Project'te klavye kısayolları

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli: Bazı klavye kısayolları yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir. Yeni özellikler, abonelere aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir.

Çok sayıda kullanıcı Project Windows için klavye kısayolları ile dış klavye kullanarak bunları daha verimli çalışmanıza yardımcı olacağını öğrenin. Mobility veya görme engelli olan kullanıcılar için klavye kısayolları dokunmatik kullanmak yerine daha kolay olabilir ve fare kullanarak temel bir alternatiftir. Bu makalede Windows Project için klavye kısayolları maddeler halinde listelemektedir.

Notlar: 

 • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

 • Bir kısayolda aynı anda iki veya daha çok tuşa basmak gerekiyorsa bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmış olarak gösterilir. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

Bu yazıda

Microsoft Office temel bilgileri

Microsoft Project kısayolları

Ayrıca bkz:

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft Office temel bilgileri

Şeride klavye erişimi ve Göster özelliği

 1. Alt tuşuna basın.

  Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir.

 2. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Anahtar İpucunda gösterilen harfe bakın.

  İpucu: Komut aramak için Q tuşuna basın veya Yardım konularına göz atın.

 3. Bastığımız harfe bağlı olarak, ek Anahtar İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Giriş sekmesi etkinse ve G tuşuna basarsanız, Görünüm sekmesi ve söz konusu sekmedeki grupların Anahtar İpuçları görüntülenir.

 4. Kullanmak istediğiniz komut veya denetime ait harfe gelene kadar harflere basmayı sürdürün. Bazı durumlarda, öncelikle komutun bulunduğu grubun harfine basmanız gerekir.

  Not: Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için Alt tuşuna basın.

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki pencereye geçme.

Alt+Sekme

Önceki pencereye geçme.

Alt+Shift+Sekme

Etkin Pencereyi kapatma.

Ctrl+W veya Ctrl+F4

Ekran boyutuna getirdikten etkin pencerenin boyutunu geri yükler.

Ctrl+F5

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçer (saat yönünde). F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.

F6

Program penceresindeki bir bölmeden diğerine geçme (saat yönünün tersine).

Üst Karakter+F6

Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçme.

Ctrl+F6

Önceki pencereye geçme.

Ctrl+Üst Karakter+F6

Seçili pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Ctrl+F10

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

Print Screen

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

Alt+Print Screen

Metnin veya hücrelerin içinde hareket etme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sola gitme.

Sol

Bir karakter sağa ilerleme.

Sağ

Bir satır yukarı gitme.

Yukarı Ok

Bir satır aşağı gitme.

Aşağı Ok

Bir sözcük sola ilerleme.

Ctrl+Sol Ok

Bir sözcük sağa ilerleme.

Ctrl+Sağ Ok

Satırın sonuna gitme.

End

Satır başına ilerleme.

Giriş

Bir paragraf yukarı gitme.

Ctrl+Yukarı Ok

Bir paragraf aşağı gitme.

Ctrl+Aşağı Ok

Metin kutusunun sonuna gitme.

Ctrl+End

Metin kutusunun başına ilerleme.

Ctrl+Home

Tablolarda hareket etme ve çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

Sekme

Bir önceki hücreye gitme.

Shift+Sekme

Bir sonraki satıra gitme.

Aşağı Ok

Bir önceki satıra gitme.

Yukarı Ok

Hücreye sekme ekleme.

Ctrl+Sekme

Yeni paragraf başlatma.

Enter

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son sıranın sonundaki sekme

Eylemlere erişme ve kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Bir eylemin menüsünü veya iletisini görüntüleme. Birden fazla eylem varsa, sonraki eyleme geçme ve onun menüsünü veya iletisini görüntüleme.

Alt+Üst Karakter+F10

Eylem menüsünde bir sonraki öğeyi seçme.

Aşağı Ok

Eylem menüsünde bir önceki öğeyi seçme.

Yukarı Ok

Eylem menüsünde seçili öğe eylemini gerçekleştirme.

Enter

Eylem menüsünü veya iletiyi kapatma.

Esc

İletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

Sekme

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

Shift+Sekme

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme.

Ctrl+Sekme

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme.

Ctrl+Shift+Sekme

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşma.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme.

Ara Çubuğu

Kapalıysa listeyi açma ve listede o seçeneğe gitme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Seçeneği belirleme; onay kutusunu işaretleme veya temizleme.

Alt+ bir seçenekte altı çizili harf

Seçili aşağı açılır listeyi açma.

