Project Online iş akışları sorunlarını giderme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu proje iş akışları gidermek Project Web App yönetici yaygın olmamasıdır. Nasıl iş akışı süreci kuruluş için tanımlanmış bağlı olarak, burada yönetici ilerleme durumu için iş akışı örneği için davranır gerekiyor örneği olabilir. Bir kullanıcı Proje Merkezi'nde, sorgu OData veya Project Online kalan uç noktasına daha iyi her proje iş akışı durumunu anlamak ekleyebilirsiniz alanları vardır. Bu alanları sağlanan bilgileri kullanarak bir Project Web App yönetici ilerlemeyi proje iş akışının engellemesini kaldırmak için uygun düzeltici eylemi alabilir.

Project Online iş akışları sorun giderme üzerinde üç adım vardır:

 1. Görünümler ve raporları, hataları görmek için ayarlama

 2. Hataları gözden geçirme

 3. Hatalarına gören ve ek adımlar alma

Görünümler ve raporları, hataları görmek için ayarlama

Yönetici, proje iş akışı hataları iki yolla görebilirsiniz:

 • İş akışı durumunu görmek için bir Proje Merkezi görünümü oluşturma

 • Project OData hizmeti veya proje REST API sorgu

İş akışı durumunu görmek için bir Proje Merkezi görünümü oluşturma

Proje iş akışları gidermek için yeni bir Proje Merkezi görünümü oluşturma öneririz. Görünüm oluşturma veya bir Proje Merkezi görünümü düzenlemek için kullanıcının genel Project Web App Görünümleri Yönet izniniz gerekir

Not: Güvenlik yönetme hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz: Video serisi: Project Server'da Güvenlik izinlerin nasıl çalıştığını

Görünüm oluşturmak için

 1. Project Web App'ten çark simgesine ve sonra PWA ayarları' ı tıklatın.

 2. Ayarlar sayfasında, Görünümleri Yönet'itıklatın. Görünümleri listesi görüntülenir.

 3. Yeni görünümü' nü tıklatın.

 4. Ad ve tür bölümünde, Görünüm türü listesinde, Proje Merkezi'niseçin.

 5. Ad kutusuna, yeni görünümün adı yazın. Örneğin, "Proje iş akışları".

 6. Açıklama kutusuna, yeni görünüm açıklamasını yazın.

 7. Tablo ve alanlar bölümünde, varsayılan Başlangıç ve bitiş alanları Görüntülenen alanlar listesinden kaldırın. Kullanılabilir alanlar listesinden aşağıdaki alanları ekleyin:

  • İş akışı hata kodu

  • İş akışı hata

  • Oluşturulan iş akışı

  • İş akışı kimliği

  • İş akışı son Çalıştır

  • İş akışı sahibi

  • İş akışı aşama adı

  • İş akışı aşama adı

  • İş akışı durumu

  • Kullanıma alınmış

  • Kullanıma alan

 8. Sayfanın en altına kaydırın ve filtreyetıklayın.

 9. "İş akışı hata kodu1'den büyük" alanı kullanarak filtre ekleyin ve Tamam' ı tıklatın.

 10. Kaydet'i tıklatın.

  Not: Kaydet'itıklattıktan sonra aşağıdaki iletiyi alırsınız: "değil atamış güvenlik kategorisi için bu görünümü. Bunun yapılmaması herkes görünüm açılır listede görmesini veya Görünüm engeller. Yine de kaydetmek istiyor musunuz?" PWA Administrators grubunun üyesi yalnızca proje iş akışları Proje Merkezi Görünümü görüntüleyebilmeniz olacağı için Tamam' ı tıklatın.

Project OData hizmeti veya proje REST API sorgu

İsteğe bağlı olarak kullanıcılar bu bilgileri Project OData hizmetinden veya proje REST API aracılığıyla programlı olarak sorgulayabilirsiniz.

Project OData hizmeti

Proje Merkezi alanı

Varlık

Özellik

İş akışı hata kodu

Projeler

WorkflowErrorResponseCode

İş akışı hata

Projeler

WorkflowError

Oluşturulan iş akışı

Projeler

WorkflowCreatedDate

İş akışı kimliği

Projeler

WorkflowInstanceID

İş akışı son Çalıştır

ProjectWorkflowStageData

StageLastSubmittedDate

İş akışı sahibi

Projeler

WorkflowOwnerName

İş akışı aşama adı

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

İş akışı aşama adı

ProjectWorkflowStageData

StageName

İş akışı durumu

ProjectWorkflowStageData

StageStatus

Not: Project OData hizmeti hakkında daha fazla bilgi için bkz: ProjectData Project OData hizmet başvurusu.

