Project Online kullanıcı verileri dışarı aktarma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Kuruluşunuzda Project Online ortamınızı belirli bir kullanıcının içeriği dışa aktarabilirsiniz. Bu içerik dışarı aktarmak için Office 365 genel Yöneticisi aşağıdaki adımları izleyin:

Proje yöneticilerinizi ile çalışma

Şirketiniz, bağlı olarak, Office 365 genel yönetici Office 365 Yönetim görevlerini yönetme hakkında bilgi sahibi olabilir, ancak küçük Project Online yönetimi hakkında bilmem. Bu durumda, bu görevleri yerine getirmek için işbirliği içinde kendi PWA site yöneticileri ile Office 365 genel yönetici iş önerilir. Örneğin, genel yönetici büyük olasılıkla tüm PWA siteleri bulmak için PowerShell Betiği çalıştırmak için en uygun olacaktır, ancak büyük olasılıkla iş kuralları ve yapılandırması ile ilgili Yardım için kalan adımları gerçekleştirmek için PWA yönetici ile birlikte çalışabilirsiniz gerekir Her PWA sitesi.

Adım 1 - dışarı aktarma betiği dosyaları indirme

Bu makaledeki yordamlar için birkaç PowerShell komut dosyaları kullanımını gerekir. Bu makalede başvurulan komut dosyaları Project Online kullanıcı içerik aktarma ve Sil komut dosyası paketiniiçinde yer alır. İndirir ve sıkıştırmasını açarsınız dosyaları bir konuma başvuruda bulunabilirsiniz.

Bazı dosyaları bu paketindeki Project Online'da kullanıcı verileri silmek için kullanılır ve için bu makaleyi gerekli değildir.

Dosyalarınızı engellemesini kaldırma

Veya Sil komut dosyası paketleme sırada kullanıcı için bunları PowerShell uygulamasında "Project Online kullanıcı içerik aktarma içinde indirilen dosyaları engellemesini kaldırmak" gerekir. Varsayılan olarak, Internet'ten indirdiğiniz betikleri yürütme verilmeyen olmasıdır. Dosyalarınızı engellemesini kaldırmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Dosya Gezgini'nde, zip dosyasını kaydettiğiniz konuma gidin.

 2. Zip dosyayı sağ tıklatın ve Özellikler' i tıklatın.

 3. Genel sekmesinde, Engellemeyi Kaldır' ı seçin.

  Dosyayı engellemesinin kaldırılması
 4. Tıklatın Tamam.

Zip dosyada bulunan tüm dosyaları şimdi olmalıdır Unblocked. Bu tek tek dosyaları artık Unblocked onay kutusu seçeneği Genel sekmesinde dosyanın özellikleri sayfasının görünüp görünmediğini görmek için denetleyerek doğrulayabilirsiniz.

Not: Sıkıştırması açılmamış dosyalar için yalnızca access varsa, her dosya tek tek de serbest bırakabilirsiniz.

Adım 2 - Office 365 ortamınızda tüm Project Web App siteleri bulma

Genel yöneticiler kendi SharePoint Online Yönetim Merkezi'ne bağlanmak ve bunların Office 365 ortamında her PWA site URL'leri olan bir listesini almak için Get-SPOSite PowerShell cmdlet'ini çalıştırmak için SharePoint Online Yönetim Kabuğu ' nu kullanmanız gerekir.

Not: Get-SPOSite PowerShell cmdlet'ini çalıştırmak için genel yönetici veya SharePoint Yönetici rolü düzende olması gerekir.

