SharePoint kitaplığı için sürüm oluşturmayı etkinleştirme ve yapılandırma

SharePoint kitaplığını ayarlarken karar vermeniz gerekenlerden biri de sürüm oluşturmayla ilgilidir. Her düzenlendiğinde her öğenin önceki sürümlerini korumak istiyor musunuz? Bu durumda, kaç sürüm korunacak? Yalnızca birincil sürümleri mi, yoksa hem birincil, hem de ikincil sürümleri mi izlemek istiyorsunuz? Taslak sürümlerin tümünü bütün site kullanıcılarının mı, yoksa yalnızca oluşturan ve Tasarım ya da Tam Denetim izinleri olan kişilerin mi görmesini istiyorsunuz? Bu durumların her birinde aldığınız karar kitaplıklardaki öğelerin ve dosyaların önem türüne, her öğenin veya dosyanın amacına, kullanıcı grubunuzun gereksinimlerine, korumak zorunda olduğunuz güvenlik düzeyine bağlıdır.

Bu makalede

Sürüm oluşturma neden etkinleştirilir?

Sürüm oluşturma ayarları – Nasıl çalışırlar

SharePoint kitaplığında sürüm oluşturmayı etkinleştirme

SharePoint kitaplığından sürüm oluşturmayı kaldırma

Sürüm oluşturma neden etkinleştirilir?

SharePoint kitaplıklarında sürüm oluşturma etkin olduğunda, geliştiği sürece bilgileri izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Önceki sürümlere bakıp, gerektiğinde bunları kurtarabilirsiniz. Dosyaların bozulması veya önceki sürümlerin sonrakilere göre daha doğru olduğu tespit edilmesi gibi durumlarda çok kullanışlıdır. Bazı kuruluşlar yasal nedenlerle ya da denetim amaçlı olarak dosyaların birden çok sürümünü tutar. Varsayılan olarak sürüm oluşturma kapalıdır. Açıp sürüm oluşturma kararlarınızı uygulamak için Tam Denetim veya Tasarımcı izinlerine sahip olmanız gerekir.

Dosyanın hem birincil, hem de ikincil sürümlerini izlemek isteyebilirsiniz. Yasal bir seçeneğin nasıl geliştiğinin veya henüz geliştirilmekte olan yeni programın ardındaki fikrin ne olduğunun görülmesi gibi durumlarda bu yararlıdır. Birincil sürüm belgenin geniş bir izleyici kitlesi tarafından gözden geçirilmek üzere hazır olduğunu belirtirken, ikincil (taslak) sürüm işlemdedir ve henüz geniş bir dolaşım için hazır değildir.

Birincil sürüm, bir önceki birincil sürümden sonra ciddi değişiklikler görmüş olan ve 2.0 gibi bir tam sayıyla belirtilen sürümdür. Birincil sürümler çoğunlukla kitaplığa erişimi olan herkes tarafından görülebilir. İkincil sürüm, bir önceki birincil sürümden sonra çok az değişiklik görmüş olan sürümdür. 2.1 gibi bir ondalık sayıyla belirtilir. Genellikle, ikincil sürümler yalnızca değişiklikleri yapanlar ve Tam Denetim ya da Tasarım izinleri olanlar tarafından görülür. Ancak, Kitaplığı tüm kullanıcıların kullanılabilir tüm taslakları görebileceği şekilde ayarlayabilirsiniz.

Not:  Birincil ve ikincil sürümler listelerde değil, yalnızca kitaplıklarda kullanılabilir.

Sayfanın Başı

Sürüm oluşturma ayarları – Nasıl çalışırlar

Sürüm Oluşturma Ayarları iletişim kutusunda, bazılarının sürüm oluşturmayla kesinlikle ilgisi olmayan dört ana bölüm vardır. Kitaplığı ayarladığınızda her bölüm için karar gerekir. Elbette, gerekli izinleriniz varsa ayarları ileri bir tarihte değiştirebilirsiniz.

