SharePoint 2010 ile Outlook 2010 içerik eşitleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

SharePoint kitaplığında, kişi listesi, görev listesini, proje görev listesi ve belirli bir türde SharePoint Dış listesini Microsoft Outlook 2010 ile eşitleyebilirsiniz. Özellikle çevrimdışı çalışabilir veya uygun erişimi olmayan çok sayıda SharePoint 2010 kullanıcı Outlook 2010'da işbirliği yapmak için kullanma ve koordinat etkinliklerini ve projeler, bu kitaplıkları ve listeleri eşitleme yeteneği yardımcı olabilir çünkü, daha verimli hale gelir SharePoint sitelerinize her zaman.

Bu makalede

SharePoint 2010 içeriğini Outlook 2010 ile eşitlemeye giriş

Eşitlenmiş belge kitaplığıyla çalışma

Eşitlenmiş kişi listesiyle çalışma

Eşitlenmiş görev listesiyle çalışma

Eşitlenmiş bir dış listesiyle çalışma

Ek tümleştirme noktaları

SharePoint kitaplığını Outlook 2010 ile eşitleme

SharePoint kişi listesini Outlook 2010 kişileriyle eşitleme

SharePoint görev listesini Outlook 2010 görevleriyle eşitleme

SharePoint 2010 içeriğini Outlook 2010 ile eşitlemeye giriş

SharePoint kitaplığında, kişi listesi, görev listesini, proje görev listesi ve belirli bir türde SharePoint Dış liste Outlook 2010 ile eşitleyebilirsiniz. Özellikle Çevrimdışı Çalış ve rahat erişim yoksa birçok SharePoint 2010 kullanıcı Outlook 2010'da işbirliği yapmak için kullanma ve koordinat etkinliklerini ve projeler, bu kitaplıkları ve listeleri eşitleme yeteneği yardımcı olabilir çünkü size daha verimli hale gelir SharePoint sitelerinize her zaman.

Bu kitaplıkları ve listeleri eşitlemek için istemci bilgisayarınızda Outlook 2010'un yüklü olması ve kitaplığa ve listeye Katılım iznine sahip olmanız gerekir.

Outlook 2010 ile SharePoint 2010 kullanma hakkında daha fazla bilgiyi Ayrıca Bkz. bölümünde ve Outlook 2010 Yardım sisteminde bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Eşitlenmiş belge kitaplığıyla çalışma

SharePoint kitaplığını Outlook 2010 ve SharePoint 2010 arasında eşitleyebilirsiniz. Bir kitaplığı eşitlediğinizde, kitaplık Outlook Gezinti Bölmesi'nde SharePoint Listeleri'nin altında klasör olarak görünür.

Hızlı Arama kullandığınızda, Outlook tüm eşitlenmiş SharePoint belgelerini arar. Outlook Okuma Bölmesi'ndeki belge önizlemeleri, arama sonuçlarına kolaylıkla göz atmanızı sağlar. SharePoint belgelerini Outlook'tan açmayı ve değişiklikleri kaydetmeyi daha hızlı ve daha rahat bulabilirsiniz. Bundan sonra SharePoint kitaplığındaki belgeleri Outlook içinden önizleyebilir, düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca kitaplıkları çevrimdışına alabilir, kitaplıktaki Office dosyalarıyla çalışabilir, sonra bunları yeniden çevrimiçine geçirebilir ve değişiklikleri eşitleyebilirsiniz.

Bu eşitleme Office dosyaları için tek yönlüdür. SharePoint kitaplığındaki dosyalarda yapılan değişiklikler Outlook'a indirilebilir, ancak Outlook'ta Office dışındaki dosyalarda değişiklik yapamaz ve bunları SharePoint kitaplığına geri yükleyemezsiniz. Outlook'la çevrimdışı çalışıyorsanız, Word belgeleri, Excel elektronik tabloları ve PowerPoint sunuları gibi Office dosyalarını düzenleyebilirsiniz. Yeniden çevrimiçi olduğunuzda, değişikliklerinizi SharePoint kitaplığına yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, Outlook SharePoint kitaplığındaki bu Office dosyalarına yapılan değişiklikleri izlemez. Çevrimdışı olarak Outlook' ta bu dosyalarda değişiklikler yapmayı düşünüyorsanız, en iyi sonuçları elde etmek için önce dosyaları kullanıma alın.

