Project Online ve Project Server veri tanımlarını dışarı aktarma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu teknik başvuru makalesi veri nesneleri ve Project Online kullanıcı verileri dışarı aktarma ve Project Server'dan kullanıcı verilerini Dışarı Aktar'te açıklanan kullanıcı veri dışarı aktarma yöntemi kullanırken, aldığınız çıktı dosyaları bulunan özellikler açıklanmaktadır. . Bu makalede nesneler ve çıkış verileri bulacaksınız özellikleri kısa açıklamaları içerir.

Biz kullanıcı veri çıktı gruplandırabilirsiniz, Project Online hem Project Server içine aşağıdaki alırsınız:

Proje listeleri

Projeyi Taslak, yayımlandı ve raporlama şemalar içinde yer alan projelerinin üç liste elde edersiniz. Kullanıcı bir parçası olan projeler listelerde tüm projelerin bırakılan. Bu kullanıcının aşağıdaki en az biri olarak projedeki söz konusu anlamına gelir:

 • Proje sahibi edildi.

 • Bir görev veya kendisiyle için Project'teki atanan.

 • Bir projedeki görev atama sahibi olur.

 • Projedeki bir görevin durum yöneticisidir.

Bu verileri içerir:

Açıklama

Yukarıdaki koşullar için karşılık gelen taslak şemada projelerin listesini.

Yukarıdaki koşullar için karşılık gelen yayımlandı şemada projelerin listesini.

Yukarıdaki koşullar için karşılık gelen raporlama şemada projelerin listesini.

Projelerin listesini biraz her üç dosyaları için farklı olabilir. Örneğin, bir kullanıcı projeyi kaydedin ve, belgeyi taslak projeler listesi, ancak değil yayımlandı veya Raporlama projeler listeleri görüneceği anlamına gelen yayımlama değil.

Proje Yönetim hakkında hangi proje özel dosyaları dışa bunlar çözümleme içinde dışarı aktarılan içerik ne kadarının paylaşılması kullanıcıyla karar ilginizi çekebilir bilgi vermek proje listesi dosyaları kullanabilirsiniz.

Üç ProjectList dosyaların listelenen her proje için aşağıdaki özelliklere sahip olur:

Özellik

Açıklama

SiteId

Proje bulunduğu PWA site için benzersiz tanımlayıcı.

PROJ_UID öğesini

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

PROJ_NAME öğesini

Proje adı.

Özelliklerle ilgili verileri

Project Online kullanıcı verileri dışarı aktarma tanımlanmış verme yöntemini denetleyen aşağıdaki .json özellik ilgili dosyaları belirli bir kullanıcının veriler için Project Web App'te kullanılan özellikleri oluşturur. Bu özellik kullanıcı için veri içermeyen bulunursa, karşılık gelen .json dosyası boş olacaktır.

Project Server'dan kullanıcı verileri dışarı sorguları karşı Project Server veritabanlarını çalıştırma SQL betikleri yoluyla özellik ilgili veriler için tanımlanmış verme yöntemini.

Project Online ve Project Server için özellik alanları arasında şunlar yer alır. Nesneleri ve özellikleri hakkında kullanıcı aldığınız veri dışarı aktarma verileri görebileceğiniz kısa açıklamaları görmek için tablodaki özellik adı'nı tıklatın.

Ad

Açıklama

AdminAudit

Project Web App sunucusu ayarları verileri değiştirin.

BusinessDrivers

Portföy Çözümleme iş sürücüleri veriler.

PortfolioAnalysis

Portföy çözümlemeleri veriler.

Takvimler

Kurumsal Takvim veriler.

CustomFields

Özel alan veri.

Temsilci seçimleri

Arama yetkisi verme veriler.

DriverPrioritizations

İş sürücüsü öncelik belirlemeleri veriler.

Görevlendirmeler

Kaynak bağlılığını veriler.

LookupTables

Arama tablosu verileri.

PortfolioAnalysis

Portföy çözümlemeleri veriler.

QueueJobs

Sıra hizmeti aracılığıyla kullanıcı işleri işlemiyle ilgili veriler.

ReminderEmails

Anımsatıcı e-posta veriler.

ReportingResource

Kaynak verileri raporlama.

ReportingResourcePlan

Kaynak planı veri raporlama.

Kaynak

Kaynak veriler.

ResourcePlans

Kaynak planı veri.

Kurallar

Kuralları veriler.

Güvenlik

Güvenlik grupları, kategoriler ve izinleri hakkındaki veriler.

StatusReports

Durum raporu veriler.

SubscribedReminders

Abone olunan anımsatıcıları veriler.

TaskStatusing_AssignmentsHistory

Durum belirleme atamaları geçmişi veriler.

TaskStatusing_AssignmentsSaved

Durum belirleme atamaları veri kaydedin.

TaskStatusing_AssignmentsSubmitted

Durum belirleme atamaları verileri gönderin.

Zaman çizelgeleri

Zaman çizelgelerini hakkındaki veriler.

Timesheets_Reporting

Zaman çizelgelerini hakkında raporlama verilerini.

UnsubscribedAlerts

Aboneliği uyarıları veriler.

UserViewSettings

Kullanıcı ayarlarını verilerini görüntüleme.

İş akışı

Proje iş akışı verileri.

WorkspaceItems

Proje siteleri SharePoint öğelerden hakkındaki veriler.

AdminAudit

AdminAudit kullanıcı değiştirilmiş Project Web App sunucusu ayarlarını ilgili verileri içeren. Her AdminAuditData nesne aşağıdaki özelliklere sahip olur:

Özellik

Açıklama

SiteId

PWA site için benzersiz tanımlayıcı.

ServerSettingName

PWA sunucu ayarı adı.

SettingOldValue

Bu ayar için önceki değer.

SettingNewValue

Bu ayar için yeni değer.

ChangedDate

Saat ve ayarı değiştirildiği tarih.

ResourceUid

Değiştirme ayarı yapılan kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

KaynakAdı

Değiştirme ayarı üreten kaynağın adı.

BusinessDrivers

BusinessDrivers kullanıcı oluşturulan veya değiştirilen Portföyü çözümleme iş sürücüleri ilgili verileri içeren. Her sürücüleri nesne aşağıdaki özelliklere sahip olur:

Özellik

Açıklama

DriverID

İş sürücü benzersiz tanımlayıcısı.

DriverDescription

İş sürücü açıklaması.

BusinessDriverIsActive

İş etkin (doğru/yanlış) sürücüsüdür.

CreatedByResourceID

Sürücü oluşturulan kaynak benzersiz tanımlayıcısı.

CreatedByResourceName

Sürücü oluşturulan kaynağın adını görüntüler.

ModifiedByResourceID

Sürücü değiştirilen kaynak benzersiz tanımlayıcısı.

ModifiedByResourceName

Sürücü değiştirilen kaynağın adını görüntüler.

ImpactDescriptionNone

Ne açıklaması sürücüsü için hiçbir etkisi sayılır.

ImpactDescriptionLow

Ne açıklaması sürücüsü düşük etkisi sayılır.

ImpactDescriptionModerate

Ne açıklaması sürücüsü için Orta etkisi sayılır.

ImpactDescriptionStrong

Ne açıklaması sürücüsü için güçlü etkisi sayılır.

ImpactDescriptionExtreme

Ne açıklaması sürücüsü aşırı etkisi sayılır.

CreatedDate

Tarih ve sürücü oluşturulduğu zaman damgası.

ModifiedDate

Tarih ve sürücü en son değiştirildiği tarih, zaman damgası.

Her sürücüleri nesne Departman nesneleri, aşağıdaki özelliklere sahip olabilir.

Özellik

Açıklama

DriverID

İş sürücü benzersiz tanımlayıcısı.

DepartmentId

Departman için benzersiz tanımlayıcı.

DepartmentName

Bölüm adı.

Takvimler

Takvimleri anda kullanıcı tarafından kullanıma Kurumsal takvimler ilgili verileri içerir. Her kullanarak nesne aşağıdaki özelliklere sahip olur:

Özellik

Açıklama

Kimliği

Takvim için benzersiz tanımlayıcı.

Ad

Takvim adı.

CheckedOutDate

Tarih ve saat takvimi kullanıma alındı.

CustomFields

CustomFields anda kullanıcı tarafından kullanıma özel alanlarla ilgili verileri içerir. Her CustomFieldData nesne aşağıdaki özelliklere sahip olur:

Özellik

Açıklama

Kimlik

Özel alan için benzersiz tanımlayıcı.

Ad

Özel alanın adı.

CheckOutDate

Tarih ve özel alan son kullanıma alındı.

Temsilci seçimleri

Temsilci seçimleri kullanıcı katılan temsilcilerini ilgili verileri içerir. Kullanıcı ya da temsilci olma veya temsilci olarak isteklerini kişi olabilir. Her DelegationData nesne aşağıdaki özelliklere sahip olur:

Özellik

Açıklama

Kimliği

Arama yetkisi verme için benzersiz tanımlayıcı.

ResourceId

Arama yetkisi verme istenen kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

KaynakAdı

Arama yetkisi verme istenen kaynağın adı.

DelegateResourceId

Temsilci benzersiz tanımlayıcısı.

DelegateName'in

Temsilci adı.

Başlangıçtarihi

Arama yetkisi verme dönem için başlangıç tarihi.

FinishDate

Arama yetkisi verme dönem bitiş tarihi.

DriverPrioritizations

DriverPrioritizations kullanıcı oluşturulan veya değiştirilen iş etmen öncelik belirlemesinde ilgili verileri içeren. Öncelik belirlemeleri nesnelerine aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

PrioritizationId

Portföy Çözümleme önceliği belirlemesi benzersiz tanımlayıcısı.

PrioritizationName

Portföy Çözümleme önceliği belirlemesi adı.

PrioritizationDescription

Portföy Çözümleme önceliği belirlemesi açıklaması.

ConsistencyRatio

Öncelik tutarlılık oranı.

PrioritizationIsManual

Portföy Çözümleme önceliği belirlemesi el ile ise, true. Yanlış'sa, hesaplanır.

DepartmentId

Departman için benzersiz tanımlayıcı.

DepartmentName

Bölüm adı.

CreatedByResourceId

Öncelik oluşturulan kaynak benzersiz tanımlayıcısı.

CreatedByResourceName

Öncelik oluşturulan kaynak adı.

ModifiedByResourceID

Son güncelleştirme önceliği belirlemesi kaynak benzersiz tanımlayıcısı.

ModifiedByResourceName

Son güncelleştirme önceliği belirlemesi kaynağın adını görüntüler.

CreatedDate

Tarih ve saat önceliği belirlemesi oluşturulduğu.

ModifiedDate

Tarih ve saat önceliği belirlemesi en son güncelleştirildiği.

BusinessDriversiçin aşağıdaki özellikleri görürsünüz:

Özellik

Açıklama

PrioritizationId

Öncelik için benzersiz tanımlayıcı.

BusinessDriverId

İş sürücü benzersiz tanımlayıcısı.

BusinessDriverName

İş sürücüsünün adı.

BusinessDriverPriorityPercentage

İş sürücüye atanan öncelik yüzde.

DriverRankingsiçin aşağıdaki özellikleri görürsünüz:

Özellik

Açıklama

PrioritizationId

Öncelik için benzersiz tanımlayıcı.

BusinessDriver1Id

İlk iş sürücüsünü önceliği belirlemesi için benzersiz tanımlayıcı.

BusinessDriver1Name

İlk iş sürücüsünün önceliği belirlemesi içinde adı.

RelationValue

Başka bir iş sürücüsü ile karşılaştırıldığında bu iş sürücü atanan ilişki değer.

BusinessDriver2Id

İkinci iş sürücüsünü önceliği belirlemesi için benzersiz tanımlayıcı.

BusinessDriver2Name

İkinci iş sürücüsünün önceliği belirlemesi içinde adı.

Görevlendirmeler

Görevlendirmeler kullanıcı oluşturulduğunda veya veya kaynak belirleme görüşmeleri hakkında veri içeren bir kaynak olarak istenen. Her bağlılığını nesne aşağıdaki özelliklere sahip olur:

Özellik

Açıklama

EngagementUID

Katılım benzersiz tanımlayıcısı.

ProjectID

Kendisi için bağlılığını istenen proje için benzersiz tanımlayıcı.

ResourceUID

İstenen kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

KaynakAdı

Kaynağın adını görüntüler.

EngagementName

Katılım adı.

CreatedDate

Katılım oluşturulduğu tarih.

SubmittedDate

Onay için bağlılığını gönderildiği tarih.

ReviewedDate

Katılım gözden geçirildi tarih.

LastModifiedDate

Katılım en son değiştirildiği tarih.

SubmitterResourceUID

Katılım gönderilen kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

SumitterResourceName

Kaynak adı ilgilenmesini.

ReviewerResourceUID

Katılım gözden kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

ReviewerResourceName

Katılım isteğini gözden kaynağın adını görüntüler.

LastModifiedByResourceUID

Son değiştiren kişiyi katılım isteğini kaynak benzersiz tanımlayıcısı.

LastModifiedByResourceName

Son katılım isteğini değiştirme kaynağın adını görüntüler.

EngagementStatus

Katılım isteğin durumunu:

 • 0-kabul edilen

 • 1 - Önerildi

 • 2 - taslak

 • 3 - reddedildi

ProposedCustomContour

CommittedCustomContour

Aşağıdaki özelliklere sahip birden çok EngagementSegments, her Görevlendirmeler nesne içerebilir:

Özellik

Açıklama

EngagementUID

EngagementSegment içeren bağlılığını benzersiz tanımlayıcısı.

SegmentType

 • 0-kabul edilen

 • 1 - Önerildi

 • 2 - taslak

 • 3 - reddedildi

SegmentStartDate

Önerilen Başlangıç tarihi. SegmentType bağlı olarak, kesimi için önerilen/taslak/kabul edilen başlangıç tarihi budur.

SegmentFinishDate

Önerilen Bitiş tarihi. SegmentType bağlı olarak, kesimi için önerilen/taslak/kabul edilen bitiş tarihi budur.

SegmentMaxUnits

Kapasiteyi temsil eden birim sayısı üst sınırı.

SegmentWork

Çalışma birimleri için bir iş günü sayısı.

Aşağıdaki özelliklere sahip EngagementComments, her Görevlendirmeler nesne içerebilir:

Özellik

Açıklama

CommentUID

Açıklamayı benzersiz tanımlayıcısı.

EngagementUID

EngagementSegment içeren bağlılığını benzersiz tanımlayıcısı.

CommentCreatedDate

Açıklamayı oluşturulduğu tarih.

CommentMessage

Açıklama ayrıntıları.

CommentAuthorResourceUID

Kaynak açıklamayı yazarıyla kullanıcı kimliği.

CommentAuthorResourceName

Belgenin yazarı açıklama kaynak adı.

LookupTables

LookupTables anda kullanıcı tarafından kullanıma arama tabloları ilgili verileri içeren. Her LookupTableData nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

Kimlik

Arama tablosu için benzersiz tanımlayıcı.

Ad

Arama tablosu adı.

CheckOutDate

Saat ve tarih arama tablosu son kullanıma alındı.

PortfolioAnalysis

PortfolioAnalysis kullanıcı oluşturulan veya değiştirilen Portföy çözümlemeleri ilgili verileri içeren. Her çözümlemeleri nesne aşağıdaki özelliklere sahip olur:

Özellik

Açıklama

AnalysisID

Çözümleme için benzersiz tanımlayıcı.

AnalysisName

Çözümleme adı.

AnalysisDescription

Çözümleme açıklaması.

AnalysisType

Çözümleme türü.

PrioritizationType

Öncelik belirleme türü (iş sürücüsü veya özel alanlar) çözümlemesi için.

PrioritizationID

Öncelik için benzersiz tanımlayıcı.

PrioritizationName

Öncelik adı.

HardConstraintCustomFieldID

Birincil maliyet kısıtlaması seçilen özel alan için benzersiz tanımlayıcı.

HardConstraintCustomFieldName

Birincil maliyet kısıtlaması seçili özel alanın adı.

Zaman ölçeği

Zaman ölçeği seçili çözümleme yapmak için:

 • 0-gün

 • 1 - hafta

 • 2 - ay

 • 3 - Çeyrek

 • 4 - yıl

BookingType

Bir kaynak kabul edilen veya önerilen olarak kabul edilir belirtir.

ModifiedByResourceID

Çözümleme son değiştirilme kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

ModifiedByResourceName

Çözümleme son değiştirilme kaynağın adı.

CreatedByResourceId

Çözümleme oluşturulan kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

CreatedByResourceName

Çözümleme oluşturulan kaynak adı.

DepartmentId

Departman için benzersiz tanımlayıcı.

DepartmentName

Bölüm adı.

FilterResourcesByDepartment

Kaynakların bölüme göre filtrelenen true.

FilterResourcesByRBS

Doğru eğer kaynak çözümleme yapısı göre filtrelenmiş kaynaklar verilmiştir.

FilterResourcesByRBSValueId

Filtre uygulamak için kullanılan KÇY değerinin tanımlayıcısı.

FilterResourcesByRBSValueText

Filtre uygulamak için kullanılan KÇY değeri fiili metni.

UseAlternateProjectDatesForResourcePlans

TRUE alternatif proje tarihleri kaynak planları için kullanılır.

AlternateProjectStartDateCustomFieldId

Portföy Çözümlemesi için bir alternatif başlangıç tarihini içeren bir özel alan için GUID.

AlternateProjectStartDateCustomFieldName

Portföy Çözümlemesi için bir alternatif başlangıç tarihini içeren bir özel alan adı.

AlternateProjectEndDateCustomFieldId

Bir diğer bitiş tarihi ve saati Portföy Çözümlemesi için içeren bir özel alan için GUID.

AlternateProjectEndDateCustomFieldName

Bir diğer bitiş tarihi ve saati Portföy Çözümlemesi için içeren bir özel alan adı.

ForcedInAliasLookupTableId

Projelerde zorlamak için kullanılan iç arama tablosu tanıtıcısı.

ForcedInAliasLookupTableName

Projelerde zorlamak için kullanılan iç arama tablo adı

ForcedOutAliasLookupTableId

Projeler zorlamak için kullanılan iç arama tablosu tanıtıcısı.

ForcedOutAliasLookupTableName

Projeler zorlamak için kullanılan iç arama tablo adı

CreatedDate

Çözümleme oluşturulduğu tarih.

ModifiedDate

Çözümleme en son değiştirildiği tarih.

ProjectData

Veri kümesi bağlantı üzerinde çözümleme yapılmadı project hakkında daha fazla bilgi.

Her çözümlemeleri nesne kapsayan ProjectData özelliklere sahiptir:

Özellik

Açıklama

AnalysisID

Çözümleme için benzersiz tanımlayıcı.

ProjectId

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

ProjeAdı

Proje adı.

AnalysisPriority

Öncelik projesi.

AbsolutePriority

Normalleştirilmiş proje öncelik.

OriginalStartDate

Proje başlangıç tarihi özgün.

OriginalEndDate

Projenin bitiş tarihini özgün.

Başlangıçtarihi

Proje başlangıç tarihi.

Süre

Proje süresi.

StartNoEarlierThan

Proje belirtilen tarihten önceki başlatır.

FinishNoLaterThan

Proje belirtilen tarihten sonra başlar.

Kilitli

Proje kilitliyse doğru.

İyileştirici çözümleri için CostConstraintProject nesneleri şu özelliklere sahiptir:

Özellik

Açıklama

ScenarioId

Maliyet kısıtlaması senaryo tanıtıcısı.

ScenarioName

Maliyet kısıtlaması senaryonun adı.

AnalysisID

Çözümleme için benzersiz tanımlayıcı.

AnalysisName

Çözümleme adı.

ProjectId

Proje maliyet kısıtlaması senaryo dahil tanıtıcısı.

ProjeAdı

Maliyet kısıtlaması senaryo dahil projenin adı.

ProjectStatus

Proje durumu.

ForceStatus

(Mı olduğu, içindeki zorunlu ya da zorunlu çıkış) projenin durumunu zorlayın.

ForceAliasLookupTableId

Projelerde zorlamak için kullanılan iç arama tablosu tanıtıcısı.

ForceAliasLookupTableName

Projelerde zorlamak için kullanılan iç arama tablonun adı.

ProjectPriority

Proje önceliği.

AbsolutePriority

Normalleştirilmiş proje öncelik.

HardConstraintValue

Proje özel alan için değeri sabit bir sınırlama seçin.

İyileştirici çözümleri için CostConstraintScenario nesneleri şu özelliklere sahiptir:

Özellik

Açıklama

AnalysisID

Çözümleme için benzersiz tanımlayıcı.

AnalysisName

Çözümleme adı.

ScenarioId

Maliyet kısıtlaması senaryo tanıtıcısı.

ScenarioName

Maliyet kısıtlaması senaryonun adı.

ScenarioDescription

Maliyet kısıtlaması senaryo açıklaması.

UseDependencies

Maliyet kısıtlaması senaryo bağımlılıkları kullanıp kullanmayacağını belirtin.

CreatedByResourceId

Maliyet kısıtlaması senaryo oluşturulan kaynak tanımlayıcısı.

CreatedByResourceName

Maliyet kısıtlaması senaryo oluşturulan kaynak adı.

ModifiedByResourceId

Maliyet kısıtlaması senaryo değiştirilen kaynak tanımlayıcısı.

ModifiedByResourceName

Maliyet kısıtlaması senaryo değiştirilen kaynağın adı.

CreatedDate

Oluşturulduğu tarih ne zaman maliyet kısıtlaması senaryosu.

ModifiedDate

Ne zaman maliyet kısıtlaması senaryo tarih son değiştirilme.

SelectedProjectsCost

Seçili proje maliyeti.

SelectedProjectsPriority

Seçili projenin önceliği.

UnselectedProjectsCost

Seçilmemiş proje maliyeti.

UnselectedProjectsPriority

Öncelik seçilmemiş proje.

Planlayıcısı çözümleri için aşağıdaki özellikler ResourceConstraintProject nesnelerinin olabilir:

Özellik

Açıklama

ScenarioId

Maliyet kısıtlaması senaryo tanıtıcısı.

ScenarioName

Maliyet kısıtlaması senaryonun adı.

AnalysisID

Çözümleme için benzersiz tanımlayıcı.

AnalysisName

Çözümleme adı.

CostConstraintScenarioId

Portföy Çözümlemesi maliyet kısıtlaması senaryosu için benzersiz tanımlayıcı.

CostConstraintScenarioName

Portföy Çözümlemesi maliyet kısıtlaması Senaryo adı.

ProjectId

Proje maliyet kısıtlaması senaryo dahil tanıtıcısı.

ProjeAdı

Maliyet kısıtlaması senaryo dahil projenin adı.

NewStartDate

Projeyi yeni başlangıç tarihi.

ForceStatus

(Mı olduğu, içindeki zorunlu ya da zorunlu çıkış) projenin durumunu zorlayın.

ProjectStatus

Proje durumu.

ResourceWork

Bir projedeki bir kaynak tarafından gerçekleştirilen çalışma miktarı.

ResourceCost

Bir projedeki bir kaynak maliyeti.

ForceAliasLookupTableId

Projelerde zorlamak için kullanılan iç arama tablosu tanıtıcısı.

ForceAliasLookupTableName

Projelerde zorlamak için kullanılan iç arama tablonun adı.

ProjectPriority

Proje önceliği.

AbsolutePriority

Normalleştirilmiş proje öncelik.

HardConstraintValue

Proje özel alan için değeri sabit bir sınırlama seçin.

Planlayıcısı çözümleri için aşağıdaki özellikler ResourceConstraintScenario nesnelerinin olabilir:

Özellik

Açıklama

ScenarioId

Maliyet kısıtlaması senaryo tanıtıcısı.

ScenarioName

Maliyet kısıtlaması senaryonun adı.

ScenarioDescription

Maliyet kısıtlaması senaryo açıklaması.

AnalysisID

Çözümleme için benzersiz tanımlayıcı.

AnalysisName

Çözümleme adı.

CostConstraintScenarioId

Portföy Çözümlemesi maliyet kısıtlaması senaryosu için benzersiz tanımlayıcı.

CostConstraintScenarioName

Portföy Çözümlemesi maliyet kısıtlaması Senaryo adı.

ConstraintType

Kısıtlama veya kısıtlama türü.

ConstraintValue

Kısıtlama sınırını belirten bir değer.

AllocationThreshold

Projeye ayrılacak bir kaynak için gerekli minimum eşiği belirten yüzde sayı 0 ile 100 arasındaki.

RateTable

Maliyet fiyatı tablosu kaynak için kullanılır.

EnforceProjectDependencies

Bağımlılıkları zorunlu olup olmadığını belirten bayrak.

EnforceSchedulingConstraints

Zamanlama kısıtlamaları zorunlu olup olmadığını belirten bayrak.

HiringType

İç veya dış türü işe alma.

CreatedByResourceId

Maliyet kısıtlaması senaryo oluşturulan kaynak tanımlayıcısı.

CreatedByResourceName

Maliyet kısıtlaması senaryo oluşturulan kaynak adı.

ModifiedByResourceId

Maliyet kısıtlaması senaryo değiştirilen kaynak tanımlayıcısı.

ModifiedByResourceName

Maliyet kısıtlaması senaryo değiştirilen kaynağın adı.

CreatedDate

Oluşturulduğu tarih ne zaman maliyet kısıtlaması senaryosu.

ModifiedDate

Ne zaman maliyet kısıtlaması senaryo tarih son değiştirilme.

QueueJobs

QueueJobs Queuing hizmeti aracılığıyla bir kullanıcı tarafından oluşturulan işleri ilgili verileri içeren. Her QueueData nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

CorrelationId

Diğer işleri ile bir bağıntı parçası olan işler için benzersiz tanımlayıcı.

QueueState

Sıra durumu iş şu anda kullanılıp:

 • 0-bilinmeyen

 • 1 - ReadyForProcessing

 • 2 - SendIncomplete

 • 3-işleme

 • 4 - başarı

 • 5 - başarısız oldu

 • 6 - FailedNotBlocking

 • 7-ProcessingDeferred

 • 8 - CorrelationBlocked

 • 9 - iptal edildi

 • 10 - beklemede

 • 11 - uyku

 • 12 - ReadyForLaunch

MessageType

Sıra proje türü (ilgili QueueStateLabel değer bakın).

ErrorInfo

Hata ayrıntılarını sıra işle ilgili.

JobId

Sıra proje için benzersiz tanımlayıcı.

TamamlanmaYüzdesi

Geçerli yüzde sıra hizmeti aracılığıyla iş işleniyor tamamlandı.

CreatedDate

Tarih ve saat sıra iş oluşturulmuştur.

ProcessingDate

Tarih ve saat sıra hizmeti aracılığıyla işleme sırası iş başlamıştır.

CompletedDate

Tarih ve saat sıra iş sıra hizmeti aracılığıyla işlendiği.

ReadyForProcessingDate

Tarih ve saat sıra hizmeti aracılığıyla işlenen yedeklemek için çekilmesi hazır sıra iş.

MessageTypeLabel

Proje türü (MessageType değeriyle ilişkili).

QueueStateLabel

İş geçerli sıra durumunu (karşılık gelen QueueStateValue bakın).

ReminderEmails

ReminderEmails kullanıcı için e-posta anımsatıcı bildirimleri ilgili verileri içeren. Her ReminderEmailData nesne aşağıdaki özelliklere sahip olur:

Özellik

Açıklama

Oturum kimliği

Anımsatıcı e-postalar için benzersiz tanımlayıcı.

EmailType

E-postalar türünü: görev, StatusReport, zaman çizelgesi veya katılım.

RowIsReady

E-posta gönderilmek üzere hazır olduğunda.

ReportingResource

Veri kaynakları raporlama hakkında ReportingResource içerir. Her ReportingResourceData nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

ResourceUID

Kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

KaynakAdı

Kaynağın adını görüntüler.

ResourceNTAccount

Bir kaynağın Windows hesap adı.

UserClaimsAccount

Kullanıcı için oturum açma adı.

ResourceEmailAddress

Kaynak e-posta adresi.

ResourceCanLevel

Kaynak seviyelendirme yapılabilir true.

ResourceEarliestAvailableFrom

Bir kaynağın belirli bir görev üzerinde çalışmasını kullanılabilir en erken tarihi.

ResourceLatestAvailableTo

Bir kaynağın kullanılabildiği son tarih.

KaynakStandartFiyatı öğesine

Standart bir kaynak için ücret oranı.

ResourceOvertimeRate

Ödeme için bir kaynağın fazla mesai fiyatı.

