Project Web Access için kaynak yöneticisi rol Kılavuzu

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak yöneticileri kaynakları ve bu kaynaklarla ilişkili yetenek ve özellikleri yönetmekten sorumludur. Proje yöneticileriyle birlikte çalışarak, projelerin doğru kaynak kümesiyle çalıştığından ve kaynakların başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli becerilerin bulunduğundan emin olun. Ayrıca, destekledikleri projeler için kaynak taleplerini karşıladığından emin olmak için, Kaynak Yöneticisi insan kaynakları bölümüyle birlikte çalışabilir.

Bu makalede, Microsoft Office Project Web Access kullanarak bir projede kaynak yöneticisi olarak sağlanan etkinlikler açıklanmaktadır. Project Web Access 'e, kaynak yöneticisinin perspektifinden genel bir genel bakış sunar.

Yöneticinin size kaynak yöneticisi olarak verdiği izinlere bağlı olarak Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 veya her ikisini birden kullanarak Project Web Access özellikleriyle çalışabilirsiniz.

Kaynak Yöneticisi izinleriyle neler yapabilirsiniz?

Project Web Access giriş sayfasından çalışma

Görevlerle ve zaman çizelgeleriyle çalışma

Kaynaklarla çalışma

Proje merkezinde çalışma

Verileri çözümleme ve rapor oluşturma

Kuruluşunuzdaki diğer kişilerle Işbirliği yapma

Project Professional ile çalışma

Dağıtım önerileri, Web günlükleri ve diğer bilgileri çevrimiçi alın

Project Web Access giriş sayfasından çalışma

Project Web Access giriş sayfası, Microsoft Office Project Server 2007 veritabanına kaydedilen verilerle çalışan kullanıcıların birincil giriş noktasıdır. Project Web Access 'te oturum açtığınızda, bekleyen öğeler (onaylanması gereken görev güncelleştirmeleri gibi) ve son oturum açışınızda beri değişmiş olan öğeler görüntülenir. Giriş sayfasından, görevler, Proje Merkezi, Kaynak Merkezi, güncelleştirmeler, durum raporları, belgeler, sorunlar ve riskler gibi Project Web Access özelliklerine erişebilirsiniz.

Not:  Project Web Access giriş sayfasında görünen içerik, sunucuda bulunan özellikler, kullanıcının rolü, kullanıcıya atanan izinler, kullanıcının ait olduğu güvenlik kategorileriyle belirlenir (projeler dahil edilir ve Bu güvenlik kategorisine atanan görünümler) ve giriş sayfası için yapılandırılmış tüm özelleştirmeler.

Project Web Access giriş sayfası etkinlikleri

Sayfanın Başı

Görevlerle ve zaman çizelgeleriyle çalışma

Görevleri yönetme

Görev güncelleştirmelerini yönetme

Zaman çizelgelerini yönetme

Outlook ile tümleştirme

Ekip üyelerinin zaman çizelgesi saat veya% z1z_ durumunu kaydedebilmeleri için, yöneticinin zaman çizelgelerini, görev durumunu veya her ikisini de ayarlaması gerekir. Zaman çizelgeleri, görevler, projeler ve diğer öğelerde çalışılan fiili saatleri kaydeder ve kullanımı, Faturalanabilen zaman ve diğer zaman bazlı ölçüleri izliyorsanız önemlidir. Ekip üyeleri görev durumunu girip, yöneticinin durumu veya ilerlemeyi projelerdeki görevlerin tamamlanmasına doğru şekilde izlemesine imkan tanıyan görev durumunu girebilir.

Kuruluşunuz% z0z_uygulamasında oluşturulmuş projelerinizdeki ilerlemeyi izliyorsa, görev durumunu izlemek isteyeceksiniz.

Sayfanın Başı

Görevleri yönetme

Ekip üyeleri Project Web Access 'teki görevlerim sayfasını kullanarak, kendilerine atanan görevleri ve çalışma zamanlarını, Project Professional 2007 kullanan bir proje Manager tarafından bir kaynak ekibine görüntüleyebilir, düzenleyebilir, devredebilirsiniz ve güncelleştirebilir. Görevlerim sayfasına erişmek Için Hızlı Başlat 'ta görevlerim 'e tıklayın.