Sayfanın Başı

Eşitlenmiş kişi listesiyle çalışma

SharePoint kişi listesini Outlook 2010 ve SharePoint 2010 arasında eşitleyebilirsiniz. Bunu yapmak, SharePoint kişilerini Outlook'ta daha etkin bir şekilde depolamanızı, paylaşmanızı ve yönetmenizi sağlar. Ayrıca kişi listesini çevrimdışına alabilir, kişiler üzerinde çalışabilir, sonra yeniden çevrimiçine geçirebilir ve bunları Outlook 2010 veya SharePoint 2010'dan eşitleyebilirsiniz.

Eşitlenmiş SharePoint kişi listesi Outlook 2010'da diğer Outlook kişi klasörleri gibi çalışır. Microsoft Office Communicator kullanarak bu kişileri görüntüleyebilir, düzenleyebilir, yazdırabilir, hatta kişilere telefon açabilirsiniz. Bu kişilere e-posta iletileri ve toplantı istekleri gönderebilir, renk kategorileri kullanabilir, birden çok telefon numarası ve e-posta adresi depolayabilir ve kişilerin fotoğraflarını, Elektronik Kartvizitlerini ve doğum günü ve yıldönümü bilgilerini ekleyebilirsiniz.

Bu kişi listesi eşitlemesi iki yönlüdür. Outlook'ta bu kişilerde yapılan değişiklikler SharePoint Kişi listesiyle otomatik olarak eşitlenir. SharePoint Kişi listesinde yapılan değişiklikler Outlook'taki kişilerle otomatik olarak eşitlenir.

Outlook'ta bir SharePoint kişisini veya SharePoint 2010'da Kişi listesini açtığınızda, en son değişiklikleri görürsünüz. SharePoint Kişi listesi açıkken Outlook'ta kişi ile ilgili değişiklik yaparsanız, SharePoint listesindeki en son değişiklikleri görmek için tarayıcıyı yenilemeniz gerekir. Kişi Outlook'ta açıkken SharePoint Kişi listesinde değişiklik yaparsanız, Outlook kişisindeki son değişiklikleri görmek için Gönder/Al komutunu kullanmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Eşitlenmiş görev listesiyle çalışma

SharePoint görev listesini Outlook 2010 ve SharePoint 2010 arasında eşitleyebilirsiniz. Standart görev listesiyle ve standart görev listesine benzeyen, tek farkı görev öğelerinin Gantt görünümü denen grafik görüntüsünü sağlayan proje görev listesiyle çalışabilirsiniz. Ayrıca görev listesini çevrimdışına alabilir, listedeki görevlerle çalışabilir, sonra bunları yeniden çevrimiçine geçirebilir ve Outlook'tan eşitleyebilirsiniz.

Eşitlenmiş görev listesinin içeriği Gezinti Bölmesi'ndeki Diğer Görevler'in altında görünür ve Yapılacaklar Çubuğu'nda birleştirilir. Projelerinizin durumunu, ilerleyişini ve geçmişini izlemek için siz ve ekibiniz ilgili Outlook klasörlerinizde çalışırken görevler oluşturabilir, atayabilir, güncelleştirebilir, yanıtlayabilir ve silebilirsiniz.

Ayrıca eşitlenmiş görevlerinize aynı Outlook görevlerinde yaptığınız gibi bayraklar ve kategoriler de uygulayabilirsiniz. Bayraklar ve kategoriler SharePoint sitesinde görünmez, ancak eşitlenmiş görevlerinizle Outlook'ta çalıştığınızda kullanılabilir. SharePoint görev bildirimleri de görevler ve takvimlerle tam olarak tümleştirilir ve otomatik olarak e-posta iletileri ve anımsatıcılar oluşturmak için ilgili ayarları seçebilirsiniz.

Bu görev listesi eşitleme işlemi iki yönlüdür. Outlook'ta bu görevlerde yapılan değişiklikler SharePoint Görev listesi veya Project Görev listesiyle otomatik olarak eşitlenir. SharePoint Görev listesinde veya Project Görev listesinde yapılan değişiklikler Outlook'taki görevlerle otomatik olarak eşitlenir. Görevi Outlook'ta açtığınızda veya SharePoint Görev listesini veya Project Görev listesini SharePoint 2010'da açtığınızda, en son değişiklikleri görürsünüz.

