SharePoint kitaplıkları oluşturma ve yapılandırma yol haritası

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Kitaplık, ekip üyelerinin bir sitede dosya oluşturmak, güncelleştirmek ve yönetmek için birlikte çalışabilecekleri yerdir. Kitaplık oluşturmanın en iyi yolu kitaplığın nasıl kullanılacağına ve kaç kişinin kullanacağına bağlıdır.

Bazı ekip belgelerini yönetmenize yardımcı olması için basit bir kitaplık oluşturmak yalnızca birkaç adımlık bir işlemdir. Kuruluşunuzun belge geliştirme için tanımlanmış bir süreci varsa veya aynı belge üzerinde birden fazla kişi çalışıyorsa içerik türleri ve iş açıkları gibi daha ileri düzey belge yönetim özelliklerini keşfetmeyi göz önünde bulundurun.

Bu yol haritası Microsoft Office SharePoint Server 2007 sitesi için kitaplık oluşturan ve yapılandıran, ancak BT profesyoneli olmayan bireyler için tasarlanmıştır. Bir BT profesyoneliyseniz TechNet, ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabilir.

Kavram ve planlama

Kuruluşunuz çok sayıda dosya üzerinde çalışıyorsa içerik eklenmeye başlanmadan önce belgelerinizi düzenlemek ve yönetmek için bir strateji geliştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin, tek seferde gösterilen dosya sayısını sınırlamaya yardımcı olması için sütunlar ve görünümler kullanabilirsiniz.

Kitaplıklar aynı zamanda tutarlılık sağlama, yüksek hacimli içerikleri yönetme ve içerik geliştirme iş akışını denetleme için araçlar sağladığından belge yönetim sürecinin en önemli bölümü olabilirler.

Kitaplıkları kullanmaya başlama

Kuruluşunuzun ekip belgeleriniz için bir veya birden fazla kitaplık, Web sayfaları için bir kitaplık, sunular için bir slayt kitaplığı ve fotoğraf ve diğer resimler için resim kitaplığı gibi bir SharePoint sitesinde birkaç kitaplığı olabilir.

Kavram

Açıklama

Kitaplıklara giriş

Kitaplıkların avantajları, türleri ve özellikleri hakkında bilgi edinin.

Kitaplıkta dosyaları düzenleme

Kitaplıklarınızı oluşturmadan önce kitaplıklarınızdaki dosyaları düzenleme stratejilerini öğrenin.

SharePoint belge kitaplığı eğitimi yol haritası

Belge kitaplıklarıyla ilgili beş farklı dersin yol haritasını görüntüleyin.

Dosyaları düzenlemek ve yönetmek nasıl planlama

SharePoint kitaplıklarının ekibinizin belgelerini yönetmesine ve düzenlemesine yardımcı olacak birkaç özelliği vardır. Bazı planlamalar, kuruluşunuz için en uygun şekilde işleyecek yapıyı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Bir kitaplığındaki dosyalarınızı düzenleme biçiminiz, grubunuzun gereksinimlerine ve bilgilerinizi nasıl depolamayı ve aramayı tercih ettiğinize bağlıdır. Görünümler ve klasörler ekibinizin düzenli olmasına yardımcı olabilir.

Kullanıma alma, ekip üyelerinizin dosyalar üzerinde özel olarak çalışmalarını ve dosya çakışmalarını önlemelerini sağlayan bir araçtır. Ekibiniz, oluşturulan dosyaların sürüm geçmişinin bulunduğu sürüm oluşturma özelliğini de kullanmak isteyebilir. Sürüm oluşturma daha fazla sunucu alanı kaplar, ancak ekibinizin bir yanlışlık yaptıklarında dosyaların önceki sürümlerini geri yüklemelerini sağlar.

Örneğin kuruluşunuz, kişilerin dosyalar üzerinde nasıl çalıştıklarına yardımcı olması için belge kullanıma alma ve sürüm oluşturma kullanabilir. Bir dosya üzerinde özel olarak çalışmak için kullanıcı dosyayı özel kullanıma alarak başka bir kullanıcının yanlışlıkla değişikliklerin üzerine yazmasını önler. Sürüm oluşturmayla ekip, sürüm geçmişini izleyebilir ve bir hata yapılırsa önceki sürümü geri yükleyebilir.

Kavram

Açıklama

Bir liste veya kitaplıkta sürüm oluşturma nasıl çalışır

Sürüm geçmişini izlemenizi ve bir belgenin önceki sürümlerini görüntülemenizi ve geri yüklemenizi sağlayan sürüm oluşturma hakkında bilgi edinin.

