Properties Özelliği

Uygulandığı öğe

AccessObject Nesnesi

Control Nesnesi

Label Nesnesi

Page Nesnesi

SubForm Nesnesi

BoundObjectFrame Nesnesi

CurrentProject Nesnesi

Line Nesnesi

PageBreak Nesnesi

TabControl Koleksiyonu

CheckBox Nesnesi

CustomControl Nesnesi

ListBox Nesnesi

Rectangle Nesnesi

TextBox Nesnesi

CodeProject Nesnesi

Form Nesnesi

ObjectFrame Nesnesi

Report Nesnesi

ToggleButton Nesnesi

ComboBox Nesnesi

GroupLevel Nesnesi

OptionButton Nesnesi

Section Nesnesi

CommandButton Nesnesi

Image Nesnesi

OptionGroup Nesnesi

SmartTag Nesnesi

AccessObject, CodeProject ve CurrentProject nesnelerine uygulanan Properties özelliği.

Bir AccessObject, CurrentProject veya CodeProject nesnesinin AccessObjectProperties koleksiyonuna başvuru döndürür.

ifade.Properties

ifade Gerekli. Yukarıdaki nesnelerden birini döndüren bir ifade.

Notlar

AccessObjectProperties koleksiyonu nesnesi, bir AccessObject, CurrentProject veya CodeProject nesnesiyle ilgili tüm özelliklerin koleksiyonudur. Üye nesnenin dizinini veya üye nesnenin adı olan bir dize ifadesini kullanarak koleksiyonun tek tek üyelerine başvurabilirsiniz. Koleksiyondaki ilk üye nesnenin dizin değeri 0'dır ve koleksiyondaki üye nesnelerin toplam sayısı da AccessObjectProperties koleksiyonunun Count özelliğinin değeri eksi 1'dir.

Bir CurrentData nesnesinden erişilen bir koleksiyonun üyesi olan bir AccessObject nesnesinden özellik döndürmek için Properties özelliğini kullanamazsınız.

SmartTag nesnesine uygulanan Properties özelliği.

Belirli bir akıllı etiketin özellik koleksiyonunu gösteren bir SmartTagProperties koleksiyonu döndürür.

ifade.Properties()

ifade Gerekli. SmartTag nesnesi döndüren bir ifade.

Uygulandığı Öğe listesindeki tüm diğer nesnelere uygulanan Properties özelliği.

Bir denetimin Properties koleksiyonu nesnesine başvuru döndürür.

ifade.Properties

ifade Gerekli. Uygulandığı Öğe listesindeki nesnelerden birini döndüren bir ifade.

Notlar

Properties koleksiyonu nesnesi, bir denetim ile ilgili tüm özelliklerin koleksiyonudur. Üye nesnenin dizinini veya üye nesnenin adı olan bir dize ifadesini kullanarak koleksiyonun tek tek üyelerine başvurabilirsiniz. Koleksiyondaki ilk üye nesnenin dizin değeri 0'dır ve koleksiyondaki üye nesnelerin toplam sayısı da Properties koleksiyonunun Count özelliğinin değeri eksi 1'dir.

Örnek

Aşağıdaki yordam, bir formdaki denetimlerle ilişkili tüm özellikleri Hata Ayıklama penceresine yazdırmak için Properties özelliğini kullanır. Bu kodu çalıştırmak için, forma cmdListProperties adlı bir komut düğmesi yerleştirin ve formun Bildirimler bölümüne aşağıdaki kodu yapıştırın. Hata ayıklama penceresindeki özellik listesini yazdırmak için komut düğmesine tıklayın.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×