Publisher'da Tablo Biçimlendir iletişim kutusunu anlama

Tabloyu biçimlendirmek isterseniz, Publisher'da Tablo Biçimlendir iletişim kutusundaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Renkler ve Çizgiler sekmesi

Seçili tabloya veya hücrelere renk dolguları, çizgi veya kenar resmi uygulamak için Renkler ve Çizgiler sekmesini kullanın.

Dolgu

Renk - Paletten renk dolgusunu seçin veya listedeki seçeneklerden birini belirtin:

 • Düzen Renkleri – Yayınınıza ait uygulanan renk düzeninden renk seçin.

 • Standart Renkler – Standart renk dizisinden seçim yapın.

 • Dolgu Yok - Seçili hücrelere veya tabloya herhangi bir dolgu uygulanmaması için bu seçeneği tıklatın. Dolgusuz hücrelerin saydam arka planı vardır.

 • Tüm Renkler - Renkler iletişim kutusunu açmak için bu seçeneği tıklatın. Standart renk paletinden yeni bir renk seçebileceğini gibi RGB, HSL veya CMYK renk modellerini kullanarak tanımlayacağınız özel bir rengi de kullanabilirsiniz. Ayrıca PANTONE®  rengi seçebilirsiniz.

  Not: Burada görüntülenen PANTONE® Colors PANTONE tarafından tanımlanan standartları karşılamayabilir. Doğru renk için geçerli PANTONE Renk Yayınlarına bakın. PANTONE® ve diğer Pantone, Inc. ticari markaları Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007 mülkiyetindedir.

Dolgu Efektleri – Dolgu Efektleri iletişim kutusunu açmak için bu seçeneğe tıklayın. Bu iletişim kutusundan gradyan, doku, desen, resim dolgusu ve ton gibi dolgu efektleri uygulayabilirsiniz.

Saydamlık - Saydamlık kutusuna saydamlık yüzdesini girin veya dolgunun saydamlığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bu seçenek, yalnızca herhangi bir tür dolgu seçerseniz kullanılabilir.

Çizgi

Renk – Paletten istediğiniz renk dolgusunu seçin veya listedeki seçeneklerden birini belirtin:

 • Düzen Renkleri – Yayınınıza ait uygulanan renk düzeninden renk seçin.

 • Standart Renkler – Standart renk dizisinden seçim yapın.

 • Anahat Yok – Seçili hücrelere veya tabloya herhangi bir anahat uygulanmaması için bu seçeneğe tıklayın.

 • Tüm Renkler - Renkler iletişim kutusunu açmak için bu seçeneği tıklatın. Standart renk paletinden yeni bir renk seçebileceğini gibi RGB, HSL veya CMYK renk modellerini kullanarak tanımlayacağınız özel bir rengi de kullanabilirsiniz. Ayrıca PANTONE®  rengi seçebilirsiniz.

Kalınlık – Bir çizgi kalınlığı girin. Renk Yok öğesi seçilirse bu seçenek kullanılamaz.

Önizleme – Seçili dolgu ve çizgi stillerini gösterir. Önizleme bölümünün çevresindeki düğmeler nesnenin çizgilerine karşılık gelir. Yalnızca değiştirmek istediğiniz çizgilerin düğmelerini seçerek çizgilere tek tek biçimlendirme uygulayabilirsiniz. Publisher tablo hücrelerini bölen yatay ve dikey çizgilere karşılık gelen düğmeler görüntüler. Hücre köşegenlerini ayarladıysanız, Publisher, köşegen çizgiye karşılık gelen ayrı bir düğme görüntüler.

İlk Ayarlar - Nesneye çeşitli çizgiler uygulamak için İlk Ayarlar seçeneklerinden birini tıklatın. Çizgi yok öğesine, tüm kenarlıklara veya tüm kenarlıklar ve hücre bölenlere karşılık gelen seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Boyut sekmesi

Not: Bir tablo seçerseniz ve Microsoft Office sistemi Dil Ayarları'ndan Doğu Asya veya sağdan sola dil desteği etkinleştirmişseniz, bu sekmenin adı Boyut ve Yön olur.

