Raporlar ve grafikler Business Contact Manager'da kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Rapor hesaplar, ilgili kişiler, müşteri adayları, Fırsatlar, iş projeleri içine fikirler kazanma ve pazarlama etkinlikleri için mükemmel bir araçtır. Varsayılan raporları onlarca Outlook için Business Contact Manager' da açın artı değiştirmek, kaydetme, güncelleştirme ve ek raporlar neredeyse sayısız yeniden kullanma.

Bu makalede Outlook için Business Contact Managerrapor özellikleri açıklanır ve raporlarla çalışabilirsiniz nasıl, bunları özelleştirme ve bunları diğer iş etkinlikleri başlatmak için kullanın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Açın ve raporu değiştirme

Kaydetme, yenileme veya açık bir rapor yazdırma

Rapordan grafik oluşturma

Excel veya başka bir programa çözümleme raporu dışarı aktarma

Bir rapordan pazarlama etkinliği Başlat

Bir aracı rapor açma

Standart raporlar listesine bakın

Açın ve raporu değiştirme

pek çok önceden tanımlanmış raporlar Outlook için Business Contact Manager sağlar. Tam olarak aradığınızı görmüyorsanız, benzer bir raporu açın ve ardından gerektiği şekilde değiştirin. Daha sonra yeniden kullanmak için özelleştirilmiş raporlarınızı da kaydedebilirsiniz.

Rapor açma

 1. Şeritte, Raporlar sekmesini kullanılabilir raporları kendi ilişkili çalışma göre gruplandırılır tıklayın: Kişi yönetimi, Satış, Pazarlamaveya İş Projeleri. Açık Grup değiştirdiğini ve kaydedilen raporları içerir.

  Şeritte Raporlar sekmesi

 2. Önceden tanımlanmış bir raporu açmak için görmek istediğiniz rapor türünü düğmesini tıklatın ve sonra listesinde raporun adını tıklatın.

 3. Kaydettiğiniz değiştirilen bir raporu açmak için Kaydedilmiş raporlar' ı tıklatın, Kaydedilen raporları Aç iletişim kutusunda raporun adını tıklatın ve sonra da ' ı tıklatın.

İpucu: Hangi grubu veya kategorisi kullanacağınızdan emin değilseniz , standart raporlar listesini görmekiçin aradığınız raporu içerir.

Raporu değiştirme ile ilgili Yardım için daha da faydalı Bunu yapmak için raporu değiştirmekonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Raporu değiştirme

Denetim raporlarınızı görünümü üzerinde çok fazla Outlook için Business Contact Manager' da vardır.

Bu bölümde

Rapor düzenini değiştirme

Daha kullanışlı hale getirmek için raporu değiştirme

Rapor düzenini değiştirme

Düzen veya raporun görünümünü değiştirmek için çeşitli yolları vardır. Tek tek veya birlikte bu yöntemler kullanabilirsiniz; yaptığınız değişiklikleri sırasını önemi yoktur.

 • Kullanım raporu özelleştirme bölmesi    Şeritteki Düzen grubunda Özelleştirme rapor bölmesiniaçmak için seçeneklerden herhangi birini tıklatın:

  • Sütun seçin. Hangi sütunların görüntülenme şeklini değiştirmek isterseniz, bu düğmeyi tıklatın ve sonra + tıklayın (artı) listesini genişletin ve tüm öğeleri görüntülemek oturum açın. Kullanılabilir seçenekler değiştirmekte olduğunuz raporuyla değişir. Görüntülemek istediğiniz sütunların onay kutularını işaretleyin ve raporda görmek istemediğiniz öğelerin onay kutularını temizleyin.

  • Üstbilgi ve altbilgi. Rapora, üstbilgi veya altbilgi eklemek veya rapora notları eklemek, bu düğmeyi tıklatın ve sonra onay kutularını işaretleyin ve görüntülemek istediğiniz sütunları bilgilerini girin istiyorsanız. Raporda görünmesini istemediğiniz sütunları için onay kutularını temizleyin.