Alt+Aşağı Ok

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

Esc

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

Enter

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, kullanıcı adınız veya klasör yolu gibi bir girdiyi yazdığınız veya yapıştırdığınız boş bir kutudur.

Yapılacak işlem

Tuş

Girişin başına gitme.

Home

Girişin sonuna gitme.

Bitir

Sırasıyla bir karakter sola veya sağa gitme.

Sol Ok veya Sağ Ok

Bir sözcük sola gitme.

Ctrl+Sol Ok

Bir sözcük sağa ilerleme.

Ctrl+Sağ Ok

Bir karakter soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

Shift+Sol Ok

Bir karakter sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

Shift+Sağ Ok

Bir sözcük soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

Ctrl+Shift+Sol Ok

Bir sözcük sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

Ctrl+Shift+Sağ Ok

Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme.

Üst Karakter+Home

Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme.

Üst Karakter+End

Temel dosya yönetimi

Yapılacak işlem

Tuş

Proje dosyasını açma ( iletişim kutusunu görüntüleme).

Ctrl+F12

Proje dosyasını açma (Backstage görünümünde sekmesini görüntüleme).

Ctrl+O

Proje dosyasını kaydetme.

Ctrl+S

Yeni proje oluşturma.

Ctrl+N

Dosyayı yazdırma (Backstage görünümünde Yazdır sekmesini görüntüleme).

Ctrl+P

Aç ve Farklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

iletişim kutusunu görüntüleme.

Ctrl+F12

Backstage görünümünde sekmesini görüntüleme.

Ctrl+O

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüleme.

F12

Seçili klasörü veya dosyayı açma.

Enter

Açık klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açma.

Geri Al

Seçili klasörü veya dosyayı silme.

Delete

Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için bir kısayol menüsü görüntüleme.

Üst Karakter+F10

Seçeneklerde ileri gitme

Sekme

Seçeneklerde geri gitme

Shift+Sekme

Konum listesini açma

F4 veya Alt+1

Microsoft Project kısayolları

Ana pencereyi kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Etkin iletişim kutularıyla ana uygulama arasında geçiş yapma.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Alt+F6

Seçili öğe için bağlam menüsünü (sağ tıklama menüsü) açma.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Shift+F10

Şeridi etkinleştirme.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

F10

Görünüm bölücüsünü etkinleştirme.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Alt+Shift+F6

Seçili sütun için otomatik filtre açılan menüsünü görüntüleme.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Alt+Shift+F3

Geçerli filtreyi yeniden uygulama.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Ctrl+F3

Seçili hücre için nesne menüsünü açma.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Alt+Shift+F10

Ağ Diyagramı Kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Farklı bir Ağ Diyagramı kutusuna gitme.

Ok tuşları

Seçime Ağ Diyagramı kutuları ekleme.

Shift+Ok tuşları

Ağ Diyagramı kutusunu taşıma.

Not: Öncelikle elle konumlandırmayı ayarlamanız gerekir. Gitmek istediğiniz kutuyu seçin. Biçim'i ve ardından Düzen'i tıklatın. Kutuları el ile konumlandırmaya izin ver'i tıklatın.

Ctrl+Ok tuşları

Görünüm veya projede en üstteki Ağ Diyagramı kutusuna gitme.

Ctrl+Home veya Shift+Ctrl+Home

Projede en alttaki Ağ Diyagramı kutusuna gitme.

Ctrl+End veya Shift+Ctrl+End

Projede en soldaki Ağ Diyagramı kutusuna gitme.

Home veya Shift+Home

Projede en sağdaki Ağ Diyagramı kutusuna gitme.

End veya Shift+End

Bir pencere boyu yukarı gitme.

Page Up veya Shift+Page Up

Bir pencere boyu aşağı gitme.

Page Down veya Shift+Page Down

Bir pencere genişliği sola gitme.

Ctrl+Page Up veya Shift+Ctrl+Page Up

Bir pencere genişliği sağa gitme.

Ctrl+Page Down veya Shift+Ctrl+Page Down

Ağ Diyagramı kutusunda sonraki alanı seçme.

Enter veya Sekme

Ağ Diyagramı kutusunda önceki alanı seçme.

Shift+Enter

OfficeArt nesneleri kullanma

OfficeArt şekillerini taşıma

Yapılacak işlem

Tuş

Şekli yukarı, aşağı, sağa veya sola sürükleme.

Ok tuşları

Şeklin genişliğini %10 azaltma.

