Seri içindeki proje değerleri

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Gelecek yıla ait giderlerin tahminini yapma veya bilimsel bir deneyde bir veri serisinin tahmin edilen sonuçlarını projelendirme gereksinimiz olduğunda, var olan veriye dayanan gelecekteki değerleri veya doğrusal eğilim veya gelişme eğilimi hesaplamalarına dayanan bilinmeyen değerlerin tahminini otomatik olarak oluşturmak için Microsoft Office Excel kullanabilirsiniz.

Bir dizi dolgu tutamacı veya Seriler komutunu kullanarak basit doğrusal eğilim veya üstel büyüme eğilimi uyan değerleri doldurabilirsiniz. Doğrusal olmayan karmaşık verileri genişletmek için Çözümleme Araç Takımı eklentisinde çalışma sayfası işlevleri veya regresyon çözümlemesi aracını kullanabilirsiniz.

Doğrusal serilerde, başlangıç değerine ve bu değerin ardından gelen her değere, seride birbirini izleyen iki değer arasındaki farkı gösteren adım değeri eklenir.

Başlangıç seçimi

Genişletilmiş doğrusal seriler

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Doğrusal en uygun eğilim için seriyi doldurmak üzere aşağıdakileri yapın:

 1. Eğilim için başlangıç değerlerini içeren en az iki hücreyi seçin.

  Eğilim serisinin doğruluğunu artırmak istiyorsanız, ek başlangıç değerleri seçin.

 2. Doldurma tutamacını artan değerlerle mi azalan değerlerle mi doldurmak istediğiniz yönde sürükleyin.

  Örneğin, C1:E1 hücrelerindeki seçili başlangıç değerleri 3, 5 ve 8 ise, artan eğilim değerleriyle doldurmak için doldurma tutamacını sağa sürükleyin veya azalan değerlerle doldurmak için sola sürükleyin.

İpucu: Serilerin oluşturulma şeklini el ile denetlemek veya bir seriyi doldurmak için klavyeyi kullanmak üzere, Seriler komutunu tıklatın (Ana sayfa sekmesi, Düzenleme grubu, Doldur düğmesi).

Bir büyüme serisinde, seri içindeki sonraki değeri elde etmek için başlangıç değeri adım değeriyle çarpılır. Ardından çarpım ve birbirini izleyen her çarpım adım değeriyle çarpılır.

Başlangıç seçimi

Genişletilmiş büyüme serisi

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4.5, 6.75, 10.125

Gelişme eğilimi için seriyi doldurmak üzere aşağıdakileri yapın:

 1. Eğilim için başlangıç değerlerini içeren en az iki hücreyi seçin.

  Eğilim serisinin doğruluğunu artırmak istiyorsanız, ek başlangıç değerleri seçin.

 2. Sağ fare düğmesini basılı tutun ve doldurma tutamacını artan değerler veya azalan değerlerle doldurmak istediğiniz yönde sürükleyin, fare düğmesini bırakın, kısayol menüsü içindeki Gelişme Eğilimi öğesini tıklatın.

Örneğin, C1:E1 hücrelerindeki seçili başlangıç değerleri 3, 5 ve 8 ise, artan eğilim değerleriyle doldurmak için doldurma tutamacını sağa sürükleyin veya azalan değerlerle doldurmak için sola sürükleyin.

İpucu: Serilerin oluşturulma şeklini el ile denetlemek veya bir seriyi doldurmak için klavyeyi kullanmak üzere, Seriler komutunu tıklatın (Ana sayfa sekmesi, Düzenleme grubu, Doldur düğmesi).

Seriler komutunu tıklattığınızda, doğrusal eğilimin veya büyüme eğiliminin nasıl oluşturulduğunu el ile denetleyebilir ve değerleri doldurmak için klavyeyi kullanabilirsiniz.

 • Doğrusal bir seride, başlangıç değerleri seriyi oluşturmak için en küçük kareler algoritmasına (y=mx+b) uygulanır.

 • Bir büyüme serisinde ise, başlangıç değerleri seriyi oluşturmak için üstel eğri algoritmasına (y=b*m^x) uygulanır.

Her iki durumda da adım değeri yoksayılır. Oluşturulan seri, EĞİLİM işlevi veya BÜYÜME işlevi tarafından verilen değerlere eşdeğerdir.

Değerleri el ile doldurmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Seriyi başlatmak istediğiniz hücreyi seçin. Hücrede serinin ilk değerinin bulunması gerekir.

  Seri komutunu tıklattığınızda ortaya çıkan seri, özgün olarak seçili değerlerin yerine geçer. Özgün değerleri saklamak istiyorsanız, farklı bir satıra veya sütuna kopyalayın ve kopyalanan değerleri seçerek seriyi oluşturun.

 2. Giriş sekmesindeki Düzenleme grubunda Doldur'u ve sonra da Seri'yi tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seriyi çalışma sayfasında aşağıya doğru doldurmak için Sütunlar'ı tıklatın.

  • Seriyi çalışma sayfasında boyunca doldurmak için Satırlar'ı tıklatın.