  • Yazı tiplerini. Yazı tiplerini ve sayıları görüntülenme şeklini değiştirmek istiyorsanız, Yazı Tipleri'nitıklatın. Gerektiği gibi güncelleştirin ve değiştirmek için istediğiniz seçenekleri tıklatın. Rapor gövdesinde, satır ve sütun etiketlerini ve toplamları ve alt toplamları için sayısal alanların yazı tipini değiştirebilirsiniz.

 • Sırala ve filtre denetimleri kullanın     Şeritte, Sırala ve Filtre Uygula grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Filtre. Raporu Filtreleme seçeneğini kullanarak raporda görüntülenen sonuçları sınırlayabilirsiniz. Rapor filtreleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: Business Contact Manager'da kayıtlara filtre uygulama.

  • Artan veya Azalan. Rapordaki kayıtları sıralama düzenini değiştirmek için şu seçeneklerden birini tıklatın. Varsayılan olarak, raporu birincil alanına göre alfabetik düzende listeler sıralanır. Örneğin, ilgili kişiler tarafından hesap başlıklı raporda, liste başlangıçta hesap adına göre sıralanır. Hesap adı altında her ilgili kişi firmayla bağlantılı alfabetik sırayla görüntülenir.

   İpucu: Adları olarak Tam adı alanına bilgiler görüntülenir. Tam adı içinde başlıkları dahil, başlıkları sıralama dahil edilir. Örneğin, Kıdemli Carlos Lacerda s altında listelenen tam adı

 • Sütunları yeniden sıralama     Rapordaki sütunların sırasını değiştirmek için yalnızca bir sütun adını tıklatın ve istediğiniz yere sürükleyin.

 • İkincil veri alanı öğeleri sıralama    Metin veya sayı ikincil bir alanda sırasını ters çevirmek için rapordaki alan adını tıklatın. Örneğin, İlgili kişiler tarafından hesapbaşlıklı raporda, sütun ters alfabetik sırayla her hesap adı altında listelenen ilgili kişileri adlarını yeniden sıralamak için İlgili kişi adını tıklatabilirsiniz. Yeniden özgün düzenine geri yüklemek için sütun başlığını tıklatın. Benzer şekilde, Adres - ZIP sütun adını tıklatırsanız, ilgili kişiler listesini her hesap adı altında ters sayısal düzende tekrar.

 • İkincil veri alanı grupları Genişlet veya daralt     (Eksi) işareti alt öğelerin tümünü Daralt ve yalnızca ilk satırı raporun girişin görüntülemek için raporun herhangi bir satırda'ı tıklatın. Örneğin, İlgili kişiler tarafından hesapbaşlıklı rapora - (eksi) işareti bağlantılı ilgili kişiler listesini gizlemek için bir hesap adı tıklatabilirsiniz. Liste daraltılmış durumda göstermek için (artı) işaretini bir + (eksi) işareti değiştirir. Bu özellik boyutuna ve karmaşıklığına raporun azaltmak için yararlı olabilir. Bir grubu genişletmek için + işaretini tıklatın.

Sayfanın Başı

Daha kullanışlı hale getirmek için raporu değiştirme

Daha da faydalı kendinize veya iş arkadaşlarınızla edilebilmeleri raporlarınızı değiştirebileceğiniz birkaç yolu vardır.

 • Sonuçları filtreleme    Rapor açtıktan sonra belirli kayıtları rapordan hariç tutmak için Basit ve Gelişmiş filtreleri kullanın. Rapor sonuçları filtreleme çeşitli görevler için yararlı olabilir. Örneğin, müşteri adayları konuma göre filtrelenmiş bir rapordaki pazarlama kampanyası alanında planladığınıza olayı hakkında bir doğrudan posta için mükemmel bir temel olur. Filtre uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz: Business Contact Manager'da kayıtlara filtre uygulama.

