Sayısal değer depolamak için alan ekleme, oluşturma veya silme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Satış rakamları gibi sayısal veriler depolamanız gerektiğinde tabloya Sayı alanı eklersiniz. Bu makalede, yeni ve var olan veritabanı tablolarında Sayı alanı eklemek ve silmek için Microsoft Office Access 2007 uygulamasını nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.

Bu makalede

Sayı alanları anlama

Veri Sayfası görünümünde bir sayı alanı ekleme

Tasarım görünümünde bir sayı alanı ekleme

Sayı alanı silme

Sayı alanı Özellik Başvurusu

Sayı alanlarını anlama

Office Access 2007 uygulamasını yeni kullanmaya başladıysanız, bir veritabanında yer alan verilerin bir veya daha fazla tabloda depolandığını unutmayın. Bilgileri veri sayfasında Microsoft Office Excel 2007 çalışma sayfasına benzeyen bir kılavuz  veya veri giriş formunda ya da raporda görüntüleyebilirsiniz, ancak veritabanı verilerin tümünü bir veya birkaç tabloda depolar. Buna karşılık, her tablo birtakım alanlardan (sütunlardan) oluşmaktadır ve her alan belirli türde veri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Örneğin, tarih ve saatleri depolamanız gerekiyorsa alanı Tarih/Saat veri türüne ayarlarsınız ve matematiksel hesaplamalarda kullanmak için sayılar depolamanız gerektiğinde alanı Sayı veri türüne ayarlarsınız.

Sayı alanı belirtimleri

Para ile ilgili olanlar, yüksek derecede doğruluk gerektirenler veya yuvarlanmasını istemediğiniz sayılar (yuvarlamayı önlemek için Para Birimi alanı kullanırsınız) dışındaki bütün matematiksel hesaplamalar için Sayı alanı kullanırsınız. Sayı alanında depoladığınız değerlerin boyutu Alan Boyutu özelliğini nasıl ayarladığınıza bağlıdır. Örneğin, Sayı alanlarını 1 bayt, 2 bayt, 4 bayt, 8 bayt veya 16 bayt değerler, artı Yineleme Kimlikleri (genel benzersiz tanımlayıcı değerler veya GUID'ler) ve ondalık değerler içerecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Tabloyu Tasarım görünümünde açarak ve Alan boyutu özelliğini değiştirerek alan boyutunu ayarlayın. Sayı alanının özelliklerini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için ayarlama veya alan özelliklerini değiştirmebölümüne bakın. Alan özellikleri hakkında daha fazla bilgi için Sayı alanı özelliği başvurusubölümüne bakın.

Aşağıdaki tabloda her Alan Boyutu ayarının içerebileceği değerler listelenmekte ve her bir boyut ayarının ne zaman kullanılacağı açıklanmaktadır.

Alan Boyutu ayarı

Açıklama

Bayt

0 ile 255 arasında değerler içeren 1 baytlık tamsayıdır.

Tamsayı

-32.768 ile +32.767 arasında değerler içeren 2 baytlık tamsayıdır.

Uzun Tamsayı

-2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında değerler içeren 4 baytlık tamsayıdır.

Tek

-3,4 x 1038 ile +3,4 x 1038 arasında değerler ve en fazla 7 basamak içeren 4 baytlık tamsayıdır.

Çift

-1,797 x 10308 ile +1,797 x 10308 arasında değerler ve en fazla 15 basamak içeren 8 baytlık kayan noktalı sayılardır.

Yineleme Kimliği

16 baytlık genel benzersiz tanımlayıcıdır (GUID). Rasgele oluşturulan GUID'ler yeterince uzun olduklarından çakışma ihtimalleri düşüktür. GUID'leri ürün takibi gibi çeşitli uygulamalar için kullanırsınız.

