SharePoint liste veya kitaplık için izinleri özelleştirme

SharePoint liste veya kitaplık için izinleri özelleştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yönetici veya kitaplık, liste veya anket sahibi, başkalarının kısıtlama yaparken veri ihtiyaç duydukları verilere erişmek doğru kişilerin izin vermek için izinleri değiştirebilirsiniz.

Not: Ekleme, değiştirme veya bir belgenin veya klasörün izinlerini kaldırmak istiyorsanız, Paylaş dosyaları veya klasörleri Office 365'tebakın.

Varsayılan olarak, tüm siteler, listeler ve kitaplıklar bir site koleksiyonundaki doğrudan bunları site hiyerarşisi üstünde bulunan sitesinden izin ayarlarını devralır. Bunun anlamı site site koleksiyonunun kök siteden izin devralan ve bir alt site izinlerini üst sitesinden devralır. Klasörler, listeleri ve belgeler, bunları içeren siteden devralmak ve benzeri.

Bir liste, kitaplık veya anket için benzersiz izinler atamak için ilk sonu izin devralmayı için sahip sonra benzersiz izinleri atayın. Tüm izinler sayfasında bunu yapabilirsiniz. Bu makalede, izinleri sayfa ve sonu devralma nasıl gösterir ve sonra atamak veya izinleri değiştirmek için adımlar sunar.

Not: Kullanıcı bir belge veya başka bir öğe paylaşan devralma o öğe için otomatik olarak bozuk olur. Devralınan izinler öğeye kopyalanır ve öğe paylaşan kullanıcılar için izinleri eklenir. Ancak üst öğeye izinlerinde değişiklikler yapılırsa, bu değişiklikler olması uygulanmaz öğeye.

SharePoint Online'da, 2019, 2016 veya 2013 izinler sayfasını görüntülemek sunucusu

Bir liste veya kitaplık için

 1. Kitaplık veya listeye gidin ve açın.

 2. Ayarları ve sonra Kitaplık Ayarları veya liste ayarları' nı seçin.

  Ayarları görmüyorsanız, Şerit'nı açmak ve sonra Şeritte Kitaplık Ayarları veya Liste ayarları ' ı tıklatın kitaplık veya liste sekmesini seçin.

 3. Ayarları sayfasında, izinler ve yönetimaltında Bu listenin izinlerini veya Bu belge kitaplığının izinler' i tıklatın.

  Sayfanın Başı

Anket için

 1. Anket açın.

 2. Anket ayarları düğmesini tıklatın.

 3. Açılan kutuya tıklayın ve Anket ayarları' nı seçin.

 4. Ayarlar sayfasında, izinler ve yönetimaltında Bu anketin izinler' i tıklatın.

Tek tek öğeler için benzersiz izinler hakkında

İzinleri sayfasına gittiğinizde böyle bir sayfanın üstünde bir veya daha fazla iletileri görebilirsiniz:

Her ileti anlamı şudur:

 • Bu listenin bazı öğeler, bu sayfadan denetlenen değil benzersiz izinleri olabilir. Bu öğeleri gösterme. Bu geçmiş bazı zaman, liste, kitaplık veya anket belirli bir öğeyi başkalarıyla paylaştığı, anlamına gelir. Bu öğeleri göster' i tıklattığınızda, hangi öğelerin olduklarını gösteren bir özel durumlar iletişim kutusu görürsünüz. Bir öğenin sahibiyseniz, değişiklik yapmak için izinleri Yönet her biri için tıklatın.

 • Bu sitede sınırlı erişim kullanıcı vardır. Öğe veya belgeyi site altında onlarla paylaşılmış varsa kullanıcılar erişim sınırlı yeteneklere sahip. Kullanıcıları Göster. Bu öğenin bir kullanıcı, ancak tüm liste ile paylaşılıp paylaşılmadığını alırsanız, kitaplık veya anket bulunur değil sonra bunların erişim onlarla paylaşılan bir öğeyi sınırlıdır anlamına gelir. Kim olduğuna görmek için Kullanıcıları Göster seçeneğini tıklatın.

  Bir öğeyi bir kullanıcıyla paylaştığınızda, bunlar bunları öğeye erişim vermek için siteye sınırlı erişim verilir. Öğenin paylaşımını, kullanıcı siteye erişimini sınırlı yeteneklere sahip devam eder (ve bu iletiyi görürsünüz varsa), ancak bunlar onlarla paylaşılan değil herhangi bir öğe için erişemez.

 • Bu kitaplık izinleri üst öğeden devralır. (site adına). Bu devralma henüz liste, kitaplık veya anket kesildi değil olduğunu gösterir. İzin devralmayı aşağıda bunun nasıl yapılacağına için bkz.

Sayfanın Başı

SharePoint Online'da, 2019, 2016 veya 2013 izin devralmayı kesme sunucusu

Bir liste, kitaplık veya anket için izinleri devralmayı ve sonra yeni izin ayarlarını tanımlayın listesi (veya kitaplık için) içindeki öğeler için bir üst olur. Öğeleri altında üst (öğe benzersiz olarak tanımlanmış izinlere sahip sürece.) artık yeni izin ayarlarını devralır.

Devralmayı ve benzersiz izinleri atamak için şu adımları izleyin:

 1. Liste, kitaplık veya anket gidin ve açın.

 2. Yukarıdaki bölümde adımlarıkullanarak izinleri sayfasına gidin.

 3. İzin devralmayı öğeden için İzinleri devralmayı Durdur'utıklatın.

  Sayfanın Başı

SharePoint Online'da 2019, 2016 veya 2013 benzersiz izinleri atama sunucusu

Benzersiz izinler verebilirsiniz önce üst siteden devralmayı gerekir. Yukarıdaki bölümündeki adımları kullanarak devralması bozuk sonra benzersiz izinleri vermek için şu adımları izleyin:

 1. Liste, kitaplık veya anket gidin ve açın.

 2. Yukarıdaki bölümde adımlarıkullanarak izinleri sayfasına gidin.

 3. İzinler sekmesinde İzin Ver'i tıklatın.

  Not: Liste veya kitaplık üst öğeden devralmayı açarsanız, İzin vergöremezsiniz.

 4. Paylaş... iletişim kutusunda, kişileri davet seçildiğinden emin olun ve ardından kişi veya grup Enter adları veya e-posta adreslerini kutusuna erişim izni vermek istediğiniz adlarını yazın.