 • Görünümü değiştirme    Bilgiler raporunun düzenini değiştirme , raporlarınızı nasıl görüneceğini güncelleştirme

 • Veri özelleştirmeleri    Rapor bile açmadan önce önemli, kullanıcı tanımlı alanlar veya değişiklikleri çeşitli listeleri varsayılan girişleri gibi özelleştirmeler ile değişiklik yapabilirsiniz. Kullanıcı tanımlı alanlar için müşteri adayı form, örneğin, gereksinim duyduğunuz endüstriye özgü bilgileri kaydetmek ve raporlar oluşturmak için ekleyin. Bir listede kullanılabilir seçenekleri değiştirin ve bu seçeneklerin sonraki raporunuzdaki veri sütunlarını olur.

Değerleri listeleri düzenleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: Oluştur ve kayıt türlerini ve listeleri özelleştirme.

Not: Kaydedilen raporu, rapora eklediğiniz bir kullanıcı tanımlı alan postanızı Business Contact Manager veritabanısilinirse, silinmiş alanından bilgileri görüntülemez. Raporu dışarı aktarma alanı silinmeden önce Excel'e bilgilerle, bu raporları değilseniz etkileniyor.

Sayfanın Başı

Rapordaki verileri hatalarını düzeltme

Rapor üzerinde görünmesini gibi düzeltmek istediğiniz hataları tespit etmenin. Örneğin, bir ilgili kişi yanlış Hesapla ilişkilendirilmiş olduğunu görebilirsiniz. Bu tür bir hata raporda düzeltilebilir, ancak söz konusu tek tek kayıtlarda düzeltilmesi gereken.

Bu örnekte hatayı düzeltmek için ilgili kişi kaydından açın ve Bağlantılı hesabı alanında, kaydın Genel sayfa doğru hesabı girin. Ardından raporu Eylemler grubunda dönün ve Yenileraporu doğru tıklatın.

Sayfanın Başı

Kaydetme, yenileme veya açık bir rapor yazdırma

Rapor gözden geçirdikten sonra verileri güncelleştirmek veya raporu yazdırmak, yaptığınız değişiklikleri kaydetmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki eylemlerden birini tamamlamak için açık bir rapor başlatın.

Değiştirilen rapor kaydetme

Şerit'in Raporlar sekmesinden kullanılabilir olduğundan, değiştirdiğiniz henüz bir rapor kaydetmek için gerek yoktur. Kaydedilen raporları Outlook için Business Contact Manager veritabanında depolanır.

 1. Şeritte, Raporlar sekmesine tıklayın ardından açmak istediğiniz rapor türünü tıklatın ve açmak için rapor adına tıklayın.

 2. Raporu açıklandığı gibi özelleştirme açık ve raporu değiştirmek.

 3. Şeritte, Eylemler grubunda, Farklı Kaydet'itıklatın.

 4. Açılan Farklı Kaydet iletişim kutusunda, rapor için bir ad yazın ve Tamam' ı tıklatın.

Özelleştirilmiş bir raporu açmak için Kaydettiğiniz raporlar' ı tıklatın.

İpucu: Rapor değiştirilmiş kaydedilen raporu oluşturmak için rapor olarak aynı kategorideki kaydedilir.

Rapordaki verileri yenileme

Kaydedilen raporu her açışınızda, raporun verileri yenilenir. Bunu gerektiği gibi da güncelleştirebilirsiniz.

 1. Şeritte, Raporlar sekmesine tıklayın ardından açmak istediğiniz rapor türünü tıklatın ve açmak için rapor adına tıklayın.

 2. Şeritte, Eylemler grubunda, Yenile'yitıklatın.

Rapor yazdırma

 1. Şeritte, Raporlar sekmesine tıklayın ardından açmak istediğiniz rapor türünü tıklatın ve açmak için rapor adına tıklayın.

 2. Şeritte, Eylemler grubunda, Yazdır' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Rapordan grafik oluşturma

Grafik raporları Outlook için Business Contact Manager'da çoğundan ve rapordan oluşturmuş olduğunuz özel raporlar oluşturabilirsiniz. Grafik formunda görüntülenebilir raporları Şeritte etkin bir grafik düğmesi ( chart button ) görüntüler. Veri içermeyen raporlar, grafikler görüntülenemez.

