Sürümler arasındaki uyumluluk değişiklikleri

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Uyumluluk Denetleyicisi desteklenmeyen veya Word 2007'de veya Word 97-2003 biçiminde farklı davranır belgenizdeki öğeler listeler. Bu özelliklerden bazıları kalıcı olarak değiştirilir ve bile daha sonra belge Word 2010 biçimine dönüştürmek için Microsoft Word 2010 öğeleri dönüştürülmez.

Uyumluluk Denetleyicisinde, Word'ün önceki sürümlerinde farklı davranan öğelerin özetine göz atabilir ve sonra Devam'ı tıklatarak belgeyi Word 97-2000 biçiminde kaydedebilir veya İptal'i tıklatabilirsiniz.

Not: Microsoft Word Starter 2010 kullanıyorsanız, Word 2010 için listelenen özelliklerin tümünün Word Starter sürümünde desteklenmediğini unutmayın. Word Starter sürümünde kullanılabilen özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Word Starter özellik desteği.

Bu makalede

Her modda Özellik kullanılabilirliği

Özellik davranışı değişiklikleri

Her mod için özelliğin kullanılabilirliği

Özellik

97-2003

2007

2010

Yeni numaralandırma biçimleri

Kırmızı X

Kırmızı X

yeşil onay

Yeni şekiller ve metin kutuları

Kırmızı X

Kırmızı X

yeşil onay

Metin efektleri

Kırmızı X

Kırmızı X

yeşil onay

Tablolarda alternatif metin

Kırmızı X

Kırmızı X

yeşil onay

OpenType özellikleri

Kırmızı X

Kırmızı X

yeşil onay

Yazar engelleme

Kırmızı X

Kırmızı X

yeşil onay

Yeni WordArt efektleri

Kırmızı X

Kırmızı X

yeşil onay

Yeni içerik denetimleri

Kırmızı X

Kırmızı X

yeşil onay

Word 2007 içerik denetimleri

Kırmızı X

yeşil onay

yeşil onay

Temalar

Kırmızı X

yeşil onay

yeşil onay

Büyük/küçük yazı tipleri

Kırmızı X

yeşil onay

yeşil onay

İzlenen hareketler

Kırmızı X

yeşil onay

yeşil onay

Kenar boşluğu sekmeleri

Kırmızı X

yeşil onay

yeşil onay

SmartArt grafikleri

Kırmızı X

yeşil onay

yeşil onay

Office 2007 grafikleri

Kırmızı X

yeşil onay

yeşil onay

Open XML Eklenmiş nesneleri

Kırmızı X

yeşil onay

yeşil onay

Yapı taşları

Kırmızı X

yeşil onay

yeşil onay

Kaynakça ve alıntılar

Kırmızı X

yeşil onay

yeşil onay

Denklemler

Kırmızı X

yeşil onay

yeşil onay

Göreli metin kutuları

Kırmızı X

yeşil onay

yeşil onay

Önceki sürüm WordArt

yeşil onay

yeşil onay

Kırmızı X

Önceki sürüm diyagramlar

yeşil onay

Kırmızı X

Kırmızı X

Önceki sürüm grafikler

yeşil onay

Kırmızı X

Kırmızı X


Sayfanın Başı

Özellik davranışı değişiklikleri

Yapı Taşları

Yapı taşları ve Otomatik Metin girdileri bazı bilgileri kaybedilebilir.

Word 2007'de yapı taşı galerileri gösterilir İçerik şablonları sağlar. Şablon Word 97-2003 biçiminde kaydettiğinizde, yapı taşları galerisindeki içerik kalıcı olarak statik Otomatik Metin girdileri dönüştürülür. Daha sonra belge Word 2010 biçimine dönüştürseniz bile otomatik metin yapı taşları için geri dönüştürmek kullanamazsınız.

Aşağıdaki Yapı Taşları galerisindeki içerik, Otomatik Metin'e dönüştürülür:

 • Tablolar

 • Üstbilgiler

 • Altbilgiler

 • Sayfa Numaraları

 • Metin Kutuları

 • Denklemler

 • İçindekiler Tablosu

 • Kaynakçalar

 • Zemin desenleri

 • Özel galeriler

Alıntılar ve kaynakçalar

Alıntılar ve kaynakçalar statik metne dönüştürülür ve artık otomatik olarak güncelleştirilir.

Kaynaklarını değiştirdiğinizde veya yeni bir belge stiline uyguladığınızda Word 2010Alıntılar ve kaynakçalar otomatik olarak güncelleştirilir.

