Projenizde bolluğu gösterme

Projenizde bolluğu gösterme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bolluk ("kayan" da denir), bir görevin başka bir görevle çakışmadan önce kayabileceği zaman miktarıdır. Görevleri zamanladığınızda projeniz için otomatik olarak hesaplanır, böylece zamanlamanız gecikme riski ile karşı karşıya kaldığında onu yedek zaman olarak kullanabilirsiniz.

Bolluk (kaydırma) hakkında bilgi edinin

Varsayılan olarak ve tanım gereği, bolluk değeri sıfır (0) olan bir görevi kritik görev olarak kabul edilir. Kritik bir görev gecikirse, proje bitiş tarihi de geciktirilir. Kritik yolunuz için biraz bolluk oluşturmak istiyorsanız, Proje Seçenekleri iletişim kutusunun (Dosya > Seçenekler) Hesaplama Seçenekleri sekmesindeki Bolluk buna eşit veya bundan küçükse görevler kritiktir kutusundaki varsayılan bolluk ayarını değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Projenizin kritik yolunu gösterme ve Proje görevleri nasıl zamanlar: Perde arkası.

Projenizin zamanında bitmesini sağlamak için, bolluğa sahip ve kritik yolda olmayan görevleri daha iyi hale getirmeyi deneyin. Örneğin, bir görevi geciktirmek için serbest bolluğu kullanın ya da zamanlamanın kaymasını önlemek için onun kaynağını başka bir göreve atayın.

Toplam bolluk pozitif veya negatif olabilir. Negatif bir bolluk değeri, görev için zamanlanmış yeterli süre olmadığını ve projenizin bitiş tarihinin kaymaması için daha fazla zaman gerektiğini belirtir.

Projenin serbest bolluğu nasıl hesapladığını merak ediyorsanız, Başlangıç Bolluğu ve Bitirme Bolluğu alanlarını herhangi bir görev görünümüne ekleyin (o görünümde Yeni Sütun Ekle'yi tıklatın ve alanları seçin). Başlangıç bolluğu, bitiş tarihinden zamanlanmış projeleri düzeltirken yararlıdır ve erken başlangıç ile geç başlangıç tarihleri arasındaki farkı gösterir. Bitirme bolluğu, başlangıç tarihinden zamanlanmış projeleri düzeltirken yararlıdır ve erken bitiş ile geç bitiş tarihleri arasındaki farkı gösterir. Her iki bolluk miktarından küçük olanı serbest bolluk miktarıdır.

İşte size kayan veya bolluk hakkında unutmamanız gereken birkaç nokta.

İpuçları

Açıklamaları

Esnek olmayan kısıtlamaları karşı dikkatli olun

Bir tarihe kısıtlanmış bir görevin, ardılın kısıtlamada belirtilen tarihte başlaması için çok geç olan bir öncülü varsa, negatif bolluk meydana gelebilir. Negatif bolluk, projenizin bitiş tarihini bile kısıtlayabilir.

Son tarihler toplam bolluğu değiştirir

Son tarihler görevler üzerindeki toplam bolluğu etkileyebilir. Görevin toplam bolluğu bitmeden önce bir son tarih girerseniz, görevin geç bitiş tarihi değil de son tarih kullanılarak toplam bolluk yeniden hesaplanır. Toplam bolluk sıfıra ulaşırsa görev kritik hale gelebilir.

Bolluk (kaydırma) bulmak için Ayrıntılı Gantt görünümü kullanma

 1. Görünüm > Diğer Görünümler > Daha Fazla Görünüm'ü tıklatın.

  Diğer Görünümler menüsünde Daha Fazla Görünüm

 2. Görünümler listesinde Ayrıntılı Gantt'ı çift tıklatın.

 3. Görünüm > tablolar> zamanlaması.

  Tablolar menüsünde Zamanlama girdisi

 4. Bir görevi tıklatın ve Serbest Bolluk ile Toplam Bolluk alanlarında bolluk değerlerini görüntüleyin.

  Serbest Bolluk ve Toplam Bolluk alanlarını görmüyorsanız, o alanlara geçmek için Sekme tuşuna basın.

  İpucu: Zamanlama sorunların çözmek için görevleri bolluk değeri bulunmayan evrelerden çok fazla bolluk değeri bulunan evrelere taşıyabilirsiniz.

Not: Negatif bolluk değerleri zamanlamada tutarsızlığına işaret ediyor olabilir. Örneğin, kendi bitiş tarihinden önce başlaması gereken başka bir görevle Bitiş-Başlangıç (FS) bağımlılığı olan bir görev negatif bolluk değeri gösterir. Negatif bolluk, bir görev kendi son tarihinden sonra bitecek şekilde zamanlandığında da görülebilir.

