SharePoint şirket içi içerik SharePoint Online arama sonuçlarında görüntülenmiyor

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Sorun

Aşağıdaki senaryoyu düşünün.

  • Size gelen karma arama sonuçları bir Microsoft SharePoint 2013 şirket içi ortamından SharePoint Online'da döndürecek şekilde yapılandırın.

  • Kullanıcı bir SharePoint Online sitesinden sorgu gerçekleştirdiğinde, yalnızca SharePoint Online siteleri sonuçlarından görüntülenir. SharePoint 2013 şirket içinden hiçbir sonuç döndürülür.

  • Nisan 2014 dağıtma toplu güncelleştirmesi veya SharePoint 2013 şirket içi grubunuzda daha sonra toplu güncelleştirmesi.

  • Bir yönetici SharePoint Online'da sonuç kaynakları ile ilişkilendirilmiş sorgu kuralı düzenler. Sonra yönetici sonuç bloğundan Sorgu Oluşturucusu'nu açar. Bununla birlikte, bunu aşağıdaki hatayı tetikleyen:

    1 3/4 System.Net.WebException: Uzak sunucu .returned hata: (401) yetkisiz. System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.EnsureFormDigest() en Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.GetFormDigestInfoPrivate() en Microsoft.SharePoint.Client.SPWebRequestExecutor.Execute() Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.RetrieveDataFromRemoteServer (nesne kullanılmayan) en Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.ExecuteQuery() System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, en System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (ExecutionContext executionContext, ContextCallback geri çağırma, nesne durumu, Boole preserveSyncCtx) ContextCallback geri çağırma, nesne durumu, Boole preserveSyncCtx) en System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback geri çağırma, nesne durumu) Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.ProcessRecordCore (IRecord kaydı)

Çözüm

Bu sorundan kaçınmak için SharePoint şirket içi kimlik sağlayıcısı SharePoint Online ile çalıştığından şekilde değiştirin. Bunu yapmak için şirket içi SharePoint 2013 grubunuzda aşağıdaki cmdlet öğesini çalıştırın:


$config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig

$config.AuthenticationPipelineClaimMappingRules.AddIdentityProviderNameMappingRule("OrgId Rule", [Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviderTypes]::Forms, "membership", "urn:federation:microsoftonline")

$config.Update() 

Daha fazla bilgi

"Belirtiler" bölümünde açıklandığı senaryoda, aşağıdaki özel durum (aşağıda gösterilmiştir) Birleşik Günlük hizmeti (ULS) günlüğüne kaydedilir.

Nisan 2014 dağıttığınızda bu bilinen bir sorundur toplu güncelleştirmesi veya şirket içi SharePoint 2013 grubunuzdaki daha sonra toplu güncelleştirmeleri.

SharePoint Server 2013 için karma arama yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için SharePoint Server 2013 karma yapılandırma haritalarınaiçin gidin.

Hala Yardım gerekiyor mu? Microsoft Topluluğugidin.

Günlük örneği

w3wp.exe (0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0sx Unexpected Error trying to search 
içinde UPA. Özel durum iletisi ' System.ArgumentException: özel durum türü
 'System.ArgumentException' durum oluştu. Parametre adı:
 Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType (dize değeri) değerinde
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow en
(Kullanıcı Profil Yöneticisi upManager, dize nameId dize nameIdIssuer) en
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(Kullanıcı Profil Yöneticisi upManager, IEnumerable'1 identityClaims)'
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server kullanıcı profilleri ae0su yüksek
Talep kümesini için tek bir kullanıcının kimliği eşlenmiş değil. Özel durum türü 'System.ArgumentException' in özel durum oluştu. 
Parametre adı: değer oluştu. a53bac9c-(0x48E4)
SharePoint Foundation 0x08A4 iddia kimlik doğrulaması ae0tc yüksek
Kayıtlı mappered çözmek için bir kimlik talebi oluşturulamadı. 
Özel durum: System.InvalidOperationException: özel durum türü 'System.ArgumentException' oluşturuldu. 
Parametre adı: değeri---> System.ArgumentException: özel durum türü 'System.ArgumentException' oluşturuldu. 
Parametre adı: Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType değerinde
(Dize değerini) Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow en (Kullanıcı Profil Yöneticisi upManager
Dize nameId, dize nameIdIssuer) en
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(Kullanıcı Profil Yöneticisi upManager, IEnumerable'1 identityClaims) 
---İç özel durum yığın izleme---sonuna
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList en
(Kullanıcı Profil Yöneticisi upManager, IEnumerable'1 identityClaims) 
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > Microsoft.SharePoint.SPSecurity en b__0().
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated güvenlik kodu) en
Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback güvenlik kodu, nesne parametre) en
Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated güvenlik kodu) en
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim adresindeki (URI bağlam
IEnumerable'1 identityClaims) Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetClaimFromExternalMapper en
(URI contextUri, liste ' 1 talep)
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Foundation iddia kimlik doğrulaması af3zp
Beklenmeyen STS arama talep Saml: sorun çıktı kimlik talepleri. 
Özel durum: ' System.InvalidOperationException: özel durum türü 'System.ArgumentException' oluşturuldu. 
Parametre adı: değer System.ArgumentException--->:
Tür 'System.ArgumentException' in özel durum oluştu. 
Parametre adı: Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType değerinde
(Dize değerini) Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow en
(Kullanıcı Profil Yöneticisi upManager, dize nameId dize nameIdIssuer) 
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList en
(Kullanıcı Profil Yöneticisi upManager, IEnumerable'1 identityClaims) 
---İç özel durum yığın izleme---sonuna
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList en
(Kullanıcı Profil Yöneticisi upManager, IEnumerable'1 identityClaims) 
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > Microsoft.SharePoint.SPSecurity en b__0().
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated güvenlik kodu) en
Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback güvenlik kodu, nesne parametre) en
Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated güvenlik kodu) en
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim adresindeki (URI bağlam
IEnumerable'1 identityClaims) Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations en.
(URI contextUri, liste ' 1 talep) GetClaimFromExternalMapper Microsoft.SharePoint.IdentityModel adresindeki.
SPIdentityClaimMapperOperations.ResolveUserIdentityClaim (URI contextUri, ClaimCollection inputClaims)
Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetIdentityClaim adresindeki (URI contextUri
ClaimCollection inputClaims, SPCallingIdentityType callerType) Microsoft.SharePoint.IdentityModel en.
SPSecurityTokenService.GetLogonIdentityClaim (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity inputIdentity
IClaimsIdentity outputIdentity, SPCallingIdentityType callerType) Microsoft.SharePoint.IdentityModel en.
SPSecurityTokenService.EnsureSharePointClaims (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity
SPCallingIdentityType callerType) Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.AugmentOutputIdentityForRequest en
(SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity) Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService en.
GetOutputClaimsIdentity (IClaimsPrincipal sorumlu, RequestSecurityToken isteği, kapsamı kapsam)'.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×