Ondalık

-1028ile +1028 arasında değerler içerebilen tanımlı bir ondalık duyarlığı olan 12 baytlık tamsayıdır. 0 varsayılan duyarlık değeridir. Varsayılan ölçek (görüntülenen ondalık basamak sayısı) 18'dir. Ölçeği en fazla 28'e ayarlayabilirsiniz.

Alan boyutlarını ve diğer alan özelliklerini ayarlamanın yanı sıra sayı verilerinize özel ve önceden tanımlı görüntü biçimleri ve giriş maskeleri uygulayabilirsiniz.

Sayı veri biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için veri tabloları, formlar ve raporlar biçimlendirmemakalesine bakın. Giriş maskeleri hakkında daha fazla bilgi için alanı girmek veya belirli bir biçimde değerleri belirlemek için giriş maskesi oluşturmamakalesine bakın.

Sayı alanı oluşturma yöntemleri

Office Access 2007 uygulaması yeni veya var olan tablolara Sayı alanı eklemek için çeşitli yöntemler sağlamaktadır:

 • Veri sayfası görünümü    Yeni bir alan ekleyerek ve sonra bir sayı alanındaki boş bir satıra yazarak ya da bir sayı yapıştırarak boş bir satıra veri sayfası görünümünde yeni veya varolan bir tabloya bir sayı alanı ekleyebilirsiniz. Sayı veri türü açılan listesinden seçin ve alana bir tarih girmek için kullanıcıların zorlar, Gerektirirdve alanına çift olmayan değer girmek için kullanıcıların zorlar benzersiz, gibi özelliklerini ayarlayın.

 • Tasarım görünümü    Bir sayı alanı ekleme ve veri sayfası görünümünde ayarlayamazsınız alan özelliklerini ayarlamak için Tasarım görünümünü kullanın. Bu özellikleri giriş maskeleri ve alan için varsayılan değer içerir. Özellikler hakkında daha fazla bilgi için Sayı alanı özelliği başvurusubölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Veri Sayfası görünümünde Sayı alanı ekleme

Bu bölümdeki adımlarda, Veri Sayfası görünümünde, var olan bir tabloya veya yeni bir tabloya nasıl Sayı alanı ekleneceği açıklanmaktadır. Access uygulamasını yeni kullanmaya başladıysanız, veri sayfası görünüş itibariyle Office Excel 2007 çalışma sayfasına benzeyen bir kılavuzdur.

Var olan tabloya Sayı alanı ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 4. Gerekirse, ilk boş alana yatay olarak ilerleyin. Varsayılan olarak, Access aşağıdaki gibi tüm yeni alanların başlık satırında Yeni Alan Ekleyin öğesini görüntüler:

  Veri sayfasında yeni alan

 5. Başlık satırını çift tıklatın ve ardından yeni alan için bir ad yazın.

 6. Başlığın altındaki ilk boş satırı seçin ve ardından bir sayı öbeği yazın veya yapıştırın. Sayı girdiğinizde veya yapıştırdığınızda Access bu alan için Sayı veri türünü algılar.

  -veya-

  Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda, Veri Türü listesinden, Sayı'yı seçin ve Biçim listesinden, istediğiniz sayı biçimini seçin.

  Alana veri yazar veya yapıştırırsanız, Access girdiğiniz sayıların boyutuna bağlı olarak Alan Boyutu ayarını yapar.

 7. Değişikliklerinizi kaydedin.

Yeni bir tabloya Sayı alanı ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Tablolar grubunda, Tablo'yu tıklatın.

  Access yeni tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar. Buradaki şekilde yeni bir tablo görülmektedir:

  Yeni veritabanında yeni, boş bir tablo

 4. düğme görüntüsü Kaydet' i tıklatın ve Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni tablo için bir ad girin.

 5. İlk tablo alanının başlık satırını (Yeni Alan Ekleyin olarak etiketlendirilmiştir) çift tıklatın ve ardından alan için bir ad girin.

 6. Başlığın altındaki ilk boş satırı seçin ve ardından bir sayı öbeği girin. Sayı girdiğinizde Access alan için Sayı veri türünü algılar.

