!

Bu makale yardımcı oldu mu? Olduysa, lütfen bu sayfanın sonunda bunu bize iletin. Neyin kafa karıştırıcı veya eksik olduğunu bize söyleyin. Burada bir aramadan geldiyseniz ve istediğiniz bilgiler gelmediyse, aradığınızı bize bildirin. Lütfen SharePoint, işletim sistemi ve tarayıcı sürümlerinizi ekleyin. Geri bildiriminizi kullanarak adımlarımızı yeniden kontrol edecek ve bu makaleyi güncelleştireceğiz.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×