 1. Grafik görmek istediğiniz raporu açın.

 2. Şeritteki Göster grubunda, grafiğitıklatın. Grafik monitörünüzde görüntülemek için geniş ise, yatay kaydırma çubuğu grafiği altında görünür.

  İpucu: Daha karmaşık oluşturmak istiyorsanız, grafikler, rapor verilerini Excel'e aktarma ve grafiğinizi oluşturmak için o programı kullanın. Rapor verilerini Excel'e aktarma hakkında daha fazla bilgi için Excel veya başka bir programa çözümleme raporu dışarı aktarmakonusuna bakın.

chart example

 1. Grafiklerinizi özelleştirmek için Şeritte Grafik grubunda denetimleri kullanın.

 2. Etiketleri     Eksen başlıkları ve Göstergeeklemek veya kaldırmak için etiketleri tıklayın.

 3. Değerleri     Raporda görüntülenen verileri seçmek için değerler ' i tıklatın. Örneğin, kaynağa göre fırsatlargrafikte, Sayı, fırsat    veya gelir verileri görüntüleyebilirsiniz.

 4. Beklenen    ve Toplam    gerçek gelir, beklenen gelir veya her ikisini de görüntülemek için grafiği istiyorsanız bu onay kutularını seçin.

  Not: Bu onay kutularının her Grafiği'nde kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Excel veya başka bir programa çözümleme raporu dışarı aktarma

Microsoft Excel veya başka bir programa daha derin çözümlemesi için kolayca Outlook için Business Contact Manager raporu dışarı aktarabilirsiniz. Rapor verileri Excel dışında bir programda vermek için verileri Excel'e vererek başlatın. Sonra Excel'de veri diğer program açabileceğiniz bir dosya biçiminde kaydedebilirsiniz. Örneğin, virgülle ayrılmış değerler (.csv) dosya biçiminde kaydedilmiş bir Excel dosyasına bir çeşitli programlarında açılabilir.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Rapor, bilgisayarınızda Excel dosyası olarak kaydetme   

 1. Excel'e dışarı aktarmak istediğiniz raporu açın.

 2. Şeritte, Eylemler grubunda Excel'e Aktar' ı tıklatın. Raporu Excel'de açar.

 3. Excel'de, Farklı Kaydet iletişim kutusunu açmak için Kaydet düğmesini tıklatın. Raporu kaydetmek için en çok 20 dosya biçimleri seçin.

Raporu Excel dosya eki olarak e-posta   

 1. E-posta eki göndermek istediğiniz raporu açın.

 2. Şeritte, Eylemler grubunda, e-posta olarak gönder' i tıklatın. Excel (.xlsx biçiminde) dosyası eklenmiş raporla bir Outlook e-posta ileti formu açılır.

 3. Out için ve Konu satırlarını doldurun, (isteğe bağlı) bir ileti yazın ve sonra Gönder' i tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir rapordan pazarlama etkinliği Başlat

Pazarlama etkinliği Outlook için Business Contact Manageriçinde başlatmak için müşteri adaylarını veya adresleri, telefon numaraları veya firmalar, ilgili kişiler, e-posta adreslerini içeren bir rapor kullanabilirsiniz.

 1. Pazarlama etkinliği temeli olarak kullanmak istediğiniz raporu açın.

 2. Tüm listesinde kayıtlarını vurgulamak için CTRL + A'ı tıklatın.

 3. Şeritteki iletişim Kur grubunda, Yeni arama listesi, Toplu e-postaveya Doğrudan posta yazdırmatıklatın ve sonra Tüm alıcılar veya Seçili alıcılar' ı tıklatın.

 4. Açılan pazarlama etkinliği formda, etkinlik ve içerik için alıcı listesini oluşturun.

  Bir arama listesi oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: oluşturma ve kullanma listeler Business Contact Manager'da arama. Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi Business Contact Manager'da Pazarlamadiğer pazarlama etkinlikleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Sayfanın Başı

Bir aracı rapor açma

araç' bir raporu açmak için araç çubuğunda rapor simgesini tıklatın. Araçları çubuğundan açılmış raporları yalnızca Şeritten açılmış raporları gibi davranır.

