Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nü, bir Web Bölümü Sayfasında Web sayfası, dosya veya klasör görüntülemek için kullanabilirsiniz. İçeriğe bağlanmak için bir köprü, dosya yolu veya klasör adı girin.

Notlar: 

 • Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nü yalnızca HTML IFRAME öğesini destekleyen bir tarayıcıda kullanabilirsiniz.

 • Bir dosyayı veya klasörü görüntüleyebilmek için Microsoft Internet Explorer gerekir.

Bu makalede

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nü olası kullanma yöntemleriniz

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nün Web Bölümü Sayfası’nda bir Web sayfasını görüntüleme şekli

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nün özel özellikleri

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nü olası kullanma yöntemleriniz

Aşağıdakileri görüntülemek için Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nü kullanabilirsiniz:

 • Web Bölümü Sayfasının ayrılmış haber özeti bölümünde favori bir Internet haber kaynağı.

 • Düzenli olarak görüntülemek istediğiniz bir ağ sunucundaki etkin çalışma grubu dosyalarının bir listesi.

 • Yaygın kullanılan bir belge veya elektronik tablo.

Sayfanın Başı

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nün Web Bölümü Sayfası’nda bir Web sayfasını görüntüleme şekli

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nün bağlantılı içeriği, HTML IFRAME öğesi kullanılarak Web Bölümü Sayfası’ndaki diğer içerikten yalıtılır. Bu öğe, Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nde içerik olarak görüntülenen HTML öğelerinin Web Bölümü Sayfası’ndaki diğer HTML öğeleriyle çakışmamasını sağlar. Örneğin, Web Bölümü Sayfası zaten bir HTML FORM öğesi içeriyor olabilir ve bağlantılı içerik de HTML IFRAME öğesinin içinde olmayan bir HTML FORM öğesi içeriyorsa sayfa düzgün görüntülenmez.

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü içeriği sayfanın kalan bölümüyle zaman uyumsuz olarak görüntüler. Bu, bağlantının içeriği döndürmesi çok zaman alırsa sayfadaki diğer Web Bölümlerini görebileceğiniz ve kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Sayfanın Başı

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nün özel özellikleri

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’ne ait özel özellikler aşağıda sıralanmaktadır.

Not: Bu özel özellikleri kişisel görünümde görüntüleyemez veya düzenleyemezsiniz.

Özellik

Açıklama

Web Sayfası, Klasör veya Dosya grubu

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nde görüntülemek istediğiniz içeriğin türünü belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Web Sayfası     Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nün içeriği olarak bir Web sayfası görüntülemek istiyorsanız bu seçeneği belirtin. Bu seçenek, Köprü Metni Aktarım Protokolü’nü (http://) Bağlantı metin kutusuna otomatik olarak girer ve Gözat düğmesini (görünüyorsa) gizler. Bu, varsayılan değerdir.

 • Klasör     Bir klasördeki dosyaların listesini görüntülemek istiyorsanız bu seçeneği belirtin. Bu seçenek, Gözat düğmesini (görünüyorsa) gizler.

 • Dosya     Bir dosyanın içeriğini görüntülemek için bu seçeneği belirtin. Bu seçenek, Bağlantı metin kutusunun altında Gözat düğmesini de görüntüler. Dosya ayrı bir tarayıcı penceresinde ya da dosyayı açan uygulama, tarayıcı penceresinde dosya için satır içi etkinleştirmeyi destekliyorsa Web Bölümü’nün içinde açılır.

Bağlantı

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nde görüntülenmesini istediğiniz içeriğe bağlanmak için bir köprü, klasör veya dosya belirtir.

 • Yukarıda Web Sayfası’nı seçerseniz, geçerli bir köprü girmeniz gerekir. Kullanabileceğiniz iki geçerli köprü protokolü şunlardır:

  • Köprü Metni Aktarım Protokolü (http://)

  • Güvenli Yuva Katmanı (SSL) şifrelemesi kullanan gizliliği olan Köprü Metni Aktarım Protokolü (https://)

   Mutlak bir URL veya göreli bir URL kullanabilirsiniz. Ancak, bir dosya yolu kullanamazsınız.

 • Yukarıda Klasör’ü seçerseniz, geçerli bir yerel klasör veya ağ klasörü girmeniz gerekir. Bir klasörü görüntüleyebilmek için Microsoft Internet Explorer gerekir.

