Project Web Access için üst düzey yönetici rolü kılavuzu

Kuruluşa ve kuruluşun proje yönetimi yaklaşımına bağlı olarak, tek bir üst düzey yönetici genelde kuruluşun bütün bir departmanı veya bölgesindeki düzinelerce ve bazen yüzlerce proje portföyünden sorumlu olabilir. Üst düzey yöneticiler, işin stratejik kuruluş hedefleriyle hizalı olduğundan emin olmak için tüm bu projelerde görünürlüğe gereksinim duyar.

Büyük kuruluşlarda, proje portföylerini genelde Proje Yönetim Ofisi (PMO) yönetir. Bununla birlikte yöneticiler, kuruluş hedeflerinin anlaşıldığından, hedeflere ulaşıldığından ve projelerin bu hedeflerle hizalı olduğundan emin olmak için PMO ile yakından çalışır.

Bu makale, Microsoft Office Project Web Access kullanan bir kuruluşta çalışan üst düzey yönetici olarak kullanabileceğiniz etkinlikleri anlatır. Bu, üst düzey yönetici bakış açısından Project Web Access’e geniş bir genel bakış sağlar.

Atandığınız güvenlik grubuna bağlı olarak, Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 veya her ikisini kullanarak Project Web Access özellikleriyle çalışabilirsiniz.

Üst düzey yönetici izinleriyle ne yapabilirsiniz?

Project Web Access giriş sayfasında çalışma

Kaynaklarla çalışma

Proje Merkezi’nde proje ve portföylerle çalışma

Verileri çözümleme ve rapor oluşturma

Kuruluşunuzdaki başka kişilerle işbirliği yapma

Dağıtım önerileri, bloglar ve çevrimiçi diğer bilgileri alma

Project Web Access giriş sayfasında çalışma

Project Web Access giriş sayfası kullanıcılar Microsoft Office Project Server 2007 üzerine kaydedilen verilerle çalışan kullanıcılar için birincil giriş noktasıdır. Project Web Access’de oturum açtığınızda, eylem gerektiren öğeler (örneğin, onaylanması gereken görev güncelleştirmeleri) ve son oturum açışınızdan bu yana değişen öğeler görüntülenir. Giriş sayfasında, Görevler, Proje Merkezi, Kaynak Merkezi, Güncelleştirmeler, Durum Raporları, Belgeler, Sorunlar ve Riskler sayfaları dahil, Project Web Access özelliklerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not:  Project Web Access Giriş sayfasında görünen içerik, sunucuda bulunan özellikler, kullanıcı rolü, kullanıcıya atanan izinler, kullanıcının ait olduğu güvenlik kategorileri (bu güvenlik kategorisine atanan projeler ve görünümler dahil) ve giriş sayfası için yapılandırılmış olan tüm özelleştirmeler tarafından belirlenir.

Project Web Access giriş sayfası etkinlikleri

Sayfanın Başı

Outlook ile tümleştirme

Project Web Access, ekip üyelerinin Office Outlook 2007, 2003 ya da XP kullanarak kendi görevlerini güncelleştirmelerini sağlamak için Microsoft Outlook ile tümleşir. Herhangi bir Outlook tümleştirme özelliğini kullanmak için ekip üyelerine şunlar gerekir:

  • Outlook tümleştirme özelliklerinin yapılandırıldığı sayfaya erişim için geçerli bir Project Web Access kullanıcı hesabına sahip olma.

  • Office Outlook 2007, 2003 veya XP kullanma.

  • Outlook için Microsoft Office Project Eklentisi'ni indirme ve yükleme.

Outlook etkinlikleri

Sayfanın Başı

Kaynaklarla çalışma

Kaynak bilgilerini yönetme

Ekip projeleri

Yetenek zamanlama

Tatil ve diğer çalışma dışı zaman (yönetim zamanı) ile çalışma

Project Server veritabanına yayımlanan projelerdeki görevlere atanan bir ya da daha fazla kaynaklar için bilgileri görüntülemek, değiştirmek veya analiz etmek amacıyla Project Web Access’deki Kaynak Merkezi’ni kullanabilirsiniz. Kaynak Merkezi kaynakları kurumsal kaynak havuzu içindeki kaynakların listesini görüntüler; Kaynak Merkezi'nde öğeleri görüntüleme izni Project Server yöneticisi tarafından verilir.