Görev yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Görev güncelleştirmelerini yönetme

Project Web Access 'teki görev güncelleştirmeleri sayfasında, görevleri ve çalışma saatlerini ekip üyelerinin görevlerim sayfalarından gönderdiklerinde gözden geçirebilirsiniz. En son bilgilerle projeleri güncelleştirmek için görev güncelleştirmeleri sayfasını da kullanabilirsiniz.

Görev güncelleştirmeleri sayfasındaki bilgilerle ilgili projeleri iki şekilde güncelleştirebilirsiniz:

 • El ile     Görev güncelleştirmeleri sayfasında kabul et 'e tıklayarak her görev değişikliğini kabul edebilirsiniz. Bir görev değişikliği isteğini kabul etmeden önce yanıtlarsanız, ekip üyesi yanıtlanana kadar değiştirme isteği görev güncelleştirmeleri sayfasındaki listeden kaldırılır. Aynı anda yeni görev ve görev temsilci isteklerini güncelleştirebilir ve yanıtlayabilirsiniz.

 • Otomatik olarak (kuralları kullanarak)     Onay öncesinde gözden geçirilmesi gereken değişikliklerle projeleri otomatik olarak güncelleştirmek için kurallar oluşturabilir ve çalıştırabilirsiniz. Tüm projeler için, tüm projelerde, belirli bir kaynaklar için veya kuruluşunuzun kaynak çözümleme yapısı 'NDAKI (KÇY) belirli bir konumdaki kaynak grupları için çalışan kurallar oluşturabilirsiniz.

Görev güncelleştirme yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Zaman çizelgelerini yönetme

Zaman çizelgeleri, görevler, projeler ve diğer öğelerde çalışılan fiili saatleri kaydeder ve kullanımı, Faturalanabilen zaman ve diğer zaman bazlı ölçüleri izliyorsanız önemlidir.

Şu durumlarda bir zaman çizelgesi oluşturmalısınız:

 • Kuruluşunuz faturalandırılabilir ve Faturalanamayan saatleri izlemek istiyor.

 • Ücret veya faturalandırma amaçları için bir muhasebe sistemiyle tümleştirmeniz gerekir.

 • Yönetim, kaynakların harcadığı saat sayısıyla ilgili ayrıntıları ve bu saatlerin nasıl harcandığını (Faturalanabilir fazla mesai ile Faturalanabilen, faturalandırılmama yüzdesi

Zaman çizelgesi yönetim etkinlikleri

Sayfanın Başı

Outlook ile tümleştirme

Project Web Access, Microsoft Outlook ile tümleşir ve ekip üyelerinin görevlerini Office Outlook 2007, 2003 veya XP kullanarak güncelleştirmesini sağlar. Outlook tümleştirmesi özelliklerini kullanabilmek için ekip üyelerinin:

 • Project Web Access 'te Outlook tümleştirme özelliklerinin yapılandırıldığı sayfaya erişmek için geçerli bir kullanıcı hesabı vardır.

 • Office Outlook 2007, 2003 veya XP kullanın.

Outlook etkinlikleri

Sayfanın Başı

Kaynaklarla çalışma

Kaynak bilgilerini yönetme

Personel projeleri

Beceri planlama

Tatil ve diğer çalışma dışı zamanla çalışma (Yönetim saati)

Proje yöneticileri ve kaynak yöneticileri Project Web Access 'te, Project Server veritabanına yayımlanan projelerdeki görevlere atanan bir veya birden çok kaynaklar için bilgileri görüntülemek, değiştirmek ve çözümlemek Için kaynak merkezini kullanırlar. Kaynak Merkezi, kurumsal kaynak havuzu; içindeki kaynakların listesini görüntüler. Kaynak Merkezi 'nde öğeleri görüntüleme izni Project Server Yöneticisi tarafından verilir.

Sayfanın Başı

Kaynak bilgilerini yönetme

Kaynak Merkezi 'Nde, e-posta adresleri, hesap bilgileri ve ait oldukları gruplar gibi kaynaklarla ilgili bilgileri düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bu kişilerin atamalarını ve kullanılabilirlik bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.

