Renk kategorileri oluşturma ve atama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Renk kategorileri kolayca belirleme ve Microsoft Outlookilişkili öğeleri gruplandırma olanak tanır. Birbiriyle ilişkili öğeler grubuna renk kategorisi atama — notlar, kişiler, randevular ve e-posta iletileri gibi — böylece hızla izlemek ve bunları düzenleyebilirsiniz. Birden fazla renk kategorisi öğelerine de atayabilirsiniz.

gelen kutunuzdaki renk kategorilerini görüntüleme
Renk kategorileri hızla tarayın ve ilişkili öğeleri bulmak etkinleştirin.

Renk kategorileri hızla tarayın ve ilişkili öğeleri bulmak etkinleştirin.

Varsayılan kategorileri kümesinden seçin veya kendi oluşturun ve sonra Outlook öğelerinizi kategoriler atayın. Kategori renkleri tablo görünümlerinde, gelen kutunuzu gibi ve açık öğeler içinde göze çarpacak şekilde görüntülenir. Sizin için daha anlamlı için kategorileri yeniden adlandırma veya kategorilerin farklı renkler seçin. Bu esneklik kişisel çalışma stilinize uyan renk kategorisi sistemi tasarlama olanak sağlar.

E-posta iletisine renk kategorisi atama

İleti listesinde iletiye renk kategorisi atamak için iletiyi sağ tıklatın. Kategorilere ayır' ı seçin, ardından listeden bir kategori seçin.

İpucu: İletiyi sağ tıklatın ve yalnızca iletiyi bayrakla işaretlemek için seçenekler görüyorsanız, Gönderenin adının sağındaki boş alana sağ deneyin.

Notlar : 

 • İkinci veya üçüncü renk kategorisi atamak istiyorsanız, birden çok kez bu eylemi gerçekleştirebilir.

 • Outlook 2016'da konuşma görünümü kullanıyorsanız, Okuma Bölmesi'nden veya ileti listesinden bir renk kategorisini iletiye atayamazsınız. Daha fazla bilgi için bkz: Konuşma görünümü hakkında daha fazla bilgi edinin.

Okuma bölmesi veya açık bir iletiden renk kategorisi atamak için Şeritteki Etiketler grubunda kategorilere ayır seçin ve sonra listeden bir kategori seçin.

Şeritte kategorilere ayır görmüyorsanız, Etiketleraltında açılan listeyi seçin.

Etiketler açılan seçin, ardından Kategorilere Ayır'ı seçin.

Not : Kategorilere ayır açılan on en son kullanılan kategorileri görüntüler. Ek kategoriler varsa, kalan listesinin görmek için Tüm kategorileri seçmek gerekir.

 1. Şeritte, Etiketler grubunda herhangi bir ileti klasöründe seçin kategorilere ayır > Tüm kategorileri.

  Etiketler grubunda Tüm Kategoriler komutu

  Not : Takvim öğeleri için Etiketler grubunda randevu veya Toplantı sekmesinde görüntülenir. Bir kişiyi Aç veya görev için Etiketler grubunda kişi veya görev sekmesinde görüntülenir.

 2. Renk kategorileri iletişim kutusunda, Yeni'yiseçin.

 3. Kategori için bir ad yazın ve bir renk ve isteğe bağlı olarak, bir kısayol tuşu seçin. Tamam' ı seçin.

  Yeni Kategori Ekle iletişim kutusu

Hızlı tıklatma kategorisi belirli tablo görünümlerinde ayarlayabileceğiniz varsayılan kategoridir. Örneğin, Okuma Bölmesi'ni kapatmak veya okuma bölmesinde ileti listenizi altında Taşı, GETİRİ, kategori ve Bahsetme birlikte gelen kutunuzda, ek sütun görürsünüz. Bu görünümden birinde hızlı tıklatma kategorisi atamak için bir kategori oluşturulacağı kategori sütununda tıklatabilirsiniz.

 1. Şeritte, Etiketler grubunda, Seç kategorilere ayır > Hızlı tıklatma Ayarla.

 2. Renk kategorisi seçmek için aşağı açılan kullanın ve ardından Tamam'ı seçin.

Not : Açık bir iletiden, Kategorilere Ayır menüsünde Hızlı Tıklatma Ayarla seçeneğini tıklatarak yalnızca seçili olan iletiyle kalmayıp gelecekteki tüm iletiler için de varsayılan renk kategorisini ayarlayabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Renk görünürlük Outlook öğelerinizi ekler. Morris proje, örneğin, adında bir kategori oluşturma ve öğeleri atadığınızda, tüm toplantılar, kişileri ve iletileri projenizle ilişkilendirilmiş izlemek.