Boyutlandırma ve döndürme

Yükseklik – Tablo için istediğiniz yüksekliği girin.

Genişlik – Tablo için istediğiniz genişliği girin.

Döndürme – Tabloyu saat yönünde 0 - 359 derece arasında döndürmek için istediğiniz miktarı girin.

Notlar: 

 • Yükseklik ve Genişlik ayarları her zaman döndürülmemiş bir tablonun boyutlarını verir.

 • Boyutlandır ve döndür'ün altında Yükseklik ve Genişlik ayarlarını değiştirdiğinizde, Ölçek öğesinin altındaki orantılı Yükseklik ve Genişlik ayarları da buna göre değişir.

Ölçek

Yükseklik – Tablo için istediğiniz yüksekliği özgün boyutunun bir yüzdesi olarak girin.

Genişlik – Tablo için istediğiniz genişliği özgün boyutunun bir yüzdesi olarak girin.

Notlar: 

 • Yükseklik ve Genişlik ayarları her zaman döndürülmemiş bir tablonun boyutlarını verir.

 • Ölçek altında Yükseklik ve Genişlik ayarlarını değiştirdiğinizde, Boyutlandır ve döndür altındaki tam Yükseklik ve Genişlik ayarları da buna göre değişir.

En boy oranını kilitle - Yükseklik ve Genişlik ayarlarını aynı orantıda tutmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Örneğin, Yükseklik öğesini yüzde 150 olarak değiştirirseniz, Publisher otomatik olarak Genişlik öğesini yüzde 150 olarak değiştirir.

Sayfanın Başı

Düzen sekmesi

Nesnenin sayfadaki yerini tam olarak belirlemek için Düzen sekmesini kullanın. Metin kutusunun üzerindeki veya içinde metin bulunan bir Otomatik Şeklin üzerindeki tablonun etrafında metin kaydırmak için de seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Nesne Konumu – Tablo bir metin kutusunun veya Otomatik Şeklin üstündeyse, tablonun Satır içi olmasını veya Tam (sabit) bir konuma sahip olmasını isteyip istemediğinizi seçin.

Sayfada yerleştirme

Tablonun sayfadaki yerini tam olarak belirtmek için bu seçenekleri ayarlayın. Bu seçenekler satır içi tablolarda kullanılamaz.

Yatay – Tabloyla sayfanın Başlangıç kutusunda listelenen kısmı arasında olmasını istediğiniz boşluk miktarını girin.

Başlangıç – Tablonun yatay konumunu hesaplarken sayfada başlangıç noktası olarak kullanmak istediğiniz kısmı seçin (Sol Üst Köşe, Orta veya Sağ Üst Köşe).

Dikey – Tabloyla sayfanın Başlangıç kutusunda listelenen kısmı arasında olmasını istediğiniz boşluk miktarını girin.

Başlangıç – Tablonun dikey konumunu hesaplarken sayfada başlangıç noktası olarak kullanmak istediğiniz kısmı seçin (Sol Üst Köşe, Orta veya Sağ Üst Köşe).

Sözcük Kaydırma Stili - Tablo metin kutusunun veya metin içeren Otomatik Şeklin üstündeyse, metnin tablo etrafında nasıl kaydırılacağını belirtebilirsiniz.

 • Kare – Metni tablonun seçim dikdörtgeninin tüm kenarlarında kaydırır.

 • Sıkı – Metni tablonun olabildiğince yakınında kaydırır.

 • Boyunca – Metni tablo çevresi boyunca ve açık kısımlarının içine kaydırır.

 • Üste ve alta – Metni tablonun yanlarında değil de, üstünde ve altında kaydırır.

 • Yok – Tüm metin kaydırma biçimlendirmesini kaldırır ve böylece metnin tablo etrafına kaydırılmamasını sağlar. Tablo saydamsa, tablonun ardında kalan metin aradan görünür. Değilse, metin tablonun ardında gizli kalır.