 1. SharePoint Online Yönetim Kabuğu modülde, SharePoint Online Yönetim Merkezi'ne Bağlan SPOService cmdlet ile Bağlan:

  Connect-SPOService -URL <AdminSiteURL> 

  Örneğin:

  Connect-SPOService -URL http://contoso-admin.sharepoint.com 
 2. SharePoint Online Yönetim Merkezi'ne bağlandıktan sonra Office 365 ortamınızda tüm PWA siteleri bulmak için Get-SPOSite PowerShell cmdlet'ini kullanın:

  Get-SPOSite | ?{$_.PWAEnabled -eq "Enabled"} | ft -a Url,Owner

  Başarıyla çalıştırdıktan sonra tüm PWA siteleri ve site sahipleri, Office 365 ortamınızda listesini görüntüler.

Adım 3 - her PWA sitede kullanıcının kaynak kimliği (isteğe bağlı) bulma

Not: Kullanıcının oturum açma hesabınız varsa, bu adım isteğe bağlıdır. Dışarı aktarma betiği çalıştırmak için kullanıcının oturum açma hesabı veya her PWA sitesi için Kaynak kimliği gerekir.

Kullanıcının kaynak kimliği bulmak istiyorsanız, PWA site yöneticileri, önceki adımda bulduğunuz her PWA sitesinde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 1. Project Online Sunucu ayarları, Kurumsal veriler bölümünde, Kaynak Merkezi'nitıklatın.

 2. Kaynak Merkezi sayfasında, Kaynak adı sütununda, kullanıcının adını bulup ardından Benzersiz kimlik sütununda bulabilirsiniz bir değer görmek için o satırdaki bakın. Bu değer kullanıcının kaynak kimliği. Örneğin, grafikte Aaron Boyacısı'ler gördüğünüz kaynak kimliği değerini benzersiz kimlik sütununda listelenen.

  Benzersiz kimlik sütununda kullanıcının kaynak kimliği

  Bazı durumlarda, böylece benzersiz kimlik sütununu kullanılamaz tablonuzun özelleştirilebilir. Bu durumda, kullanıcı adının solundaki onay kutusunu seçin ve Şeritteki kaynaklar sekmesinde yer alan Düzenle ' yi tıklatın ve sonra sonraki adıma geçin.

 3. Belirli bir kullanıcı için Kaynak Düzenle sayfasında, Sistem kimlik verileri bölümüne gidin ve listelenen GUIDdeğeri bulun. GUID bu PWA site kullanıcıları kaynak kimliğidir.

  Kullanıcılar kaynak kimliği bulma

Not: Birden çok PWA sitesi varsa, her PWA sitesi aynı kullanıcı için farklı bir kaynak kimliği olur. Kaynak Kimliği eşleştirmek için belirli PWA site URL'siyle kullanıcı için Bul emin olun.

Adım 4 - PWA siteden, kullanıcının verileri dışarı aktarma

Ardından, Office 365 ortamınızda her PWA sitesinden, kullanıcının verileri dışarı aktarmak için ExportProjectUserContent PowerShell Betiği çalıştırmanız gerekir. Komut dosyasını çalıştırmak için siz ve ortamınızda önkoşulları sağlayan ve daha sonra komut dosyası çalıştırabilirsiniz emin olmak gereksinim.

ExportProjectUserContent PowerShell Betiği Project Online kullanıcı içerik aktarma ve Sil komut dosyası paketiniile birlikte gelir.

Önkoşullar

 • Project Online için lisans: Project Online Premium veya Project Online Professional lisans atanması gerekir.

 • Project Online masaüstü istemcisi: Project Online örneğe bağlı veya Project Online masaüstü istemcisi gerekir. Project Online masaüstü istemcisi bir Project Online Premium veya Project Online Professional lisansıyla birlikte gelir.

