SharePoint Designer kullanarak Veri Görünümlerini ve formları özelleştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Veri Görünümü bir SharePoint sitesinde bir veri kaynağından canlı, özelleştirilebilir görülmektedir. SharePoint Designer 2010 Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) formdaki bir veri kaynağından verileri alır ve görüntüler veya Genişletilebilir Stil sayfası dili Dönüşümleri (XSLT) kullanarak veri girişini sağlar. Veri Görünümü kaynakları, SharePoint listeleri ve kitaplıkları, veritabanı sorguları, XML belgeleri, Web Hizmetleri ve sunucu tarafındaki komut dosyaları dahil olmak üzere çok çeşitli verilerini görüntüleyebilir. Eklediğiniz ve veri görünümleri SharePoint Designer 2010kullanarak özelleştirin.

SharePoint Designer 2010 zengin bir liste ve veri görünümleri, aşağıda gösterildiği gibi özelleştirmek için kullanabileceğiniz araçlar kümesi içerir.

SharePoint Designer 2010'da site açma

Böylece güçlü özelleştirilmiş veri görünümleri oluşturmak için XSL öğrenmek mi yoksa SharePoint Designer 2010 WYSIWYG araçlarında Genişletilebilir Stil Sayfası Dili (XSL) doğrudan sayfasına ekleyin. Kodu özelleştirmek gereksinim duyarsanız, her zaman doğrudan SharePoint Designer 2010kod görünümünde XSL düzenleyebilirsiniz.

Çeşitli yollarla SharePoint Designer 2010içinde görünümler ve formlar oluşturma vardır. Bir SharePoint listesi veya kitaplığı ile ilişkilendirilmiş bir liste görünümü oluşturabilirsiniz; Veri görünümü oluşturabilir ve bunu aynı liste veya başka bir veri kaynağı ile ilişkilendirebilirsiniz; ardından her alan bir form olarak eklemeye yarayan sayfanıza veri görünümü ekleyerek form oluşturabilirsiniz; devam eder. Ayrıca bkz bölümünde görünümlerini ve formları oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Birleşimi (XSLT Liste Görünümü Web Bölümü) liste görünümleri ve veri görünümleri (veri formu Web Bölümü) sayfalarınıza ve ikisi arasındaki farklar çalışırken şu sonucu, siz bunları benzer şekilde özelleştirin. Ekleme ve sütunları Kaldır, filtre uygulama, sıralama ve alanları gruplandırmak, koşullu biçimlendirme ve çok fazla SharePoint Designer 2010içinde kullanılabilir araçları kullanarak uygulayın.

Bu makalede, liste veya SharePoint Designer 2010kullanarak veri görünümlerini yapmak en yaygın özelleştirmeleri açıklanmaktadır.

Bu makalede

Liste ve Veri Görünümleri'ni açma

Sütunları ekleme, kaldırma ve yeniden düzenleme

Sıralama ve gruplandırma

Filtre

Koşullu biçimlendirme

Sayfalama

Satır içi düzenlemeyi etkinleştirme

Zaman uyumsuz güncelleştirmeleri etkinleştirme

Araç çubuğu seçenekleri ekleme

Görünüm stilleri uygulama

Diğer özelleştirme seçenekleri

Liste ve Veri Görünümleri'ni açma

Liste görünümleri ve veri görünümleri oluşturulur ve SharePoint Designer 2010 yollarla sayısı (Bu makalenin başına içinde açıklandığı gibi) açılır. Örneğin, bir liste görünümü liste veya kitaplıkta şu anda, ilişkili olduğu açabilirsiniz veya veri görünümü bulunduğu site sayfasından açabilirsiniz. Her iki seçenekte de gezinti menüsünde görüntülenir. (Bir liste veya kitaplık veya herhangi bir sayıda veri kaynakları ile ilişkilidir. Aşağıdaki yöntemlerden birini SharePoint Designer 2010bir liste görünümü veya veri görünümü açmak için kullanın.)

