Sayfa Yapısı

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Sayfanın düzenini ve yazdırma seçeneklerini ayarlamak için Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanın.

Sayfa Düzeni sekmesine, ardından Sayfa Yapısı grubundaki İletişim Kutusu Başlatıcısı'na Düğme görüntüsü tıklayın.

Sayfa Yapısı İletişim Kutusu Başlatıcı

Sayfa Yapısı > Sayfa seçenekleri

Yönlendirme    Yatay ve dikey arasında seçim yapın.

Ölçeklendirme    Çalışma sayfasını veya seçimi, yazdırıldığında belirli sayıda sayfaya sığacak şekilde büyütür veya küçültür.

  • Ayarla    Ayarla'yı seçtiğinizde, normal boyuta göre % kutusuna bir yüzde girebilirsiniz.

  • Sığdır   Sığdır'ı seçtiğinizde, sayfa x kutusuna ve uzun kutusuna sayı girebilirsiniz. Kağıt genişliğini doldurmak ve gereken sayıda sayfa kullanmak için sayfa x kutusuna 1 girin ve uzun kutusunu boş bırakın.

Kağıt boyutu    Basılı belgeniz veya zarfınızda kullanmak istediğiniz boyutu belirtmek için, bu kutuda Letter, Legal veya başka bir boyut seçeneğini tıklatın.

Baskı kalitesi    Bu kutuda, etkin çalışma sayfasının baskı kalitesini belirtmek için bir çözünürlüğü tıklatın. Çözünürlük, yazdırılan sayfada görünen doğrusal inç başına nokta sayısıdır (dpi). Yüksek çözünürlük, yüksek çözünürlük desteği sunan yazıcılarda daha iyi baskı kalitesi sağlar.

İlk sayfa numarası    Bu kutuda, sayfaların numaralandırmasına "1"den (yazdırma işinin ilk sayfasıysa) veya bir sonraki sıra numarasından (yazdırma işinin ilk sayfası değilse) başlamak için Otomatik'i girin . "1" dışında bir başlangıç sayfa numarası belirtmek için bir sayı girin.

Sayfanın Başı

Sayfa Yapısı > Kenar boşluğu seçenekleri

Kenar boşluğu ayarlarını girin ve sonuçları Önizleme kutusunda izleyin.

  • Üst, Alt, Sol, Sağ    Verileriniz ve yazdırılan sayfanın kenarı arasındaki mesafeyi belirtmek için Üst, Alt, Sol ve Sağ kutularındaki ölçüleri ayarlayın.

  • Üstbilgi veya Altbilgi    Sayfanın üst kenarı ile üstbilgi arasındaki veya sayfanın alt kenarı ile altbilgi arasındaki mesafeyi ayarlamak için Üstbilgi kutusuna ya da Altbilgi kutusuna bir sayı girin. Üstbilginin veya altbilginin verilerle örtüşmesini önlemek için mesafenin kenar boşluğu ayarlarından küçük olması gerekir.

Sayfada ortala Dikey onay kutusunu, Yatay onay kutusunu veya her ikisini de seçerek sayfadaki verileri kenar boşluklara arasında ortalayın.

Sayfanın Başı

Sayfa Yapısı > Üst Bilgi ve Alt Bilgi seçenekleri

Üstbilgi    Yazdırmak istediğiniz çalışma sayfası için Üstbilgi kutusunda yerleşik üstbilgilerden birini tıklatın veya Özel Üstbilgi'yi tıklatarak özel bir üstbilgi oluşturun. Yerleşik üstbilgi Üstbilgi iletişim kutusuna kopyalanır ve burada seçili üstbilgiyi biçimlendirebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Altbilgi    Yazdırmak istediğiniz çalışma sayfası için Altbilgi kutusunda yerleşik altbilgilerden birini tıklatın veya Özel Altbilgi'yi tıklatarak özel bir altbilgi oluşturun. Yerleşik altbilgi Altbilgi iletişim kutusuna kopyalanır ve burada seçili altbilgiyi biçimlendirebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Tek ve çift sayfalarda farklı    Tek numaralı sayfalardaki üstbilgi ve altbilgilerin çift numaralı sayfalardakinden farklı olacağını belirtmek için Tek ve çift sayfalarda farklı onay kutusunu seçin.

İlk sayfada farklı    Yazdırılan ilk sayfadaki üstbilgi ve altbilgileri kaldırmak veya bu sayfaya özel üstbilgi ve altbilgiler oluşturmak için İlk sayfada farklı onay kutusunu seçin. İlk sayfaya özel üstbilgi veya altbilgi oluşturmak için, bu onay kutusunu seçebilir, Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi'yi tıklatabilir ve ardından Birinci Sayfa Üstbilgisi veya Birinci Sayfa Altbilgisi sekmesinde ilk sayfada görünmesini istediğiniz üstbilgi veya altbilgileri ekleyebilirsiniz.

Belgeyle ölçeklendir    Üstbilgi ve altbilgilerin çalışma sayfasıyla aynı yazı tipi boyutunu ve ölçeklendirmeyi kullanıp kullanmayacağını belirtmek için Belgeyle ölçeklendir onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu varsayılan olarak seçilidir. Üstbilgi ve altbilgilerde kullanılan yazı tipi boyutuyla ölçeklendirmenin çalışma sayfasının ölçeklendirmesinden bağımsız olmasını sağlamak ve böylece birden çok sayfada tutarlı bir görüntü elde etmek için, bu onay kutusunu temizleyin.