 • Yukarıda Dosya’yı seçerseniz, geçerli bir dosya yolu girmeniz gerekir. Bir dosyayı görüntüleyebilmek için Microsoft Internet Explorer gerekir. Dosyayı bulmak için Gözat’a da tıklayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Tüm Web Bölümleri görünümlerini, yerleşimlerini ve gelişmiş özelliklerini denetleyen bir ortak özellikler kümesine sahiptir.

Not:  Araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, çeşitli nedenlerle bu bölümde belirtilen özelliklerden farklı olabilir:

 • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

 • Belirli bir Web Bölümü için, bir Web Bölümü geliştiricisi bu ortak özelliklerden bir veya daha fazlasını görüntülememeyi ya da araç bölmesinin Görünüm, Yerleşim ve Gelişmiş bölümlerinde aşağıda listelenmemiş ek özellikler oluşturmayı ve görüntülemeyi seçmiş olabilir.

 • Bazı izin ve özellik ayarları Web Bölümü özelliklerini devre dışı bırakabilir veya gizleyebilir.

Görünüm

Özellik

Açıklama

Başlık

Web Bölümü başlık çubuğunda görünen Web Bölümünün başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümünün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümünün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Bir kullanıcı Web Bölümü sayfasını açtığında tüm Web Bölümü'nün sayfada görünüp görünmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal olarak ayarlanmıştır ve tüm Web Bölümü görünür. Durum, Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür..

Krom Türü

Web Bölümü çerçevesi başlık çubuğunun ve kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Düzen

Özellik

Açıklama

Gizli

Bir kullanıcı, Web Bölümü Sayfası'nı açtığında, Web Bölümü'nün görünür olup olmayacağını belirtir. Onay kutusu seçilirse, Web Bölümü yalnızca siz sayfayı tasarladığınız sırada görünür ve başlığına (Gizli) soneki eklidir.

Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web Bölümünü görüntülemek istemiyorsanız, Web Bölümünü gizleyebilirsiniz.

Yön

Web Bölümü içeriğindeki metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça sağdan sola yazılan bir dildir; İngilizce ve diğer Avrupa dillerinin çoğu soldan sağa yazılan dillerdir. Bu ayar tüm Web Bölümü türlerinde kullanılamayabilir.

Bölge

Web Bölümü Sayfasında Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not: Web Bölümü Sayfasındaki bölgeler, bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında liste kutusunda sıralanmaz.

Bölge Dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, yukarıdan aşağıya doğru sıralı boş bir bölgeye Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 0 olur. Bölgenin en altına ikinci bir Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 1 olur. İkinci Web Bölümünü bölgenin en üstüne taşımak için, 0 yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 1 yazın.

Not: Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu nedenle, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Gelişmiş

Özellik

Açıklama

Simge Halinde Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümünün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya İzin Ver

Web Bölümünün Web Bölümü Sayfasından kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümünün gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge Değişikliğine İzin Ver

Web Bölümünün farklı bir alana taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümünün diğer Web Bölümleriyle olan bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Verme Modu

Bu Web Bölümü için dışarı aktarılmasına izin verilen veri düzeyini belirtir. Yapılandırmanıza bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgiler içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Dosya, Web Bölümü başlığına tıkladığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisi Web Bölümü başlığı veya Web Bölümü simgesi üzerine getirildiğinde görünen Ekran İpucunu belirtir. Bu özelliğin değeri, şu Web Bölmesi galerindeki araç bölmesinin Web Bölümlerini Bul menüsündeki Ara komutunu kullanarak Web Bölümü aradığınızda kullanılır: Site, Sanal Sunucu ve Web Bölümü Sayfası.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren dosyanın konumunu belirtir. Yardım bilgileri, Web Bölümü menüsünde Yardım’a tıkladığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım Modu

Tarayıcının, Web Bölümü için Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kalıcı Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekir.

 • Geçici Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekmez. Varsayılan değer budur.

 • Git Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açar.

Not: Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de, varsayılan Windows SharePoint Services 3.0 Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simge Resmi URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simge Resmi URL's

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hata İletisi

Web Bölümünü içeri aktarma sorunu olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×