SharePoint Designer 2010'da site açma

Bir listeyle ilişkili Liste Görünümü'nü açmak için

 1. Sitenizi SharePoint Designer 2010' te açın.

 2. Gezinti bölmesinde Listeler ve Kitaplıklar'ı tıklatın.

 3. Liste görünümünüzü içeren listeyi açın.

 4. Seçenekler sekmesini tıklatın ve Liste Görünümü'nü özelleştirmek için görünüm düzenleme seçeneklerini kullanın.

  Not: Görünüm içindeki ilk tıklatma SharePoint Designer 2010 seçeneklerinde düzenleme görünümü görüntülemek üzere gerekebilir

Veri Görünümü veya Liste Görünümü'nü bir site sayfasından açmak için

 1. Sitenizi SharePoint Designer 2010' te açın.

 2. Gezinti bölmesinde Site Sayfaları'nı tıklatın.

 3. Veri Görünümü veya Liste Görünümü öğenizi içeren sayfayı açın.

 4. Seçenekler sekmesini tıklatın ve Liste veya Veri Görünümü'nü özelleştirmek için görünüm düzenleme seçeneklerini kullanın.

  Not: SharePoint Designer 2010seçeneklerinde düzenleme görünümü görüntülemek için Görünüm içindeki ilk tıklatma gerekebilir.

Bu makalenin geri kalanında, bu adımları veya benzer adımları uygulayarak görünümünüzü düzenlemek üzere açtığınız varsayılmaktadır.

Sayfanın Başı

Sütunları ekleme, kaldırma ve yeniden düzenleme

Veri Görünümü ile genellikle yaptığınız ilk işlerden biri sütun eklemek veya kaldırmaktır. Bir Veri Görünümü'nde sütunları değiştirdiğinizde, alanları Veri Görünümü'nde görüldükleri şekilde ekler, kaldırır ve düzenlersiniz. Gerek satırlar gerekse sütunlar görüntülendiğinde, sütunları eklemek, kaldırmak ve yeniden düzenlemek için Sütunları Düzenle iletişim kutusunu kullanırsınız. Sütunları, Tablo sekmesindeki tablo düzenleme komutlarını kullanarak da değiştirebilirsiniz. Tablo düzeni bu makalenin sonraki bölümlerinde ele alınmaktadır.

Not:  Sütunları Düzenle komutu yalnızca, Veri Görünümü verileri bir HTML tablosu olarak görüntülediğinde kullanılabilir.

Bir Liste veya Veri Görünümü'ne sütun eklemek ya da sütunları kaldırmak ve yeniden düzenlemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Görünümünüzü ile SharePoint Designer 2010içinde açın, Seçenekler sekmesini tıklatın ve SharePoint Designer 2010'da site açma Sütun Ekle/Kaldır' ı tıklatın.

  Not: Veri Görünümü, 1'den daha yüksek değere sahip satır yayma veya sütun yayma özniteliklerini kullanan bir HTML tablosunun içerisinde olduğunda Sütunları Düzenle komutu kullanılamaz.

 2. Sütunları Düzenle iletişim kutusu açılır.
  SharePoint Designer 2010'da site açma

 3. Aşağıdakilerden birini yerine getirin:

  • Sütun eklemek için, Kullanılabilir alanlar altında sütun alanını seçin ve sonra Ekle'yi tıklatın.

  • Bir defada birden çok alan seçmek için alanları tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

  • Varolan bir sütunu kaldırmak için, Görüntülenen Sütunlar altında sütunu seçin ve sonra Kaldır'ı tıklatın.

  • Bir defada birden çok alan seçmek için alanları tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

  • Sütunları yeniden düzenlemek için, Görüntülenen Sütunlar altında sütunu seçin ve sonra Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'yı tıklatın.

 4. Yaptığınız değişiklikleri görünüme uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

Not:  Sütunları Düzenle iletişim kutusunda yalnızca, veri görünümünün veri kaynağı sorgusuna dahil olan alanlar gösterilir. Gerçek veri kaynağınız ek alanlar içerebilir. Bu alanları eklemek için, veri kaynağı sorgusunu güncelleştirmeniz gerekir.

Veri Görünümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ayrıca Bkz. bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Sıralama ve gruplandırma

Veri Görünümü'nde verileri sıraladığınızda, böylece, siz ve site ziyaretçilerinizin için verileri anlamanız daha kolay olduğu veri görünme sırasını değiştirin. Sıralama düzenini alfabetik ve sayısal sıralamaya örnekleridir. Ek sıralama SharePoint Designer 2010Gelişmiş sıralama iletişim kutusunu kullanarak siparişler oluşturabilirsiniz.

Sıralama dışında ayrıca verileri gruplandırabilirsiniz. Verileri gruplandırırken, sıralama düzeninde bir alan grubu için üstbilgi veya altbilgi görüntülenmesini sağlayabilir ve grubun varsayılan olarak genişletilmiş veya daraltılmış olmasını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, görünümde sayfaları çevirirken grupları bir arada tutmayı ve her bir grup için sütun adlarını ve toplamları göstermeyi de tercih edebilirsiniz.

