Project Web Access için proje yöneticisi rolü Kılavuzu

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Proje yöneticileri, günlük proje yönetim görevleri oluşturma, tutma, zamanlamaları güncelleştirme ve diğer proje yöneticileri, kaynak yöneticileri ve ekip üyelerinin düzenlemekten gibi sorumlusunuz.

Proje Yöneticisi olarak kullanılabilir olan etkinliklere açıklanmakta veya ekip Microsoft Office Project Web Accesskullandığınızda proje üzerinde yol açabilir. Bunu bir projede Proje Yöneticisi veya ekip lideri açısından Project Web Access geniş bir bakış sunar.

Kendisine yöneticiniz size atadığı güvenlik grubunu bağlı olarak, Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007veya her ikisini de kullanarak, Project Web Access özellikleriyle çalışabilirsiniz.

Proje Yöneticisi izinlerle ne yapabilirsiniz?

Project Web Access giriş sayfasından çalışma

Görevler ve zaman çizelgeleri ile çalışma

Kaynaklarla çalışma

Proje Merkezi'nde çalışma

Verileri çözümlemek ve rapor oluşturma

Kuruluşunuzdaki diğer kişilerle işbirliği yapma

Project Professional ile çalışma

Dağıtım öneriler, bloglar ve diğer bilgileri çevrimiçi alma

Project Web Access giriş sayfasından çalışma

Project Web Access Giriş sayfasında, kullanıcılar Microsoft Office Project Server 2007 veritabanına kaydedilmesini verilerle çalışmak için birincil giriş noktasıdır. Ne zaman oturum Project Web Access (örneğin, onaylanması güncelleştirmelere) eylem gerektirebilir ve öğeleri öğeler bekleyen değişti, oturum açmış son kez yana görüntülenir. Giriş sayfasından, Project Web Access özellikleri, görevler, Proje Merkezi'nde, Kaynak Merkezi, güncelleştirmeleri, durum raporları, belgeler, sorunlar ve risklerle sayfaları dahil olmak üzere erişebilirsiniz.

Not:  Project Web Access Giriş sayfasında görüntülenen içerik, sunucu, kullanıcı, kullanıcıya atanmış olan izinleri, kullanıcıya ait olduğu güvenlik kategorileri rolünü üzerinde kullanılabilen özellikler tarafından belirlenir (projeler dahil olmak üzere ve görünümleri) bu güvenlik kategoriye atanmış ve giriş sayfasını yapılandırılmış olan herhangi bir özelleştirme.

Project Web Access Giriş sayfası etkinlikleri

Sayfanın Başı

Görevler ve zaman çizelgeleri ile çalışma

Görevleri yönetme

Görev güncelleştirmelerini yönetme

Zaman çizelgelerini yönetme

Outlook ile tümleştirme

Ekip üyelerinin zaman çizelgesi saat veya görev durumlarını kaydetmeden önce zaman çizelgeleri, görev durumunu veya her ikisini de yönetici ayarlamanız gerekir. Zaman çizelgelerini görevler, projeler ve diğer öğeleri üzerinde çalıştığınız fiili saatleri kaydedebilir ve kullanımını, Faturalanabilir saati ve diğer zamana dayalı ölçüler izlerseniz önemlidir. Ekip üyelerinin, kendi Görevlerim sayfalarının doğru durum veya projelerindeki görevlerin tamamlanma doğru ilerleme durumunu izlemek yönetici sağlayan kullanarak görev durumu girebilirsiniz.

Kuruluşunuz içinde Office Project Professional 2007oluşturduğunuz projeler için ilerleme izliyorsa, görev durumu izlemek isteyeceksiniz.

Ekip Liderleri bir veya daha fazla projelerde ekip üyelerine atanan görevleri birçoğunu giderek sorumlusunuz. Ekip Liderleri projelerde görevlere atanabilir ve fiili çalışma zaman çizelgelerinde proje görevleri karşı rapor, korumak ve durum raporları proje yöneticileriyle yanıtlama ve kuruluşunuzdaki diğer kişilerle işbirliği istenebilir. Bazı kuruluşlarda, proje görevlerini kimlerin görevler için uygun ekip üyelerine sonra temsilci Ekip Liderleri atanır.