 5. İsterseniz kişisel bir ileti ekleyin.

 6. İşaretleyin veya Bu klasörde benzersiz izinleri olan öğeler bile her şeyi paylaşmaişaretini kaldırın. Verme veya öğeler için benzersiz izinler önceden ayarlamış kısıtlayın. (Bu seçenek, yalnızca klasörler için kullanılabilir.)

 7. İzin düzeyini erişim izni düzenlemek için davet ettiğiniz kişilerin bazı değişiklikler yapabilirsiniz, liste, kitaplık veya anket anlamına gelen varsayılan olarak ayarlanır. Okuma gibi farklı izin düzeyi vermek isterseniz yalnızca, Seçenekleri Göster ' i tıklatın ve bir izin düzeyi seçin kutusunda seçimi değiştirin.

 8. Kişileri davet et kutusuna herkes için e-posta iletisi gönderilir. Bunun olmasını istemiyorsanız, Seçenekleri Göster ' i tıklatın ve e-posta daveti Gönderseçeneğinin işaretini kaldırın.

 9. İşiniz bittiğinde Paylaş'ı tıklatın.

  Sayfanın Başı

Bazı durumlarda, Active Directory Windows Güvenlik grubu oluşturma ve Windows güvenlik grubunda tüm kişiler için bir kitaplık veya liste için erişim vermek isteyebilirsiniz. Örneğin, ekip güvenlik grubunu SharePoint grubuna ekleyerek bir liste, tüm ekip erişim vermek isteyebilirsiniz. Yeni kişiler ekibinizin katıldığınızda, sonra bunları uygun yalnızca bunları uygun Windows güvenlik grubuna ekleyerek izinleri. Windows Güvenlik grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz: Active Directory güvenlik grupları.

Not: Windows güvenlik grubunu olmayan bir dağıtım grubuna erişim izni veremez.

SharePoint Online'da 2019, 2016 veya 2013 izin düzeylerini değiştirme sunucusu

Benzersiz izinleri değiştirmek için önce üst siteden devralmayı gerekir. Yukarıdaki bölümündeki adımları kullanarak devralması bozuk sonra izinlerini değiştirmek için şu adımları izleyin:

 1. Liste, kitaplık veya anket gidin ve açın.

 2. Liste, kitaplık veya anket bölüme yukarıdaki adımlarıkullanarak izinleri sayfasına gidin.

 3. Ad listesinde, kullanıcı veya grup için izin düzeylerini değiştirme adının yanındaki onay kutusunu seçin.

 4. Kullanıcı izinlerini Düzenle' yi seçin.

 5. İzinler' in altında kullanıcılar veya gruplar, seçtiğiniz için istediğiniz izin düzeyinin yanındaki kutuyu işaretleyin.

İzin düzeyleri hakkında daha fazla bilgi için SharePoint izin düzeylerini anlamakonusuna bakın.

Sayfanın Başı

SharePoint Online'da, 2019, 2016 veya 2013 kullanıcı izinlerini Kaldır sunucusu

Kullanıcıların veya grupların erişim izni izinlerini kaldırmak için şu adımları izleyin:

 1. Liste, kitaplık veya anket gidin ve açın.

 2. Liste, kitaplık veya anket bölüme yukarıdaki adımlarıkullanarak izinleri sayfasına gidin.

 3. Ad listesinde, kullanıcı veya izinlerini kaldırmak istediğiniz grubun adının yanındaki onay kutusunu seçin.

 4. Kullanıcı izinlerini Kaldır' ı seçin.

İzinler sayfası, grup veya kullanıcının artık listeye izni olmadığını gösterecek şekilde güncelleştirilir.

SharePoint Online'daki tüm benzersiz izinler, 2019, 2016 veya 2013 sunucusu silmek için devralmayı geri yükleme

Bir site, klasör, liste, kitaplık, liste öğesi veya belge ve üst arasında izin devralmayı kesildiğinde, devralmayı dilediğiniz zaman ayarladığınız özel izinler kaldırır geri yükleyebilirsiniz.

 1. Liste, kitaplık veya anket gidin ve açın.

 2. Liste, kitaplık veya anket bölüme yukarıdaki adımlarıkullanarak izinleri sayfasına gidin.

 3. İzinler sekmesinde (listenin veya kitaplığın) Benzersiz izinleri sil'i tıklatın.

 4. Tamam'ı tıklatın. Listenin durum çubuğunda artık “Bu liste izinleri üst öğesinden devralıyor” görüntülenir. Üst öğenin adı güncellenen durumun yanında görüntülenir.

Sayfanın Başı

Yöneticiler ve BT uzmanları için

SharePoint 2010'da izinler sayfasını görüntüleme

Bir liste veya kitaplık için

 1. Kitaplık veya listeye gidin ve açın.

 2. Şeridi açmak için kitaplık veya liste sekmesini tıklatın ve sonra Şeritte Kitaplık Ayarları veya Liste ayarları ' ı tıklatın.

 3. Ayarları sayfasında, izinler ve yönetimaltında Bu listenin izinlerini veya Bu belge kitaplığının izinler' i tıklatın.

  Sayfanın Başı

Anket için

 1. Anket açın.

 2. Anket ayarları düğmesini tıklatın.

 3. Açılan kutuya tıklayın ve Anket ayarları' nı seçin.

 4. Ayarlar sayfasında, izinler ve yönetimaltında Bu anketin izinler' i tıklatın.

Tek tek öğeler için benzersiz izinler hakkında

İzinleri sayfasına gittiğinizde böyle bir sayfanın üstünde bir veya daha fazla iletileri görebilirsiniz:

Her ileti anlamı şudur:

 • Bu listenin bazı öğeler, bu sayfadan denetlenen değil benzersiz izinleri olabilir. Bu öğeleri gösterme. Bu geçmiş bazı zaman, liste, kitaplık veya anket belirli bir öğeyi başkalarıyla paylaştığı, anlamına gelir. Bu öğeleri göster' i tıklattığınızda, hangi öğelerin olduklarını gösteren bir özel durumlar iletişim kutusu görürsünüz. Bir öğenin sahibiyseniz, değişiklik yapmak için izinleri Yönet her biri için tıklatın.