SharePoint Görev listesi açıkken Outlook'ta görevle ilgili değişiklik yaparsanız, listedeki en son değişiklikleri görmek için tarayıcıyı yenilemeniz gerekir. Görev Outlook'ta açıkken SharePoint Görev listesinde değişiklik yaparsanız, Outlook görev listesindeki en son değişiklikleri görmek için Gönder/Al komutunu kullanmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Eşitlenmiş bir dış listesiyle çalışma

Outlook 2010 ve SharePoint 2010 arasında bir SharePoint Dış listesini eşitleyebilirsiniz. Bir SharePoint Dış listeyi SharePoint Designer 2010'da İş Bağlantı Hizmetleri (BCS) kullanarak oluşturulur ve okuma/yazma erişimi için çizgi iş kolu verilerini SQL Server veya SAP gibi veri kaynaklarından içerebilir.

SharePoint Designer 2010'da dış içerik türü oluşturduğunuzda, böylece dış verileri arar ve bir kişi veya görev öğeyi Outlook'ta gibi davranır, bunu bir kişi veya görev gibi yerel bir Office öğesi türü için eşleyebilirsiniz. Örneğin, müşteri listesi dış veriler ve Outlook'ta Dış verileri görüntülemek istediğinizi varsayalım. Outlook'ta kişi müşteriler için veri çok benzeyen çünkü Outlook kişi öğesi için dış içerik türü eşleyebilirsiniz. Outlook'a Bağlan komutu kullanarak Outlook'a dış listeyi bağlandıktan sonra oluşturma, güncelleştirme ve yalnızca oluşturma ve güncelleştirme Outlook Kişiler ve görevler gibi dış verileri doğrudan Outlook'tan silin.

Sayfanın Başı

Ek tümleştirme noktaları

Outlook 2010'da SharePoint 2010 için ek tümleştirme noktaları vardır:

 • E-posta iletilerini kullanarak çevrimiçi tartışmalara katılma

 • SharePoint 2010 ve Outlook 2010 takvimlerini yan yana görüntüleme

 • SharePoint uyarılarını ve RSS Akışlarını yönetme

 • Toplantı çalışma alanı oluşturma

 • SharePoint 2010'da Outlook Web Bölümleri kullanma; örneğin Outlook iletilerini görüntüleme

 • İş arkadaşlarınızdan gelen sosyal ağ akışlarını yönetmek için Outlook Social Connector eklentisini kullanma.

Outlook 2010 ve SharePoint Yardım sistemlerinde bu ek tümleştirme noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

SharePoint kitaplığını Outlook 2010 ile eşitleme

 1. Tarayıcınızda eşitlemek istediğiniz kitaplığı içeren SharePoint sitesine gidin.

 2. Hızlı Başlat'ta kitaplığın adını tıklatın veya Site Eylemleri'ni, Tüm Site İçeriğini Görüntüle'yi ve sonra uygun kitaplık bölümünde kitaplığın adını tıklatın.

  Not:  SharePoint sitesi görünüm ve gezinti bakımından önemli ölçüde değiştirilebilir. Komut, düğme veya bağlantı gibi bir seçeneği bulamazsanız, SharePoint yöneticinizle görüşün.

 3. Şeritteki Kitaplık sekmesinde bulunan Bağlan ve Dışarı Aktar grubunda, Outlook'a Bağlan'ı tıklatın.

 4. Bilgisayarınızda bir programı açmanız istendiğinde, İzin Ver'i tıklatın.

 5. İşlemi onaylamanız istenirse, Evet'i tıklatın.

Outlook'ta kitaplık, Gezinti Bölmesi'ndeki SharePoint Listeleri'nin altına eklenir. Kitaplıktaki dosyalar e-posta iletilerine benzer şekilde davranır. Office dosyaları için, dosyayı Okuma Bölmesi'nde önizlemek üzere tıklatın veya açmak üzere çift tıklatın. Daha fazla seçenek görmek içinse dosyayı sağ tıklatın.