Sayfanın Başı

Görevleri yönetme

Ekip üyeleri Görevlerim sayfası görüntüleme, düzenleme, temsilci için Project Web Access'te kullanın ve görevler ve bunları veya kendi ekip Project Professional 2007 kullanan bir proje yöneticisi tarafından atanan çalışma zamanları güncelleştirin. Görevlerim sayfasında erişmek için Hızlı Başlat'ta Görevlerim ' i tıklatın.

Görev yönetimi etkinliklerini

Sayfanın Başı

Görev güncelleştirmelerini yönetme

Project Web Access'te güncelleştirmelere sayfasında görevler ve ekip üyelerinin kendi Görevlerim sayfalarından gönderme çalışma zamanlarını değişiklikleri gözden geçirebilirsiniz. Projeler son bilgilerle güncelleştirmek için görev güncelleştirmelerini sayfaya da kullanabilirsiniz.

İki yolla görev güncelleştirmeleri sayfasından bilgilerle projeler güncelleştirebilirsiniz:

 • El ile     Görev güncelleştirmelerini sayfasında Kabul Et'i tıklatarak her görev değişikliği kabul edebilirsiniz. Görev değiştirme isteği kabul etmeden önce yanıtlarsam, değişiklik isteği güncelleştirmelere sayfasında listeden kadar ekip üyesi yanıtları kaldırılır. Güncelleştirme ve aynı anda yeni görev ve görev temsilcisi isteklerini yanıtlama.

 • Otomatik olarak (kurallarını kullanarak)     Oluşturma ve projeleri önce onay incelenecek olmayan değişikliklerle otomatik olarak güncelleştirmek için kurallar çalıştırılır. Belirli bir konuma kuruluşunuzun kaynak çözümleme yapısı (KÇY) belirli projeleri, tüm projelerin, belirli kaynaklarveya kaynak grupları çalışan kurallar oluşturabilirsiniz.

Görev güncelleştirmesi yönetimi etkinliklerini

Sayfanın Başı

Zaman çizelgelerini yönetme

Zaman çizelgelerini görevler, projeler ve diğer öğeleri üzerinde çalıştığınız fiili saatleri kaydedebilir ve kullanımını, Faturalanabilir saati ve diğer zamana dayalı ölçüler izlerseniz önemlidir.

Zaman çizelgesini, oluşturmanız gerekir:

 • Kuruluşunuzun Faturalanabilir ve nonbillable saatleri izleme istiyor.

 • Bordro veya fatura amaçlar için bir hesap sistemi ile tümleştirmek gerekir.

 • Yönetim kaynaklar harcadıkları saat ve nasıl bu saat (standart karşı nonbillable Faturalanabilir karşı Faturalanabilir fazla mesai) harcanmış sayısını ilgili ayrıntıları görmek ister.

Zaman Çizelgesi yönetimi etkinliklerini

Sayfanın Başı

Outlook ile tümleştirme

Project Web Access 2003, Office Outlook 2007, kullanarak kendi görevlerini güncelleştirmek ekip üyeleri etkinleştirmek için Microsoft Outlook ile tümleşir veya XP. Herhangi bir Outlook tümleştirme özelliklerini kullanmak için ekip üyeleri gerekir:

 • Project Web Access içinden Outlook tümleştirme özellikleri yapılandırılır sayfasına erişim için geçerli kullanıcı hesabı vardır.

 • Office Outlook 2007, 2003, kullanın veya XP.

Outlook etkinlikleri

Sayfanın Başı

Kaynaklarla çalışma

Kaynak bilgilerini yönetme

Personel projeler

Beceri zamanlama

Yönetim projelerle çalışma

Proje yöneticileri ve kaynak yöneticileri görüntüleme, değiştirme ve bilgi için Project Server veritabanına yayımlanan projelerde görevler için atanan bir veya daha fazla kaynaklar çözümlemek için Project Web Access'te Kaynak Merkezi'ni kullanın. Kaynak Merkezi Kurumsal kaynak havuzukaynakları listesini görüntüler; Project Server Yöneticisi tarafından Kaynak Merkezi'nde öğeleri görüntülemelerine izin verilir.

Sayfanın Başı

Kaynak bilgilerini yönetme

Kaynak Merkezi'nde, kendi e-posta adresleri, hesap bilgilerini ve grupları ait oldukları gibi kaynaklarla ilgili bilgileri düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, kendi atama ve kullanılabilirlik bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Not: Takvim ayarlarına gibi bazı kaynak öznitelikleri yalnızca Project Professional 2007 ile değiştirilebilir.