 • Bu sitede sınırlı erişim kullanıcı vardır. Öğe veya belgeyi site altında onlarla paylaşılmış varsa kullanıcılar erişim sınırlı yeteneklere sahip. Kullanıcıları Göster. Bu öğenin bir kullanıcı, ancak tüm liste ile paylaşılıp paylaşılmadığını alırsanız, kitaplık veya anket bulunur değil sonra bunların erişim onlarla paylaşılan bir öğeyi sınırlıdır anlamına gelir. Kim olduğuna görmek için Kullanıcıları Göster seçeneğini tıklatın.

 • Bu kitaplık izinleri üst öğeden devralır. (site adına). Bu devralma henüz liste, kitaplık veya anket kesildi değil olduğunu gösterir. İzin devralmayı aşağıda bunun nasıl yapılacağına için bkz.

Sayfanın Başı

SharePoint 2010'da öğeden devralmayı

 1. Liste veya erişimi kısıtlamak istediğiniz kitaplığı açın.

 2. Liste Araçları veya Kitaplık araçları sekmesinde, liste veya kitaplık komutlarının galerisini açmak için tıklatın.

 3. Şeritte, Liste izinleri veya Kitaplık izin düğmesini tıklatın.

  Listeyi kendi üst siteden izin devralan açıklayan sarı durum çubuğu içeren liste veya kitaplık için izinleri sayfası açılır.

  Not: Liste veya kitaplık izinleri görmüyorsanız, birkaç düğmelerini açıklamalı alt yazılar olmadan yalnızca simgeleri indirmek gibi pencerelerinizi tam ekran olduğundan emin olun.

 4. İzinleri devralmayı Durdur'utıklatın.

  Şimdi listenin üst siteden kesilir.

Not gereken iki önemli noktalar şunlardır:

 • Listenin hala önce olduğu aynı izin ayarlarını bulunur. Ancak artık, izinleri üst öğeden devralmayı yerine kendi üst kopyasını sahiptir??? s izinler.

 • Ana site izinleri ayarlarına yaptığınız değişiklikler bu listeyi tarafından devralınmadığından.

Gruplara veya kullanıcılara istemediğiniz SharePoint 2010'da kaldırma

 1. İzinler sayfası adı bölümünde, grupları veya bu listeye erişim olmamalıdır kullanıcılar için onay kutularını seçin.

 2. Kullanıcı izinlerini Kaldır' ı tıklatın.

 3. İzinler sayfası, grup veya kullanıcının artık listeye izni olmadığını gösterecek şekilde güncelleştirilir.

Sayfanın Başı

Gruplara veya SharePoint 2010'da bireyler için erişim verme

Bazı durumlarda, bir grup oluşturun ve bu listeyi erişim vermek isteyebilirsiniz. Örneğin, bir liste, ekip erişim vermek isteyebilirsiniz. Tanıdığınız ekibinizin büyüme gelecekte, çünkü bunu??? Ekibiniz için bir grup oluşturun ve listede o grubu erişim vermek en iyi s. Doğrudan yeni kişiler ekibinizin katıldığınızda, bunları gruba ekleyin.

Grup oluşturma hakkında ayrıntılı bilgi için özelleştirme SharePoint sitesi izinleribakın.

Diğer durumlarda, ekip sitenizde bir veya iki kişi için erişim vermek isteyebilirsiniz.

 1. Düzen sekmesinde, liste için izinler sayfasında İzin Ver'itıklatın.

 2. Grup veya Kullanıcı/Grup kutusunda erişim vermek istediğiniz kişinin adını yazın.

 3. Grup veya bireyler olmasını istediğiniz izin düzeyini seçin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Liste veya kitaplık SharePoint 2010'da izin düzeylerini izin atamada düzenleme

Seçilen kullanıcılara ve SharePoint grupları bir liste veya kitaplığı ile ilişkilendirilmiş izin düzeyleri izin atamalarını düzenlemek için aşağıdaki adımları kullanın. İzin düzeyleri düzenlemekte olduğunuz güvenliği sağlanabilir nesneyi üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınan izinler, aşağıdaki adımları gerçekleştirmeyi bu devralma ihlal ediyorsa olduğunu unutmayın.

Daha sonra yeniden üst güvenliği sağlanabilir nesneden izinleri devralmayı seçebilirsiniz. İzinleri üst öğeden devralmayı herhangi bir benzersiz SharePoint grupları gibi bu güvenliği sağlanabilir nesne oluşturulmuş olabilir benzersiz izinler veya bu güvenilir nesnenin kullanırken en benzersiz oluşturulan izin Atamaları Seviyelendir atar olduğunu unutmayın. izinler.

 1. İzin düzeyleri düzenlemek istediğiniz listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Şerit üzerindeki liste veya kitaplık sekmesinde Liste ayarları veya Belge kitaplığı ayarları' nı tıklatın.

 3. Özelleştir sayfasında, izinler ve yönetim sütununda, Bu listenin izinlerini veya Bu belge kitaplığının izinler' i tıklatın.

  Tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları bu kitaplığı ve bunlara atanan izin düzeyleri ile ilişkili izinler sayfasını görüntüler.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, onay kutularını yanındaki ad sütununda görünür. İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır.

 4. Liste veya kitaplık izinleri devralmayı olup olmadığını güvenilir bu nesnenin izin düzeylerini düzenlemek için izinleri devralmayı Durdur'u gerekir. Bunu yapmak için İzinleri devralmayı Durdur'utıklatın ve sonra onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.

 5. Kullanıcıları ve izin düzeyleri bu güvenliği sağlanabilir nesnesindeki düzenlemek istediğiniz SharePoint grupları için onay kutularını seçin.

 6. Kullanıcı izinlerini Düzenle' yi tıklatın.

  Kullanıcı İzinlerini Düzenle
 7. İzinleri seçin bölümünde, değil istediğiniz ve Tamam' ı temizleyin istediğiniz izin düzeylerini seçin.

Sayfanın Başı

Bir klasör, belge veya SharePoint 2010'daki liste öğesi izin düzeylerini izin atamada düzenleme

Seçili kullanıcılar ve SharePoint grupları bir klasör, belge veya liste öğesi ilişkilendirilmiş izin düzeyleri düzenlemek için aşağıdaki adımları kullanın. İzin düzeyleri düzenlemekte olduğunuz güvenliği sağlanabilir nesneyi üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınan izinler, aşağıdaki adımları gerçekleştirmeyi bu devralma ihlal ediyorsa olduğunu unutmayın.