Takvimdeki renk kategorileri
Renk kategorileri kolayca tanımak için ilgili Outlook öğelerini bağlayın. Burada, açık bir öğenin üst bilgisindeki ve takvimde görüntülenen renk kategorisi ile iki öğeleri Morris projeye ilgilidir görebilirsiniz.

Renk kategorileri kolayca tanımak için ilgili Outlook öğelerini bağlayın. Burada, açık bir öğenin üst bilgisindeki ve takvimde görüntülenen renk kategorisi ile iki öğeleri Morris projeye ilgilidir görebilirsiniz.

Renk kategorileri tablo görünümlerinde, gelen kutunuzu gibi ve açık öğeler içinde göze çarpacak şekilde görüntülenir. Altı renk kategorileri varsayılan kümesini özelleştirilmiş için tasarlanmıştır. Sizin için daha anlamlı için kategorileri yeniden adlandırma veya kategorilerin farklı renkler seçin. Bu altı, birçok daha fazla renk kategorileri ihtiyacınız ve birden çok renk kategorileri öğelerini de atayabilirsiniz gibi oluşturabilirsiniz. Bu esneklik kişisel çalışma stilinize uyan renk kategorisi sistemi tasarlama olanak sağlar.

gelen kutunuzdaki renk kategorilerini görüntüleme
Renk kategorileri hızla tarayın ve ilişkili öğeleri bulmak etkinleştirin.

Renk kategorileri hızla tarayın ve ilişkili öğeleri bulmak etkinleştirin.

Gelen kutunuzu veya diğer Tablo görünümündeki Microsoft Outlook öğe için varsayılan renk kategorisi atamak için yalnızca bir kez tıklatın olanak sağlayan bir Hızlı Tıklama kategorisi de seçebilirsiniz. Hızlı tıklatma kategorisi atama, daha fazla bilgi edinin.

Kategorilere ayrılmış posta öğelerinizi daha kolay, Kategorilere ayrılmış posta bulabilmek için arama klasörü içinde Gezinti BölmesiArama Klasörleri eklenmiş olan ve tüm kategorilere ayrılmış posta öğelerin görünümünü sağlar. Bu klasör içinde sıralayabilir ve kategorilere ayrılmış öğeleri gruplandırın. Ek kategori arama klasörleri belirli kategorilerinin da oluşturabilirsiniz.

Kullanın ve altı varsayılan renk kategorilerini özelleştirme olsa da, öğelerinizi düzenlemek devam ederken yenilerini oluşturmanız gerekebilir. Herhangi bir kategori için uygulayabileceğiniz renk, adı ve kısayol tuşu özelliklerdir.

 1. Araç çubuğunda, Düğme resmi kategorilere ayır' ı tıklatın.

 2. Tüm Kategoriler'i tıklatın.

  renk kategorisi menüsü

 3. Yeni'yi tıklatın.

  Yeni Kategori Ekle iletişim kutusu açılır.

  Yeni Kategori Ekle iletişim kutusu

 4. Ad kutusuna, yeni renk kategorisi için bir ad yazın.

 5. Renk listesinde, istediğiniz rengi seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Notlar : 

  • Kısayol tuşu seçme isteğe bağlıdır.

  • Renk paletinde, kendisine atanmış bir renk olmadan renk kategorisi oluşturmak isterseniz, Yok'u tıklatın. Kategori bir ad (ve seçerseniz bir kısayol tuşu) öğelere uygulanır ve sıralayabilir ve öğeleri kategoriye göre gruplandırma. Öğeleri da uygun kategoriye Arama klasöründe kullanılabilir.

Bir Outlook öğeye renk kategorisi atama

Atamak için önce renk Kategori listesinden renk kategorisi listelenmelidir. Renk kategorisi listelenmiyorsa, aynı anda Yeni renk kategorisi oluşturma işlemini ve bir öğeye atayın.

Not : Bir öğe için varsayılan renk kategorisi atama ilk kez kategoriyi yeniden adlandırmak istenir. O anda, ayrıca kategorinin rengini değiştirme, yeniden adlandırmak ve bir klavye kısayolu'yı seçin.

Tablo görünümündeki bir öğe için bir renk kategorisi atama

Gelen kutunuzu veya diğer tablo görünümleri öğeler için renk kategorileri atama tüm Outlook öğelerini türleri için benzer.

Not : Renk kategorileri kişiler (örneğin, kartvizitler görünümü) veya simgeleri kart görünümünde atama Notlar görünümünde Tablo görünümünde renkli kategorileri atama aynıdır.