Liste veya Veri Görünümü'nde sütunları sıralamak için

Görünümünüzü ile SharePoint Designer 2010' da açın, Seçenekler sekmesini tıklatın ve sonra Sırala ve Grupla SharePoint Designer 2010'da site açma tıklatın.

Sırala ve Gruplandır iletişim kutusu açılır.
SharePoint Designer 2010'da site açma

 1. Kullanılabilir alanlar altında, sıralama yapmak istediğiniz alanı ve sonra da Ekle'yi tıklatın.

 2. Sıralama Özellikleri altında, Artan (küçükten büyüğe) veya Azalan (büyükten küçüğe) seçeneğini belirterek alanları sıralamak istediğiniz yöntemi seçin.

  Artan veya azalan sıralama düzeni sıralama düzeni listesinde alanı çift tıklatarak de değiştirebilirsiniz.

 3. Artan veya azalan'dan daha gelişmiş sıralama kullanmak için Sıralama ifadesini Düzenle'yitıklatın. Bu XPath ifadeleri kullanarak sıralama düzenini özelleştirebileceğiniz yeri Gelişmiş sıralama iletişim kutusunu açar. Gelişmiş liste ve veri görünümü XPath ifadeleri kullanarak özelleştirme makalesinde daha fazla bilgi edinin.

 4. Birden çok alana göre sıralamak için, Kullanılabilir alanlar altında daha çok alan seçin ve sonra bu alanları sıralama düzenine ekleyin.

  Sıralama düzenine birden çok alan ekler ve ilk sıralanacak alanı değiştirmek isterseniz, Sıralama düzeni listesinde ilgili alanı seçin ve Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'yı tıklatın.

  Yaptığınız değişiklikleri görünüme uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

Liste veya Veri Görünümü'nde sütunları gruplandırmak için

Görünümünüzü ile SharePoint Designer 2010' da açın, Seçenekler sekmesini tıklatın ve sonra Sırala ve Grupla Sırala ve Grupla tıklatın.

 1. Sırala ve Gruplandır iletişim kutusu açılır.
  SharePoint Designer 2010'da site açma

 2. Sıralama düzeni listesinde gruplandırma yapmak istediğiniz alanı seçin.
  Sıralama düzenindeki her bir alana uygulanmış kendi grup özellikleri olabileceğini unutmayın. Grup özelliklerini uygulamadan önce istediğiniz alanı seçtiğinizden emin olun.

 3. Her grubun başında bir üstbilgi göstermek için, Grup Özellikleri altında Grup üstbilgisini göster onay kutusunu işaretleyin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Grupları görünümde varsayılan olarak genişletilmiş göstermek için Grubu varsayılan olarak genişlet seçeneğini tıklatın.

  2. Grupları Veri Görünümü'nde varsayılan olarak daraltılmış göstermek için Grubu varsayılan olarak daralt seçeneğini tıklatın.

 4. Geri kalan seçenekler yalnızca Veri Görünümleri için geçerli olup liste görünümlerine uygulanamaz. (Liste ile Veri Görünümü arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümünü ziyaret edin.)

 5. Her grubun sonunda o grupta kaç kaydın bulunduğunu görüntüleyen bir altbilgi göstermek için Grup altbilgisini göster onay kutusunu seçin.

 6. Grup üstbilgisini göster veya Grup altbilgisini göster onay kutusundan birini seçtiğinizde Gelişmiş Gruplama düğmesi kullanılabilir hale gelir.

 7. Gelişmiş Gruplandırma'yı tıklatın. (Bu seçenek, Grup üstbilgisini göster veya Grup altbilgisini göster seçeneğini belirttiğinizde etkin hale gelir).

 8. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Listedeki tek tek kayıtları gizlemek için Grup ayrıntılarını her zaman gizle onay kutusunu seçin.

  • Toplam değer listede görüntülenecek belirtilen öğe sayısını geçse bile, bir gruptaki tüm öğeleri tek sayfada göstermek için Sayfa oluşturulurken grupları koru onay kutusunu seçin.

  • Her gruba sütun adlarını görüntüleyen bir satır eklemek için Her grup için sütun adı göster onay kutusunu seçin.

  • Her gruba o grup içerisindeki toplam kayıt sayısını gösteren bir satır eklemek için Her grup için sütun toplamını göster onay kutusunu seçin.