  Project Online örneğiniz için proje istemcinizi bağlanmak için:

  1. Backstage görünümünü açmak için Dosya sekmesini tıklatın. Bilgi'yitıklatın ve sonra Yönet hesaplar'ı tıklatın.

  2. Project Web App Hesapları iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

  3. Hesap Özellikleri iletişim kutusunda, Hesap Adı kutusuna bu hesap için bir ad girin.

  4. Project Server URL'si kutusuna bağlandığınız PWA sitesinin URL'sini girin.

  5. Tamam 'a tıklayın.

  6. Project Web App hesapları iletişim kutusunda, Varsayılan olarak ayarla ' yı seçin ve Tamam' ı tıklatın.

  7. Proje yeniden başlatın ve PWA sitesinde oturum açın.

 • İzinleri:    Komut dosyasını çalıştırmak için gerekli izinlere sahip için en az aşağıdakilerden birini yapmanız gerekir:

  • Kendinizi betiği çalıştırarak PWA siteye bir site koleksiyonu yöneticisi olarak ekleyin.

  • Project izin Modu'nda varsa, kullanıcı ve grupları yönetme ve Project Online örneğinde Erişim Project Server Raporlama hizmeti izinler atanmalıdır. SharePoint izin Modu'nda varsa, genel yönetici veya SharePoint Yönetici rolü olması.

ExportProjectUserContent komut dosyası çalıştırma

Kullanıcının verileri dışarı aktarmak için ExportProjectUserContent.ps1 PowerShell betiğini kullanın.

 1. SharePoint Online Yönetim Kabuğu, ExportProjectUserContent komut dosyasını çalıştırın. Komut dosyasını çalıştırırken aşağıdaki parametrelerden yapılandırma gerekir:

  Parametre

  Açıklama

  -URL'Sİ

  PWA sitenin URL'si

  -ResourceId

  Kaynak kimliği.

  -LoginName

  Kullanıcının oturum açma adı.

  -OutputDirectory

  Dışarı aktarma dosyalarını saklamak üzere konumu.

  -Bölge

  İsteğe bağlı bu parametre, kullandığınız Office 365 ortamı belirtir. Bu parametre için kullanabileceğiniz değerleri şunlardır:

  • Varsayılan - proje genel bulut.

  • Çin - Gallatin.

  • Almanya - BlackForest.

  • ITAR - Office 365 ABD hükümeti.

  Parametre kullanılmazsa, varsayılan değer kullanılır ( Varsayılan).

  Kullanıcının kaynak kimliği veya oturum açma adı belirterek ya da komut dosyası çalıştırmayı tercih edebilirsiniz.

  Kaynak Kimliği kullanıcıların kullanarak ExportProjectUser komut çalıştırmak için

  Yukarıda listelenen parametre ile Powershell uygulamasında aşağıdaki komutu kullanırsınız:

  .\ExportProjectUserContent.ps1 -Url <PwaSiteURL> -ResourceUid <UsersResourceID> -OutputDirectory <LocationToStoreOutput>

  Örneğin, bir kaynak Kimliğini cb5c91cf-fd6b-e711 - 80 d 0-00155da4a406 olan bir kullanıcı için Costoso PWA1 siteden (https://contoso/sites/pwa1 URL'sini site) kullanıcı verileri dışarı aktarmak istediğiniz ve c:\pwa1siteOutput verme dosyalara Kaydet varsa, girersiniz:

  .\ExportProjectUserContent.ps1 -Url https://contoso/sites/pwa1 -ResourceUid cb5c91cf-fd6b-e711-80d0-00155da4a406 -OutputDirectory c:\pwa1siteOutput

  Kullanıcıların oturum açma adı kullanarak ExportProjectUser komut çalıştırmak için

  Yukarıda listelenen parametre ile Powershell uygulamasında aşağıdaki komutu kullanırsınız:

  .\ExportProjectUserContent.ps1 -Url <PwaSiteURL> -LoginName <UsersLoginName> -OutputDirectory <LocationToStoreOutput>

  Örneğin, bir oturum açma adı AdamB@contoso.onmicrosoft.com olan bir kullanıcı için Costoso PWA1 siteden (https://contoso/sites/pwa1 URL'sini site) kullanıcı verileri dışarı aktarmak istediğiniz ve varsa c:\pwa1siteOutput için dışarı aktarma dosyaları kaydedin, girersiniz:

  .\ExportProjectUserContent.ps1 -Url https://contoso/sites/pwa1 -LoginName AdamB@contoso.onmicrosoft.com -OutputDirectory c:\pwa1siteOutput
 2. Komut dosyası başarıyla çalıştıktan sonra tüm dışarı aktarılan veriler - belirttiğiniz OutputDirectory içinde depolanır.

