Project Web Access için kaynak yöneticisi rolü Kılavuzu

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak yöneticileri, kaynaklar ve becerileri ve bu kaynaklarla ilişkili olan özellikleri yönetmek için sorumlusunuz. Kaynak yöneticileri proje yöneticileri projeleri kaynaklar sağ kümesiyle personel atanacak ve kaynaklar görevler başarılı tamamlanması için gerekli becerilere sahip olduğunuzu emin olmak için yakından çalışın. Ayrıca, bir Kaynak Yöneticisi'ni yeni işe alma destekledikleri projeler için kaynak taleplerini karşıladığından emin olmak için İnsan Kaynakları departmanı ile yakından çalışabilir.

Bu makalede Microsoft Office Project Web Accesskullandığınızda bir projede kaynak yöneticisi olarak kullanabildiğiniz etkinlikler açıklanmaktadır. Bu Kaynak Yöneticisi'ni açısından Project Web Access geniş bir bakış sunar.

Yönetici bir kaynak yöneticisi verilmiş izinlerine bağlı olarak, Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007veya her ikisini de kullanarak, Project Web Access özellikleriyle çalışabilirsiniz.

Kaynak Yöneticisi izinlerle ne yapabilirsiniz?

Project Web Access giriş sayfasından çalışma

Görevler ve zaman çizelgeleri ile çalışma

Kaynaklarla çalışma

Proje Merkezi'nde çalışma

Verileri çözümlemek ve rapor oluşturma

Kuruluşunuzdaki diğer kişilerle işbirliği yapma

Project Professional ile çalışma

Dağıtım öneriler, bloglar ve diğer bilgileri çevrimiçi alma

Project Web Access giriş sayfasında çalışma

Project Web Access giriş sayfası kullanıcılar Microsoft Office Project Server 2007 üzerine kaydedilen verilerle çalışan kullanıcılar için birincil giriş noktasıdır. Project Web Access’de oturum açtığınızda, eylem gerektiren öğeler (örneğin, onaylanması gereken görev güncelleştirmeleri) ve son oturum açışınızdan bu yana değişen öğeler görüntülenir. Giriş sayfasında, Görevler, Proje Merkezi, Kaynak Merkezi, Güncelleştirmeler, Durum Raporları, Belgeler, Sorunlar ve Riskler sayfaları dahil, Project Web Access özelliklerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not :  Project Web Access Giriş sayfasında görünen içerik, sunucuda bulunan özellikler, kullanıcı rolü, kullanıcıya atanan izinler, kullanıcının ait olduğu güvenlik kategorileri (bu güvenlik kategorisine atanan projeler ve görünümler dahil) ve giriş sayfası için yapılandırılmış olan tüm özelleştirmeler tarafından belirlenir.

Project Web Access giriş sayfası etkinlikleri

Sayfanın Başı

Görevler ve zaman çizelgeleriyle çalışma

Görevleri yönetme

Görev güncelleştirmelerini yönetme

Zaman çizelgelerini yönetme

Outlook ile tümleştirme

Ekip üyeleri zaman çizelgesi saatlerini veya kendi görev durumunu hesaplamadan önce yöneticinin zaman çizelgesini, görev durumunu ya da ikisini de ayarlaması gerekir. Zaman çizelgeleri görevler, projeler ve diğer öğeler üzerinde çalışılan gerçek zamanı kaydeder ve kullanımı, faturalandırılabilir zamanı ve diğer zaman tabanlı ölçümleri izleyeceğiniz zaman bunlar önemlidir. Ekip üyeleri yöneticinin projelerdeki görevlerin tamamla durumu ve gelişimini tam olarak izlemesini sağlayan Görevlerim sayfalarını kullanarak görev durumunu girebilirler.

Kuruluşunuz içinde Office Project Professional 2007oluşturulan projeleriniz için ilerleme izliyorsa, görev durumu izlemek isteyeceksiniz.

Sayfanın Başı

Görevleri yönetme

Ekip üyeleri Görevlerim sayfası görüntüleme, düzenleme, temsilci için Project Web Access'te kullanın ve görevler ve bunlara veya bir ekip kaynakların Project Professional 2007 kullanan bir proje yöneticisi tarafından atanan çalışma zamanları güncelleştirin. Görevlerim sayfasında erişmek için Hızlı Başlat'ta Görevlerim ' i tıklatın.