Daha sonra yeniden üst güvenliği sağlanabilir nesneden izinleri devralmayı seçebilirsiniz. İzinleri üst öğeden devralmayı herhangi bir benzersiz SharePoint grupları gibi bu güvenliği sağlanabilir nesne oluşturulmuş olabilir benzersiz izinler veya bu güvenilir nesnenin kullanırken en benzersiz oluşturulan izin Atamaları Seviyelendir atar olduğunu unutmayın. izinler.

 1. Liste veya klasör, belge veya liste öğesi izin düzeylerini düzenlemek istediğiniz, içeren kitaplığı açın.

 2. Klasör, belge veya liste öğesi izin düzeylerini düzenlemek istediğiniz sağındaki açılan menüsünü tıklatın ve İzinleri Yönet'itıklatın.

  İzinleri: Bu güvenilir nesnenin ve bunlara atanan izin düzeyleri, tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları güvenliği sağlanabilir nesne adı sayfasında görüntüler.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa adları sütununun yanındaki onay kutularını görüntülenir. İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır.

 3. Liste veya kitaplık izinleri devralmayı olup olmadığını güvenilir bu nesnenin izin düzeylerini düzenlemek için izinleri devralmayı Durdur'u gerekir. İçin bunun üzerinde İzinleri devralmayı Durdur'utıklatın ve sonra onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.

 4. Kullanıcıları ve izin düzeyleri bu güvenliği sağlanabilir nesnesindeki düzenlemek istediğiniz SharePoint grupları için onay kutularını seçin.

 5. Kullanıcı izinlerini Düzenle' yi tıklatın.

  Kullanıcı İzinlerini Düzenle
 6. İzinleri seçin bölümünde, değil istediğiniz ve Tamam' ı temizleyin istediğiniz izin düzeylerini seçin.

Sayfanın Başı

Liste veya kitaplık SharePoint 2010'da izinleri devralmasını yeniden yapılandırma

Siz sonra??? ve bir site, klasör, liste, kitaplık, liste öğesi veya belge ve üst arasındaki izinleri devralması bozuk, devralmayı dilediğiniz zaman sürdürebilirsiniz.

 1. İçin devralmayı geri yüklemek istediğiniz listeyi açın.

 2. Liste Araçları veya Kitaplık araçları sekmesinde, liste veya kitaplık galerisinde, İzinleri liste veya Kitaplık izinleri' ni tıklatın.

 3. Liste izin sayfasında tıklatın izinlerini devral.

Sayfanın Başı

SharePoint 2007 kullanıcıları ve grupları bir liste veya kitaplığı ile ilişkilendirilmiş görüntüleme

 1. Liste veya kullanıcılar ve SharePoint grupları görüntülemek istediğiniz kitaplığı açın.

 2. Ayarlar menüsünde, Belge kitaplığı ayarları veya Liste ayarları' nı tıklatın.

 3. Özelleştir sayfasında, izinler ve yönetim sütununda, Bu belge kitaplığının izinler veya Bu listenin izinlerini' ı tıklatın.

  İzinleri: Tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları (ve bunlara atanan izin düzeyleri) güvenliği sağlanabilir nesne adı sayfasında görüntülenir güvenliği sağlanabilir bu nesnede uygulanır.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, Kullanıcı/Grup sütunun yanındaki onay kutularını görüntülenir.

Sayfanın Başı

SharePoint 2007 kullanıcıları ve grupları bir klasör, belge veya liste öğesi ilişkilendirilmiş görüntüleme

 1. Liste veya kullanıcılar ve SharePoint grupları görüntülemek istediğiniz klasörleri, belge veya liste öğesi içeren kitaplığı açın.

 2. İşaretçiyi, klasör, belge veya liste öğesi izinlerini görüntülemek, görüntülenen oku tıklatın ve İzinleri Yönet'iistediğiniz üzerinde bekletin.

  İzinler: Tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları ve bunlara atanan izin düzeyleri güvenliği sağlanabilir bu nesnede uygulanan güvenliği sağlanabilir nesne adı sayfasında görüntüler.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, Kullanıcı/Grup sütunun yanındaki onay kutularını görüntülenir.

Sayfanın Başı

Bir liste veya kitaplığa SharePoint 2007'de kullanıcı ekleme

Belirli bir liste veya kitaplığı ile ilişkilendirilmiş durumda varolan bir SharePoint grubuna kullanıcı eklemek için aşağıdaki adımları kullanın. Benzersiz izinler yapılandırmakta olduğunuz güvenilir nesnenin kullanıyorsa, ayrıca bu güvenliği sağlanabilir nesne istediğiniz izinlere sahip kullanıcıları doğrudan eklemek, veya mevcut SharePoint gruplarını istediğiniz izinlerle bu listeye ekleyebilirsiniz.

Not: Üst güvenliği sağlanabilir nesneden izinleri devralmış varsa, kullanıcıların veya grupların SharePoint güvenliği sağlanabilir nesneye doğrudan ekleyemezsiniz. Bu durumda, var olan SharePoint gruplarına kullanıcıları yalnızca ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler oluşturursanız, sonra kullanıcı ekleyebilirsiniz.

 1. Liste veya kitaplık SharePoint grupları veya kullanıcıları eklemek istediğiniz açın.

 2. Ayarlar menüsünde, Belge kitaplığı ayarları veya Liste ayarları' nı tıklatın.

 3. Özelleştir sayfasında, izinler ve yönetim sütununda, Bu belge kitaplığının izinler veya Bu listenin izinlerini' ı tıklatın.

  Tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları bu liste veya kitaplık ve bunlara atanan izin düzeyleri ile ilişkili izinler sayfasını görüntüler.

  Not: İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır. Bu durumda, kullanıcılar ve SharePoint gruplar da (bunlar bu güvenilir nesnenin bu izinlerini devralır) üst eklenir. Benzersiz izinler (üst öğeden devralmayı değil) kullanılıyorsa, kullanıcılar ve SharePoint grupları güvenliği sağlanabilir bu nesneye ekleme yalnızca bu güvenliği sağlanabilir nesne ve bu güvenliği sağlanabilir nesneden izinlerini devral herhangi bir varlık etkiler.

 4. Yeni menüsünde Kullanıcı Ekle'yi tıklatın.

  Not: Listenin veya kitaplığın izinlerini üst sitesinden devralıyorsa Yeni menüsünden görünmez. Bu durumda, Eylemler menüsünde İzinleri Düzenle'yitıklatın ve benzersiz izinler oluşturmak istediğiniz onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.

