SharePoint Designer 2010'a Başlarken

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

bir Web Microsoft SharePoint Designer 2010 olduğunu ve uygulama tasarım programı SharePoint Foundation 2010 ve Microsoft SharePoint Server 2010üzerinde çalışan Web siteleri özelleştirme ve yapı, tasarım için kullanılır. SharePoint Designer 2010ile veri zengin Web sayfaları oluşturma, iş akışı içerebilen güçlü çözümler oluşturun ve sitenizin görünümünü ve yapısını tasarlama.

Makaleler, videolar ve diğer öğrenme kaynakları aracılığıyla SharePoint Designer 2010 hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları kullanın. SharePoint Designer 2010içinde gerçekleştirme temel görevler hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki yordamlar kullanın.

Başlarken logosu

Ne yapmak istiyorsunuz

Nereye gidilir

Yalnızca neler değişti mi gerekiyor?   

Bu sürümdeki yenilikleri ve bunlardan en çok nasıl yararlanacağınızı bulun.

SharePoint Designer 2010'daki yenilikler

2007 menüleri ve komutları için mi arıyorsunuz?   

2007 sürümündeki menü ve araç çubuğu komutlarının tablosuna bakıp, bu eşleme çalışma kitabını kullanarak yeni konumlarını öğrenin.

Microsoft Office uygulamaları için kılavuzları eşleme

SharePoint Designer önce hiç kullandınız?   

Tüm ilgili SharePoint Designer 2010 ne olduğunu ve bunu kuruluşunuzdaki biri en yapmayı öğrenin.

SharePoint Designer 2010 tanıtımı

Ekip sitenizde başkalarıyla eğitim mi arıyorsunuz?   

Bu sürümde SharePoint Designer 2010üzerinde eğitim ile daha verimli hale gelir.

Microsoft Office eğitimi

SharePoint Designer 2010 ' daki temel görevler

SharePoint siteleri oluşturma ve açma

Listeler, kitaplıklar ve veri kaynaklarına bağlantıları oluşturma

Özel görünümler ve formlar oluşturma

Özel iş akışları oluşturma

Site sayfaları, ana sayfalar ve sayfa düzenlerini tasarlama

Şablon olarak kaydetme

SharePoint sitelerini açma ve oluşturma

SharePoint Designer 2010, sunucu ve bunları özelleştirme başlangıç var olan SharePoint sitelerinde açabilir ve SharePoint site şablonları veya sıfırdan özelleştirme yeni, boş siteleri temel alarak yeni siteler oluşturabilirsiniz.

Site açma

Varolan siteyi açmak için Dosya sekmesini tıklatıp Siteler'i seçin ve şunlardan birini gerçekleştirin:

 • Sunucuda kullanılabilen sitelere göz atmak için Site Aç'ı tıklatın.

 • Sitem'i açıp özelleştirmek için Sitem'i Özelleştir'i tıklatın.

 • Son Kullanılan Siteler altında önceden üzerinde çalıştığınız bir siteyi seçin.

Site oluşturma

Yeni seti oluşturmak için Dosya sekmesini tıklatıp Siteler'i seçin ve şunlardan birini gerçekleştirin:

 • Boş SharePoint sitesi oluşturmak için Yeni Boş Web Sitesi'ni tıklatın.

 • Kendinize ait Sitem altında yeni site oluşturmak için Alt Siteyi Sitem'e Ekle'yi tıklatın.

 • Altında Site şablonlarını temel alan yeni bir site oluşturmak için bir şablon seçin SharePoint şablon.

Not: Açma ve SharePoint Designer 2010içindeki sitelerde oluşturma yanı sıra, tarayıcınızı kullanarak bir SharePoint sitesini açın ve sonra bu sitede Site eylemleri menüsünü, Şerit ve başka yerlerde SharePoint kullanılabilir bağlantıları kullanarak SharePoint Designer 2010 açın.

Sayfanın Başı

Liste, kitaplık ve veri kaynaklarına bağlantı oluşturma

SharePoint Designer 2010, listeleri ve kitaplıkları, SharePoint siteleri için veri kaynağı olarak sık hizmet, oluşturabilirsiniz ve XML dosyaları, dış veritabanları ve Web Hizmetleri için veri kaynağı bağlantıları oluşturabilirsiniz.

SharePoint listeleri ve kitaplıkları

SharePoint listesi veya kitaplığı oluşturmak için Gezinti bölmesinde Listeler ve Kitaplıklar'ı tıklatın ve Listeler ve Kitaplıklar sekmesinde aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • Baştan boş bir liste oluşturmak için Özel Liste'yi tıklatın.

 • SharePoint listesi şablonuna dayanan liste oluşturmak için SharePoint Listesi'ni tıklatın.

 • SharePoint kitaplığı şablonuna dayanan kitaplık oluşturmak için Belge Kitaplığı'nı tıklatın.

 • Dış içerik türüne dayanan dış liste oluşturmak için Dış Liste'yi tıklatın. (Dış içerik türleri aşağıda açıklanmıştır).

