Project Web Access için görev bilgilerini güncelleştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Office Project Web Access2007 sürümü ile görüntüleyebilir ve Microsoft Office Outlook görev atamalarınızı Görevler klasörünü ve şu anda çevrimiçi olmanıza bakılmaksızın takvim kullanarak güncelleştirin. Ağ erişimi her zaman sahip olmayabilirsiniz olanlar için yararlı olur. Çevrimdışı durumdayken, görev atamalarını güncelleştirirseniz, yeniden çevrimiçi olduğunuzda, sunucu güncelleştirilmiş zamanınızı ve durum bilgisi ile güncelleştirebilirsiniz.

Not: Görüntüleme ve Outlook içinden görevlerinizi güncelleştirmek için Microsoft Office 2007 Project Eklentisi'ni Outlook yüklü olmalıdır. Bu eklentinin Microsoft Office Outlook 2007 ve Microsoft Office Outlook 2003 ile çalışır. Karşıdan yükleme ve Microsoft Office 2007 Project Eklentisi'ni Outlook için daha fazla bilgi için bkz: Project Web Access'ten Outlook'a atamaları alma.

Bu makalede

Outlook'ta görev bilgilerinizi güncelleştirme hakkında

Project Web Access ve yöneticiniz görev durumunuza gönderme

Zaman Çizelgesi saatlerinizi Project Web Access için gönderme

Birleştirilmiş görev durumunu ve zaman çizelgesi saatleri Project Web Access için gönderme

Outlook'ta görev otomatik güncelleştirmeyi ayarlama

Outlook'ta görev bilgilerinizi güncelleştirme hakkında

Her veri türü için farklı onaylayanlar ile çalışma saatlerini'den ayrı olarak görev durumunu izlemek birçok kuruluşlar ve proje yöneticilerinin seçin. Örneğin, 40 saat için bir göreve atanmış, ancak 30 saat içinde görevi tamamlamak değiştiremezsiniz. Kuruluşunuzun görev durumu çalışma saatlerini eski ayrı ayrı izliyorsa, görev % 100 tamamlandı, ancak yalnızca görev için ayrılan 40 saat 30 gerekli bildirebilirsiniz. Görev durumu ve birlikte çalışma saatlerini, kuruluş izler ve 30 göreve ayrılan 40 saat tamamlandı, görev durumu % 75 iş tamamlandı gösterir.

Durumunuzu raporlama ve Outlook'ta çalışma saatleri için kullanılan formlar, kuruluşunuz veya proje yöneticisi tarafından kullanılan izleme yöntemine bağlı olarak farklılık gösterir.

Hangi yöntemi görev atamalarınızı biri için kullanıldığını belirlemek için:

 1. Bir Outlook görevi veya Office Project Web Access' alınan randevuyu açın.

  • Randevu sekmesinde, Göster grubunda, randevu, açtıysanız görevlerinizde bildirmek için kullanılan form görüntülemek için Project Web Access tıklatın.

  • Bir görev açtıysanız, görevlerinizde bildirmek için kullanılan form varsayılan olarak görüntülenir.

 2. Görevlerinizde bildirmek için kullanılan formda:

Sayfanın Başı

Project Web Access ve yöneticiniz görev durumunuza gönderme

Görev durumu bilgilerini Outlook kullanarak postalanan zaten Office Project Web Accessiçinde yakalanan herhangi bir görev durumu verilerin üzerine yazar. Hangi verilerin zaten Office Project Web Accessiçinde yakalanan emin değilseniz, Outlook'u kullanarak görev bilgilerinizi göndermeden önce Office Project Web Access durum bilgilerini doğrulayın.

 1. Outlook'ta, eşitlenmiş bir görevi veya Görevler klasörünü veya Takvim'den üzerinde bildirdiğiniz randevuyu açın. Randevu sekmesinde, Göster grubunda, randevu, açtıysanız form raporlama görevini görüntülemek için Project Web Access tıklatın. Bir görev açtıysanız, varsayılan olarak görev formu raporlama görüntülenir.

 2. Form Raporlama görev Görev yönetimi sekmesinde uygun veri kuruluşunuzun ayarlarına bağlı olarak Tamamlanan çalışma yüzdesi, kalan çalışmaveya fiili çalışma kutusuna yazın. Bu kutularından birine veri yazmaya diğer iki otomatik olarak hesaplar.

  Örneğin, bir görevin 40 saatlik çalışmanın toplam gerektirir ve % 20Tamamlanan çalışma yüzdesi kutusuna yazın, fiili çalışma kutusu otomatik olarak bir günü (1 d) çalışma ve kalan çalışma kutusu güncelleşir yansıtacak şekilde güncelleştirilir dört (4 d) görevi tamamlamak için kalan gün sayısı yansıtacak şekilde. Görevde kalan çalışmayı 4 günden daha uzun sürer düşünüyorsanız, dolayısıyla görevin toplam süreyi artırma kalan çalışmayı artırabilirsiniz.