ResourceMaxUnits

Bir kaynak geçerli zaman diliminde görevleri yerine getirmek kullanılabilir olduğunu maksimum kapasite (yüzde oranı veya birim).

ResourceBaseCalendar

Temel takvim kaynağın.

ResourceHyperlinkFriendlyName

Başlık veya bir kaynakla ilişkili köprünün açıklayıcı metni gösterilir.

ResourceHyperlinkHref

Project Web Access'te kullanıcı Düzenle sayfasında belirtildiği gibi bir kaynak köprü için görüntülenen metin.

ResourceInitials

Kaynak baş harfleri.

Kaynak türü

Bir kaynak (örneğin, kuruluş, yerel, Project Server, malzemeleri veya genel) türü. Kaynak türü numaralandırma değerlerini görmek.

ResourceBookingType

Kaynak kayıt türü: Önerilen veya kabul edilen.

ResourceCostPerUse

Her zaman tahakkuk çalışma kaynağının maliyet kullanılır.

ResourceGroup

Kaynağın ait olduğu grubun.

ResourceCode

Herhangi bir kod, kısaltma veya bir kaynağın bilgilerinin parçası olarak girmek istediğiniz numara yer alır.

ResourceTimesheetManagerUID

Bir zaman çizelgesi Yöneticisi benzersiz tanımlayıcısı.

ResourceName(OR ResourceName1)

Kaynağın adını görüntüler.

ResourceWorkgroup

Bir kaynağın bir ekip işbirliği yöntemini temsil eden bir sayı değeri.

ResourceCostCenter

Kaynak maliyet hesaplama kullanıcı tanımlı kodu.

ResourceIsTeam

Bir kaynağın bir ekip kaynağı ise, true.

ResourceRequiresEngagements

Kaynak yalnızca bir katılım isteğini istenebilir true.

ResourceCreatedDate

Tarih ve kaynak projede oluşturulduğu saat.

ResourceModifiedDate

Bir kaynak hakkında bilgi en son değiştirildiği tarih.

Her Customfields nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

CustomFieldValueUID

Özel alan değeri için benzersiz tanımlayıcı.

CustomFieldTypeUID

Özel alan türü için benzersiz tanımlayıcı.

CustomFieldName

Özel alanın adı.

EntityUID(OR ResourceUID)

Kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

CFValue

Özel alan değeri.

Her ResourceCapacityData nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

ResourceUID

Kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

TimeByDay

Zaman Çizelgesi boyunca günü tanımlayan bir birincil anahtar. Ayrıntı düzeyi gün içinde olabilir.

BaseCapacity

Kaynak takvimi göre belirlenir en büyük çalışma kapasitesi. Temel kapasitesi olarak da bilinir.

Kapasite

Bir kaynak tarafından yapılabilir çalışma miktarı.

ReportingResourcePlan

Kaynak plan raporlama hakkında veri ReportingResourcePlan içerir. Bunu aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

Atama Kimliği

Atama için benzersiz tanımlayıcı.

ProjectId

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

ResourceUID

Kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

KaynakAdı

Kaynağın adını görüntüler.

GörevKimliği

Görev için benzersiz tanımlayıcı.

ResourceOwnerId

Kaynak Kimliği kaynak sahibinin.

AtamaMaliyeti

Toplam zamanlanan (veya öngörülen) Maliyet atama.

AssignmentOvertimeCost

Atama fiili ve kalan fazla mesai maliyeti toplamı.

AtamaFiiliMaliyeti

Diğer ilişkili maliyetler bir atama üzerinde önceden gerçekleştirilmiş olan çalışmaya tahakkuk eden maliyetler.

AssignmentActualOvertimeCost

Zaten bir atama üzerinde gerçekleştirilen fazla mesai maliyeti.

AtamaÇalışması

Bir atama için zamanlanan süre, adam-saat veya gün gibi toplam tutar.

AtamaFazlaMesaisi

Toplam fazla mesai zaten, yanı sıra kalan fazla mesai gerçekleştirilen fazla mesai dahil olmak üzere, bir atama için.

AtamaFiiliÇalışması

Bir atama üzerinde önceden gerçekleştirilmiş olan çalışma miktarı.

AssignmentActualOvertimeWork

Zaten bir atama üzerinde gerçekleştirilen fazla mesai fiili miktarı.

AssignmentMaterialWork

Malzeme kaynağı için zamanlanan toplam çalışma zamanı.

AssignmentMaterialActualWork

Genellikle zamanlanmış bir malzeme kaynağı çalışma miktarını bir yüzdesi olarak ifade edilen bir malzeme kaynağı kullanımı ile fiili zaten gerçekleştirilen çalışma miktarı.

AssignmentPercentWorkCompleted

Tamamlanan çalışma yüzdesi.

AssignmentStartDate

Kaynak atama başlamak üzere zamanlandığı tarih.

AssignmentFinishDate

Atama bitiş tarihi.

AssignmentDelay

Bir atama üzerinde çalışmaya başlamadan önce beklenecek süreyi kaynak günde olduğu.

AssignmentStartVariance

Başlangıç farkı atama.

AssignmentFinishVariance

Bitiş Farkı atama en.

AssignmentACWP

Gerçekleştirilen çalışmanın fiili maliyeti bir atama için.

AssignmentBCWP

(Kazanılan değer) atama için gerçekleşen çalışma bütçe maliyetine.

AssignmentBCWS

(Planlanan değer) atama için zamanlanan çalışma bütçe maliyetinin.

AssignmentBookingID

Atama GUID kayıt.

AssignmentType

Atama türü. NormalAssignment = 0, WorkOnlyAssignment = 1 ise, FixedCostAssignment = 2; FixedCostWorkOnlyAssignment = 3, EmptyAssignment = 4 FixedCostGeneratedAssignment (RDS aktarma sırasında oluşturulan), 100 = ResourcePlanAssignment = 101.

AssignmentResourceType

Atamayla ilişkili bir kaynak türü. Tür numaralandırmakonusuna bakın.

IsPublic

Bir ekip üyesi görebilmek için öğeyi yayımlandı true.

AssignmentIsPublished

Atama yayımlanır true.

AssignmentWorkVariance

Atama varyansını temel işten x 1000 dakika çalışır.

AssignmentCostVariance

Maliyet ve bir kaynağın temel maliyeti arasındaki fark.

AssignmentCV

Kazanılan değer maliyet farkı.

AssignmentSV

Kazanılan değer zamanlama farkı.

AssignmentVAC

Tamamlanma sapması.

AssignmentIsOverallocated

Varsa TRUE atanan kaynakların fazla yüklenmiş.

AssignmentPeakUnits

Bir kaynağın bir görev için assignmed olduğu birim sayısı üst sınırı.

AssignmentCreatedDate

Atama oluşturulduğu tarih ve saat.

AssignmentModifiedDate

Tarih ve saat atama son güncelleştirme.

AssignmentBudgetCost

Toplam Planlanan Maliyet atama.

AssignmentBudgetWork

Toplam öngörülen bir atama için planlanan çalışma miktarı.

AssignmentBudgetMaterialsWork

Toplam öngörülen miktarını Kullan'ın malzeme kaynakları.

AssignmentResourcePlanWork

Kaynak atama için zamanlanan toplam saati planlayın.

TaskIsActive

Görev atama zaman aşamalı verileri için etkin ise, true.

TimesheetClassUid

Zaman Çizelgesi sınıfında GUID.

Kaynak

Kaynak veri kaynağı hakkında içerir. Her ResourceData nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

ResourceId

Kaynakların listesi içinde kaynak kimliği.

ResourceUID

Kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

KaynakAdı

Kaynağın adını görüntüler.

ResourceAccount

Kullanıcı hesabı.

UserClaimsAccount

Kullanıcının talep hesabı (Project Online kullanırken, Office 365 hesabı ile aynı).

ResourceEmailAddress

Kaynak e-posta adresi.

ResourceEmailLanguage

Kaynak e-posta için kullanılan dil kodu.

ResourceIsOffline

Kaynak çevrimdışı ise, true. Bu özellik kaldırıldı.

ResourceLastConnectDate

Kaynak son bağlandığında. Bu özellik kaldırıldı.

ResourcePhonetics

Kaynak adı fonetik yazımını. Japonca ile yalnızca kullanımı.

ResourceHasNotes

Kaynak olup olmadığı Notlar (değeri 2)

ResourceCanBeLeveled

Kaynak seviyelendirme yapılabilir true.

ResourceAccrueAt

Maliyet kaynağı karşı nasıl tahakkuk. (1 = 2 Başlangıç, bitiş, 3 = = eşit dağıtılmış, 4 geçersiz =).

ResourceAvailableFrom

Geçerli tarih aralığına yönelik olarak belirtilen birimlerde çalışma için bir kaynağın kullanılabildiği başlangıç tarihi.

ResourceAvailableTo

Geçerli tarih aralığına yönelik olarak belirtilen birimlerde çalışma için bir kaynağın kullanılabildiği bitiş tarihi.

KaynakStandartFiyatı öğesine

Standart bir kaynak için ücret oranı.

ResourceOvertimeRate

Ödeme için bir kaynağın fazla mesai fiyatı.

ResourceMaxUnits

Bir kaynak geçerli zaman diliminde görevleri yerine getirmek kullanılabilir olduğunu maksimum kapasite (yüzde oranı veya birim).

ResourceBaseCalendar

Temel takvim kaynağın.

ResourceHyperlinkFriendlyName

Başlık veya bir kaynakla ilişkili köprünün açıklayıcı metni gösterilir.

ResourceHyperlinkHref

Birleşimini veya bir kaynakla ilişkili köprü adresi ve köprü alt adresi alanlarının bulunduğu...

ResourceInitials

Kaynak baş harfleri.

Kaynak türü

Kaynak türü. Kaynak türü numaralandırma değerlerini görmek.

ResourceBookingType

Kaynak kayıt türü: Önerilen veya kabul edilen.

ResourceGroup

Bir kaynağın ait olduğu grubun adı.

ResourceCode

Herhangi bir kod, kısaltma veya bir kaynağın bilgilerinin parçası olarak girmek istediğiniz numara yer alır.

ResourceCostPerUse

Her zaman tahakkuk çalışma kaynağının maliyet kullanılır.

DefaultAssignmentOwner

Varsayılan atama sahibi kaynağın.

DefaultAssignmentOwnerDisplayName

Varsayılan atama sahibi görünen adı.

ResourceTimesheetManagerUID

Söz konusu kaynağın zaman çizelgesi Yöneticisi.

ResourceTimesheetManagerDisplayName

Zaman Çizelgesi Yöneticisi görünen adı.

ResourceCostCenter

Kaynağın maliyet merkezi.

ResourceIsTeam

Bir kaynağın bir ekip kaynağı ise, true.

ResourceRequiresEngagements

Kaynak yalnızca bir katılım isteğini istenebilir true.

ResourceCreatedDate

Tarih ve kaynak oluşturulduğu saat.

ResourceModifiedDate

Bir kaynak hakkında bilgi en son değiştirildiği tarih.

CheckedOutDate

Saat ve tarih kaynak son kullanıma alındı.

CheckedOutBy

Kaynağı kullanıma işaretli kullanıcı.

DefaultAssignmentOwnerResources

Kaynak varsayılan atama sahibi olduğu kaynaklar.

Her ResourceData nesnesine DefaultAssignmentOwnerResourcestopluluğu olabilir. Her DefaultAssignmentOwnerResources nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

ResourceId

Kaynakların listesi içinde kaynak kimliği.

ResourceUID

Kullanıcının varsayılan atama sahibi olduğu kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

KaynakAdı

Kaynak adı.

Kaynak türü

Bir kaynak (örneğin, kuruluş, yerel, Project Server, malzemeleri veya genel) türü. Kaynak türü numaralandırma değerlerini görmek.

DefaultAssignmentOwner

Varsayılan atama sahibi kaynağın.

Her ResourceData nesne ayrıca CustomFieldstopluluğu olabilir. Her CustomFields nesne aşağıdaki özellikleri içeriyor olabilir:

Özellik

Açıklama

ResourceUID

Kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

CustomFieldUid

Özel alan için benzersiz tanımlayıcı.

CustomFieldName

Özel alanın adı.

CustomFieldValue

Özel alanı özelliklerini değeri.

ResourcePlans

ResourcePlans kullanıcı oluşturulan, veya bir bölümünü değiştirilen kaynak planlarıyla ilgili verileri içerir. Her ResourcePlans nesne için aşağıdaki özellikleri görürsünüz:

Özellik

Açıklama

ProjectId

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

ProjeAdı

Proje adı.

ResourcePlanUtilizationType

Bir kaynak planı kullanım türünü gösteren bir değer.

ResourcePlanUtilizationDate

Başlangıç tarihi ve kaynak kullanımı için zaman planlama.

ResourceId

Kaynak benzersiz tanımlayıcısı.

KaynakAdı

Kaynak adı.

ResourcePlanCheckedOutById

Kaynak planı kullanıma işaretli kullanıcının Kimliğini kaynak.

ResourcePlanCheckedOutByName

Kaynak planı kullanıma işaretli kullanıcının adı.

ResourcePlanCheckedOutDate

Kaynak planı kullanıma tarih.

ResourcePlanPublishStatus

İç özellik açıklayan durum yayımlayın.

ProjectCurrentRevCounter

Düzeltmeleri sayısını açıklayan iç özelliği.

ProjectCurrentRevRank

Düzeltmeleri sayısını açıklayan iç özelliği.

ResourcePlanCreationDate

Kaynak planı oluşturulduğu tarih ve saat.

ResourcePlanModDate

Tarih ve saat kaynak planı son güncelleştirme.

ResourcePlanCreatedRevCounter

Düzeltmeleri sayısını açıklayan iç özelliği.

ResourcePlanModRevCounter

Düzeltmeleri sayısını açıklayan iç özelliği.

ResourcePlanStartDate

Tarih ve saat kaynak planı başlamıştır.

ResourcePlanFinishDate

Tarih ve saat kaynak planı sona erdi.

ResourcePlanModRevCounter

Düzeltmeleri sayısını açıklayan iç özelliği.

ResourcePlanCreatedRevCounter

Düzeltmeleri sayısını açıklayan iç özelliği.

ResourcePlanAssignments

Kaynak planıyla ilişkilendirilmiş atamaları.

ResourcePlan nesnesinin ResourcePlanAssignmentstopluluğu olabilir. Her ResourcePlanAssignments nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

ProjectId

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

ProjeAdı

Proje adı.

Atama Kimliği

Atama için benzersiz tanımlayıcı.

ReservedData

Geçici olarak hesaplanan değerler depolamak için kullanılır.

AssignmentActualFinish

Fiili Bitiş tarihi atama.

AssignmentActualStart

Fiili Başlangıç tarihi atama.

AssignmentResourceType

Atamayla ilişkili bir kaynak türü. Tür numaralandırmakonusuna bakın.

AssignmentIsOverAllocated

Bir kaynak daha fazla çalışma belirli bir görev için kaynağa normal çalışma kapasitesiyle yapabileceğinden atanıp atanmadığını gösterir.

AssignmentWorkContour

Çalışma dağılımını atama. Değerler: 0 düz, 1 = geri yüklenen, 2 = ön yüklenen, 3 = çift tepe, 4 = Erken Tepe, 5 = geç değeri tepe, 6 = çan, 7 = = Düzgün dağılımlı, 8 dağıtılmış =.

AssignmentStartVariance

Temel başlangıç tarihinden itibaren atama başlangıç tarihi'nin sapması.

AssignmentFinishVariance

Bitiş tarihini atama temel bitiş tarihinden'in sapması.

AssignmentUpdateNeeded

Başlangıç tarihi, bitiş tarihi veya yeniden kaynak atamaları değişiklikleri nedeniyle bir göreve atanan kaynağa EkipGüncelleştirme iletisi gönderilip gönderilmeyeceğini gösterir.

AssignmentHasLinkedFields

Atama alanları bağladığını gösterir.

AssignmentIsConfirmed

Bir göreve atanan bir kaynak olduğunu kabul veya görev atamasını reddettiğini gösterir.

AssignmentResponsePending

Kaynak atama bildiren bir göreve atanan bir kaynak için gönderilmiş bir ileti alınıp olup olmadığını gösterir.

AssignmentHasNotes

Atama hakkında notlar vardır.

AssignmentTeamStatusPending

Bir göreve atanan bir kaynağa gönderilen bir EkipDurumu iletiye yanıt olarak durum iletisi alınıp alınmadığını belirtir.

ResourceId

Kaynak benzersiz tanımlayıcısı.

KaynakAdı

Kaynak adı.

AssignmentStartDate

Tarih ve atanan kaynağın bir görev üzerinde çalışmaya başlaması için zamanlandığı saat.

AssignmentFinishDate

Tarih ve atanan kaynağın bir görev üzerinde çalışmaya durdurmak için zamanlanan süre.

AssignmentDelay

Süreyi bir görevin başlangıç tarihinden bir atama üzerinde çalışmaya başlamadan önce sonra beklenecek kaynaktır.

AssignmentDelayFMT

Gecikme süresini ifade etmek için biçim. Değerler: 3 m, 4 = uzun, 5 = h, 6 = eh, 7 = d, 8 = Edition'da, 9 = w, 10 = eni, 11 = mo, 12 = emo, 19 = = % 20 = 21 e % = null, 35 = m, 36 uzun, 37 = h, 38 = eh, 39 = d, 40 = Edition'da, 41 = w, 42 = eni, 43 = mo, 44 = emo = , 51 = %, 52 e % ve 53 = = null.

AssignmentLevelingDelay

Atamanın planlanan başlangıç tarihini Kaynak seviyelendirme gecikmesi gereken süre miktarı.

AssignmentCostRateTable

Kullanılan maliyet fiyatı kaynağın bir atama üzerinde kullanmak için tablo.

AssignmentMaterialRateFMT

Teklif Project'te ifade edilen birimleri gösterir.

AssignmentUnits

Bir kaynağın bir yüzdesi olarak ifade edilen bir göreve atanan birim sayısı.

AtamaÇalışması

Bir görevdeki kaynak tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan çalışma miktarı.

AtamaFiiliÇalışması

Zaten bir görevdeki kaynak tarafından gerçekleştirilen çalışma miktarı.

AtamaOlağanÇalışması

Fazla mesai olmayan çalışmanın göreve atanan bir kaynak tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan toplam tutar.

AssignmentRemainingWork

Atama tamamlamak için bir göreve atanan bir kaynak tarafından gereken süreyi.

AtamaMaliyeti

Toplam zamanlanan (veya öngörülen) Maliyet atama.

AtamaFiiliMaliyeti

Zaten bir görevdeki kaynak tarafından gerçekleştirilen çalışmanın maliyeti.

AssignmentRemainingCost

Belirli bir görev üzerinde herhangi bir kaynağa göre tüm kalan zamanlanmış çalışma tamamlanırken ile ilişkili maliyetler.

AtamaFazlaMesaisi

Bir görevdeki kaynak tarafından gerçekleştirilen fazla mesai miktarı; kaynağın fazla mesai fiyatı kullanılarak maliyeti hesaplanan.

AssignmentActualOvertimeWork

Zaten atanmış görev hakkında bir kaynak tarafından gerçekleştirilen fazla mesai fiili miktarı.

AssignmentRemainingOvertimeWork

Kalan fazla mesai miktarını bir atama.

AssignmentActualOvertimeCost

Zaten bir görevdeki kaynak tarafından gerçekleştirilen fazla mesai sonucunda oluşan maliyet.

AssignmentRTFNotes

Belirtilen atamayla ilişkilendirilmiş ve zengin metin biçiminde depolanan notlar.

AssignmentRemainingOvertimeCost

Kalan fazla mesai giderini bir atama için zamanlanmış.

AssignmentBookingType

Kayıt türü (kabul edilen veya önerilen) atama belirtir.

AssignmentTDModeDate

İç özellik açıklayan son değiştirilme tarihini zaman aşamalı verileri gösterir.

AssignmentTDModCounter

Düzeltmeleri sayısını açıklayan iç özelliği.

AssignmentOvertimeCost

Bir kaynak atamasının toplam fazla mesai maliyeti.

AssignmentStopDate

Atama durduruldu tarih.

AssignmentResumeDate

Atama devam ediyor tarih.

CreatedDate

Atama oluşturulduğu tarih.

ModDate

Atama son güncelleştirme tarihi.

CreatedRevCounter

Düzeltmeleri sayısını açıklayan iç özelliği.

ModRevCounter

Düzeltmeleri sayısını açıklayan iç özelliği.

Bir ResourcePlanAssignments nesnesi atamalarıtopluluğu olabilir. Her atamaları nesne aşağıdaki özellikleri içeriyor olabilir:

Özellik

Açıklama

ResourceUID

Kaynak atama için benzersiz tanımlayıcısı.

ProjectId

Atama için proje için benzersiz tanımlayıcı.

Atama Kimliği

Atama için benzersiz tanımlayıcı.

MDProjectUID

Yalnızca iç kullanıcı.

CustomFieldName

Kaynak adı.

CustomFieldValue

Özel alan için değerleri.

CreationDate

Özel alan oluşturulduğu tarih.

ModDate

Özel alan son güncelleştirme tarihi.

KaynakAdı

Atama için kaynağın adı.

Başlat

Atama işi, tarih ve saat başlamıştır.

Bitir

Atama işi, tarih ve saat sona erdi.

Çalışma

Bir görevdeki kaynak tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan çalışma miktarı.

Kurallar

Kuralları belirli görev güncelleştirmelerini onaylama için durum Yöneticisi tarafından tanımlanan onayı kuralları hakkında verileri içerir. Her RulesData nesne şu özelliklere sahiptir:

Özellik

Açıklama

RuleUid

Kural için benzersiz tanımlayıcı.

RuleManagerUid

Durum Yöneticisi sahibi, kural için benzersiz tanımlayıcı.

RuleManagerName

Durum Yöneticisi sahibi adı.

KuralAdı

Kuralın adı.

IsAutomatic

Bu kural, yanlış aksi tanımlı ölçütü karşılamazsa durum güncelleştirmelerini otomatik olarak onaylanır true.

AutoPublish

Otomatik güncelleştirmeler uygulandıktan sonra projeler yayımlanan true.

RuleTypeNewTaskAndAssignments

True Bu kural türü yeni bir görev veya yeni atamaları, yanlış güncelleştirmeleri aksi uygulama.

RuleTypeDelegations

Doğru bu güncelleştirmeler için bu kural uygulanıyor Delegation(Reassign), yanlış aksi yazın.

RuleTypeUpdateTasks

Bu kural için görev atamalarını, aksi halde false yapılan güncelleştirmeler için uygulama true.

RuleTypeDeletes

Bu kural türü Sil atama, yanlış güncelleştirmeleri aksi uygulama true.

RuleConditionType

Bu alanı sahip olacak değerlerden birini bu kuralda fazladan filtreleme yapılıyorsa: yok, Düzelt dize ile karşılaştırın veya veritabanı sütunu ile karşılaştırın.

Alan1

Sayfanın sol tarafındaki filtre

Alan2

Sayfanın sağ tarafına filtresi

İşleç

İşleci (eşittir, eşit değildir, küçüktür, büyüktür, küçüktür olmanız veya eşit, büyük veya eşit).

ValueType

Filtreyi sağ tarafındaki türünü (dize, tamsayı, olabilir çift, tarih, bool).

IntValue

ValueType Tamsayıdeğilse karşılaştırmak için değer.

DateValue

ValueType Tarihise karşılaştırmak için değer.

DecimalValue

ValueType ondalıkise karşılaştırmak için değer.

StringValue

ValueType dizeysekarşılaştırmak için değer.

IncludesAllProjects

Bu kural tüm projelerde, aksi halde false yapılan güncelleştirmeler için geçerlidir, true.

IncludesAllResources

Bu kural tüm kaynaklar tarafından aksi halde false yapılan güncelleştirmeler için geçerlidir, true.

IncludesAllDelegatee

Bu, true kural türü temsilci temsilci, yanlış ne olursa olsun güncelleştirmeleri aksi uygulanır.

RuleDescription

Kural açıklaması.

CreatedDate

Kural oluşturulduğu tarih.

ModifiedDate

Kural son güncelleştirme tarihi.

RuleDetailsData

Projeler ve bu kuralı olacak uygulanma kaynakların ayrıntılarını içeren nesne. Yalnızca IncludesAllProjects veya IncludesAllResources veya IncludesAllDelegatee yanlış ise, bu nesne verilerle doldurulur.

Her RulesDetailsData nesne aşağıdaki özelliklere sahip olur:

Özellik

Açıklama

RuleUid

Kural için benzersiz tanımlayıcı.

RuleListItemUid

Kaynak/Proje/delagatee benzersiz tanımlayıcısı.

RuleListItemType

Öğesini yazın, proje, kaynak veya temsilci olabilir.

RuleListItemName

Öğenin RuleListItemName adı (proje adını olabilir / kaynak/temsilci üzerinde ruleListItemType bağlı olarak).

CreatedDate

Kural oluşturulduğu tarih.

ModDate

Kural son güncelleştirme tarihi.

Güvenlik

Güvenlik kullanıcı ilgili güvenlik verileri sağlar. PWA site izinleri modu Project Server kullanıyorsa bunu yalnızca kullanıcı ilgili verileri içerir.

Aşağıdakileri içerir:

 • SecurityData: hesap kullanıcı hakkındaki bilgileri.

 • GroupData: Proje güvenlik grupları kullanıcı ilişkilendirilmiş olmasıdır.

 • CategoryData: kullanıcı ilişkilendirilmiş güvenlik kategorisi.

 • PermissionData: kullanıcı için genel izin ayarlarını.

Bir ResourceData nesnesi aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellikler

Açıklama

EncodedClaim

Kaynak talep hesabı.

ResourceUID

Kaynak benzersiz tanımlayıcısı.

KaynakAdı

Kaynağın adını görüntüler.

GroupData

Güvenlik grubu nesneleri veriler.

CategoryData

Güvenlik kategorisi nesneleri veriler.

ResourceDataaltında aşağıdaki özellikler GroupData nesne yapmış olabilirsiniz:

Özellik

Açıklama

ResourceUID

Kaynak benzersiz tanımlayıcısı.

GroupUID

Güvenlik grubunu benzersiz tanımlayıcısı.

Grup adını

Güvenlik grubu adı.

GroupDecription

Güvenlik grubunu açıklaması.

ResourceDataaltında aşağıdaki özellikler CategoryData nesne yapmış olabilirsiniz:

Özellik

Açıklama

ResourceUID

Kaynak benzersiz tanımlayıcısı.

CategoryUID

Kategori benzersiz tanımlayıcısı.

CategoryName

Kategori adı.

CategoryDescription

Kategori açıklaması.

ResourceDataaltında aşağıdaki özelliklerParentPermissionData nesne yapmış olabilirsiniz:

Özellik

Açıklama

ResourceUID

Kaynak benzersiz tanımlayıcısı.

PermissionUID

Üst izni benzersiz tanımlayıcısı.

PermissionName

Üst izni adı.

PermissionData

İzin nesneleri üst izni altında.

ParentPermissionDataaltında aşağıdaki özelliklerPermissionData nesne yapmış olabilirsiniz:

Özellik

Açıklama

ResourceUID

Kaynak benzersiz tanımlayıcısı.

PermissionUID

İzin benzersiz tanımlayıcısı.

PermissionParentUID

Üst izin adı iç benzersiz tanımlayıcısı.

AllowOption

Doğru ise, kullanıcı için izin ver seçilir.

DenyOption

Doğru ise, kullanıcı için izin verme seçilir.

PermissionName

İzin adı.

StatusReports

StatusReports kullanıcı oluşturduğunuz veya bir durum raporu Yöneticisi alınan durum raporlarını ilgili verileri içeren. Her StatusReports nesne için aşağıdaki özellikleri görürsünüz:

Özellikler

Açıklama

StatusReportId

Durum raporu benzersiz tanımlayıcısı.

StatusReportName

Durum raporu adı.

ManagerId

Durum raporu Yöneticisi benzersiz tanımlayıcısı.

ManagerName

Durum raporu müdür adı.

IsEnabled

Etkin veya arşivlenen durum raporu olup olmadığını gösterir.

IsRequested

Talep edilen veya çeşitli durum raporu olup olmadığını gösterir.

Bölümler

Durum raporu bölümlerini.

CreatedDate

Durum raporu oluşturulduğu tarih.

ModifiedDate

Durum raporu son güncelleştirme tarihi.

