Resim denetimi ekleme

Kullanıcıların Microsoft Office InfoPath formuna resim ekleyebilmelerini isterseniz, form şablonunuzda resim denetimi kullanabilirsiniz. Resim denetimi, kullanıcıların formda belirtilen bir alana resim eklemelerine olanak sağlar. Bunun üzerine, resim verileri temel alınan form (.xml) dosyasına kaydedilir. Kullanıcıların resim denetimine eklediği resimler, Windows Internet Explorer'ın görüntüleyebildiği herhangi bir türde resim olabilir.

Bu makalede

Resim denetimi ne zaman kullanılır

Kullanıcı deneyimi

Uyumluluk konusunda dikkate alınacak noktalar

Resim denetimi ekleme

Düzen ipuçları

Resim denetimi ne zaman kullanılır

Şunları yapmak istediğinizde resim denetimi kullanın:

 • Form şablonunuza, kullanıcıların fotoğraf, küçük resim ve çizimler dahil resimler ekleyebildiği boş bir yer ekleme.

 • Form şablonunuza, şirket logosu gibi değiştirilemeyen veya silinemeyen kalıcı bir resim ekleme.

 • Form şablonunuza, yer tutucu fotoğraf gibi, kullanıcı tarafından silinebilen veya değiştirilebilen geçici bir resim ekleme.

 • Resim verilerini kodlanmış veriler olarak kullanıcı form (.xml) dosyalarına kaydetme. InfoPath, .gif veya .jpg dosyaları gibi ikili dosyaları kodlamak ve kodunu kaldırmak için base64 kodlaması kullanır.

 • Resim verilerini köprü başvurusu olarak kullanıcı form (.xml) dosyalarına kaydetme.

 • Form şablonunuzda, veritabanından veya başka bir dış veri kaynağından alınan resimleri görüntüleme.

Aşağıdaki örnekte, poliçe sahiplerinden taşıt hasarının fotoğraflarını toplamak için sigorta hasar talep formu şablonu üzerinde bir resim denetimi kullanılmaktadır. Form tasarımcısı, kullanıcıların formlarına gereken sayıda fotoğraf ekleyebilmeleri için, resim denetimini yinelenen bölüm yerleştirmiştir.

A picture control inside a repeating section on a form template

Form şablonunuza resim denetimi eklediğinizde, InfoPath varsayılan olarak boş bir resim denetimi ekler. Kullanıcılar form şablonunuzu temel alan formlar doldururken, boş resim denetiminin içine resim ekleyebilirler. İsterseniz, resim denetimi boş bırakmak yerine varsayılan bir resim belirtebilirsiniz. Kullanıcıların, resim denetimine eklediğiniz resimlere göz atmalarının ve bunları silmelerinin veya değiştirmelerinin olası olup olmadığını da belirtebilirsiniz.

İlgili denetimler

InfoPath, resim denetimlerine benzeyen ancak farklı amaçlarla kullanılan denetimler de içerir. Form şablonunuzda bu denetimlerden hangilerinin en uyumlu olacağına karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Mürekkep resim denetimi    Mürekkep resim denetimi bir resim denetimi gibi görünür ve hareket eder. Ancak, mürekkep resim denetimi kullanıcıların Tablet PC kullanarak tablet kalemiyle çizim ve taslak oluşturmalarına olanak tanır ve kullanıcıların fotoğraf veya başka resimleri eklemelerine izin vermez. Her iki denetim, temel XML'de base64 kodlu verileri depolayabilir. Ancak, resim denetimi, resim verilerini XML'de köprü olarak da depolayabilir.

Dosya eki denetimi    Kullanıcıların formlarına belge, çalışma sayfası, sunu ve diğer dosyaları ekleyebilmelerini isterseniz, resim denetimi yerine dosya eki denetimi kullanabilirsiniz.

Zengin metin kutusu    Form şablonunuz zengin metin kutusu denetimleri içeriyorsa ve zengin metin biçimlendirmeyi tam olarak etkinleştirdiyseniz, kullanıcılar bu zengin metin kutularının içine resim ekleyebilir.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Form şablonunuzun tasarımına bağlı olarak, bir resim denetimi eklediğinizde, kullanıcılar sizin belirlediğiniz varsayılan resmi veya bir resim simgesiyle Resim eklemek için burayı tıklatın ipucu metnini görürler. Aşağıdaki örnekte, sigorta hasar talep formu dolduran kullanıcılar, taşıtın fotoğraflarını eklemek için resim denetimini tıklatabilir. Bu örnekte, form tasarımcısı, kullanıcıdan birden çok fotoğraf almak için resim denetimini yinelenen bölümün içine yerleştirmiştir.

