Sayfaları düzenleme

Sayfa sonu ekleme

Sayfa sonu ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir belge oluşturduğunuzda, Word her sayfanın sonuna otomatik olarak sayfa sonu ekler. El ile sayfa sonu belgenizde başka bir yere ekleyebilirsiniz. (Her zaman sayfa sonu eklemiş olduğunuz silebilirsiniz, ancak Word her sayfanın sonuna otomatik olarak eklediği aşağıdakilerden kaldıramazsınız.) Ayrıca, otomatik sayfa sonları istediğiniz yerde yerleştirilir şekilde Word için kurallar ayarlayabilirsiniz. Uzun belgelerde çalışıyorsanız bu özellikle kullanışlıdır.

 1. Yeni sayfayı başlatmak istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle > Sayfa Sonu’na tıklayın.

  Ekle sekmesinde Sayfa Sonu seçeneği vurgulanır.

Sayfa sonlarını nereye eklediğinizi görmek için Giriş’e tıklayıp Paragraf grubunda Göster/Gizle’ye tıklayın.

Giriş sekmesinde Göster/Gizle simgesi vurgulanmıştır.

Sayfa sonları şöyle görünür:

Sayfa sonu

Otomatik sayfa sonlarını ayarlama

Otomatik sayfa sonlarının alt alta durmalarını istediğiniz metin satırları arası gibi garip yerlerde belirmelerini önlemek için seçili paragraflar için sayfa sonu ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

 1. Ayarları uygulamak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Düzen' i tıklatın ve sonra Paragraf grubundaki oka tıklayın.

  Yerleşim sekmesinde Paragraf iletişim kutusunu açma oku vurgulanmıştır.

 3. Paragraf kutusunda Satır ve Sayfa Sonları’na tıklayın.

  Aşağıdaki seçeneklerden birini veya birkaçını seçin:

  • Tek Kalan Satır denetimi, sayfanın en üstüne veya altına en az iki satır ekler.

  • Sonraki ile birlikte tut seçeneği, birlikte durmalarını istediğiniz paragrafların arasına sayfa sonu konulmasını önler.

  • Satırları birlikte tut seçeneği, paragrafların ortasına sayfa sonlarını engeller.

  • Önce sayfa sonu seçeneği, belirli bir paragraftan önce sayfa sonu ekler.

Yeni sayfayı başlatma

 1. Yeni sayfayı başlatmak istediğiniz yere tıklayın.

 2. Ekle > SayfaSonu'na tıklayın.

  Sayfa sonu ekleme

Sayfa sonunu tam olarak nereye eklediğinizi görmek için, Giriş> Paragraf > Göster/Gizle'yi tıklatarak, basılamayan (biçimlendirme) karakterlerini açın.

Göster/gizle düğmesi

Sayfa sonu şöyle görünür:

Sayfa sonu

Uzun bir belgeye çok sayıda sayfa sonu ekleme: Önlemler

Birkaç sayfa uzunluğundaki belgelere el ile sayfa sonları ekleyecekseniz, daha sonra bu sayfa sonlarını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Belgenizi düzenlerken sayfa sonlarınızın bir paragrafın ortasında ve hatta bir arada tutmak istediğiniz paragraflar arasında kaldığını görebilirsiniz.

Paragrafın yalnızca bir satırının sayfanın altında (“tek kalan satır” denir) veya bir paragrafın tek bir satırının kendi başına sayfanın başında kalması (“ayrık”) durumlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Word'e bir sayfayı nerede keseceğini veya kesmeyeceğini belirten ayarlarla bu istenmeyen sayfa sonları önlemek için aşağıdakileri yapın.

İstenmeyen sayfa sonlarını önleme   

 1. Ayarları uygulamak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Sayfa Düzeni'ni tıklatın ve sonra Paragraf grubundaki oku tıklatarak Paragraf kutusunu açın.

  Tüm paragraf seçeneklerini görüntüleme

 3. Satır ve Sayfa Sonları sekmesini tıklatın.

  Paragraf iletişim kutusu seçenekleri

  Bir paragrafın en az iki satırını bir sayfanın başına veya sonuna yerleştirmek için    Tek kalan satırları önle kutusunu tıklatın.