Seçim

Etki

Sürüm oluşturma yok

Öğenin veya dosyanın yalnızca geçerli sürümü site kullanıcılarının kullanımına açıktır. Bu varsayılan ayardır.

Ana sürümler oluştur

Her birincil sürüm için sürümler oluşturulup korunmaktadır. İkincil sürümler oluşturulmaz ya da korunmaz.

Ana ve alt (taslak) sürümler oluştur

Dosyanın iadesiyle birlikte hem birincil, hem de ikincil sürümler oluşturulur ve izlenir. İade sırasında dosyayla çalışan kişinin dosya sürümünün birincil mi, yoksa ikincil mi olduğunu belirtmesi gerekir.

Aşağıdaki sayıda ana sürümü tut

İsteğe bağlı bu ayarın onay kutusu seçiliyse, altındaki rakam kitaplıkta kaç birincil sürümün tutulduğunu belirtir. Örneğin, burada 25 rakamı varsa, 26. sürüm oluşturulduğunda en eski sürüm silinecektir. Artık yalnızca 2-26 arası sürümler kullanılabilecektir. Sürüm sayısının çoğalmasını engellerseniz kitaplığınızı daha kolay yönetirsiniz. Ancak, sürümlerin tümünü veya çok sayıda sürümü korumak önemliyse çok yüksek bir sınır, hatta sınır olmamasını uygulayın.

Aşağıdaki sayıda ana sürüm için taslakları tut

İsteğe bağlı bu ayar seçiliyse, kutudaki rakam kaç taslak sürümün korunacağını saptar. Örneğin, 25 birincil sürümü tutmak istediğinize karar verebilirsiniz; ancak, size yalnızca en son beş sürümün taslakları gerekiyor olabilir. Yasal veya başka bir özel gereksiniminiz olmadıkça, tüm birincil sürümlerin tüm taslaklarını tutmanız gerekmez.

 • Taslak Öğe Güvenliği bölümü   . Kitaplıkta kimlerin taslak öğeleri göreceğini saptamak için bu bölümü kullanın. Kitaplıkta Okuma izinleri olan kullanıcılara bunları görme izni verebilir, yalnızca öğeleri düzenleyenlerle ya da öğelerin yazarlarıyla ve öğeleri onaylayabilenlerle görünümü kısıtlayabilirsiniz. Görünümü kısıtlamayı seçerseniz yalnızca atanan izleyiciler ikincil (taslak) sürümleri görebilir. Diğer kullanıcılar yalnızca birincil sürümleri görebilir.

 • Kullanıma Alma Gerektir bölümü   . Kullanıcıların, dosyalarda değişiklik yapmadan önce bunları kullanıma alıp almayacaklarını belirtmek için bu bölümü kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. SharePoint kitaplığında dosyaların kullanıma alınmasını gerektirme.

Sayfanın Başı

SharePoint kitaplığında sürüm oluşturmayı etkinleştirme

 1. Çalışmayı planladığınız kitaplığa gidin. Kitaplık adı Hızlı Başlat bölmesinde görünmüyorsa, Tüm Site İçeriği'ni tıklatıp kitaplığınızın adını seçin.

 2. Şeritte, Kitaplık Araçları grubunda Kitaplık sekmesini tıklatın.

 3. Kitaplık Ayarları SharePoint Foundation Kitaplığı şeridinde Kitaplık Ayarları düğmesi .

 4. Kitaplık Ayarları sayfasında, Genel Ayarlar'ın altında Sürüm oluşturma ayarları'nı tıklatın. Sürüm Oluşturma Ayarları iletişim kutusu açılır.

 5. Belge Sürümü Geçmişi bölümünde aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

  • Ana sürümler oluştur – Bunu seçerseniz birincil sürümlerin sayısını sınırlarsınız.

  • Ana ve alt (taslak) sürümler oluştur – Bunu seçerseniz, hem birincil sürümlerin sayısı izin, hem de taslaklarını tutmak istediğiniz sürümlerin sayısı için sınır ayarlayabilirsiniz.