Metni kaydır – Tablo bir metin kutusunun veya Otomatik Şeklin üstündeyse ve Sözcük Kaydırma Stili öğesinin altında Kare, Sıkı ve Boyunca seçeneklerinden birini seçtiyseniz, metni nasıl yerleştirmek istediğinizi seçebilirsiniz.

 • İki tarafa – Metni tablonun her iki yanına yerleştirir.

 • Yalnızca sola – Metni tablonun sol tarafına yerleştirir.

 • Yalnızca sağa – Metni tablonun sağ tarafına yerleştirir.

 • Kullanılabilir en büyük alana – Metni tablonun en fazla alan bulunan tarafına yerleştirir.

Metinden uzaklık – Tablo bir metin kutusunun veya Otomatik Şeklin üstündeyse ve bu satır içi bir nesneyse veya Sözcük Kaydırma Stili öğesinin altında Kare seçeneğini belirttiyseniz, tablonun seçim dikdörtgeniyle tablo çevresinde kaydırılan metin arasındaki uzaklığı belirleyebilirsiniz.

 • Otomatik – Bu onay kutusunu seçtiğinizde, Publisher metni otomatik olarak tablodan varsayılan uzaklığa (0,04 inç) yerleştirir. Ayarları değiştirmek için Otomatik onay kutusunu temizleyin ve ardından Üst, Alt, Sol ve Sağ kutularına istediğiniz ölçüleri girin.

Yatay hizalama   - Tablo konumu Satır içi olursa, metin eklenirken veya silinirken metin kutusunun veya Otomatik Şeklin bir tarafında kalmasını veya bir taraftan diğerine taşınmasını sağlayabilirsiniz.

 • Sol – Metin eklenirken veya silinirken satır içi tabloyu metin kutusunun veya Otomatik Şeklin sol kenarına yakın bir yerde tutmak için bu seçeneğe tıklayın.

 • Sağ – Metin eklenirken veya silinirken satır içi tabloyu metin kutusunun veya Otomatik Şeklin sağ kenarına yakın bir yerde tutmak için bu seçeneğe tıklayın.

 • Nesneyi metinle taşı – Satır içi tabloyu bir metin satırında belirli bir yerde tutmak için bu seçeneğe tıklayın; böylece metin eklenirken veya silinirken metin kutusunun veya Otomatik Şeklin bir tarafından diğer tarafına taşınacaktır.

Sayfanın Başı

Hücre Özellikleri sekmesi

Tablonun hücrelerinden birine veri yerleştirmede seçenek belirlemek için Hücre Özellikleri sekmesini kullanın.    

Not: Hücre Özellikleri sekmesi yalnızca seçili nesne tablo olduğunda kullanılabilir.

Dikey hizalama

Metnin, tablo hücresinin Üst, Orta veya Alt konumunda mı hizalanacağını seçin.

Metin Kutusu Kenar Boşlukları

Tablonun satırları ve sütunları arasındaki aralığı denetlemek için bu ayarları kullanabilirsiniz.

Sol – Tablo hücresinin veya Otomatik Şeklin sol kenarıyla içindeki metin arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını girin.

Sağ – Tablo hücresinin veya Otomatik Şeklin sağ kenarıyla içindeki metin arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını girin.

Üst – Tablo hücresinin veya Otomatik Şeklin üst kenarıyla içindeki metin arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını girin.

Alt – Tablo hücresinin veya Otomatik Şeklin alt kenarıyla içindeki metin arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını girin.

Metni Otomatik Şekil'de 90° döndür - Tablo hücresi veya otomatik şekildeki metni çeyrek tur (90 derece) sağa döndürmek için bu onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Yaptığınız değişiklikleri uygulama

Tüm sekmelerdeki ayarları yaptıktan sonra, tablonuzda yapılan değişikliklerin uygulanması için Tamam'a tıklayın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×