Zamanlamanızda el ile yedek süre ekleme

Projede belli miktarda yedek süre olması her zaman iyidir, ancak kendi yedek sürenizi eklemek isteyeceğiniz durumlar da olabilir. El ile yedek süre ekleme konusunda daha fazla bilgi için bkz.:

Bu yönergeler, Microsoft Project 2007'ye özgüdür.

Bolluk (kaydırma) hakkında bilgi edinin

Diğer görev veya proje bitiş tarihi bundan etkilenir önce ne kadar süreyle görevler geciktirilebileceği Zamanlamanızdaki bolluk miktarını gösterir. Bolluk Zamanlamanızdaki oluştuğu yeri biliyorsanız, görevler zamanlamayı belirli aşamaları bolluğu olmayan ve diğer evreleri çok fazla zaman taşıyabilirsiniz.

Serbest Bolluk, ardıl görevini Gecikmeli önce bir görevin geciktirilebileceği süre miktarı olur. Serbest Bolluk alanını bir görev için gecikme kullanılabilir dilediğiniz zaman olup olmadığını belirlemek için kullanın. Bir görev üzerinde daha uzun bir kaynak gereksinimlerini veya başka bir göreve bir kaynak atamak istiyorsanız, bu yararlı olabilir. Serbest Bolluk alanında, geciken bir zamanlama kurtarmak nasıl saptamak için de kullanabilirsiniz.

Toplam Bolluk proje bitiş tarihinden önce bir görevin geciktirilebileceği süre Gecikmeli olur. Toplam Bolluk pozitif veya negatif olabilir. Toplam Bolluk pozitif bir sayıysa, görevin proje bitiş tarihinin gecikmesine neden olmadan geciktirilebileceği süre miktarını gösterir. Toplam Bolluk negatif bir sayıysa, proje bitiş tarihi ve böylece kaydedilmelidir süreyi değil Gecikmeli gösterir. Negatif bolluk olmadığını yeterince zaman görev için zamanlanmış ve kısıtlama tarihlerine göre nedeni genellikle gösterir.

Varsayılan olarak ve tanımı, 0 bolluk olan görev kritik görevolarak kabul edilir. Kritik görev gecikirse, proje bitiş tarihini de Gecikmeli.

Bolluk (kaydırma) bulmak için Ayrıntılı Gantt görünümü kullanma

 1. Görünüm menüsünde, Diğer görünümler' i tıklatın.

 2. Görünümler listesinde Ayrıntılı Gantt' ı tıklatın ve Uygula' yı tıklatın.

 3. Görünüm menüsünde, Tabloüzerine gelin ve Zamanlaöğelerini tıklatın.

  Görünümünün grafik bölümünde, görevler, sağına ince çubuklar olarak bolluk görünür ile bolluk değerlerini normal Gantt çubuklarının bitişik.

  Görünümünün sayfa bölümüne görünür değillerse Serbest Bolluk ve Toplam Bolluk alanlara geçmek için SEKME tuşuna basın.

Notlar: 

 • Bolluk Zamanlamanızdaki oluştuğu yeri biliyorsanız, görevler zamanlamayı belirli aşamaları bolluğu olmayan ve diğer evreleri çok fazla zaman taşıyabilirsiniz.

 • Bolluk değerlerini de bir zamanlama tutarsızlık gösterebilir. Örneğin, negatif Bolluk değeri bir görev ile ardıl görevin bitiş-başlangıç bağımlılığı vardır, ancak ardıl görev ilk görev sonuna önceki bir başlatılması gereken tarih sınırlaması varsa oluşur. Görev kendi son tarihten sonra bitirmek için zamanlandığında Negatif bolluk da oluşabilir.

Görev alanları bolluk (kaydırma) bulmak için kullanın

Erken başlangıç, erken bitiş, geç başlangıç ve geç bitiş alanları gecikmeler çözümlemek ve zamanlamanızın herhangi bir kullanılabilir bolluk zamanı bulmak için bir görev görünümüne ekleyin.

Erken başlangıç ve erken bitiş alanları

İlk bir görev oluşturduğunuzda, zamanlanan başlangıç ve bitiş tarihlerini gibi kendi erken başlangıç ve bitiş tarihlerini erken aynı vardır. Görev öncül ve ardıl görevlere bağlayın ve herhangi bir tarih kısıtlamalar uygulamak gibi erken başlangıç erken bitirme tarihleri olası en erken bu görev tarihleri gibi hesaplanır başlangıç ve tüm Öncüller ve Ardıllar de başlatıp bitmesi bitiş ilgili kişinin erken başlatma ve erken bitiş tarihlerini. Görev üzerindeki seviyelendirme gecikmesi varsa, bu gecikme de erken başlangıç ve bitiş tarihlerini halinde dahil edilir. Sabit süreli bu hesaplamaları temel alır.