 5. Kullanıcı Ekle bölümünde kullanıcı ve güvenliği sağlanabilir bu nesneye eklemek istediğiniz SharePoint gruplarını belirtin.

 6. İzin ver bölümünde, ya da varolan bir SharePoint grubuna kullanıcı ekleme veya bunları doğrudan güvenliği sağlanabilir nesne izin vermek ve aşağıdakilerden birini veya birkaçını bu kullanıcılar bu güvenliği sağlanabilir nesne üzerinde istediğiniz izin vermek için onay kutularını seçin.

  Notlar: 

  • Üst güvenliği sağlanabilir nesneden izinleri devralmış varsa, kullanıcılar veya SharePoint grupları bu güvenliği sağlanabilir nesneye doğrudan ekleyemezsiniz. Bunun yerine, kullanıcıların yalnızca varolan bir SharePoint grubuna ekleyebilirsiniz.

  • SharePoint grubu başka bir SharePoint grubuna ekleyemezsiniz. Adım 5'te SharePoint grubu eklediyseniz, doğrudan kullanıcılara izin verseçmeniz gerekir.

 7. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir klasör, belge veya liste öğesi SharePoint 2007'de kullanıcı ekleme

Belirli bir klasör, belge veya liste öğesi ile ilişkilendirilmiş durumda varolan bir SharePoint grubuna kullanıcı eklemek için aşağıdaki adımları kullanın. Benzersiz izinler yapılandırmakta olduğunuz güvenilir nesnenin kullanıyorsa, ayrıca bu güvenliği sağlanabilir nesne istediğiniz izinlere sahip kullanıcıları doğrudan eklemek, veya mevcut SharePoint gruplarını istediğiniz izinlerle bu listeye ekleyebilirsiniz.

Not: Üst güvenliği sağlanabilir nesneden izinleri devralmış varsa, kullanıcıların veya grupların SharePoint güvenliği sağlanabilir nesneye doğrudan ekleyemezsiniz. Bu durumda, şu anda bu güvenliği sağlanabilir nesne ile ilişkilendirilmiş var olan SharePoint gruplarına yalnızca kullanıcılar ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler oluşturursanız, sonra kullanıcı ekleyebilirsiniz.

 1. Liste veya SharePoint grupları veya kullanıcıları eklemek istediğiniz klasör, belge veya liste öğesi içeren kitaplığı açın.

 2. İşaretçiyi, klasör, belge veya liste öğesi İzinlerini Yönet'itıklatın, görüntülenen oku tıklatın ve SharePoint grupları veya kullanıcıları eklemek istediğiniz üzerinde bekletin.

  Tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları ve bu güvenliği sağlanabilir nesneye uygulanan bulunan atanan izin düzeyleri izinler sayfasını görüntüler.

  Not: Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, Kullanıcı/Grup sütunun yanındaki onay kutularını görüntülenir. İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır. Bu durumda, kullanıcılar ve SharePoint gruplar da (bunlar bu güvenilir nesnenin bu izinlerini devralır) üst eklenir. Benzersiz izinler (üst öğeden devralmayı değil) kullanılıyorsa, kullanıcılar ve SharePoint grupları için bu güvenliği sağlanabilir nesne eklemek yalnızca bu güvenliği sağlanabilir nesne ve bu güvenliği sağlanabilir nesneden devralınan herhangi bir varlık etkiler.

 3. Yeni menüsünde Kullanıcı Ekle'yi tıklatın.

  Not: Listenin veya kitaplığın izinlerini üst sitesinden devralıyorsa Yeni menüsünden görünmez. Bu durumda, Eylemler menüsünde İzinleri Düzenle'yitıklatın ve benzersiz izinler oluşturmak istediğiniz onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.

 4. Kullanıcı Ekle bölümünde kullanıcı ve güvenliği sağlanabilir bu nesneye eklemek istediğiniz SharePoint gruplarını belirtin.

 5. İzin ver bölümünde, ya da varolan bir SharePoint grubuna kullanıcı ekleme veya bunları doğrudan güvenliği sağlanabilir nesne üzerinde izin verin ve aşağıdakilerden birini veya birkaçını bu kullanıcılar bu güvenliği sağlanabilir nesne üzerinde istediğiniz izin vermek için onay kutularını seçin.

  Notlar: 

  • Üst güvenliği sağlanabilir nesneden izinleri devralmış varsa, kullanıcılar veya SharePoint grupları bu güvenliği sağlanabilir nesneye doğrudan ekleyemezsiniz. Bunun yerine, kullanıcıların yalnızca varolan bir SharePoint grubuna ekleyebilirsiniz.

  • SharePoint grubu başka bir SharePoint grubuna ekleyemezsiniz. Adım 5'te SharePoint grubu eklediyseniz, doğrudan kullanıcılara izin verseçmeniz gerekir.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Liste veya kitaplık SharePoint 2007'de yeni bir SharePoint grubu oluşturma

Bu yordamı yalnızca liste veya kitaplık kendi üst siteden devralınan izinler gerçekleştirilebilir.

Not: Başlangıç noktanız ne olursa olsun, tüm SharePoint gruplarını site koleksiyonu düzeyinde oluşturulur. Bu tüm SharePoint grupları site koleksiyonundaki tüm sitelerde kullanılabilir anlamına gelir.

 1. Yeni bir SharePoint grubu oluşturmak istediğiniz listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Ayarlar menüsünde, Belge kitaplığı ayarları veya Liste ayarları' nı tıklatın.

 3. İzinler ve yönetim sütununda, Bu belge kitaplığının izinler veya Bu listenin izinlerinitıklatın.

  Tüm kullanıcıları ve bu liste veya kitaplık ve bunlara atanan izin düzeyleri atanmış olan SharePoint gruplarına izinler sayfasını görüntüler.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, Kullanıcı/Grup sütunun yanındaki onay kutularını görüntülenir. İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır.

 4. Liste veya kitaplık izinleri üst öğeden devralmayı varsa Eylemler menüsünde , İzinleri üst yönetmetıklatın. Aksi takdirde, bu liste veya kitaplık SharePoint grubu oluşturamazsınız.

 5. Yeni menüsünde, Yeni Grup'utıklatın.

 6. Yeni Grup sayfasında, atamak istediğiniz izin düzeyleri de dahil olmak üzere, yeni SharePoint grubu ayarlarını belirtin ve Oluştur' u tıklatın.