 • Kitaplıkta alt klasörler varsa ve Outlook'ta tüm dosyalara erişmek istiyorsanız, kitaplığı en üst düzeyinde görüntüleyin ve sonra Outlook'a bağlayın. Varsayılan olarak, kitaplığı kitaplıktaki bir alt klasördeyken Outlook'a bağlarsanız, yalnızca bu klasörün içindekiler bağlanır.

 • Outlook'ta tek bir klasörün içindekilere erişmek için kullanılabilen iki seçenek vardır. Outlook'ta erişmek istediğiniz dosyaları içeren klasör açık değilse, klasörün üzerine gidin, görüntülenen Aç Menüsü okunu ve sonra Outlook'a Bağlan'ı tıklatın. Bağlanmak istediğiniz klasör zaten açıksa, kitaplığa bağlanmak için olan adımları uygulayın.

 • Bir kitaplığı Outlook'a bağladıktan sonra, diğer ekip üyelerini kitaplığa bağlanmaya davet edebilirsiniz. Outlook'ta kitaplık adını sağ tıklatın, ardından Bu Klasörü Paylaş'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

SharePoint kişi listesini Outlook 2010 kişileriyle eşitleme

 1. Tarayıcınızda eşitlemek istediğiniz kişi listesini içeren SharePoint sitesine gidin.

 2. Hızlı Başlat'ta kişi listesinin adını tıklatın veya Site Eylemleri'ni, Tüm Site İçeriğini Görüntüle'yi ve sonra uygun liste bölümünde kişi listesinin adını tıklatın.

  Not:  SharePoint sitesi görünüm ve gezinti bakımından önemli ölçüde değiştirilebilir. Komut, düğme veya bağlantı gibi bir seçeneği bulamazsanız, SharePoint yöneticinizle görüşün.

 3. Şeritteki Liste sekmesinde bulunan Bağlan ve Dışarı Aktar grubunda, Outlook'ta Aç'ı tıklatın.

 4. SharePoint kişilerini Outlook'a bağlamanız istendiğinde Tamam'ı tıklatın.

Outlook 2010'da kişiler Gezinti Bölmesi'ndeki Kişiler'in altına eklenir.

Sayfanın Başı

SharePoint görev listesini Outlook 2010 görevleriyle eşitleme

 1. Tarayıcınızda eşitlemek istediğiniz Görev listesini veya Project görev listesini içeren SharePoint sitesine gidin.

 2. Hızlı Başlat'ta görevin veya proje görev listesinin adını tıklatın veya Site Eylemleri'ni, Tüm Site İçeriğini Görüntüle'yi ve sonra uygun liste bölümünde görevin veya proje listesinin adını tıklatın.

  Not: SharePoint sitesinin görünümü ve gezintisi büyük ölçüde değiştirilebilir. Komut, düğme veya bağlantı gibi bir seçeneği bulamazsanız, yöneticinizle görüşün.

 3. Şeritteki Liste sekmesinde bulunan Bağlan ve Dışarı Aktar grubunda, Outlook'ta Aç'ı tıklatın.

 4. SharePoint Kişi listesini Outlook'a bağlamanız istendiğinde Tamam'ı tıklatın.

Outlook 2010'da görevler, Gezinti Bölmesi'ndeki Diğer Görevler'in altına ve Yapılacaklar Çubuğu'na eklenir.

Not: SharePoint sitenizden gelen görevlerle, Outlook görevleriyle çalışmanıza benzer bir biçimde çalışabilirsiniz. Görevleri Outlook ve SharePoint sitesi klasörleri arasında sürükleyebilir veya kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ancak, yinelenen görevler ve Outlook'tan görev istekleri SharePoint sitesinde normal görevlere dönüştürülür.

İpucu: Görev listesini veya Project Görev listesini Outlook'a bağladıktan sonra, ekip üyelerine görevlere bağlanma daveti içeren bir paylaşım iletisi gönderebilirsiniz. Outlook'ta liste adını sağ tıklatın, ardından Görevler listesinin adını paylaş'ı tıklatın. Bu işlem, bir bağlantı ve listeye bağlanma komutu içeren bir e-posta iletisi oluşturur.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×