Kaynak bilgileri yönetimi etkinliklerini

Sayfanın Başı

Personel projeler

Proje yöneticilerinin ekiplerin projelerde kaynak becerileri ve kaynak kullanılabilirliğini gibi birçok farklı parametrelere göre oluşturabilirsiniz. Proje ekip için Project Web Access'te kuruluştan ekip Oluştur özelliğini kullanabilirsiniz.

Ekip Oluşturma özelliği kullanırken aşağıdakileri dikkate alın:

 • Yöneticileri tüm kaynakları görmek yükleyemeyebilirsiniz veya bunların tümünün projelere atamak yükleyemeyebilirsiniz.

 • Gerekli yeteneklerine sahip kaynakları bulmak için ayarlar, kuruluşunuzun kaynak çözümleme yapısı (KÇY) ve kuruluşunuzdaki çeşitli becerileri ve kaynak ilişkileri tanımlamak için kullanılan diğer Kurumsal Kaynak anahat kodları uygulamanız gerekir.

 • Kaynakların ekibine görevler atayabilirsiniz; tek tek ekip üyeleri istedikleri için kendilerini atanan bu görevleri sonra seçebilirsiniz.

 • Yöneticileri kaynaklar için her iki önerilen ve kabul edilen kayıt türleri kullanabilirsiniz. Kaynaklar için projeleri kaydetmeden olmadan atayarak, önerilen yeni projeler için olası kaynak atamaları yöneticileri izleyebilirsiniz. Böylece çeşitli atama senaryoları karşılaştırın ve önerilen ve onaylanmış atamaları yönetme hizmet kuruluşlar, örneğin, çoğunlukla önerilen kayıt kullanın. Kaynak yöneticileri merkezi bir kaynak havuzu kullanan kuruluşlarda ve ekip planlamanıza kullanımları yapın proje yöneticileri izlemek ve ekip planlamanıza isteklerini yönetmek için kayıt önerilir.

Ekip Liderleri personel projeler yardımcı olabilir ve genellikle bir veya daha fazla projelerde ekip üyelerine atanan görevleri birçoğunu giderek sorumlusunuz. Ekip Liderleri projelerde görevlere atanabilir ve fiili çalışma zaman çizelgelerinde proje görevleri karşı rapor, korumak ve durum raporları proje yöneticileriyle yanıtlama ve kuruluşunuzdaki diğer kişilerle işbirliği istenebilir. Bazı kuruluşlarda, proje görevlerini kimlerin görevler için uygun ekip üyelerine sonra temsilci Ekip Liderleri atanır.

Not: Bazı kaynak öznitelikleri ve Takvim Ayarları ve değiştirilen kaynaklar gibi ayarları yalnızca Project Professional 2007 ile değiştirilebilir.

Proje ekip planlamanıza etkinlikleri

Sayfanın Başı

Beceri zamanlama

İş için en iyi kaynak bulmak için kuruluşunuzun Enterprise Project Management (EPM) çözümü bir parçası olarak Project Web Access ve Project Professional 2007'de bulunan beceri zamanlama özellikleri kullanın. Project Professional 2007 içinde Kaynak Değiştirme Sihirbazı genel kaynaklar fiili kaynaklarla değiştirmek için kullanın. Oluşturmak için Project Web Access'te ekip oluşturma özelliğini kullanma proje için uygun becerilere kaynaklarla bulun.

Not: Takvim Ayarları ve Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı gibi bazı kaynak öznitelikleri yalnızca Project Professional 2007 ile değiştirilebilir.

Beceri zamanlama etkinlikleri

Sayfanın Başı

Tatil ve çalışma dışı zamanı (Yönetim zamanı) ile çalışma

Project Web Access çalışma dışı zamanı (Yönetim zamanı), tatilleri, ekip toplantıları, eğitim, iç projeler gibi ve diğer proje dışı saat izlemenize olanak tanır. Ekip üyeleri My zaman çizelgelerini sayfalarında yönetim zamanı girin.

Kuruluşunuzun yönetim zamanı varsa izleme:

 • Özel durumlar verileri gerektiren bir muhasebe sistemi ile tümleştirme.

 • Özel durumlar üzerinde raporlarını görmek Yönetimi ekibinizin istemektedir.