 3. Durumunuza Office Project Web Access hem de yöneticiniz göndermek istiyorsanız ve proje yöneticisine Gönder onay kutusunu seçin.

 4. Project Web Access'te Kaydet' i tıklatın.

  Durumunuz daha sonra göndermek istiyorsanız, görev veya randevu sekmesinde Kaydet grubunda ve Kaydet ve Kapat'ı tıklatın. Yaptığınız değişiklikler, bunları Office Project Web Access ya da yöneticiniz göndermeye olmadan Outlook'ta yerel olarak kaydedilir. Çevrimdışı çalışırken bu seçeneği kullanın.

Alternatif olarak, birkaç görevler için durum bilgilerini yakaladığınız ve bunların Office Project Web Accessiçin tümünü göndermek istediğiniz, Outlook'ta Project Web Access araç çubuğunda Güncelleştir Project Web Access tıklatın. Bu tüm değişiklikleri bir kerede tek tek her görev göndermek için gerek kalmadan gönderir.

Görev durumunuza göndermeye bu yöntemi de zaman çizelgesi değişiklikleri gönderir.

Sayfanın Başı

Zaman Çizelgesi saatlerinizi Project Web Access için gönderme

Outlook'u kullanarak gönderilen zaman çizelgesi saatleri içinde Office Project Web Accesszaten yakalanan herhangi bir zaman çizelgesi saat üzerine yazılır. Hangi verilerin zaten Office Project Web Accessiçinde yakalanan emin değilseniz, Outlook'u kullanarak görev bilgilerinizi göndermeden önce Office Project Web Access zaman çizelgesi saat doğrulayın.

 1. Outlook'ta, eşitlenmiş bir görevi veya Görevler klasörünü veya Takvimüzerinde bildirdiğiniz randevuyu açın. Randevu sekmesinde, Göster grubunda, randevu, açtıysanız form raporlama görevini görüntülemek için Project Web Access tıklatın. Bir görev açtıysanız, varsayılan olarak görev formu raporlama görüntülenir.

 2. Form raporlama görevin zaman çizelgesi sekmesinde, kılavuzda görüntülenen her gün için görev üzerinde çalıştığınız fiili saatlerinizi yazın. Bu saatler Görev yönetimi sekmesinde girilmiş durum verileri değişmez.

  Önceki veya sonraki haftalara göre Takvim arasında gezinmek için tıklatın. Zaman Çizelgesi saat herhangi önceki planlanan önce bir haftadan görev atama başlangıç tarihi giremezsiniz veya herhangi daha sonraki bir hafta sonra planlanan bitiş tarihi atamanın.

  Görev atama için planlanan zaman çizelgesini saatlerinizi yakından eşleşen varsa, planlanan saatler kılavuza kolayca kopyalayın ve ardından saat gerektiği şekilde değiştirin. Görev için varsayılan çalışma saatleri kılavuzla otomatik olarak doldurulmasını Planlı Kopyala seçeneğini tıklatın. Örneğin, 40 saatlik çalışmanın bir haftalık bir dönemde zamanlanan bir görev varsa ve 5 gün için günde 8 saat çalışmak üzere zamanlanır, Planlı kopyalama tıklatarak otomatik olarak görev zamanlanır her gün için 8 saat girer görüntülenen sırasında Raporlama dönemi. Fiili çalışmanızı biraz planlanan işten değişiyorsa, sayıları kılavuzunda Office Project Web Accessiçin çalışmanızı kaydetmeden önce değişiklik yapabilirsiniz.

 3. Project Web Access'te Kaydet' i tıklatın.

  Zaman çizelgenizi yöneticinize gönderin hazırsanız, Gitmek için Web zaman çizelgesitıklatın. Yeni bir pencere açar ve Zaman çizelgesi merkezi sayfası görüntülenir.

  Office Project Web Access için daha sonra göndermek için zaman çizelgenizi kaydetmek için Kaydet grubunda görev veya randevu sekmesinde Kaydet ve Kapat'ı tıklatın. Yaptığınız değişiklikler, bunları Office Project Web Access ya da yöneticiniz göndermeye olmadan Outlook'ta yerel olarak kaydedilir. Çevrimdışı çalışırken bu seçeneği kullanın.

Alternatif olarak, çalışma saatlerini birçok görevi yakaladığınız ve bunların tümünün Office Project Web Accessiçin kaydetmek istiyorsanız, Outlook'ta Project Web Access araç çubuğunda Güncelleştir Project Web Access tıklatın. Bu tüm değişiklikleriniz bir kerede tek tek her görev kaydetmenizi gerektiren yerine kaydeder. Outlook'ta çalışma saatlerinizi kaydettikten sonra Office'i yöneticiniz Office Project Web Accessiçinde zaman çizelgenize göndermek gerekir.

Çalışma saatlerinizi Office Project Web Access için kaydetme bu yöntemi de görev durumunuza değişiklikleri gönderir.