Not: Takvim ayarları gibi bazı kaynak öznitelikleri yalnızca Project Professional 2007 kullanılarak değiştirilebilir.

Kaynak bilgileri yönetim etkinlikleri

Sayfanın Başı

Personel projeleri

Proje yöneticileri ve daha az kaynak yöneticisi, kaynak becerileri ve kaynak kullanılabilirliği dahil olmak üzere birçok farklı parametreye dayanan projeler için takımlar oluşturabilir. Proje ekibi oluşturmak için Project Web Access 'te ekip oluştur özelliğini kullanabilirsiniz.

Ekip oluştur özelliğini kullanırken aşağıdakileri dikkate alın:

 • Yöneticiler tüm kaynakları göremeyebilir veya bunların tümünü projelere atayamayabilir.

 • Gerekli beceri kümelerine sahip kaynakları bulmak için kuruluşunuzun, kuruluştaki çeşitli becerileri ve kaynak ilişkilerini tanımlamak için kullanılan kaynak çözümleme yapısı (KÇY) ve diğer kurumsal kaynak anahat kodları ' i uygulamalıdır. .

 • Kaynaklar ekibine görev atayabilirsiniz; tek tek ekip üyeleri, kendilerine atanmasını istedikleri görevleri seçebilirler.

 • Yöneticiler, kaynaklar için hem önerilen hem de kaydedilmiş kayıt türlerini kullanabilir. Kaynaklar projelere atamadan, kaynaklar önerilen yeni projeler için olası kaynak atamalarını izleyebilir. Örneğin, hizmet kuruluşları, çeşitli atama senaryolarını karşılaştırabilmek ve hem önerilen hem de onaylanmış ödevleri yönetmek için önerilen kaydı kullanır. Kendi kadrolarını yapan merkezi bir kaynak havuzu ve proje yöneticileri kullanan kuruluşlarda kaynak yöneticileri, personel isteklerini izlemek ve yönetmek için önerilen kaydı kullanır.

Not: Takvim ayarları ve yedek kaynaklar gibi bazı kaynak öznitelikleri ve ayarları yalnızca Project Professional 2007 kullanılarak değiştirilebilir.

Proje personel etkinlikleri

Sayfanın Başı

Beceri planlama

İş için en iyi kaynağı bulmak Için, kuruluşunuzun kurumsal proje yönetimi (EPM) çözümünün bir parçası olarak Project Web Access ve Project Professional 2007 'de sağlanan Beceri zamanlama özelliklerini kullanın. Project Professional 2007 'in içindeki kaynak değiştirme Sihirbazı 'nı kullanarak genel kaynaklar ile gerçek kaynakları değiştirebilirsiniz. Proje için doğru becerilere sahip kaynakları bulmak için Project Web Access 'te ekip oluştur özelliğini kullanın.

Not: Takvim ayarları ve kaynak değiştirme Sihirbazı gibi bazı kaynak öznitelikleri yalnızca Project Professional 2007 kullanılarak değiştirilebilir.

Beceri zamanlama etkinlikleri

Sayfanın Başı

Tatil ve diğer çalışma dışı zamanla çalışma (Yönetim saati)

Project Web Access çalışma dışı zamanı (yönetim zamanı), örneğin tatiller, ekip toplantıları, eğitim, iç projeler ve diğer proje dışı zamanları izlemenize imkan verir. Ekip üyeleri, zaman çizelgeleri sayfalarınıza yönetim zamanı girer.

Kuruluşunuz, şu durumlarda yönetim zamanını takip etmelidir:

 • Özel durumlarla ilgili veri gerektiren bir hesap sistemiyle tümleştirçalışıyorsunuz.

 • Yönetim ekibiniz özel durumlarla ilgili raporları görmek istiyor.

 • Proje yöneticileri veya kaynak yöneticileri ekip üyelerinin iş yeri dışında zamanını girmesini ister; böylece proje ödevleri için kullanılamaz olarak görünür.

