Publisher'da saydamlık kullanan yazdırma nesnelerle sorun

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Nesnenin kenarlığı veya dolgusu için saydam rengi kullanır. Bir PostScript veya PCL yazıcıya yazdırdığınızda, aşağıdaki sorunlardan görebilirsiniz:

 • Nesneyi bir Şerit deseni görüntüleyebilir.

 • Nesnenin rengi değişebilir.

 • Nesne bulanık görünebilir.

 • Nesnenin saydamlığını kaybedebilir.

 • Bu nesne örtüşüyor veya örtüşen değilse saydam başka bir nesne tarafından istenmeyen bir desen (moiré olarak adlandırılır) gösterilebilir.

Not: Saydamlık renkli inkjet yazıcı ekranda göründüğü ve yayını bir Web sitesi olarak yayımlama veya e-posta iletisi gönderme, saydamlık düzgün görüntülenir olarak yazdırabilirsiniz.

Nesneyi aşağıdakilerden biri olur:

 • Otomatik Şekil

 • Bir tablo

 • Bir metin kutusunu veya WordArt'ı gölge ile

 • Resim veya küçük resim

Bulma ve öğeyi seçmek için Tasarım Denetleyicisi Görev Bölmesi'nde hata iletisi'ni tıklatın, oku tıklatın ve sonra Bu öğeye git' i tıklatın.

Otomatik düzeltme

Renk tonu ile saydamlığını değiştirme      Nesnenin saydamlığını yüzde 0 olarak otomatik olarak sıfırlamak için bu Düzelt'e tıklayın.

Bu düzeltme kullanırsanız, bu nesnenin altındaki tüm nesneleri görmek mümkün olmayacaktır. Bir renk tonu veya gölge düz renkli bir arka plana görüntülenen bu bölümlerin saydam nesnenin görünümünü de kaybedersiniz. Bu efektleri korumak için sorunu el ile düzeltme gerekir.

El ile düzeltme

El ile ilgili bu sorunu düzeltmek için aşağıdakilerden birini yapın:

Bir renk tonu veya gölge saydamlığını değiştirme

Yalnızca tek bir rengin saydam nesneden gösterir nesneler için aşağıdaki yordamları uygulayın. Düz renkli arka plan saydam nesnenin görünümünü yeniden oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Nesnenin saydamlığını yüzde 0 olarak sıfırlayın.

  Saydam dolgulu bir nesne için

  1. Nesneyi sağ tıklatın ve Nesne Biçimlendir'iseçin.

  2. Renkler ve çizgiler sekmesinde, Dolgualtında saydamlık % 0olarak ayarlamak için Saydamlık kaydırıcısını kullanın.

  Bir nesne için saydam çizgili

  1. Nesneyi sağ tıklatın ve Nesne Biçimlendir'iseçin.

  2. Renkler ve çizgiler sekmesinde, Çizgialtında saydamlık % 0olarak ayarlamak için Saydamlık kaydırıcısını kullanın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 2. Nesneyi seçin ve sonra bir renk tonu veya gölge uygulamak.

  Dolgu için

  1. Nesneyi sağ tıklatın ve Nesne Biçimlendir'iseçin.

  2. Renkler ve çizgiler sekmesinde, Dolgurengi öğesinin yanındaki açılan listeyi tıklatın ve renk tonlarıseçin.

  3. Dolgu Efektleri iletişim kutusunda, istediğiniz renk tonu veya gölgeyi seçin ve Tamam' ı tıklatın.

  Bir satır için

  1. Nesneyi sağ tıklatın ve Nesne Biçimlendir'iseçin.

  2. Renkler ve çizgiler sekmesinde, Çizgialtında rengi öğesinin yanındaki açılan listeyi tıklatın ve renk tonlarıseçin.

  3. Dolgu Efektleri iletişim kutusunda, istediğiniz renk tonu veya gölgeyi seçin ve Tamam' ı tıklatın.

Not: Renk tonları veya bir renk tonları yalnızca yüzde 10 adımlarla seçebilirsiniz. Tam renk tonu ya da düz renkli arka plan karşı saydamlık görünümünü gölgelendirmek eşleştirmek mümkün olmayabilir.

