Sayı toplama

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Mağaza envanterinin fiyat toplamını veya yıllık bütçe altında kalan tüm bölümlerin toplam brüt kar marjını hesaplamak istediğinizi varsayalım. Sayıları toplamanın çeşitli yolları vardır. Hücrelerdeki sayıları hızlı bir şekilde toplamak için formül içinde + (artı işareti) kullanabilirsiniz.

Örneğin, = 5 + 10 yazdığınızda, hücrede sonuç olarak 15 sayısı gösterir.

Bir satır veya sütundaki tüm sayıları toplama

Ardışık (diğer bir deyişle aralarında boş hücre olmayan) bir dizi sayınız varsa Otomatik Toplam Düğme görüntüsü ’ı kullanabilirsiniz.

  1. Sayılar sütununun altındaki veya sayılar satırının sağındaki hücreyi tıklatın.

  2. Giriş > Otomatik Toplam’ı tıklatıp Enter tuşuna basın.

Ardışık olmayan sayıları toplama

Aralarında boş hücreler veya sayı yerine metin içeren hücreler bulunan bir dizi sayınız varsa, formül içinde TOPLA işlevini kullanın. Formülde kullanılan aralıkta boş veya metin içeren hücreler olsa da, bunlar yok sayılır.

Örnek

Bu çalışma kitabında bu işlevle ilgili örnekler gösterilmektedir. Bunları inceleyebilir, mevcut formülleri değiştirebilir veya işlevin nasıl çalıştığını görmek için kendi formüllerinizi girebilirsiniz.

Not: TOPLA işlevinde 30'a ulaşan sayıda hücre ve aralık başvurusu birleşimi olabilir. Örneğin, =TOPLA(B2:B3,B5) formülünde bir aralık başvurusu (B2:B3), bir de hücre (B5) vardır.

Tek koşula dayalı sayıları ekleme

Bir aralığın toplam değerini başka bir aralıktaki değere dayanarak elde etmek için ETOPLA işlevini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, B sütunundaki (Fatura) değerlerin yalnızca A sütunundaki (Satış personeli) belirli bir değerle, örneğin Ersan adlı satış personeliyle ilişkili olanlarını toplamak istediğinizi düşünelim.

Örnek

Bu çalışma kitabında ETOPLA işleviyle ilgili örnekler gösterilmektedir. Bu örnekleri inceleyebilir, mevcut formülleri değiştirebilir veya işlevin nasıl çalıştığını görmek için kendi formüllerinizi girebilirsiniz.

Sayıları birden çok koşulu temel alarak toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için ÇOKETOPLA işlevini kullanın.

Örnek

Bu çalışma kitabında bu işlevle ilgili örnekler gösterilmektedir. Bu örnekleri inceleyebilir, mevcut formülleri değiştirebilir veya işlevin nasıl çalıştığını görmek için kendi formüllerinizi girebilirsiniz.

ÇOKETOPLA örneğinde işlevlerin kullanımı

=ÇOKETOPLA(D2:D11,A2:A11,"Güney",C2:C11,"Et ürünleri")

ÇOKETOPLA işlevi, A sütununda "Güney", C sütununda da "Et ürünleri" değerinin bulunduğu satırları bulmak için ilk formülde kullanılır. Bu durum 7, 8 ve 11, satırlarda üç kez gerçekleşmektedir. İşlev önce, "Güney" değerini karşılayanları bulmak için bölgelerin bulunduğu A sütununa bakar. Ardından, "Et ürünleri" değerini karşılayanları bulmak için yiyecek türünün bulunduğu C sütununa bakar. Son olarak da, toplanacak değerlerinin bulunduğu D2:D11 aralığına bakıp, yalnızca bu sütunda bu iki koşulu karşılayan değerleri toplar.

=TOPLA(EĞER((A2:A11="Güney")+(A2:A11="Doğu"),D2:D11))

TOPLA ve EĞER işlevlerini kullanan ikinci formül, A sütununda "Güney" veya "Doğu" değerlerinden birinin veya ikisinin de bulunduğu satırları bulmak amacıyla dizi formülü olarak girilmiştir (dizileri değiştirmek için Excel’de Aç’ı tıklatın). Bu durum 2, 4, 6, 7, 8, 9 ve 11, satırlarda yedi kez gerçekleşmektedir. Bu formül dizi formülü olduğundan + işleci değerleri toplamak için değil, en az birinin karşılanması gereken iki veya daha fazla koşulu denetlemek üzere kullanılmıştır. Ardından, bu ölçütleri karşılayan değerleri toplamak için TOPLA işlevi kullanılmıştır.

Yalnızca benzersiz değerleri toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için TOPLA, EĞER ve SIKLIK işlevlerinin bileşimini kullanın.

Aşağıdaki örnekte şunlar kullanılmıştır:

  • SIKLIK işlevi bir aralıkta yer alan benzersiz değerleri tanımlamak içindir. Bu işlev, belirli bir değerin ilk geçtiği yerde, bu değerin yinelenme sayısına eşit bir sayı döndürür. Aynı değerin ilkinden sonraki her yinelenmesinde, bu işlev 0 (sıfır) döndürür.

  • EĞER işlevi her doğru koşula 1 değeri atamak içindir.

  • TOPLA işlevi benzersiz değerleri toplamak içindir.

Örnek

Bu çalışma kitabında bu işlevlerle ilgili örnekler gösterilmektedir. İşlevlerin nasıl çalıştığını öğrenmek için bunları inceleyebilir, mevcut formülleri değiştirebilir veya kendi formüllerinizi girebilirsiniz.

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×