Word 97-2003 biçiminde, alıntılar ve kaynakçalar Word 2010 belgeyi kaydettiğinizde otomatik olarak güncelleştirilmeyen statik metne dönüştürülür ve bunların kaynakları kullanılamaz.

Belgeyi daha sonra Word 2010için dönüştürürseniz, alıntılar ve kaynakçalar otomatik olarak güncelleştirmez. Alıntılar ve kaynakçalar otomatik olarak güncelleştirmek için belge kaynakları yeniden oluşturun veya Kaynak Yöneticisi iletişim kutusunda Geçerli listesini kopyalayın ve gerekir sonra statik Alıntılar ve kaynakçalar ile değiştirmek yeni işlevlere oluşturdunuz.

Alıntılar ve kaynakçalar hakkında daha fazla bilgi için Kaynakça oluşturmakonusuna bakın.

İçerik denetimleri

İçerik denetimleri statik içeriğe dönüştürülür.

Bir belgeyi Word 97 – 2003 biçiminde kaydederseniz, tüm içerik denetimleri düz metne dönüştürülür ve daha sonra belge Word 2010 dosya biçimine dönüştürme bile ilişkili özelliklerini kalıcı olarak kaybolur.

Örneğin, Word 97–2003 kullanıcıları açılan listede artık öğeleri göremezler. Ek olarak, tüm koruma özellikleri (düzenlenemeyen veya silinemeyen bölgeler) artık uygulanmaz ve denetimlerin içerikleri kullanıcılar tarafından silinebilir veya değiştirilebilir.

Katıştırılmış nesneler

Bu belgede katıştırılmış nesne Office'in daha yeni bir sürümünde oluşturulmuş. Word'ün önceki bir sürümünde düzenleyemezsiniz.

Open XML katıştırılmış nesnelerini Word'ün önceki sürümlerini kullanan kişilerin düzenleyebilmesi için dönüştürebilirsiniz.

Not: Word Starter'da nesnelerini dönüştürme desteklenmez. Word Starter'da kullanılabilen özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Word Starter özelliği destekler.

Katıştırılmış Excel 2010 nesnelerini dönüştürme

 1. Katıştırılmış nesneyi sağ tıklatın.

 2. Çalışma Sayfası Nesnesi'nin üzerine gelip Dönüştür'ü tıklatın.

 3. Dönüştür iletişim kutusunda, Dönüştürme Hedefi'ni tıklatın.

 4. Nesne türü listesinde Microsoft Excel 97-2003 Çalışma Sayfası'nı seçin.

PowerPoint 2010 slayt nesnelerini dönüştürme

 1. Katıştırılmış nesneyi sağ tıklatın.

 2. Slayt Nesnesi üzerine gelip Dönüştür'ü tıklatın.

 3. Dönüştür iletişim kutusunda Dönüştürme hedefi'ni tıklatın.

 4. Nesne türü listesinde Microsoft PowerPoint 97-2003 Slaydı'nı seçin.

PowerPoint 2010 sunu nesnelerini dönüştürme

 1. Katıştırılmış nesneyi sağ tıklatın.

 2. Sunu Nesnesi üzerine gelin ve sonra Dönüştür'ü tıklatın.

 3. Dönüştür iletişim kutusunda, Dönüştürme Hedefi'ni tıklatın.

 4. Nesne türü listesinde Microsoft PowerPoint 97-2003 Sunusu'nu seçin.

Katıştırılmış Word 2010 nesnelerini dönüştürme

Katıştırılmış nesneleri, Word'ün önceki sürümlerini kullanan kişilerin düzenleyebilmesi için dönüştürebilirsiniz.

 1. Katıştırılmış nesneyi sağ tıklatın.

 2. Belge Nesnesi üzerine gelip Dönüştür'ü tıklatın.

 3. Dönüştür iletişim kutusunda, Dönüştürme Hedefi'ni tıklatın.

 4. Nesne türü listesinde Microsoft Word 97-2003 Belgesi'ni seçin.

Denklemler

Denklemler resimlere dönüştürülür. Yeni bir dosya biçimine dönüştürülen belge kadar denklemleri düzenleyemezsiniz olmayacaktır. Herhangi bir açıklamalar, sonnotlar ve dipnotlar denklemleri Sun kalıcı olarak kaybolur kaydederken.

Belgeyi Word 97-2003 biçiminde kaydederseniz, denklemler düzenleyemeyeceğiniz görüntülere dönüştürülür. Bununla birlikte, daha sonra belge Word 2010 dosya biçimine dönüştürme ve hiçbir değişiklik denklemi görüntüleri önceki bir sürümünde yaptığınız, denklemler metin olacak ve düzenleyebilmesi için olacaktır.