Nesneleri resim olarak kaydedin ve bunların yerinde resim ekleme

Aşağıdaki yordamlar bir veya daha fazla arka plan nesne kısmen ele saydam nesneler için geçerlidir. Yayınınızdaki nesneleri yerine kullanabileceğiniz resim oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Saydamlık tarafından etkilenir ve sonra sağ tıklatın ve grubu düğme görüntüsü seçin tüm nesneleri seçme.

 2. Yeniden grubu sağ tıklatın ve ardından resim olarak Kaydetseçeneğini tıklatın.

 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, kayıt türü listesinden bir grafik dosyası türü seçin.

  Not: En iyi sonuçları elde etmek için Aygıttan bağımsız bit eşlemseçin. Bu dosya türü gruplandırılmış arka plan nesnelerine karşı saydamlık görünümünü korur.

 4. Değiştir'e tıklayın.

 5. Çözünürlüğü Değiştir iletişim kutusunda, kullanın ve Tamam' ı tıklatın, yazdırma türünü eşleşen çözünürlüğü seçin.

 6. Dosya adı kutusuna resim için bir ad yazın.

 7. Kayıt yeri listesinde, resmi kaydetmek istediğiniz konumu seçin ve sonra Kaydet'itıklatın.

 8. Gruplandırılmış nesneleri seçip DELETE tuşuna basarak nesneleri silin. Özgün nesneleri korumak isterseniz, kazıma alanıiçin Grup sayfanın dışına sürükleyin.

 9. Ekle menüsünde, Resimüzerine gelin.

 10. Resim Ekle iletişim kutusunda, resmi kaydettiğiniz yere gidin, seçin ve sonra Ekle' ı tıklatın.

Notlar: 

 • Bu yordamları tüm durumlarda istenen sonucu elde etmez. Örneğin, bir ana sayfada veya bir sayfa arka planını kaplayan saydam bir nesne etkisini alma Grup nesneleri mümkün olmayacaktır.

 • En iyi sonuçları elde etmek için yayınınızı PostScript veya PCL yazıcıda yazdırılması durumunda saydamlık kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, bir çizim programında saydam görünmesini donuk resimler oluşturmak için kullanın.

Otomatik düzeltme

Renk tonu ile saydamlığını değiştirme      Nesnenin saydamlığını yüzde 0 olarak otomatik olarak sıfırlamak için bu Düzelt'e tıklayın.

Bu düzeltme kullanırsanız, bu nesnenin altındaki tüm nesneleri görmek mümkün olmayacaktır. Bir renk tonu veya gölge düz renkli bir arka plana görüntülenen bu bölümlerin saydam nesnenin görünümünü de kaybedersiniz. Bu efektleri korumak için sorunu el ile düzeltme gerekir.

El ile düzeltme

El ile ilgili bu sorunu düzeltmek için aşağıdakilerden birini yapın:

Bir renk tonu veya gölge saydamlığını değiştirme

Yalnızca tek bir rengin saydam nesneden gösterir nesneler için aşağıdaki yordamları uygulayın. Düz renkli arka plan saydam nesnenin görünümünü yeniden oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Nesnenin saydamlığını yüzde 0 olarak sıfırlayın.

  Saydam dolgulu bir nesne için

  1. Nesneyi sağ tıklatın ve Nesne Biçimlendir'iseçin.

  2. Renkler ve çizgiler sekmesinde, Dolgualtında saydamlık % 0olarak ayarlamak için Saydamlık kaydırıcısını kullanın.

  Bir nesne için saydam çizgili

  1. Nesneyi sağ tıklatın ve Nesne Biçimlendir'iseçin.

  2. Renkler ve çizgiler sekmesinde, Çizgialtında saydamlık % 0olarak ayarlamak için Saydamlık kaydırıcısını kullanın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 2. Nesneyi seçin ve sonra bir renk tonu veya gölge uygulamak.