Sayfanın Başı

Birleştirilmiş görev durumunu ve zaman çizelgesi saatleri Project Web Access için gönderme

 1. Outlook'ta, eşitlenmiş bir görevi veya Görevler klasörünü veya Takvimüzerinde bildirdiğiniz randevuyu açın. Randevu sekmesinde, Göster grubunda, randevu, açtıysanız form raporlama görevini görüntülemek için Project Web Access tıklatın. Bir görev açtıysanız, form Raporlama görev varsayılan olarak görüntülenir.

 2. Kılavuzda görüntülenen her gün için görev üzerinde çalıştığınız fiili saatlerinizi yazın.

  Önceki veya sonraki Takvim haftalara göre taşımak için tıklatın. Zaman Çizelgesi saat herhangi önceki planlanan önce bir haftadan görev atama başlangıç tarihi giremezsiniz veya herhangi daha sonra planlanan sonra bir haftadan atamanın bitiş tarihi.

  Kılavuza girilen saatler Tamamlanan çalışma yüzdesi ve toplam çalışma kutularını doldurmak için otomatik olarak toplanır.

  Örneğin, bir görevin toplam gerekiyorsa, iki hafta (w 2) çalışma ve kılavuza 16 geçerli raporlama dönemi sırasında çalışma saatlerini girin, Tamamlanan çalışma yüzdesi kutusuna 20 yüzdesi yansıtacak şekilde otomatik olarak güncelleştirilir. Görevi tamamlamak için ek zaman gereksinim duyarsanız, kalan çalışmayı görevin süresini uzatmak için Kalan çalışma kutusuna yazabilirsiniz. Görev süresinin daha küçük bir sayı Kalan çalışma kutusuna yazarak da küçültebilirsiniz.

  Görev atama için planlanan zaman çizelgesini saatlerinizi yakından eşleşen varsa, planlanan saatler kılavuza kolayca kopyalayabilir ve ardından saat gerektiği şekilde değiştirin. Görev için varsayılan çalışma saatleri kılavuzla otomatik olarak doldurulmasını Planlı Kopyala seçeneğini tıklatın. Örneğin, 40 saatlik çalışmanın bir haftalık bir dönemde zamanlanan bir görev varsa ve 5 gün için günde 8 saat çalışmak üzere zamanlanır, Planlı kopyalama tıklatarak otomatik olarak görev zamanlanır her gün için 8 saat girer görüntülenen sırasında Raporlama dönemi. Fiili çalışmanızı biraz planlanan işten değişiyorsa, sayıları kılavuzunda Office Project Web Accessiçin çalışmanızı kaydetmeden önce değişiklik yapabilirsiniz.

 3. Project Web Access'te Kaydet' i tıklatın.

  Zaman çizelgenizi yöneticinize gönderin hazırsanız, Gitmek için Web zaman çizelgesitıklatın. Yeni bir pencere açar ve Zaman çizelgesi listesi sayfası görüntülenir.

  Office Project Web Access için daha sonra göndermek için zaman çizelgenizi kaydetmek için Kaydet grubunda görev veya randevu sekmesinde Kaydet ve Kapat'ı tıklatın. Yaptığınız değişiklikler, bunları Office Project Web Access ya da yöneticiniz göndermeye olmadan Outlook'ta yerel olarak kaydedilir. Çevrimdışı çalışırken bu seçeneği kullanın.

Alternatif olarak, çalışma saatlerini birçok görevi yakaladığınız ve bunların Office Project Web Accessiçin tümünü göndermek istediğiniz, Outlook'ta Project Web Access araç çubuğunda Güncelleştir Project Web Access tıklatın. Bu, tek tek her görev gönderilmeyi gerektiren yerine yaptığınız değişiklikleri bir kerede tüm gönderir. Değişikliklerinizi Outlook'ta gönderdikten sonra yöneticiniz Office Project Web Accessiçinde zaman çizelgenize göndermek gerekir.

Sayfanın Başı

Outlook'ta görev otomatik güncelleştirmeyi ayarlama

Varsayılan seçenekleri değiştirin ve nasıl ve ne kadar sıklıkla Office Project Web Accessiçin atamaları güncelleştirmek istediğinizi belirtin.

Project Web Access otomatik olarak güncelleştirmek için Microsoft Office Project Server için Windows kullanıcı hesabı kullanarak oturum açmanız gerekir.

 1. Outlook'ta, Araçlar menüsünde, Seçenekler' i tıklatın ve sonra da Project Web Access sekmesini tıklatın.

 2. Atama güncelleştir bölümünde heröğesini tıklatın.

 3. İlgili kutulara gün, hafta veya ay sayısını belirtin ve ardından sonraki güncelleştirmede kutusunda sonraki güncelleştirmenin istediğinizde girin.

 4. Bana Gönder bir onay iletisi her güncelleştirme yapıldığında Özet e-posta iletisi almak için onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×