SmartArt grafikleri

SmartArt grafikleri, Word'ün önceki sürümlerinde düzenlenemeyen tek bir nesneye dönüştürülür.

SmartArt grafikleri içeren bir belgeyi Word 97-2003 biçimine dönüştürürseniz, bunlar statik görüntülere dönüştürülür. Grafikteki metni düzenleyemezsiniz, grafiğin düzenini veya genel görünümünü değiştiremezsiniz.

Belgeyi daha sonra Word 2010 biçimine dönüştürün ve hiçbir önceki bir sürümünde yer alan resimlerde yapılan değişiklikler, grafiğin bir SmartArt nesnesine değiştirilir.

Kenar boşluğu sekmeleri

Hizalama sekmeleri geleneksel sekmelere dönüştürülür.

Office Word 2007 programında, belgenizdeki veya belgenizdeki bir bölgedeki kenar boşluklarına göre metinleri konumlandırmak ve kenar boşlukları değiştirildiğinde metinlerin konumlarını ayarlamak için hizalama sekmeleri kullanılır.

Belgeyi, Word 97-2003 biçiminde kaydederseniz, hizalama sekmeleri kalıcı olarak geleneksel sekmeler ile değiştirilir ve kenar boşluklarını değiştirdiğinizde konumlarını otomatik olarak ayarlamazlar. Hizlama sekmelerini karmaşık bir düzen oluşturmak için kullandıysanız, sekmelerin konumu ve belgenizin görünümü değişebilir.

Metin kutuları

Bazı metin kutularının konumu değişir.

Bile daha sonra belge Word 2010 biçimine dönüştürün metin kutularına, dikey olarak ortalanmış veya alta hizalanmış metinler kalıcı olarak üste hizalanır.

İzlenen hareketler

İzlenen hareketler, silmelere ve eklemelere dönüştürülür.

İzlenen hareketler, belgeyi Word 97-2003 biçiminde kaydederseniz, izlenen silmelere ve eklemelere dönüşür. Belgeyi daha sonra Word 2010 biçimine dönüştürürseniz, izlenen eklemeleri ve silmeleri izlenen götürür dönüştürülmez.

Yeni numaralandırma biçimleri

Yeni numaralandırma biçimleri Arap sayılarına (1, 2, 3, 4,...) dönüştürülür.

Yeni numaralandırma biçimleriyle (0001, 0002, 0003, 0004, ...) biçimlendirilmiş listeler standart Arap sayısı (1, 2, 3, 4, ...) biçimlerine dönüştürülecektir.

Yeni şekiller ve metin kutuları

Şekiller ve metin kutuları bu biçimde kullanılabilen efektlere dönüştürülür.

Şekiller ve Word 2010 oluşturulan metin kutuları Word'ün önceki sürümlerinde bulunmayan yeni efektler, eğim ve 3B döndürme gibi çeşitli biçimlendirilebilir. Word'ün önceki sürümlerinde, bu efektleri bu sürümlerde kullanılabilen efektlere dönüştürülür.

Metin efektleri

Metin efektleri kaldırılır

Efektler özel bir stil kullanılarak uygulanmadığı sürece metin efektleri kalıcı olarak kaldırılır.

Metin efektleri özel bir stil kullanılarak uygulanmışsa belge Word 2010açıldığında yeniden görüntülenecektir.

Tablolarda alternatif metin

Tablolarda alternatif metin bilgileri kaybolur.

Belge Web'de olduğunda alternatif metin görüntülenir. Word 97-2003 biçiminde alternatif metin kalıcı olarak kaldırılır.

Yazar engelleme

Bu belgede diğer yazarların düzenlediği tüm bilgiler kalıcı olarak kaldırılır.

Yazar engellemeleri, uygulandıkları bölgelerden kaldırılır ve belgenin tamamı düzenleme için uygun hale getirilir.

WordArt

Metin efektleri kaldırılır.

WordArt statik metine dönüştürülür.

Grafikler ve diyagramlar

Bu belgede grafik seçili dosya biçiminin satır ve sütun sınırı dışında kalan hücrelerdeki verileri içerebilir. 256 (IV) sütun 65.536 satırı ötesinde veri kaydeder olmayacaktır.

Bazı grafikler ve diyagramlar değiştirilemeyen görüntülere dönüştürülür. Grafik veya diyagram Word 97-2003 tarafından desteklenen satır ve sütunların ötesindeki verileri temel alıyorsa kaybolur.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×