Shift+Sağ Ok

Şeklin genişliğini %10 azaltma.

Shift+Sol Ok

Şeklin yüksekliğini %10 artırma.

Shift+Yukarı Ok

Şeklin yüksekliğini %10 azaltma.

Shift+Aşağı Ok

Şeklin genişliğini %1 artırma.

Ctrl+Shift+Sağ Ok

Şeklin genişliğini %1 azaltma.

Ctrl+Shift+Sol Ok

Şeklin yüksekliğini %1 artırma.

Ctrl+Shift+Yukarı Ok

Şeklin yüksekliğini %1 azaltma.

Ctrl+Shift+Aşağı Ok

Şekli 15 derece sağa döndürme.

Alt+Sağ Ok

Şekli 15 derece sola döndürme.

Alt+Sol Ok

OfficeArt nesneleri ve metni seçme ve kopyalama

Yapılacak işlem

Tuş

Bir nesne (nesnenin içinde metin seçili olarak) seçme.

Esc

Bir nesne (seçili nesne olarak) seçme.

İstediğiniz nesne seçilene kadar Sekme veya Shift+Sekme

Bir nesne (seçili nesne olarak) içindeki metni seçme.

Enter

Birden fazla şekil seçme

Şekilleri tıklatırken Ctrl tuşunu basılı tutun

Metin içeren birden fazla şekil seçme

Şekilleri tıklatırken Shift tuşunu basılı tutun

Seçilen nesneyi kesme.

Ctrl+X

Seçili nesneyi kopyalama.

Ctrl+C

Kesilen veya kopyalanan nesneyi yapıştırma.

Ctrl+V

Özel yapıştırma.

Ctrl+Alt+V

Yalnızca biçimi kopyalama.

Ctrl+Shift+C

Yalnızca biçimlendirmeyi yapıştırma.

Ctrl+Shift+V

Özel yapıştırma.

Ctrl+Alt+V

Şekilleri, resimleri veya WordArt'ı gruplandırma.

Ctrl+G; gruplandırmak istediğiniz öğeleri seçtikten sonra

Şekillerin, resimlerin veya WordArt'ın gruplarını çözme.

Ctrl+Shift+G; çözmek istediğiniz grubu seçtikten sonra

Son eylemi geri alın.

Ctrl+Z

Son eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Sıradaki nesneyi çoklu seçime ekleme.

Ctrl+Tıklatma

Sıradaki nesneyi çoklu seçime ekler; çoklu seçime metin kutusu eklemek için metin kutusunu tıklatmaya izin verir.

Üst Karakter+Tıklatma

OfficeArt metnini ve metin kutularını düzenleme

Yapılacak işlem

Tuş

Bölümü daraltma.

Esc

Tüm metni seçme.

Ctrl+A

Soldan bir sözcük silme.

Ctrl+Geri Al

Sağdan bir sözcük silme.

Ctrl+Delete

Geri alma.

Ctrl+Z

Yineleme.

Ctrl+Y

Bir sözcük sola gitme.

Ctrl+Sol Ok

Bir sözcük sağa ilerleme.

Ctrl+Sağ Ok

Satırın başına gitme.

Home

Satırın sonuna gitme.

End

Bir paragraf yukarı gitme.

Ctrl+Yukarı Ok

Bir paragraf aşağı gitme.

Ctrl+Aşağı Ok

Nesne metninin başına gitme.

Ctrl+Home

Nesne metninin sonuna gitme

Ctrl+End

Görünümlerde ve pencerelerde gezinme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir alanda metin düzenlemek için giriş çubuğunu etkinleştirme.

F2

Menü çubuğunu etkinleştirme.

F10 veya Alt

Proje denetim menüsünü etkinleştirme.

Alt+Kısa Çizgi veya Alt+Ara çubuğu

Bölme çubuğunu etkinleştirme.

Üst Karakter+F6

Program penceresini kapatma.

Alt+F4

Tüm filtre uygulanmış görevleri veya tüm filtre uygulanmış kaynakları görüntüleme.

F3

Alan Ayarları iletişim kutusunu görüntüleme.

Alt+F3

Yeni pencere açma.

Üst Karakter+F11

Seçimi tek bir alana küçültme.

Shift+Geri Al

Sıralama düzenini kimlik düzenine göre sıralanacak şekilde sıfırlama ve gruplandırmayı kaldırma.

Üst Karakter+F3

Çizim nesnesi seçme.

F6

Görev bilgilerini görüntüleme.