Her StatusReportRequests nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellikler

Açıklama

StatusReportId

Durum raporu benzersiz tanımlayıcısı.

RequesterId

İstek sahibi benzersiz tanımlayıcısı.

RequesterName

İstek sahibi adı.

SonTarih

Durum raporu olduğunda son tarih

IsNewRequest

Etkin veya arşivlenen durum raporu olup olmadığını gösterir.

IsEnabled

Talep edilen veya çeşitli durum raporu olup olmadığını gösterir.

CreatedDate

Tarih ve saat isteği oluşturulduğu.

ModifiedDate

Tarih ve saat isteği en son güncelleştirildiği.

Her StatusReportResponses nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellikler

Açıklama

ResponseId

Yanıt benzersiz tanımlayıcısı.

StatusReportId

Durum raporu benzersiz tanımlayıcısı.

ResponderId

Yanıtlayan benzersiz tanımlayıcısı.

ResponderName

Yanıtlayan adı.

ResponsePeriodStartDate

Yanıt dönem başlangıç tarihi.

ResponsePeriodFinishDate

Yanıt dönem bitiş tarihi.

ResponseSubmittedStatus

Gönderilen yanıt durumu.

ResponseSubmittedDate

Yanıt gönderildiği tarih.

ResponseSectionsCount

Durum yanıtına dahil bölümlerin sayısı.

IsMatchingResponse

Doğru yanıt durum raporu dönem eşleşiyorsa.

IsNewResponse

Doğru yanıt karşı yeni güncelleştirildiğinde.

ResponseSendId

Durum raporu yanıtını tanıtıcısı.

CreatedDate

Tarih ve yanıt oluşturulduğu saat.

ModifiedDate

Tarih ve saat yanıt en son güncelleştirildiği.

Her StatusReportSections nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellikler

Açıklama

SectionId

Bölüm benzersiz tanımlayıcısı.

ResponseId

Yanıt benzersiz tanımlayıcısı.

SectionText

Durum raporu bölümüne Fiili metni.

SectionIndex

Durum raporu bölümüne tanıtıcısı.

BölümAdı

Bölümün adını.

SectionDescription

Bölüm açıklaması.

StatusReportId

Durum raporu benzersiz tanımlayıcısı.

CreatedDate

Bölüm oluşturulduğu tarih.

ModifiedDate

Bölümün son güncelleştirme tarihi.

Her StatusReportFrequencies nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellikler

Açıklama

StatusReportId

Durum raporu benzersiz tanımlayıcısı.

StatusReportName

Durum raporu adı.

ResponseId

Yanıt benzersiz tanımlayıcısı.

FrequencyType

Durum raporu hafta, ay veya yıl tarafından son tarihi gösterilir.

FrequencyPart1

Durum raporu için son hafta.

FrequencyPart2

Son gün veya sonraki ayın gününü veya hafta veya ay durum raporu için haftanın gününü.

FrequencyPart3

Son ay veya durum raporu için haftanın gününü.

FrequencyPart4

Durum raporu için ayın son hafta.

FrequencyPart5

Durum raporu için haftanın son günü.

FrequencyPart6

Son ay durum raporunun.

FrequencyYearlyDate

Durum raporu için yıllık sıklık tarihi.

CreatedDate

Sıklık oluşturulduğu tarih.

ModifiedDate

Sıklık son güncelleştirme tarihi.

Her StatusReportDistribution nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellikler

Açıklama

ResponderId

Yanıtlayan benzersiz tanımlayıcısı.

ResponderName

Yanıtlayan adı.

ResponseId

Yanıt benzersiz tanımlayıcısı.

CreatedDate

Dağıtım oluşturulduğu tarih.

ModifiedDate

Dağıtım son güncelleştirme tarihi.

Her WorkDetails nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellikler

Açıklama

StatusReportId

Durum raporu benzersiz tanımlayıcısı.

StatusReportName

Durum raporu adı.

Başlangıçtarihi

Başlangıç tarihi durum raporu.

CreatedDate

Tarih ve saat isteği oluşturulduğu.

ModifiedDate

Tarih ve saat isteği en son güncelleştirildiği.

DueWeek

Durum raporu son hafta sayısını gösterir.

DueDays

Durum raporu vade tarihi.

SubscribedReminders

SubscribedReminders kullanıcı tarafından abone anımsatıcıları ilgili verileri içeren. Her SubscribedReminderData nesne için aşağıdaki özellikleri görürsünüz:

Özellik

Açıklama

Kimliği

Anımsatıcı benzersiz tanımlayıcısı.

ReminderName

Anımsatıcı adı.

RecipientType

Ya da olabilir: OnlyToManager, OnlyToTeamMember veya ToBothManagerAndTeamMember.

FrequencyPeriod

Olabilir: günlük, haftalık veya aylık.

FrequencyValue

Anımsatıcı göndermek için sıklık değerinin sıklık noktayla birleştirilir. Örneğin, "2" değerdir ve FrequencyPeriod "Aylık" olduğunu ve dolayısıyla 2 ayda anımsatıcı gönderilir.

NextRun

Sonraki anımsatıcı saati gönderilir.

TaskStatus_AssignmentsHistory

TaskStatus_AssignmentsHistory kullanıcı, atama sahibi, durum Yöneticisi veya ilgilenmesini delagatee nerede durum güncelleştirmeleriyle ilgili verileri içerir. Her hareketleri nesne aşağıdaki özellikleri görebilirsiniz:

Özellikler

Açıklama

TransactionUid

Hareket benzersiz tanımlayıcısı.

Durum

Hareket durumu.

UpdateType

Güncelleştirme türü: yeni atama, durum güncelleştirme, silme atama, yeniden atama veya yeni bir görev.

ApprovalType

Durum güncelleştirmesi ile ilgili durum Yöneticisi tarafından gerçekleştirilen eylem: onaylama veya reddetme.

ErrorStatus

Durum güncelleştirme bu karşılaşılan hata anlatmaktadır plana uygulanmış edemedik durumunda.

DelegateeUid

Temsilci benzersiz tanımlayıcısı.

DelegateeName

Temsilci adı.

SubmitterUid

İlgilenmesini benzersiz tanımlayıcısı.

SubmitterName

Gönderenin adı.

ApproverUid

Benzersiz tanımlayıcı onaylayanın.

ApproverName

Onaylayanın adı.

UpdateDate

Durum güncelleştirmesi onaylayanın veya ilgilenmesini tarafından son değiştirildiği tarih.

SubmittedDate

Ne zaman bu durum güncelleştirmesi gönderildi.

CreatedDate

Durum güncelleştirme oluşturulma tarihi.

ModifiedDate

Durum güncelleştirme son değiştirilme tarihi.

AssignmentUid

Benzersiz tanımlayıcı atama.

StatusAssignmentTaskUid

Görev durumu atamanın benzersiz tanımlayıcısı.

ProjectUid =

Proje benzersiz tanımlayıcısı.

ProjeAdı

Proje adı.

TaskUid

Görev benzersiz tanımlayıcısı.

Görevadı

Görev adı.

Değişiklikler

Durum güncelleştir ilgilenmesini tarafından yapılan değişiklikleri içeren nesne.

Değişiklikleri nesnelerine aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellikler

Açıklama

TransactionUid

Hareket benzersiz tanımlayıcısı.

EntityUid

Değiştir görevin veya atamanın yapılmışsa bağlı olarak kullanıcı kimliği veya atama kullanıcı kimliği görev.

PropertyName

Değiştirilen özellik adı.

PeriodStart

Dönemin başlangıç.

Dönem

Dönem sonu.

Değer

Özellik değeri değiştirilmiştir.

Her TransactionsComments nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellikler

Açıklama

CommentUid

Açıklamayı benzersiz tanımlayıcısı.

TransactionUid

Hareket benzersiz tanımlayıcısı.

CommentType

Açıklama (gönderildi veya Onaylandı) yazın.

AuthorUid

Açıklama Yazar benzersiz tanımlayıcısı.

AuthorName

Açıklama yazarın adı.

Açıklama

Açıklama ayrıntıları.

DateEntered

Açıklamayı oluşturulduğu tarih ve saat.

CommentCreatedDate

Açıklamayı oluşturulduğu tarih ve saat.

CommentModifiedDate

Tarih ve saat açıklamayı son güncelleştirme.

TaskStatus_AssignmentsSaved

TaskStatus_AssignmentsSaved kullanıcı oluşturduğunuz veya bir durum raporu Yöneticisi alınan durum raporlarını ilgili verileri içeren. Bu dosya aşağıdaki özelliklere sahip Görevler nesnelerin koleksiyonu içerir:

Özellikler

Açıklama

TaskUid

Görev benzersiz tanımlayıcısı.

TaskPublishedUid

Durum raporu adı.

ProjectUid =

Proje Görev bulunduğu benzersiz tanımlayıcısı.

ProjeAdı

Görevin bulunduğu projenin adı.

TaskParentUid

Üst görev benzersiz tanımlayıcısı.

TaskACWP

Tarih için bir Görevdeki çalışmanın fiili maliyeti gerçekleştirilen.

TaskBCWP

Çalışma bütçe maliyetini tarihine görevde gerçekleştirilen.

TaskBCWS

Görev için zamanlanan çalışma bütçe maliyetinin.

TaskDurationVariance

Bir görevin temel süresiyle toplam süresi arasındaki fark.

GörevBitişFarkı

Bitiş tarihi x 1000 minutes gibi temel bitiş tarihinden görevin farkı.

TaskOutlineNumber

Görev Anahat numarası.

TaskStartVariance

Temel başlangıç ve fiili başlangıç arasındaki fark.

TaskIsOverallocated

Görev yüklenmiş true.

TaskOvertimeWork

Görev için zamanlanmış fazla mesai miktarını

TaskVAC

Görev tamamlanma görev sapması.

TaskRegularWork

Kaynağın standart fiyatı kullanılarak maliyeti hesaplanan bir görev için zamanlanmış süreyi.

TaskTotalSlack

Toplam Bolluk miktarını.

GörevKimliği

Görev için benzersiz tanımlayıcı.

TaskHasLinkedFields

Görev alanları bağladığını true.

TaskIsMilestone

TRUE görevi kilometre taşı.

TaskIsCritical

Görevin kritik zincirdeki ise, true.

TaskIsSummary

Görevin özet görev olup, true.

TaskIsSubproject

Görev eklenmiş bir projedir true.

TaskIsMarked

Bir görevin başka bir eylem veya tanımlama için işaretlenip işaretlenmediği gösterilir.

TaskIgnoresResourceCalendar

Görev, kaynak takvimi yoksayar true.

TaskIsRolledUp

Görev toplanır, true

TaskIsSubprojectScheduledFromFinish

Bu görev için bir alt projenin bitiş zamanlamak için ayarlanmış olup olmadığını belirten bir değer alır.

TaskBarIsHidden

Görevin GANTT çubuğunu Microsoft Office Project içinde görüntülendiğinde gizlenmişse doğru.

TaskIsRecurring

Yinelenen Görev true.

TaskIsRecurringSummary

Görevin yinelenen Özet görev olup, true.

TaskIsExternal

Dış görev ise, true.

TaskIsEffortDriven

Görev efor kullanımlı ise, true.

TaskIsCollapsed

Görev proje istemcisinde daraltılmış görüntüleniyorsa, doğru.

TaskHasNotes

Metin Notlar görevle ilişkili true.

TaskIsSubprojectReadOnly

Bu görev için bir alt projenin salt okunur olup olmadığını belirten bir değer alır.

TaskLevelingCanSplit

Görev Dengeleme bölebilir true.

TaskCanSplit

Kaynak seviyelendirme işlevinin neden olup olamayacağını bu görevde kalan çalışma gösterir. Bu alan Evet olarak ayarlarsanız, Dengeleme sonra bu görevi kesebilirsiniz. Bu alan Hayır olarak ayarlarsanız, Dengeleme görevi bölme yapamazsınız.

TaskDurationIsEstimated

Görev süresinin tahmini olarak işaretlenip işaretlenmediğini gösterilir.

TaskEarlyFinish

Erken bitiş tarihi görevin.

TaskLateStart

Görev geç başlangıç tarihi.

TaskStopDate

Görev durduruldu tarih.

TaskFreeSlack

Serbest Bolluk miktarını.

TaskResumeDate

Görev devam ediyor tarih.

TaskCompletedDate

Tarih bağımsız değişkeni sınırlama türü için.

TaskOutlineLevel

Görev Anahat düzeyi.

TaskScheduledDuration

Görevin zamanlanan süre.

TaskScheduledDurationFormat

Göreve ilişkin etkin çalışma zamanının toplam yayılması girildikleri gibi veya hesaplanan gibi temel başlangıç tarihini, bitiş tarihi, takvimler ve diğer zamanlama etmenleri üzerinde alır.

TaskActualDuration

Görevin fiili süre.

TaskRemainingDuration

Görevin bitirilmemiş bölümünü tamamlamak için gereken süre miktarı.

GörevSınırlamaTürü

Kısıtlamayı görevin başlangıç veya bitiş tarihi. Değerler: 0 sürede, = 1 en geç, 2 = başlatılması gereken tarih, 3 = bitmesi gereken tarih, 4 = başlangıç yok önceki 5'ten, = başlangıç bitiş tarihi, 6 = bitiş yok önceki daha ve 7 = son bitiş tarihi =.

TaskLevelingDelay

Görev seviyelendirerek kaynaklanan gecikme.

TaskLevelingDelayFormat

Gecikme süresini ifade etmek için biçim. Değerler: 3 m, 4 = uzun, 5 = h, 6 = eh, 7 = d, 8 = Edition'da, 9 = w, 10 = eni, 11 = mo, 12 = emo, 19 = = % 20 = 21 e % = null, 35 = m, 36 uzun, 37 = h, 38 = eh, 39 = d, 40 = Edition'da, 41 = w, 42 = eni, 43 = mo, 44 = emo = , 51 = %, 52 e % ve 53 = = null.

TaskScheduledStart

Görev zamanlanan başlangıç tarihi.

TaskScheduledFinish

Zamanlanmış bitiş tarihini görevin.

TaskActualStart

Görevin fiili başlangıç tarihi.

TaskActualFinish

Fiili Bitiş tarihi görevin.

GörevSınırlamaTarihi

Sınırlama türü ile ilişkilendirilmiş tarih.

TaskPriority

Göreve 0'dan 1000 önceliği.

TaskPercentComplete

Tamamlanan görev süresinin yüzdesi.

TaskWorkPercentComplete

Tamamlanan görev çalışmasının yüzdesi.

TaskType

Görev türü. Değerler: 0 = sabit birimler, 1 = sabit süre, 2 = sabit çalışma.

TaskFixedCostAccrual

Sabit Maliyet görev karşı nasıl tahakkuk. Değerler: 1 = başlangıç, 2 = eşit dağılmış ve 3 = sonu.

TaskPreleveledStart

Kaynak seviyelendirme bitti yapılmadan görevin başlangıç tarihi yer alır.

TaskPreleveledFinish

Kaynak seviyelendirme bitti yapılmadan görevin bitiş tarihi yer alır.

TaskEarlyStart

Görevin erken başlangıç tarihi.

TaskLateFinish

Geç bitiş tarihi görevin.

TaskCalendarUid

Bir görevle ilişkili takvimin benzersiz tanımlayıcısı.

TaskDeadline

Son göre görevin tamamlanması gereken bir görevin zaman uzunluğu ayırıcısından istenen.

TaskWork

Görev için zamanlanmış çalışma miktarı.

TaskActualWork

Görevin fiili çalışma.

TaskRemainingWork

Görevi tamamlamak için zamanlanan kalan çalışma

TaskCost

Görev öngörülen veya zamanlanan maliyeti.

TaskFixedCost

Görev sabit maliyeti.

TaskActualCost

Görevin fiili maliyeti.

TaskRemainingCost

Görevi tamamlama kalan öngörülen maliyet.

TaskActualOvertimeWork

Fiili fazla mesai görev için.

TaskRemainingOvertimeWork

Kalan fazla mesai görevi tamamlamak için zamanlanan çalışma.

TaskOvertimeCost

Görevin fiili ve kalan fazla mesai maliyeti toplamı.

TaskActualOvertimeCost

Görevin fiili fazla mesai maliyeti.

TaskRemainingOvertimeCost

Görevi tamamlamak için kalan fazla mesai maliyeti öngörülen.

TaskWBS

Görevin çalışma çözümleme yapısı (ÇÇY) kodu.

Görevadı

Görev adı.

TaskHierarchy

Görev hiyerarşisini.

TaskRightMostLevel

Seviyelendirme içinde kullanılır.

TaskRTFNotes

Belirtilen görevle ilişkili ve zengin metin biçiminde depolanan notlar.

TaskPhysicalPercentCompleted

Proje Yöneticisi tarafından girilen yüzde tam değer.

TaskEAC

TTM (tahmini tamamlanma) alanında, görevin durum tarihine kadar olan performansa bağlı theexpected toplam maliyeti gösterilir. TTM (FAC) işlemi tamamlandığında tahmin adı verilir.

TaskEarnedValueMethod

Kazanılan değer yöntemi hesaplamak için. Değerler: 0 1 tamamlanma yüzdesi = fiziksel tamamlanma yüzdesi =.

TaskTDModifyDate

Görevin zaman aşamalı verilerin ne zaman değiştirildiğinin son tarih/saat.

TaskOptIndex

Görev öğesi kimliği görev listesinde alır.

TaskIsNull

Görev ayarlama yok değerlerine sahip olup olmadığını belirtir.

TaskIsDeletedInProject

Görev bir projeden silinmiş gösterir.

TaskCostIsValid

Alır veya geçerli alana ilişkili görevin maliyeti olup olmadığını belirten Boole değerini ayarlar.

TaskDeletedFlag

Görev silinmiş gösterir.

TaskUpdatesConflict

True Bu görev Proje Yöneticisi güncelleştirme ve güncelleştirmeleri bir ekip üyesi tarafından yapılan güncelleştirmeler tipleriyle çakışmaya yol açabilir.

TASK_IS_ROLLUP_ASSN

Görev atama için toplama verileri olup olmadığını gösterir.

TASK_LOCKDOWN_BY_MANAGER

Bu görevi ekip üyelerinden gelen güncelleştirmeleri kabul etmeyecek true.

TASK_EXT_TASK_UID

Çapraz proje görevleri bağlantıları belirtir.

TASK_EXT_PROJ_UID

Çapraz proje bağlantıları belirtir.

TaskContact

Görev için kişi bilgileri.

TaskCPI

MPE (Maliyet performans endeksi) alanları oranını gösterme bütçe (veya temel) gerçekleştirilen çalışmanın fiili maliyetleri gerçekleştirilen çalışmanın maliyetleri.

TaskCV

Maliyet farkı görev.

TaskHyperLinkFriendlyName

Başlık veya görevle ilişkili köprünün açıklayıcı metni gösterilir.

TaskHyperLinkAddress

Belgenin bir URL veya UNC yolu.

TaskHyperLinkSubAddress

Bir görevle ilişkili köprünün içindeki bir belgedeki belirli bir noktanın konumu yer alır.

TaskNotes

Görev notları.

TaskSPI

Proje tamamlanma tarihini tahmin etmek için sık sık kullanılan.

TaskSV

Geçerli ilerleme ve görevin temel planı arasındaki maliyet farkı.

TaskTCPI

TPE (tamamlama için gerekli performans endeksi) alanında, kalan çalışmanın, durum tarihi itibariyle kalan fonlara oranı gösterilir.

TaskWorkVariance

Temel Görev çalışma x 1000 dakika olarak görev işten'in sapması.

TaskCostVariance

Görevdeki kaynak için maliyete geçerli ilerleme durumunu ve planlanan temel ilerleme durumu arasındaki farkı alır.

TaskFinishSlack

Bitirme Bolluğu miktarı.

TaskBudgetWork

Bir görev için zamanlanmış çalışma.

TaskBudgetCost

Bütçe maliyetleri Bütçe maliyet kaynakları için alır.

TaskWinprojUniqueId

Proje istemcisinde kullanılan görev için benzersiz tanımlayıcı gösterir.

TaskStartSlack

Başlangıç Bolluğu miktarı.

TaskCommitmentType

Görev ilişkili bir sahip olup olmadığını belirtir teslim edilebilir veya bağımlılık ilişkili bir teslim edilebilir. Değerler: 0 = görevin Hayır teslim edilebilir vardır veya teslim edilebilir, 1 bağımlılık = görevle ilişkili bir teslim edilebilir, 2 bulunur = teslim edilebilir bağımlılık ilişkili görev bulunur.

TaskCommitmentUid

Taahhüt benzersiz tanımlayıcısı.

TaskCommitmentStart

Başlangıç tarihi kabul etme.

TaskCommitmentFinish

Bitiş tarihi kabul etme.

TaskIsActive

Görev etkin ise, true.

TaskDispSumary

Özelliğin değerini falseolmalıdır. Gelecekteki kullanıma yöneliktir.

TaskIsManual

Görevi el ile ise, true.

TaskDuration

Planlanan görev süresi

TaskDurationFormat

Görev süresini ifade etmek için biçim. Değerler: 3 m, 4 = uzun, 5 = h, 6 = eh, 7 = d, 8 = Edition'da, 9 = w, 10 = eni, 11 = mo, 12 = emo, 19 = = % 20 = 21 e % = null, 35 = m, 36 uzun, 37 = h, 38 = eh, 39 = d, 40 = Edition'da, 41 = w, 42 = eni, 43 = mo, 44 = emo = , 51 = %, 52 e % ve 53 = = null.

TaskStartDate

Görev zamanlanan başlangıç tarihi.

TaskFinishDate

Zamanlanmış bitiş tarihini görevin.

TaskDurationString

Görev süresini için kullanılan dize.

TaskStartString

Görev için kullanılan dize tamamlayın.

TaskFinishString

Görev başlatma için kullanılan dize.

TaskCreatedDate

Görev oluşturulduğu tarih.

TaskModifiedDate

Görev son güncelleştirme tarihi.

Ödevler

Projeyi oluşturan atamaları topluluğudur.

Görevler nesnelerine aşağıdaki özelliklere sahip atamaları nesnelerin koleksiyonu yapmış olabilirsiniz:

Nesne

Açıklama

AssignmentUID

Benzersiz tanımlayıcı atama.

TaskUID

Görev atama için benzersiz tanımlayıcısı.

Görevadı

Atama için görev adı.

ProjectUid =

Proje için benzersiz tanımlayıcıyı görev.

ResourceUid

Atama için atanan kaynağın benzersiz tanımlayıcısı.

KaynakAdı

Atama için atanan kaynağın adı.

AssignmentActualFinish

Fiili Bitiş tarihi atama.

AssignmentActualStart

Fiili Başlangıç tarihi atama.

AssignmentActualCostOfWorkPerformed

Atama tarih için (GÇFM) gerçekleştirilen çalışmanın fiili maliyeti alır.

AssignmentEarnedValue

Atama (GÇBM) gerçekleşen çalışma bütçe maliyetinin belirtir.

AssignmentBCWS

Atama çalışma bütçe maliyetini.

AssignmentResourceType

Atamayla ilişkili bir kaynak türü. Tür numaralandırmakonusuna bakın.

AssignmentIsOverallocated

Atama kaynakların fazla yüklenmiş olup.

AssignmentWorkContour

Çalışma dağılımını atama. Değerler: 0 düz, 1 = geri yüklenen, 2 = ön yüklenen, 3 = çift tepe, 4 = Erken Tepe, 5 = geç değeri tepe, 6 = çan, 7 = = Düzgün dağılımlı, 8 dağıtılmış =.

AssignmentStartVariance

Temel başlangıç tarihinden itibaren atama başlangıç tarihi'nin sapması.

AssignmentFinishVariance

Bitiş tarihini atama temel bitiş tarihinden'in sapması.

AssignmentUpdateNeeded

Bir göreve atanan kaynağın görev için farklı durumunu güncelleştirmeniz gerekiyor, true.

AssignmentHasLinkedFields

Olup olmadığını proje için başka bir OLE nesnesi bağlanmıştır.

AssignmentIsPendingResponse

Yanıt için ekip atama iletiyi aldığınız değil, true.

AssignmentHasNotes

Metin notları atamayla ilişkili.

AssignmentTeamStatusPending

Bir göreve atanan bir kaynağa gönderilen bir EkipDurumu iletiye yanıt olarak durum iletisi alınıp alınmadığını belirtir.

AssignmentsStartDate

Atamanın planlanan başlangıç tarihi.

AssignmentFinishDate

Zamanlanmış bitiş tarihini atama.

AssignmentDelay

Atama Gecikmesi tutarı

AssignmentDelayFormat

Gecikme süresini ifade etmek için biçim. Değerler: 3 m, 4 = uzun, 5 = h, 6 = eh, 7 = d, 8 = Edition'da, 9 = w, 10 = eni, 11 = mo, 12 = emo, 19 = = % 20 = 21 e % = null, 35 = m, 36 uzun, 37 = h, 38 = eh, 39 = d, 40 = Edition'da, 41 = w, 42 = eni, 43 = mo, 44 = emo = , 51 = %, 52 e % ve 53 = = null.

AssignmentLevelingDelay

Seviyelendirerek kaynaklanan gecikme.

AssignmentCostRateTable

Maliyet fiyatı tablosu atama için kullanılır.

AssignmentMaterialRateFormat

Teklif Project'te ifade edilen birimleri gösterir.

AssignmentUnits

Atama birimlerinin sayısı.

AtamaÇalışması

Zamanlanan çalışması atamanın miktarı.

AtamaFiiliÇalışması

Fiili Çalışma atamadaki tahakkuk miktarı.

AtamaOlağanÇalışması

Atama için zamanlanmış fazla mesai olmayan çalışma miktarı.

AssignmentRemainingWork

Atama tamamlamak üzere zamanlanan kalan çalışma.

AtamaMaliyeti

Zamanlanan veya öngörülen maliyet atama.

AtamaFiiliMaliyeti

Fiili Maliyet tahakkuk atamadaki.

AssignmentRemainingCost

Atama tamamlama kalan öngörülen maliyet.

AtamaFazlaMesaisi

Atama için zamanlanmış fazla mesai çalışın.

AssignmentActualOvertimeWork

Fiili atamadaki sonucunda kalan fazla mesai miktarı.

AssignmentRemainingOvertimeWork

Kalan fazla mesai ödevini tamamlamak üzere zamanlanan çalışma.

AssignmentOvertimeCost

Atama fiili ve kalan fazla mesai maliyeti toplamı.

AssignmentRemainingOvertimeCost

Kalan fazla mesai maliyeti atama tamamlama öngörülen.

AssignmentRTFNotes

Belirtilen atamayla ilişkilendirilmiş ve zengin metin biçiminde depolanan Notlar temsil eder.

AssignmentBookingType

Kayıt türü atama belirtir. 1 kabul edilen, 2 = = önerildi.

AssignmentParentId

Benzersiz tanımlayıcı birincil atama.

AssignmentRemovedByResource

Bu kaynağa ekip üyesi kaldırılmış true.

StatusManagerUid

Durum Yöneticisi benzersiz tanımlayıcısı.

StatusManagerName

Durum Yöneticisi adı.

DefaultAssignmentOwnerUid

Varsayılan atama sahibi benzersiz tanımlayıcısı.

DefaultAssignmentOwnerName

Varsayılan atama sahibi adı.

AssignmentLastWork

Son güncelleştirme projeden zamanlanmış işten.

AssignmentsComments

Kullanıcının açıklamalar atama hakkında.

AssignmentNoteStatus

Not atama için girilmiş olup olmadığını gösterir.

TaskIsSummary

Görevin özet görev olup olmadığını belirtir.

AssignmentIsConfirmed

Kaynak bildir atamalarının tümü kabul edip.

AssignmentUpdatedByManager

Proje Yöneticisi tarafından atama güncelleştirilmişse doğru.

AssignmentLockeByManager

Bu atama update sitesinden ekip üyesi artık kabul etmezse doğru.

AssignmentCreatedByResourceId

Kaynak Kimliği atama Oluşturucu.

OluşturucuAdı

Atama oluşturucu adı.

AssignmentCurrentTrackingMode

Projeleri izlemek için kullanılan yöntemi gösterir.

 • 0 - yok (varsayılan)

 • 1 - zaman aşamalı fiili değerler

 • 2 - tamamlanma yüzdesi izleme

 • 3 - toplam fiili çalışma ve kalan çalışmayı izleme

AssignmentUpdatedTrackingMode

Projeleri izlemek için kullanılan güncelleştirilen yöntemi gösterir:

 • 0 - yok (varsayılan)

 • 1 - zaman aşamalı fiili değerler

 • 2 - tamamlanma yüzdesi izleme

 • 3 - toplam fiili çalışma ve kalan çalışmayı izleme

AssignmentNeedUpdatesSubmitted

Atama için ekip üyelerinden güncelleştirme orada kaydedilir true.