Geç başlangıç ve geç bitiş alanları

İlk bir görev oluşturduğunuzda, onun geç bitiş tarihi aynı proje bitiş tarihi ve görev süreeksi proje bitiş tarihi olarak, geç başlangıç tarihine hesaplanır ' dir. Öncüller ve Ardıllar görev bağlantısı ve diğer sınırlamalara herhangi bir uygulama gibi Project geç başlangıç tarihinden bu görevin tüm öncül ve ardıl görevler de başlatıp kendi geç başlangıç ve geç bitiş çalışmaya olası son tarihi olarak hesaplar bitiş tarihlerini.

Benzer şekilde, bu görevin bitiş olası en geç tarihine tüm öncül ve ardıl görevler de başlatıp bitmesi kendi geç başlangıç ve geç bitiş tarihlerini olarak geç bitiş tarihine hesaplanır. Ardıl görevler üzerinde seviyelendirme gecikmesi varsa, bu gecikme de tarihi geç başlangıç ve geç bitiş alanlarında dahil edilir. Sabit süreli bu hesaplamaları temel alır.

Son tarihler oluşturmak için kullanın (kaydırma) bolluk

Microsoft Office Project 2007içinde bir görev için son tarihler ayarlayabilirsiniz. Son tarihler geç bitirme tarihleri, geriye doğru hesaplamave Toplam Bolluk görevin hesaplanması etkiler.

Son tarihi genellikle bir görev için en geç bitiş ayarlar ve dolayısıyla geriye geçişi etkiler. Aşağıdaki durumlarda bu kural için özel durumlar açıklanmaktadır:

 • Geç bitirme (BŞGT) veya gerekir bitiş (BTGT) kısıtlama ayrıca bir görev varsa ve tarih seçtiğiniz, erken bitirme eşittir.

 • Öteleme eksi geç başlatma tarihi görevin ardılları biri için son tarih değilse, geç bitirme ardıl görevin geç başlatma öteleme eksi eşittir.

 • Bir görev başlangıç yok daha sonra'den (SBŞT) veya bitiş (SBTT) kısıtlaması de varsa, geç bitirme en erken erken bitiş, son tarih ve herhangi bir ardıl 's geç başlatma alanında öteleme eksi olur.

Diğer görev kısıtlamalarını görev son tarihi ile üzerinde de geç başlatma etkileyen veya erken başlangıç tarihlerini. Örneğin, bir görevin geç başlangıç tarihi artı süresinin gerekmeyen geç bitiş tarihini eşit değil.

Geç (EG) kısıtlamaları olan görevleri genellikle son tarihte biteceği, ancak öncül görevlerin görev son tarihinden ötesinde anında. Bu durumda, Office Project 2007 son ihlal ediliyor bir gösterge görüntüler.

Projeyi bitiş tarihinden itibaren zamanladığınızda, son tarihler görevin geç bitirme da etkiler. Bir görevi genellikle son tarihte bitirmek için zamanlandığı olsa da, örneğin, bir MSO kısıtlaması ile öncül görev son tarihinden ötesinde anında iletme ve Office Project 2007 son ihlal ediliyor bir gösterge görüntüler.

Projeler Dengeleme için Serbest Bolluk (kaydırma) Gözden geçirme

Başlangıç Bolluğu ve Bitirme Bolluğu alanlarını herhangi bir görev görünümüne nasıl Serbest Bolluk gözden geçirmek istediğinizde hesaplanmıştır ekleyin.

Başlangıç Bolluğu alan en erken başlangıç ve geç başlangıç tarihleri arasındaki farkı temsil eden süreyi içerir. Bitirme Bolluğu alanında süre farkını erken bitirme ve geç bitiş tarihlerini gösteren içerir. Daha küçük başlangıç boşluk ve bolluk tutarları bitiş Serbest Bolluk miktarını belirler kullanılabilir, başka bir deyişle, bir görevin süresini ardıl görevin başlangıç tarihini etkilemeden geciktirilebileceği.

Görevin başlangıç tarihi ve son tarih bir fiili varsa, Başlangıç Bolluğu 0 ve Bitirme Bolluğu görevin arasındaki fark ise, bitiş tarihi ile son tarih.

Başlangıç Bolluğu seviyelendirme proje bitiş tarihinden itibaren zamanlanan durumlarda yararlıdır. Bitirme Bolluğu başlangıç tarihinden zamanlanmış projeler için seviyelendirme yaparken yararlı olur.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×