Raporu zamanlama ve abonelik işlemi

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Raporlama Hizmetleri rapor sunucusu üzerinde çalışan raporlar için rapor ve abonelik işlemeyi zamanlayabilirsiniz. Özel zaman çizelgeleri, belirli bir rapor veya abonelikle özel kullanım için tanımlanabilir. Ayrıca tek bir kez tanımlanan ve sonradan birden fazla rapor ve abonelik tarafından başvurulan paylaşılan bir zamanlama oluşturabilirsiniz. Bir zamanlamayı istediğiniz zaman oluşturabilir veya değiştirebilirsiniz. Ancak değişikliklerinizi tamamlamadan önce zamanlama çalışmaya başlarsa, zamanlamanın önceki sürümü kullanılır. Düzeltilmiş zamanlama kaydedilene kadar etkin olmaz.

Zamanlama işleme, rapor sunucusu bilgisayarının yerel saatini temel alır.

Bir rapor sunucusundaki zamanlanmış işlemleri hakkında

Rapor sunucusu içeriği için zamanlanmış işlemler, zamanlama altyapısı olarak SQL Server Aracısı kullanılarak bir rapor sunucusu tarafından yönetilir. SharePoint Zamanlayıcı hizmeti kullanılmaz. Zamanlanan bir işlem oluşturmak isterseniz, SQL Server Aracısı çalışıyor olmalıdır. Varsayılan olarak, rapor sunucusu, zamanlama ve teslim işlemlerini desteklemek için yapılandırılmıştır. Bu işlev devre dışı bırakılırsa, SQL Server Yüzey Alanı Yapılandırma aracını kullanarak zamanlamayı ve teslimi etkinleştirin.

Zamanlamaları rapor server veritabanına kaydedilir. Rapor sunucusu, rapor sunucusu veritabanı çalıştırmak için yeni zamanlamalar olup olmadığını saptamak için sık aralıklarla yoklama. SQL Server Aracısı sağladığınız zamanlaması üzerinde çalışan bir iş Rhe rapor sunucusu oluşturur. İşlemini çalıştırmak için rapor veya abonelik işleme tetiklemek için kullanılan olayı oluşturur. Geçici rapor anlık görüntüleri abonelik işlemi devam ediyor abonelikle etkilemeden temel rapor tanımını güncelleştirilebilir desteklemek dahili kullanım için oluşturulur. Daha fazla bilgi için MSDN'de zamanlama ve teslim işlemci konusuna bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Katılımsız işleme için raporu yapılandırma

Rapor için veri işlemeyi zamanlama

Abonelik zamanlama

Paylaşılan zamanlama oluşturma

Paylaşılan bir zamanlamayı duraklatma veya sürdürme

Paylaşılan zamanlama silme

Katılımsız işleme için raporu yapılandırma

Bir rapor için veri ya da abonelik işleme zamanlayabilmek için, depolanan kimlik bilgilerini veya katılımsız rapor işleme hesabını kullanmak üzere rapor verileri kaynağını yapılandırmalısınız. Depolanan kimlik bilgilerini kullanıyorsanız, yalnızca bir kimlik bilgisi kümesi depolayabilirsiniz ve bunlar raporu çalıştıran tüm kullanıcılar tarafından kullanılır. Kimlik bilgileri Windows kullanıcı hesabı ya da bir veritabanı kullanıcı hesabı olabilir.

Katılımsız rapor işleme hesabı, rapor sunucusunda yapılandırılan özel amaçlı bir hesaptır. Bu, zamanlanan işlem harici bir dosyanın veya işlemin alınmasını gerektirdiğinde, uzak bilgisayarlara bağlanmak için rapor sunucusu tarafından kullanılır. Hesabı yapılandırırsanız, bir rapora veri sağlayan harici veri kaynaklarına bağlanmak için bunu kullanabilirsiniz.

Depolanan kimlik bilgilerini veya katılımsız rapor işleme katılımsız hesabını belirtmek için, rapor veri kaynağı özelliklerini düzenleyin. Rapor paylaşılan veri kaynağı kullanıyorsa, bunun yerine paylaşılan veri kaynağını düzenleyin.

 1. Kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat çubuğunda adına tıklayın. Kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'ye, ardından da kitaplığınızın adına tıklayın.