Yönetim zamanı yönetim etkinlikleri

Sayfanın Başı

Proje merkezinde çalışma

Proje Merkezi, proje yöneticileri, kaynak yöneticileri, ekip üyeleri ve diğer proje hissedarlarının tek tek projeler ve proje teklifleri hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek ve projelerle ilgili özet bilgileri görüntülemek için uygun bir yol sağlar kuruluş genelinde. Project Web Access 'te veya Project Professional 'da Proje Merkezi 'ne erişim izni olan tüm kullanıcılar, atandıkları herhangi bir projeyle çalışmak için Proje Merkezi 'ni kullanabilir. Yalnızca Project Server 2007 veritabanına yayınlanan projeler proje merkezinde kullanılabilir.

Proje Merkezi Etkinlikleri

Sayfanın Başı

Verileri çözümleme ve rapor oluşturma

Durum raporlarını yönetme

OLAP raporlarıyla çalışma

Project Web Access, ekibinizin en verimli yollarla işbirliği yaparken size yardımcı olacak birçok raporlama seçeneği sunar. Kaynaklar, görevlerinin ilerliklerini raporlamak için durum raporları oluşturabilir. Ayrıca, Proje Yöneticisi ayrıntılı çevrimiçi analitik işlem (OLAP) raporları oluşturabilir.

Not: Bazı görevlerin yalnızca bir Kullanıcı Project Web Access yöneticileri grubuna aitse gerçekleştirilebileceğini unutmayın. Project Web Access 'in hızlı başlatma 'da sunucu ayarları bağlantısını görmüyorsanız, Yöneticiler grubuna dahil değildir ve görünümleri özelleştirme, raporları ayarlama, zaman çizelgeleri ayarlama veya projeleri silme gibi eylemleri gerçekleştiremezsiniz.

Sayfanın Başı

Durum raporlarını yönetme

Durum raporları atanan görevlerdeki ilerlemeyi açıklar. Yöneticiler, durum bilgilerini isteme ve alma işlemini otomatikleştirebilir; Ekip üyelerinin durum raporu isteklerini gönderebilirler ve ekip üyeleri size istenen bilgileri vererek yanıtlayabilir. Ekip üyeleri durum raporlarının gönderilmesini de başlatabilir. Yöneticiler, durum raporlarını tek tek gönderimleri ve yanıtları birleştiren bir birleştirilmiş rapor alacak şekilde yapılandırabilir.

Durum raporu yönetim etkinlikleri

Sayfanın Başı

OLAP raporlarıyla çalışma

Çeşitli düzeylerdeki Yöneticiler, bir projede veya birden çok projede proje ve kaynak performansını çözümlemek için çeşitli raporlar kullanabilirler. Raporlarla etkileşimli çalışmak ve bunları oluşturan alanlardan bazılarını değiştirmek istiyorsanız PivotTable ve PivotChart görünümlerini kullanabilirsiniz. Bu raporların tümü, kuruluşunuzun durumunu proje ve kaynak performansı açısından anlamanıza yardımcı olur.

Not: Görsel raporlar gibi bazı raporlar yalnızca Project Professional 2007 kullanılarak oluşturulabilir ve görüntülenebilir.

OLAP Rapor yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Kuruluşunuzdaki diğer kişilerle Işbirliği yapma

Project Web Access, kuruluşunuzun kaynaklarının proje görevleri, sorunlar, riskler ve projenin başarısını etkileyen diğer alanlarda işbirliği yaparken size yardımcı olacak birçok özelliğe sahiptir.

Işbirliği etkinlikleri

Sayfanın Başı

Project Professional ile çalışma

Kuruluşunuzun kurumsal proje yönetimi (EPM) çözümünün bir parçası olarak birçok proje yönetimi görevini tamamlamak için Project Professional 2007 kullanabilirsiniz.

Not: Project Professional kullanarak çeşitli kurumsal proje yönetimi görevlerini tamamlamak için Project Server 2007 izinleri gereklidir. +

Project Professional etkinlikleri

Sayfanın Başı

Dağıtım önerileri, Web günlükleri ve diğer bilgileri çevrimiçi alın

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×