Site kullanıcılarının verileri tarayıcıdan sıralamalarına veya gruplandırmalarına olanak sağlamak için, bu makalenin sonraki bölümlerinde açıklanan yöntemle görünüme bir araç çubuğu ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Filtre uygulama

Görünümünüze filtre uygulayarak, liste veya Veri Görünümü'nde yalnızca belirli ölçütleri karşılayan verilerin görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu özellik, yüzlerce veya binlerce kayıt içeren bir görünümünüz olduğunda ve verileri okumayı kolaylaştırmak istediğinizde yarar sağlar. Filtre oluştururken, verilere uygulanmak üzere bir veya daha fazla ifade oluşturursunuz. Üç temel bölüm vardır: Bunlar alan adı (filtre uygulamak istediğiniz alanın adı), işleç (değere uygulamak istediğiniz kural) ve değerdir (aradığınız veri).

Bir Liste veya Veri Görünümü'ne filtre uygulamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

 1. Görünümünüzü ile SharePoint Designer 2010içinde açın, Seçenekler sekmesini tıklatın ve filtre SharePoint Designer 2010'da site açma ' ı tıklatın.

 2. Filtre ölçütü iletişim kutusu açılır.
  SharePoint Designer 2010'da site açma

 3. Alan Adı altında istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın.

 4. Karşılaştırma kutusunu ve sonra da istediğiniz işleci tıklatın.

 5. Değer kutusunu tıklatın ve sonra istediğiniz ölçütü seçin veya yazın.

 6. Filtreye başka bir yan tümce eklemek için, varolan yan tümcenin sonundaki Ve/Veya kutusunu tıklatın ve sonra:

  1. Verilerin her iki yan tümcedeki ölçütlerle eşleşmesi gereken bir filtre oluşturmak için Ve seçeneğini tıklatın.

  2. Verilerin yalnızca bir yan tümcedeki ölçütle eşleşmesi gereken bir filtre oluşturmak için Veya seçeneğini tıklatın.

 7. Yeni koşul eklemek için burayı tıklatın iletisini tıklatın.

 8. Bu filtreye ait ek bir yan tümce oluşturmak için 3-6 arasındaki adımları tekrar edin.

 9. Veri görünümleri çalışıyorsanız ve kullanmayı tercih daha Gelişmiş koşul, XSLT filtreleme Ekle kutusunu işaretleyin ve Düzenle' yi tıklatın.
  Bu nerede özelleştirebilirsiniz XPath ifadeleri kullanarak sıralama düzenini Gelişmiş koşul iletişim kutusunu açar.

 10. Tamam'ı tıklatın.

Site ziyaretçilerinin verileri tarayıcıdan sıralamalarına ve gruplandırmalarına olanak sağlamak için, bu makalenin sonraki bölümlerinde açıklanan yöntemle görünüme bir araç çubuğu ekleyebilirsiniz. Ancak, tarayıcıda filtre uygulamanın yalnızca verilerin sunumunu etkilediğini, görünümde bulunan veri miktarını sınırlamadığı aklınızdan çıkarmayın.

Not:  Bir Veri Görünümü'ne filtre uygulamanın performans üzerinde etkileri olabilir. Yönetilebilir bir veri kümesine filtre uygulanması önem taşır. Filtre Ölçütleri iletişim kutusunu kullanarak temel filtre uyguladığınızda, filtre veriler getirilmeden önce uygulanır. Ancak, Gelişmiş Filtre Uygulama seçeneğini (Veri Görünümleri için kullanılabilir) kullanırsanız, filtre uygulama veriler getirildikten sonra XSLT sunumunda uygulanır.

Sayfanın Başı

Koşullu biçimlendirme

Koşullu biçimlendirme ile, veriler belirli ölçütleri karşıladığında seçili bir HTML etiketine veya veri değerine biçimlendirilmiş metin, arka plan renkleri, özel simgeler ve daha fazlasını uygulayabilirsiniz. HTML etiketi veya veri değerinin gösterilmesi ya da gizlenmesi gerektiğini belirleyen koşullar da ayarlayabilirsiniz. Koşullu biçimlendirme, kullanıcı tarafından eylem gerçekleştirilmesi gereken bir veri görünümünde öğeleri vurgulamanın güçlü bir yoludur. Örneğin, zamanı geçmiş görevleri, bütçeyi aşan projeleri veya şirketin azalan sarf malzemelerini vurgulayabilirsiniz.