 2. Raporun üzerine gelin. Rapor aşağıdaki simgeye sahip olur: rapor simgesi .

 3. Aşağı oka tıklayın ve Veri Kaynaklarını Yönet’i seçin.

 4. Veri kaynağı adına tıklayın.

 5. Kimlik Doğrulama Ayarları’nda Depolanan’a tıklayın.

 6. Kullanıcı adını ve parolayı girin.

 7. Kullanıcı adı ve parola bir Windows hesabı içinse, Windows Kimlik Bilgileri Olarak Kullan’ı seçin.

 8. Tamam’a tıklayın.

Sayfanın Başı

Rapor için veri işlemeyi zamanlama

Belirli tarihler ve saatler rapor için veri almak için veri işleme zamanlayabilirsiniz. Zamanlanmış bir işlem anlık görüntüsünü sonradan rapor sunucusu veritabanında depolanan verileri oluşturur. Verilerin anlık kullanan bir rapor seçin kullanıcılar normalde rapor önceden işlenen verilerin kullanır bulunmamaktadır. Raporu Canlı verilere kullanmıyorsanız görsel bir gösterge vardır. Raporlar ya da Çizelge veya isteğe bağlı veri alabilirsiniz. Bir raporunu, ikisini çalışacak şekilde yapılandırmak yapamazsınız.

Sayfanın Başı

Abonelik zamanlama

Bir raporu dağıtmak için abonelik oluşturabilirsiniz. Aboneliği tetiklemek için, abonelik zamanlamalarını tanımlayan kullanıcı teslimin nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğini zamanlar. Abonelik işleme bir rapor sunucusunda gerçekleştirilmekle birlikte, SharePoint bildirim özellikleri aboneliğin nasıl ve ne zaman işlendiğini tanımlayan abonelik sayfalarına erişim için kullanılır. Abonelikleri yalnızca raporlarda tanımlayabilirsiniz. SharePoint sitesinde de depolanan rapor modellerine veya kaynak dosyalarına abone olamazsınız.

Sayfanın Başı

Paylaşılan zamanlama oluşturma

Paylaşılan zamanlamalar, herhangi bir sayıda rapor veya abonelik için kullanıma hazır zamanlama bilgilerini sağlayan çok amaçlı zamanlamalardır. Paylaşılan bir zamanlama oluşturmanızın ardından ve zamanlama bilgilerini belirtmeye gereksinim duyduğunuzda bir abonelik veya özellik sayfasında buna başvurursunuz. Paylaşılan zamanlamalar merkezi olarak, yönetilebilir, duraklatılabilir ve sürdürülebilir. Öte yandan, bir rapor veya aboneliğin çalışmasını engellemek için özel bir zamanlamayı el ile düzenlemeniz gerekir.

Paylaşılan zamanlamalar SharePoint sitesindeki uygulama sayfalarında oluşturulur. Açıklayıcı adına göre belirli bir zamanlamayı tanımlayabilirsiniz. Adı belirtilmezse, yineleme düzeni veya çalıştığı tarihler ve saatler gibi, zamanlama hakkındaki olgular üzerinden tanımlayabilirsiniz.

SharePoint sitesinde paylaşılan zamanlamaları oluşturmak, değiştirmek ya da silmek için site yöneticisi olmanız gerekir. Öte yandan, özel tablolar bir rapor yönetme veya abonelik oluşturma izni olan kullanıcılar tarafından oluşturulabilir.

 1. Site Eylemleri’ne tıklayın.

 2. Site Ayarları'na tıklayın.

 3. Tüm Site ayarlarını Değiştir’e tıklayın.

 4. Raporlama Hizmetleri bölümünde Paylaşılan Zamanlamaları Yönet’e tıklayın.

 5. Zamanlama Özellikleri sayfasını açmak için Zamanlama Ekle’ye tıklayın.

 6. Zamanlama için açıklayıcı bir ad girin. Raporlama Hizmetleri raporları ile çalışmak için kullanılan uygulama sayfalarında, site genelindeki zamanlama tanımı sayfalarındaki açılan listelerde bu ad görünür. Okunması zor olan uzun adlar kullanmaktan kaçının. En açıklayıcı bilgileri adın başına yerleştiren bir adlandırma kuralını izleyin.

