Projenizin başlangıç tarihini ya da bitiş tarihini ayarlama

Projenizin başlangıç tarihini ya da bitiş tarihini ayarlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Varsayılan olarak, tüm yeni projelerin başlangıç tarihi güncel tarihtir. Şüphesiz, bunu farklı bir başlangıç zamanı olarak değiştirebilirsiniz. Ayrıca, projeyi bir bitiş tarihinden itibaren zamanlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

İpucu: Proje yönetimi    Yapabiliyorsanız başlangıç saatini projenizden zamanlayın. Başlangıç tarihinden itibaren zamanlamanın tarafından proje tamamlanmış olması gereken tarihi bildiğiniz bile, en fazla esnekliği da sağlar.

Zamanlama, proje başlangıç tarihi veya bitiş tarihi

 1. Proje > Proje Bilgileri'ni tıklatın.

 2. Zamanlama başlangıcı listesinde Proje Başlangıç Tarihi veya Proje Bitiş Tarihi'ni seçin.

 3. Başlangıç tarihi veya Bitiş tarihi kutusuna, zamanlamayı başlatmak istediğiniz tarihi girin.

İpucu

Açıklama

Yalnızca bir zamanlama yöntemi seçin

Bir proje tek seferde yalnızca başlangıç tarihinden veya bitiş tarihinden itibaren zamanlanabilir. Aynı anda her iki tarihe göre de zamanlama yapılamaz.

Projenin başlangıç zamanını taşıma

Proje başlangıç tarihini veya bitiş tarihini istediğiniz zaman, proje planını oluşturduktan sonra bile değiştirebilirsiniz. Proje > Projeyi Taşı'yı tıklatın.

Bir projeyi taşırken, Project'in yapılan fiili çalışma ile ilgili tarihleri de taşımasını isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Görevlerin fiili ve tamamlanmamış bölümlerinin taşınması üzerinde daha fazla denetim sahibi olmak için, taşıma işleminden önce Proje Güncelleştirme özelliğini kullanın. Proje > Proje Güncelleştirme'yi tıklatın ve sonra Tamamlanmayan çalışmayı yeniden başlat seçeneğini belirtin. Şimdi de, tamamlanmamış çalışmanın sonrası için zamanlanabileceği gelecek bir zaman ayarlayın; görevlerdeki fiili tarihler taşınmaz. Bunu yaptıktan sonra Projeyi Taşı özelliğini kullanabilirsiniz.

Bitiş tarihinden itibaren zamanlamanın avantajları

Projenin belirli bir son tarihte bitmesi için ne zaman başlaması gerektiğini belirlemek istiyorsunuz. Projedeki çalışma başladığında başlangıç tarihinden itibaren zamanlamaya geri dönmek hala iyi bir fikir olabilir.

Projenizin ne zaman başlayacağından emin değilsiniz.

Proje yönetiminde kullandığınız yöntem bitiş tarihinden itibaren zamanlamanızı gerektirir.

Project bir bitiş tarihinden itibaren zamanladığında ne olur?

Yeni görevler girdiğinizde, Project bu görevlere otomatik olarak En Geç (EG) kısıtlama atar. Diğer kısıtlamaları ancak gerekiyorsa ayarlamalısınız.

Görevin bitiş tarihini değiştirmek için Gantt çubuğunu sürüklerseniz, Project otomatik olarak Son Bitiş Tarihi (SBTT) kısıtlamasını atar.

Projenizdeki kaynakların fazla yüklenmesini azaltmak için otomatik dengeleme kullanıyorsanız, Project otomatik olarak kaynak kullanılabilirliğini dengeleme amacıyla dengeleme gecikmesi olarak negatif bir sayı ekler. Proje bitiş tarihine göre zamanlandığından, negatif dengeleme gecikmeleri görevin öncesine değil sonrasına süre ekler.

Daha önce başlangıç tarihine göre zamanlanmış bir projeyi bitiş tarihine göre zamanlanacak şekilde değiştiriyorsanız, Project görevlerden ve atamalardan tüm dengeleme gecikmelerini ve dengeleme bölmelerini otomatik olarak kaldırır.

Tarih kısıtlamalarına dikkat edin

Başlangıç tarihini değiştirdiğiniz halde bitiş tarihi değişmiyorsa, görevlerden birine veya birden çoğuna tarih kısıtlaması uygulanmış olabilir. Tüm sınırlamaların gerekli ve uygun olduğundan emin olmak için planınızdaki sınırlamaları gözden geçirin. Bir görevin kısıtlamalarını görüntülemek için, göreve sağ tıklayın, Bilgi seçeneğine ve ardından Gelişmiş sekmesine tıklayın.

Görevlerle ilgili bildirilen fiili ilerlemeye dikkat edin

Başlangıç tarihini değiştirdiğiniz halde bitiş tarihi değişmiyorsa, görevlerden birinde veya birden çoğunda fiili ilerleme bildirilmiş olabilir veya bu görevlere tarih kısıtlaması uygulanmış olabilir. Tüm sınırlamaların gerekli ve uygun olduğundan emin olmak için planınızdaki sınırlamaları gözden geçirin. Bir görevin kısıtlamalarını görüntülemek için, görevi sağ tıklatın, Bilgi seçeneğini ve ardından Gelişmiş sekmesini tıklatın.

Proje başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında daha fazla bilgi

Sayfanın Başı

Bu yönergeler, Microsoft Project 2007'ye özgüdür.

Zamanlama, proje başlangıç tarihi veya bitiş tarihi

 1. Proje menüsünde Proje Bilgileri'nitıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başlangıç tarihinden itibaren zamanlamak için Zamanlama Başlangıcı listesinde Proje başlangıç tarihi tıklatın.