Görev yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Görev güncelleştirmelerini yönetme

Project Web Access’deki Görev Güncelleştirmeleri sayfasında, ekip üyelerinin kendi Görevlerim sayfalarından gönderdiği görev ve çalışma zamanı değişikliklerini gözden geçirebilirsiniz. Projeleri en yeni bilgilerle güncelleştirmek için de Görev Güncelleştirmeleri sayfasını kullanabilirsiniz.

Görev Güncelleştirmeleri sayfasından alınan bilgilerle görevleri iki yolla güncelleştirebilirsiniz:

 • El ile     Görev Güncelleştirmeleri sayfasında Kabul et’e tıklayarak her bir görev değişikliğini kabul edebilirsiniz. Kabul etmeden önce bir görev değişikliği isteğini yanıtlarsanız, ekip üyesi yanıtlayana kadar değişiklik isteği Görev Güncelleştirmeleri sayfasındaki listeden kaldırılır. Yeni görev ve görev temsili isteklerini aynı zamanda güncelleştirebilir ve yanıtlayabilirsiniz.

 • Otomatik olarak (kuralları kullanarak)     Projeleri onay öncesi gözden geçirilmesi gerekmeyen değişikliklerle otomatik olarak güncelleştirmek için kurallar oluşturabilir ve çalıştırabilirsiniz. Belirli projeler, tüm projeler, belirli kaynaklar ya da kuruluşunuzun Kaynak Kırılım Yapısı’ndaki (RBS) belirli bir konumda bulunan kaynak grupları için kurallar oluşturabilirsiniz.

Görev güncelleştirme yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Zaman Çizelgelerini Yönetme

Zaman çizelgeleri görevler, projeler ve diğer öğeler üzerinde çalışılan gerçek zamanı kaydeder ve kullanımı, faturalandırılabilir zamanı ve diğer zaman tabanlı ölçümleri izleyeceğiniz zaman bunlar önemlidir.

Şu durumlarda bir zaman çizelgesi oluşturmanız gerekir:

 • Kuruluşunuz faturalandırılabilir ve faturalandırılamayan saatleri izlemek istediğinde.

 • Bordro veya fatura işlemleri ile ilgili muhasebe sistemi ile tümleştirmeniz gerektiğinde.

 • Yönetim, kaynakların harcamakta olduğu saatler ve bu saatlerin nasıl harcandığı (faturalandırılamayan zaman yerine normal faturalandırılabilir, bunlar yerine faturalandırılabilir fazla mesai) ile ilgili ayrıntıları görmek istediğinde

Zaman çizelgesi yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Outlook ile tümleştirme

Project Web Access, ekip üyelerinin Office Outlook 2007, 2003 ya da XP kullanarak kendi görevlerini güncelleştirmelerini sağlamak için Microsoft Outlook ile tümleşir. Herhangi bir Outlook tümleştirme özelliğini kullanmak için ekip üyelerine şunlar gerekir:

 • Outlook tümleştirme özelliklerinin yapılandırıldığı sayfaya erişim için geçerli bir Project Web Access kullanıcı hesabına sahip olma.

 • Office Outlook 2007, 2003 veya XP kullanma.

 • Outlook için Microsoft Office Project Eklentisi'ni indirme ve yükleme.

Outlook etkinlikleri

Sayfanın Başı

Kaynaklarla çalışma

Kaynak bilgilerini yönetme

Personel projeler

Beceri zamanlama

Tatil ve çalışma dışı zamanı (Yönetim zamanı) ile çalışma

Proje yöneticileri ve kaynak yöneticileri Project Server veritabanına yayımlanan projelerdeki görevlere atanan bir ya da daha fazla kaynaklar için bilgileri görüntülemek, değiştirmek veya analiz etmek amacıyla Project Web Access’deki Kaynak Merkezi’ni kullanırlar. Kaynak Merkezi kaynakları kurumsal kaynak havuzu içindeki kaynakların listesini görüntüler; Kaynak Merkezi'nde öğeleri görüntüleme izni Project Server yöneticisi tarafından verilir.