  Yeni SharePoint grubu oluşturduktan sonra yeni SharePoint grubuna kullanıcı ekleyebileceğiniz kişiler ve gruplar sayfasına gidin.

Sayfanın Başı

Yeni SharePoint 2007 Grup bir klasör, belge veya liste öğesi oluşturma

Yeni bir SharePoint grubu oluşturun ve bir klasör, belge veya liste öğesi atamak için aşağıdaki adımları kullanın. Bu yordamı yalnızca bir klasör, belge veya kendi üst siteden devralınan izinler liste öğesi gerçekleştirilebilir.

Not: Başlangıç noktanız ne olursa olsun, tüm SharePoint gruplarını site koleksiyonu düzeyinde oluşturulur. Bu tüm SharePoint grupları site koleksiyonundaki tüm sitelerde kullanılabilir anlamına gelir.

 1. Liste veya kitaplıkta yeni bir SharePoint grubu oluşturmak istediğiniz açın.

 2. İşaretçiyi, klasör, belge veya liste öğesi İzinleri Yönet'itıklatın, görüntülenen oku tıklatın ve yeni bir SharePoint grubu oluşturun istediğiniz üzerinde bekletin.

  Tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları (ve bunlara atanan izin düzeyleri) izinler sayfasını görüntüler güvenliği sağlanabilir bu nesnede uygulanır.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, Kullanıcı/Grup sütunun yanındaki onay kutularını görüntülenir. İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır.

 3. Liste veya kitaplık izinleri üst öğeden devralmayı varsa Eylemler menüsünde , İzinleri üst yönetmetıklatın. Aksi takdirde, bu liste veya kitaplık SharePoint grubu oluşturamazsınız.

 4. Yeni menüsünde, Yeni Grup'utıklatın.

 5. Yeni Grup sayfasında yeni SharePoint grubunuzu atayın ve sonra da Oluştur' u tıklatın, istediğiniz izin düzeyleri de dahil olmak üzere, ayarlarını belirtin.

  Yeni SharePoint grubu oluşturduktan sonra yeni SharePoint grubuna kullanıcı ekleyebileceğiniz kişiler ve gruplar sayfasına gidin.

Sayfanın Başı

Liste veya kitaplık SharePoint 2007'de izin düzeylerini izin atamada düzenleme

Seçilen kullanıcılara ve SharePoint grupları bir liste veya kitaplığı ile ilişkilendirilmiş izin düzeyleri izin atamalarını düzenlemek için aşağıdaki adımları kullanın. İzin düzeyleri düzenlemekte olduğunuz güvenliği sağlanabilir nesneyi üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınan izinler, aşağıdaki adımları gerçekleştirmeyi bu devralma ihlal ediyorsa olduğunu unutmayın.

Daha sonra yeniden üst güvenliği sağlanabilir nesneden izinleri devralmayı seçebilirsiniz. İzinleri üst öğeden devralmayı herhangi bir benzersiz SharePoint grupları gibi bu güvenliği sağlanabilir nesne oluşturulmuş olabilir benzersiz izinler veya bu güvenilir nesnenin kullanırken en benzersiz oluşturulan izin Atamaları Seviyelendir atar olduğunu unutmayın. izinler.

 1. İzin düzeyleri düzenlemek istediğiniz listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Ayarlar menüsünde Liste ayarları veya Belge kitaplığı ayarları' nı tıklatın.

 3. Özelleştir sayfasında, izinler ve yönetim sütununda, Bu listenin izinlerini veya Bu belge kitaplığının izinler' i tıklatın.

  Tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları bu kitaplığı ve bunlara atanan izin düzeyleri ile ilişkili izinler sayfasını görüntüler.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, Kullanıcı/Grup sütunun yanındaki onay kutularını görüntülenir. İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır.

 4. Liste veya kitaplık izinleri devralmayı olup olmadığını güvenilir bu nesnenin izin düzeylerini düzenlemek için izinleri devralmayı Durdur'u gerekir. Eylemler menüsünde bunu yapmak için İzinleri Düzenle'yitıklatın ve sonra onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.

 5. Kullanıcıları ve izin düzeyleri bu güvenliği sağlanabilir nesnesindeki düzenlemek istediğiniz SharePoint grupları için onay kutularını seçin.

 6. Eylemler menüsünde, Kullanıcı izinlerini Düzenle'yitıklatın.

 7. İzinleri seçin bölümünde, değil istediğiniz ve Tamam' ı temizleyin istediğiniz izin düzeylerini seçin.

Sayfanın Başı

Bir klasör, belge veya SharePoint 2007'de liste öğesi izin düzeylerini izin atamada düzenleme

Seçili kullanıcılar ve SharePoint grupları bir klasör, belge veya liste öğesi ilişkilendirilmiş izin düzeyleri düzenlemek için aşağıdaki adımları kullanın. İzin düzeyleri düzenlemekte olduğunuz güvenliği sağlanabilir nesneyi üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınan izinler, aşağıdaki adımları gerçekleştirmeyi bu devralma ihlal ediyorsa olduğunu unutmayın.

Daha sonra yeniden üst güvenliği sağlanabilir nesneden izinleri devralmayı seçebilirsiniz. İzinleri üst öğeden devralmayı herhangi bir benzersiz SharePoint grupları gibi bu güvenliği sağlanabilir nesne oluşturulmuş olabilir benzersiz izinler veya bu güvenilir nesnenin kullanırken en benzersiz oluşturulan izin Atamaları Seviyelendir atar olduğunu unutmayın. izinler.

 1. Liste veya klasör, belge veya liste öğesi izin düzeylerini düzenlemek istediğiniz, içeren kitaplığı açın.

 2. Klasör, belge veya liste öğesi izin düzeylerini düzenlemek istediğiniz sağındaki açılan menüsünü tıklatın ve İzinleri Yönet'itıklatın.

  İzinleri: Bu güvenilir nesnenin ve bunlara atanan izin düzeyleri, tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları güvenliği sağlanabilir nesne adı sayfasında görüntüler.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, Kullanıcı/Grup sütunun yanındaki onay kutularını görüntülenir. İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır.