Dışarı aktarmak için özellik ile ilgili belirli bir kullanıcı veri dosyaları seçme

Aldığınız dışarı aktarılan kullanıcı içeriğin özelliklerle ilgili kullanıcı bilgilerini içeren biçimlendirilmiş json dosya sayısını içerir. Örneğin, Security.json dosya kullanıcının güvenlik grupları, kategoriler ve izin ayarlarını ilgili verileri içerir. Bu özellik ile ilgili json dosyaları sonraki bölümde daha ayrıntılı açıklanmıştır. Varsayılan olarak, ExportProjectUserContent komut dosyası çalıştırdığınızda tüm 27 json özellik ilgili dosyaları elde edersiniz. Bununla birlikte, kullanabileceğiniz -seçenekleri parametre indirmek için belirli json dosyaları seçin. Bazıları şunlardır:

-Seçenekler değerleri

Aldığınız Json dosyaları

Tümü

Tüm json özellik ilgili dosyaları, tüm proje özgü json dosyaları ve tüm proje listesini dosyaları.

Kaynaklar

Resource.JSON, ReportingResource.json

Zaman çizelgeleri

Timesheets_Reporting.JSON, Timesheets_page # .json

Timesheets_page # .json için sayfa başına dosya elde edersiniz.

TaskStatus

Rules.JSON, TaskStatus_AssignmentsHistory_page # .json, TaskStatus_AssignmentsSaved.json, TaskStatus_AssignmentsSubmitted.json

Güvenlik

Security.JSON

ServerSettings

CustomFields.json, LookupTables.json, Calendars.json, Delegations.json, QueueJobs.json, SubscribedReminders.json, UnsubscribedAlerts.json, ReminderEmails.json, AdminAudit.json

Portföy

BusinessDrivers.json, DriverPrioritizations.json, PortfolioAnalyses.json

StatusReports

StatusReports.json

Görevlendirmeler

Engagements_page # .json

ResourcePlans

ResourcePlans_page # .json, ReportingResourcePlans.json

Projeler

DraftProjectList.xml, PublishedProjectList.xml. ReportingProjectList

Her kullanıcıya bir parçası olan her proje için aşağıdakilerden biri de alırsınız:

Project_projName_draft.JSON, Project_projName_draft.mpp, Project_projName_draft.xml,

Project_projName_published.JSON, Project_projName_ published.mpp, Project_projName_ published.xml

Project_projName_reporting.JSON, Project_projName_reporting_Tasks, Project_projName_reporting_Assignments, Project_projName_reporting_Resources, Project_projName_reporting_Baselines, Project_projName_reporting_TaskTimephased, Project_projName_reporting_AssignmentTimephased, Project_projName_reporting_TaskBaselineTimephased, Project_projName_reporting_ AssignmentBaselineTimephased

İş akışı

Workflow.JSON

WssItems

WorkspaceItems.json

UserViewSettings

UserViewSettings.json

Kullanarak - seçenekleri parametre PWA sitesinden belirli özellikler için kullanıcı verileri dışarı aktarmak isterseniz yararlı olabilir. Size yalnızca Portföyü çözümleme özelliği, kullanıcının verilerle endişeleriniz varsa, örneğin, çalıştırabilirsiniz - seçenekleri parametre Portföy değeriyle:

.\ExportProjectUserContent.ps1 -Url https://contoso/sites/pwa1 -ResourceUid cb5c91cf-fd6b-e711-80d0-00155da4a406 -OutputDirectory c:\pwa1siteOutput -Options Portfolio

Bu, Portföy Çözümleme özelliği (BusinessDrivers.json, DriverPrioritizations.json, PortfolioAnalyses.json) için geçerlidir, kullanıcının verileri içeren üç json dosyaları dışarı aktarmak izin verir.