  Dolgu için

  1. Nesneyi sağ tıklatın ve Nesne Biçimlendir'iseçin.

  2. Renkler ve çizgiler sekmesinde, Dolgualtında Dolgu Efektleri'nitıklatın.

  3. Dolgu Efektleri iletişim kutusunda, renk tonu sekmesini tıklatın ve renk tonu veya gölgeyi seçin ve Tamam' ı tıklatın.

Not: Renk tonları veya bir renk tonları yalnızca yüzde 10 adımlarla seçebilirsiniz. Tam renk tonu ya da düz renkli arka plan karşı saydamlık görünümünü gölgelendirmek eşleştirmek mümkün olmayabilir.

Nesneleri resim olarak kaydedin ve bunların yerinde resim ekleme

Aşağıdaki yordamlar bir veya daha fazla arka plan nesne kısmen ele saydam nesneler için geçerlidir. Yayınınızdaki nesneleri yerine kullanabileceğiniz resim oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Saydamlık tarafından etkilenir ve sonra sağ tıklatın ve grubu düğme görüntüsü seçin tüm nesneleri seçme.

 2. Yeniden grubu sağ tıklatın ve ardından resim olarak Kaydetseçeneğini tıklatın.

 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, kayıt türü listesinden bir grafik dosyası türü seçin.

  Not: En iyi sonuçları elde etmek için Aygıttan bağımsız bit eşlemseçin. Bu dosya türü gruplandırılmış arka plan nesnelerine karşı saydamlık görünümünü korur.

 4. Değiştir'e tıklayın.

 5. Çözünürlüğü Değiştir iletişim kutusunda, kullanın ve Tamam' ı tıklatın, yazdırma türünü eşleşen çözünürlüğü seçin.

 6. Dosya adı kutusuna resim için bir ad yazın.

 7. Kayıt yeri listesinde, resmi kaydetmek istediğiniz konumu seçin ve sonra Kaydet'itıklatın.

 8. Gruplandırılmış nesneleri seçip DELETE tuşuna basarak nesneleri silin. Özgün nesneleri korumak isterseniz, kazıma alanıiçin Grup sayfanın dışına sürükleyin.

 9. Ekle menüsünde, Resimüzerine gelin.

 10. Resim Ekle iletişim kutusunda, resmi kaydettiğiniz yere gidin, seçin ve sonra Ekle' ı tıklatın.

Notlar: 

 • Bu yordamları tüm durumlarda istenen sonucu elde etmez. Örneğin, bir ana sayfada veya bir sayfa arka planını kaplayan saydam bir nesne etkisini alma Grup nesneleri mümkün olmayacaktır.

 • En iyi sonuçları elde etmek için yayınınızı PostScript veya PCL yazıcıda yazdırılması durumunda saydamlık kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, bir çizim programında saydam görünmesini donuk resimler oluşturmak için kullanın.

Otomatik düzeltme

Renk tonu ile saydamlığını değiştirme      Nesnenin saydamlığını yüzde 0 olarak otomatik olarak sıfırlamak için bu Düzelt'e tıklayın.

Bu düzeltme kullanırsanız, bu nesnenin altındaki tüm nesneleri görmek mümkün olmayacaktır. Bir renk tonu veya gölge düz renkli bir arka plana görüntülenen bu bölümlerin saydam nesnenin görünümünü de kaybedersiniz. Bu efektleri korumak için sorunu el ile düzeltme gerekir.

El ile düzeltme

El ile ilgili bu sorunu düzeltmek için aşağıdakilerden birini yapın:

Bir renk tonu veya gölge saydamlığını değiştirme

Yalnızca tek bir rengin saydam nesneden gösterir nesneler için aşağıdaki yordamları uygulayın. Düz renkli arka plan saydam nesnenin görünümünü yeniden oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Nesnenin saydamlığını yüzde 0 olarak sıfırlayın.

  Saydam dolgulu bir nesne için

  1. Nesneyi seçin.

  2. Biçimlendirme araç çubuğunda, Dolgu rengi düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın ve sonra Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın.

