Projeler arası bağımlılıkları oluşturma ve yönetme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Projeler arası bağımlılıklar, projenin başarılı olması için başka bir proje teslim edilebilir öğelerin tamamlanmasına bağımlı olduğunu göstermeyecek bir yol sağlar. Projeler arası bağımlılıklar ayarlayarak, zamanlama vardiyalarıyla projeleri belgeleyin ve izleyebilirsiniz.

Projeler arası bağımlılıklar kurulumu iki bölümlü bir işlemdir. Öncelikle projenin teslim edilebilirleri tanımlamanız gerekir. Teslim edilebilirler tanımlandıktan sonra, diğer projelerdeki bu teslim edilebilirler için bağımlılıklar ayarlayabilirsiniz.

Bu makalede

Projeler arası bağımlılıklar hakkında

Proje teslim edilebilirleri

Diğer projelerdeki teslim edilebilirlerinde bağımlılıkları ayarlama

Projeler arası bağımlılıklar hakkında

Projeler arası bağımlılıklar oluşturmak, görevleri projeler genelinde bağlamadan farklıdır. Projeler arası bağımlılıklar Ile:

 • Projenizi veya projenizdeki belirli görevleri, görevleri yerine başka bir projenin teslim edilebilir öğeleri 'ne bağımlı olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 • Proje ve görev başlangıç ve bitiş tarihleri, bağımlı olduğunuz projedeki tarihlerde yapılan değişikliklerden etkilenmez.

Projeler arası bağlantılar yerine projeler arası bağımlılıklar ne zaman kullanılmalı?   

Projeniz başka bir projenin bir kısmına bağımlıysa ve bağımlılıkta belirli bir göreve bağlı olması gerekiyorsa, her projenin ilişkiye ne yaptığını tam olarak belirlemek için projeler arası bağımlılıkları kullanın. Projenizde başka bir projedeki belirli bir göreve dayalı belirli bir görev varsa, görev tarihlerini birbirine bağlamak için çapraz proje bağlantılarını kullanın. Bu şekilde, bu görev irsaliyeler üzerine bağımlıysa, yeni tarihler kendi görevinize yansıtılır.

Notlar: 

 • Projeler arası bağımlılıklar ayarlamak için projenizin kaydedilmesi gerekir ve Microsoft Office Project Server 2007 tarihinde sağlanan bir çalışma alanı sitesi olmalıdır.

 • Görevin ilişkili teslim edilebilir türü alanında, görevin ilişkili bir teslim edilebilir öğesi varsa 2, görevin ilişkili bir ilişkili proje bağımlılığı varsa 2, görev ilişkili bir teslim edilebilir veya projeler arası bağımlılıklar yoksa 0 değerini içerir.

Sayfanın Başı

Proje teslim edilebilirleri

 1. İşbirliği menüsünde Teslim Edilebilirleri Yönet'e tıklayın.

 2. Teslim edilebilirler bölmesinde yeni teslim edilebilir Ekle'yi tıklatın.

 3. Teslim edilebilirin belirli bir görevin ürünü olduğunu belirtmek Için, projenizde bir görevi tıklatın ve ardından teslim edilebilir Ekle bölmesinde proje görevine bağla altındaki Seçili göreve bağla iletişim kutusunu seçin.

  Not: Bir teslim edilebiliri belirli bir göreve bağladığınızda, teslim edilebilir öğenin Başlangıç ve bitiş tarihlerini kullanan bir Gantt çubuğu görüntülenir.

  Teslim edilebilir belirli bir görevle bağlantılı değilse, Seçili göreve bağla onay kutusunu temizleyin.

 4. Teslim edilebilir Ayrıntılar'ın altında, başlık kutusuna teslim edilebilir öğe için bir başlık yazın.

 5. Teslim edilebilirin Başlangıç kutusunda kullanılabileceği bir tarih girin.

 6. Teslim edilebilir öğe bitiş kutusuna tamamlandığında bir tarih girin.

  Not: Teslim edilebilir ve aynı günde kullanılabiliyorsa, teslim edilebilir öğenin kilometre taşı olduğunu belirtmek için Başlangıç ve bitiş kutularına aynı tarihi girin.

 7. Bitti’yi tıklatın.

Proje teslim edilebilirleri ilk kez tanımladıktan sonra, bir teslim edilebiliri değiştirmeniz veya silmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz.

 • Teslim edilebiliri değiştirmek Için, Teslim edilebilirler bölmesinde düzenlediğiniz teslim edilebiliri tıklatın ve ardından teslim edilebiliri Düzenle'yi tıklatın. Teslim edilebiliri değiştirip değişikliklerinizi kaydetmek için bitti 'yi tıklatın.

  İpucu: Ayrıca, Microsoft Office Project Web Access kullanarak teslim edilebiliri düzenlemek Için tarayıcıda Düzenle 'ye tıklayabilirsiniz.

 • Teslim edilebilir bölmesinde, teslim edilebilirler bölmesinde, silmekte olduğunuz teslim edilebiliri tıklatın ve ardından teslim edilebilir öğe Sil'i tıklatın.

Teslim edilebilirler bölmesinde teslim edilebilir adimin solunda kırmızı ünlem işareti nedir?

Proje planınızdaki bir teslim edilebilir sunucuyla eşitlenmemiş hale geldiğinde, Teslim edilebilirler bölmesinde teslim edilebilir adının solunda kırmızı bir ünlem işareti görüntülenir.

