Sağdan sola dil özellikleri

Microsoft Office, metin girme, düzenleme ve görüntüleme için sağdan sola veya hem sağdan sola hem de soldan sağa birleşik olan ortamlarda çalışan diller için sağdan sola işlevselliğini ve özelliklerini destekler. Bu bağlamda, "sağdan sola diller" sağdan sola yazılan ve bağlamsal şekillendirme gerektiren dilleri içeren (Arapça gibi) herhangi bir yazma sistemini ifade eder. Sağdan sola okumak için görüntünüzü değiştirebilir veya içerikleri sağdan sola okunacak şekilde tek tek dosyaları değiştirebilirsiniz.

Bilgisayarınızda Office uygulamasının sağdan sola dil sürümü yüklü değilse, uygun dil paketini yüklemeniz gerekir. Ayrıca sağdan sola desteği olan bir Microsoft Windows işletim sistemi çalıştırıyor olmanız ve kullanmak istediğiniz sağdan sola dil için klavye dilini etkinleştirmeniz de gerekir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki başlıklardan birine tıklayın

Microsoft Office'deki sağdan sola özelliklerinden herhangi birini kullanabilmeniz, hatta sağdan sola komut dosyalarını düzgün şekilde görüntüleyebilmeniz için öncelikle Windows'da giriş dili eklemeniz ve sağdan sola dil için klavye düzenini etkinleştirmeniz gerekir.

Windows XP kullanıyorsanız, önce Windows XP'de denetim masasının giriş sayfasına gidip gerekli Microsoft Windows karmaşık yazılarını yüklemelisiniz. Karmaşık yazı yazılımını yükledikten sonra, klavye dilini ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Windows XP'yi birden çok dile ayarlama.

Bilgisayarınızı nasıl özelleştirmek istediğinize bağlı olarak, ekranınız (menüler, iletişim kutuları ve sihirbazlar) için tek dil kullanabilir ve gerekirse farklı bir dilde yazabilirsiniz. Hem sağdan sola dilde yazmak hem de menü ve çevrimiçi Yardım'ı o dilde görüntülemek isterseniz, Office ekranını o dil tercihine ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Office'te dil ekleme veya dil tercihlerini ayarlama.

Office programlarındaki birçok sağdan sola dil özelliği, ekran düzeninin yön ve iletişim kutularındaki metnin hizalamasını belirlemek için görüntü dilini kullanır. Office Dil Tercihlerini ayarlayın iletişim kutusunda sağdan sola kullanıcı görüntü dilini belirttiğinizde, menülerin, iletişim kutularının ve sihirbazların düzeni sağdan sola olur, ancak Microsoft Windows ayarları soldan sağa kalır.

Örneğin, Office'te (ancak Windows'da değil) görüntü dili olarak Arapça seçildiğinde, şu ekranı görürsünüz:

Arapça kullanıcı arabirimi dili

Menüler sağdan sola görüntülendiğinde bile, başlık çubuğu Türkçe kalır ve Kapat, Simge Durumuna Küçült ve Ekranı Kapla düğmeleri soldan sağa arabiriminde olduğu gibi üst sağ köşede kalır. Windows ekranı sağdan sola yazılan bir dil için ayarlanırsa, başlık çubuğundaki dil de çevrilir ve Kapat, Simge Durumuna Küçült ve Ekranı Kapla düğmeleri sol üst köşede görüntülenir.

Birincil olarak soldan sağa dilde çalışıyor, ancak bazen sağdan sola dilde metin eklemeniz gerekiyorsa, görüntü diliniz için Türkçeyi seçebilir ve istediğinizde Office programlarının çoğunda sağdan sola dilde yazabilirsiniz. Bunu yapmak için düzenleme alanında Sağdan sola metin, madde işaretleri ve numaralandırma ayarlayın ve klavye düzenini etkinleştirin.

Giriş sekmesinin Paragraf grubunda Sağdan sola paragraf düğmesini seçerek (bu yalnızca sağdan sola dil etkinleştirilmişse görüntülenir) bir Microsoft Office programı içinden metin yönünü değiştirebilirsiniz. Ekranınızı sağdan sola dilde görüntülenecek şekilde değiştirdikten sonra bile, o dilde metin girmek için uygun klavye dilinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Genel görüntüleme diliniz Türkçe ise ancak bunu Arapça diyalektine değiştirmek istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

 1. Word belgesi gibi bir Office program dosyası açın.

 2. Dosya sekmesinde Seçenekler > Dil'i seçin.

 3. Office Dil Tercihlerini ayarlayın iletişim kutusundaki Düzenleme Dili listesinde istediğiniz Arapça diyalektini seçin ve sonra da Ekle'yi seçin.

 4. Düzenleme Dillerini Seçin tablosunda, yeni eklenen Arapça diyalektinin vurgulanmış olduğundan emin olun ve ardından Varsayılan Olarak Ayarla'yı seçin.

  Önemli : Yeni atanan düzenleme dilini varsayılan olarak ayarladığınızda, bu dil tümMicrosoft Office programlarınızda varsayılan dil olur.