  3. Renkler iletişim kutusunda, Standart sekmesini tıklatın ve sonra Saydamlık % 0olarak ayarlamak için Saydamlık kaydırıcısını kullanın.

  Bir nesne için saydam çizgili

  1. Nesneyi seçin.

  2. Biçimlendirme araç çubuğunda Çizgi rengi düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın ve sonra Daha fazla çizgi rengitıklatın.

  3. Renkler iletişim kutusunda, Standart sekmesini tıklatın ve sonra Saydamlık % 0olarak ayarlamak için Saydamlık kaydırıcısını kullanın.

 2. Nesneyi seçin ve sonra bir renk tonu veya gölge uygulamak.

  Dolgu için

  1. Biçimlendirme araç çubuğunda, Dolgu rengi düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın ve sonra Dolgu Efektleri'nitıklatın.

  2. Dolgu Efektleri iletişim kutusunda, renk tonu sekmesini tıklatın ve sonra renk tonu veya istediğiniz gölgeyi seçin.

  Bir satır için

  1. Biçimlendirme araç çubuğunda Çizgi rengi düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın ve sonra Çizgi desenleritıklatın.

  2. Çizgi desenleri iletişim kutusunda, renk tonları sekmesini tıklatın ve sonra renk tonu veya istediğiniz gölgeyi seçin.

Not: Renk tonları veya bir renk tonları yalnızca yüzde 10 adımlarla seçebilirsiniz. Tam renk tonu ya da düz renkli arka plan karşı saydamlık görünümünü gölgelendirmek eşleştirmek mümkün olmayabilir.

Nesneleri resim olarak kaydedin ve bunların yerinde resim ekleme

Aşağıdaki yordamlar bir veya daha fazla arka plan nesne kısmen ele saydam nesneler için geçerlidir. Yayınınızdaki nesneleri yerine kullanabileceğiniz resim oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Seçin ve saydamlığı tarafından etkilenen tüm nesneleri gruplandırma.

  Nasıl mı?

  1. Nesne Seç aracı İşaretçi düğmesi tıklatın ve ardından grubunda istediğiniz nesnelerin çevresinde bir seçim kutusunu sürükleyin.

  2. Seçim kutusunun sağ alt köşesindeki grubu düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 2. Grubu sağ tıklatın ve ardından resim olarak Kaydetseçeneğini tıklatın.

 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, kayıt türü listesinden bir grafik dosyası türü seçin.

  Not: En iyi sonuçları elde etmek için Aygıttan bağımsız bit eşlemseçin. Bu dosya türü gruplandırılmış arka plan nesnelerine karşı saydamlık görünümünü korur.

 4. Değiştir'e tıklayın.

 5. Çözünürlüğü Değiştir iletişim kutusunda, kullanın ve Tamam' ı tıklatın, yazdırma türünü eşleşen çözünürlüğü seçin.

 6. Dosya adı kutusuna resim için bir ad yazın.

 7. Kayıt yeri listesinde, resmi kaydetmek istediğiniz konumu seçin ve sonra Kaydet'itıklatın.

 8. Gruplandırılmış nesneleri seçip DELETE tuşuna basarak nesneleri silin. Özgün nesneleri korumak isterseniz, kazıma alanıiçin Grup sayfanın dışına sürükleyin.

 9. Ekle menüsünde Resim'in üzerine gelin ve Dosyadan'ı tıklatın.

 10. Resim Ekle iletişim kutusunda, resmi kaydettiğiniz yere gidin, seçin ve sonra Ekle' ı tıklatın.

Notlar: 

 • Bu yordamları tüm durumlarda istenen sonucu elde etmez. Örneğin, bir ana sayfada veya bir sayfa arka planını kaplayan saydam bir nesne etkisini alma Grup nesneleri mümkün olmayacaktır.

 • En iyi sonuçları elde etmek için yayınınızı PostScript veya PCL yazıcıda yazdırılması durumunda saydamlık kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, bir çizim programında saydam görünmesini donuk resimler oluşturmak için kullanın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×