  Ayrıca, Access girdiğiniz veya yapıştırdığınız sayıların boyutuna bağlı olarak Alan Boyutu özelliğini ayarlar.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde Sayı alanı ekleme

Yeni veya var olan bir tabloya Sayı alanı eklemek ve ardından Veri Sayfası görünümünde ayarlayamadığınız veya değiştiremediğiniz alan özelliklerini belirtmek veya değiştirmek için Tasarım görünümünü kullanırsınız. Örneğin, giriş maskesi veya varsayılan değer belirtebilirsiniz. Bu bölümdeki adımlarda nasıl Sayı alanı ekleneceği ve alan özelliklerinin nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.

Var olan tabloya Sayı alanı ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti bölmesinde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından Tasarım görünümü Düğme görüntüsü tıklatın.

 4. Alan Adı sütununda ilk boş satırı seçin ve ardından alan için bir ad girin.

 5. Veri Türü sütununda bitişik hücreyi seçin, sonra listeden Sayı'yı seçin.

 6. Değişikliklerinizi kaydedin.

Yeni bir tabloya Sayı alanı ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Tablolar grubunda, Tablo'yu tıklatın.

 4. Kaydet'i tıklatın ve Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni tablo için bir ad girin.

 5. Yeni tablonun belge sekmesini sağ tıklatıp, ardından kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 6. Alan Adı sütununda ilk boş satırı seçin ve alan için bir ad girin.

 7. Veri Türü sütununda bitişik hücreyi seçin, sonra listeden Sayı'yı seçin.

 8. Değişikliklerinizi kaydedin. Alan özelliklerini ayarlamak isterseniz, tabloyu Tasarım görünümünde açık tutarak sıradaki adımlara geçin.

Alan özelliklerini ayarlama veya değiştirme

 1. Tablo tasarımcısının alt bölümündeki Genel sekmesinde, Alan Özellikleri altında, değiştirmek istediğiniz özelliği bulun.

 2. Özellik adının yanındaki alanı seçin. Özelliğe bağlı olarak (varsayılan metin veya giriş maskesi gibi) veriyi girin, ... öğesini tıklatarak İfade Oluşturucusu'nu başlatın veya listeden bir seçenek belirleyin.

  Bir alan özelliğini kullanma hakkında bilgi için, özelliği seçin ve ardından F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Sayı alanı silme

Bir tablodan Sayı alanı silmek için Veri Sayfası veya Tasarım görünümünü kullanabilirsiniz. Ancak, veri içeren bir Sayı alanını sildiğinizde, bu verileri kalıcı olarak kaybedersiniz  silme işlemini geri alamazsınız. Bu nedenle, tablo alanlarını veya diğer veritabanı bileşenlerini silmeden önce veritabanınızı yedeklemeniz gerekir.

Veri Sayfası görünümünde Sayı alanı silme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 4. Sayı alanını bulun, başlık satırını (alan adını) sağ tıklatın ve ardından Sütun Sil'i tıklatın.

Tasarım görünümünde Sayı alanı silme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

  Access, tabloyu Tasarım görünümünde açar.

 4. Sayı alanının yanındaki satır seçiciyi (boş kare) tıklatın ve ardından DELETE tuşuna basın.

  -veya-

  Satır seçiciyi sağ tıklatın ve ardından Satır Sil seçeneğini tıklatın.

 5. Silmeyi onaylamak için Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Sayı alanı özellik başvurusu

Bir tabloya Sayı alanı eklemek için Tasarım görünümünü kullanırken, alanın bazı özelliklerini ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu tabloda, Sayı alanı özellikleri listelenmekte ve açıklanmakta, ayrıca bu ayarlama ve değişikliklerin etkileri anlatılmaktadır.

Özellik

Kullanım

Alan Boyutu

Değeri girin ve alanında depolama boyutunu denetler. Alan boyutu özelliğini hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin Sayı alanı belirtimleri bakın.