Kitaplıkta dosyaları düzenleme

Bir kitaplıktaki dosyaları düzenlemenin farklı yolları hakkında bilgi edinin. Kitaplığınızı oluşturmadan ve yapılandırmadan önce kitaplığınızın yapısını planlamak iyi bir fikirdir.

Kullanıcılara sitelere ve site içeriğine erişim vermenin yol haritası

Alt sitelerdeki izinleri devralma veya benzersiz izinler uygulama işlemleri dahil sitelere ve site içeriğine erişimi yönetmenin bir genel bakışını görün.

Gelişmiş belge yönetimi kullanmanız gerekip gerekmediğini değerlendirme

Kuruluşların kuruluş içinde herhangi bir tür resmi belge yönetimi olmadığında içerikler sık sık karmaşık dosya paylaşımlarında ve bireysel sabit disk sürücülerinde yönetilmeyen ve merkezi olmayan bir şekilde oluşturulur ve kaydedilir. Bu durumda çalışanlar içeriği bulma, paylaşma ve üzerinde verimli bir biçimde birlikte çalışma konusunda zorluk yaşarlar. Bu, aynı zamanda kuruluşların içerikteki değerli işletme bilgilerini ve verileri kullanmalarını da zorlaştırır.

Office SharePoint Server 2007, kuruluşunuzun belge yönetim ihtiyaçlarını, aşağıdakileri işlemleri gerçekleştirebileceğiniz geniş bir belge yönetim özellikleri kümesi sağlayarak destekler:

  • Belgeleri depolayın, düzenleyin ve bulun.

  • Belgelerin tutarlı olduklarından emin olun.

  • Belgelerin meta verilerini yönetin.

  • Belgeleri yetkisiz erişimden veya kullanımdan koruyun.

  • Belgelerin yönetilmesi için iş süreçlerinin (iş akışlarının) tutarlı olduklarından emin olun.

Kavram

Açıklama

Belge yönetimine giriş

Kuruluşunuzdaki içerikleri ve süreçleri yönetmek üzere belge yönetimini kullanabileceğiniz farklı yöntemler hakkında bilgi edinin.

SharePoint iş akışına giriş

İş akışları ve kişilerin görevleri yönetme ve belgeler ve liste öğeleri üzerinde birlikte çalışma gibi iş süreçlerini gerçekleştirmelerine nasıl yardımcı olabilecekleri hakkında bilgi edinin.

İçerik türlerine giriş

İçerik türlerinin kuruluşların meta verileri, şablonları, öğe ve belgelerin davranışlarını tutarlı bir şekilde yönetmelerini nasıl sağladıklarını öğrenin. İçerik türleri site düzeyinde tanımlanır, liste ve kitaplıklarda kullanılır.

Büyük kitaplıkları yönetme

SharePoint kitaplıkları, kuruluşunuzda dosyaları klasör kullanarak düzenlerseniz toplamda 5 milyon dosya depolama kapasitesi sunacak şekilde tasarlanmıştır, ancak performansı en üst düzeye çıkarmak için kullanmanız gereken bazı stratejiler vardır.

Standart SharePoint Server 2007 tarayıcı tabanlı kullanıcı arabiriminin kullanıldığı tipik müşteri senaryolarında tek bir listenin, her liste kapsayıcısı için 2000’den fazla öğe içermemesi önerilir. Bu durumda kapsayıcı, listedeki tüm klasörlerin yanı sıra listenin kökü anlamına gelir. Bir klasör, içinde başka liste öğeleri depolandığından bir kapsayıcıdır.

Örneğin, AdventureWorks şirketi kitaplığında kılavuzlar veya fiyat listeleri gibi farklı türdeki belgeler için klasörler kullanır. Performansı ve kullanıcı gözatma deneyimini iyileştirmek için görünümler ve dizin oluşturma da kullanılabilir. Aşağıdaki makaleler, büyük liste ve kitaplıklar için stratejinizi planlamanıza yardımcı olur.

Kavram

Açıklama

Kurumsal içerik depolaması planlama

Çok sayıda dosyalı kitaplıkları yapılandırma ve yönetme kılavuzuna gözatın.

Belge Merkezi'ni kullanarak çok sayıda dosya yönetme

Belge Merkezi’nin avantajları, türleri ve özellikleri hakkında bilgi edinin.