Belirli bir dilin yerel klavyesini kullanarak yazı yazmak için, o dilin uygun dil paketini yüklemeniz gerekir. Uygun klavye düzenini de ayarlamalısınız. Başka bir dil için klavye düzeni ekleyip Dil çubuğunun Araç çubuğuna yerleşik olmasını seçtikten sonra, görev çubuğunda bir dil göstergesi Dil çubuğu resmi görüntülenir ve geçerli klavye dili gösterilir. Örneğin, Arapça için dil göstergesi Arapça klavye göstergesi şeklindedir.

Not : Dil çubuğu, Microsoft Windows'da Metin Hizmetleri ve Giriş Dilleri iletişim kutusunda Türkçenin yanı sıra en az bir dilin daha klavyesi eklendikten sonra otomatik olarak görüntülenir.

 • Görev çubuğundaki dil göstergesi görünür durumdayken Dil çubuğu'nun görüntülenmesi için, dil göstergesini seçin ve ardından Dil çubuğunu göster'i seçin.

 • Dil çubuğu görünür durumdayken, görev çubuğunda dil göstergesini görüntülemek için Simge Durumuna Küçült'ü seçin.

 • Farklı bir dilin klavyesini seçmek için geçerli dilin adını seçin (Dil çubuğuüzerinde) veya dil göstergesini ve ardından diğer dilin adını seçin.

Dile özel klavyeyi etkinleştirme yönergeleri için, bkz. Klavye düzeni dilini etkinleştirme veya değiştirme.

İhtiyacınız olan dillere bağlı olarak, Karakter Eşlem'i veya ASCII karakter kodlarını kullanarak da metin girebilirsiniz. Simge galerisini kullanarak ASCII karakter kodlarını otomatik olarak eklemeyi öğrenmek için, bkz. Simge ekleme.

Yalnızca başka dilde kısa bir metin girmek istediğinizde ancak klavyenizi değiştirmek istemediğinizde, Microsoft Windows'daki Donatılar'dan biri olan Karakter Eşlem'i kullanabilirsiniz. Sağdan sola veya soldan sağa yazılan dil yazı tipi sayfalarından bir karakter seçip Pano'ya kopyalayabilir ve bu karakteri belgenize ekleyebilirsiniz. Metin girmek için Karakter Eşlem'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Özel karakterleri kullanma (Karakter Eşlem).

Metin yönü, okuma düzeni, hizalama ve ekran öğelerinin genel düzenini kapsar. Sağdan sola ve soldan sağa metin aynı cümle, paragraf veya denetimde birlikte kullanıldığında, söz konusu birleşik metin "karma" olarak bilinir.

Office programı sağdan sola bir metin ortamını görüntüleyecek şekilde ayarlandığında, imlecin görünümü soldan sağa çalışma Soldan sağa imleç veya Soldan-sağa çalışmayı gösteren imleç ya da sağdan sola çalışma Sağdan sola imleç gösterecek şekilde değişir. İmleç, tanınan dilin yönüne (mantıksal hareket) ya da görünen bir sonraki bitişik karaktere göre (görsel hareket) hareket eder.

Hem soldan sağa hem de sağdan sola diller etkinleştirildiğinde, Soldan sağa ve Sağdan sola paragraf düğmeleri, Office programlarının çoğundaki şeritte etkinleştirilir. Bu düğmelere tıkladığınızda, metni girerken ve yaslarken kullanılan metin yönünü değiştirebilirsiniz.

Not : Microsoft OneNote uygulamasında, Soldan sağa ve Sağdan sola düğmeleri, Paragraf Hizala okuna tıklanarak kullanılabilir.

Bir hücre veya alan içindeki metin sola, ortaya veya sağa hizalanabilir. Access ve Excel gibi bazı programlarda metnin Bağlam metni yönü de olabilir.

Metnin Bağlam metni yönü varsa, metin ve sayılar girilen ilk karakterin diline göre hizalanır. — örneğin, ilk karakter sağdan sola bir dile aitse, hücredeki veya alandaki metin sağa hizalanır ve ilk karakter soldan sağa bir dile aitse, sola hizalanır. Her nesne için Bağlam metni yönünü geçersiz kılabilir ve Sol, Orta veya Sağ metin yönüne geçiş yapabilirsiniz.

Birçok sağdan sola veya birleşik sağdan sola ve soldan sağa programlar, metnin yönünü ve okunuş sırasını denetleyen bağlam kuralları uygular. Kutular, listeler ve diğer öğeler, içerdikleri metnin bağlam kurallarını denetler.

Okunuş sırası ve metin yönü için kullanılan bağlam kuralları şunlardır:

 • İlk güçlü karakter soldan sağa yazılmışsa, okunuş sırası da soldan sağa olur ve metin sola hizalanır.

 • İlk güçlü karakter sağdan sola ise, okunuş sırası da sağdan sola olur ve metin sağa hizalanır.

 • Yalnızca belirsiz karakterler yazılırsa, hem okunuş sırası, hem de yön, ilk güçlü karakter yazılana kadar paragraf yön (soldan sağa veya sağdan sola olabilir) izler.