Çeşitli koşullarda, bir proje planının yerel kopyasının içindeki teslim edilebilirler sunucuyla eşitlenmemiş duruma gelir.

Örneğin, bir teslim edilebilir şu durumlarda eşitlenmemiş olabilir:

 • Teslim edilebilirin özelliklerinden herhangi biri doğrudan sunucuda değiştirilir.

 • Sunucu bağlantısı kullanılamadığında teslim edilebilir öğe özelliği değiştirilir.

Proje planının yerel kopyasını sunucuyla eşitlemek Için aşağıdakileri yapın:

 1. İşbirliği menüsünde Teslim Edilebilirleri Yönet'e tıklayın.

  İpucu: Teslim edilebilirler bölmesi zaten açıksa, sunucudan en güncel verileri almak Için güncelleştirmeleri al 'ı tıklatın.

 2. Teslim edilebilirler bölmesinde, kırmızı bir ünlem işaretiyle gösterilen sunucuyla eşitlenmemiş olan teslim edilebiliri tıklatın.

 3. Sunucudan değişiklikleri kabul et 'etıklayın.

Sayfanın Başı

Diğer projelerdeki teslim edilebilirlerinde bağımlılıkları ayarlama

 1. İşbirliği menüsünde, Teslim Edilebilirlerdeki Bağımlılıkları Yönet'e tıklayın.

 2. Bağımlılık bölmesinde Yeni bağımlılık Ekle'yi tıklatın.

 3. Bağımlılık Ekle bölmesinde, bağımlı projealtında, açılan listeden bir proje seçin.

 4. Teslim edilebilir öğe seçaltında, projenizin bağımlı olmasını istediğiniz teslim edilebiliri tıklatın.

  İpucu: Bir teslim edilebilir seçili olarak, bağımlılığı oluşturmadan önce teslim edilebilir öğenin özelliklerini görüntülemek için, bağımlılık Ekle bölmesinde Seçili teslim edilebiliri görüntüle 'ye tıklayın.

 5. Projenizde belirli bir görevin seçili teslim edilebilir öğeye bağımlı olmasını istediğinizi belirtmek Için, projenizde bir göreve tıklayın ve ardından bağımlılık Ekle bölmesinde proje görevine bağla altındaki Seçili göreve bağla 'yı seçin.

  Not: Bir bağımlılığı belirli bir göreve bağladığınızda, bağımlılığın Başlangıç ve bitiş tarihlerini kullanan bir Gantt çubuğu görüntülenir.

  Bağımlılık belirli bir görevle bağlantılı değilse, Seçili göreve bağla onay kutusunu temizleyin.

 6. Bitti’yi tıklatın.

Proje içi bağımlılıklarınız ilk kez ayarlandıktan sonra, bir bağımlılığı değiştirmeniz veya silmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz.

 • Projeler arası bağımlılığı değiştirmek Için, bağımlılık bölmesinde, düzenlediğiniz bağımlılığa tıklayın ve ardından bağımlılığı Düzenle'ye tıklayın. Bağımlılığı değiştirip değişikliklerinizi kaydetmek için bitti 'yi tıklatın.

  İpucu: Projenizin bağımlılıklarıyla ilişkili olan teslim edilebilirleri görüntülemek Için, bağımlılık bölmesinde, teslim edilebiliri görüntülediğiniz bağımlılığa tıklayın ve ardından tarayıcıda teslim edilebiliri görüntüle'ye tıklayın. Projenizin bağımlılıklarıyla ilişkili teslim edilebilirleri görüntüledikten sonra, kendi projenizde tanımlanan teslim edilebilirleri de görüntülemek isteyebilirsiniz. Bağımlılık bölmesi 'nde tarayıcıda teslim edilebilirleri aç 'ı tıklatın veya işbirliği menüsünde Teslim Edilebilirleri Yönet 'i tıklatın.

 • Projeler arası bağımlılığı silmek Için, bağımlılık bölmesinde, silmekte olduğunuz bağımlılığa tıklayın ve sonra da bağımlılığı Sil'e tıklayın.

Teslim edilebilirler bölmesinde teslim edilebilir adimin solunda kırmızı ünlem işareti nedir?

Çeşitli durumlarda, bir proje planının yerel kopyasındaki projeler arası bağımlılıklar sunucuyla eşitlenmemiş hale gelir.

Örneğin, projeler arası bir bağımlılık eşitlenmemiş olabilir:

 • Projeler arası bağımlılığın herhangi bir özelliği doğrudan sunucuda değiştirilir.

 • Sunucu bağlantısı kullanılamadığında, projeler arası bağımlılığın bir özelliği değiştirilir.

 • Projeler arası bağımlılığın bağlı olduğu teslim edilebilir öğesi silinir.

Proje planınızdaki projeler arası bir bağımlılık sunucuyla eşitlenmemiş hale geldiğinde, bağımlılık bölmesinde bağımlılık adının solunda kırmızı bir ünlem işareti görüntülenir.

Proje planının yerel kopyasını sunucuyla eşitlemek Için aşağıdakileri yapın:

 1. İşbirliği menüsünde, Teslim Edilebilirlerdeki Bağımlılıkları Yönet'e tıklayın.

  İpucu: Bağımlılık bölmesi zaten açıksa, sunucudan en güncel verileri almak Için güncelleştirmeleri al 'ı tıklatın.

 2. Bağımlılık bölmesinde, kırmızı bir ünlem işaretiyle gösterilen sunucuyla eşitlenmemiş bağımlılığa tıklayın.

 3. Sunucudan değişiklikleri kabul et 'etıklayın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×