Sayfanın Başı

Kaynak bilgilerini yönetme

Kaynak Merkezi'nde, e-posta adresleri, hesap bilgileri ve ait oldukları gruplar gibi kaynaklar hakkındaki bilgileri düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bunların atama ve kullanılabilirlik bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.

Not : Takvim ayarları gibi bazı kaynak öznitelikleri yalnızca Project Professional 2007 kullanılarak değiştirilebilir.

Kaynak bilgileri yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Ekip Projeleri

Proje yöneticileri ve daha az bir ölçüde de kaynak yöneticileri, ekiplerin projelerde kaynak becerileri ve kaynak kullanılabilirliğini gibi birçok farklı parametrelere göre oluşturabilirsiniz. Proje ekip için Project Web Access'te kuruluştan ekip Oluştur özelliğini kullanabilirsiniz.

Ekip Kur özelliğini kullanırken aşağıdakileri dikkate alın:

 • Yöneticiler tüm kaynakları göremeyebilir veya bunların tümünü projelere atayamayabilir.

 • Gerekli yeteneklerine sahip kaynakları bulmak için ayarlar, kuruluşunuzun kaynak çözümleme yapısı (KÇY) ve çeşitli becerileri ve kuruluşunuzdaki kaynak ilişkileri tanımlamak için kullanılan diğer Kurumsal Kaynak anahat kodları uygulamanız gerekir.

 • Görevleri bir kaynak ekiplerine atayabilirsiniz; ekip üyeleri de bu görevlerden kendilerine atanmasını istediklerini seçebilir.

 • Yöneticileri kaynaklar için önerilen ve kabul edilen kayıt türlerini kullanabilir. Kaynakları kabul etmeden projelere atayarak, yöneticiler önerilen yeni projeler için potansiyel kaynak atamalarını izleyebilir. Örneğin, hizmet kuruluşları çeşitli atama senaryolarını karşılaştırıp önerilen ve kabul edilen atamaları yönetebilmek için genellikle önerilen kaydı kullanır. Merkezi kaynak havuzu kullanan kuruluşlardaki kaynak yöneticileri ve kendi ekip planlamalarını yapan proje yöneticileri, ekip planlama isteklerini izlemek ve yönetmek için önerilen kaydı kullanır.

Not : Takvim ayarları ve değiştirilen kaynaklar gibi bazı kaynak öznitelikleri ve ayarları yalnızca Project Professional 2007 kullanılarak değiştirilebilir.

Proje ekip planlama etkinlikleri

Sayfanın Başı

Yetenek zamanlama

İş için en iyi kaynaklar bulmak amacıyla, kuruluşunuzun Enterprise Project Management (EPM) parçası olarak Project Web Access ve Project Professional 2007’de kullanılabilir olan yetenek zamanlama özelliklerini kullanın. genel kaynaklar ile fiili kaynakları değiştirmek için Project Professional 2007’deki Kaynak Değiştirme Sihirbazı’nı kullanın. İş için doğru yeteneklere sahip kaynakları oluşturmak ve bulmak için Project Web Access’deki Ekip Kur özelliğini kullanın.

Not : Takvim ayarları ve kaynak değiştirme sihirbazı gibi bazı kaynak öznitelikleri yalnızca Project Professional 2007 kullanılarak değiştirilebilir.

Yetenek zamanlama etkinlikleri

Sayfanın Başı

Tatil ve diğer çalışma dışı zamanı (yönetim zamanı) ile çalışma

Project Web Access, tatiller, ekip toplantıları, eğitim, iç projeler ve diğer proje dışı zamanlar gibi çalışma dışı zamanı (yönetim zamanı) izlemenize olanak sağlar. Ekip üyeleri kendi Zaman Çizelgelerim sayfalarına yönetim zamanını girer.

Aşağıdaki durumlarda kuruluşunuzun yönetim zamanını izlemesi gerekir:

 • Özel durumlarla ilgili verilerin gerekli olduğu bir muhasebe sistemiyle bütünleştirme yaparsanız.

 • Yönetim ekibiniz özel durumlarla ilgili raporlar görmek isterse.