Sayfanın Başı

Kaynak bilgilerini yönetme

Kaynak Merkezi'nde, e-posta adresleri, hesap bilgileri ve ait oldukları gruplar gibi kaynaklar hakkındaki bilgileri görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bunların atama ve uygunluk bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.

Not: Takvim ayarları gibi bazı kaynak öznitelikleri yalnızca Project Professional 2007 kullanılarak değiştirilebilir.

Kaynak bilgileri yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Ekip projeleri

Bu görev genelde proje yöneticileri tarafından gerçekleştirilse de, kaynak nitelikleri ve kaynak uygunluğu dahil farklı parametrelere dayanan projeler için ekipler oluşturmak üzere Ekip Kur özelliğini kullanabilirsiniz. Kuruluştaki projelere kimin atandığını görmek için Kaynak Merkezi’ni kullanabilirsiniz.

Ekip Kur özelliğini kullanırken aşağıdakileri dikkate alın:

  • Yöneticiler tüm kaynakları göremeyebilir veya bunların tümünü projelere atayamayabilir.

  • Gerekli yetenek kümesine sahip olan kaynakları bulmak veya gözden geçirmek için, kuruluşunuzun Kaynak Kırılım Yapısının (RBS) yanı sıra kuruluş içindeki çeşitli yetenekleri ve kaynak ilişkilerini tanımlamak için kullanılan diğer anahat kodlarını uygulaması gerekir.

  • Görevleri bir kaynak ekibine atayabilirsiniz. Her ekip üyesi bu görevlerden kendilerine atanmasını istediklerini seçebilir.

  • Yöneticileri kaynaklar için önerilen ve kabul edilen kayıt türlerini kullanabilir. Kaynakları kabul etmeden projelere atayarak, yöneticiler önerilen yeni projeler için potansiyel kaynak atamalarını izleyebilir. Örneğin, hizmet kuruluşları çeşitli atama senaryolarını karşılaştırıp önerilen ve kabul edilen atamaları yönetebilmek için genellikle önerilen kaydı kullanır. Merkezi kaynak havuzu kullanan kuruluşlardaki kaynak yöneticileri ve kendi ekip planlamalarını yapan proje yöneticileri, ekip planlama isteklerini izlemek ve yönetmek için önerilen kaydı kullanır.

Not: Takvim ayarları ve değiştirilen kaynaklar gibi bazı kaynak öznitelikleri ve ayarları yalnızca Project Professional 2007 kullanılarak değiştirilebilir.

Proje ekip planlama etkinlikleri

Sayfanın Başı

Yetenek zamanlama

Kuruluşunuzun Enterprise Project Management (EPM) parçası olarak Project Web Access ve Project Professional 2007’de bulunan yetenek zamanlama özelliklerini kullanarak kuruluşta yeterli çalışan olup olmadığını anlamanıza yardımcı olması amacıyla iş için en iyi kaynakları bulabilirsiniz. Yöneticiler, genel kaynaklar ile fiili kaynakları değiştirmek için Project Professional 2007’deki Kaynak Değiştirme Sihirbazı’nı kullanabilir. İş için doğru yeteneklere sahip kaynakları oluşturmak ve bulmak için Project Web Access’deki Ekip Kur özelliğini kullanın.

Not: Takvim ayarları ve kaynak değiştirme sihirbazı gibi bazı kaynak öznitelikleri yalnızca Project Professional 2007 kullanılarak değiştirilebilir.

Yetenek zamanlama etkinlikleri

Sayfanın Başı

Tatil ve diğer çalışma dışı zaman (yönetim zamanı) ile çalışma

Project Web Access, tatiller, ekip toplantıları, eğitim, iç projeler ve diğer proje dışı zamanlar gibi çalışma dışı zamanı (yönetim zamanı) izlemenize olanak sağlar. Ekip üyeleri kendi Zaman Çizelgelerim sayfalarına yönetim zamanını girer.

Aşağıdaki durumlarda kuruluşunuzun yönetim zamanını izlemesi gerekir:

  • Özel durumlarla ilgili verilerin gerekli olduğu bir muhasebe sistemiyle bütünleştirme yaparsanız.

  • Yönetim ekibiniz özel durumlarla ilgili raporlar görmek isterse.

  • Proje yöneticileri ve kaynak yöneticileri ekip üyelerinden, proje atamalarında kullanılamaz olarak görünmesi için, ofis dışında oldukları zamanları girmelerini isterse.