Picture control inside repeating section

Kullanıcılar resim denetimini tıklattıklarında, Resim Ekle iletişim kutusunu kullanarak resimlere göz atabilirler. Resim dosyası eklediklerinde, resim denetimi resmin boyutlarına uyacak şekilde otomatik olarak yeniden boyutlanır.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konusunda dikkate alınacak noktalar

InfoPath'te form şablonu tasarlarken, tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarlamayı seçebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarlarken, resim denetimleri, bir Web tarayıcısında görüntülenemediklerinden, Denetimler görev bölmesinde kullanılamaz.

Kullanıcıların tarayıcıda etkinleştirilen form şablonu resim ekleyebilmelerini isterseniz, InfoPath'i bir Web sayfasında Microsoft ASP.NET form denetimi olarak barındırabilir ve resmi form şablonunun XML'ine base64 kodlu veri olarak eklemek için sunucu tarafı kodu yazabilirsiniz. Alternatif olarak, tarayıcı uyumlu form şablonunuzda, kullanıcıların bağlı resim eklemelerine olanak veren bir zengin metin kutusu kullanabilirsiniz. Bu, resim verilerini temel XML'de bir köprü olarak kaydetmenize olanak verir.

Sayfanın Başı

Resim denetimi ekleme

Resim denetimi ekleme yordamı, yeni ve boş bir form şablonu tasarlamanıza veya form şablonunuz için bir veritabanını veya başka bir dış veri kaynağını temel almanıza bağlı olarak biraz değişir.

Aşağıdaki çizimde,tasarım modu seçilen boş resim denetimi gösterilmektedir.

Picture control selected in design mode

Denetimler ilişkili veya ilişkisiz olabilir. Denetim ilişkili olduğunda, veri kaynağındaki bir alana veya gruba bağlıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim ilişkisiz olduğunda, alan veya gruba bağlı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçer veya işaretçinizi denetim üzerinde hareket ettirirseniz, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi görüntülenir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grup veya alanı belirtir. Simge, denetimin bu grup veya alana doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa yeşil bir simge belirir. Bağlamada bir yanlışlık varsa, bunun yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonunun veri kaynağı, Veri Kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gösterilen alanlar ve gruplardan oluşur. Resim denetimleri her zaman alanlara bağlı olur. Aşağıdaki örnekte form şablonundaki resim denetimi, Veri Kaynağı görev bölmesindeki fotoDosyası alanına bağlıdır.

Relationship between picture control on form template and corresponding field in data source

Yeni, boş form şablonuna resim denetimi ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarlarken, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçilidir. Bu, siz form şablonuna denetimleri ekledikçe InfoPath'in veri kaynağında alanları ve grupları otomatik olarak oluşturmasını sağlar. Bu alanlar ve gruplar, Veri Kaynağı görev bölmesinde klasör ve dosya simgeleriyle gösterilir.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Resim'i tıklatın.

 4. Resim Denetimi Ekle iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resim verilerini kullanıcının formuna kaydetmek için Forma eklenmiş olarak'ı tıklatın. Bu seçeneği belirlediğinizde, InfoPath resim denetimi için Resim veya Dosya Eki (base64)veri türü kullanır ve resim verileri, temel form (.xml) dosyalarında kodlanır. Formun ve verilerinin taşınabilir olması için resmi forma eklemek en iyi yoldur.

  • Kullanıcının formuna bağlanan, ancak onunla birlikte kaydedilmeyen bir resmi görüntülemek için Bağlantı olarak'ı tıklatın. Bu seçeneği belirlediğinizde, InfoPath resim denetimi için veri türü olarak Köprü (anyURI) seçeneğini kullanır ve resim verileri, temel form (.xml) dosyalarında bir köprü olarak depolanır. Kullanıcıların bağlantılı resmi güncelleştirmeleri gerekeceğini düşünüyorsanız veya kullanıcı formunun dosya boyutunu küçültmek istiyorsanız, resmi bağlantılı yapmanız iyi sonuç verir.