 • Renk kategorisi atamak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Öğeyi seçin, araç çubuğunda Düğme resmi kategorilere ayır' ı tıklatın ve sonra bir renk kategorisini tıklatın.

  • Öğeyi sağ tıklatın, kısayol menüsünde kategorilere ayır Düğme resmi üzerine gelin ve sonra bir renk kategorisini tıklatın.

   Yalnızca 15 renk kategorileri görünür kategorilere ayır menüsünde en son kullanılan. Daha fazla kategorilerini görmek veya yeni kategori oluşturmak için Tüm Kategoriler'itıklatın. Renk kategorileri iletişim kutusundan bir renk kategorisi atamak için renk kategorisinin yanındaki onay kutusunu seçmeniz gerekir.

   Renk kategorileri iletişim kutusunu da bir öğe için birden çok kategoride atamak için bir hızlı yoludur.

   Notlar : 

   • Görevler ve günlüğünde sunulanlar gibi zaman çizelgesi görünümlerde öğeye renk kategorisi atamak için tek yukarıda açıklanan kısayol menüsü yöntemi kullanarak yoludur.

   • Günlük görünüm için kategorilere ayır düğmesi araç çubuğunda varsayılan olarak görüntülenmez. Bu düğme, Araçlar menüsünde eklemek için Özelleştir' i tıklatın. Komutlar sekmesinde, Kategoriler listesinde, Eylemler' i tıklatın. Komutlar listesinde, kategorilere ayır ' ı tıklatın ve araç çubuğu'na görünmesini istediğiniz yere sürükleyin.

Varsayılan renk kategorilerini kategori kırmızı ve Mavi Kategori gibi genel adları vardır. Kolayca belirleme ve kategorilere ayrılmış öğelerinizi düzenlemek için sizin için anlamlı adlar kullanarak renk kategorileri adlandırabilirsiniz.

Not : Öğelere atanmış bir renk kategorisini değiştirirseniz, bu kategoriye atanmış olan öğelerin tümü için yeni adı güncelleştirilir.

 1. Araç çubuğunda, Düğme resmi kategorilere ayır' ı tıklatın.

 2. Tüm Kategoriler'i tıklatın.

  renk kategorisi menüsü

 3. Ad listesinde, bir renk kategorisi adını tıklatın ve sonra Yeniden Adlandır' ı tıklatın.

 4. Ad listesinde, renk kategorisinin yeni adını yazın.

  • Otomatik olarak ana Microsoft Outlook penceresinde seçili olan öğeler için yeniden adlandırma renk kategorisi atamak için ad listeden renk kategorisinin yanındaki onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  • Bir öğe için varolan bir renk kategorisi atama ilk kez renk kategorisini yeniden adlandırma istenir.

 1. Araç çubuğunda, kategorilere ayır Düğme resmi tıklatın ve ardından Hızlı tıklama Ayarla'yatıklayın.

 2. Hızlı tıklatma Ayarla iletişim kutusunda, listesinde, bir renk kategorisini seçin.

Farklı hızlı tıklatma kategorisi için değiştirildiğinde zaten herhangi bir öğeye atanan renk kategorisi değişmez. Adını veya rengini herhangi bir renk kategorisini değiştirirseniz, Bununla birlikte, tüm bu renk kategoriye atanmış olan öğeleri yeni adını veya rengini yansıtacak şekilde güncelleştirilir.

Kategorilere ayır menüsünde herhangi bir öğeyi aç bulunan, geçerli hızlı tıklatma kategoriniz de ayarlayabilirsiniz.

Bunları gelen kutusu gibi bir Tablo görünümündeki veya Yapılacaklar Çubuğu'nda görüntülemek istediğinizde, hızlı tıklatma kategorisi çoğu Outlook öğelerine atayabilirsiniz.

 • Gelen veya diğer Tablo görünümünde, iletinin yanındaki Kategoriler sütunu tıklatın. Bu sütun için hızlı tıklatma kategoriniz ile ilişkilendirilen rengi ekler. Öğeyi açarsanız, renk ve renk kategorisi adını öğenin üst görünür.

  Notlar : 

  • Hızlı tıklatma kategorisini basitçe Kategoriler sütunu yeniden tıklatarak kaldırabilirsiniz.

  • Aynı anda birden çok öğe için hızlı tıklatma kategorisi atayabilirsiniz. Tüm öğeleri seçin ve sonra Kategoriler sütunu yanındaki öğelerinden birini tıklatın.