Adım 5 - dışarı aktarılan içeriğinizi gözden geçirme

ExportProjectUserContent PowerShell Betiği başarıyla çalıştırdıktan sonra aşağıdaki çıktısı komutu çalıştırırken belirtilen çıktı dizininde olacaktır:

 • Proje listesi dosyaları - kullanıcı bir parçası olan proje taslak ve yayımlanan şemaları bulunan projelerin listesini sağlayan üç .xml dosyaları elde edersiniz. Bu kullanıcının aşağıdaki en az biri olarak projedeki söz konusu anlamına gelir:

  • Proje sahibi edildi.

  • Bir görev veya kendisiyle için Project'teki atanan.

  • Bir projedeki görev atama sahibi olur.

  • Projedeki bir görevin durum yöneticisidir.

  Bu üç .xml dosyaları şunlardır:

  Ad

  Açıklama

  DraftProjectList.xml

  Yukarıdaki koşullar için karşılık gelen taslak şemada projelerin listesini.

  PublishedProjectList.xml

  Yukarıdaki koşullar için karşılık gelen yayımlandı şemada projelerin listesini.

  ReportingProjectList.xml

  Yukarıdaki koşullar için karşılık gelen raporlama şemada projelerin listesini.

  Projelerin listesini biraz her üç .xml dosyaları için farklı olabilir. Örneğin, bir kullanıcının projeyi kaydetme ancak, bu DraftProjectList.xml dosya, ancak değil PublishedProjectList.xml veya ReportingProjectList.xml dosyaları görünür anlamına gelen yayımlama değil.

  Proje Yönetim hakkında hangi proje özel dosyalarına dışarı aktarın bunlar ilginizi dışarı aktarılan içerik ne kadarının paylaşılması kullanıcıyla karar vermek çözümleme içinde bilgi vermek proje listesi .xml dosyaları kullanabilirsiniz.

  Üç ProjectList.xml dosyaların listelenen her proje için aşağıdaki özelliklere sahip olur:

  Özellik

  Açıklama

  SiteId

  Proje bulunduğu PWA site için benzersiz tanımlayıcı.

  PROJ_UID öğesini

  Proje için benzersiz tanımlayıcı.

  PROJ_NAME öğesini

  Proje adı.

 • Özellik ilgili dosyaları - kullanıcı bölümü, aşağıdaki özelliklerle ilgili .json dosyaları belirtilen çıktı dizinine dışarı aktarılacak olan her PWA sitesinin. PWA tüm sitedeki özelliği kullan ilgili olarak özelliklerle ilgili dosyaları kullanıcı verileri içerir. Örneğin, Drivers.json dosyayı kullanıcı oluşturulan veya ait Portföyü çözümleme iş sürücüleri ilgili verileri içerir. Kullanıcının belirli PWA sitedeki özelliği ile ilgili veri varsa, dosyayı hiçbir verileri içerir.

  Özelliklerle ilgili .json dosyaları şunlardır:

  Ad

  Açıklama

  AdminAudit

  Project Web App sunucusu ayarları verileri değiştirin.

  BusinessDrivers

  Portföy Çözümleme iş sürücüleri veriler.

  Takvimler

  Kurumsal Takvim veriler.

  CustomFields

  Özel alan veri.

  Temsilci seçimleri

  Arama yetkisi verme veriler.

  DriverPrioritizations

  İş sürücüsü öncelik belirlemeleri veriler.

  Görevlendirmeler

  Kaynak bağlılığını veriler.

  LookupTables

  Arama tablosu verileri.

  PortfolioAnalysis

  Portföy çözümlemeleri veriler.