Araçları hakkında daha fazla bilgi için Business Contact Manager'da kullanımı araçlarıbakın.

Sayfanın Başı

Standart raporlar listesine bakın

Aşağıdaki listede standart raporlar Outlook için Business Contact Manager içinde kullanılabilir kayıt türüne göre düzenlenmiş.

İpucu: Çoğu raporları raporundan grafik oluşturmaaçıklandığı gibi bir grafik dönüştürülebilir.

Hesap raporları    

 • Atanana Göre Firmalar

 • Şehre göre hesaplar

 • Eyalet/il göre hesaplar

 • Posta kodu olarak hesaplar

 • Bölgeye göre firmalar

 • Kategoriye göre hesaplar

 • Derecelendirme göre hesaplar

 • Ödeme durumuna göre hesaplar

 • Kaynak olarak hesaplar

 • Hesap etkinliği özeti

 • Hesap etkinliği

 • İhmal hesapları

 • Hızlı hesapları listesi

İlgili kişi raporları    

 • Hesaba göre ilgili kişiler

 • Atanana Göre ilgili kişiler

 • Şehre göre ilgili kişiler

 • Eyalet/il göre ilgili kişiler

 • Posta kodu göre ilgili kişiler

 • Kategoriye göre ilgili kişiler

 • Derecelendirme göre ilgili kişiler

 • Ödeme durumuna göre ilgili kişiler

 • Kaynağa göre ilgili kişiler

 • Yıl dönümü göre ilgili kişiler

 • Doğum günü göre ilgili kişiler

 • İlgili Kişi Etkinlik Özeti

 • İlgili kişi tarafından etkinliği

 • İhmal ilgili kişiler

 • Hızlı ilgili kişiler listesi

Müşteri adayı raporları

 • Atanana Göre Müşteri adayları

 • Tarafından atanan ve derecelendirme müşteri adayları

 • Puana göre müşteri adayları

Fırsat raporları

 • Ürün veya hizmet öğesine göre fırsatlar

 • Atanana Göre Fırsatlar

 • Kaynağa Göre Fırsatlar

 • Hesaba göre fırsatlar

 • İlgili kişi göre fırsatlar

 • Süresi Geçmiş Fırsatlar

 • Satış Piramidi

 • Potansiyel Satışlar

 • Fırsat göre etkinlik

Diğer satış raporları

 • En iyi müşteriler tarafından gelir: hesaplar

 • En iyi müşteriler tarafından gelir: ilgili kişiler

 • En önemli ürünler: En çok satan ürünler

 • En önemli ürünler: En Kârlı ürünler

 • En önemli ürünler: En yüksek kenar boşluğu ürünler

 • En Sık Başvuranlar: Birim By sağlama

 • Sık Başvuranlar en iyi: Göre toplam satışlar

 • Etkinlik dışı müşteriler: Son 30 gün içinde

 • Etkinlik dışı müşteriler: Son 90 gün içinde

 • Etkinlik dışı müşteriler: Son 180 gün içinde

 • Etkinlik dışı müşteriler: Son 365 gün içinde

Pazarlama raporları

 • Pazarlama Etkinliğine Göre Fırsatlar

 • Pazarlama Etkinliğine Göre ilgili kişiler

 • Pazarlama etkinliğine göre hesaplar

 • Kampanya göre pazarlama etkinlikleri

 • Türe göre pazarlama etkinlikleri

 • Görüşme kayıtları arama listesine göre

İş projesi raporları

 • İş Projeleri - tüm

 • İş Projeleri - Süresi geçecek

 • İş Projeleri - Süresi geçmiş

 • Duruma göre iş projeleri

 • Son tarihe göre iş projeleri

 • Atanana Göre İş Projeleri

 • Türe göre iş projeleri

 • Önceliğe göre iş projeleri

 • Hesaba göre iş projeleri

 • İlgili kişi tarafından iş projeleri

 • Proje görevleri – tüm

 • Proje görevleri – son İleri

 • Proje görevlerini – süresi geçmiş

 • Projeye göre proje görevleri

 • Atanana Göre Proje görevleri

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×