 7. Sıklığı seçin. Seçtiğiniz sıklığa bağlı olarak, sayfada görünen zamanlama seçenekleri bu sıklığı desteklemek için değişebilir (örneğin, ayı seçerseniz her ayın adı sayfada görünür).

 8. Zamanlamayı siz tanımlayın. Tüm zamanlama birleşimleri tek bir zamanlamada desteklenmeyebilir.

 9. Başlangıç ve bitiş tarihi ayarlama.

 10. Tamam’a tıklayın.

Sayfanın Başı

Paylaşılan bir zamanlamayı duraklatma veya sürdürme

Kullanımda olan bir paylaşılan zamanlamayı sürdürebilirsiniz. Paylaşılan zamanlamayı duraklatmak, rapor işlemeyi ve abonelikleri tetiklemek için kullanılan bir zamanlamayı geçici olarak dondurmak için bir yol sağlar. Yalnızca paylaşılan zamanlamalar duraklatılabilir ve sürdürülebilir. Rapora özgü zamanlamaları duraklatmanız mümkün değildir.

Devam eden rapor işlemeyi duraklatamaz ve sürdüremezsiniz. Yalnızca SQL Server Aracısı hizmetinin zamanlama kuyruğundaki zamanlamaları duraklatabilir ve sürdürebilirsiniz. Devam eden bir proje zamanlama alt yapısından kapsamının dışındadır.

Paylaşılan bir zamanlama duraklatıldığında ortaya çıkabilecek işlemlerin atlamasına izin verilir. Paylaşılan bir zamanlamayı sürdürmenizin ardından, rapor ve abonelik işleme sonraki zamanlama saatinde sunucunun yerel saatini kullanarak meydana gelir. Rapor sunucusu, zamanlamanın duraklatılmamasına neden olabilecek zamanlanan işlemleri oluşturmaz.

 1. Site Eylemleri’ne tıklayın.

 2. Site Ayarları'na tıklayın.

 3. Tüm Site ayarlarını Değiştir’e tıklayın.

 4. Raporlama Hizmetleri bölümünde Paylaşılan Zamanlamaları Yönet’e tıklayın.

 5. Zamanlamayı seçin ve Duraklat’a (veya zamanlamayı zaten duraklatılmışsa Sürdür’e) tıklayın.

Sayfanın Başı

Paylaşılan zamanlama silme

Paylaşılan bir zamanlamanın el ile silinmesi gerekir. Kullanımda olan bir paylaşılan zamanlamayı silerseniz, tüm başvuruları belirtilmemiş özel zamanlamalarla (tarih veya saat bilgisi olmayan özel bir zamanlama) ile değiştirilir.

Bir zamanlamayı silmek ve süresinin dolmasına neden olmak farklıdır. Sona erme tarihi zamanlamayı durdurmak için kullanılır ancak onu silmez. Zamanlamalar rapor sunucusu işlemlerini otomatik hale getirmek için kullanıldığından, bunlar hiçbir zaman otomatik olarak silinmez. Süresi dolan zamanlamalar, rapor sunucu yöneticilerine otomatik bir işlemin neden aniden durduğuna ilişkin kanıt sağlar. Süresi dolan zamanlama olmadan, bir rapor sunucusu yöneticisi sorunu yanlış teşhis edebilir ya da eksiksiz çalışan bir işlem için sorun gidermek üzere gereksiz zaman harcayabilir.

Süresi dolan bir paylaşılan zamanlama Paylaşılan Zamanlamalar listesinde kalır. Durum alanı zamanlamanın süresinin dolup dolmadığını gösterir. Bitiş tarihini genişleterek zamanlamayı geri alabilir veya artık gereksinim duymuyorsanız, zamanlama başvurusunu kaldırabilirsiniz.

 1. Site Eylemleri’ne tıklayın.

 2. Site Ayarları'na tıklayın.

 3. Tüm Site ayarlarını Değiştir’e tıklayın.

 4. Raporlama Hizmetleri bölümünde Paylaşılan Zamanlamaları Yönet’e tıklayın.

 5. Zamanlamayı seçin ve Sil’e tıklayın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×