 4. Serinin artış değeri olmasını istediğiniz değeri Adım değeri kutusuna girin.

Seri türü

Adım değeri sonucu

Doğrusal

Adım değeri ilk başlangıç değerine eklenir ve sonra ardından gelen her değere eklenir.

Büyüme

İlk başlangıç değeri adım değeriyle çarpılır. Ardından çarpım ve birbirini izleyen her çarpım adım değeriyle çarpılır.

 1. Tür'ün altında Doğrusal veya Büyüme'yi tıklatın.

 2. Değeri durdur kutusuna serinin durmasını istediğiniz değeri girin.

Not: Seride birden fazla başlangıç noktası varsa ve Excel'in eğilim oluşturmasını isterseniz Eğilim onay kutusunu seçin.

Elinizde eğilimini tahmin etmek istediğiniz mevcut bir veri varsa, grafik içinde bir eğilim çizgisi oluşturabilirsiniz. Örneğin, Excel içinde yılın ilk birkaç ayının satış verisini gösteren bir grafiğiniz varsa, grafiğe satışların genel eğilimini (artan veya azalan veya sabit) veya ileriki aylara ait tahmin edilen eğilimi gösteren bir eğilim çizgisi ekleyebilirsiniz.

Bu yordam, varolan verilere dayalı bir grafiği zaten oluşturmuş varsayar. Bunu yapmadıysanız konusuna Grafik oluşturma.

 1. Grafiği tıklatın.

 2. eğilim çizgisi veya hareketli ortalama eklemek istediğiniz veri serisi tıklatın.

 3. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, Eğilim çizgisi'ni tıklatın ve ardından istediğiniz regresyon eğilim çizgisi veya hareketli ortalama türünü tıklatın.

 4. Seçenekleri ayarlamak ve regresyon eğilim çizgisini veya hareketli ortalamayı biçimlendirmek için eğilim çizgisini sağ tıklatıp kısayol menüsünde Eğilim Çizgisini Biçimlendir tıklatın.

 5. İstediğiniz eğilim çizgisi seçeneklerini, çizgileri ve efektleri seçin.

  • Polinom'u seçerseniz, Sıra kutusuna bağımsız değişkenin en büyük üssünü girin.

  • Hareketli Ortalama'yı seçerseniz, Dönem kutusuna hareketli ortalamayı hesaplamakta kullanılacak olan dönem sayısını girin.

Notlar: 

 • Kullanılan seri kutusu, grafikteki eğilim çizgilerini destekleyen bütün veri serilerini listeler. Başka bir seriye bir eğilim çizgisi eklemek için kutuda eğilim çizgisinin adını tıklatın, sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

 • Bir xy (dağılım) grafiğine hareketli ortalama eklerseniz, hareketli ortalama grafikte çizilen x değerlerinin sırasını esas alır. İstediğiniz sonucu elde etmek için, hareketli ortalama eklemeden önce x değerlerini sıralamanız gerekebilir.

TAHMİN işlevini kullanma    TAHMİN işlevi varolan değerleri kullanarak gelecekteki bir değeri hesaplar veya öngörür. Tahmin edilen değer, belirli bir x-değeri için verilen bir y-değeridir. Bilinen değerler, varolan x-değerleri ve y değerleridir; yeni değer doğrusal regresyon kullanılarak tahmin edilir. Gelecekteki satışlar, envanter gereksinimleri ve tüketici eğilimleri için tahminde bulunmak için bu işlevi kullanabilirsiniz.

EĞİLİM işlevini veya BÜYÜME işlevini kullanma    EĞİLİM işlevi ve BÜYÜME işlevi varolan verileri en iyi tanımlayan düz çizginin veya üstel eğrinin parçası olan gelecekteki y-değerlerini tahmin edebilir. Ayrıca, en uygun doğru veya eğrideki bilinen x-değerlerini temel alarak y-değerlerini de verebilir. Varolan verileri tanımlayan bir doğru veya eğriyi çizmek için, EĞİLİM veya BÜYÜME işlevi tarafından verilen, varolan x değerleri ile y değerlerini kullanın.

DOT işlevini veya LOT işlevini kullanma    Varolan veriden düz çizgi ve üstel eğriyi hesaplamak için DOT veya LOT işlevini kullanabilirsiniz. DOT ve LOT işlevleri en uygun doğrunun eğimi ve kesişimi de dahil olmak üzere çeşitli regresyon istatistiklerini verir.

Aşağıdaki tablo bu çalışma sayfası işlevleri hakkında daha fazla bilgi bulunduran bağlantıları bulundurur.

İşlev

Açıklama

TAHMİN

Değerleri yansıtma

EĞİLİM

Düz bir eğilim çizgisine uyan değerleri yansıtır

BÜYÜME

Üstel eğriye uyan değerleri yansıtır

DOT

Varolan verilerden düz bir çizgi hesaplar

LOT

Varolan verilerden bir üstel eğri hesaplar

Daha karmaşık regresyon çözümlemesi yapmak gerektiğinde — hesaplama ve çizme gibi — çözümleme araç takımı eklentisinde regresyon çözümlemesi aracını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Yük çözümleme araç takımı.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×