İlk güçlü karakteri soldan sağa yazılan bir dilden sağdan sola yazılan bir dile (veya tersine) çevirdiğiniz zaman, hem okunuş sırası, hem de metin yönü buna göre değişir.

Word'de ve diğer sözcük işlem programlarında tek tek aksan işaretleri ve ligatürü olup olmadığına bakılmaksızın tek tek Arapça karakterleri seçebilir, bulabilir ve değiştirebilirsiniz. Her ligatür ve aksan sağdan sola dildeki sözcüğün ayrık bir birimi olarak yönetilir.

Aşağıdaki örnekte, üç karakterli ligatürü olan bir Arapça sözcüğü seçme işlemi (her karakter seçilirken) gösterilir.

Seçili tek ligatürü olan sözcük

Seçili iki ligatürü olan sözcük

Seçili üç ligatürü olan sözcük

Dosyaları Web'de yayımlamak üzere HTML biçiminde sağdan sola veya soldan sağa yönde kaydedebilirsiniz. Sağdan sola yönlü web sayfaları, HTML dosyasında standart HTML DIR özniteliği kullanılarak işaretlenir. Kullandığınız web tarayıcısı DIR özniteliğini tanıyorsa, sayfa sağdan sola yönde görüntülenir. Web tarayıcınız DIR özniteliğini tanımıyorsa, sayfa soldan sağa yönde görüntülenir.

İpucu : Sağdan sola yazılan Web sayfalarını görüntülemek için, en azından Microsoft Internet Explorer 3.02 Middle East, Microsoft Internet Explorer 4.01 for Complex Scripts ya da en azından Microsoft Internet Explorer 5 gibi DIR özniteliğini tanıyan bir tarayıcı kullanın.

Sağdan sola sıralama düzeni mümkün olan her yerde uygulanır. Bu, tablo görünümündeki, kart görünümündeki ve simge görünümündeki veri listeleri ve gruplama ölçütü listeleri, kişi listeleri, klasör listeleri ve adres listeleri için geçerlidir.

Not : Bazı sunucu tarafı görünümleri desteklenen sunucu tarafı sıralama düzenlerini izlediğinden, verileri sağdan sola sıralama düzenine göre sıralamayabilir.

Bengali, Gucerat dili, Hintçe, Kannada dili, Malayalam, Marathi, Pencap dili, Tamil dili ve Telugu dili gibi Hint dilleri Microsoft Office programlarının tüm arama seçenekleriyle uyumlu olmayabilir. Örneğin, Büyük/küçük harf eşleştir ve Yalnızca tam sözcükleri bul seçenekleri bu dillerdeki komut dosyaları için çalışmaz. Ancak bu seçenekler, aynı belgedeki eşleşen Latince karakterleri bulmak için kullanılabilir.

Sağdan sola yazılan diller

Bul ve değiştir özellikleri, metni gösterildiği sırayla değil, Ara kutusuna girildiği sıraya göre arar. Bu nedenle, sağdan sola yazılan metinlerdeki satırları, paragrafın yönüne bakılmaksızın, aratabilirsiniz. Ayrıca keşide (yalnızca Arapça), Hemzeli Elif (yalnızca Arapça), İbranice niqqud gibi aksan işaretleri içeren karakter eşleşmelerini de arayabilirsiniz. ASCII ve Unicode karakter kodlarının listesi için bkz. ASCII veya Unicode Latin tabanlı simgelere ve karakterler ekleme.

Hint dilleri

Bengali, Gucerat dili, Hintçe, Kannada dili, Malayalam, Marathi, Pencap dili, Tamil dili ve Telugu dili gibi Hint dilleri Microsoft Office programlarının tüm arama seçenekleriyle uyumlu olmayabilir. Örneğin, Büyük/küçük harf eşleştir ve Yalnızca tam sözcükleri bul seçenekleri bu dillerdeki komut dosyaları için çalışmaz. Ancak bu seçenekler, aynı belgedeki eşleşen Latince karakterleri bulmak için kullanılabilir.

Güneydoğu Asya dilleri

Tay dili ve Vietnam dili gibi Güneydoğu Asya dilleri, Microsoft Office programlarının tüm arama seçenekleriyle uyumlu olmayabilir. Örneğin, Büyük/küçük harf eşleştir ve Yalnızca tam sözcükleri bul seçenekleri Güneydoğu Asya karakterleri için çalışmaz. Ancak bu seçenekler, aynı belgedeki eşleşen Latince karakterleri bulmak için kullanılabilir.

Microsoft Office programları, Arapça, İbranice ve karma metin kullanıcılarının kullanabileceği şu kod sayfalarını destekler.

Arapça

Her kod sayfası benzersiz bir kod sayfa numarasıyla tanımlanır. Arapça için kod sayfası (CP), CP 1256 şeklindedir.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, Peştuca, Farsça, Uygurca ve Urduca, Arapça ile aynı kod sayfalarını kullanır.

İbranice

Her kod sayfası benzersiz bir kod sayfa numarasıyla tanımlanır. İbranice için kod sayfası (CP), CP 1255 şeklindedir.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Yidiş, İbranice ile aynı sayfa kodlarını kullanır.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×