Yönetim zamanı yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Proje Merkezi’nde proje ve portföylerle çalışma

Proje Merkezi; proje yöneticileri, ekip üyeleri ve diğer proje katılımcılarına tek tek projeler ile proje teklifleri hakkındaki ayrıntılı bilgileri ve kuruluş genelindeki projelerle ilgili istatistikleri raporlamak için kullanışlı bir yol sağlar. Project Web Access veya Project Professional 2007’de Proje Merkezi'ne erişim izni olan herhangi bir kullanıcı, atanmış olduğu herhangi bir proje ile çalışmak için Proje Merkezi'ni kullanabilir. Proje Merkezi'nde yalnızca Project Server 2007 veritabanına yayımlanan projeler kullanılabilir.

Proje Merkezi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Verileri çözümleme ve rapor oluşturma

Durum raporlarını yönetme

OLAP raporlarıyla çalışma

Doğru raporlar oluşturarak, kuruluşunuzun proje ve kaynak yönetimine genel yaklaşım başarısını açıkça ifade edebilirsiniz.

Project Web Access, ekibinizin en verimli şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için birçok raporlama seçeneği sunar. Kaynaklar görevlerinin nasıl ilerlediğini raporlamak için durum raporları oluşturabilir. Ayrıca, proje yöneticisi ayrıntılı çevrimiçi analitik işlem (OLAP) raporları oluşturabilir.

Not: Bazı görevlerin yalnızca kullanıcı Project Web Access administrators grubuna ait olması durumunda gerçekleştirilebileceğini unutmayın. Project Web Access’deki Hızlı Başlat’ta Sunucunu Ayarları bağlantısını görmüyorsanız, Administrators grubunda değilsinizdir ve görünümleri özelleştirme, raporlarla zaman çizelgelerini ayarlama veya projeleri silme gibi eylemleri gerçekleştiremezsiniz.

Sayfanın Başı

Durum raporlarını yönetme

Durum raporları atanan görevlerdeki ilerleme durumunu açıklar. Durum bilgisi isteme ve alma işlemini otomatik hale getirebilir, ekip üyelerine durum raporu istekleri gönderebilirsiniz ve ekip üyeleri bunları istenen bilgileri sağlayarak yanıtlayabilir. Ekip üyeleri de durum raporları gönderimi işlemini başlatabilir. Proje yöneticileri, tek tek gönderimleri ve yanıtların birleştirildiği bir birleştirilmiş raporu alacak şekilde durum raporlarını yapılandırabilir.

Durum raporu yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

OLAP raporlarıyla çalışma

Çeşitli düzeylerdeki yöneticiler bir veya birden çok projedeki proje ve kaynak performansını analiz etmek için çeşitli raporları kullanabilir. Raporlarla etkileşimli olarak çalışmak veya raporun yapısını oluşturan alanlardan bazılarını değiştirmek istiyorsanız, PivotTable ve PivotChart görünümlerini kullanabilirsiniz. Bütün bu raporlar, proje ve kaynak bakımından kuruluşunuzun durumunu anlamanıza yardımcı olur.

Not: Görsel raporlar gibi bazı raporlar yalnızca Project Professional 2007 kullanılarak oluşturulabilir ve görüntülenebilir.

OLAP raporu yönetimi etkinlikleri

Sayfanın Başı

Kuruluşunuzdaki başka kişilerle işbirliği yapma

Project Web Access kuruluşunuzun kaynaklarının proje görevleri, sorunları, riskleri ve projenin başarısını etkileyen diğer alanları üzerinde birlikte çalışmasına yardımcı olan birçok özelliğe sahiptir.

Project Server 2007 kullanıcıları, projelerde işbirliği yapmak için Windows SharePoint Services’tan faydalanabilir. Proje Sunucusu veritabanına yayımlanan her proje, Windows SharePoint Services çalıştıran sunucudaki bir siteyle ilişkilendirilecektir. Bu site, projeyle ilgili belgeleri, sorunları ve riskleri depolayıp izleyebileceğiniz birden fazla belge kitaplığı ile sorun ve risklerin bulunduğu tek bir liste içerir.

İşbirliği etkinlikleri

Sayfanın Başı

Dağıtım önerileri, bloglar ve diğer çevrimiçi bilgileri alma

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×