  • Bitiş tarihinden zamanlamak için Zamanlama Başlangıcı listesinde Proje Bitiş Tarihi'ni tıklatın.

 3. Başlangıç tarihi veya Bitiş tarihi kutusuna, zamanlamayı başlatmak istediğiniz tarihi girin.

 • Başlatabilmeniz için son tarih tanımlamak istediğiniz çünkü bitiş tarihinden zamanlamak tercih ederseniz proje ve hala göre bitiş bitiş tarihi, bu genellikle hala geri proje üzerinde çalışmayı başladığı başlangıç tarihinden itibaren zamanlamanın için geçiş yapmak için bir fikirdir. Bu, açıkça projenizin ilerleme durumunu görmek ve etmenleri ve bitiş tarihini değiştirmek neden olabilecek durumlarda izlemek için yardımcı olur.

 • Projeyi Proje başlangıç tarihi veya proje bitiş tarihinin herhangi bir zamanda yalnızca zamanlanabilir. Bu iki tarihlerden aynı anda zamanlanması yapamazsınız. Proje başlangıç tarihinden zamanlarken, proje bitiş tarihi proje değişikliklerinizi otomatik olarak hesaplanır. Proje Bitiş tarihinden itibaren zamanladığınızda, proje başlangıç tarihi otomatik olarak hesaplanır. Otomatik olarak hesaplanan tarihini değiştirmek için şu anda hesaplanan tarihinden proje planlaması için değiştirme veya tarih hesaplama ayarlar projenizdeki görevler değişiklikler yapmak.

 • Başlangıç tarihini değiştirdikten sonra bitiş tarihini değişmiyorsa, bir veya daha fazla görevler uygulanmış bir tarih kısıtlama sahip olabilir. Tüm gerekli ve uygun olduğundan emin olmak için planınızda kısıtlamaları gözden geçirin. (Bir görevin sınırlamaları görüntülemek için görevi seçin ve sonra Araçlar menüsünde, Görev sürücüleri' ı tıklatın.)

 • Başlangıç tarihi, bitiş tarihini değiştirmenizin değişmiyorsa, bir veya daha fazla görevleri ya da bildirilen fiili ilerleme veya olabilir uygulanmış bir tarih sınırlama vardır. Tüm gerekli ve uygun olduğundan emin olmak için planınızda kısıtlamaları gözden geçirin. (Bir görevin sınırlamaları görüntülemek için görevi seçin ve sonra Araçlar menüsünde, Görev sürücüleri' ı tıklatın.)

 • Proje başlangıç tarihi değiştirebilir veya bitiş tarihi proje planını yapı bile sonra istediğiniz zaman. Örneğin, çalışıyorsanız karşılamak üzere belirli bir bitiş tarihini ve zamanlamanızı şu anda bu tarihten genişletir, başlangıç tarihi, bitiş tarihinden daha önce otomatik olarak ayarlamak için el ile ayarlayabilirsiniz. Proje başlangıç tarihi taşımak ya da bitiş tarihi için Çözümleme araç çubuğunda Tarihleri ayarlayın'ı tıklatın. Bu makro yeni başlangıç tarihini değişimleri Görev tarihleri değiştirir veya bitiş tarihi proje.

Bir başından zamanlama hakkında daha fazla tarihi veya bitiş tarihini öğrenin

Neredeyse tüm proje bilinen başlangıç tarihinden itibaren zamanlanan. Başlangıç tarihinden itibaren zamanlamanın tarafından proje tamamlanmış olması gereken tarihi bildiğiniz bile, en fazla esnekliği da sağlar.

İçinde bu bitiş tarihinden itibaren zamanlamak en iyi birkaç durumlarda olabilir, ancak vardır. Örneğin, bu genellikle bir bitiş zamanlamak için denetlenebilir ne zaman tarihi:

 • Belirli bir tarihte tamamlanması için bir projenin ne zaman başlatmalısınız tarihi tanımlamak istediğiniz.

 • Ne zaman emin olmadığınız projenizi (örneğin, başlangıç tarihi, başka bir kaynaktan çalışma alanınızı gerçekleştireceği bağlıdır ve çalışan varış tarihini henüz bilinmiyor varsa) başlar.

 • Proje yönetiminde kullandığınız yöntem bitiş tarihinden itibaren zamanlamanızı gerektirir.

Bitiş tarihinden itibaren zamanlanan bir proje ile çalışırken, Microsoft Office Project bazı işlemleri gibi projelerde işleme yöntemindeki farklılıkları göz önünde bulundurun. Bitiş tarihinden itibaren zamanlanan bir projede:

 • Yeni görevler girdiğinizde, Office Project için bu görevleri otomatik olarak geç (EG) kısıtlama atar. Yalnızca gerekli olup olmadığını, diğer sınırlamalara ayarlamanız gerekir.

 • Görevin bitiş tarihini değiştirmek için Gantt çubuğunu sürüklerseniz, Office Project otomatik olarak bir bitiş (SBTT) kısıtlaması atar.

 • Projenizde kaynak fazla yüklemeleri azaltmak için otomatik olarak seviyelendirme kullanıyorsanız, Office Project otomatik olarak seviyelendirme gecikmesi kaynak kullanılabilirliğini Dengeleme sağlamak için negatif bir sayı ekler. Proje Bitiş tarihinden zamanlanmış olduğundan, negatif seviyelendirme gecikmelerini saat sonra bir görevi yerine önce bir görev ekleyin.

Daha önce bir başlangıç tarihinden itibaren zamanlanan ve böylece artık bitiş tarihinden itibaren zamanlanan bir proje değiştirirseniz, Office Project otomatik olarak tüm gecikmeler Dengeleme ve bölünmeler görevler ve atamalarını seviyelendirme kaldırır.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×