Klavye kısayol tuşu ile bir renk kategorisiilişkilendirerek, hızla renk kategorisi e-posta iletisine gibi bir öğeyi gelen kutunuzu veya başka bir tablo görünümünde öğe seçme ve ardından kısayol tuşuna basarak atayabilirsiniz. Aynı anda birden çok öğe için bir renk kategorisi atamak için kısayol tuşu da kullanabilirsiniz.

 1. Ana Microsoft Office Outlook 2007 penceresinin araç çubuğunda, Düğme resmi kategorilere ayır' ı tıklatın.

 2. Menünün en altında Tüm Kategoriler'itıklatın.

 3. Ad listesinde, bir renk kategorisi için onay kutusunu seçin.

 4. Kısayol tuşu listede, klavye kısayolu seçin.

Office Outlook 2007içinde altı varsayılan kategorilerden için listeyi yeniden ayarlayamazsınız. Bu varsayılan kategoriler gerektiği gibi özelleştirmek, sizin için yer tutucu olarak sunulur.

Outlook içinden altı varsayılan kategorilerden geri yüklemez olsa da, listeyi yeniden oluşturabilirsiniz. Veya, otomatik olarak altı kategorileri varsayılan listesini geri yüklemek için Windows Çalıştır iletişim kutusuna komut satırı anahtarı kullanarak bir komutu çalıştırabilirsiniz.

Outlook listede yeniden oluşturun

Renk kategorileri temel bu kümesini özelleştirilmiş için tasarlanmıştır. Kategorileri yeniden adlandırma ve bunları farklı renkleri ile ilişkilendirin. Bu altı renk kategorileri yeni renk kategorileri oluşturmak kolaydır. Outlook 2007'de varsayılan renk kategorilerini altı şunlardır.

Kırmızı Kategori

Sarı kategori

Mavi Kategori

Turuncu Kategori

Yeşil kategori

Mor kategori

Herhangi bir kategori için uygulayabileceğiniz renk, adı ve kısayol tuşu özelliklerdir. Renk kategorisi öğelerine zaten atanmış olan bir renk kategorisini değiştirirseniz, bu öğeleri güncelleştirilir.

Not : Renk kategorileri listesinde, altı ilk açtığınızda Office Outlook 2007, yüklediğinizde, başka bir Outlook sürümünden yükseltme yapıyorsanız varsayılan renk kategorileri, önceki sürümünüz öğeleri uygulanmış kategorilerin birlikte görüntülenir Outlook.

Komut satırı anahtarı kullanarak liste geri yükleme

Altı, varsayılan kategori renkleri ve Kategori listesinden adları geri yükler bir komut satırı anahtarı yoktur. Komut satırı anahtarları kullanmahakkında daha fazla bilgi edinin.

Not : Bu komut satırı anahtarı çalıştıran oluşturduğunuz herhangi bir özel kategoriler siler. Office Outlook 2007 için başka bir Outlook sürümünden yükseltme yaptıysanız, herhangi bir özel kategori veya kategorileri Ana Kategori listesinden silinir. Öğeler hala kategori adı, ancak bir renk korur.

İlk olarak, bilgisayarınızdaki outlook.exe konumunu doğrulayın. Office Outlook 2007yüklediğinizde varsayılan klasör konumlarını onayladığınızda outlook.exe c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe bulunur.

Outlook.exe bu konumda bulamazsanız, dosyayı arayın ve tam yolunu not alın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Windows Vista   

   • Düğme resmi Başlat' ı tıklatın, Tüm Programlar' ın, Donatılar' ı tıklatın ve ardından Çalıştır' ı tıklatın.

  • Microsoft Windows XP veya Microsoft Windows Server 2003   

   • Başlat'ı tıklatın ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.

 2. Çalıştır iletişim kutusunda, bir tırnak işareti yazın, outlook.exe dosyasının tam yolunu ve ardından bir tırnak işareti daha yazın. Ya da, dosyayı bulup seçmek için Gözat'ı tıklatın. Bu durumda soru işaretleri otomatik olarak gelir.

 3. Kapatma tırnak işaretinin sonra bir boşluk girin ve ardından Değiştir /cleancategoriesyazın. Örneğin, varsayılan yükleme konumu kullanırsanız, yazarsınız metni şöyle görünebilir:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Tamam'a tıklayın.

  Not : 

  • Anahtarlar büyük küçük harf duyarlı değildir. Örneğin, /CLEANCATEGORIES/cleancategoriesaynı işlevleri.

  • Geçiş önce bir boşluk bırakmayı unutmayın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×