Sayfa kenarlıklarıyla hizala    Üstbilgi ve altbilgi kenar boşluklarının çalışma sayfasının sol ve sağ kenar boşluklarıyla hizalı olmasını sağlamak için Sayfa kenarlıklarıyla hizala onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu varsayılan olarak seçilidir. Üstbilgi ve altbilgilerin sol ve sağ kenar boşluklarını çalışma sayfasının sol ve sağ kenar boşluklarından bağımsız olarak belirli bir değere ayarlamak için, bu onay kutusunu temizleyin.

Sayfanın Başı

Sayfa Yapısı > Sayfa seçenekleri

Yazdırma alanı    Yazdırılacak çalışma sayfası aralığını seçmek için Yazdırma alanı kutusunu tıklatın ve ardından imleci yazdırmak istediğiniz çalışma sayfası alanları üzerinde sürükleyin. Bu kutunun sağında yer alan İletişim Kutusunu Daralt düğmesi Site Posta Kutusu Uygulaması iletişim kutusunu geçici olarak taşır; böylece çalışma sayfasındaki hücreleri seçerek aralığı girebilirsiniz. Bitirdiğinizde, düğmeyi yeniden tıklatarak iletişim kutusunun tamamını görüntüleyebilirsiniz.

Başlıkları yazdır    Yazdırılan çalışma sayfasının her sayfasına aynı sütun veya satırları başlık olarak yazdırmak için Başlıkları yazdır'ın altında bir seçenek belirtin. Her sayfada yatay bir başlık olarak belirli satırların bulunmasını istiyorsanız Üstte yinelenecek satırlar'ı seçin. Her sayfada dikey başlıklar istiyorsanız Solda yinelenecek sütunlar'ı seçin. Ardından çalışma sayfasında, istediğiniz başlık sütunlarından veya satırlarından bir veya birkaç hücre seçin. Bu kutunun sağında yer alan İletişim Kutusunu Daralt düğmesi Site Posta Kutusu Uygulaması iletişim kutusunu geçici olarak taşır; böylece çalışma sayfasındaki hücreleri seçerek aralığı girebilirsiniz. Bitirdiğinizde, düğmeyi yeniden tıklatarak iletişim kutusunun tamamını görüntüleyebilirsiniz.

Yazdır    Çalışma sayfasındaki yazdırılacak verileri, çıktının renkli mi yoksa siyah-beyaz mı yazdırılacağını ve baskı kalitesini belirtir.

  • Kılavuz çizgileri    Çalışma sayfasındaki kılavuz çizgilerinin basılı çıktıya eklenmesi için Kılavuz çizgileri onay kutusunu seçin. Çalışma sayfasında ister gösterilsin ister gösterilmesin, kılavuz çizgileri varsayılan olarak yazdırılmaz.

  • Siyah beyaz    Renkli yazıcı kullanıyor ancak yazdırma işleminde yalnızca siyah ve beyaz kullanılmasını istiyorsanız, Siyah beyaz onay kutusunu seçin. Bu seçenek varsayılan olarak kapalıdır. Yalnızca siyah ve beyaz yazan bir yazıcı kullanırken bu onay kutusunu seçmeniz gerekmez.

  • Taslak kalitesi    Kullandığınız yazıcının taslak kalitesi modu varsa, daha düşük yazdırma kalitesi kullanıp daha hızlı yazdırmak için Taslak kalitesi onay kutusunu seçin. Yazıcıda taslak kalitesi modu yoksa, bu seçeneğin hiçbir etkisi olmaz.

  • Satır ve sütun başlıkları    Bu başlıkları basılı çıktıya eklemek için Satır ve sütun başlıkları onay kutusunu seçin.

  • Açıklamalar    Bu kutuda, çalışma sayfası hücrelerine yerleştirdiğiniz ek açıklamaların basılı çıktının neresinde görünmesini istediğinizi belirtin. Tüm ek açıklamaların birleştirilmesi ve hepsinin birlikte basılı çıktının sonuna eklenen bir sayfaya yazdırılması için Sayfa sonunda'yı seçin. Ek açıklamaların çalışma sayfasındaki özgün konumlarına yazdırılması için Sayfada görüntülendiği gibi'yi seçin. Varsayılan olarak Yok seçili olduğundan, ek açıklamalar basılı çıktıya otomatik olarak eklenmez.

  • Hücre hataları görünümü    Bu kutuda, çalışma sayfasında gösterilen hücre hatalarının basılı çıktıda nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçin. Varsayılan olarak, hatalar sayfada olduğu gibi görüntülenir, ancak <boş> öğesini seçerek bunları görüntüleyemezsiniz; bunları -- öğesini seçerek çift tireyle gösterin veya #YOK olarak görüntüleyin.

Sayfa sırası    Veri tek bir sayfaya sığmadığında sayfaların numaralandırılma ve yazdırılma sırasını denetlemek için Aşağı, sonra yana veya Yana, sonra aşağıya'yı tıklatın. Örnek resim, bu seçeneklerden birini seçtiğinizde belgenizin yazdırılacağı yönü gösterir.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Çalışma sayfalarını yazdırmadan önce önizleme

Çalışma sayfası veya çalışma kitabını yazdırma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×