Biçim

Görüntü biçimi tanımlamak için özel biçimlendirme karakterleri girersiniz. Burada tanımlanan biçimler veri sayfalarında, formlarda ve raporlarda görünür.

Özel biçimler hakkında daha fazla bilgi için veri tabloları, formlar ve raporlar biçimlendirmemakalesine bakın.

Ondalık Basamaklar

Alandaki değerler için ondalık basamakların sayısını ayarlar.Otomatik varsayılan değerdir. Diğer olası değerler 0 ile 15 arasında değişir.

Giriş Maskesi

Kullanıcıların alana nasıl veri girdiğini denetlemeniz gerektiğinde giriş maskesi tanımlarsınız.

Giriş maskeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için alanı girmek veya belirli bir biçimde değerleri belirlemek için giriş maskesi oluşturmamakalesine bakın.

Resim Yazısı

Metin alanınızın adını belirtir. Bu özellik en çok 2.048 karakter kabul eder. Başlık belirtmezseniz, Access varsayılan alan adını uygular.

Varsayılan Değer

Yeni kayıt oluşturduğunuzda alanda otomatik olarak görünen değeri belirtir.

Geçerlilik Kuralı

Bütün bir kayda, tek bir alana veya bir denetime girilen verilerle ilgili gereklilikleri belirtir. Kullanıcılar kuralı ihlal eden veri girdiğinde, sonuçta görüntülenecek hata iletisini belirtmek için Geçerlilik Kuralı özelliğini kullanabilirsiniz. İleti en fazla 2.048 karakter uzunluğunda olabilir.

Geçerlilik kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bir alandaki verileri doğrulamak için geçerlilik kuralı oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Geçerlilik Metni

Kullanıcılar bir geçerlilik kuralını ihlal ettiğinde görüntülenecek hata iletisinin metnini belirtir. Metin en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir.

Geçerlilik kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bir alandaki verileri doğrulamak için geçerlilik kuralı oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Gerekli

Bu özellik Evet olarak ayarlandığında, alana veya alanla bağlantılı tüm denetimlere bir değer girmeniz gerekir. Diğer yandan bu değer boş olamaz.

Dizin

Büyük miktarda veri için çalıştırılan sorguları, sıralama ve gruplama işlemlerini hızlandırmak için dizin kullanırsınız. Ayrıca, kullanıcıların yinelenen değerler girmesini önlemek için de dizin özelliğini kullanabilirsiniz. Seçenekler:

 • Hayır      Dizin kullanımını kapatır (varsayılan).

 • Evet (Yineleme var)     Alanının dizinini çıkarır ve yinelenen değerlere izin verir. Örneğin, yinelenen ad ve soyadları olabilir.

 • Evet (yineleme yok)     Alanın dizinini çıkarır ve yinelenen değerlere izin vermez.

Akıllı Etiketler

Alan ve alanla bağlantılı denetimler için bir veya daha fazla akıllı etiket belirtirsiniz. Akıllı etiketler, bir alandaki veri türlerini tanıyan ve bu türe göre eylem yapmanıza olanak sağlayan bileşenlerdir. Örneğin, bir E-posta Adresi alanında, bir akıllı etiket yeni bir posta iletisi oluşturabilir veya adresi kişi listesine ekleyebilir.

Kullanılabilir akıllı etiketlerin listesini görmek için Oluştur (...) öğesini tıklatın.

Metin Hizala

Veriler için hizalamayı belirtir. Seçenekler:

 • Genel     Metni sola, sayıları ve tarihleri sağa hizalar (varsayılan ayar).

 • Sola     Tüm metin, tarih ve sayıları sola hizalar.

 • Sağa     Tüm metin, tarih ve sayıları sağa hizalar.

 • Ortala     Tüm metin, tarih ve sayıları ortalar.

 • Dağıt     Tüm metin, tarih ve sayıları alanın veya metin kutusunun her iki tarafına eşit uzaklıkta olacak şekilde ayarlar.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×