Raporlama Hizmetleri Raporundan Verileri İçeri Aktarma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Çalışma kitabındaki Power Pivot veri kaynağı olarak bir SharePoint sitesinde veya bir rapor sunucusu için yayımlanmış Raporlama Hizmetleri raporuna kullanabilirsiniz. Aşağıdaki yordam, raporu bağlantısı oluşturmak ve verileri çalışma kitabınıza içeri aktarmak açıklanır.

Bu makalede

Ön koşullar

İçeri aktarma yaklaşımını seçme

Yayımlanmış bir raporun adresini kullanarak rapor verilerini içeri aktarma

Veri Hizmeti belgesinin URL'sini kullanarak rapor verilerini içeri aktarma

Raporu bir veri akışı olarak dışarı aktarma

Gelecekteki içeri aktarma işlemleri için bir Atom hizmeti belgesi (.atomsvc) dosyasını kaydetme

Önkoşullar

Veri kaynağı olarak bir rapor tanım (.rdl) dosyası kullanmalısınız. Rapor modelinden içeri aktarma desteklenmez.

Windows kullanıcı hesabınızla raporu açma izniniz olmalı ve raporun veya raporu barındıran rapor sunucusunun adresini bilmelisiniz. Önce raporu Web tarayıcısında açmayı deneyerek izinlerinizi denetleyebilirsiniz. Rapor açılırsa, yeterli izinlere sahip olduğunuz ve doğru URL'yi bildiğiniz onaylanmış olur.

Raporlama Hizmetleri, SQL Server 2008 R2 Sürüm olmalı veya üstü. Bu sürümleri veri akışı rapor veri akışı biçimi XML veri akışları verme özelliği içerir. Rapor araç çubuğunda, tarayıcıda raporu açtığınızda görüntülenen seçeneği veri akışı olarak dışarı aktarma işlemini rapor sunucusu tanımlayabilirsiniz: Veri akışı simgesi

Sayfanın Başı

İçeri aktarma yaklaşımını seçme

Rapor verilerini bir kez içeri aktarma işlemi sırasında eklenir. Verilerin bir kopyasını Power Pivot çalışma kitabına yerleştirilir. Temel rapor verilerini yapılan son değişiklikler alması için Power Pivot Excel'de verileri yenileme veya SharePoint'e yayımlandıktan sonra çalışma kitabının Veri Yenileme zamanlaması yapılandırma.

Raporlama Hizmetleri rapor verilerini Power Pivot çalışma kitabına eklemek için aşağıdaki yaklaşımlardan herhangi birini kullanabilirsiniz.

Uygulama

Yaklaşımı

Bağlantı

Power Pivot

Raporun adresini belirtmek için Rapordan öğesini tıklatın. Ayrıca, Diğer Kaynaklardan öğesini ve ardından Raporlar'ı tıklatarak da raporun adresini belirtebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Power Pivot

Bağlantı bilgilerini içeren bir hizmet belgesi (.atomsvc) belirtmek için Veri Akışlarından öğesini tıklatın.

Nasıl yapılır?

Reporting Services

Bilgisayarınızda yüklüyse hemen verileri Excel'de Power Pivot vermek için rapor araç çubuğunda veri akışı için dışarı aktar düğmesini tıklatın veya dışarı aktarma dosyasının ileride kullanmak için bir Atom hizmeti belgesi (.atomsvc) dosyası olarak kaydedin.

Nasıl yapılır?

Sayfanın Başı

Yayımlanmış bir raporun adresini kullanarak rapor verilerini içeri aktarma

 1. Power Pivot penceresinde, Giriş sekmesinde, Rapordan' ı tıklatın. Tablo Alma Sihirbazı açılır.

 2. Gözat'ı tıklatın ve rapor sunucusunu seçin.

  Bir rapor sunucusundaki raporları düzenli olarak kullanıyorsanız, sunucu Son Siteler ve Sunucular altında listelenir. Bunun dışındaki durumlarda, Ad alanına rapor sunucusunun adresini yazın ve rapor sunucusu sitesindeki klasörlere göz atmak için 'ı tıklatın. Örnek bir rapor sunucusu adresi http://<bilgisayaradı>/raporsunucusu biçiminde olabilir.