AssignmentDeletedInProject

Atama Project'ten silinmiş true.

AssignmentUpdatesByResource

Ekip üyeleri tarafından atama güncelleştirilmişse doğru.

AssignmentRequestsUpdates

Bir ekip kaynağın fiili değerler gönderilen olup olmadığını gösterir.

AssignmentUpdatesAccepted

Doğru ise, atama için yapılan durum güncelleştirmelerini kabul olduğunda.

AssignmentActualsPending

Güncelleştirmeleri plana uygulanacak Beklemede kabul true.

AssignmentDeletePending

Doğru Eğer atama uygulanacak beklemedeyken için silin.

AssignmentIsDelegated

Atama yeniden atama işlemi tarafından oluşturulduysa, true.

AssignmentIsNew

Atama için ekip üyesi yeni oluşturulan true.

AssignmentUpdateStatus

Durumu atamanın gösterir.

 • 0 - kaynak tarafından düzenlenemez.

 • 1 - kaynak tarafından düzenlenen ancak proje yöneticisine henüz güncellenmez.

AssignmentPercentWorkCompleted

Atamadaki tamamlanan çalışma miktarı.

AssignmentAssignedToExisting

Yeni bir atama Ata kullanarak bir kaynak tarafından oluşturulup oluşturulmadığını gösterir görev özelliği için kendi kendine.

AssignmentTDModifyDate

Atama zaman aşamalı verileri için son değiştirme tarihi

AssignmentResumeDate

Atama sürdürüldüğünde kullanıcıdan tarih.

AssignmentStopDate

Atama durduruldu tarih.

AssignmentIsPublished

Atama yayımlandı true.

AssignmentDemandRequire

Kaynak Değiştirme Sihirbazı kullanıldığında kaynak atama nasıl gösterir.

AssignmentIsCostValid

Atamayla ilişkili maliyet onaylanmış olup olmadığını gösterir.

AssignmentCostIsEdited

Bu atamayla ilişkili maliyet düzenlendiği gösterir.

AssignmentOtherType

Atama türünü gösterir:

 • 0 - düzenli

 • 1 - TaskOnlyWork

 • 2 - FixedCosts

 • 3 - FixedCostsAndTaskOnly

 • 4 - RegularUnassigned

AssignmentUpdatesConflict

Doğru olması durumunda çakışan güncelleştirmeleri atama

DeletedFlag

Atama silinmiş gösterir.

AssignmentVAC

Temel Maliyet ve toplam maliyeti arasındaki fark.

AssignmentSV

Kazanılan değer zamanlama farkı, proje durum tarihi üzerinden.

AssignmentWorkVariance

Atama varyansını temel işten x 1000 dakika çalışır.

AssignmentCostVariance

Maliyet ve bir kaynağın temel maliyeti arasındaki fark.

AssignmentBudgetWork

Bütçe çalışma miktarını çalışma veya malzeme kaynaklar için bu atama.

AssignmentBudgetCost

Maliyet kaynaklarının bütçelenen tutarın bu atama.

AssignmentTaskManagementFlags

Yalnızca iç kullanın.

AssignmentIgnoreResourceCalendar

Kaynak takvimi görev takvimi kestiği olup olmadığını gösterir.

AssignmentWinProjUniqueId

Proje istemcisinde kullanılan atama için benzersiz bir tanımlayıcı gösterir.

AssignmentRemovedFromTS

Atama bir zaman çizelgesinden kaldırıldı gösterir.

AssignmentCreatedDate

Atama oluşturulduğu tarih.

AssignmentModifiedDate

Atama son güncelleştirme tarihi.

AssignmentSendUpdatesDate

Tarih ve saat atama güncelleştirmesi bir yöneticiye kaynak tarafından gönderildi.

AssignmentSummaryProgress

Gelişmeleri ilerlemesi ve bu alt görevlerin zamanlanmış olduğu konum temelinde bir Özet görevdeki ilerleme durumunu gösterir.

TeamLeadUid

Ekip liderinin benzersiz tanımlayıcısı.

TeamLeadName

Ekip liderinin adı.

ReservedData1

Geçici olarak hesaplanan değerler depolamak için kullanılır.

ReservedData2

Geçici olarak hesaplanan değerler depolamak için kullanılır.

ReservedData3

Geçici olarak hesaplanan değerler depolamak için kullanılır.

AssignmentHyperlinkFriendlyName

Atamayla ilişkili köprünün başlığı veya açıklama metni.

AssignmentHyperlinkAddress

Belgenin bir URL veya UNC yolu.

AssignmentHyperlinkSubAddress

Bir atamayla ilişkili köprünün içindeki belgedeki belirli bir konum.

AssignmentNotes

Atama Ayrıntıları iletişim kutusuna girilen notlar.

AssignmentVAC

Temel Maliyet ve toplam maliyeti arasındaki fark.

Her atamaları nesne aşağıdaki özelliklere sahip zaman aşamalı nesnelerin koleksiyonu yapmış olabilirsiniz:

Özellikler

Açıklama

AssignmentUID

Ataması için benzersiz tanımlayıcı.

Tarih

Çalışmaya çalışmayı tarih.

Çalışma

Birimler atama için zamanlanan çalışma.

OvertimeWork

Atama için zamanlanmış fazla mesai birimleri.

ActualWork

Fiili birimleri atamanın tamamlanan çalışmasının.

ActualOvertimeWork

Tamamlanan atama için kalan fazla mesai çalışma fiili birimleri.

Her atamaları nesne aşağıdaki özelliklere sahip CustomFields nesnelerin koleksiyonu yapmış olabilirsiniz:

Özellik

Açıklama

CustomFieldUid

Özel alan için benzersiz tanımlayıcı.

CustomFieldName

Özel alanın adı.

AssignmentUid

Atama için benzersiz tanımlayıcı.

Tür

Özel alanın (olabilir sayı, metin, maliyet, süre, tarih, fals, bitiş tarihi, başlangıç tarihi, vb..) yazın.

CustomFieldValue

Özel alanı özelliklerini değeri.

DurationFormat

Türü "süre" ise, değer için görüntüleme biçimi belirtir.

LookupTableUid

Arama tablosu için benzersiz tanımlayıcı.

IndicatorValue

Özel alan türü "göstergesi" ise, özel alan değerini belirtir.

TaskStatus_AssignmentsSubmitted

TaskStatus_AssignmentsSubmitted hakkında veri içeren durum raporları kullanıcı... Bu dosya aşağıdaki özelliklere sahip Görevler nesnelerin koleksiyonu içerir:

Özellikler

Açıklama

TaskUid

Görev benzersiz tanımlayıcısı.

TaskPublishedUid

Durum raporu adı.

ProjectUid =

Proje Görev bulunduğu benzersiz tanımlayıcısı.

ProjeAdı

Görevin bulunduğu projenin adı.

TaskParentUid

Üst görev benzersiz tanımlayıcısı.

TaskACWP

Tarih için bir Görevdeki çalışmanın fiili maliyeti gerçekleştirilen.

TaskBCWP

Çalışma bütçe maliyetini tarihine görevde gerçekleştirilen.

TaskBCWS

Görev için zamanlanan çalışma bütçe maliyetinin.

TaskDurationVariance

Temel süresi görevin toplam süresi (geçerli tahmini süresi) arasındaki fark.

GörevBitişFarkı

Bitiş tarihi x 1000 minutes gibi temel bitiş tarihinden görevin farkı.

TaskOutlineNumber

Görev Anahat numarası.

TaskStartVariance

Görev Başlangıç farkı temel başlangıç tarihiyle geçerli zamanlanan başlangıç tarihi arasındaki fark olur.

TaskIsOverallocated

Görev yüklenmiş true.

TaskOvertimeWork

Görev için zamanlanmış fazla mesai miktarını

TaskVAC

Tamamlanma sapması.

TaskRegularWork

Toplam bir görev için zamanlanmış fazla mesai olmayan çalışma miktarı.

TaskTotalSlack

Toplam Bolluk miktarını.

GörevKimliği

Görev için benzersiz tanımlayıcı.

TaskHasLinkedFields

Görev alanları bağladığını true.

TaskIsMilestone

TRUE görevi kilometre taşı.

TaskIsCritical

Görevin kritik zincirdeki ise, true.

TaskIsSummary

Görevin özet görev olup, true.

TaskIsSubproject

Görev eklenmiş bir projedir true.

TaskIsMarked

Bir görevin başka bir eylem veya tanımlama için işaretlenip işaretlenmediği gösterilir.

TaskIgnoresResourceCalendar

Görev, kaynak takvimi yoksayar true.

TaskIsRolledUp

Görev toplanır, true

TaskIsSubprojectScheduledFromFinish

Bu görev için bir alt projenin bitiş zamanlamak için ayarlanmış olup olmadığını belirten bir değer alır.

TaskBarIsHidden

Görevin GANTT çubuğunu Microsoft Office Project içinde görüntülendiğinde gizlenmişse doğru.

TaskIsRecurring

Yinelenen Görev true.

TaskIsRecurringSummary

Görevin yinelenen Özet görev olup, true.

TaskIsExternal

Dış görev ise, true.

TaskIsEffortDriven

Görev efor kullanımlı ise, true.

TaskIsCollapsed

Görev proje istemcisinde daraltılmış görüntüleniyorsa, doğru.

TaskHasNotes

Metin Notlar görevle ilişkili true.

TaskIsSubprojectReadOnly

Bu görev için bir alt projenin salt okunur olup olmadığını belirten bir değer alır.

TaskLevelingCanSplit

Görev Dengeleme bölebilir true.

TaskCanSplit

Kaynak seviyelendirme işlevinin neden olup olamayacağını bu görevde kalan çalışma gösterir. Bu alan Evet olarak ayarlarsanız, Dengeleme sonra bu görevi kesebilirsiniz. Bu alan Hayır olarak ayarlarsanız, Dengeleme görevi bölme yapamazsınız.

TaskDurationIsEstimated

Görev süresinin tahmini olarak işaretlenip işaretlenmediğini gösterilir.

TaskEarlyFinish

Erken bitiş tarihi görevin.

TaskLateStart

Görev geç başlangıç tarihi.

TaskStopDate

Görev durduruldu tarih.

TaskResumeDate

Görev devam ediyor tarih.

TaskCompletedDate

Tarih bağımsız değişkeni sınırlama türü için.

TaskFreeSlack

Serbest Bolluk miktarını.

TaskOutlineLevel

Görev Anahat düzeyi.

TaskScheduledDuration

Görevin zamanlanan süre.

TaskScheduledDurationFormat

Göreve ilişkin etkin çalışma zamanının toplam yayılması girildikleri gibi veya hesaplanan gibi temel başlangıç tarihini, bitiş tarihi, takvimler ve diğer zamanlama etmenleri üzerinde alır.

TaskActualDuration

Görevin fiili süre.

TaskRemainingDuration

Görevin bitirilmemiş bölümünü tamamlamak için gereken süre miktarı.

GörevSınırlamaTürü

Kısıtlamayı görevin başlangıç veya bitiş tarihi. Değerler: 0 sürede, = 1 en geç, 2 = başlatılması gereken tarih, 3 = bitmesi gereken tarih, 4 = başlangıç yok önceki 5'ten, = başlangıç bitiş tarihi, 6 = bitiş yok önceki daha ve 7 = son bitiş tarihi =.

TaskLevelingDelay

Görev seviyelendirerek kaynaklanan gecikme.

TaskLevelingDelayFormat

Gecikme süresini ifade etmek için biçim. Değerler: 3 m, 4 = uzun, 5 = h, 6 = eh, 7 = d, 8 = Edition'da, 9 = w, 10 = eni, 11 = mo, 12 = emo, 19 = = % 20 = 21 e % = null, 35 = m, 36 uzun, 37 = h, 38 = eh, 39 = d, 40 = Edition'da, 41 = w, 42 = eni, 43 = mo, 44 = emo = , 51 = %, 52 e % ve 53 = = null.

TaskScheduledStart

Görev zamanlanan başlangıç tarihi.

TaskScheduledFinish

Zamanlanmış bitiş tarihini görevin.

TaskActualStart

Görevin fiili başlangıç tarihi.

TaskActualFinish

Fiili Bitiş tarihi görevin.

GörevSınırlamaTarihi

Sınırlama türü ile ilişkilendirilmiş tarih.

TaskPriority

Göreve 0'dan 1000 önceliği.

TaskPercentComplete

Tamamlanan görev süresinin yüzdesi.

TaskWorkPercentComplete

Tamamlanan görev çalışmasının yüzdesi.

TaskType

Görev türü. Değerler: 0 = sabit birimler, 1 = sabit süre, 2 = sabit çalışma.

TaskFixedCostAccrual

Sabit Maliyet görev karşı nasıl tahakkuk. Değerler: 1 = başlangıç, 2 = eşit dağılmış ve 3 = sonu.

TaskPreleveledStart

Kaynak seviyelendirme bitti yapılmadan görevin başlangıç tarihi yer alır.

TaskPreleveledFinish

Kaynak seviyelendirme bitti yapılmadan görevin bitiş tarihi yer alır.

TaskEarlyStart

Görevin erken başlangıç tarihi.

TaskLateFinish

Geç bitiş tarihi görevin.

TaskCalendarUid

Bir görevle ilişkili takvimin benzersiz tanımlayıcısı.

TaskDeadline

Son göre görevin tamamlanması gereken bir görevin zaman uzunluğu ayırıcısından istenen.

TaskWork

Görev için zamanlanmış çalışma miktarı.

TaskActualWork

Görevin fiili çalışma.

TaskRemainingWork

Görevi tamamlamak için zamanlanan kalan çalışma

TaskCost

Görev öngörülen veya zamanlanan maliyeti.

TaskFixedCost

Görev sabit maliyeti.

TaskActualCost

Görevin fiili maliyeti.

TaskRemainingCost

Görevi tamamlama kalan öngörülen maliyet.

TaskActualOvertimeWork

Fiili fazla mesai görev için.

TaskRemainingOvertimeWork

Kalan fazla mesai görevi tamamlamak için zamanlanan çalışma.

TaskOvertimeCost

Görevin fiili ve kalan fazla mesai maliyeti toplamı.

TaskActualOvertimeCost

Görevin fiili fazla mesai maliyeti.

TaskRemainifOvertimeCost

Görevi tamamlamak için kalan fazla mesai maliyeti öngörülen.

TaskWBS

Görevin çalışma çözümleme yapısı (ÇÇY) kodu.

Görevadı

Görev adı.

TaskHierarchy

Görev hiyerarşisini.

TaskRightMostLevel

Seviyelendirme içinde kullanılır.

TaskRTFNotes

Belirtilen görevle ilişkili ve zengin metin biçiminde depolanan notlar.

TaskPhysicalPercentCompleted

Proje Yöneticisi tarafından girilen yüzde tam değer.

TaskEAC

Durum tarihine kadar olan performansa bağlı görevin tahmini toplam maliyeti gösterilir. TTM (FAC) işlemi tamamlandığında tahmin adı verilir.

TaskEarnedValueMethod

Kazanılan değer yöntemi hesaplamak için. Değerler: 0 1 tamamlanma yüzdesi = fiziksel tamamlanma yüzdesi =.

TaskTDModifyDate

Görevin zaman aşamalı verilerin ne zaman değiştirildiğinin son tarih/saat.

TaskTDModifyCounter

Zaman aşamalı verileri değiştirmek için hücre.

TaskStartOffset

Görev başlatma için uzaklık.

TaskReservedData

Geçici olarak hesaplanan değerler depolamak için kullanılır.

TaskOptIndex

Görev öğesi kimliği görev listesinde alır.

TaskSummaryProgressDate

Yalnızca iç kullanıcı.

TaskIsNull

Görev ayarlama yok değerlerine sahip olup olmadığını belirtir.

TaskIsDeletedInProject

Görev bir projeden silinmiş gösterir.

TaskCostIsValid

Alır veya geçerli alana ilişkili görevin maliyeti olup olmadığını belirten Boole değerini ayarlar.

TaskDeletedFlag

Görev silinmiş gösterir.

TaskUpdatesConflict

Bu görevi ProjectManager güncelleştirme ve güncelleştirmeleri bir ekip üyesi tarafından yapılan güncelleştirmeler tipleriyle çakışmaya yol açabilir, true.

TASK_IS_ROLLUP_ASSN

Görev atama için toplama verileri olup olmadığını gösterir.

TASK_LOCKDOWN_BY_MANAGER

Bu görevi ekip üyelerinden gelen güncelleştirmeleri kabul etmeyecek true.

TASK_EXT_TASK_UID

Çapraz proje görevleri bağlantıları belirtir.

TASK_EXT_PROJ_UID

Çapraz proje bağlantıları belirtir.

TaskContact

Görev için bir kişi.

TaskCPI

MPE (Maliyet performans endeksi) alanları oranını gösterme bütçe (veya temel) gerçekleştirilen çalışmanın fiili maliyetleri gerçekleştirilen çalışmanın maliyetleri.

TaskCV

Maliyet farkı görev.

TaskHyperLinkFriendlyName

Başlık veya görevle ilişkili köprünün açıklayıcı metni gösterilir.

TaskHyperLinkAddress

Belgenin bir URL veya UNC yolu.

TaskHyperLinkSubAddress

Bir görevle ilişkili köprünün içindeki bir belgedeki belirli bir noktanın konumu yer alır.

TaskNotes

Görev notları.

TaskSPI

ZPE genellikle proje tamamlanma tarihini tahmin etmek için kullanılır.

TaskSV

Geçerli ilerleme ve görevin temel planı arasındaki maliyet farkı.

TaskTCPI

TPE (tamamlama için gerekli performans endeksi) alanında, kalan çalışmanın, durum tarihi itibariyle kalan fonlara oranı gösterilir.

TaskWorkVariance

Temel Görev çalışma x 1000 dakika olarak görev işten'in sapması.

TaskCostVariance

Görevdeki kaynak için maliyete geçerli ilerleme durumunu ve planlanan temel ilerleme durumu arasındaki farkı alır.

TaskFinishSlack

Bitirme Bolluğu miktarı.

TaskBudgetWork

Zamanlanan çalışma.

TaskBudgetCost

Bütçe maliyetleri Bütçe maliyet kaynakları için alır.

TaskWinprojUniqueId

Proje istemcisinde kullanılan görev için benzersiz tanımlayıcı gösterir.

TaskStartSlack

Başlangıç Bolluğu miktarı.

TaskCommitmentType

Görev ilişkili bir sahip olup olmadığını belirtir teslim edilebilir veya bağımlılık ilişkili bir teslim edilebilir. Değerler: 0 = görevin Hayır teslim edilebilir vardır veya teslim edilebilir, 1 bağımlılık = görevle ilişkili bir teslim edilebilir, 2 bulunur = teslim edilebilir bağımlılık ilişkili görev bulunur.

TaskCommitmentUid

Taahhüt benzersiz tanımlayıcısı.

TaskCommitmentStart

Başlangıç tarihi kabul etme.

TaskCommitmentFinish

Bitiş tarihi kabul etme.

TaskIsActive

Görev etkin ise, true.

TaskDispSumary

Özelliğin değerini falseolmalıdır. Gelecekteki kullanıma yöneliktir.

TaskIsManual

Görevi el ile ise, true.

TaskDuration

Planlanan görev süresi

TaskDurationFormat

Görev süresini ifade etmek için biçim. Değerler: 3 m, 4 = uzun, 5 = h, 6 = eh, 7 = d, 8 = Edition'da, 9 = w, 10 = eni, 11 = mo, 12 = emo, 19 = = % 20 = 21 e % = null, 35 = m, 36 uzun, 37 = h, 38 = eh, 39 = d, 40 = Edition'da, 41 = w, 42 = eni, 43 = mo, 44 = emo = , 51 = %, 52 e % ve 53 = = null.

TaskStartDate

Görev zamanlanan başlangıç tarihi.

TaskFinishDate

Zamanlanmış bitiş tarihini görevin.

TaskDurationString

Görev süresini için kullanılan dize.

TaskStartString

Görev için kullanılan dize tamamlayın.

TaskFinishString

Görev başlatma için kullanılan dize.

TaskCreatedDate

Görev oluşturulduğu tarih.

TaskModifiedDate

Görev son güncelleştirme tarihi.

Ödevler

Projeyi oluşturan atamaları topluluğudur.

Görevler nesnelerine aşağıdaki özelliklere sahip atamaları nesnelerin koleksiyonu yapmış olabilirsiniz:

Nesne

Açıklama

AssignmentUID

Benzersiz tanımlayıcı atama.

TaskUID

Görev atama için benzersiz tanımlayıcısı.

Görevadı

Atama için görev adı.

ProjectUid =

Proje Görev için benzersiz tanımlayıcısı.

ResourceUid

Atama için atanan kaynağın benzersiz tanımlayıcısı.

KaynakAdı

Atama için atanan kaynağın adı.

ReservedData

Geçici olarak hesaplanan değerler depolamak için kullanılır.

ProjectSummaryAssignmentID

Proje Özet atama benzersiz tanımlayıcısı.

AssignmentActualFinish

Fiili Bitiş tarihi atama.

AssignmentActualStart

Fiili Başlangıç tarihi atama.

AssignmentActualCostOfWorkPerformed

Atama tarih için (GÇFM) gerçekleştirilen çalışmanın fiili maliyeti alır.

AssignmentEarnedValue

Atama (GÇBM) gerçekleşen çalışma bütçe maliyetinin belirtir.

AssignmentBCWS

Atama çalışma bütçe maliyetini.

AssignmentResourceType

Atamayla ilişkili bir kaynak türü. Tür numaralandırmakonusuna bakın.

AssignmentIsOverallocated

Atama kaynakların fazla yüklenmiş olup.

AssignmentWorkContour

Çalışma dağılımını atama. Değerler: 0 düz, 1 = geri yüklenen, 2 = ön yüklenen, 3 = çift tepe, 4 = Erken Tepe, 5 = geç değeri tepe, 6 = çan, 7 = = Düzgün dağılımlı, 8 dağıtılmış =.

AssignmentStartVariance

Temel başlangıç tarihinden itibaren atama başlangıç tarihi'nin sapması.

AssignmentFinishVariance

Bitiş tarihini atama temel bitiş tarihinden'in sapması.

AssignmentUpdateNeeded

Bir göreve atanan kaynağın görev için farklı durumunu güncelleştirmeniz gerekiyor, true.

AssignmentHasLinkedFields

Olup olmadığını proje için başka bir OLE nesnesi bağlanmıştır.

AssignmentIsConfirmed

Evet con değeriyse

AssignmentIsPendingResponse

Yanıt için ekip atama iletiyi aldığınız değil, true.

AssignmentHasNotes

Metin notları atamayla ilişkili.

AssignmentTeamStatusPending

Bir göreve atanan bir kaynağa gönderilen bir EkipDurumu iletiye yanıt olarak durum iletisi alınıp alınmadığını belirtir.

AssignmentsStartDate

Atamanın planlanan başlangıç tarihi.

AssignmentFinishDate

Zamanlanmış bitiş tarihini atama.

AssignmentDelay

Atama Gecikmesi tutarı

AssignmentDelayFormat

Gecikme süresini ifade etmek için biçim. Değerler: 3 m, 4 = uzun, 5 = h, 6 = eh, 7 = d, 8 = Edition'da, 9 = w, 10 = eni, 11 = mo, 12 = emo, 19 = = % 20 = 21 e % = null, 35 = m, 36 uzun, 37 = h, 38 = eh, 39 = d, 40 = Edition'da, 41 = w, 42 = eni, 43 = mo, 44 = emo = , 51 = %, 52 e % ve 53 = = null.

AssignmentLevelingDelay

Seviyelendirerek kaynaklanan gecikme.

AssignmentCostRateTable

Maliyet fiyatı tablosu atama için kullanılır.

AssignmentMaterialRateFormat

Teklif Project'te ifade birimleri gösterir.

AssignmentUnits

Atama birimlerinin sayısı.

AtamaÇalışması

Zamanlanan çalışması atamanın miktarı.

AtamaFiiliÇalışması

Fiili Çalışma atamadaki tahakkuk miktarı.

AtamaOlağanÇalışması

Atama için zamanlanmış fazla mesai olmayan çalışma miktarı.

AssignmentRemainingWork

Atama tamamlamak üzere zamanlanan kalan çalışma.

AtamaMaliyeti

Zamanlanan veya öngörülen maliyet atama.

AtamaFiiliMaliyeti

Fiili Maliyet tahakkuk atamadaki.

AssignmentRemainingCost

Atama tamamlama kalan öngörülen maliyet.

AtamaFazlaMesaisi

Atama için zamanlanmış fazla mesai çalışın.

AssignmentActualOvertimeWork

Fiili atamadaki sonucunda kalan fazla mesai miktarı.

AssignmentRemainingOvertimeWork

Kalan fazla mesai ödevini tamamlamak üzere zamanlanan çalışma.

AssignmentOvertimeCost

Atama fiili ve kalan fazla mesai maliyeti toplamı.

AssignmentRemainingOvertimeCost

Kalan fazla mesai maliyeti atama tamamlama öngörülen.

AssignmentRTFNotes

Belirtilen atamayla ilişkilendirilmiş ve zengin metin biçiminde depolanan Notlar temsil eder.

AssignmentBookingType

Kayıt türü atama belirtir. 1 kabul edilen, 2 = = önerildi.

AssignmentParentId

Benzersiz tanımlayıcı birincil atama.

AssignmentRemovedByResource

Bu kaynağa ekip üyesi kaldırılmış true.

StatusManagerUid

Durum Yöneticisi benzersiz tanımlayıcısı.

StatusManagerName

Durum Yöneticisi adı.

DefaultAssignmentOwnerUid

Varsayılan atama sahibi benzersiz tanımlayıcısı.

DefaultAssignmentOwnerName

Varsayılan atama sahibi adı.

AssignmentLastWork

Son güncelleştirme projeden zamanlanmış işten.

AssignmentsComments

Kullanıcının açıklamalar atama hakkında.

HistoryNotes

AssignmentNoteStatus

Not atama için girilmiş olup olmadığını gösterir.

TaskIsSummary

Görevin özet görev olup olmadığını belirtir.

AssignmentIsConfirmed

Kaynak bildir atamalarının tümü kabul edip.

AssignmentUpdatedByManager

Proje Yöneticisi tarafından atama güncelleştirilmişse doğru.

AssignmentLockeByManager

Bu atama update sitesinden ekip üyesi artık kabul etmezse doğru.

AssignmentCreatedByResourceId

Kaynak Kimliği atama Oluşturucu.

OluşturucuAdı

Atama oluşturucu adı.

AssignmentCurrentTrackingMode

Projeleri izlemek için kullanılan yöntemi gösterir:

 • 0 - yok (varsayılan)

 • 1 - zaman aşamalı fiili değerler

 • 2 - tamamlanma yüzdesi izleme

 • 3 - toplam fiili çalışma ve kalan çalışmayı izleme

AssignmentUpdatedTrackingMode

Projeleri izlemek için kullanılan güncelleştirilen yöntemi gösterir:

 • 0 - yok (varsayılan)

 • 1 - zaman aşamalı fiili değerler

 • 2 - tamamlanma yüzdesi izleme

 • 3 - toplam fiili çalışma ve kalan çalışmayı izleme

AssignmentNeedUpdatesSubmitted

Bu atama için ekip üyelerinden güncelleştirme orada kaydedilir true.

AssignmentDeletedInProject

Atama Project'ten silinmiş true.

AssignmentUpdatesByResource

Ekip üyeleri tarafından atama güncelleştirilmişse doğru.

AssignmentRequestsUpdates

Bir ekip kaynağın fiili değerler gönderilen olup olmadığını gösterir.

AssignmentUpdatesAccepted

Doğru ise, atama için yapılan durum güncelleştirmelerini kabul olduğunda.

AssignmentActualsPending

Güncelleştirmeleri plana uygulanacak Beklemede kabul true.

AssignmentDeletePending

Doğru Eğer atama uygulanacak beklemedeyken için silin.

AssignmentIsDelegated

Atama yeniden atama işlemi tarafından oluşturulduysa, true.

AssignmentIsNew

Atama için ekip üyesi yeni oluşturulan true.