 6. İsteğe bağlı: Tutmak istediğiniz sürümlerin sayısını sınırlayın.

  • Aşağıdaki sayıda ana sürümü tut onay kutusunu seçin; böylece kitaplıkta tutulan sürümlerin sayısını sınırlayabilirsiniz. Bunu istemezseniz onay kutusunu seçmeyin. Kutunun hemen altındaki onay kutusuna tutmak istediğiniz sürüm sayısını yazın.

  • Aşağıdaki sayıda ana sürüm için taslakları tut onay kutusunu seçin; böylece tuttuğunuz taslakların sayısını sınırlayabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca Ana ve alt (taslak) sürümler oluştur seçeneği seçilmişse kullanılabilir. Kutunun hemen altındaki onay kutusuna taslaklarını tutmak istediğiniz sürüm sayısını yazın.

 7. İsteğe bağlı: Belge kitaplığında taslak öğeleri hangi kullanıcıların görme izni olacağını saptayın. Taslak Öğe Güvenliği bölümünden aşağıdakilerden birini seçin:

  • Öğeleri okuyabilen kullanıcılar. Sitede Okuma izinleri olan herkesin erişimine izin vermek için bunu seçin. Bu seçenek, Belge Sürümü Geçmişi bölümünde Ana ve alt (taslak) sürümler oluştur seçili olduğunda kullanılabilir.

  • Yalnızca öğeleri düzenleyebilen kullanıcılar. Taslakların görünümünü düzenleme izinleri olanlarla sınırlamak için bunu seçin. Bu seçenek, Belge Sürümü Geçmişi bölümünde Ana ve alt (taslak) sürümler oluştur seçili olduğunda kullanılabilir.

  • Yalnızca öğeleri onaylayabilen kullanıcılar (ve öğenin yazarı). Görünümü yalnızca öğenin asıl yazarıyla ve kitaplıkta öğeleri onaylama izni olanlarla sınırlandırmak için bunu seçin. Bu seçenek yalnızca İçerik Onayı bölümü Evet olarak ayarlandığında kullanılabilir.

 8. İsteğe bağlı: Bu kitaplıkta kullanıma gerekliği isteyip istemediğinizi saptar. Varsayılan bunun gerekmemesidir. Varsayılanı değiştirmek için Kullanıma Alma Gerektir bölümünde Evet'i seçin. Kullanıma almanın gerekmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. SharePoint kitaplığındaki dosyalar için kullanıma alınmayı gerektirme.

 9. İletişim kutusunu kapatıp Belge Kitaplığı Ayarları sayfasına dönmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

SharePoint kitaplığından sürüm oluşturmayı kaldırma

bir süre sonra, sürüm oluşturmanın SharePoint kitaplığınızda gerçekten gerekmediğini saptayabilirsiniz. Tam Denetim ve Tasarım izinleriniz varsa kitaplıktan sürüm oluşturmayı kaldırabilirsiniz.

 1. Çalışmayı planladığınız kitaplığa gidin. Kitaplık adı Hızlı Başlat bölmesinde görünmüyorsa, Tüm Site İçeriği'ni tıklatıp kitaplığınızın adını seçin.

 2. Şeritte, Kitaplık Araçları grubunda Kitaplık sekmesini tıklatın.

 3. Kitaplık Ayarları SharePoint Foundation Kitaplığı şeridinde Kitaplık Ayarları düğmesi .

 4. Kitaplık Ayarları sayfasında, Genel Ayarlar'ın altında Sürüm oluşturma ayarları'nı tıklatın.

 5. Sürüm Oluşturma Ayarları iletişim kutusunun Belge Sürümü Geçmişi bölümünde Sürüm Oluşturma Yok'u seçin. Böylece, bu bölümde daha önce oluşturduğunuz girdiler kaldırılır.

 6. İletişim kutusunu kapatıp Belge Kitaplığı Ayarları sayfasına dönmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×