  QueueJobs

  Sıra hizmeti aracılığıyla kullanıcı işleri işlemiyle ilgili veriler.

  ReminderEmails

  Anımsatıcı e-posta veriler.

  ReportingResourcePlans

  Kaynak verileri raporlama.

  Kaynak

  Kaynak veriler.

  ResourcePlans

  Kaynak planı veri.

  Kurallar

  Kuralları veriler.

  Güvenlik

  Güvenlik grupları, kategoriler ve izinleri hakkındaki veriler.

  StatusReports

  Durum raporu veriler.

  SubscribedReminders

  Abone olunan anımsatıcıları veriler.

  TaskStatus_AssignmentsHistory

  Durum belirleme atamaları geçmişi veriler.

  TaskStatus_AssignmentsSaved

  Durum belirleme atamaları veri kaydedin.

  TaskStatus_AssignmentsSubmitted

  Durum belirleme atamaları verileri gönderin.

  Zaman çizelgeleri

  Zaman çizelgelerini hakkındaki veriler.

  Timesheets_Reporting

  Zaman çizelgelerini hakkında raporlama verilerini.

  UnsubscribedAlerts

  Aboneliği uyarıları veriler.

  UserViewSettings

  Kullanıcı ayarlarını verilerini görüntüleme.

  İş akışı

  Proje iş akışı verileri.

  WorkspaceItems

  Proje siteleri SharePoint öğelerden hakkındaki veriler.

  Belirli özelliklerle ilgili json dosyaları performansını artırmak için aşağıdaki json dosyaları birden çok dosya oluşturabilir şekilde büyük, olma olasılığını vardır:

  • Engagements.JSON

  • ResourcePlans.json

  • Timesheets.JSON

  • TaskStatus_AssignmentHistory.json

  Not: Her özelliklerle ilgili .json dosyaların bulunan nesneleri hakkında daha fazla bilgi için Project Online dışarı json nesne tanımlarıözelliklerle ilgili veri bölümüne bakın.

 • Her biri söz konusu projeleri için birkaç tek tek dosyaları çıktı dizinine dışarı aktarılacak sonra kullanıcı herhangi bir projenin parçasıysa, Proje özgü dosyaları -. Kullanıcı olarak aşağıdakilerden birini belirli proje parçasıysa, bu durum gerçekleşir:

  • Proje sahibi

  • Bir görev veya kendisiyle için Project'teki atanan

  • Bir projedeki görev atama sahibi

  • Projedeki bir görevin durum Yöneticisi

  Proje özel veri verileri tek bir projeye belirli özellik ilgili verileri farklıdır. Veri özellik ilgili kullanıcı bir parçası olan PWA sitesi; ancak tek bir özellik için ilgili birçok projeler genelinde kullanıcı verileri içerebilir.

  Not: Aldığınız tüm proje özgü dosyalar için bunların belirli projenin Proje adıile ifadesi eklenir. Örneğin, bir projenin Project1proje adını varsa, tüm proje özgü dosyaları Biz bu bölümde açıklamak Project1ile ifadesi eklenir.

  Kullanıcı bir parçası olan her proje için aldığınız dosyaları aşağıdaki üç kümesi:

  -Projeyi taslak ve yayımlanan veritabanlarından bir .xml dosyası:

  Ad

  Açıklama

  < ProjeAdı > _draft.xml

  Proje dosyasını .xml biçiminde kaydedilmiş taslak şemada.

  < ProjeAdı > _published.xml

  Proje dosyasını .xml biçiminde kaydedilmiş yayımlanan şemada.

  Not: Bu dosyalarda proje XML verileri anlamak için Proje XML veri değişim düzeni başvurusu konusuna bakın.

  -Projeyi taslak ve yayımlanan veritabanlarından bir .mpp dosyası:

  Ad

  Açıklama

  < ProjeAdı > _draft.mpp

  Proje dosyasının bir projeyi .mpp dosyası olarak kaydedilen taslak şemada.