AssignmentUpdateStatus

Durumu atamanın gösterir: 0 - kaynak tarafından düzenlenemez. 1 - kaynak tarafından düzenlenen ancak proje yöneticisine henüz güncellenmez.

AssignmentLastDelegationId

Son temsilci bu atamada gerçekleştirilen.

AssignmentPercentWorkCompleted

Atamadaki tamamlanan çalışma miktarı.

AssignmentSendUpdatesDate

Tarih ve saat atama güncelleştirmesi bir yöneticiye kaynak tarafından gönderildi.

AssignmentSummaryProgress

Gelişmeleri ilerlemesi ve bu alt görevlerin zamanlanmış olduğu konum temelinde bir Özet görevdeki ilerleme durumunu gösterir.

TeamLeadUid

Ekip liderinin benzersiz tanımlayıcısı.

TeamLeadName

Ekip liderinin adı.

WNWRK_UID

Yalnızca iç kullanın.

WNWORK_ENTRY_UID

Yalnızca iç kullanın.

AssignmentAssignedToExisting

Yeni bir atama Ata kullanarak bir kaynak tarafından oluşturulup oluşturulmadığını gösterir görev özelliği için kendi kendine.

ReservedData1

Geçici olarak hesaplanan değerler depolamak için kullanılır.

ReservedData2

Geçici olarak hesaplanan değerler depolamak için kullanılır.

ReservedData3

Geçici olarak hesaplanan değerler depolamak için kullanılır.

AssignmentTDModifyDate

Atama zaman aşamalı verileri son değiştirilme tarihi.

AssignmentTDModifiedCounter

Hücre için bir atama için zaman aşamalı verileri değiştirildi.

AssignmentResumeDate

Atama sürdürüldüğünde kullanıcıdan tarih.

AssignmentStopDate

Atama durduruldu tarih.

AssignmentIsPublished

Atama yayımlanır true.

AssignmentDemandRequire

Kaynak Değiştirme Sihirbazı kullanıldığında kaynak atama nasıl gösterir.

AssignmentIsCostValid

Atamayla ilişkili maliyet onaylanmış olup olmadığını gösterir.

AssignmentCostIsEdited

Bu atamayla ilişkili maliyet düzenlendiği gösterir.

AssignmentOtherType

Atama türünü gösterir:

 • 0 - düzenli

 • 1 - TaskOnlyWork

 • 2 - FixedCosts

 • 3 - FixedCostsAndTaskOnly

 • 4 - RegularUnassigned

AssignmentUpdatesConflict

Doğru olması durumunda çakışan güncelleştirmeleri atama

DeletedFlag

Atama silinmiş gösterir.

AssignmentCV

Kazanılan değer maliyet farkı.

AssignmentHyperlinkFriendlyName

Atamayla ilişkili köprünün başlığı veya açıklama metni.

AssignmentHyperlinkAddress

Belgenin bir URL veya UNC yolu.

AssignmentHyperlinkSubAddress

Bir atamayla ilişkili köprünün içindeki belgedeki belirli bir konum.

AssignmentNotes

Atama Ayrıntıları iletişim kutusuna girilen notlar.

AssignmentVAC

Temel Maliyet ve toplam maliyeti arasındaki fark.

AssignmentSV

Kazanılan değer zamanlama farkı, proje durum tarihi üzerinden.

AssignmentWorkVariance

Atama varyansını temel işten x 1000 dakika çalışır.

AssignmentCostVariance

Maliyet ve bir kaynağın temel maliyeti arasındaki fark.

AssignmentBudgetWork

Bütçe çalışma miktarını çalışma veya malzeme kaynaklar için bu atama.

AssignmentBudgetCost

Maliyet kaynaklarının bütçelenen tutarın bu atama.

AssignmentTaskManagementFlags

Yalnızca iç kullanın.

AssignmentIgnoreResourceCalendar

Kaynak takvimi görev takvimi kestiği olup olmadığını gösterir.

AssignmentWinProjUniqueId

Proje istemcisinde kullanılan atama için benzersiz bir tanımlayıcı gösterir.

AssignmentRemovedFromTS

Atama bir zaman çizelgesinden kaldırıldı gösterir.

AssignmentCreatedDate

Atama oluşturulduğu tarih.

AssignmentModifiedDate

Atama son güncelleştirme tarihi.

Her atamaları nesne aşağıdaki özelliklere sahip CustomFields nesnelerin koleksiyonu yapmış olabilirsiniz:

Özellik

Açıklama

CustomFieldUid

Özel alan için benzersiz tanımlayıcı.

CustomFieldName

Özel alanın adı.

AssignmentUid

Atama için benzersiz tanımlayıcı.

Tür

Özel alanın (olabilir sayı, metin, maliyet, süre, tarih, fals, bitiş tarihi, başlangıç tarihi, vb..) yazın.

CustomFieldValue

Özel alanı özelliklerini değeri.

DurationFormat

Türü "süre" ise, değer için görüntüleme biçimi belirtir.

LookupTableUid

Arama tablosu için benzersiz tanımlayıcı.

IndicatorValue

Özel alan türü "göstergesi" ise, özel alan değerini belirtir.

Zaman çizelgeleri

Zaman çizelgelerini kullanıcı sahibi veya bir parçası olan zaman çizelgeleri ilgili verileri içeren. Her zaman çizelgesi için aşağıdaki nesneler görürsünüz:

Nesne

Açıklama

TimesheetUID

Zaman çizelgesi için benzersiz tanımlayıcı.

TimesheetName

Zaman Çizelgesi adı.

TimesheetOwnerID

Zaman Çizelgesi sahibi benzersiz tanımlayıcısı.

TimesheetOwner

Zaman Çizelgesi sahibi.

StatusID

Zaman Çizelgesi durum ile ilişkili değer (durum bakın).

Durum

Zaman Çizelgesi durumu.

PeriodName

Zaman çizelgesi dönemi adı.

Başlangıçtarihi

Başlangıç tarihi ve saati zaman çizelgesi.

Bitiştarihi

Bitiş tarihi ve saati zaman çizelgesinin.

PeriodUID

Zaman çizelgesi dönemi için benzersiz tanımlayıcı.

PeriodStatusID

Zaman çizelgesi dönemi durumu tanımlayıcısını (açık, kapalı, ya da tüm nokta).

PeriodStatus

Zaman çizelgesi dönemi durumu.

Açıklama

Açıklama ayrıntıları.

ModifiedDate

Zaman Çizelgesi en son değiştirildiği saat ve tarih.

CreatedDate

Tarih ve zaman çizelgesi oluşturulduğu saat.

Zaman çizelgelerini nesnesinin aşağıdaki özelliklere sahip satırları nesnelerin koleksiyonu olabilir:

Özellik

Açıklama

TimesheetUID

Zaman çizelgesi için benzersiz tanımlayıcı.

TimesheetLineId

Zaman çizelgesi satırı öğenin benzersiz tanımlayıcısı.

AssignmentUID

Atama için benzersiz tanımlayıcı.

LastSavedWork

Zaman çizelgesi satırı öğe için fiili çalışma miktarı.

CreatedDate

Saat ve kalemini oluşturulduğu tarih.

ModifiedDate

Zaman ve kalemini en son değiştirildiği tarih.

ProjectId

Proje benzersiz tanımlayıcısı.

ProjeAdı

Proje adı.

GörevKimliği

Görev için benzersiz tanımlayıcı.

Görevadı

Görev adı.

TimesheetApproverResourceID

Zaman Çizelgesi onaylayanın adı.

TimesheetApproverResourceName

Zaman Çizelgesi onaylayanın kaynak kimliği.

TimesheetClassDescription

Zaman Çizelgesi sınıf (örneğin, Hastalık zamanı veya tatil süresi kayıt olarak amacını açıklamak için) açıklaması.

TimesheetClassId

Zaman çizelgesi satırı sınıf benzersiz tanımlayıcısı.

TimesheetClassName

Zaman çizelgesi satırı sınıf adı.

TimesheetClassType

Zaman Çizelgesi sınıf (örneğin, Hastalık zamanı veya tatil süresi) türü.

TimesheetLineComment

Zaman çizelgesi satırı için metin yorum.

TimesheetLineStatus

Zaman çizelgesi satırı durumu.

TimesheetLineStatusId

Zaman çizelgesi satır durumu için benzersiz bir tanımlayıcı (ilgili TimesheetLineStatus değer bakın).

Satırları nesnelerine fiili değerler nesneler koleksiyonu olabilir. Fiili değerler nesnelerine aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

TimesheetUID

Zaman çizelgesi için benzersiz tanımlayıcı.

TimesheetLineId

Zaman çizelgesi satırı benzersiz tanımlayıcısı.

ActualOvertimeWorkBillable

Zaten görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen Faturalanabilir fiili fazla mesai çalışma.

ActualOvertimeWorkNonBillable

Zaten görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen Faturalanamayan Fiili fazla mesai çalışma.

ActualWorkBillable

Fiili Faturalanabilir zaten görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen olağan, fazla mesai olmayan çalışma miktarı.

ActualWorkNonBillable

Fiili Faturalanamayan zaten görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen olağan, fazla mesai olmayan çalışma miktarı.

Açıklama

Açıklama ayrıntıları.

CreatedDate

Tarih ve zaman çizelgesi fiili oluşturulduğu saat.

PlannedWork

Tahmini çalışma miktarı.

Başlangıçtarihi

Dönem başlangıç tarihi.

Bitiştarihi

Dönem bitiş tarihi.

TimesheetLineModifiedDate

Zaman ve satırın son güncelleştirme tarihi.

Satırları nesnesinin aşağıdaki özelliklere sahip CustomFields nesnelerin koleksiyonu olabilir:

Özellik

Açıklama

TimeSheetLineID

Zaman çizelgesi satırı benzersiz tanımlayıcısı.

CustomFieldUID

Özel alan değeri için benzersiz tanımlayıcı.

CustomFieldName

Özel alanın adı.

Timesheets_Reporting

Timesheets_Reporting raporlama şema kullanıcıdan için zaman çizelgesi verileri içerir. Her zaman çizelgelerini nesne için aşağıdaki özellikleri görürsünüz:

Özellik

Açıklama

TimesheetUID

Zaman çizelgesi için benzersiz tanımlayıcı.

TimesheetName

Zaman Çizelgesi adı.

TimesheetOwnerId

Zaman Çizelgesi sahibi benzersiz tanımlayıcısı.

TimesheetOwner

Zaman Çizelgesi sahibi adı.

StatusDescription

Zaman Çizelgesi durumu.

PeriodName

Dönem adı.

Başlangıçtarihi

Dönem başlangıç tarihi.

Bitiştarihi

Dönem bitiş tarihi.

PeriodUID

Dönem için benzersiz tanımlayıcı.

PeriodStatusID

Dönem durumu için benzersiz tanımlayıcı.

PeriodStatus

Zaman çizelgesi dönemi durumu.

Açıklama

Açıklama ayrıntıları.

ModifiedDate

Zaman ve zaman çizelgesi en son değiştirildiği tarih.

Her zaman çizelgelerini nesne Çizgi nesneler koleksiyonu olabilir. Her satırı nesnesi aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

TimesheetUID

Zaman çizelgesi için benzersiz tanımlayıcı.

TimesheetLineId

Zaman çizelgesi satırı öğenin benzersiz tanımlayıcısı.

ActualOvertimeWorkBillable

Zaten görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen Faturalanabilir fiili fazla mesai çalışma.

ActualOvertimeWorkNonBillable

Zaten görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen Faturalanamayan Fiili fazla mesai çalışma.

ActualWorkBillable

Fiili Faturalanabilir zaten görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen olağan, fazla mesai olmayan çalışma miktarı.

ActualWorkNonBillable

Fiili Faturalanamayan zaten görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen olağan, fazla mesai olmayan çalışma miktarı.

PlannedWork

Tahmini çalışma miktarı.

AssignmentUID

Atama için benzersiz tanımlayıcı.

LastSavedWork

İş akışı aşama için benzersiz tanımlayıcı.

CreatedDate

Saat ve kalemini oluşturulduğu tarih.

ModifiedDate

Zaman ve kalemini en son değiştirildiği tarih.

ProjectId

Proje benzersiz tanımlayıcısı.

ProjeAdı

Proje adı.

GörevKimliği

Görev için benzersiz tanımlayıcı.

Görevadı

Görev adı.

TaskHierarchy

Hiyerarşik bir projeye ait görev listesi.

TimesheetApproverResourceId

Zaman Çizelgesi onaylayanın kaynak kimliği.

TimesheetApproverResourceName

Zaman Çizelgesi onaylayanın adı.

TimesheetClassDescription

Zaman Çizelgesi sınıf (örneğin, Hastalık zamanı veya tatil süresi kayıt olarak amacını açıklamak için) açıklaması.

TimesheetClassId

Zaman Çizelgesi sınıf benzersiz tanımlayıcısı.

TimesheetClassName

Zaman Çizelgesi sınıf adı.

TimesheetClassType

Zaman Çizelgesi sınıf (örneğin, Hastalık zamanı veya tatil süresi) türü.

TimesheetLineComment

Zaman çizelgesi satırı için metin yorum.

TimesheetLineStatus

Zaman çizelgesi satırı durumu.

TimesheetLineStatusId

Zaman çizelgesi satır durumu için benzersiz bir tanımlayıcı (ilgili TimesheetLineStatus değer bakın).

Her zaman çizelgelerini nesne fiili değerler nesneler koleksiyonu olabilir. Fiili değerler nesnelerine aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

TimesheetLineId

Zaman çizelgesi satırı benzersiz tanımlayıcısı.

ActualOvertimeWorkBillable

Zaten görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen Faturalanabilir fiili fazla mesai çalışma.

ActualOvertimeWorkNonBillable

Zaten görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen Faturalanamayan Fiili fazla mesai çalışma.

ActualWorkBillable

Fiili Faturalanabilir zaten görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen olağan, fazla mesai olmayan çalışma miktarı.

ActualWorkNonBillable

Fiili Faturalanamayan zaten görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen olağan, fazla mesai olmayan çalışma miktarı.

AdjustmentIndex

Zaman çizelgesi fiili ayarlama dizini.

Açıklama

Açıklama ayrıntıları.

CreatedDate

Tarih ve zaman çizelgesi satırı oluşturulduğu saat.

LastChangedResourceName

Çizgiyi son değiştirilme kaynağın adı.

PlannedWork

Tahmini çalışma miktarı.

TimeByDay

Tarih ve saat, örneğin, 2013 03 29 00:00:00.000 veriler için.

TimeByDay_DayOfMonth

Ayın günü (1-31) gün hesaplama tarafından saat.

TimeByDay_DayOfWeek

Haftanın günü (1-7) günü hesaplama tarafından saat.

TimesheetLineModifiedDate

Zaman ve satırın son güncelleştirme tarihi.

Fiili değerler nesnelerine CustomFields nesneler koleksiyonu olabilir. Her CustomFields nesne aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

CustomFieldId

Özel alan için benzersiz tanımlayıcı.

CustomFieldName

Kaynak adı.

TimesheetUID

Zaman çizelgesi için benzersiz tanımlayıcı.

TimesheetLineId

Zaman çizelgesi satırı öğenin benzersiz tanımlayıcısı.

CustomFieldValue

Özel alan için değerleri.

UnsubscribedAlerts

UnsubscribedAlerts kullanıcı tarafından aboneliği kaldırılan Uyarı bildirimlerini ilgili verileri içeren. Her UnsubscribedAlertData nesne için aşağıdaki özellikleri görürsünüz:

Özellik

Açıklama

Kimliği

Uyarı için benzersiz tanımlayıcı.

AlertName

Uyarının adı.

UserViewSettings

Not: Bu bölümdeki bilgileri, Project Server 2016, Project Server 2013 ve Project Online için geçerlidir. Project Server 2010 için Project Server 2010 için UserViewSettingsbakın.

UserViewSettings kullanıcı oluşturduğunuz özel görünüm ayarları ilgili verileri içeren. Aşağıdaki nesneler için özellikleri görebilirsiniz:

 • WebControlSettings: kullanıcı ayarlarını farklı sayfalarında web denetimleri.

 • WebControlResourcePlanEngagementSettings: : kaynak web denetimleri kullanıcı ayarlarını planlama bağlılığını sayfaları.

 • ViewSettings: kullanıcı ayarlarını ürün genelinde farklı görünümlerde.

 • LastPDPViewed: belirli bir proje için görüntülenen son Proje Ayrıntı Sayfası hakkında bilgi.

 • Kullanıcı ayarlarını: kullanıcı tarafından özelleştirilmiş ayarlar.

 • OptimizerPlannerPlannerReqPages: Ayarlayıcısı, Planlayıcısı ve isteği Planlayıcısı sayfalarında özelleştirilmiş ayarlar.

 • PlannerDefPlannerResPlannerAvailPages: Planlayıcısı eksiklik üzerinde Planlayıcısı kaynak Planlayıcısı kullanılabilirliği sayfaları özelleştirilmiş ayarlar.

 • PortfolioAnalysisGridSettings: Portföy Çözümleme kılavuza özelleştirilmiş ayarlar.

 • OtherWebSettings: web sayfalarında özelleştirilmiş diğer ayarlar.

WebControlSettings nesneleri aşağıdaki şu özelliklere sahiptir:

Özellik

Açıklama

WebControl

Web denetim türünü (örneğin, Kaynak Merkezi).

PropertyName

Özelliğin adı.

PropertyValue

Özellik değeri.

WebControlResourcePlanEngagementSettings nesneleri şu özelliklere sahiptir:

Özellik

Açıklama

WebControl

Web denetim türünü (örneğin, Kaynak Merkezi).

PropertyName

Özelliğin adı.

ProjectId

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

ProjeAdı

Proje adı.

PropertyValue

Özellik değeri.

ViewSettings nesneleri aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:

Özellik

Açıklama

ViewId

Görünüm için benzersiz tanımlayıcısı.

ViewName

Görünüm adı.

PropertyName

Özelliğin adı.

PropertyValue

Özellik değeri.

LastPDPViewed nesneleri şu özelliklere sahiptir:

Özellik

Açıklama

ProjectId

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

PropertyName

Özelliğin adı.

PropertyString

Özellik değeri temsil eden dize

PropertyData

Özellik dizenin ikili gösterim

PropertyValue

Özellik değeri.

Kullanıcı ayarlarını nesneleri şu özelliklere sahiptir:

Özellik

Açıklama

ProjectId

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

SettingKey

Kullanıcı veritabanında depolanan ayarı anahtar.

PropertyString

Özellik değeri temsil eden dize

PropertyName

Özelliğin adı.

PropertyValue

Özellik değeri.

PropertyData

Özellik dizenin ikili gösterim

OptimizerPlannerPlannerReqPages nesneleri şu özelliklere sahiptir:

Özellik

Açıklama

PageName

Sayfa adı.

AnalysisUid

Çözümleme benzersiz tanımlayıcısı.

AnalysisName

Çözümleme adı.

ViewUid

Görünümün benzersiz tanımlayıcı

ViewName

Görünüm adı.

PropertyName

Özelliğin adı.

PropertyValue

Özellik değeri.

Her PlannerDefPlannerResPlannerAvailPages nesne için aşağıdaki özellikleri görürsünüz:

Özellik

Açıklama

PageName

Sayfa adı.

AnalysisUid

Çözümleme benzersiz tanımlayıcısı.

AnalysisName

Çözümleme adı.

PropertyName

Özelliğin adı.

PropertyValue

Özellik değeri.

PortfolioAnalysisGridSettings nesneleri şu özelliklere sahiptir:

Özellik

Açıklama

PageUrl

Sayfasının URL'sini.

AnalysisId

Çözümleme benzersiz tanımlayıcısı.

AnalysisName

Çözümleme adı.

PropertyName

Özelliğin adı.

PropertyValue

Özellik değeri.

OtherWebSettings nesneleri şu özelliklere sahiptir:

Özellik

Açıklama

SettingKey

Kullanıcı ayarı saklanmasını veri açıklayan benzersiz anahtar.

PropertyName

Özelliğin adı.

PropertyValue

Özellik değeri.

PropertyData

Özellik dizenin ikili gösterim

PropertyName ve PropertyValue özellikleri

Yukarıdaki nesneler için aşağıdaki özellikleri PropertyName ve karşılık gelen PropertyValue özellikleri için görebilirsiniz:

Özellik

Açıklama

ViewUid

Görünümün benzersiz tanımlayıcı

JSGridWidth

Genişliği (piksel cinsinden değer) görüntülenen kılavuzunun.

SelectedResourceIds

Benzersiz tanımlayıcı kılavuza en son seçilen kaynakların.

SelectedResources

Benzersiz tanımlayıcı kılavuza en son seçilen kaynakların.

TimeStampUID

Görünüm başlatılmış olan her zaman güncelleştirmeleri sıralı GUID.

Süre

Süre kılavuz görüntülemek için seçili değeri. Değerleri şunlardır:

-1 - geçersiz, -2-, tahmini süresi olan 1 - saniye 2 - geçen saniye 3 - dakika, 4 - geçecek dakika, 5 - saat geçen 6 - saat 7 - gün, 8 - geçen günler, 9 - hafta 10 - geçen hafta, 11 - ay 12 - ay, geçen 13 - Çeyrek, 14 - geçen üç aylık dönemler, 15 - Yıl, 16 - geçen yıl 17 - onlarca 18 - geçen onlarca, 19 - yüzde 20 - geçen yüzde, 21 - hiçbir birimleri 22 - malzeme kullanımı

Tarih

Kullanılan tarih biçimi. Değerleri şunlardır:

1 – vbShortDate, 2 – ShortTime, 3 – ShortDateTime, 4 – LongDate, 5 – LongDateTime, 6 – WeekDayMonth, 7 – MonthDay, 8 – YearMonth, 9 – sıralanabilir, 10 – SmartShortDateTime, 10 – GeneralLongDateTime

ProjectTeamJsGridFields

Anahtar değer çiftlerini kılavuzunda alanlarının içerir.

ExpandSubProjects

Doğru ise, alt projeleri kullanıcı arabiriminde genişletilir.

GanttZoomLevel

Düzey için Gantt görüntülenmek üzere yakınlaştırılmış. Duruma geçtiğinde en yakınlaştırılmış en uzaklaştırılmış için: 0 - dakika, 1 – saat longdate 2 - saat vbShortDate, 3 – gün adıyla en kısa gün, 4 – gün listelenen yıl, ay, 5 – gün günü ile günün yıl, ay, 6 – ay, listelenen 7 - ay, 8 - Çeyrek , 9 – yarı yıl

PredefinedFilter

Geçerli filtrelemenin değer. Değerler: 0 – tüm, 1 – süresi, 2 – yeni atanan, 3-tamamlandı, 4 – tamamlanmamış, 5 - özel

DefaultLayout

Sayfa düzenini varsayılan. Değerler: 0 - hiçbiri, Gantt 1, 2-zaman aşamalı

ZoomLevel

Düzeyinden en uzaklaştırılmış için en yakınlaştırılmış yakınlaştırma: 0 dakikalık 1 – saat longdate 2 saat vbShortDate, 3 – gün adıyla en kısa gün, 4 – gün listelenen yıl, ay, 5 – gün günü ile günün yıl, ay, 6 – ay, listelenen 7 - ay, 8 - Çeyrek , 9 – yarı yıl

DividerPosition

Piksel cinsinden JsGrid Bölücü konumu.

GroupBy0

Alan gruplandırmak için.

GroupBy1

Alan gruplandırmak için.

GroupBy2

Alan gruplandırmak için.

Sırala

Sıralama ölçütü olacak alanı.

SortByOrder

0 – artan, 1 - azalan

ViewOutlineLevel

Değer -1 ise, alt projeleri dışında tüm genişletin. Başka bir numara değerse, anahat düzeyi genişletilen ayarlayın.

FilterBy

Göre filtrelemek için sütun.

SelectedFilterId

Filtre uygulamak için seçili alanı.

JSGridFields

Kılavuzun kullanıcı arabiriminde görüntülemek için kullanılan ayarları açıklayan anahtar değer çiftlerini içerir.

ShowTimeWithDates

Doğru ise, süre tarihlerle görüntülenir. Yanlış'sa, bunlar değildir.

PrincipalColumnWidth

Piksel cinsinden asıl sütunun genişliği.

CategoryColumnWidth

Kategori sütununu piksel cinsinden genişliği.

IsSidebarHidden

Kenar Çubuğu yanlış ayarlanmamışsa gizlenmişse, true olarak ayarlayın.

IsViewBubbleChart

Doğru ise, Maliyet Kısıtlama Çözümlemesi grafiği görüntülenir. Yanlış'sa, kılavuz görüntülenir.

IsViewSBAChart

Doğru ise, stratejik iş uyumluluğu grafiği görüntülenir. Yanlış'sa, etkin sınır grafik görüntülenir.

IsHighlightDeficit

Doğru ise, eksiklik Vurgulama seçeneği denetlenir. Yanlış'sa, bunu değil.

ProjUid

Proje benzersiz tanımlayıcısı.

IncludeProposedBookings

Önerilen kayıtları kılavuz, yanlış aksi görüntülenen verileri içerecek şekilde TRUE döndürür.

WorkUnits

Kılavuz için çalışma birimleri belirler. Değerler: 0-saat, 1 – gün, 2-tam zaman eşdeğeri

Zaman ölçeği

Kılavuz için zaman ölçeğini belirler. Değerler: 3 – gün, hafta 4, 5-ay, 6-Çeyrek, 7 - yıl

SelectedViewType

Görünüm türü belirler. Değerler: 0 – AssignmentsByResource, 1 – AssignmentsByProject, – çalışma, 4 - 2-kullanılabilirliği, 3 HeatMapCapacityEngagement

DateEarliestSerialized

Başlangıç tarihi kapasite planlamasını sayfasında görünümünün temsil eder.

DateLatestSerialized

Kapasite planlamasını sayfasında görünümünün bitiş tarihi temsil eder.

UpperThreshold

Kapasite planlamasını sayfasında üst eşik değeri.

LowerThreshold

Kapasite planlamasını sayfasında alt eşik değeri.

Tarih

Kılavuzda başlangıç tarihi görüntüleyin.

Veriye

Kılavuz görünümünde bitiş tarihi.

IncludeProposed

Doğru ise, kaydı dahil Önerildi denetlenir. Yanlış'sa, bunu değil.

TabExpanded

Doğru ise, filtre sekmesini zaman çizelgesi geçmişi sayfasında genişletilmiştir.

DateFilterChecked

Doğru ise, tarih filtresi zaman çizelgesi sayfasında denetlenir.

ResourceFilterChecked

Doğru ise, kaynak filtre seçeneği zaman çizelgesi sayfasında denetlenir.

Başlangıçtarihi

Görünüm başladığı tarih.

FinishDate

Görünüm sona erdiğinde tarih.

FilterMode

Hangi zaman çizelgelerini görüntülendiğini belirler. Değerler: 1 – Göster Gönderilmemiş zaman çizelgeleri, 2-Göster Onaylandı zaman çizelgeleri, 3-Göster tüm zaman çizelgeleri

CustomFilterSelected

Doğru ise, özel filtre seçilir.

SelectedResource

Kılavuza en son seçilen kaynak sayısal tanımlayıcısını.

SelectedFiscalPeriod

Mali Dönem açılan menüden seçili mali dönem dizini.

ShowTimeWithDate

Doğru ise, süre tarihlerle görüntülenir.

ShowInsertedProjects

Doğru ise, eklenen projeler görüntüler.

ShowRollups

Doğru ise, toplamaları görüntüler.

ShowGanttChart

Doğru ise, Gantt grafiği görüntüler.

ShowProjectSummaryTask

Doğru ise, proje özet görevini kılavuza görüntüler.

ViewSelection

Görüntüleyen AllInProgressAndFailedJobs/InProgressAndFailedJobsInThePastWeek/SuccessfulJobsInThePastWeek/AllJobsInThePastWeek/AllSuccessfulJobs/AllJobs TimePhasedPane..

TimePhasedPane

Doğru ise, zaman aşamalı bölmesini görüntüler.

IncludeSummaryTasks

Doğru ise, Özet görevler görüntüler.

ShowOvertimeWork

Doğru ise, fazla mesai görüntüler.

ShowScheduledWork

Doğru ise, zamanlanmış çalışma görüntüler.

ShowSelectedList

Doğru ise, seçili kaynakları listesini görüntüler.

Zaman aşamalı

Doğru ise, zaman aşamalı kılavuzun görünür hale gelir.

Önerilen

Doğru ise, önerilen değerleri görüntüler.

Planlanan

Doğru ise, planlanan çalışmayı görüntüler.