 • Alınan elektronik tablolara dayanan liste oluşturmak için Elektronik Tablodan Liste'yi tıklatın.

Veri kaynağı bağlantıları

Veri kaynağı bağlantısı oluşturmak için Gezinti bölmesinde Veri Kaynakları'nı tıklatın ve Veri Kaynakları sekmesinde aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • Birden çok veri kaynağına veri bağlantısı oluşturmak için Bağlantılı Veri Kaynağı'nı tıklatın.

 • OLE DB veya ODBC protokollerini destekleyen veritabanına bağlantı oluşturmak için Veritabanı Bağlantısı'nı tıklatın.

 • SOAP (Basit Nesne Erişim Protokolü) kullanarak XML Web hizmetine bağlantı oluşturmak için SOAP Hizmeti Bağlantısı'nı tıklatın.

 • REST (Temsili Durum Aktarımı) kullanarak sunucu taraflı komut dosyasına bağlantı oluşturmak için REST Hizmeti Bağlantısı'nı tıklatın.

 • XML kaynak dosyasına bağlantı oluşturmak için XML Dosyası Bağlantısı'nı tıklatın.

Dış içerik türleri

Dış içerik türlerini kullanarak dış iş veri kaynaklarına bağlanabilir ve bu kaynakları SharePoint sitenizle ve desteklenen istemci uygulamalarıyla tümleştirebilirsiniz. Dış içerik türünü oluşturduktan sonra, SharePoint listesi veya kitaplığıysa, verilerle kullanıcıların etkileşime girmesini sağlayan dış listeleri oluşturabilirsiniz.

Dış içerik türü oluşturmak için buradaki adımları gerçekleştirin.

 1. Gezinti bölmesinde Dış İçerik Türleri'ni tıklatın.

 2. Dış İçerik Türleri sekmesinde, Dış İçerik Türü'nü tıklatıp, diş içerik türünüze ait alanları, işlemleri vb. tasarlayın.

Sayfanın Başı

Özel görünüm ve form oluşturma

SharePoint Designer 2010içinde özel görünümler ve formlar için verilerinizi oluşturabilirsiniz kaynakları, gerçekten okuma ve bu veri kaynaklarına veri yazma arabirim hale gelir.

Görünümler

Bir canlı özelleştirilebilir görünen herhangi bir SharePoint sayfasına eklenen bir veri kaynağının görülmektedir. SharePoint Designer 2010 içinde (XSLT Liste Görünümü Web Bölümünü kullanma) liste görünümleri ve (veri formu Web Bölümünü kullanma) veri görünümler oluşturabilirsiniz. Bir liste veya veri görünümü oluşturmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

 • Gezinti bölmesinde Listeler ve Kitaplıklar'ı tıklatın, görünümünü oluşturmak istediğiniz listeyi seçin, Liste Ayarları sekmesinde Liste Görünümü'nü tıklatın.

  Not: Böylece, liste veya kitaplıkla ilişkili görünüm oluşturulur. Sonuç olarak, kullanıcılar görünümü görebilir ve SharePoint şeridindeki Görünümleri Yönet grubunu kullanarak görünümü özelleştirebilir.

 • Gezinti bölmesinde Site Sayfaları'nı tıklatın, görünümü oluşturmak istediğiniz sayfayı düzenleyin, Ekle sekmesini tıklatıp önce Veri Görünümü'nü, ardından da bu görünüm için kullanmak istediğiniz SharePoint listesini veya kitaplığını seçin.

Görünümler

Veri kaynağının göndermek için kullanın ya da veri kaynağına geri yazma özelleştirilebilir bir görüntü biçimidir. SharePoint Designer 2010 içinde liste formları ve veri formları (bunların hiçbiri veri formu Web Bölümünü kullanma) oluşturabilirsiniz. Bir liste veya veri formu oluşturmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

 • Gezinti bölmesinde Listeler ve Kitaplıklar'ı tıklatın, formunu oluşturmak istediğiniz listeyi seçin, Liste Ayarları sekmesinde Liste Formu'nu tıklatın.

 • Gezinti bölmesinde Site Sayfaları'nı tıklatın, formu oluşturmak istediğiniz sayfayı düzenleyin, Ekle sekmesini tıklatın, önce Yeni Öğe Formu, Öğe Düzenleme Formu veya Öğe Görüntüleme Formu'nu, ardından da form için kullanmak istediğiniz veri kaynağını seçin.

Not: Form Tasarım araçları içinde SharePoint Designer 2010kullanmaya ek olarak, oluşturabilir ve Microsoft InfoPath 2010kullanarak SharePoint formlarını özelleştirme.

Sayfanın Başı

Özel iş akışı oluşturma

SharePoint Designer 2010' te, üst düzeyde özelleştirilmiş iş akışları kullanarak iş süreçlerini yönetebilirsiniz. İş akışları uygulama işlemlerini yanı sıra İnsan işbirliği işlemleri yönetmek için kullanılabilir. İş akışları oluştururken, çeşitli seçenekler vardır.