Bir Liste veya Veri Görünümü'ne koşullu biçimlendirme uygulamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

Görünümünüzü SharePoint Designer 2010içinde açıkken, satır veya sütunda koşullu biçimlendirmeyi uygulamak istediğiniz yeri tıklatın.

 1. Seçenekler sekmesini tıklatın, filtre SharePoint Designer 2010'da site açma tıklatın ve aşağıdakilerden birini seçin:

 2. Görünümde belirtilen ölçütleri karşılayan verileri görüntülemek için İçeriği Göster seçimini yapın.

 3. Görünümde belirtilen ölçütleri karşılayan verileri gizlemek için İçeriği Gizle seçimini yapın.

 4. Belirtilen ölçütleri karşılayan bir satıra biçimlendirme uygulamak için Satırı Biçimlendir seçimini yapın.

 5. Belirtilen ölçütleri karşılayan bir sütuna biçimlendirme uygulamak için Sütunu Biçimlendir seçimini yapın.

 6. Belirtilen ölçütleri karşılayan bir seçime biçimlendirme uygulamak için Biçim Seçimi'ni kullanın. (Bu seçeneği kullanmadan önce veri görünümünün bir kısmını vurgulamanız gerekir.)

  İçeriği Göster ve Gizle seçenekleri seçili HTML etiketlerinin veya veri değerlerinin görünürlüğünü değiştirir. Biçimlendirme seçenekleri seçili HTML etiketlerine veya veri değerlerine bir stil uygular.

 7. Koşul ölçütleri iletişim kutusu açılır.
  SharePoint Designer 2010'da site açma

 8. Alan Adı altında istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın.

 9. Karşılaştırma kutusunu ve sonra da istediğiniz işleci tıklatın.

 10. Değer kutusunu tıklatın ve sonra istediğiniz ölçütü seçin veya yazın.

 11. Görünümü üzerinde daha fazla Gelişmiş koşul kullanmak için Gelişmiş' i tıklatın.
  Bu nerede özelleştirebilirsiniz XPath ifadeleri kullanarak sıralama düzenini Gelişmiş koşul iletişim kutusunu açar.

 12. Koşul ölçütlerine başka bir yan tümce eklemek için, varolan yan tümcenin sonundaki Ve/Veya kutusunu tıklatın ve sonra:

  • Verilerin her iki yan tümcedeki ölçütlerle eşleşmesi gereken bir koşul ölçütü oluşturmak için Ve seçeneğini tıklatın.

  • Verilerin yalnızca bir yan tümcedeki ölçütle eşleşmesi gereken bir koşul ölçütü oluşturmak için Veya seçeneğini tıklatın.

 13. Varolan yan tümcenin altında, Yeni koşul eklemek için burayı tıklatın iletisini tıklatın.

 14. Koşul ölçütüne ait ait ek bir yan tümce oluşturmak için 4-7 arasındaki adımları tekrar edin.

 15. Koşul ile verileri gösteriyor veya gizliyorsanız, iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın. Koşula özel biçimlendirme uygulamak için Stil Ayarla'yı tıklatın.

 16. Stili Değiştir iletişim kutusu açılır.
  SharePoint Designer 2010'da site açma

 17. Veri Görünümü'ne uygulamak istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirtin.
  Örneğin, metni sarı bir arka planda kalın yapmak için, yazı tipi genişliği menüsünde kalın'ı seçmeniz gerekir. Daha sonra, Arka Plan kategorisini tıklatın ve arka plan rengi menüsüne sarı yazın veya sarının bir çeşitlemesini seçin.

 18. Tamam'ı tıklatın.

Liste ve Veri Görünümleri canlı verileri gösterdiğinden, uygulanan koşullu biçimlendirmeyi Tasarım görünümünde hemen görürsünüz.

Sayfanın Başı

Sayfalama

Sayfalama ile, Liste veya Veri Görünümü'nün her bir sayfasında görüntülenen kayıt sayısını değiştirebilirsiniz. Görünümü, öğeler 5'li, 10'lu veya verilen herhangi bir değerde kümeler halinde görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Sonuç olarak, sitenin ziyaretçileri tarayıcıda, görünümde gezinmek için kullanacakları geri ve ileri bağlantılarını görürler. Alternatif olarak, görünümde gösterilecek en fazla öğe sayısı için bir sınır belirtebilirsiniz ve bu sınır yine 5, 10 veya verilen herhangi bir değer olabilir.