Çok öğeli listeleri ve kitaplıkları yönetme

Görüntülenen öğe sayısı limitleriyle ve en uygun içerik alma yöntemini seçerek liste performansını nasıl iyileştirebileceğiniz dahil kapasite önerilerine gözatın.

Kitaplık oluşturma ve yapılandırma

Kitaplık oluşturmak için site adı sahipleri grubunun bir üyesi olmanız ve site tasarlama veya liste ve kitaplık oluşturma izninizin olması gerekir. Kitaplık oluştururken bazı ayarları uygulayabilirsiniz ve daha sonra kitaplıktaki Ayarlar menüsünden ek ayarlar uygulayabilirsiniz.

Kitaplık oluşturma

Görev

Açıklama

Kitaplık oluşturma

Ekip üyeleriyle dosya oluşturmak, toplamak, güncelleştirmek ve yönetmek için nasıl kitaplık oluşturabileceğinizi öğrenin.

Form kitaplığı oluşturma

Nasıl gider raporu gibi formlara özel bir kitaplık oluşturabileceğinizi öğrenin.

Kitaplık yapılandırma

Görev

Açıklama

Bir liste, kitaplık veya içerik türü için iş akışı ekleme veya değiştirme

Varsayılan iş akışlarını kullanın veya kendi iş akışınızı belgeleri yönetmek ve iş süreçleri için özelleştirin ve ayarlayın.

Etkinleştirme ve bir liste veya kitaplık için sürüm oluşturmayı yapılandırma

Sürüm geçmişinde sürümleri izlemek ve önceki sürümleri geri yüklemek için bir kitaplığı ayarlayın.

Görünüm oluşturma veya değiştirme

Kişilerin en önemli veya onlara en uygun öğeleri görmeleri için görünümler oluşturun.

Kitaplıktaki dosyalar için kullanıma alınmayı gerektirme

Bu gereksinimi ayarlamak istiyorsanız üzerlerinde çalışmadan önce tüm kullanıcıların dosyaları kullanıma almalarını nasıl gerektirebileceğinizi öğrenin. Kullanıma alınmayı gerektirmek, birden çok kişinin değişikliklerin çakışmasına ve karmaşa oluşmasına yol açacak şekilde aynı anda değişiklik yapmasını önler.

Liste veya kitaplığın içerik türünü değiştirme

İçerik türü yapılandırmayı ve kitaplığınıza eklemeyi öğrenin.

Kitaplık için şablon ayarlama

İçerik türlerini kullanmıyorsanız kitaplığa nasıl şablon ekleyebileceğinizi öğrenin.

Kitaplıklara erişim sağlama

Bir sitede hangi kullanıcıların listeye veya kitaplığa erişebileceklerini genişletmek ya da kısıtlamak ve kullanıcıların liste veya kitaplık içeriğiyle neler yapabileceklerini belirlemek için bir liste veya kitaplığı özelleştirebilirsiniz.

Varsayılan olarak liste veya kitaplık izinleri bulunduğu siteden devralır. Bir liste veya kitaplığın bulunduğu siteye üst site denir. Üst sitedeki izinlerde yapılan değişiklikler, bu üst sitedeki izinleri devralan tüm listelere, kitaplıklara ve diğer içeriklere uygulanır.

Bir üst SharePoint sitesinden izinleri devralmayı durdurabilir ve bir liste veya kitaplık için benzersiz izinler oluşturabilirsiniz. Örneğin, çalışan kayıtlarını veya son hali olmayan bir ürün planlama belgesini içeren bir liste için benzersiz izinler ayarlamak isteyebilirsiniz. Ayrıca belirli klasörlere ve maaş veya personel bilgileri gibi liste öğelerine erişimi genişletebilir ya da kısıtlayabilirsiniz.

Kavram

Açıklama

Bir liste veya kitaplığa kullanıcı erişimini özelleştirin

Adım adım bir akışta kullanıcıların kitaplıklara erişimlerini özelleştirme hakkında bilgi edinin veya daha fazla özelleştirme için ayrıntılı tek tek yordamlara göz atın.

Klasörlere, liste öğelerine ve kitaplık dosyalarına kullanıcı erişimini özelleştirme

Kuruluşunuzun belirli içeriklere erişimi kısıtlaması gerekiyorsa belirli dosya veya klasörlere erişimi genişletme veya kısıtlama hakkında bilgi edinin.

Kullanıcılara sitelere ve site içeriğine erişim vermenin yol haritası

Alt sitelerdeki izinleri devralma veya benzersiz izinler uygulama işlemleri dahil sitelere ve site içeriğine erişimi yönetmenin bir genel bakışını görün.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×