Fazla mesai

Doğru ise, fazla mesai görüntüler.

NonBillable

Doğru ise, Faturalanamayan görüntüler.

CommentOnSubmit

Açıklama iletişim doğru ise, gösterilir varsa zaman çizelgesi gönderin.

ShowTotals

Doğru ise, toplam çalışma görüntüler.

TimephasedStart

Zaman aşamalı verileri başlangıç tarihini ECMA tarih gösterimi.

TimephasedEnd

Zaman aşamalı verileri bitiş tarihine ECMA tarih gösterimi.

showPlanned

Doğru ise, planlanan çalışmayı görüntüler.

showOvt

Doğru ise, fazla mesai görüntüler.

showNonBill

Doğru ise, Faturalanamayan görüntüler.

Tarih biçimi

Tarih değerleri biçimi: 1 - vbShortDate, 2 - ShortTime, 3 - ShortDateTime, 4 - LongDate, 5 - LongDateTime, 6 - WeekdayDayMonth, 7 - MonthDay, 8 - YearMonth, 9 - sıralanabilir, 10 - SmartShortDateTime, 11 - genel LongDateTime

durationFormat

-1 - geçersiz, -2 - SwitchToEstimatedDuration, 1 - 2 - ElapsedSeconds, 3 - dakika, 4 - saniye ElapsedMinutes, 5 - saat, 6 - ElapsedHours, - 7 gün, 8 - ElapsedDays, 9 - hafta, 10 - ElapsedWeeks, 11 - ay, 12 - ElapsedMonths, 13 - dörtte, 14 - ElapsedQuarters, 15 - Y kulağına, 16 - ElapsedYears, 17 - onlarca, 18 - ElapsedDecades, 19 yüzde, 20 - ElapsedPercent, 21 - hiçbiri, 22 - malzemeleri

workFormat

-1 - geçersiz, -2 - hiçbiri, 0 - saniye, 1 - dakika, 2 - saat, 3 - gün, 4 - hafta, 5 - ay, 6 - Çeyrek, 7 - yıl, 8 - 9 - Malzeme onlarca

filterType

0 – tüm, süresi geçmiş – 1, NewlyAssigned – 2 – 3, tamamlanan tamamlanmamış - 4

projUids

Kaynak kısıtlama filtre uygulamak için seçili projeler listesi.

roleUids

Kaynak kısıtlama filtre uygulamak için seçili rolleri listesi.

UseDate

Doğru ise, Tarihe göre filtre uygula onay kutusunu temsilcilerini yönet sayfasında denetlenir.

UseResource

Doğru ise, Kullanıcılar göre filtre uygula onay kutusunu temsilcilerini yönet sayfasında denetlenir.

UseWeek

Doğru ise, yalnızca bu haftayı kapsayan temsilcileri göster seçeneği denetlenir.

UseSelfDelegates

Doğru ise, Yalnızca benim adıma çalışan temsilcileri göster onay kutusu seçilidir.

UseNamedDelegate

Doğru ise, Temsilci adı onay kutusu işaretliyse.

UseActingFor

Temsilci adı için gören kimlerin seçeneği doğru ise, denetlenir.

UseDateRange

Doğru ise, tarih aralığı onay kutusu seçilidir.

DelegateUid

Filtrelenmiş durumdaki temsilci temsil eden benzersiz tanımlayıcısı.

ActingForUid

Temsilci adına kullanıcının benzersiz tanımlayıcısı.

DelegateName'in

Temsilci adı.

ActingForName

Temsilci adı.

FilterVisible

Doğru ise, filtre seçeneklerini görüntüler.

GridTimeScaleUnits

0-saat, 1 – gün, 2-tam zamanlı eşdeğeri

DateRangeFrom

Başlangıç tarihi görünümünde görüntülenen veriler.

DateRangeTo

Veri görünümünde gösterilen bitiş tarihi.

DateRangeUnits

Kılavuza tarih aralığı için kullanılan birimleri görüntüleme. Değerler: 0 saniye, 1-dakika, 2 saatlik, 3 gün, hafta-4, 5 – ay, Çeyrek-6, 7 - yıl

Project Server 2010 için UserViewSettings

Not: Bu bölümde, Project Server 2010'daki UserViewSettings veriler hakkında bilgi ekleyin. Project Server 2016, Project Server 2013 veya Project Online hakkında daha fazla bilgi için önceki bölüme (UserViewSettings) bakın.

UserViewSettings kullanıcı oluşturduğunuz özel görünüm ayarları ilgili verileri içeren. Nesneleri şu özelliklere sahiptir:

Özellik

Açıklama

PropertyName

Özelliğin adı.

PropertyValue

Özellik değeri.

Özel Görünüm nesneleri şunları içerir:

 • WebControlSettings: farklı sayfalarında web denetimleri için kullanıcı ayarlarını alanlarıdır. Bu web denetimleri şunlardır:

  Ad

  Web denetimi

  teambuilderhometab

  Ekip Kurucu

  teambuilderjsgridcontrol

  Ekip Kurucu

  effectiverightsgrid

  Etkili hakları

  eptjsgridcontrol

  Özel bir kurumsal proje türü oluşturma

  projectcenterjsgridcontrol

  Proje Merkezi

  projectdrilldownjsgridcontrol

  Zamanlamayı sayfası

  resourceassignmentsjsgridcontrol

  Kaynak atamaları

  resourcecenterjsgridcontrol

  Kaynak Merkezi

  resourcerequestsjsgridcontrol

  Kaynak istekleri

  reviewtsdetailpartjsgridcontrol

  Zaman çizelgesi gözden geçirme

  selecttasksfortlgrid

  Görevler için zaman çizelgesini seçin

  statusapprovalshistorypage

  Durum onay geçmişi

  approvalcenterjsgridcontrol

  Onayları

  statusapprovalspreviewjsgridcontrol

  Durum onayları gözden geçirme

  mytasksjsgridcontrol

  Baloncuk ve 3-B efektli baloncuk grafiği

  teamtasksjsgridcontrol

  Ekip atama

  timesheetpartjsgridcontrol

  Zaman çizelgeleri

  Project Server 2010'da dışarı aktarma verilerde WebControlSettings veri denetimi için fiili özelliği sonra web denetimi adını görüntüler. Örneğin, aşağıdaki bir Tarih değeri 1olan MyTasksJSGridControl, özelliğidir.

   	{
   	    "PropertyName": "DateMyTasksJSGridControl",
   	    "PropertyValue": "1"
   	  },
  
 • WebControlResourcePlanEngagementSettings: : Kaynak planı bağlılığını sayfalarındaki web denetimleri için kullanıcı ayarlarını alanlarıdır. Sonra PropertyName ResPlanGrid veya ProjectEngagementsGrid içeriyorsa, PropertyName GUID proje benzersiz tanımlayıcı (PROJ_UID öğesini) bağlıdır. Project Server 2010 yayımlanan veritabanındaki MSP_PROJECTS tablosundaki ilgili proje adını alabilir.

 • ViewSettings: Ürün kullanıcı ayarlarını farklı görünümlerde alanlarıdır. PropertyName gibi görünüyorsa GUID Project Server 2010 yayımlanan veritabanındaki MSP_WEB_VIEW_REPORTS tablosundaki görünümü tanımlayıcısı (WVIEW_UID) ve buna karşılık gelen görünüm adı içinde WVIEW_NAME depolanan olduğunu tek GUID, ardından içerir.

  Önce GUID değeri fiili özellik adını görüntüler.

  Aşağıdaki örnekte, Görünüm 000010fc-7b06-45a9-9bd2-1cbfc2f64ce4 kimliktir ve DividerPositionözellik adıdır.

   	{
   	    "PropertyName": "DividerPosition000010fc-7b06-45a9-9bd2-1cbfc2f64ce4",
   	    "PropertyValue": "0"
   	  },
  
 • LastPDPViewed: Bu, belirli bir proje için görüntülenen son Proje Ayrıntı Sayfası hakkında bilgi sağlar. Benzersiz tanımlayıcı (PROJ_UID öğesini) karşılık gelen proje PDPPages_LastViewed_PDP_Fordizesinden sonra görüntülenir. Ayrıca, proje adını (PROJ_NAME öğesini) Project Server 2010 yayımlanan veritabanındaki MSP_PROJECTS tablosundaki elde edebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, proje 051f3a1e-02f5-4e45-bea7-30bfbf8df67f, benzersiz bir tanımlayıcı bulunur ve benzersiz bir tanımlayıcı 1e26f08d-2757-46d9-b726-16cae3614c56son görüntülenen Proje Ayrıntı Sayfası bulunur. Proje adını PROJ_NAME öğesini ilişkili için MSP_PROJECTS tablosundaki işaretleyerek bulunamadı 051f3a1e-02f5-4e45-bea7-30bfbf8df67f.

   	{
   	    "PropertyName": "PDPPages_LastViewed_PDP_For_051f3a1e-02f5-4e45-bea7-30bfbf8df67f",
   	    "PropertyValue": "1e26f08d-2757-46d9-b726-16cae3614c56"
   	  },
  
 • OptimizerPlannerPlannerReqPages: Bu Ayarlayıcısı, Planlayıcısı ve isteği Planlayıcısı sayfalarında özelleştirilmiş kullanıcı ayarlarını sağlar. {Ayarlayıcısı}, PropertyName içeriyorsa, {Planlayıcısı} veya {PlannerReq}, iki benzersiz tanımlayıcı izleyecek bunu. İlk görünümü'nün benzersiz tanımlayıcısı ve ikinci çözümleme için benzersiz tanımlayıcı. Project Server 2010 yayımlanan veritabanı görünümü kimliği (WVIEW_UID) MSP_WEB_VIEW_REPORTS tablosundaki karşılık gelen görünüm adını (WVIEW_NAME) bulabilirsiniz. Project Server 2010 yayımlanan veritabanı görünümü ID(ANALYSIS_UID) sütunundaki MSP_ANALYSIS tablodaki karşılık gelen çözümleme adını (ANALYSIS_NAME) elde edebilirsiniz.

 • PlannerDefPlannerResPlannerAvailPages: Bu Planlayıcısı eksiklik üzerinde Planlayıcısı kaynak Planlayıcısı kullanılabilirliği sayfaları özelleştirilmiş kullanıcı ayarlarını sağlar. PropertyName {PlannerDef}, {PlannerRes} veya {PlannerAvail}içeriyorsa, sonra onu izleyen GUID çözümlemesinin kimliktir. Project Server 2010 yayımlanan veritabanındaki kimliği (ANALYSIS_UID) görünümünden MSP_ANALYSIS tablodaki karşılık gelen çözümleme adını (ANALYSIS_NAME) elde edebilirsiniz.

PropertyName ve PropertyValue özellikleri

Yukarıdaki nesneler için aşağıdaki özellikleri PropertyName ve karşılık gelen PropertyValue özellikleri için görebilirsiniz:

Özellik

Açıklama

ViewUid

Görünümün benzersiz tanımlayıcı

JSGridWidth

Genişliği (piksel cinsinden değer) görüntülenen kılavuzunun.

SelectedResourceIds

Benzersiz tanımlayıcı kılavuza en son seçilen kaynakların.

SelectedResources

Benzersiz tanımlayıcı kılavuza en son seçilen kaynakların.

TimeStampUID

Görünüm başlatılmış olan her zaman güncelleştirmeleri sıralı GUID.

Süre

Süre kılavuz görüntülemek için seçili değeri. Değerleri şunlardır:

-1 - geçersiz, -2-, tahmini süresi olan 1 - saniye 2 - geçen saniye 3 - dakika, 4 - geçecek dakika, 5 - saat geçen 6 - saat 7 - gün, 8 - geçen günler, 9 - hafta 10 - geçen hafta, 11 - ay 12 - ay, geçen 13 - Çeyrek, 14 - geçen üç aylık dönemler, 15 - Yıl, 16 - geçen yıl 17 - onlarca 18 - geçen onlarca, 19 - yüzde 20 - geçen yüzde, 21 - hiçbir birimleri 22 - malzeme kullanımı

Tarih

Kullanılan tarih biçimi. Değerleri şunlardır:

1 – vbShortDate, 2 – ShortTime, 3 – ShortDateTime, 4 – LongDate, 5 – LongDateTime, 6 – WeekDayMonth, 7 – MonthDay, 8 – YearMonth, 9 – sıralanabilir, 10 – SmartShortDateTime, 10 – GeneralLongDateTime

ProjectTeamJsGridFields

Anahtar değer çiftlerini kılavuzunda alanlarının içerir.

ExpandSubProjects

Doğru ise, alt projeleri kullanıcı arabiriminde genişletilir.

GanttZoomLevel

Düzey için Gantt görüntülenmek üzere yakınlaştırılmış. Duruma geçtiğinde en yakınlaştırılmış en uzaklaştırılmış için: 0 - dakika, 1 – saat longdate 2 - saat vbShortDate, 3 – gün adıyla en kısa gün, 4 – gün listelenen yıl, ay, 5 – gün günü ile günün yıl, ay, 6 – ay, listelenen 7 - ay, 8 - Çeyrek , 9 – yarı yıl

PredefinedFilter

Geçerli filtrelemenin değer. Değerler: 0 – tüm, 1 – süresi, 2 – yeni atanan, 3-tamamlandı, 4 – tamamlanmamış, 5 - özel

DefaultLayout

Sayfa düzenini varsayılan. Değerler: 0 - hiçbiri, Gantt 1, 2-zaman aşamalı

ZoomLevel

Düzeyinden en uzaklaştırılmış için en yakınlaştırılmış yakınlaştırma: 0 dakikalık 1 – saat longdate 2 saat vbShortDate, 3 – gün adıyla en kısa gün, 4 – gün listelenen yıl, ay, 5 – gün günü ile günün yıl, ay, 6 – ay, listelenen 7 - ay, 8 - Çeyrek , 9 – yarı yıl

DividerPosition

Piksel cinsinden JsGrid Bölücü konumu.

GroupBy0

Alan gruplandırmak için.

GroupBy1

Alan gruplandırmak için.

GroupBy2

Alan gruplandırmak için.

Sırala

Sıralama ölçütü olacak alanı.

SortByOrder

0 – artan, 1 - azalan

ViewOutlineLevel

Değer -1 ise, alt projeleri dışında tüm genişletin. Başka bir numara değerse, anahat düzeyi genişletilen ayarlayın.

FilterBy

Göre filtrelemek için sütun.

SelectedFilterId

Filtre uygulamak için seçili alanı.

JSGridFields

Kılavuzun kullanıcı arabiriminde görüntülemek için kullanılan ayarları açıklayan anahtar değer çiftlerini içerir.

ShowTimeWithDates

Doğru ise, süre tarihlerle görüntülenir. Yanlış'sa, bunlar değildir.

PrincipalColumnWidth

Piksel cinsinden asıl sütunun genişliği.

CategoryColumnWidth

Kategori sütununu piksel cinsinden genişliği.

IsSidebarHidden

Kenar Çubuğu yanlış ayarlanmamışsa gizlenmişse, true olarak ayarlayın.

IsViewBubbleChart

Doğru ise, Maliyet Kısıtlama Çözümlemesi grafiği görüntülenir. Yanlış'sa, kılavuz görüntülenir.

IsViewSBAChart

Doğru ise, stratejik iş uyumluluğu grafiği görüntülenir. Yanlış'sa, etkin sınır grafik görüntülenir.

IsHighlightDeficit

Doğru ise, eksiklik Vurgulama seçeneği denetlenir. Yanlış'sa, bunu değil.

ProjUid

Proje benzersiz tanımlayıcısı.

IncludeProposedBookings

Önerilen kayıtları kılavuz, yanlış aksi görüntülenen verileri içerecek şekilde TRUE döndürür.

WorkUnits

Kılavuz için çalışma birimleri belirler. Değerler: 0-saat, 1 – gün, 2-tam zaman eşdeğeri

Zaman ölçeği

Kılavuz için zaman ölçeğini belirler. Değerler: 3 – gün, hafta 4, 5-ay, 6-Çeyrek, 7 - yıl

SelectedViewType

Görünüm türü belirler. Değerler: 0 – AssignmentsByResource, 1 – AssignmentsByProject, – çalışma, 4 - 2-kullanılabilirliği, 3 HeatMapCapacityEngagement

DateEarliestSerialized

Başlangıç tarihi kapasite planlamasını sayfasında görünümünün temsil eder.

DateLatestSerialized

Kapasite planlamasını sayfasında görünümünün bitiş tarihi temsil eder.

UpperThreshold

Kapasite planlamasını sayfasında üst eşik değeri.

LowerThreshold

Kapasite planlamasını sayfasında alt eşik değeri.

Tarih

Kılavuzda başlangıç tarihi görüntüleyin.

Veriye

Kılavuz görünümünde bitiş tarihi.

IncludeProposed

Doğru ise, kaydı dahil Önerildi denetlenir. Yanlış'sa, bunu değil.

TabExpanded

Doğru ise, filtre sekmesini zaman çizelgesi geçmişi sayfasında genişletilmiştir.

DateFilterChecked

Doğru ise, tarih filtresi zaman çizelgesi sayfasında denetlenir.

ResourceFilterChecked

Doğru ise, kaynak filtre seçeneği zaman çizelgesi sayfasında denetlenir.

Başlangıçtarihi

Görünüm başladığı tarih.

FinishDate

Görünüm sona erdiğinde tarih.

FilterMode

Hangi zaman çizelgelerini görüntülendiğini belirler. Değerler: 1 – Göster Gönderilmemiş zaman çizelgeleri, 2-Göster Onaylandı zaman çizelgeleri, 3-Göster tüm zaman çizelgeleri

CustomFilterSelected

Doğru ise, özel filtre seçilir.

SelectedResource

Kılavuza en son seçilen kaynak sayısal tanımlayıcısını.

SelectedFiscalPeriod

Mali Dönem açılan menüden seçili mali dönem dizini.

ShowTimeWithDate

Doğru ise, süre tarihlerle görüntülenir.

ShowInsertedProjects

Doğru ise, eklenen projeler görüntüler.

ShowRollups

Doğru ise, toplamaları görüntüler.

ShowGanttChart

Doğru ise, Gantt grafiği görüntüler.

ShowProjectSummaryTask

Doğru ise, proje özet görevini kılavuza görüntüler.

ViewSelection

Görüntüleyen AllInProgressAndFailedJobs/InProgressAndFailedJobsInThePastWeek/SuccessfulJobsInThePastWeek/AllJobsInThePastWeek/AllSuccessfulJobs/AllJobs TimePhasedPane..

TimePhasedPane

Doğru ise, zaman aşamalı bölmesini görüntüler.

IncludeSummaryTasks

Doğru ise, Özet görevler görüntüler.

ShowOvertimeWork

Doğru ise, fazla mesai görüntüler.

ShowScheduledWork

Doğru ise, zamanlanmış çalışma görüntüler.

ShowSelectedList

Doğru ise, seçili kaynakları listesini görüntüler.

Zaman aşamalı

Doğru ise, zaman aşamalı kılavuzun görünür hale gelir.

Önerilen

Doğru ise, önerilen değerleri görüntüler.

Planlanan

Doğru ise, planlanan çalışmayı görüntüler.

Fazla mesai

Doğru ise, fazla mesai görüntüler.

NonBillable

Doğru ise, Faturalanamayan görüntüler.

CommentOnSubmit

Açıklama iletişim doğru ise, gösterilir varsa zaman çizelgesi gönderin.

ShowTotals

Doğru ise, toplam çalışma görüntüler.

TimephasedStart

Zaman aşamalı verileri başlangıç tarihini ECMA tarih gösterimi.

TimephasedEnd

Zaman aşamalı verileri bitiş tarihine ECMA tarih gösterimi.

showPlanned

Doğru ise, planlanan çalışmayı görüntüler.

showOvt

Doğru ise, fazla mesai görüntüler.

showNonBill

Doğru ise, Faturalanamayan görüntüler.

Tarih biçimi

Tarih değerleri biçimi: 1 - vbShortDate, 2 - ShortTime, 3 - ShortDateTime, 4 - LongDate, 5 - LongDateTime, 6 - WeekdayDayMonth, 7 - MonthDay, 8 - YearMonth, 9 - sıralanabilir, 10 - SmartShortDateTime, 11 - genel LongDateTime

durationFormat

-1 - geçersiz, -2 - SwitchToEstimatedDuration, 1 - 2 - ElapsedSeconds, 3 - dakika, 4 - saniye ElapsedMinutes, 5 - saat, 6 - ElapsedHours, - 7 gün, 8 - ElapsedDays, 9 - hafta, 10 - ElapsedWeeks, 11 - ay, 12 - ElapsedMonths, 13 - dörtte, 14 - ElapsedQuarters, 15 - Y kulağına, 16 - ElapsedYears, 17 - onlarca, 18 - ElapsedDecades, 19 yüzde, 20 - ElapsedPercent, 21 - hiçbiri, 22 - malzemeleri

workFormat

-1 - geçersiz, -2 - hiçbiri, 0 - saniye, 1 - dakika, 2 - saat, 3 - gün, 4 - hafta, 5 - ay, 6 - Çeyrek, 7 - yıl, 8 - 9 - Malzeme onlarca

filterType

0 – tüm, süresi geçmiş – 1, NewlyAssigned – 2 – 3, tamamlanan tamamlanmamış - 4

projUids

Kaynak kısıtlama filtre uygulamak için seçili projeler listesi.

roleUids

Kaynak kısıtlama filtre uygulamak için seçili rolleri listesi.

UseDate

Doğru ise, Tarihe göre filtre uygula onay kutusunu temsilcilerini yönet sayfasında denetlenir.

UseResource

Doğru ise, Kullanıcılar göre filtre uygula onay kutusunu temsilcilerini yönet sayfasında denetlenir.

UseWeek

Doğru ise, yalnızca bu haftayı kapsayan temsilcileri göster seçeneği denetlenir.

UseSelfDelegates

Doğru ise, Yalnızca benim adıma çalışan temsilcileri göster onay kutusu seçilidir.

UseNamedDelegate

Doğru ise, Temsilci adı onay kutusu işaretliyse.

UseActingFor

Temsilci adı için gören kimlerin seçeneği doğru ise, denetlenir.

UseDateRange

Doğru ise, tarih aralığı onay kutusu seçilidir.

DelegateUid

Filtrelenmiş durumdaki temsilci temsil eden benzersiz tanımlayıcısı.

ActingForUid

Temsilci adına kullanıcının benzersiz tanımlayıcısı.

DelegateName'in

Temsilci adı.

ActingForName

Temsilci adı.

FilterVisible

Doğru ise, filtre seçeneklerini görüntüler.

GridTimeScaleUnits

0-saat, 1 – gün, 2-tam zamanlı eşdeğeri

DateRangeFrom

Başlangıç tarihi görünümünde görüntülenen veriler.

DateRangeTo

Veri görünümünde gösterilen bitiş tarihi.

DateRangeUnits

Kılavuza tarih aralığı için kullanılan birimleri görüntüleme. Değerler: 0 saniye, 1-dakika, 2 saatlik, 3 gün, hafta-4, 5 – ay, Çeyrek-6, 7 - yıl

İş akışı

Bu dosya kullanıcı bir sahip olduğu proje iş akışları hakkında verileri içerir. Her WorkflowInstances nesne için aşağıdaki nesneleri görebilirsiniz:

Nesne

Açıklama

Site Kimliği

İş akışı kullanıldığı PWA site için benzersiz tanımlayıcı.

ProjectID

İş akışı yararlanarak proje benzersiz tanımlayıcısı.

ProjeAdı

İş akışı yararlanarak projenin adı.

WorkflowInstanceID

İş akışı örneği benzersiz tanımlayıcısı.

WorkflowError

Bu hata dizesiyle örneği oluşturulamadı.

WorkflowErrorResponseCode

Örnek bu hata koduyla başarısız oldu.

WorkflowCreatedDate

Proje için iş akışı örneği oluşturulduğu tarih.

EnterpriseProjectTypeUid

İş akışını kullanarak kurumsal proje türü için benzersiz tanımlayıcı.

EnterpriseProjectTypeName

İş akışını kullanarak kurumsal proje türü olarak adlandırın.

WorkflowStatus

İş akışı durumu.

Her WorkflowStatus nesne için aşağıdaki özellikler görebilirsiniz:

Özellik

Açıklama

WorkflowInstanceID

İş akışı örneği için benzersiz tanımlayıcı.

PhaseId

İş akışı aşama için benzersiz tanımlayıcı.

PhaseName

İş akışı aşama adı.

PhaseDescription

İş akışı aşamasının açıklaması.

StageId

İş akışı aşama için benzersiz tanımlayıcı.

StageName

İş akışı aşama adı.

StageDescription

İş akışı aşama açıklaması.

StageInformation

İş akışı güncelleştirildiği fiili aşama bilgileri.

StageOrder

İş akışı aşamadaki sırasını.

StageStatus

İş akışı aşamasının durumu.

StageStateDescription

İş akışı aşamasının durumu açıklaması.

StageEntryDate

Tarih ve saat bir iş akışı aşama başlar.

StageLastSubmitted

Proje en son ne zaman gönderildiği tarih.

StageCompletionDate

Sahneyi tamamlandığı tarih.

LastModifiedDate

İş akışı örneği en son değiştirildiği tarih /.

WorkspaceItems

Project Server ve Project Online'da, sorunlar, Riskler ve teslim edilebilir öğeler gibi kullanılan SharePoint öğeleri hakkında veri WorkspaceItems açıklanacaktır. Bu koleksiyonlarını içerebilir:

 • Sorunlar

 • Riskler

 • Deliverable

 • ListItemAssociations

Aşağıdaki özelliklere sahip sorunları nesneler koleksiyonu olabilir:

Özellik

Açıklama

ProjectId

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

ProjeAdı

Proje adı.

IssueUniqueId

Sorunu için benzersiz tanımlayıcı.

SorunKimliği

Sorun kimliği.

Başlık

Başlık veya sorunun adını.

AssignedToResource

WSS öğeye atanmış alanını.

AssignedToUserClaimsAccount

Talep alanı için atanan WSS öğe.

NumberOfAttachments

Ekleri sorunla sayısı.

SonTarih

Sorunu nedeniyle tamamlandıktan tarih.

Kategori

Sorunu kategorisini.

Durum

Sorun durumu.

Öncelik

Sorun önceliği.

Sahip

Sorun sahibi adı.

OwnerUserClaimsAccount

Hesap sahibinin talepleri.

Tartışma

Sorun tartışma için metin alanı.

Çözünürlük

Resmin çözünürlüğünü sorun.

IsFolder

SharePoint listesinden bir klasörü sorunudur true.

ItemRelativeUrlPath

Sorunu göreli URL'si.

CreatedByResource

Sorunu oluşturan kaynak.

CreatedByUserClaimsAccount

Sorunu oluşturan kullanıcının hesabını talep.

CreatedDate

Tarih ve sorunu oluşturulduğu saat.

ModifiedByResource

Sorunu en son değiştiren kullanıcı.

ModifiedByUserClaimsAccount

Sorun son değiştiren kullanıcının hesabını talep.

ModifiedDate

Tarih ve saat, sorunu en son güncelleştirilen.

Aşağıdaki özelliklere sahip Risk nesneler koleksiyonu olabilir:

Özellik

Açıklama

ProjectId

Risk proje için benzersiz tanımlayıcı.

ProjeAdı

Risk proje adı.

RiskUniqueId

Risk benzersiz tanımlayıcısı.

RiskId

Risk kimliği.

Başlık

Başlık veya risk adı.

AssignedToResource

WSS öğeye atanmış alanını.

AssignedToUserClaimsAccount

Talep alanı için atanan WSS öğe.

NumberOfAttachments

Ekleri için risk sayısı.

SonTarih

Risk son tarihi.

Olasılık

Risk olacağını yüzde olasılığı.

Etki

Risk olursa etkisi büyüklüğünü.

Kapsam

Genel tehlike etkisi göre risk olasılığı çarparak hesaplanan bir risk.

Ücret

Risk toplam öngörülen maliyet.

CostExposure

Risk, risk olasılığı tarafından maliyet çarparak hesaplanan toplam tehlike.

Kategori

Risk kategorisi.

Durum

Risk durumu.

Sahip

Risk sahibi adı.

R.OwnerUserClaimsAccount

Risk sahibinin talep hesabı.

Açıklama

Metin alanı risk açıklaması.

MitigationPlan

İşleme için risk etmenleri ilgili sorunlar için bir plan.

ContingencyPlan

Yedek plan risk için.