 • Proje yöneticileri ve kaynak yöneticileri ekip üyelerinden, proje atamalarında kullanılamaz olarak görünmesi için, ofis dışında oldukları zamanları girmelerini isterse.

Yönetim zamanı yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Proje Merkezi'nde çalışma

Proje Merkezi proje yöneticileri, kaynak yöneticileri, ekip üyeleri ve diğer proje proje katılımcıları tek tek projeler ve proje tekliflerini ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için ve kuruluş genelinde proje hakkında özet bilgileri görüntülemek için kullanışlı bir yol sağlar. Project Web Access veya Project Professional 2007 Proje Merkezi'ne erişim izni olan herhangi bir kullanıcı Proje Merkezi atanmış durumdaki herhangi bir proje ile çalışmak için kullanabilirsiniz. Proje Merkezi'nde Project Server 2007 veritabanına yayımlanan projeler kullanılabilir.

Proje Merkezi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Verileri çözümleme ve rapor oluşturma

Durum raporları yönetme

OLAP raporlarıyla çalışma

Project Web Access, ekibinizin en verimli şekilde işbirliğine yardımcı olmak için birçok raporlama seçeneği sunar. Kaynaklar görevlerinin nasıl ilerlediğini raporlamak için durum raporları oluşturabilir. Ayrıca, proje yöneticisi ayrıntılı çevrimiçi analitik işleme (OLAP) raporları oluşturabilir.

Not : Bazı görevlerin yalnızca kullanıcı Project Web Access administrators grubuna aitse gerçekleştirilebileceğini unutmayın. Project Web Access’deki Hızlı Başlat’ta Sunucunu Ayarları bağlantısını görmüyorsanız, administrators grubuna ait değilsinizdir ve görünümleri özelleştirme, raporları ayarlama, zaman çizelgelerini ayarlama veya projeleri silme gibi eylemleri gerçekleştiremezsiniz.

Sayfanın Başı

Durum raporlarını yönetme

Durum raporları ilerleme atanan görevlerdeki açıklayın. Yöneticileri isteme ve durum bilgilerini alma işlemini otomatik hale getirmeyi; Durum raporu isteklerini ekip üyelerine gönderebilirsiniz ve ekip üyeleri daha sonra bunları için istenen bilgileri sağlayarak yanıtlayabilirsiniz. Ekip üyeleri, ayrıca durum raporları teslimini başlatabilir. Yöneticileri durum raporları bireysel gönderimler ve yanıtları birleştiren birleştirilmiş raporu aldıkları şekilde yapılandırabilirsiniz.

Durum raporu yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

OLAP raporlarla çalışma

Çeşitli düzeylerdeki yöneticiler bir veya birden çok projedeki proje ve kaynak performansını analiz etmek için çeşitli raporları kullanabilir. Raporlarla etkileşimli olarak çalışmak veya raporun yapısını oluşturan alanlardan bazılarını değiştirmek istiyorsanız, PivotTable ve görünümleri ve PivotChart görünümlerini kullanabilirsiniz. Bütün bu raporlar, proje ve kaynak bakımından kuruluşunuzun durumunu anlamanıza yardımcı olur.

Not : Görsel raporlar gibi bazı raporlar yalnızca Project Professional 2007 kullanılarak oluşturulabilir ve görüntülenebilir.

OLAP raporu yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Kuruluşunuzdaki başka kişilerle işbirliğinde bulunma

Project Web Access kuruluşunuzun kaynaklarının proje görevleri, sorunları, riskleri ve projenin başarısını etkileyen diğer alanları üzerinde birlikte çalışmasına yardımcı olan birçok özelliğe sahiptir.

İşbirliği etkinlikleri

Sayfanın Başı

Project Professional ile çalışma

Project Professional 2007’yi, kuruluşunuzun Enterprise Project Management (EPM) Çözümü parçası olarak birçok proje yönetimi görevini yerine getirmek için kullanabilirsiniz.

Not : Project Professional kullanarak çeşitli Kurumsal Proje yönetimi görevlerini tamamlamak için gereken Project Server 2007 izinler. +

Project Professional etkinlikleri

Sayfanın Başı

Dağıtım önerileri, bloglar ve çevrimiçi diğer bilgileri alma

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×