Bir Liste veya Veri Görünümü'ne sayfalama değeri eklemek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

Görünümünüzü ile SharePoint Designer 2010içinde açın, Seçenekler sekmesini tıklatın ve sayfalandırma SharePoint Designer 2010'da site açma ' ı tıklatın.

 1. Sayfalama seçeneklerinden birini belirleyin:

  1. Öğe Kümeleri Görüntüle: Öğelerin 1'li, 5'li, 10'lu veya 30'lu kümeler halinde görüntülenmesi gerektiğini belirtin.

   Bu seçeneğin belirtilmesiyle, toplam kayıt sayısı bu seçenekte belirtilen sayıyı aştığı durumlarda görünümde gezinti bağlantıları görüntülenir.

  2. Öğe ile Sınırla: Görünümde gösterilecek en fazla öğe sayısını seçin (1, 5, 10 veya 30).

 2. Veri Görünümü sayfalama özelliğiyle ilgili özel bir değer belirtmek için Diğer Sayfalandırma Seçenekleri'ni tercih edin.

 3. Veri görünümü özellikleri iletişim kutusu açılır.
  SharePoint Designer 2010'da site açma

 4. Sayfalama sekmesinde aşağıdaki seçeneklerden birini belirtin:

  • Öğeleri bu büyüklükte kümeler halinde görüntüle seçimini yapın ve sonra sağlanan kutuda bir sayı belirtin.
   Bu seçenek için varsayılan değer, görünümde 25'ten fazla kayıt varsa 10 ve görünümde 25'ten az kayıt varsa da 6'dır.

  • Görüntülenecek toplam öğe sayısını bununla sınırla seçimini yapın ve sonra sağlanan kutuda bir sayı belirtin.
   Bu alandaki varsayılan değer 100 olarak ayarlanmıştır.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Bir web sayfasında görünüm için görüntülenen kayıt sayısını değiştirmenin yanı sıra, SharePoint Designer 2010Tasarım görünümünde gösterilen kayıtların sayısını değiştirebilirsiniz. Görünüm belirli sayıda kayıtları ile nasıl kılacak görmek isterseniz, bunu yapabilirsiniz. Tasarım görünümündeki kayıt sayısını değiştirmek için Tasarım sekmesini tıklatın ve Önizleme grubunda, kullanılabilen veri görünümü önizlemesi seçeneklerden birini belirleyin.

Sayfanın Başı

Satır içi düzenlemeyi etkinleştirme

Satır içi düzenleme etkinleştirildiğinde, sitenin ziyaretçileri sayfadan çıkmak veya yeni bir pencere açmak zorunda kalmadan görünüm bağlamında her bir kaydı kolaylıkla düzenleyebilirler. Her bir alanın düzenlenebilir hale gelmesi için, Veri Görünümü'nde sütun veya satırın yanındaki düzenleme düğmesini tıklatmaları yeterlidir. Yeni öğe ve öğe düzenleme formlarında kullanılanın aynı yöntemle burada da her kayıt için metin kutuları, menüler ve alan denetimleri kullanılabilir. Satır içi düzenleme, görünüm ve formun en iyi özelliklerini tek bir yerde birleştirir.

Bir Liste veya Veri Görünümü'nde satır içi düzenlemeyi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

Görünümünüzü ile SharePoint Designer 2010içinde açın, Seçenekler sekmesini tıklatın ve SharePoint Designer 2010'da site açma Satır içi düzenleme' yi tıklatın.
Liste görünümleri için bu yeni etkinleştirir ve site ziyaretçilerinin Düzenle bağlantılar oluşturabilir ve kayıtları düzenlemek için kullanın.

 1. Veri Görünümleri için, aşağıdaki satır içi düzenleme seçeneklerinden birini veya tümünü seçin:

  1. Öğe Düzenleme Bağlantılarını Göster: Kullanıcıların kaydı satır içinde düzenlemek için tıklattıkları 'düzenle' bağlantısını etkinleştirir.

  2. Öğe Ekleme Bağlantılarını Göster: Kullanıcıların yeni kayıtları satır içinde oluşturmak için tıklattıkları 'ekle' bağlantısını etkinleştirir.

  3. Öğe Silme Bağlantılarını Göster: Kullanıcıların kayıtları satır içinde silmek için tıklattıkları 'sil' bağlantısını etkinleştirir.

 2. Değişiklikleri liste veya Veri Görünümünüz'e kaydedin.

Liste görünümleri için Görünüm bir tarayıcı ve Vurgu bir satır veya sütun üzerinde bir sonraki açışınızda, bir düzenleme SharePoint Designer 2010'da site açma düğmesi görürsünüz. Veri görünümleri için her satırın veya sütunun yanına bir Düzenle bağlantısına bakın.