Üst Karakter+F2

Kaynak bilgilerini görüntüleme.

Üst Karakter+F2

Atama bilgilerini görüntüleme.

Üst Karakter+F2

Seçime Ekleme modunu açma veya kapatma.

Üst Karakter+F8

Otomatik Hesapla işlemini açma veya kapatma.

Ctrl+F9

Seçimi Genişletme modunu açma veya kapatma.

F8

Baskı Önizleme penceresinde farklı sayfaları görüntülemek için sola, sağa, yukarı veya aşağı gitme.

Alt+Ok tuşları

Proje anahattını oluşturma

Yapılacak işlem

Tuş

Alt görevleri gizleme.

Alt+Shift+Kısa Çizgi veya Alt+Shift+Eksi İşareti (sayısal tuş takımındaki eksi işareti)

Seçili görevin girintisini artırma.

Alt+Shift+Sağ Ok

Alt görevleri gösterme.

Alt+Shift+ = ya da Alt+Shift+Artı İşareti (sayısal tuş takımındaki artı işareti)

Tüm görevleri gösterme.

Alt+Shift+* (sayısal tuş takımındaki yıldız işareti)

Seçili görevin girintisini azaltma.

Alt+Shift+Sol Ok

İletişim kutusunda seçme ve düzenleme

Yapılacak işlem

Tuş

Formun altındaki alanlar arasında hareket etme.

Ok tuşları

Formun altındaki tablolara gitme.

Alt+1 (sol) veya Alt+2 (sağ)

Sonraki göreve veya kaynağa gitme.

Enter

Önceki göreve veya kaynağa gitme.

Üst Karakter+Enter

Sayfa görünümünde seçme ve düzenleme

Görünümde düzenleme yapma

Yapılacak işlem

Tuş

Yeni görev ekleme.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Ekle

Girdiyi iptal etme.

Esc

Seçili alanı temizleme veya sıfırlama.

Ctrl+Delete

Seçili verileri kopyalama.

Ctrl+C

Seçili verileri kesme.

Ctrl+X

Seçili verileri silme.

Delete

Seçili hücresi bulunan satırı silme.

Ctrl+Eksi İşareti (sayısal tuş takımı)

Aşağıya doğru doldurma.

Ctrl+D

Bul iletişim kutusunu görüntüleme.

CTRL+F veya Shift+F5

Bul iletişim kutusunda, arama sonuçlarının bir sonraki örneğinden devam etme.

Üst Karakter+F4

Git komutunu kullanma (Düzen menüsü).

F5

Görevleri bağlama.

Ctrl+F2

Kopyalanan veya kesilen verileri yapıştırma.

Ctrl+V

Seçimi bir alana küçültme.

Shift+Geri Al

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Görev bağlantılarını kaldırma.

Ctrl+Üst Karakter+F2

Görevleri el ile zamanlamak üzere ayarlama

Ctrl+Üst Karakter+M

Görevleri otomatik zamanlamak üzere ayarlama

Ctrl+Üst Karakter+A

Görünümde hareket etme

Yapılacak işlem

Tuş

Projenin başına gitme (zaman ölçeği).

Alt+Home

Projenin sonuna gitme (zaman ölçeği).

Alt+End

Zaman ölçeğini sola taşıma.

Alt+Sol Ok

Zaman ölçeğini sağa taşıma.

Alt+Sağ Ok

Satırdaki ilk alana gitme.

Home veya Ctrl+Sol Ok

İlk satıra gitme.

Ctrl+Yukarı Ok

İlk satırın ilk alanına gitme.

Ctrl+Home

Satırdaki son alana gitme.

End veya Ctrl+Sağ Ok

Son satırın son alanına gitme.

Ctrl+End

Son satıra gitme.

Ctrl+Aşağı Ok

Yan bölmede hareket etme

Yapılacak işlem

Tuş

Odağı yan bölme ile sağ taraftaki görünüm arasında hareket ettirme.

F6

Odak yan bölmedeyse, yan bölmede farklı denetimler seçme.

Sekme

Odak yan bölmedeyse, onay kutularını ve seçenek düğmelerini seçme veya işaretini kaldırma.

Ara Çubuğu

Görünümde seçim yapma

Yapılacak işlem

Tuş

Seçimi bir sayfa aşağı genişletme.

Üst Karakter+Page Down

Seçimi bir sayfa yukarı genişletme.

Üst Karakter+Page Up

Seçimi bir satır aşağı doğru genişletme.