 • Ekip üyelerinin zaman proje atamalarını kullanılamaz olarak görüntülenir, böylece işyeri saat girmek için Proje Yöneticileri veya kaynak yöneticileri istiyorsunuz.

Yönetim zamanı yönetimi etkinliklerini

Sayfanın Başı

Proje Merkezi'nde çalışma

Proje Merkezi proje yöneticileri, ekip üyeleri ve diğer proje proje katılımcıları tek tek projeler ve proje tekliflerini ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için ve kuruluş genelinde proje hakkında özet bilgileri görüntülemek için kullanışlı bir yol sağlar. . Project Web Access veya Project Professional 2007 Proje Merkezi'ne erişim izni olan herhangi bir kullanıcı Proje Merkezi atanmış durumdaki herhangi bir proje ile çalışmak için kullanabilirsiniz. Proje Merkezi'nde Project Server 2007 veritabanına yayımlanan projeler kullanılabilir.

Proje Merkezi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Verileri çözümlemek ve rapor oluşturma

Durum raporları yönetme

OLAP raporlarıyla çalışma

Project Web Access'te en verimli şekilde işbirliği ekibinize yardımcı olacak birçok raporlama seçenekleri sağlar. Kaynaklar görevlerini nasıl ilerleyen bildirmek için durum raporları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, proje yöneticisinin ayrıntılı çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) raporlar oluşturabilirsiniz.

Not: Bazı görevler yalnızca olabilir unutmayın kullanıcı Project Web Access administrators grubuna aitse gerçekleştirilen. Hızlı Başlat'ın Project Web Access'te sunucu ayarları bağlantısını görmüyorsanız, ardından sizi administrators grubuna ait olmayan ve görünümleri özelleştirme, raporlar ayarlama, zaman çizelgelerini ayarlama veya projeleri silerek gibi eylem gerçekleştiremezsiniz.

Sayfanın Başı

Durum raporları yönetme

Durum raporları ilerleme atanan görevlerdeki açıklayın. Proje yöneticilerinin isteme ve durum bilgilerini alma işlemini otomatik hale getirmeyi; Durum raporu isteklerini ekip üyelerine gönderebilirsiniz ve ekip üyeleri daha sonra bunları için istenen bilgileri sağlayarak yanıtlayabilirsiniz. Ekip üyeleri, ayrıca durum raporları teslimini başlatabilir. Proje yöneticilerinin durum raporları bireysel gönderimler ve yanıtları birleştiren birleştirilmiş raporu aldıkları şekilde yapılandırabilirsiniz.

Durum raporu yönetimi etkinliklerini

Sayfanın Başı

OLAP raporlarıyla çalışma

Çeşitli düzeylerde yöneticileri projelerde veya birden çok proje arasında proje ve kaynak performansını çözümleme için çeşitli raporlar kullanabilirsiniz. Raporlarla etkileşimli çalışma ve bunları yapılandırma alanlardan bazılarının değiştirmek istiyorsanız, PivotTable ve PivotChart görünümleri kullanabilirsiniz. Bu raporları kuruluşunuzun proje ve kaynak performans açısından durumunu anlamanıza yardımcı olur.

Not: Görsel Raporlar gibi bazı raporlar yalnızca oluşturulabilir ve Project Professional 2007 kullanılarak görüntülenebilir.

OLAP rapor yönetimi etkinliklerini

Sayfanın Başı

Kuruluşunuzdaki diğer kişilerle işbirliği yapma

Project Web Access proje görevleri, sorunları, riskleri ve proje başarısı etkileyen diğer alanları üzerinde işbirliği yapma kuruluşunuzun kaynaklar yardımcı olacak birçok özellik bulunur.

İşbirliği etkinlikleri

Sayfanın Başı

Project Professional ile çalışma

Kuruluşunuz için Enterprise Project Management (EPM) çözümü bir parçası olarak birçok proje yönetim görevlerini gerçekleştirmek için Project Professional 2007 kullanabilirsiniz.

Not: Project Professional kullanarak çeşitli Kurumsal Proje yönetimi görevlerini tamamlamak için gereken Project Server 2007 izinler.

Project Professional etkinlikleri

Sayfanın Başı

Dağıtım öneriler, bloglar ve diğer bilgileri çevrimiçi alma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×