SharePoint Designer 2010 ' te iş akışları oluşturma

İş akışı oluşturulduğunda SharePoint listesi veya kitaplığına dayanan bir tane oluşturabilirsiniz; Herhangi bir liste veya kitaplığa uygulanabilen yeniden kullanılabilir iş akışları oluşturabilir ve site düzeyinde iş gören site iş akışı oluşturabilirsiniz.

Bu iş akışlarını oluşturmak için Gezinti bölmesinde İş Akışları'nı tıklatın ve İş Akışları sekmesinde şu adımlardan birini gerçekleştirin:

 • Liste İş Akışı'nı tıklatın ve iş akışını ilişkilendirmek istediğiniz listeyi seçin.

 • Herhangi bir listeyle veya kitaplıkla ilişkilendirilebilecek yeniden kullanılabilir iş akışı oluşturmak için Yeniden Kullanılabilir İş Akışı'nı tıklatın.

 • Site düzeyinde uygulanabilecek iş akışı oluşturmak için Site İş Akışı'nı tıklatın.

İş akışını oluşturduktan sonra, iş akışında koşulları, eylemleri ve adımları kurmak için iş akışı tasarımcısını kullanın. Her görevle ilişkili olayları yönetmek için görev tasarımcısını kullanın.

İçeri aktarma iş akışlarından Microsoft Visio 2010

İş akışları SharePoint Designer 2010içinde oluşturmanın yanı sıra, sağlanan iş akışı kalıpları ve şablonları'nı kullanarak Microsoft Visio 2010 içinde tasarlanmış bir iş akışı içeri aktarabilirsiniz.

İş akışı almak için Gezinti bölmesinde İş Akışları'nı tıklatın ve İş Akışları sekmesinde şu adımlardan birini gerçekleştirin:

 1. Visio'dan Al'ı tıklatıp, Visio İş Akışı Değişimi dosyası (.vwi) için dosya sisteminizi veya SharePoint belge kitaplığına göz atın.

 2. Listeyle ilişkilendirilecek iş akışını seçin veya bunu yeniden kullanılabilir iş akışı haline getirip Son'u tıklatın.

 3. SharePoint Designer uygulamasında iş akışını özelleştirmeye başlayın.

Sayfanın Başı

Tasarım sitesi sayfaları, ana sayfalar ve sayfa düzenleri

SharePoint Designer 2010içinde oluşturabilir ve site sayfaları, ana sayfalar ve sayfa düzenlerini özelleştirme. Bu sayfaların her biri farklı bir amaca hizmet eder, ancak sayfa düzenleme deneyimi benzer. Ekleme ve metin, resimler, bağlantılar, tablolar, Web bölümleri, sunucu denetimleri ve daha fazla kaldırın. Stil tanımları ve basamaklı stil sayfaları, ana sayfalar ve sayfa düzenlerini veya şirket kimlik bilgilerinizi eşleşecek şekilde marka sitenizin genel görünümünü değiştirmek için geçerlidir.

Site sayfaları

Site sayfası oluşturmak için Gezinti bölmesinde Site Sayfaları'nı tıklatın ve Sayfalar sekmesinde şu adımlardan birini gerçekleştirin:

 • Üstbilgiye ve gövde Web Bölümüne sahip sayfa oluşturmak için Web Bölümü Sayfası'nı tıklatın; ek olarak, bu site ana sayfanızla ilişkilendirilir.

 • Site ana sayfanızla ilişkili olmayan, boş site sayfası oluşturmak için Sayfa'yı tıklatıp ASPX veya HTML'yi seçin.

Ana sayfalar

 • Gezinti bölmesinde Ana Sayfalar'ı, ardından da Ana Sayfalar sekmesinde Boş Asıl Sayfa'yı tıklatın.

Sayfa düzenleri

 • Gezinti bölmesinde Sayfa Düzenleri'ni, ardından da Sayfa Düzenleri sekmesinde Yeni Sayfa Düzeni'ni tıklatın ve sayfa düzeninin temelini oluşturması için içerik türü grubunu seçin.

Not: Ana sayfalar ve sayfa düzenlerini site koleksiyonu yöneticileri dışında tüm kullanıcılar için varsayılan olarak devre dışı bırakılır. Görüntüleme veya ana sayfalar ve sayfa düzenleri SharePoint Designer 2010Düzenle seçeneğini görmüyorsanız, bu seçenekler etkinleştirme hakkında site yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Şablon olarak kaydetme

Sitenizi özelleştirmeyi tamamladığınızda sitenizi veya sitenizin bölümlerini şablon olarak kaydedebilirsiniz; böylece, kuruluşunuzdaki diğer kişiler liste, görüntü, iş akışı, site sayfası vb. oluşturmak için şablonu kullanabilir.

Sitenizin sizin ya da başka kullanıcılar tarafından başka bir ortamda (tarayıcıda ya da Microsoft Visual Studio'da) daha fazla özelleştirilmesi için şablonları kullanabilirsiniz.

Bu işlevsellik avantajlarından yararlanmak şablon olarak Kaydet seçeneği için SharePoint Designer 2010 bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×