Projeler arası bağımlılıkları oluşturma ve yönetme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Projeler arası bağımlılıkları projenin başarılı olması için başka bir projenin teslim edilebilir öğeler tamamlanmasını bağımlı olduğunu göstermek bir yol sağlar. Projeler arası bağımlılıkları ayarlayarak, zamanlama vardiyaları neden olmadan projeleri izleme ve belge.

Projeler arası bağımlılıkların ayarlanması iki parçalı bir işlemdir. Önce, projenin teslim edilebilirlerini tanımlamanız gerekir. Teslim edilebilirleri tanımlandıktan sonra, başka projelerde bu teslim edilebilirlere bağımlılıklar oluşturabilirsiniz.

Bu makalede

Projeler arası bağımlılıklar hakkında

Proje teslim edilebilirlerini tanımlama

Başka projelerdeki teslim edilebilirlere bağımlılıklar oluşturma

Projeler arası bağımlılıklar hakkında

Projeler arası bağımlılıklar oluşturma, görevlerin projeler arasında bağlanmasından farklıdır. Projeler arası bağımlılıklarla:

 • Projenizi veya projenizdeki belirli görevleri, projenin görevleri yerine teslim edilebilirlere bağlı olacak şekilde oluşturabilirsiniz.

 • Proje ve görev başlangıç ve bitiş tarihleriniz, projede bağımlı olduğunuz tarihlerdeki değişikliklerden etkilenmez.

Ne zaman projeler arası bağlantılar yerine projeler arası bağımlılıklar kullanmalıyım?     Projeniz, başka bir projenin bazı özelliklerine bağımlıysa ve bağımlılığın belirli bir göreve bağlı olması gerekmiyorsa, her projenin ilişkiye tam olarak ne getirdiğini belirlemek için projeler arası bağımlılıkları kullanın. Projenizde, başka bir projedeki belirli bir göreve bağımlı olan belirli bir görev varsa, görev tarihlerini birbirine bağlamak için projeler arası bağlantıları kullanın. Bu şekilde, bağlı olduğunuz görev kayarsa, sizin görevinize yeni tarihler yansıtılır.

Not: 

 • Projeler arası bağımlılıklar oluşturmak için, projenizin kaydedilmesi ve Microsoft Office Project Server 2007 uygulamasında sağlanan bir çalışma alanı sitesinin olması gerekir.

 • Bir göreve ait Teslim Edilebilir Türü alanı görevin ilişkili bir teslim edilebilire sahip olması halinde 1, görevin ilişkili projeler arası bağımlılığa sahip olması halinde 2, görevin herhangi bir ilişkili teslim edilebilire veya projeler arası bağımlılıklara sahip olmaması halinde 0 görev içerecektir.

Sayfanın Başı

Proje teslim edilebilirlerini tanımlama

 1. İşbirliği menüsünde Teslim Edilebilirleri Yönet'i tıklatın.

 2. Teslim Edilebilirler bölmesinde Yeni teslim edilebilir ekle'yi tıklatın.

 3. Teslim edilebilirin belirli bir görevin ürünü olduğunu belirtmek için, projenizdeki bir görevi tıklatıp, ardından Teslim Edilebilir Ekle bölmesindeki Proje Görevine Bağla altında Seçili göreve bağla onay kutusunu seçin.

  Not: Teslim edilebiliri belirli bir göreve bağladığınızda, teslim edilebilirin Başlangıç ve Bitiş tarihlerini kullanan bir Gantt çubuğu görüntülenir.

  Teslim edilebilir, belirli bir görevle bağlantılı değilse, Seçili göreve bağla onay kutusunu temizleyin.

 4. Teslim Edilebilir Ayrıntıları altında, Başlık kutusuna teslim edilebilir için bir başlık yazın.

 5. Teslim edilebilirin kullanılabileceği tarihi Başlangıç kutusuna girin.

 6. Teslim edilebilir Bitiş kutusuna tam olacağınız bir tarih girin.

  Not: Teslim edilebilir aynı gün tamamlanacak ve kullanılabilecekse, teslim edilebilirin bir kilometre taşı olduğunu belirtmek için Başlangıç ve Bitiş kutularına aynı tarihi girin.

 7. Bitti'yi tıklatın.

Başlangıçta proje teslim edilebilirlerinizi tanımladıktan sonra, bir teslim edilebiliri değiştirmeniz veya silmeniz gerektiğini görebilirsiniz.

 • Bir teslim edilebiliri değiştirmek için, Teslimler Edilebilir bölmesinde, düzenlediğiniz teslim edilebiliri tıklatın ve ardından Teslim Edilebiliri Düzenle'yi tıklatın. Teslim edilebiliri değiştirin, sonra da değişikliklerinizi kaydetmek için Bitti'yi tıklatın.

  İpucu: Microsoft Office Project Web Access programını kullanarak teslim edilebilirleri düzenlemek için Tarayıcıda düzenle'yi de tıklatabilirsiniz.

 • Bir teslim edilebiliri silmek için, Teslim Edilebilirler bölmesinde, sildiğiniz teslim edilebiliri tıklatın ve ardından Teslim edilebiliri sil'i tıklatın.

Teslim Edilebilirler Bölmesi'nde teslim edilebilir adımın sola kırmızı ünlem nedir?

Proje planınızdaki bir teslim edilebilirin sunucuyla eşitlenmesi bozulursa, Teslim Edilebilirler bölmesinde teslim edilebilirin solunda kırmızı bir ünlem işareti görüntülenir.