Shift+Aşağı Ok

Seçimi bir satır yukarı doğru genişletme.

Shift+Yukarı Ok

Seçimi satırdaki ilk alana kadar genişletme.

Üst Karakter+Home

Seçimi satırdaki son alana kadar genişletme.

Üst Karakter+End

Seçimi bilgilerin başlangıcına kadar genişletme.

Ctrl+Üst Karakter+Home

Seçimi bilgilerin sonuna kadar genişletme.

Ctrl+Üst Karakter+End

Seçimi ilk satıra kadar genişletme.

Ctrl+Shift+Yukarı Ok

Seçimi son satıra kadar genişletme.

Ctrl+Shift+Aşağı Ok

Seçimi ilk satırın ilk alanına kadar genişletme.

Ctrl+Üst Karakter+Home

Seçimi son satırın son alanına kadar genişletme.

Ctrl+Üst Karakter+End

Tüm satırları ve sütunları seçme.

Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Sütun seçme.

Ctrl+Ara Çubuğu

Satır seçme.

Shift+Ara Çubuğu

Seçimin içinde bir alan aşağı doğru hareket etme.

Enter

Seçimin içinde bir alan yukarı doğru hareket etme.

Üst Karakter+Enter

Seçimin içinde bir alan sağa doğru hareket etme.

Sekme

Seçimin içinde bir alan sola doğru hareket etme.

Shift+Sekme

Giriş çubuğunu seçme ve düzenleme

Yapılacak işlem

Tuş

Girdiyi kabul etme.

Enter

Girdiyi iptal etme.

Esc

Soldan bir karakter silme.

Geri Al

Sağdan bir karakter silme.

Delete

Sağdan bir sözcük silme.

Ctrl+Delete

Seçimi metnin sonuna kadar genişletme.

Üst Karakter+End

Seçimi metnin başına kadar genişletme.

Üst Karakter+Home

Üzerine yazma modunu açma veya kapatma.

Ekleme

Zaman ölçeği kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Zaman ölçeğini bir sayfa sola taşıma.

Alt+Page Up

Zaman ölçeğini bir sayfa sağa taşıma.

Alt+Page Down

Zaman ölçeğini projenin başına taşıma.

Alt+Home

Zaman ölçeğini projenin sonuna taşıma.

Alt+End

Zaman ölçeğini sola kaydırma.

Alt+Sol Ok

Zaman ölçeğini sağa kaydırma.

Alt+Sağ Ok

Daha küçük zaman birimleri görüntüleme.

Ctrl+ / (sayısal tuş takımındaki eğik çizgi)

Daha büyük zaman birimleri görüntüleme.

Ctrl+* (sayısal tuş takımındaki yıldız işareti)

Ekip Planlayıcısı görünümünü kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Kaynak satırını veya gruplandırma satırını genişletme veya daraltma.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Alt+Shift+ + veya - -

Zaman ölçeğini sola kaydırma.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Alt+Sol Ok

Zaman ölçeğini sağa kaydırma.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Alt+Sağ Ok

Zamanlanmış bir görevi yeniden zamanlama.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Ctrl+Ok tuşları

Görev bilgileri iletişim kutusunu açma.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Görevi seçin ve Enter tuşuna basın

Görevi yeniden atama.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Ctrl+Yukarı veya Aşağı Ok

Zaman Çizelgesi görünümünü kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Öğe türlerinden (görev çubuğu, kilometre taşı, belirtme çizgisi ve zaman çizelgesi çubuğu) biri seçildiğinde, bu öğe türleri arasında ilerleme.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Sekme veya Aşağı Ok

Öğe türlerinden (zaman çizelgesi çubuğu, belirtme çizgisi, kilometre taşı ve görev çubuğu) biri seçildiğinde, bu öğe türleri arasında ters yönde ilerleme.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Shift+Sekme veya Yukarı Ok

Bu türdeki sonraki öğeye, örneğin sonraki kilometre taşına gitme.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Sol veya Sağ Ok

Zaman ölçeğini sola kaydırma.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Alt+Sol Ok

Zaman ölçeğini sağa kaydırma.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Alt+Sağ Ok

Öğeyi sonraki kanala veya zaman çizelgesi çubuğuna yukarı veya aşağı taşıma.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Ctrl+Yukarı veya Aşağı Ok

Görev bilgileri iletişim kutusunu açma.

Yalnızca Project Online aboneleri tarafından kullanılabilir.

Shift+F2

Ayrıca bkz:

Project'te erişilebilirlik özellikleri

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×