  İpucu:  Tek kalan satırlar oluşmasını her zaman engellemek için, bu kutunun her zaman seçili olmasına dikkat edin.

  Bir arada tutmak istediğiniz paragraflar arasında kesilmeler olmasını önlemek için    Sonraki ile birlikte tut kutusunu tıklatın.

  Bir paragrafın ortasında sayfa sonu olmasını önlemek için    Satırları birlikte tut kutusunu tıklatın.

  Belirli bir paragraftan önce sayfa sonu eklemek için    Önce sayfa sonu kutusunu tıklatın.

El ile sayfa sonunu ekleme

 1. Yeni sayfayı başlatmak istediğiniz yere tıklayın.

 2. Ekle sekmesinin Sayfalar grubunda Sayfa Sonu'na tıklayın.

  Word'ün otomatik sayfa sonlarını yerleştirdiği konumu denetleme

  Birkaç sayfadan uzun olan belgelere el ile sayfa sonları eklerseniz, belgenizi düzenlerken bu sayfa sonlarını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Sayfa sonlarını el ile değiştirme güçlüğünü önlemek için, Word'ün otomatik sayfa sonlarını yerleştirdiği konumları denetlemek için seçenekler ayarlayabilirsiniz.

Paragrafın ortasındaki sayfa sonlarını önleme   

 1. İki sayfaya bölünmesini önlemek istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinde Paragraf İletişim Kutusu Başlatıcısına ve sonra da Satır ve Sayfa Sonları sekmesine tıklayın.

 3. Satırları birlikte tut onay kutusunu seçin.

Paragraflar arasındaki sayfa sonlarını önleme

 1. Tek sayfada birlikte tutmak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinde Paragraf İletişim Kutusu Başlatıcısına ve sonra da Satır ve Sayfa Sonları sekmesine tıklayın.

 3. Sonraki ile birlikte tut onay kutusunu seçin.

Paragraftan önce sayfa sonu belirtme

 1. Sayfa sonundan sonra gelmesini istediğiniz paragrafa tıklayın.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinde Paragraf İletişim Kutusu Başlatıcısına ve sonra da Satır ve Sayfa Sonları sekmesine tıklayın.

 3. Önce sayfa sonu onay kutusunu seçin.

Paragrafın en az iki satırını bir sayfanın başına veya sonuna yerleştirme

Profesyonel görünümlü bir belgede sayfalar kesinlikle yeni bir paragrafın yalnızca bir satırıyla bitmez veya önceki sayfadaki paragrafın yalnızca son satırıyla başlamaz. Paragrafın, sayfanın en üstünde tek başına kalan son satırı tek kalan satır olarak bilinir. Paragrafın, sayfanın en altında tek başına kalan ilk satırı artık satır olarak bilinir.

Tablo satırında sayfa sonlarını önleme

 1. Tek kalan satırları ve artık satırları önlemek istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinde Paragraf İletişim Kutusu Başlatıcısına ve sonra da Satır ve Sayfa Sonları sekmesine tıklayın.

 3. Tek kalan satırları önle onay kutusunu seçin.

Not: Bu seçenek varsayılan olarak açıktır.

 1. Tabloda sayfa sonu bulunmasını istemediğiniz satıra tıklayın. Tablonun sayfalar arasında bölünmesini istemiyorsanız, tablonun tamamını seçin.

  Not: Sayfadan büyük olan tablonun bölünmesi gerekir.

 2. Tablo Araçları sekmesinde Düzen'e tıklayın.

  Tablo Araçları Düzen sekmesi

 3. Tablo grubunda Özellikler'e tıklayın.

  office 14 şeridi

 4. Satır sekmesine tıklayın ve Sayfa sonlarında satır bölünebilir onay kutusunu temizleyin.

Word’ün otomatik olarak eklediği sayfa sonlarını silemezsiniz.