Çeşitli durumlarda, bir proje planının yerel kopyasındaki teslim edilebilirin sunucuyla eşitlemesi bozulabilir.

Örneğin, aşağıdaki durumlarda bir teslim edilebilirin eşitlemesi bozulabilir:

 • Bir teslim edilebilirin özelliklerinden birinin doğrudan sunucuda değiştirilmesi.

 • Sunucu bağlantısı kullanılamadığı bir sırada teslim edilebilirin bir özelliğinin değiştirilmesi.

Proje planı yerel kopyanızı sunucuyla eşitlemek için aşağıdakileri yapın:

 1. İşbirliği menüsünde Teslim Edilebilirleri Yönet'i tıklatın.

  İpucu: Teslim Edilebilirler bölmesi açıksa, sunucudan en geçerli verileri almak için Güncelleştirmeleri al'ı tıklatın.

 2. Teslim Edilebilirler bölmesinde, kırmızı ünlem işaretiyle gösterilen sunucuyla eşitlemesi bozulmuş teslim edilebiliri tıklatın.

 3. Sunucudan değişiklikleri kabul et'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Başka projelerdeki teslim edilebilirlere bağımlılıklar oluşturma

 1. İşbirliği menüsünde Teslim Edilebilirlere Bağımlılıkları Yönet'i tıklatın.

 2. Bağımlılık bölmesinde Yeni bağımlılık ekle'yi tıklatın.

 3. Bağımlılık ekle bölmesinde, Bağımlı Proje altında, açılan listeden bir proje seçin.

 4. Teslim Edilebiliri Seç altında, projenizin bağımlı olmasını istediğiniz teslim edilebiliri tıklatın.

  İpucu: Bağımlılığı oluşturmadan önce, teslim edilebilirin özelliklerini görüntülemek için, teslim edilebilir seçili olarak Bağımlılık ekle bölmesinde Seçili teslim edilebiliri tarayıcıda görüntüle'yi tıklatın.

 5. Projenizdeki belirli bir görevin seçili teslim edilebilire bağlı olmasını istediğinizi belirtmek için, projenizde bir görevi tıklatın, sonra da Bağımlılık Ekle bölmesinde Proje Görevine Bağla altındaki Seçili göreve bağla onay kutusunu seçin.

  Not: Bağımlılığı belirli bir göreve bağladığınızda, bağımlılığın Başlangıç ve Bitiş tarihlerini kullanan bir Gantt çubuğu görüntülenir.

  Bağımlılık, belirli bir görevle bağlantılı değilse, Seçili göreve bağla onay kutusunu temizleyin.

 6. Bitti'yi tıklatın.

Başlangıçta projeler arası bağımlılıklarınızı tanımladıktan sonra, bir bağımlılığı değiştirmeniz veya silmeniz gerektiğini görebilirsiniz.

 • Projeler arası bir bağımlılığı değiştirmek için, Bağımlılık bölmesinde, düzenlediğiniz bağımlılığı tıklatın ve ardından Bağımlılık düzenle'yi tıklatın. Bağımlılığı değiştirin, sonra da değişikliklerinizi kaydetmek için Bitti'yi tıklatın.

  İpucu: Proje bağımlılıklarınızla ilişkili olan teslim edilebilirleri görüntülemek için, Bağımlılık bölmesinde, bir teslim edilebilirini görüntülediğiniz bağımlılığı tıklatın, sonra da Teslim edilebiliri tarayıcıda görüntüle'yi tıklatın. Projenizin bağımlılıklarıyla ilişkili teslim edilebilirleri görüntüledikten sonra, kendi projenizde tanımlanan teslim edilebilirleri de görüntülemek isteyebilirsiniz. Bağımlılık bölmesinde Teslim edilebilirleri tarayıcıda aç'ı tıklatın veya İşbirliği menüsünde Teslim Edilebilirleri Yönet'i tıklatın.

 • Projeler arası bir bağımlılığı silmek için, Bağımlılık bölmesinde, sileceğiniz bağımlılığı tıklatın ve ardından Bağımlılığı sil'i tıklatın.

Teslim Edilebilirler Bölmesi'nde teslim edilebilir adımın sola kırmızı ünlem nedir?

Çeşitli durumlarda, bir proje planının yerel kopyasındaki projeler arası bağımlılıkların sunucuyla eşitlemesi bozulabilir.

Örneğin, aşağıdaki durumlarda projeler arası bir bağımlılığın eşitlemesi bozulabilir:

 • Projeler arası bağımlılığın özelliklerinden birinin doğrudan sunucuda değiştirilmesi.

 • Sunucu bağlantısı kullanılamadığı sırada projeler arası bağımlılığın bir özelliğinin değiştirilmesi.

 • Projeler arası bağımlılığın bağlı olduğu teslim edilebilirin silinmesi.

Proje planınızdaki projeler arası bir bağımlılığın sunucuyla eşitlenmesi bozulursa, Bağımlılık bölmesinde bağımlılığın solunda kırmızı bir ünlem işareti görüntülenir.

Proje planı yerel kopyanızı sunucuyla eşitlemek için aşağıdakileri yapın:

 1. İşbirliği menüsünde Teslim Edilebilirlere Bağımlılıkları Yönet'i tıklatın.

  İpucu: Bağımlılık bölmesi açıksa, sunucudan en geçerli verileri almak için Güncelleştirmeleri al'ı tıklatın.

 2. Bağımlılık bölmesinde, kırmızı ünlem işaretiyle gösterilen sunucuyla eşitlemesi bozulmuş bağımlılığı tıklatın.

 3. Sunucudan değişiklikleri kabul et'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×