 3. Liste veya kitaplık izinleri devralmayı olup olmadığını güvenilir bu nesnenin izin düzeylerini düzenlemek için izinleri devralmayı Durdur'u gerekir. Eylemler menüsünde bunu yapmak için İzinleri Düzenle'yitıklatın ve sonra onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.

 4. Kullanıcıları ve izin düzeyleri bu güvenliği sağlanabilir nesnesindeki düzenlemek istediğiniz SharePoint grupları için onay kutularını seçin.

 5. Eylemler menüsünde, Kullanıcı izinlerini Düzenle'yitıklatın.

 6. İzinleri seçin bölümünde, değil istediğiniz ve Tamam' ı temizleyin istediğiniz izin düzeylerini seçin.

Sayfanın Başı

Bir liste veya kitaplık SharePoint 2007'de izin devralmayı kesme

Varsayılan olarak, listeler ve kitaplıklar izinleri üst siteden devralınan. Bu devralmayı ve belirli bir liste veya kitaplık üzerinde benzersiz izinler oluşturmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları kullanın.

Daha sonra yeniden üst güvenliği sağlanabilir nesneden izinleri devralmayı seçebilirsiniz. İzinleri üst öğeden devralmayı herhangi bir benzersiz SharePoint grupları gibi bu güvenliği sağlanabilir nesne oluşturulmuş olabilir benzersiz izinler veya bu güvenilir nesnenin kullanırken en benzersiz oluşturulan izin Atamaları Seviyelendir atar olduğunu unutmayın. izinler. Yeniden izinlerini devral seçtiğinizde tüm benzersiz izin Atamaları Seviyelendir de listeler ve kitaplıklar, liste öğelerini ve belgeleri liste veya kitaplık içindeki klasörler'den atılır olduğunu unutmayın.

 1. Liste veya üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralmayı istediğiniz kitaplığı açın.

 2. Ayarlar menüsünde Liste ayarları veya Belge kitaplığı ayarları' nı tıklatın.

 3. İzinler ve yönetim sütununda, Bu listenin izinlerini veya Bu belge kitaplığının izinler' i tıklatın.

  İzinleri: Tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları için bu güvenliği sağlanabilir nesne ve bunlara atanan izin düzeyleri güvenliği sağlanabilir nesne adı sayfasında görüntülenir.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, Kullanıcı/Grup sütunun yanındaki onay kutularını görüntülenir. İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır.

 4. Eylemler menüsünde, İzinleri Düzenle'yitıklatın ve sonra işlemini onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.

  Not: Bu güvenilir nesnenin üst güvenliği sağlanabilir nesneden izinlerin devralınmadığından benzersiz izinlere sahipse İzinleri Düzenle seçeneği Eylemler menüsünde kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Bir klasör, belge veya liste öğesi SharePoint 2007'de izin devralmayı kesme

Varsayılan olarak, klasörler, belgeler ve liste öğelerini izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralır. Çoğu durumda, bu liste veya bunları içeren kitaplığı bunlar izinlerini devralır olduğunu gösterir. Klasörler, belgeler ve liste öğelerini diğer klasörlere göre bulunduğu durumda da, bunlar varsayılan olarak, bulundukları klasörden izinleri devralır. Bu devralmayı ve belirli bir klasör, belge veya liste öğesi benzersiz izinler oluşturmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları kullanın.

Daha sonra yeniden üst güvenliği sağlanabilir nesneden izinleri devralmayı seçebilirsiniz. İzinleri üst öğeden devralmayı herhangi bir benzersiz SharePoint grupları gibi bu güvenliği sağlanabilir nesne oluşturulmuş olabilir benzersiz izinler veya bu güvenilir nesnenin kullanırken en benzersiz oluşturulan izin Atamaları Seviyelendir atar olduğunu unutmayın. izinler.

 1. Liste veya klasör, belge veya liste öğesinin üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralmayı istediğiniz içeren kitaplığı açın.

 2. İşaretçiyi, klasör, belge veya liste öğesi İzinlerini Yönet'itıklatın, görüntülenen oku tıklatın ve devralmayı istediğiniz üzerinde bekletin.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne ve bunlara atanan izin düzeyleri tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları izinler sayfasını görüntüler.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, Kullanıcı/Grup sütunun yanındaki onay kutularını görüntülenir. İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır.

 3. Eylemler menüsünde, İzinleri Düzenle'yitıklatın ve sonra işlemini onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.

  Not: Bu güvenilir nesnenin üst güvenliği sağlanabilir nesneden izinlerin devralınmadığından benzersiz izinlere sahipse İzinleri Düzenle seçeneği Eylemler menüsünde kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Liste veya kitaplık SharePoint 2007'de izinlerini devral

Varsayılan olarak, listeler ve kitaplıklar izinleri üst siteden devralınan. Bununla birlikte, bu devralma belirli bir güvenilir nesnenin üzerinde benzersiz izinler oluşturmak için bozuk olabilir. Herhangi bir zamanda yeniden izinleri devralabilir. Liste veya kitaplık üst öğeden devralınmadığından benzersiz izinler kullanmakta olduğu için üst güvenliği sağlanabilir nesneden yeniden devralmak için aşağıdaki adımları kullanın.

Herhangi bir benzersiz SharePoint grupları gibi bu güvenliği sağlanabilir nesne oluşturulmuş olabilir benzersiz izinler veya bu güvenilir nesnenin kullanırken en benzersiz oluşturulan izin Atamaları Seviyelendir izinleri üst öğeden devralmayı atar izinler.

 1. Yeniden izinlerini devral istediğiniz listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Ayarlar menüsünde Liste ayarları veya Belge kitaplığı ayarları' nı tıklatın.

 3. Özelleştir sayfasında, izinler ve yönetim sütununda, Bu listenin izinlerini veya Bu belge kitaplığının izinler' i tıklatın.

  Tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları bu kitaplığı ve bunlara atanan izin düzeyleri ile ilişkili izinler sayfasını görüntüler.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, Kullanıcı/Grup sütunun yanındaki onay kutularını görüntülenir. İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinler zaten bir üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır.