TriggerTask

Yedek plan (örneğin, tarih, eşik, tamamlanmamış görevleri veya kullanıcı tarafından atanan diğer değerleri üzerinden maruz) tetikleyen koşul.

TriggerDescription

Risk neden olan Tetik açıklaması.

NumberOfAttachments

Ekleri için risk sayısı.

IsFolder

SharePoint listesinden bir klasörü risk ise, true.

ItemRelativeUrlPath

Risk göreli URL'si.

CreatedByResource

Risk oluşturulan bir kaynaktır.

CreatedByUserClaimsAccount

Risk oluşturulan kullanıcı hesabı talep.

CreatedDate

Risk oluşturulduğu saat ve tarih.

ModifiedByResource

Risk değiştiren kullanıcı.

ModifiedByUserClaimsAccount

Risk son değiştiren kullanıcının hesabını talep.

ModifiedDate

Tarih ve saat risk değiştirildiği tarih.

Aşağıdaki özelliklere sahip Teslim Edilebilirleri nesneler koleksiyonu olabilir:

Özellik

Açıklama

ProjectId

Teslim edilebilir için proje için benzersiz tanımlayıcı.

ProjeAdı

Teslim edilebilir için proje adı.

DeliverableUniqueId

Teslim edilebilir için benzersiz tanımlayıcı.

DeliverableId

Teslim edilebilir kimliği.

Başlık

Teslim edilebilir başlığı.

Açıklama

Teslim edilebilir açıklama.

Başlangıçtarihi

Başlangıç tarihi ve saati teslim edilebilir.

FinishDate

Bitiş tarihini teslim edilebilir.

IsFolder

Teslim edilebilir SharePoint listesinden bir klasörü ise, true.

ItemRelativeUrlPath

Göreli URL'sini teslim edilebilir.

CreatedByResource

Teslim edilebilir oluşturulan bir kaynaktır.

CreatedByUserClaimsAccount

Teslim edilebilir oluşturan kullanıcının talep hesabı

CreatedDate

Teslim edilebilir oluşturulduğu saat ve tarih.

ModifiedByResource

Teslim edilebilir değişme kaynak.

ModifiedByUserClaimsAccount

Teslim edilebilir en son değiştiren kullanıcının talep hesabı.

ModifiedDate

Teslim edilebilir değiştirildiği saat ve tarih.

Aşağıdaki özelliklere sahip ListItemAssociations nesneler koleksiyonu olabilir:

Özellik

Açıklama

ProjectId

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

ProjeAdı

Proje adı.

ListItemId

Liste öğesi için benzersiz tanımlayıcı.

ListItemName

Liste öğesi adı.

RelatedProjectId

İlgili proje için benzersiz tanımlayıcı.

RelatedProjectName

İlgili proje adı.

RelatedItemId

Liste öğesi için ilgili öğenin adını

RelatedItemTitle

Liste öğesi için ilgili öğenin başlığı

RelationshipTypeId

İlişki türü tanıtıcısı

RelationshipDescription

Liste öğesi ile ilgili öğe arasındaki ilişkiyi açıklaması.

Proje özel kullanıcı verilerinden raporlama verileri

Project Online kullanıcı verileri dışarı aktarma tanımlanmış dışarı aktarma yöntemi de kullanıcı raporlama şema bölümünden olduğu her proje için sekiz dosyaları oluşturur.

Benzer şekilde, proje özgü raporlama verilerini Project Server kullanıcı verileri dışarı aktarma tanımlı sorgularında benzer çıktı sağlayacaktır.

Bu verileri içerir:

Ad

Açıklama

Reporting_AssignmentBaselineTimephased

Atama zaman aşamalı temel veri raporlama şemada proje.

Reporting_AssignmentTimephased

Raporlama şema projeden için atama zaman aşamalı verileri.

Reporting_ProjectBaseline

Taban çizgisi verileri raporlama şema projeden projesi.

Reporting_Tasks

Proje Görev verilerini raporlama şemada proje.

Reporting_Assignments.

Raporlama şema projeden kaynaklar verilerini atama.

Reporting_Resources

Raporlama şema projeden için veri kaynakları.

Reporting_TaskBaselineTimephased

Görev temel raporlama şema projeden için zaman aşamalı verileri.

Reporting_TaskTimephased

Raporlama şema projeden için görev zaman aşamalı verileri.

Ne zaman verdiğiniz Project Online'ı, profilinizde json dosya biçiminde bilgileri alabilirsiniz. Her dosya adını proje adı ve belirli proje için proje kimliği ifadesi eklenir. Projeyi Proje adıProject1 ve fffa21a1-baac-e711-9ee6-00166dac9e0bproje Kimliğini varsa, örneğin, yukarıdaki tabloda ilk dosyayı Project1_fffa21a1-baac-e711-9ee6-00166dac9e0b_draft.xmlolarak adlandırılır.

Reporting_AssignmentBaselineTimephased

Reporting_AssignmentBaselineTimephased ProjectData hizmette atama Temel zaman aşamalı verileri raporlama verilerini tanımlayan özellikleri içerir. Aşağıdaki özellikleri şunları içerir:

Nesne

Açıklama

SiteId

PWA site için benzersiz tanımlayıcı.

BaselineNumber

Temel bir projedeki tanımlayan bir tamsayı.

AssignmentUID

Benzersiz tanımlayıcı atama.

TimeByDay

Zaman Çizelgesi boyunca bir gün tanımlayan bir birincil anahtar. Ayrıntı düzeyi gün içinde olabilir.

ProjectUid =

GUID projenin atama Temel zaman aşamalı verilerle ilişkilidir.

TaskUID

Temel zaman aşamalı atama verilerle ilişkilidir görev GUID.

AtamaTemelMaliyeti

Planlanan Maliyet atama.

AtamaTemelÇalışması

Zamanlanmış bir atama için planlanan toplam adam saat.

AssignmentBaselineMaterialWork

Planlanan malzemeleri veya atamanın tamamlamak için kullanılacak olan diğer öğelerdir birim sayısı.

AssignmentBaselineBudgetCost

Atamanın planlanan maliyet.

AssignmentBaselineBudgetWork

Planlanan toplam tutarı atamanın tamamlamak için gereken süre.

AssignmentBaselineBudgetMaterialWork

Planlanan malzemeleri veya atamanın tamamlamak için kullanılacak olan diğer öğelerdir birim sayısı.

AssignmentBaselineModifiedDate

Tarih ve saat atama temel son değiştirilme.

FiscalPeriodUID

Mali dönem için benzersiz tanımlayıcı.

FiscalPeriodName

Mali Dönem adı.

ResourceId

Kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

Görevadı

Görev adı.

ProjeAdı

Proje adı.

Reporting_AssignmentTimephased

Reporting_AssignmentTimephased ProjectData hizmette atama zaman aşamalı verileri raporlama verilerini tanımlayan özellikleri içerir. Aşağıdaki özellikleri şunları içerir:

Nesne

Açıklama

SiteId

PWA site için benzersiz tanımlayıcı.

AssignmentUID

Atama için benzersiz tanımlayıcı.

TimeByDay

Zaman Çizelgesi boyunca bir gün tanımlayan bir birincil anahtar. Ayrıntı düzeyi gün içinde olabilir.

ProjectUid =

Atama zaman aşamalı verileri için proje için benzersiz tanımlayıcı.

TaskUID

Görev atama zaman aşamalı verileri için benzersiz tanımlayıcısı.

FiscalPeriodUID

Mali dönem için benzersiz tanımlayıcı.

FiscalPeriodName

Mali Dönem adı.

ResourceId

Kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

Görevadı

Görev adı.

ProjeAdı

Proje adı.

AssignmentRegularCost

Olağan, fazla mesai atama çalışma için toplam maliyeti zaten, kalan mesai yanı sıra gerçekleştirilmiştir.

AtamaOlağanÇalışması

Fazla mesai olmayan çalışmanın göreve atanan bir kaynak tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan toplam tutar.

AssignmentRemainingCost

Belirli bir görev üzerinde herhangi bir kaynağa göre tüm kalan zamanlanmış çalışma tamamlanırken ile ilişkili maliyetler.

AssignmentRemainingOvertimeCost

Kalan fazla mesai giderini bir atama için zamanlanmış.

AssignmentRemainingOvertimeWork

Kalan fazla mesai miktarını bir atama.

AssignmentRemainingRegularCost

Düzenli mesai bir atama için kalan tamamlayarak tahakkuk ettirilecek gider.

AssignmentRemainingRegularWork

Bir atama için olağan, fazla mesai dışı çalışma tamamlamak için hala gereken adam-saat veya gün gibi süre.

AssignmentRemainingWork

Atama tamamlamak için bir göreve atanan bir kaynak tarafından gereken süreyi.

AssignmentCombinedWork

Proje planını hem kaynak planı ataması için iş.

AssignmentActualRegularCost

Bir atama üzerinde önceden gerçekleştirilmiş olan mesai maliyeti.

AssignmentActualRegularWork

Zaten bir atama üzerinde gerçekleştirilen olağan, fazla mesai dışı çalışma fiili miktarı.

AtamaMaliyeti

Toplam Maliyet, kalan çalışma için Planlanan maliyetler yanı sıra maliyetleri dayalı bir atama için.

AssignmentOvertimeCost

Zaten, kalan fazla mesai maliyetlerini yanı sıra gerçekleştirilen fazla mesai maliyetlerini dahil olmak üzere, bir atama için toplam fazla mesai maliyeti.

AtamaFiiliMaliyeti

Diğer ilişkili maliyetler bir atama üzerinde önceden gerçekleştirilmiş olan çalışmaya tahakkuk eden maliyetler.

AssignmentActualOvertimeCost

Zaten bir atama üzerinde gerçekleştirilen fazla mesai maliyeti.

AtamaÇalışması

Bir atama için zamanlanan süre, adam-saat veya gün gibi toplam tutar.

AtamaFazlaMesaisi

Toplam fazla mesai zaten, yanı sıra kalan fazla mesai gerçekleştirilen fazla mesai dahil olmak üzere, bir atama için.

AtamaFiiliÇalışması

Bir atama üzerinde önceden gerçekleştirilmiş olan çalışma miktarı.

AssignmentActualOvertimeWork

Zaten bir atama üzerinde gerçekleştirilen fazla mesai fiili miktarı.

AssignmentMaterialWork

Malzeme kaynağı için zamanlanan toplam çalışma zamanı.

AssignmentMaterialActualWork

Genellikle zamanlanmış bir malzeme kaynağı çalışma miktarını bir yüzdesi olarak ifade edilen bir malzeme kaynağı kullanımı ile fiili zaten gerçekleştirilen çalışma miktarı.

AssignmentBudgetCost

Toplam Planlanan Maliyet atama.

AssignmentBudgetWork

Toplam öngörülen bir atama için planlanan çalışma miktarı.

AssignmentBudgetMaterialWork

Toplam öngörülen miktarını Kullan'ın malzeme kaynakları.

AssignmentResourcePlanWork

Kaynak atama için zamanlanan toplam saati planlayın.

TaskIsActive

Görev atama zaman aşamalı verileri için etkin ise, true.

AssignmentModifiedDate

Tarih ve saat atama son güncelleştirme.

Reporting_ProjectBaseline

Reporting_ProjectBaseline ProjectData hizmette proje temel veri raporlama verilerini tanımlayan özellikleri içerir. Aşağıdaki özellikleri şunları içerir:

Nesne

Açıklama

SiteId

PWA site için benzersiz tanımlayıcı.

BaselineNumber

Proje temel tanımlayan bir sayı.

ProjectUid =

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

TaskUID

Görev için benzersiz tanımlayıcı.

TaskBaselineCost

Görev için toplam planlanan maliyet.

TaskBaselineFixedCost

Temelde öngörülen ve bu görev süresini veya bir kaynak tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ne olursa olsun sabit kalır kümesi görev maliyeti.

TaskBaselineWork

Temel projeksiyonu bir görev için zamanlanan toplam saatler.

TaskBaselineBudgetCost

Bütçe içinde temel öngörülen olarak çalışma miktarını maliyeti.

TaskBaselineBudgetWork

Temel içinde öngörülen olarak çalışma bütçe miktarı.

TaskBaselineStartDate

Öngörülen görev tarih ve saat başlatın.

TaskBaselineFinishDate

Görevin tahmini tamamlanma tarihi.

TaskBaselineDeliverableStartDate

Yayımlanan teslim edilebilir başlangıç tarihini ve saatini bir görev için.

TaskBaselineDeliverableFinishDate

Yayımlanan teslim edilebilir sonu tarih ve saat olarak öngörülen temel içinde bir görev için.

TaskBaselineDuration

Bir görevi tamamlamak için tahmini süreyi.

TaskBaselineStartDateString

Öngörülen görevi içeren bir dize tarih ve saat başlatın.

TaskBaselineFinishDateString

Bitiş tarihi ve saati öngörülen görevi içeren bir dize.

TaskBaselineDurationString

Öngörülen görev süresini içeren bir dize.

TaskBaselineModifiedDate

Tarih ve saat görev son güncelleştirme.

Reporting_Tasks

Reporting_ProjectTasks ProjectData hizmette proje görevleri verileri raporlama verilerini tanımlayan özellikleri içerir. Aşağıdaki özellikleri şunları içerir:

Özellik

Açıklama

TaskUID

Görevin benzersiz tanımlayıcısı.

TaskParentUID

Üst görevin benzersiz tanımlayıcısı.

ProjectUid =

Benzersiz tanımlayıcı ait olduğu görevin proje.

FixedCostAssignmentUID

PWA örneği site kimliği

Görevadı

Görevin benzersiz tanımlayıcısı.

TaskOutlineLevel

Görev Anahat düzeyi.

TaskOutlineNumber

Görev Anahat numarası.

TaskIndex

Yerel projedeki görev sayısı.

TaskIsProjectSummary

Proje Özet görevi görev olup olmadığı.

TaskIsOverallocated

Görev yüklenmiş olup olmadığını belirten bir değer alır.

TaskIsMilestone

Görevi kilometre taşı olup olmadığı.

TaskIsCritical

Alır mı zamanlamasını görevin Kritik veya olup olabilir belirten bir değer zamanlamasını içinde herhangi bir bolluğu.

TaskIsSummary

Görevin özet görev olup olmadığı.

TaskStatusManagerUID

Görev Durum Yöneticisi benzersiz tanımlayıcısı.

TaskFixedCost

Görev sabit maliyeti.

TaskActualFixedCost

Görevin fiili sabit maliyet.

TaskCost

Görev öngörülen veya zamanlanan maliyeti.

TaskOvertimeCost

Görevin fiili ve kalan fazla mesai maliyeti toplamı.

TaskActualCost

Görevin fiili maliyeti.

TaskActualOvertimeCost

Görevin fiili fazla mesai maliyeti.

TaskWork

Görev için zamanlanmış çalışma miktarı.

TaskOvertimeWork

Görev için zamanlanmış fazla mesai miktarı.

TaskActualWork

Görevin fiili çalışma.

TaskActualOvertimeWork

Fiili fazla mesai görev için.

TaskDurationVariance

Görev süresini ve toplam süre veya görevin geçerli tahmini süre temel arasındaki fark.

TaskStartVariance

Temel başlangıç tarihi olarak dakika x 1000 görev başlangıç tarihinden'in sapması.

GörevBitişFarkı

Bitiş tarihi x 1000 minutes gibi temel bitiş tarihinden görevin farkı.

TaskTotalSlack

Toplam Bolluk miktarını.

TaskFreeSlack

Serbest Bolluk miktarını.

TaskDuration

Görev süresini planlanan.

TaskActualDuration

Görevin fiili süre.

TaskStartDate

Görev zamanlanan başlangıç tarihi.

TaskFinishDate

Zamanlanmış bitiş tarihini görevin.

TaskDeliverableStartDate

Yayımlanan teslim edilebilir başlangıç tarihini ve saatini bir görev için.

TaskDeliverableFinishDate

Yayımlanan teslim edilebilir sonu tarih ve saati bir görev için.

TaskActualStartDate

Görev başladığı tarih.

TaskActualFinishDate

Görev tamamlandığı tarih.

TaskPercentCompleted

Tamamlanan görev süresinin yüzdesi.

TaskPercentWorkCompleted

Tamamlanan görev çalışmasının yüzdesi.

TaskPhysicalPercentCompleted

Proje Yöneticisi tarafından girilen yüzde tam değer. Bu (GÇBM) gerçekleşen çalışma bütçe maliyetini hesaplamak için alternatif olarak kullanılabilir.

TaskACWP

Tarih için bir Görevdeki çalışmanın fiili maliyeti gerçekleştirilen.

TaskBCWP

Çalışma bütçe maliyetini tarihine görevde gerçekleştirilen.

TaskBCWS

Görev için zamanlanan çalışma bütçe maliyetinin.

TaskLevelingDelay

Görev seviyelendirerek kaynaklanan gecikme.

TaskPriority

Göreve 0'dan 1000 önceliği.

TaskSPI

Zamanlanmış (GÇBM/ZÇBM) gösterir bütçe maliyetine oranını çalışma bütçe maliyetini gerçekleştirilen çalışın.

TaskTCPI

Kalan çalışma, (için Tamamlanma performans endeksi) görev durum tarihi itibariyle kalan fonlara oranı.

TaskVAC

Tamamlanma sapması.

TaskDeadline

Hedef tarih ve saat için bir görev tamamlandığında.

TaskDurationIsEstimated

Temel süresi görevin tahmini.

TaskEAC

Görevin tahmini tamamlanma durum tarihine kadar olan performansa bağlı görevin tahmini toplam maliyeti olur.

TaskIsEffortDriven

Görevin efor kullanımlı olup olmadığı.

TaskIsExternal

Görevin dış olup olmadığı.

TaskIsRecurring

Görevi yinelenen görev olup olmadığı.

TaskCostVariance

Görevdeki kaynak için maliyete geçerli ilerleme durumunu ve planlanan temel ilerleme durumu arasındaki farkı alır.

TaskCV

Kazanılan değer maliyet farkı - nasıl gerçekten geçerli durum tarihine kadar tamamlanma düzeyine ulaşmak maliyeti ve ne kadar gereken maliyet arasındaki farkı gösterir.

TaskCPI

Oranını gösterme bütçe (veya temel) gerçekleştirilen çalışmanın fiili maliyetleri gerçekleştirilen çalışmanın maliyetleri, projenin durum tarihine kadar.

TaskEarlyFinish

Erken bitiş tarihi görevin.

TaskEarlyStart

Görevin erken başlangıç tarihi.

TaskLateFinish

Geç bitiş tarihi görevin.

TaskLateStart

Görev geç başlangıç tarihi.

TaskSV

Geçerli ilerleme ve görevin temel planı arasındaki maliyet farkı.

TaskWorkVariance

Temel Görev çalışma x 1000 dakika olarak görev işten'in sapması.

TaskIgnoresResourceCalendar

Olup olmadığını görev, kaynak takvimi yoksayar.

TaskClientUniqueId

Benzersiz kimlik Project Professional'da gösterildiği gibi görevin.

TaskIsMarked

Görev kimlik bilgileri ya da başka bir eylem için işaretlenip işaretlenmediği true.

TaskWBS

Görevin çalışma çözümleme yapısı (ÇÇY) kodu.

TaskCreatedDate

Görev oluşturulduğu tarih.

TaskModifiedDate

Görev son güncelleştirme tarihi.

TaskBudgetCost

Bütçelenen maliyetleri planlanan veya fiili maliyetleri ile karşılaştırmak için kullanılır.

TaskBudgetWork

Bir görev için zamanlanmış çalışma.

TaskResourcePlanWork

Tüm kaynağı için bir görev kaynak planında zamanlanan süre. Bu alanı bir kaynak planından zamanlanan çalışma ise, çift-sayılmayı önlemek için kullanılır.

TaskHyperLinkFriendlyName

Başlık veya görevle ilişkili köprünün açıklayıcı metni gösterilir.

TaskHyperLinkAddress

Bir görevle ilişkilendirilmiş bir köprü.

TaskHyperLinkSubAddress

Görev köprü alt adresi.

TaskStartDateString

Dize değerini bir görev için tarih ve saat başlatın.

TaskFinishDateString

Dize değerini görevin bitiş tarihi ve saati.

TaskDurationString

Görev süresini dize değeri.

TaskIsManuallyScheduled

Benzersiz tanımlayıcı ait olduğu görevin proje.

TaskIsActive

Şu anda etkin görevse.

CustomFields

Özel alanları görev kullanılır.

Görev CustomField nesne içeriyorsa, aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

CustomFieldId

Özel alan için benzersiz tanımlayıcı.

CustomFieldName

Kaynak adı.

GörevKimliği

Müşteri alanı kullanıldığı görev için benzersiz tanımlayıcı.

CustomFieldValue

Özel alan için değerleri.

Reporting_Assignments

Reporting_Assignments ProjectData hizmette atamaları raporlama verilerini tanımlayan özellikleri içerir. Aşağıdaki özellikleri şunları içerir:

Nesne

Açıklama

AssignmentUID

Atama için benzersiz tanımlayıcı.

ProjectUid =

Atama için proje için benzersiz tanımlayıcı.

ResourceUID

Kaynak atama için benzersiz tanımlayıcısı.

TaskUID

Görev atama için benzersiz tanımlayıcısı.

ResourceOwnerUID

Kaynak sahibi benzersiz tanımlayıcısı.

AtamaMaliyeti

Toplam Maliyet, kalan çalışma için Planlanan maliyetler yanı sıra maliyetleri dayalı bir atama için.

AssignmentOvertimeCost

Zaten, kalan fazla mesai maliyetlerini yanı sıra gerçekleştirilen fazla mesai maliyetlerini dahil olmak üzere, bir atama için toplam fazla mesai maliyeti.

AtamaFiiliMaliyeti

Diğer ilişkili maliyetler bir atama üzerinde önceden gerçekleştirilmiş olan çalışmaya tahakkuk eden maliyetler.

AssignmentActualOvertimeCost

Zaten bir atama üzerinde gerçekleştirilen fazla mesai maliyeti.

AtamaÇalışması

Bir atama için zamanlanan süre, adam-saat veya gün gibi toplam tutar.

AtamaFazlaMesaisi

Toplam fazla mesai zaten, yanı sıra kalan fazla mesai gerçekleştirilen fazla mesai dahil olmak üzere, bir atama için.

AtamaFiiliÇalışması

Bir atama üzerinde önceden gerçekleştirilmiş olan çalışma miktarı.

AssignmentActualOvertimeWork

Zaten bir atama üzerinde gerçekleştirilen fazla mesai fiili miktarı.

AssignmentMaterialWork

Malzeme kaynağı için zamanlanan toplam çalışma zamanı.

AssignmentMaterialActualWork

Genellikle zamanlanmış bir malzeme kaynağı çalışma miktarını bir yüzdesi olarak ifade edilen bir malzeme kaynağı kullanımı ile fiili zaten gerçekleştirilen çalışma miktarı.

AssignmentPercentWorkCompleted

Tamamlanan çalışma yüzdesi.

AssignmentStartDate

Kaynak atama başlamak üzere zamanlandığı tarih.

AssignmentFinishDate

Kaynak atama tamamlamak üzere zamanlandığı tarih.

AssignmentActualStartDate

Atama başladığı tarih bir kaynaktır.

AssignmentActualFinishDate

Bir kaynağın tarih, atama tamamlar.

AssignmentDelay

Bir atama üzerinde çalışmaya başlamadan önce beklenecek süreyi kaynak günde olduğu.

AssignmentStartVariance

Başlangıç farkı atama.

AssignmentFinishVariance

Bitiş Farkı atama en.

AssignmentACWP

Gerçekleştirilen çalışmanın fiili maliyeti bir atama için.

AssignmentBCWP

(Kazanılan değer) atama için gerçekleşen çalışma bütçe maliyetine.

AssignmentBCWS

(Planlanan değer) atama için zamanlanan çalışma bütçe maliyetinin.

AssignmentBookingID

Atama GUID kayıt.

AssignmentBookingName

Atama kayıt adı (kabul edilen veya önerilen).

AssignmentType

Atama türü. NormalAssignment = 0, WorkOnlyAssignment = 1 ise, FixedCostAssignment = 2; FixedCostWorkOnlyAssignment = 3, EmptyAssignment = 4 FixedCostGeneratedAssignment (RDS aktarma sırasında oluşturulan), 100 = ResourcePlanAssignment = 101.

TypeName

Atama türünün adı.

AssignmentResourceType

Atamayla ilişkili bir kaynak türü. Tür numaralandırmakonusuna bakın.

R.TypeName

IsPublic

Bir ekip üyesi görebilmek için öğeyi yayımlandı true.

AssignmentIsPublished

Atama yayımlanır true.

AssignmentCostVariance

Temel Maliyet ve toplam maliyeti arasındaki fark.

AssignmentWorkVariance

Temel çalışması ile geçerli durumda Zamanlanmış çalışma arasındaki fark.

AssignmentCV

Kazanılan değer maliyet farkı.

AssignmentSV

Kazanılan değer zamanlama farkı.

AssignmentVAC

Tamamlanma sapması.

AssignmentIsOverallocated

Varsa TRUE atanan kaynakların fazla yüklenmiş.

AssignmentPeakUnits

Bir kaynağın bir görev için assignmed olduğu birim sayısı üst sınırı.

AssignmentCreatedDate

Atama oluşturulduğu tarih ve saat.

AssignmentModifiedDate

Tarih ve saat atama son güncelleştirme.

AssignmentBudgetCost

Toplam Planlanan Maliyet atama.

AssignmentBudgetWork

Toplam öngörülen bir atama için planlanan çalışma miktarı.

AssignmentBudgetMaterialWork

Toplam öngörülen miktarını Kullan'ın malzeme kaynakları.

AssignmentResourcePlanWork

Kaynak atama için zamanlanan toplam saati planlayın.

TaskIsActive

Görev atama zaman aşamalı verileri için etkin ise, true.

TimesheetClassUID

Zaman Çizelgesi sınıfında GUID.

Görev CustomField nesne içeriyorsa, aşağıdaki özelliklere sahip:

Özellik

Açıklama

CustomFieldId

Özel alan için benzersiz tanımlayıcı.

CustomFieldName

Kaynak adı.

PrimaryCustomFieldId

Bu özel alan alt öğesi olan birincil özel alan kodu (bir görev veya kaynak türü).

PrimaryCustomFieldName

Bu özel alan alt öğesi olan birincil özel alanın adı (bir görev veya kaynak türü).

AssignmentRolldown

Bu atama değerini toplar aşağı birincil özel alandan. Varsa, aynı os birincil ilgili özel alan değerini sürece değerdir atama özel alanında ovverriden

Atama Kimliği

Bu özel alan gruplarında atama kimliği.

CustomFieldValue

Özel alan için değerleri.

Reporting_Resources

Reporting_Resources ProjectData hizmette kaynaklar raporlama verilerini tanımlayan özellikleri içerir. Aşağıdaki özellikleri şunları içerir:

Özellik

Açıklama

ResourceUID

Kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

KaynakAdı

Kaynağın adını görüntüler.

KaynakStandartFiyatı öğesine

Standart bir kaynak için ücret oranı.

ResourceOvertimeRate

Ödeme için bir kaynağın fazla mesai fiyatı.

ResourceStatusUID

Kaynak durum GUID.

ResourceStatusName

Kaynak durum yerelleştirilmiş adı. Durum atanmamış kaynak, yerel kaynak, kaynak bilinmiyor ve kurumsal kaynak içerir. Projedeki çoğu kaynakları Kurumsal etkin durum değerine sahip.

ResourceCode

Herhangi bir kod, kısaltma veya bir kaynağın bilgilerinin parçası olarak girmek istediğiniz numara yer alır.

ResourceCostPerUse

Her zaman tahakkuk çalışma kaynağının maliyet kullanılır.

ResourceEmailAddress

Kaynak e-posta adresi.

ResourceInitials

Kaynağın baş harfleri.

ResourceMaterialLabel

Malzeme etiketi alan bir malzeme kaynağı için örneğin, ton, girdiğiniz ölçü birimini içerir kutularına veya yarda küp. Bu etiket sonra malzeme kaynağının atama birimleri ile birlikte örnek, sekiz ton veya 22 kutuları için kullanılır.

Kaynak türü

Bir kaynak (örneğin, kuruluş, yerel, Project Server, malzemeleri veya genel) türü. Kaynak türü numaralandırma değerlerini görmek.

TypeName

Kaynak türü adı.

ResourceGroup

Grup alanında bir kaynağın ait olduğu grubun adı yer alır.