  < ProjeAdı > _published.mpp

  Proje dosyasının bir projeyi .mpp dosyası olarak kaydedilen yayımlanan şemada.

  Not: Project Professional 2016 veya Project Online masaüstü istemcisi ile .mpp dosyası açabilirsiniz.

  -Raporlama şema projeden sekiz .json dosyalar:

  Ad

  Açıklama

  Project_ < ProjeAdı > _reporting_AssignmentBaselineTimephased.json

  Proje raporlama şemada atama temel Timephase veriler.

  Project_ < ProjeAdı > _reporting_AssignmentTimephased.json

  Raporlama şema projeden Timephase verilerini atama.

  Project_ < ProjeAdı > _reporting_ProjectBaseline.json

  Taban çizgisi verileri raporlama şema projeden projesi.

  Project_ < ProjeAdı > _reporting_Tasks.json

  Proje Görev verilerini raporlama şemada proje.

  Project_ < ProjeAdı > _reporting_Assignments.json

  Raporlama şema projeden kaynaklar verilerini atama.

  Project_ < ProjeAdı > _reporting_Resources.json

  Raporlama şema projeden için veri kaynakları.

  Project_ < ProjeAdı > _reporting_TaskBaselineTimephased.json

  Görev temel raporlama şema projeden için zaman aşamalı verileri.

  Project_ < ProjeAdı > _reporting_TaskTimephased.json

  Raporlama şema projeden için görev zaman aşamalı verileri.

  Not: Her .json dosyaların bulunan nesneleri hakkında daha fazla bilgi için Project Online dışarı json nesne tanımlarıProje özel veri dosyaları bölümüne bakın.

  -Taslak, yayımlanan ve raporlama şemaları projenin meta verileri ile üç .json dosyalar:

  Ad

  Açıklama

  < ProjeAdı > _draft.json

  Taslak şemada proje meta veri dosyası

  < ProjeAdı > _published.json

  Proje meta veri dosyasından yayımlandı şema

  < ProjeAdı > _reporting.json

  Proje meta veri dosyasından raporlama şema

  Not: Her .json dosyaların bulunan nesneleri hakkında daha fazla bilgi için Project Online dışarı json nesne tanımlarıProje özgü meta veri dosyaları bölümüne bakın.

Adım 6 - özel görünümleri, özel filtreler, ekler ve makroları kaydetme ve bulma

Dışarı aktarılan kullanıcı içeriği aldıktan sonra kullanıcının özel görünümleri, özel filtreleri, özel tablolar, ekler ve makroları bulmak için verilerinizi kullanabilirsiniz. Bunlar bulmak için aramak istediğiniz her proje için MPP ve XML dosyası olması gerekir. Bunun nasıl yapılacağına hakkında daha fazla bilgi için Project Online ve Project Server kullanıcısı özelleştirilmiş kullanıcı öğeler veri dışarı aktarma bulmabakın.

Ana ve eklenen projeler için dikkat edilmesi gereken noktalar

Daha önce belirtildiği gibi dışarı aktarma betiği yalnızca bir parçası olarak bir sahip atanmış bir görev bulunur, bir görev atama sahibi veya görevin durum Yöneticisi kullanıcı tarafından projeler aktarın. Kullanıcı ekli proje, ancak ana projenin parçası olduğunda, yalnızca eklenen proje dışarı aktarılır. Benzer şekilde, kullanıcı yalnızca ana projenin parçası ve eklenen projeler hiçbirini ise, yalnızca ana proje dışarı aktarılır.

Kullanıcı bir parçası olan bir ana proje kaydederken, istenirse ilişkili herhangi bir eklenen projeler kaydetmek gerekmez.

Ayrıca Bkz:

Project Online json nesne tanımları dışarı aktarma

Project Online kullanıcı verilerini silme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×