 4. Eylemler menüsünde, İzinlerini devral'ı tıklatın ve işlemini onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.

  Not: İzinleri zaten üst güvenliği sağlanabilir nesneden alınıp alınmadığını izinlerini devral seçeneği Eylemler menüsünde kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Bir klasör, belge veya SharePoint 2007'de liste öğesi izinlerini devral

Varsayılan olarak, klasörler, belgeler ve liste öğelerini izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralır. Çoğu durumda, bu liste veya bunları içeren kitaplığı bunlar izinlerini devralır olduğunu gösterir. Klasörler, belgeler ve liste öğelerini diğer klasörlere göre bulunduğu durumda da, bunlar varsayılan olarak, bulundukları klasörden izinleri devralır. Bir klasör, belge veya liste öğesi üst öğeden devralınmadığından benzersiz izinler kullanmakta olduğu için üst güvenliği sağlanabilir nesneden yeniden devralmak için aşağıdaki adımları kullanın.

Herhangi bir benzersiz SharePoint grupları gibi bu güvenliği sağlanabilir nesne oluşturulmuş olabilir benzersiz izinler veya bu güvenilir nesnenin kullanırken en benzersiz oluşturulan izin Atamaları Seviyelendir izinleri üst öğeden devralmayı atar izinler.

 1. Liste veya klasör, belge veya liste öğesi izinlerini devral yeniden istediğiniz içeren kitaplığı açın.

 2. İşaretçiyi, klasör, belge veya liste öğesi izinlerini devral yeniden, görüntülenen oku tıklatın ve İzinleri Yönet'iistediğiniz üzerinde bekletin.

  Bu güvenilir nesnenin ve bunlara atanan izin düzeyleri tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları izinler sayfasını görüntüler.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, Kullanıcı/Grup sütunun yanındaki onay kutularını görüntülenir. İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinler zaten bir üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır.

 3. Eylemler menüsünde, İzinlerini devral'ı tıklatın ve işlemini onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.

  Not: İzinleri zaten üst güvenliği sağlanabilir nesneden alınıp alınmadığını İzinlerini devral seçeneği Eylemler menüsünde kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Liste veya kitaplık SharePoint 2007'de kullanıcı izinlerini kaldırma

Kullanıcılar veya SharePoint grupları bir liste veya kitaplıktan kaldırmak için aşağıdaki adımları kullanın.

 1. Kullanıcı izinlerini kaldırmak istediğiniz listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Ayarlar menüsünde Liste ayarları veya Belge kitaplığı ayarları' nı tıklatın.

 3. Özelleştir sayfasında, izinler ve yönetim sütununda, Bu listenin izinlerini veya Bu belge kitaplığının izinler' i tıklatın.

  Tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları bu kitaplığı ve bunlara atanan izin düzeyleri ile ilişkili izinler sayfasını görüntüler.

  Notlar: 

  • Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, Kullanıcı/Grup sütunun yanındaki onay kutularını görüntülenir. İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır.

  • Üst öğeden izinleri devralmış varsa, bu güvenliği sağlanabilir nesne sırasında kullanıcıların kaldıramazsınız. Bu güvenilir nesnenin bu izinlerini devralır) üst güvenliği sağlanabilir nesnesi (kullanıcılar ve SharePoint grupları silmek istiyorsanız, üst öğenin izinlerini yönetmeniz gerekir.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Eylemler menüsünde, üst öğenin izinlerini yönetmek için İzinleri üst Yönet'itıklatın.

  • Şu anda izinleri üst öğeden devralmayı ve bu devralmayı ve benzersiz oluşturmak istiyorsanız Eylemler menüsünde, bu güvenliği sağlanabilir nesne izinlerini İzinleri Düzenle'yitıklatın ve sonra onaylamak için Tamam ' ı tıklatın Eylem.

  • Liste veya kitaplık zaten üst öğeden devralınmadığından benzersiz izinler kullanıyorsa, sonraki adıma geçin.

 5. Kullanıcıları ve bu liste veya kitaplıktan kaldırmak istediğiniz SharePoint grupları için onay kutularını seçin.

 6. Eylemler menüsünde, Kullanıcı izinlerini Kaldır'ıtıklatın ve sonra işlemini onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir klasör, belge veya liste öğesi SharePoint 2007'de kullanıcı izinlerini kaldırma

Kullanıcılar veya SharePoint grupları bir klasör, belge veya liste öğesi kaldırmak için aşağıdaki adımları kullanın.

 1. Liste veya kullanıcı izinlerini kaldırmak istediğiniz klasör, belge veya liste öğesi içeren kitaplığı açın.

 2. İşaretçiyi, klasör, belge veya liste öğesi İzinleri Yönet'itıklatın, görüntülenen oku tıklatın ve kullanıcı izinlerini Kaldır istediğiniz üzerinde bekletin.

  Bu güvenliği sağlanabilir nesne ve bunlara atanan izin düzeyleri tüm kullanıcıları ve SharePoint grupları izinler sayfasını görüntüler.

  Notlar: 

  • Bu güvenliği sağlanabilir nesne devralma durum sayfası açıklaması açıklanmaktadır. Ayrıca, bu güvenliği sağlanabilir nesne için benzersiz izinler kullanılıyorsa, Kullanıcı/Grup sütunun yanındaki onay kutularını görüntülenir. İzinler sayfasında kullanıcı ve grup adlarının yanındaki onay kutularını görünmüyorsa, izinleri üst güvenliği sağlanabilir nesneden devralınır.

  • İzinleri üst öğeden kullanıcılar bu güvenilir nesnenin üzerinde kaldıramazsınız. Bu güvenilir nesnenin bu izinlerini devralır) üst güvenliği sağlanabilir nesnesi (kullanıcılar ve SharePoint grupları silmek istiyorsanız, üst öğenin izinlerini yönetmeniz gerekir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Eylemler menüsünde, üst öğenin izinlerini yönetmek için İzinleri üst Yönet'itıklatın.

  • Şu anda izinleri üst öğeden devralmayı ve bu devralmayı ve benzersiz oluşturmak istiyorsanız Eylemler menüsünde, bu güvenliği sağlanabilir nesne izinlerini İzinleri Düzenle'yitıklatın ve sonra onaylamak için Tamam ' ı tıklatın Eylem.

  • Bu güvenilir nesnenin üst öğeden devralınmadığından benzersiz izinler kullanıyorsa, sonraki adıma geçin.

 4. Kullanıcıları ve bu güvenliği sağlanabilir nesneden kaldırmak istediğiniz SharePoint grupları için onay kutularını seçin.

 5. Eylemler menüsünde, Kullanıcı izinlerini Kaldır'ıtıklatın ve sonra işlemini onaylamak için Tamam ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz

İzin düzeylerini anlama

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×