 3. Raporu seçin ve 'ı tıklatın. Alternatif olarak, Ad metin kutusunda rapora tam yolu ve rapor adını içeren bir bağlantı da yapıştırabilirsiniz. Tablo İçeri Aktarma sihirbazı rapora bağlanır ve raporu önizleme alanında işler.

  Raporda parametreler kullanılıyorsa, parametre belirtmelisiniz yoksa rapor bağlantısını oluşturamazsınız. Bunu yaptığınızda, veri akışında yalnızca parametre değeriyle ilgili satırlar içeri aktarılır.

  1. Raporda sağlanan liste kutusunu veya birleşik giriş kutusunu kullanarak parametreyi seçin.

  2. Verileri güncelleştirmek için Raporu Görüntüle'yi tıklatın.

   Not: Rapor görüntülendiğinde, seçtiğiniz parametreler veri akışı tanımıyla birlikte kaydedilir.

   İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş'i tıklatıp rapor için sağlayıcıya özgü özellikleri ayarlayabilirsiniz.

 4. Raporun veri akışı olarak kullanılabildiğinden emin olmak için Bağlantıyı Sına'yı tıklatın. Alternatif olarak, Gelişmiş'i tıklatabilir ve Satır İçi Hizmet Belgesi özelliğinin veri akışı bağlantısını belirten eklenmiş XML'yi içerdiğini doğrulayabilirsiniz.

 5. İçeri aktarma işlemine devam etmek için İleri'yi tıklatın.

 6. Sihirbazın Tabloları ve Görünümleri Seç sayfasında, veri olarak içeri aktarmak istediğiniz rapor bölümlerinin yanındaki onay kutularını seçin.

  Bazı raporlar tablo, liste veya grafik gibi birden çok bölüm içerebilir.

 7. Kolay ad kutusunda veri akışının PowerPivot çalışma kitabınızda kaydedilmesini istediğiniz tablonun adını yazın.

  Hiçbir ad atanmazsa, varsayılan olarak Raporlama Hizmeti denetiminin adı kullanılır: örneğin, Tablix1, Tablix2. İçeri aktarılan veri akışının kökenini kolayca belirleyebilmek için, içeri aktarma sırasında bu adı değiştirmenizi öneririz.

 8. Verileri gözden geçirmek ve sütun seçimlerini değiştirmek için Önizle ve Filtre Uygula'yı tıklatın. Rapor veri akışında içeri aktarılan satırları kısıtlayamazsınız, ancak onay kutularını temizleyerek sütunları kaldırabilirsiniz. Tamam’ı tıklatın.

 9. Tabloları ve Görünümleri Seç sayfasında Son'u tıklatın.

 10. Tüm satırlar içeri aktarıldığında Kapat'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Veri hizmeti belgesinin URL'sini kullanarak rapor verilerini içeri aktarma

Alternatif bir rapor adresi belirlemek için kullanmak istediğiniz bilgi akışı raporu zaten sahip bir veri hizmeti belgesi (.atomsvc) dosyasını kullanmaktır. Veri Hizmeti belgesinin URL'sini raporu belirtir. Veri Hizmeti belgesinin aldığınızda, bir rapor akışı rapordan oluşturulur ve Power Pivot çalışma kitabına eklenmiş.

 1. Power Pivot penceresinde, Giriş sekmesinde, Gelen veri akışları' nı tıklatın. Tablo Alma Sihirbazı açılır.

 2. Veri Akışına Bağlan sayfasında, veri kaynağına başvururken kullanılacak kolay bir ad yazın.

  Bu ad, yalnızca Power Pivot çalışma kitabı içinde veri kaynağına başvurmak için kullanılır. Sihirbaz size tablonun adını verilerin depolandığı ayarlar.

 3. Rapor akışını belirten veri hizmeti belgesinin (.atomsvc) yolunu yazın. Belge sunucuda depolanıyorsa bir adres belirtebilir veya bilgisayarınızdaki bir klasörden belgeyi açabilirsiniz. Alternatif olarak, kullanmak istediğiniz veri hizmeti belgesinin bulunduğu sunucuya gitmek için Gözat'ı tıklatabilirsiniz.