Aşağıda gösterildiği gibi, kayıt satırını veya sütununu satır içinde düzenlemeye başlamak için bağlantıyı tıklatın.

SharePoint Designer 2010'da site açma

Sayfanın Başı

Zaman uyumsuz güncelleştirmeleri etkinleştirme

Zaman uyumsuz güncelleştirmeler ASP.NET AJAX platformunun çekirdek bir bileşenidir ve sitenizdeki liste ve Veri Görünümleri için bu güncelleştirmeleri etkinleştirebilirsiniz. Zaman uyumsuz güncelleştirmeleri etkinleştirdiğinizde, liste veya Veri Görünümü sunucudan verileri gerçek zamanlı olarak alır ve kullanıcının sayfayı yenilemesine gerek kalmadan bu verileri tarayıcıda işler. Zaman uyumsuz güncelleştirmeleri içeren liste ve Veri Görünümleri veri açısından zengin, dinamik web sayfaları ve panolar için idealdir.

Not:  Zaman uyumsuz güncelleştirmeler Yönetim Merkezi'nde devre dışı bırakılmış olabileceğinden, bu seçenek kullanılamıyorsa sunucu yöneticinizle görüşün

.

Bir Liste veya Veri Görünümü'nde zaman uyumsuz güncelleştirmeleri etkinleştirmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

Görünümünüzü ile SharePoint Designer 2010' da açın, Seçenekler sekmesini tıklatın ve ardından Zaman uyumsuz güncelleştirmeyi kutusunu işaretleyin.
SharePoint Designer 2010'da site açma

 1. Bir yenileme düğmesi sayfaya eklemek için Yenile düğmesi kutuyu işaretleyin.
  Bu site ziyaretçilerinin sayfayı el ile yenilemek için bir yenileme düğmesi SharePoint Designer 2010'da site açma tıklatmaya izin verir.

 2. Yenileme aralığını seçin: 30 saniye veya 60 saniyede 15 saniye.

 3. Değişiklikleri liste veya Veri Görünümünüz'e kaydedin.

Sayfanın Başı

Araç çubuğu seçenekleri ekleme

Görünümünüz veri kaynağı olarak bir liste veya kitaplık kullanıyorsa, kullanıcıların temel alınan liste veya kitaplık ile daha verimli bir şekilde çalışabilmeleri için, görünüme bir SharePoint listesi araç çubuğu ekleyebilirsiniz. SharePoint listesi araç çubuğu, liste veya kitaplığın üst kısmında yer alan ve bu liste veya kitaplıkla çalışmaya yönelik çeşitli seçenekler sağlayan menü çubuğudur. Ekleyebileceğiniz iki tür araç çubuğu vardır:

 • SharePoint Araç Çubuğu yeni öğeler ekleme, görünümler ve sütunlar oluşturma ve listenin özelliklerini düzenleme gibi liste düzenleme seçenekleri sunar.

 • Gruplandırma Araç Çubuğu filtre uygulamayı, sıralamayı ve gruplandırmayı değiştirme gibi liste görüntüleme seçenekleri sunar.

Araç çubuğunu Liste veya Veri Görünümü'ne eklemek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

Görünümünüzü ile SharePoint Designer 2010içinde Tasarım sekmesini tıklatın ve SharePoint Designer 2010'da site açma Seçenekler' i tıklatın.

 1. Liste düzenleme seçenekleriyle birlikte eksiksiz bir araç çubuğu eklemek için SharePoint Araç Çubuğu'nu tıklatın.

 2. Liste görüntüleme seçeneklerini içeren bir araç çubuğu eklemek için Gruplandırma Araç Çubuğu'nu tıklatın.

  Not:  Araç çubuğu, filtre uygulamayı sorgu düzeyinde değil de, görünümün sunumuna uygular. Buna göre, görünüme filtre uygulamak için birincil yönteminiz olarak bu ilkeyi temel almalısınız. Filtre uygulamayı, bu makalenin önceki konularında açıklandığı şekilde kullanmalısınız.

 3. Araç çubuğunu kaldırmak için Yok'u tıklatın.

 4. Değişiklikleri liste veya Veri Görünümünüz'e kaydedin.

Görünümü tarayıcıda açtığınızda, sayfanın en üstünde araç çubuğunu göreceksiniz. Hem SharePoint Araç Çubuğu'nu hem de Gruplandırma Araç Çubuğu'nu etkinleştirirseniz bu seçenekleri görünümün en üstünde görürsünüz.