   Not: Kullanıcıların, formda bağlı resimleri görüntülerken resim kaynak dosyasının konumuna erişim izinleri olmalıdır. Aksi takdirde, resim formda görüntülenmez.

 5. Varsayılan olarak, form şablonuna Resim eklemek için burayı tıklatın yer tutucu metni olan bir resim denetimi eklenir.

 6. 4. adımda resim verilerini kullanıcıların formlarına eklemeyi seçerseniz, bir arka plan resmi belirtebilirsiniz.

  Nasıl?

  1. Form şablonunuzda resim denetimini çift tıklatın.

  2. Veri sekmesini tıklatın.

  3. Veri sekmesindeki Bağlantı altından, Varsayılan resim belirle'yı ve ardından Gözat'ı tıklatın.

   Not: Bu yordamda daha önce Bağlantı olarak'ı seçtiyseniz, bu seçenek kullanılamaz.

  4. Resim Ekle iletişim kutusundan, istediğiniz resmi tıklatın.

 7. Denetime etiket eklemek için, denetimin yukarısına veya soluna metni yazın ve sonuna iki nokta (:) ekleyin.

Varolan veri kaynağını temel alan bir form şablonuna resim denetimi ekleme

Form şablonunuzun tasarımında varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosyasını, veritabanını veya Web hizmetini temel alırsanız, InfoPath Veri Kaynağı görev bölmesindeki alanları ve grupları varolan bir veri kaynağından türetir. Bu senaryoda, bir alanı Veri Kaynağı görev bölmesinden form şablonuna sürükleyerek veya onun yerine, aşağıdaki yordamda anlatıldığı gibi Denetimler görev bölmesinden bir resim denetimini ekleyerek resim denetimi ekleyebilirsiniz:

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle'nin altında, Resim'i tıklatın.

 4. Resim Denetimi Ekle iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resim verilerini forma kaydetmek için Forma eklenmiş olarak'ı tıklatın. Bu seçeneği belirlediğinizde, resim denetimini veri türü Resim veya Dosya Eki (base64) olan bir alana bağlamanız gerekir.

  • Forma bağlanan, ancak onunla birlikte kaydedilmeyen bir resmi görüntülemek için Bağlantı olarak'ı tıklatın. Bu seçeneği belirlediğinizde, resim denetimini veri türü Köprü (anyURI) olan bir alana bağlamanız gerekir.

 5. Resim Bağlama iletişim kutusunda, resim denetimi verilerini saklamak istediğiniz alanı seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Varsayılan olarak, form şablonuna Resim eklemek için burayı tıklatın yer tutucu metni olan bir resim denetimi eklenir.

 6. 4. adımda resim verilerini kullanıcıların formlarına eklemeyi seçerseniz, denetimin içinde görünen varsayılan resim belirtebilirsiniz.

  Nasıl?

  1. Form şablonunuzda resim denetimini çift tıklatın.

  2. Veri sekmesini tıklatın.

  3. Bağlama'nın altında, Varsayılan resmi belirt'i tıklatın, ardından Gözat'ı tıklatın.

   Not: Bu yordamda daha önce resim denetimini veri türü Köprü (anyURI) olan bir alana bağladıysanız, bu seçenek kullanılamaz.

  4. Resim Ekle iletişim kutusundan, istediğiniz resmi tıklatın.

 7. Denetime etiket eklemek için, denetimin yukarısına veya soluna metni yazın ve sonuna iki nokta (:) ekleyin.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Resim denetiminizin görünümünü, boyutunu ve diğer özelliklerini zarifleştirmek için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

 • Çalıştığınız denetimin türü ne olursa olsun, düzenleme amacıyla düzen tablosu kullanmak her zaman iyi bir fikirdir.

 • Form şablonunuzda, büyük resimlerin sığması için kayacak olan sabit bir bölge istediğinizde, bir kaydırma bölgesi içine resim denetimi eklemek yararlı olabilir.

 • Bir kerede birkaç resim denetiminin genişliğini değiştirmek için, boyutunu değiştirmek istediğiniz denetimleri seçin, ALT+ENTER tuşlarına basın, Boyut sekmesini tıklatın ve ardından Genişlik kutusuna yeni bir sayı yazın.

 • Resim denetiminin kenarlığını veya rengini değiştirmek için, form şablonunda denetimi seçin, Biçim menüsünde Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi tıklatın ve ardından gerekli ayarlamaları yapın.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×