 4. Veri hizmeti belgesindeki bilgiler kullanılarak bir akış oluşturulabileceğinden emin olmak için Bağlantıyı sına'yı tıklatın.

 5. İleri'yi tıklatın.

 6. Sihirbazın Tabloları ve Görünümleri Seç sayfasında, veri olarak içeri aktarmak istediğiniz rapor bölümlerinin yanındaki onay kutularını seçin.

  Bazı raporlar tablo, liste veya grafik gibi birden çok bölüm içerebilir.

 7. Kolay ad kutusunda veri akışının Power Pivot çalışma kitabınızda kaydedilmesini istediğiniz tablonun adını yazın.

  Hiçbir ad atanmazsa, varsayılan olarak Raporlama Hizmeti denetiminin adı kullanılır: örneğin, Tablix1, Tablix2. İçeri aktarılan veri akışının kökenini kolayca belirleyebilmek için, içeri aktarma sırasında bu adı değiştirmenizi öneririz.

 8. Verileri gözden geçirmek ve sütun seçimlerini değiştirmek için Önizle ve Filtre Uygula'yı tıklatın. Rapor veri akışında içeri aktarılan satırları kısıtlayamazsınız, ancak onay kutularını temizleyerek sütunları kaldırabilirsiniz. Tamam’ı tıklatın.

 9. Tabloları ve Görünümleri Seç sayfasında Son'u tıklatın.

 10. Tüm satırlar içeri aktarıldığında Kapat'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Raporu bir veri akışı olarak dışarı aktarma

 1. Rapor Yöneticisi, SharePoint veya rapor sunucusundan bir rapor açın.

 2. Rapor araç çubuğunda, düğmesini veri akışı olarak Dışarı Aktar'ı tıklatın: Veri akışı simgesi

  Excel bilgisayarınızda yüklüyse, dosyayı açmak veya kaydetmek istenir.

 3. İçeri aktarılan verileri Excel'deki Power Pivot penceresinde hemen görmek için ' ı tıklatın.

Düğme görünmüyorsa, rapor Raporlama Hizmetleri'nin desteklenen bir sürümünde çalıştırılmıyor demektir. Raporu, desteklenen sürümdeki bir rapor sunucusuna taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz.

Not: Raporlama Hizmetleri rapor tanımını dosyalarından akışları üreten Atom işleme uzantısı içerir. Bu uzantısı yerine Power Pivot sunucusu yazılımı Power Pivot çalışma kitapları için rapor verileri dışarı aktarmak için kullanılan rapor akışlarda ve veri hizmeti belgeleri oluşturur. Power Pivot veri akışları akışları Power Pivotiçinde kullanarak daha fazla bilgi için MSDN'de bakın.

Sayfanın Başı

Gelecekteki içeri aktarma işlemleri için bir Atom hizmeti belgesi (.atomsvc) dosyasını kaydetme

Bir uygulama akışı bir raporu açmak, bilgisayarınızda yoksa, Excel'de Power Pivot olan bir bilgisayarda ileride kullanmak için belgeyi kaydedin. Kaydettiğiniz belgeyi bir rapor adresine belirtir. Raporundan veri içermiyor.

 1. Rapor Yöneticisi, SharePoint veya rapor sunucusundan bir rapor açın.

 2. Rapor araç çubuğunda, düğmesini veri akışı olarak Dışarı Aktar'ı tıklatın: Veri akışı simgesi

 3. Kaydet'i tıklatarak .atomsvc dosyasını bilgisayarınıza depolayın. Dosya, rapor sunucusunu ve rapor dosyasının konumunu belirtir.

.Atomsvc dosyayı kullanmak için daha sonra bunu Power Pivot akışı raporu içeri aktarmak için Excel uygulamasında açabilirsiniz. Rapor akışları için veri hizmeti belgesinin belirleme hakkında daha fazla bilgi için bu konudaki veri hizmeti belgesinin URL'sini kullanarak rapor verilerini içeri aktarma bakın.

Bir veri akışı raporu akışlarını diğer çalışma kitaplarına veya raporları kullanmak isteyen herkes kullanılabilmesi için SharePoint kitaplığı için de bu dosya yayımlayabilirsiniz. Veri akışı kitaplıkları hakkında daha fazla bilgi için MSDN'de Power Pivot veri akışları konusuna bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×