El ile eklediğiniz tüm sayfa sonlarını silebilirsiniz.

Bir sayfa sonunu silme   

 1. Taslak’a tıklayın.

  Taslak düğmesi

 2. Kesik çizginin yanındaki boşluğa tıklayarak sayfa sonunu seçin.

  Belgede el ile sayfa sonu

 3. DELETE tuşuna basın.

El ile sayfa sonunu ekleme

 1. Yeni sayfayı başlatmak istediğiniz yere tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 2. Ekle sekmesinin Sayfalar grubunda Sayfa Sonu'na tıklayın.

Paragrafın ortasındaki sayfa sonlarını önleme

 1. İki sayfaya bölünmesini önlemek istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinde Paragraf İletişim Kutusu Başlatıcısına ve sonra da Satır ve Sayfa Sonları sekmesine tıklayın.

 3. Satırları birlikte tut onay kutusunu seçin.

  Paragraflar arasındaki sayfa sonlarını önleme

 1. Tek sayfada birlikte tutmak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinde Paragraf İletişim Kutusu Başlatıcısına ve sonra da Satır ve Sayfa Sonları sekmesine tıklayın.

 3. Sonraki ile birlikte tut onay kutusunu seçin.

Paragraftan önce sayfa sonu belirtme

 1. Sayfa sonundan sonra gelmesini istediğiniz paragrafa tıklayın.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinde Paragraf İletişim Kutusu Başlatıcısına ve sonra da Satır ve Sayfa Sonları sekmesine tıklayın.

 3. Önce sayfa sonu onay kutusunu seçin.

Profesyonel görünümlü bir belgede sayfalar kesinlikle yeni bir paragrafın yalnızca bir satırıyla bitmez veya önceki sayfadaki paragrafın yalnızca son satırıyla başlamaz. Paragrafın, sayfanın en üstünde tek başına kalan son satırı tek kalan satır olarak bilinir. Paragrafın, sayfanın en altında tek başına kalan ilk satırı artık satır olarak bilinir.

 1. Tek kalan satırları ve artık satırları önlemek istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinde Paragraf İletişim Kutusu Başlatıcısına ve sonra da Satır ve Sayfa Sonları sekmesine tıklayın.

 3. Tek kalan satırları önle onay kutusunu seçin.

Not: Bu seçenek varsayılan olarak açıktır.

Tablo satırında sayfa sonlarını önleme

 1. Tabloda sayfa sonu bulunmasını istemediğiniz satıra tıklayın. Tablonun sayfalar arasında bölünmesini istemiyorsanız, tablonun tamamını seçin.

  Not: Sayfadan büyük olan tablonun bölünmesi gerekir.

 2. Tablo Araçları sekmesinde Düzen'e tıklayın

  Şerit resmi

 3. Tablo grubunda Özellikler'e tıklayın

  Şerit resmi

 4. Satır sekmesine tıklayın ve Sayfa sonlarında satır bölünebilir onay kutusunu temizleyin.

Belgenizde istediğiniz yere el ile sayfa sonu ekleyin:

 1. Düzenleme Görünümü’nde değilseniz, Belgeyi Düzenle > Word Online’te Düzenle seçeneğine tıklayın.

  Word Online’da düzenle

 2. İmlecinizi, yeni sayfa başlatmak istediğiniz yere yerleştirin.

 3. Ekle > Sayfa Sonu seçeneğini tıklatın.

  Word Web App’te Sayfa Sonu düğmesi

Düzenleme Görünümü’ndeyken, el ile sayfa sonu şöyle görünür:

Word Online’da Sayfa Sonu

Bunu Okuma Görünümü’nde görmezsiniz. Okuma Görünümü’nde, el ile eklenen sayfa sonları, tıpkı otomatik sayfa sonları gibi sayfalar arasındaki boşluklar olarak görünür.

İpucu:  Klavyenizi kullanarak hızlı bir şekilde sayfa sonu eklemek için, Ctrl+Enter tuşlarına basın.

Ayrıca Bkz:

Satır ve sayfa sonları

Bölüm sonu ekleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×