SharePoint Designer 2010'da site açma

Sayfanın Başı

Görünüm stilleri uygulama

Bir liste veya Veri Görünümü oluşturduğunuzda, normalde veriler varsayılan olarak temel tablo düzeninde görüntülenir. Farklı bir görünüm stili uygulayarak, görünümün düzenini hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, görünümünüzün temel tablo düzenini değiştirerek kenarlıklar, sütunlar veya madde işaretli listelerin sunulduğu bir düzene geçebilirsiniz.

Liste veya Veri Görünümü'ne bir görünüm stili uygulamadan önce, daha önce yapılan özelleştirmelerin ve Web Bölümü bağlantılarının kaldırılacağını unutmamak gerekir.

Bir Liste veya Veri Görünümü'ne görünüm stili uygulamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

Görünümünüzü SharePoint Designer 2010' te Aç, Tasarım sekmesini tıklatın ve Önizleme ve Vurgu Metni açıklamasına göre görüntüleme stillerinden birini tıklatın.

SharePoint Designer 2010'da site açma

Not:  Görünüm stillerini uyguladığınız öğenin bir Liste Görünümü veya Veri Görünümü olmasına bağlı olarak farklı görünüm stillerinin kullanılabildiğini göreceksiniz. Ayrıca, stillerin sayısı da site koleksiyonunda Stiller Galerisi'ne yüklenmiş olan öğelere göre değişir.

 1. Daha fazla stil görmek için Görünüm stilleri grubunun sağ alt köşesindeki daha fazla SharePoint Designer 2010'da site açma tıklatın.

 2. Bir uyarı iletisinde, görünüm stilini değiştirmeniz halinde tüm özel biçimlendirme ve Web Bölüm bağlantılarının kaldırılacağı bilgisi görüntülenir. Devam etmek için Evet'i tıklatın.

  Not:  Özgün görünümünüze göre daha az sayıda alan görüntüleyen bir stil seçerseniz, söz konusu alanlar görünümden kaldırılır.

 3. Değişiklikleri liste veya Veri Görünümünüz'e kaydedin.

Sayfanın Başı

Diğer özelleştirme seçenekleri

Yukarıdaki özelleştirmelere ek olarak, bir liste veya Veri Görünümü'nü aşağıdaki yöntemlerle de özelleştirebilirsiniz:

 • Diğer sütunların bir hesaplamanın sonucu görünümde görüntüleyen Formül sütunu oluşturma    . Aşağıdakine benzer şekilde bir elektronik tablo programı formülleri kullanma. Örneğin, öğelerin toplam değeri ayrı bir sütunda görüntülenecek şekilde hisse senedi birimlerinde sayısına göre bir ürünün birim fiyatı çarpma edebilirsiniz.

 • Tek bir görünümde birden çok kaynaktan verileri görüntüle    . Bu yolla tek bir yerde veri kaynakları birleştirmek için güçlü bir özelliktir. Örneğin, aynı görünümde bilgilerden bir listesi ve ürün başka bir listeden ürün kategorileri gösterebilir.

 • Bir liste veya veri görünümü Ekle parametreleri    . Örneğin, bir parametre başka bir menüden veri görünümü ve verilere filtre o parametrenin değeriyle geçirmek isteyebilirsiniz.

 • Liste veya veri görünümü için sunucu denetimlerini Ekle    . SharePoint denetimleri, ASP.NET denetimlerini ve diğer veri kaynağına bağlayın ve kullanıcılarınız için zengin, etkileşimli veri arabirimleri oluşturmak için bir görünüm ekleyin.

 • Yazı tipini değiştirin ve biçimlendirme     için liste veya veri görünümü. Yazı tipi boyutunu, yazı tipi rengi, yazı tipi ailesi ve daha fazlasını sütun başlıkları ve alanları değiştirebilirsiniz. El ile SharePoint Designer 2010 içinde WYSIWYG Araçları'nı kullanarak bunu ya da bu sayfadaki öğeleri CSS stilleri uygulayın.

 • Liste veya veri görünümü Özelleştir Tablo düzeni    . Ekleme ve kaldırma tablo hücrelerini, genişliğini veya satır veya sütun yüksekliğini değiştirin, gösterebilir veya kenarlık veya gölgelendirme ve SharePoint Designer 2010içinde çok daha fazla tablo düzenleme seçeneklerini kullanarak gizleme.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×