ResourceMaxUnits

Bir kaynak geçerli zaman diliminde görevleri yerine getirmek kullanılabilir olduğunu maksimum kapasite (yüzde oranı veya birim).

ResourceBookingType

Kaynak kayıt türü: Önerilen veya kabul edilen.

ResourceTimesheetManagerUID

Söz konusu kaynağın zaman çizelgesi Yöneticisi.

ResourceEarliestAvailableFrom

Bir kaynağın belirli bir görev üzerinde çalışmasını kullanılabilir en erken tarihi.

ResourceLatestAvailableTo

Bir kaynağın kullanılabildiği son tarih.

ResourceCanLevel

Kaynak seviyelendirme yapılabilir true.

ResourceHyperlink

Project Web Access kullanıcı Düzenle sayfasında bir kaynak için belirtilen URL'nin.

ResourceHyperlinkHref

Project Web Access'te kullanıcı Düzenle sayfasında belirtildiği gibi bir kaynak köprü için görüntülenen metin.

ResourceNTAccount

Bir kaynağın Windows hesap adı.

ResourceIsActive

Kaynak oluşturulduğunda etkin proje sürümünü belirtir. Bu alan iç proje önbelleği tarafından kullanılır.

ResourceIsGeneric

Kaynak genel ise, true.

ResourceIsTeam

Bir kaynağın bir ekip kaynağı ise, true.

ResourceBaseCalendar

Temel takvim kaynağın.

ResourceWorkgroup

Bir kaynağın bir ekip işbirliği yöntemini temsil eden bir sayı değeri.

ResourceClientUniqueId

Benzersiz kimlik Project Professional'da açıldığında yerel bir projeden kaynağın.

ResourceCostCenter

Kaynak maliyet hesaplama kullanıcı tanımlı kodu.

ResourceCreatedRevisionCounter

Kaynak oluşturulduğunda etkin proje sürümünü belirtir. Bu alan iç proje önbelleği tarafından kullanılır.

ResourceModifiedRevisionCounter

Kaynak kaç kez sayısına değiştirildi.

ResourceCreatedDate

Tarih ve kaynak projede oluşturulduğu saat.

ResourceModifiedDate

Bir kaynak hakkında bilgi en son değiştirildiği tarih.

ResourceRequiresEngagement

Kaynak yalnızca bir katılım isteğini istenebilir true.

LCID

Kaynağın dil kodu kimliği

UserClaimsAccount

Kullanıcı için oturum açma adı.

Reporting_TaskBaselineTimephased

Reporting_TaskBaselineTimephased ProjectData hizmette görev temel zaman aşamalı verileri raporlama verilerini tanımlayan özellikleri içerir. Aşağıdaki özellikleri şunları içerir:

Nesne

Açıklama

SiteId

PWA site için benzersiz tanımlayıcı.

BaselineNumber

Proje temel tanımlayan bir sayı.

ProjectUid =

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

TaskUID

Görev için benzersiz tanımlayıcı.

TimeByDay

Zaman Çizelgesi boyunca günü tanımlayan bir birincil anahtar. Ayrıntı düzeyi gün içinde olabilir.

TaskBaselineCost

Bir görev için toplam planlanan maliyet. Temel Maliyet bütçesi tamamlanma (TB) için kazanılan değer olarak bilinir.

TaskBaselineFixedCost

Temelde öngörülen ve bu görev süresini veya bir kaynak tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ne olursa olsun sabit kalır kümesi görev maliyeti.

TaskBaselineWork

Saat temel projeksiyonu bir görev için zamanlanan toplam planlı.

TaskBaselineBudgetCost

Bir görevdeki çalışma miktarını bütçe maliyeti planlanan.

TaskBaselineBudgetWork

Planlanan, çalışma miktarını görevde bütçe.

TaskBaselineModifiedDate

Tarih ve saat görev son güncelleştirme.

FiscalPeriodUID

Mali dönem için benzersiz tanımlayıcı.

FiscalPeriodName

Mali Dönem adı.

Görevadı

Görev adı.

ProjeAdı

Proje adı.

Reporting_TaskTimephased

Reporting_TaskTimephased ProjectData hizmette görev zaman aşamalı verileri raporlama verilerini tanımlayan özellikleri içerir. Aşağıdaki özellikleri şunları içerir:

Özellik

Açıklama

SiteId

PWA site için benzersiz tanımlayıcı.

TaskUID

Görev için benzersiz tanımlayıcı.

TimeByDay

Zaman Çizelgesi boyunca bir gün tanımlayan bir birincil anahtar. Ayrıntı düzeyi gün içinde olabilir.

T.FiscalPeriodUID

Mali Dönem tanıtıcısı.

FiscalPeriodName

Mali Dönem adı.

ProjectUid =

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

TaskIsActive

Görev etkin ise, true.

TaskIsProjectSummary

Proje Özet görevi görev ise, true.

TaskCost

Toplam zamanlanan veya öngörülen maliyet bir görev için.

TaskActualCost

Diğer kayıtlı maliyetleri birlikte bir görev üzerinde tüm kaynaklar tarafından gerçekleştirilen çalışmanın maliyetleri.

TaskWork

Zamanlanan toplam süresi göreve atanan tüm kaynaklar için.

TaskOvertimeWork

Bir göreve atanan tüm kaynaklar tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan fazla mesai miktarı.

TaskActualWork

Genellikle tamamlanma yüzdesi olarak ifade edilen bir görev, kaynak tarafından gerçekleştirilen fiili çalışma.

TaskBudgetCost

Bir görev için zamanlanmış maliyetler.

TaskBudgetWork

Bir görev için zamanlanmış çalışma.

TaskResourcePlanWork

Zamanlanan toplam süresi Görev Kaynak planındaki.

TaskModifiedDate

Tarih ve saat görev son değiştirilme.

Görevadı

Görev adı.

ProjeAdı

Proje adı.

Proje XML dosyaları

Project Online kullanıcı verileri dışarı aktarma tanımlanmış yöntemini, her kullanıcı proje için iki proje özgü dosyaları sağlamak amacıyla, ancak .xml biçiminde kaydedilmiş. Her proje için iki .xml dosyası alırsınız:

 • < ProjeAdı > _ < ProjectID > _draft.xml: Proje dosyasının kaydedilmiş taslak şemada. XML biçimi.

 • < ProjeAdı > _ < ProjectID > _published.xml: Proje dosyasının kaydedilmiş yayımlandı şemada. XML biçimi.

Bu dosyalarda proje XML verileri anlamak için Proje XML veri değişim şema başvurusu konusuna bakın.

Proje özel meta veri dosyaları

Project Online kullanıcı verileri dışarı aktarma tanımlanmış yöntemini ayrıca, her proje hakkında meta vermek üç proje özgü dosyaları sağlar. Her birinden aşağıdaki şemalarını alırsınız:

Proje meta veri dosyasından raporlama şema

Projeyi Project metedata dosyayı aşağıdaki özelliklere sahip olur:

Özellik

Açıklama

ProjectUid =

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

ProjeAdı

Proje adı.

ProjectAuthorName

Proje yazar adı.

ProjectOwnerResourceUID

Kaynak GUID proje sahibinin.

ProjectManagerName

Proje Yöneticisi adı.

ProjectType

Proje türünü temsil eden numaralandırılmış değeri.

ProjectStartDate

Proje başlangıç tarihi ve saati.

ProjectFinishDate

Zamanlanmış tarih ve saat projenin bitiş.

ProjectStatusDate

Durum tarih ve saat projenin.

ProjectWorkspaceInternalHRef

Proje sitesi URL'si.

ProjectWbsIsStale

Çalışma çözümleme yapısı (Görev Anahat hiyerarşisi) güncel değilse, doğru.

ProjectEarnedValueIsStale

Kazanılan değer tarih oturumunu alanlardır true.

ProjectRollupsAreStale

Özet görev verilerini güncelliğini yitirmiş true.

ProjectHierarchyNotSynchronized

Ana - alt hiyerarşisi eşitlenmemiş.

ProjectCalculationsAreStale

Proje zamanlamasını hesaplamalar güncel olmayan true.

ProjectGhostTaskAreStale

Hayalet görevler güncel true. Çapraz proje bağlantıları yer tutucular hayalet görevlerdir.

ProjectCurrency

Proje para birimi karakter kodudur.

ProjectCategoryName

Proje kategori adı.

ProjectCompanyName

Bir projeye ait şirket adı.

ProjectKeywords

Proje için anahtar sözcük.

ProjectSubject

Proje konusunu.

ProjectTitle

Proje adı.

ProjectVisibilityMode

Bu SharePoint görev listesinden oluşturulur.

ResourcePlanUtilizationType

Bir kaynak planı kullanım türünü gösteren bir değer.

ResourcePlanUtilizationDate

Başlangıç tarihi ve kaynak kullanımı için zaman planlama.

ProjectDescription

Proje açıklaması.

EnterpriseProjectTypeName

Bir kurumsal proje türü adı.

ProjectCreatedDate

Proje oluşturulduğu tarih.

ProjectModifiedDate

Projeyi en son değiştirildiği saat ve tarih.

ProjectCalendarDuration

Proje Bilgileri iletişim kutusunda belirtilen proje takvimi dayalı bir projedeki tüm görevler için etkin çalışma zamanının toplam yayılması.

ProjectIdentifier

Proje İnsan okunabilir tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı kabul et içinde yapılandırılır.

ProjectLastPublishedDate

Son tarihini yayımlama

Project aşağıdaki özelliklere sahip CustomFields nesneler koleksiyonu olabilir:

Özellik

Açıklama

CustomFieldValueUID

Özel alan değeri için benzersiz tanımlayıcı.

CustomFieldTypeUID

Özel alan türü için benzersiz tanımlayıcı.

CustomFieldName

Özel alanın adı.

ResourceUID

Kaynak için benzersiz tanımlayıcı.

CFValue

Özel alan değeri.

Taslak şemada proje meta veri dosyası

Taslak şemasında projesinin proje metedata dosyasının aşağıdaki özelliklere sahip olur:

Özellik

Açıklama

ProjectUid =

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

ProjeAdı

Proje adı.

ProjectAuthorName

Proje yazar adı.

ProjectActualCost

Proje üzerinde önceden gerçekleştirilmiş olan çalışmaya tahakkuk eden maliyetler.

ProjectCategoryName

Proje kategori adı.

ProjectCompanyName

Bir projeye ait şirket adı.

ProjectCritcalSlackLimit

Bu görevi görev önce projeyi gidebilirsiniz, son tarihe kadarki gün sayısını kritik görev işaretler.

ProjectCurrencyDigits

Para birimi değerleri ondalık basamak sayısı.

ProjectCurrencyPosition

Para birimi simgesini para birimi değeri değişimleri yerleşimini.

ProjectCurrencySymbol

Proje para birimi simgesi.

ProjectCurrencyCode

ISO 4217 içinde tanımlandığı şekilde projenin para birimi.

ProjectIsNewTasksEffortDriven

Yeni görevler efor kullanımlı olup olmadığını belirtir.

ProjectCurrentDate

Proje için geçerli tarihi.

ProjectDefaultFinishTime

Varsayılan bitiş zamanı tüm yeni görevler için.

ProjectDefaultFixedCostAccrual

Hangi varsayılan belirten bir değer Maliyet tahakkuku yöntemine yeni görevlerde kullanmak üzere sabit.

ProjectMinutesPerDay

Varsayılan dakika her gün sayısı.

ProjectMinutesPerWeek

Varsayılan haftalık dakika sayısı.

ProjectDefaultOvertimeRate

Yerel kaynaklar için varsayılan fazla mesai fiyatı.

ProjectDefaultStandardRate

Varsayılan yerel kaynaklar için standart fiyat.

ProjectDefaultStartTime

Tüm yeni görevler için varsayılan başlangıç saati.

ProjectDefaultTaskType

Projedeki tüm görevler için varsayılan türü.

ProjectDurationFormat

Çalışma süresi için varsayılan biçim.

ProjectFinishDate

Zamanlanmış tarih ve saat projenin bitiş.

ProjectTasksHonorConstraints

Proje görevleri sınırlama tarihlerine göre zamanlar olup olmadığını gösterir.

ProjectKeywords

Proje için anahtar sözcük.

ProjectLastSavedDate

Proje en son kaydedildiği tarihi.

ProjectManagerName

Proje Yöneticisi adı.

ProjectMultipleCriticalPaths

Proje hesaplar ve her bağımsız ağı bir proje içinde görevler kritik yolu görüntüler olup olmadığını gösterir.

ProjeHavuzunEklendiğiYer öğesine

Bu projeyle kaynakları paylaşan proje adı.

ProjectCreatedDate

Proje oluşturulduğu tarih.

ProjeKaynakHavuzuMu değeri

Kaynak havuzu proje kullanılıp kullanılmadığını belirtir.

ProjectScheduledFromStart

Proje başlangıç tarihi veya bitiş tarihi zamanlanan gösterir.

ProjectSplitTasksInProgress

Kalan süre ve görev olduğunda iş rescheding izin vermek için notları veya raporları zamanlamanın önünde ilerleme olup olmadığını gösterilir.

ProjectSpreadActualCostsToStatusDate

Fiili maliyetleri durum tarihine duyurmak olup olmadığını gösterir.

ProjectSpreadPercentCompleteToStatus

Tamamlanma yüzdesi durum tarihinden duyurmak olup olmadığını gösterir.

ProjectStartDate

Proje başlangıç tarihi ve saati.

ProjectStatusDate

Durum tarih ve saat projenin.

ProjectSubject

Proje konusunu.

ProjectTitle

Proje başlığı.

ProjectCalculateActualCosts

Project otomatik olarak fiili maliyetlerini hesaplama olup olmadığını gösterir.

ProjectWorkEntryFormat

Projedeki tüm çalışma süreleri için varsayılan biçim.

ProjectCalculatesSubTasksAsSummary

Project alt görevleri Özet görev olarak hesaplar olup olmadığını gösterir.

ProjectDaysPerMonth

Varsayılan çalışma günlerini her ay sayısı.

ProjectDefaultEstimatedDuration

Yeni görevlerin tahmini süreleri olup olmadığını belirten bir değer.

ProjecthowEstimatedDurations

Bir görevin tahmini süre sonra soru işareti görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirten bir değer.

ProjectExpandTimephased

Proje zaman aşamalı verileri veritabanına kaydedildiğinde bir okunabilir veya ikili biçimde kaydeder olup olmadığını gösterir.

ProjectExternalEdited

Proje dışarıda düzenlenip gösterir.

ProjectReadCount

Salt okunur olarak açılıyor bir veya daha fazla tablo olan kullanıcılar sayısını gösterir.

ProjectType

Proje türünü temsil eden numaralandırılmış değeri.

ProjectCheckedOutBy

Projenin iade kullanıcının adı.

ProjectCheckOutDate

Proje tarihi dışarıda kullanıma.

ProjectPath

Proje yolu.

ProjectActualsSyncProtectedActuals

Korunan Fiili değerler ile project fiili değerler eşitlenmiş olup olmadığını belirten bir değer.

ProjectIsAdministrative

Proje Yönetim bir proje olup olmadığı belirtilir.

ProjectTimestamp

Proje üzerinde zaman damgası.

ProjectDescription

Proje açıklaması.

ProjectLocalPath

Proje yerel yolu.

ProjectWebPath

Project web yolu.

ProjectOwnerUID

Bir proje sahibi GUID.

ProjectDataSourceNameID

Proje veri kaynağı adını tanıtıcısı.

ProjectDelegateAllowed

Proje temsilci izin verilip verilmeyeceğini gösterir.

ProjectIsNonWorking

Proje dışı çalışma olup olmadığını gösterir.

ProjectScope

Proje kapsamı.

ProjectIsConsolidatedProject

Birleştirilmiş proje olup olmadığını gösterir.

ProjectResourceCanDecline

Kaynak reddedebilir gösterir.

ProjectTrackingMode

İzleme yöntemi projedeki tüm atamalar için varsayılan.

ProjectLastPublishedDate

Son Proje tarihi yayımlayın.

LegacyProjectType

Eski proje türü seçin.

ProjectOptionDefaultStartTime

Varsayılan çalışma günü saatini başlatın.

ProjectOptionDefaultFinishTime

Çalışma günü varsayılan bitiş saati.

ProjectSiteName

Proje sitesi adı.

ProjectSiteServerUID

Proje sitesi sunucu Kimliğini...

IssueListName

Proje sorun listenin adını.

RiskListName

Proje risk listesi adı.

TotalDocumentCount

Proje belgeleri sayısı.

ProjectActiveIssueCount

Proje için etkin sorunları sayısı.

ProjectActiveRiskCount

Proje için etkin riskleri sayısı.

ProjectAdminRoleId

Proje yönetici rolü tanımlayıcısı.

ProjectManagerRoleId

Proje Yöneticisi rolü tanımlayıcısı.

ProjectTeamMemberRoleId

Proje ekibi üyesi rol tanımlayıcısı.

ProjectReaderRoleId

Proje okuyucu rolüne tanımlayıcısı.

ProjectProposalWorkflowInstanceId

Proje iş akışı örneği tanıtıcısı.

ProjectIsAdminProjectLegacy

Proje Yönetim bir proje olup olmadığı belirtilir.

ProjectCalendarId

Project tarafından kullanılan takvim kimliği.

ProjectClientVersionNumber

Proje için istemci sürümü.

ProjectVersion

Proje sürümü.

ProjectProgramUID

Project programı tanımlayıcısı.

ProjectSessionUID

Proje oturumu tanımlayıcısı.

ProjectSessionDescription

Proje oturumu tanımlayıcısı.

ProjectIsDeleted

Proje silinmiş olup olmadığını gösterir.

ProjectBaselineCalendarId

Proje temel takvimi tanıtıcısı.

ProjectWBSPrefix

Çalışma çözümleme yapısı önek.

ProjectNewTasksStartOnCurrentDate

Yeni görevleri geçerli tarihte başlatma olup olmadığını belirten bir değer.

ProjectIsNewTasksManual

Yeni görevler elle zamanlanmış olup olmadığını belirten bir değer.

ProjectSummaryTaskId

Görev Kimliği proje özet görevinin.

ProjectModifiedDate

Projeyi en son değiştirildiği saat ve tarih.

SharepointIdeaListWebId

Fikirleri liste SharePoint Web kimliği

SharepointIdeaListId

SharePoint listesi kimliği fikirler listesi

SharepointIdeaItemId

SharePoint liste öğesi kimliği fikirler listesi

ProjectVisibilityMode

Proje sitesi SharePoint görev listesinden oluşturulup oluşturulmadığını belirtir.

ProjectIsProjectSiteRemoved

Proje sitesi kaldırıldı olup olmadığını belirtir.

ProjectUtilizationType

Proje kullanımı türünü gösteren bir değer.

ProjectUtilizationDate

Başlangıç tarihini ve saatini proje kullanmak için.

ProjectIdentifier

Proje İnsan okunabilir tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı kabul et içinde yapılandırılır.

Proje meta veri dosyasından yayımlandı şema

Yayımlandı şemasında projesinin proje metedata dosyasının aşağıdaki özelliklere sahip olur:

Özellik

Açıklama

ProjectUid =

Proje için benzersiz tanımlayıcı.

ProjeAdı

Proje adı.

ProjectAuthorName

Proje yazar adı.

ProjectActualCost

Proje üzerinde önceden gerçekleştirilmiş olan çalışmaya tahakkuk eden maliyetler.

ProjectCategoryName

Proje kategori adı.

ProjectCompanyName

Bir projeye ait şirket adı.

ProjectCritcalSlackLimit

Bu görevi görev önce projeyi gidebilirsiniz, son tarihe kadarki gün sayısını kritik görev işaretler.

ProjectCurrencyDigits

Para birimi değerleri ondalık basamak sayısı.

ProjectCurrencyPosition

Para birimi simgesini para birimi değeri değişimleri yerleşimini.

ProjectCurrencySymbol

Proje para birimi simgesi.

ProjectCurrencyCode

ISO 4217 içinde tanımlandığı şekilde projenin para birimi.

ProjectIsNewTasksEffortDriven

Yeni görevler efor kullanımlı olup olmadığını belirtir.

ProjectCurrentDate

Proje için geçerli tarihi.

ProjectDefaultFinishTime

Varsayılan bitiş zamanı tüm yeni görevler için.

ProjectDefaultFixedCostAccrual

Hangi varsayılan belirten bir değer Maliyet tahakkuku yöntemine yeni görevlerde kullanmak üzere sabit.

ProjectMinutesPerDay

Varsayılan dakika her gün sayısı.

ProjectMinutesPerWeek

Varsayılan haftalık dakika sayısı.

ProjectDefaultOvertimeRate

Yerel kaynaklar için varsayılan fazla mesai fiyatı.

ProjectDefaultStandardRate

Varsayılan yerel kaynaklar için standart fiyat.

ProjectDefaultStartTime

Tüm yeni görevler için varsayılan başlangıç saati.

ProjectDefaultTaskType

Projedeki tüm görevler için varsayılan türü.

ProjectDurationFormat

Çalışma süresi için varsayılan biçim.

ProjectFinishDate

Zamanlanmış tarih ve saat projenin bitiş.

ProjectTasksHonorConstraints

Proje görevleri sınırlama tarihlerine göre zamanlar olup olmadığını gösterir.

ProjectKeywords

Proje için anahtar sözcük.

ProjectLastSavedDate

Proje en son kaydedildiği tarihi.

ProjectManagerName

Proje Yöneticisi adı.

ProjectMultipleCriticalPaths

Proje hesaplar ve her bağımsız ağı bir proje içinde görevler kritik yolu görüntüler olup olmadığını gösterir.

ProjeHavuzunEklendiğiYer öğesine

Bu projeyle kaynakları paylaşan proje adı.

ProjectCreatedDate

Proje oluşturulduğu tarih.

ProjeKaynakHavuzuMu değeri

Kaynak havuzu proje kullanılıp kullanılmadığını belirtir.

ProjectScheduledFromStart

Proje başlangıç tarihi veya bitiş tarihi zamanlanan gösterir.

ProjectSplitTasksInProgress

Kalan süre ve görev olduğunda iş rescheding izin vermek için notları veya raporları zamanlamanın önünde ilerleme olup olmadığını gösterilir.

ProjectSpreadActualCostsToStatusDate

Fiili maliyetleri durum tarihine duyurmak olup olmadığını gösterir.

ProjectSpreadPercentCompleteToStatus

Tamamlanma yüzdesi durum tarihinden duyurmak olup olmadığını gösterir.

ProjectStartDate

Proje başlangıç tarihi ve saati.

ProjectStatusDate

Durum tarih ve saat projenin.

ProjectSubject

Proje konusunu.

ProjectTitle

Proje başlığı.

ProjectCalculateActualCosts

Project otomatik olarak fiili maliyetlerini hesaplama olup olmadığını gösterir.

ProjectWorkEntryFormat

Projedeki tüm çalışma süreleri için varsayılan biçim.

ProjectCalculatesSubTasksAsSummary

Project alt görevleri Özet görev olarak hesaplar olup olmadığını gösterir.

ProjectDaysPerMonth

Varsayılan çalışma günlerini her ay sayısı.

ProjectDefaultEstimatedDuration

Yeni görevlerin tahmini süreleri olup olmadığını belirten bir değer.

ProjecthowEstimatedDurations

Bir görevin tahmini süre sonra soru işareti görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirten bir değer.

ProjectExpandTimephased

Proje zaman aşamalı verileri veritabanına kaydedildiğinde bir okunabilir veya ikili biçimde kaydeder olup olmadığını gösterir.

ProjectExternalEdited

Proje dışarıda düzenlenip gösterir.

ProjectReadCount

Salt okunur olarak açılıyor bir veya daha fazla tablo olan kullanıcılar sayısını gösterir.

ProjectType

Proje türünü temsil eden numaralandırılmış değeri.

ProjectCheckedOutBy

Projenin iade kullanıcının adı.

ProjectCheckOutDate

Proje tarihi dışarıda kullanıma.

ProjectPath

Proje yolu.

ProjectActualsSyncProtectedActuals

Korunan Fiili değerler ile project fiili değerler eşitlenmiş olup olmadığını belirten bir değer.

ProjectIsAdministrative

Proje Yönetim bir proje olup olmadığı belirtilir.

ProjectTimestamp

Proje üzerinde zaman damgası.

ProjectDescription

Proje açıklaması.

ProjectLocalPath

Proje yerel yolu.

ProjectWebPath

Project web yolu.

ProjectOwnerUID

Bir proje sahibi GUID.

ProjectDataSourceNameID

Proje veri kaynağı adını tanıtıcısı.

ProjectDelegateAllowed

Proje temsilci izin verilip verilmeyeceğini gösterir.

ProjectIsNonWorking

Proje dışı çalışma olup olmadığını gösterir.

ProjectScope

Proje kapsamı.

ProjectIsConsolidatedProject

Birleştirilmiş proje olup olmadığını gösterir.

ProjectResourceCanDecline

Kaynak reddedebilir gösterir.

ProjectTrackingMode

İzleme yöntemi projedeki tüm atamalar için varsayılan.

ProjectLastPublishedDate

Son Proje tarihi yayımlayın.

LegacyProjectType

Eski proje türü seçin.

ProjectOptionDefaultStartTime

Varsayılan çalışma günü saatini başlatın.

ProjectOptionDefaultFinishTime

Çalışma günü varsayılan bitiş saati.

ProjectSiteName

Proje sitesi adı.

ProjectSiteServerUID

Proje sitesi sunucu Kimliğini...

IssueListName

Proje sorun listenin adını.

RiskListName

Proje risk listesi adı.

TotalDocumentCount

Proje belgeleri sayısı.

ProjectActiveIssueCount

Proje için etkin sorunları sayısı.

ProjectActiveRiskCount

Proje için etkin riskleri sayısı.

ProjectAdminRoleId

Proje yönetici rolü tanımlayıcısı.

ProjectManagerRoleId

Proje Yöneticisi rolü tanımlayıcısı.

ProjectTeamMemberRoleId

Proje ekibi üyesi rol tanımlayıcısı.

ProjectReaderRoleId

Proje okuyucu rolüne tanımlayıcısı.

ProjectProposalWorkflowInstanceId

Proje iş akışı örneği tanıtıcısı.

ProjectIsAdminProjectLegacy

Proje Yönetim bir proje olup olmadığı belirtilir.

ProjectCalendarId

Project tarafından kullanılan takvim kimliği.

ProjectClientVersionNumber

Proje için istemci sürümü.

ProjectVersion

Proje sürümü.

ProjectProgramUID

Project programı tanımlayıcısı.

ProjectSessionUID

Proje oturumu tanımlayıcısı.

ProjectSessionDescription

Proje oturumu tanımlayıcısı.

ProjectIsDeleted

Proje silinmiş olup olmadığını gösterir.

ProjectBaselineCalendarId

Proje temel takvimi tanıtıcısı.

ProjectWBSPrefix

Proje iş dökümü önek.

ProjectNewTasksStartOnCurrentDate

Yeni görevleri geçerli tarihte başlatma olup olmadığını belirten bir değer.

ProjectIsNewTasksManual

Yeni görevler elle zamanlanmış olup olmadığını belirten bir değer.

ProjectSummaryTaskId

Görev Kimliği proje özet görevinin.

ProjectModifiedDate

Projeyi en son değiştirildiği saat ve tarih.

SharepointIdeaListWebId

Fikirleri liste SharePoint Web kimliği

SharepointIdeaListId

SharePoint listesi kimliği fikirler listesi

SharepointIdeaItemId

SharePoint liste öğesi kimliği fikirler listesi

ProjectVisibilityMode

Proje sitesi SharePoint görev listesinden oluşturulup oluşturulmadığını belirtir.

ProjectIsProjectSiteRemoved

Proje sitesi kaldırıldı olup olmadığını belirtir.

ProjectUtilizationType

Bir kaynak planı kullanım türünü gösteren bir değer.

ProjectUtilizationDate

Başlangıç tarihini ve saatini proje kullanmak için.

ProjectIdentifier

Proje İnsan okunabilir tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı kabul et içinde yapılandırılır.

ProjectPublishedReportingTimephasedMode

Zaman aşamalı verileri raporlama için eşitleme modu.

ProjectPublishedReportingTimephasedFirstDayOfWeek

Zaman aşamalı raporlama için haftanın ilk günü.

ProjectPublishedReportingTimephasedFirstWeekOfYear

Zaman aşamalı raporlama için yılın ilk haftasını.

ProjectFiscalPeriodMaxModDate

Mali Dönem max değiştirilme tarihini gösterir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×