Proje REST API

Proje Merkezi alanı

Varlık

Özellik

İş akışı hata kodu

ProjectWorkflowInstance

WorkflowErrorResponseCode

İş akışı hata

ProjectWorkflowInstance

WorkflowError

Oluşturulan iş akışı

ProjectWorkflowInstance

WorkflowCreatedDate

İş akışı kimliği

ProjectWorkflowInstance

Kimliği

İş akışı son Çalıştır

ProjectWorkflowInstance

LastSubmittedDate

İş akışı sahibi

Projeler

Projesahibiadı'nın

İş akışı aşama adı

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

İş akışı aşama adı

ProjectWorkflowStageData

StageName

İş akışı durumu

ProjectWorkflowInstance

WorkflowState

Kod örnekleri

Proje iş akışı örnekleri almak ve projeleri filtrelenmiş bir dizi okuyun. 20 projeler, eklemek ek gerekir sonra isteği daha fazla bilgi içeriyorsa, aksi takdirde filtre isteği başarısız olur:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects?$Filter=startswith(Name,'Budget')&$Expand=ProjectWorkflowInstance,ProjectWorkflowInstance/WorkflowInstance

Yanıt kodları büyüktür veya eşittir 400 sahibi ve en az proje ayrıntılarını dahil olmak üzere, tüm iş akışlarını hata ile okuyun:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances?$FILTER=WorkflowErrorResponseCode ge 400&$SELECT=Id,WorkflowError,WorkflowErrorResponseCode,WorkflowState,Project/Id,Project/Name&$EXPAND=WorkflowInstanceOwner,Project

 

Not: Project Online karşı geliştirme hakkında daha fazla bilgi için Proje Geliştirme Merkeziziyaret edin.

Hataları gözden geçirme

Yukarıda açıklandığı gibi yönetim bir Proje Merkezi Görünümü oluşturduysanız, aşağıdaki adımları görünümü erişilebilir:

 1. Project Web App'ten Projeler Hızlı Başlat'ı tıklatarak Proje Merkezi'ne gidin.

 2. Projeler üzerinde Şeritte tıklatın.

 3. Yukarıda yer alan adımları izleyerek oluşturulan görünümü seçin görünümü: açılır.

  Bu kullanıcıyı bir, tüm projelerin listesini ve her projenin iş akışını hataları dahil olmak üzere, geçerli durumunu ile sağlar.

İsteğe bağlı olarak kullanıcı hataları özel bir rapor aracılığıyla veya yukarıda açıklandığı gibi programatik olarak gözden geçirebilirsiniz.

Not: İş akışı oluşturulan ve iş akışı son çalıştırma tarih ve saat UTC görüntüleme. 

Not: Hataları üzerinde işlem sonra bu durum Proje Merkezi'nde, proje hizmet OData ve proje KALAN uygulaması aracılığıyla güncelleştirilmesi için 24 saat kadar sürer.

Hatalarına gören ve ek adımlar alma

Proje iş akışı ile aşağıdaki hatalar oluşabilir:

Hata

Eylem

Biz PROJECT_GUID proje durumu güncelleştirmeniz mümkün değil

Tipik bir süre boyunca yapılmazsa, bu hata çözümlenir. Hemen çözümlenecek hata ihtiyaç duyarsanız, SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin.

Biz projede PROJECT_GUID STAGE_GUID aşama için durum güncelleştirmeniz mümkün değil

Tipik bir süre boyunca yapılmazsa, bu hata çözümlenir. Hemen çözümlenecek hata ihtiyaç duyarsanız, SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin.

Aşama STAGE_GUID proje PROJECT_GUID için geçerli Sahneyi değil

Bu hata geçerli olmayan bir iş akışı aşama için iş akışı aşama durumunu ayarla girişiminde bulunulduğunda olur. Bu durumda, Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

Özel alan CUSTOM_FIELD_GUID PROJECT_GUID proje için ayarlanmış bir değeri yok

Özel alan doğru ayarlanmadı ve iş akışı özel alan değeri güncelleştirilen kadar ilerleme olarak değiştirilemez durumdadır. Güncelleştirmeniz gerekiyor özel alanın adını belirlemek için özel bir özel alan GUID alanından nasılbaşlıklı bölüme bakın. Özel alan güncelleştirdikten sonra SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin.

Not: En iyi yöntem, bu iş akışını katılan doğru/yanlış özel alanlar için arama tablosu için bir bayrak özel alanı karşılıklı bu tür özel alanlar için bu sorunu önlemek için kullanılması önerilir.

Özel alan CUSTOM_FIELD_GUID yok.

Bu iş akışını okuma veya yazma PWA kaldırılmış olan bir özel alan için değer çalıştığında olur. İş akışı düzenlemek ve düzgün özel alanı iş akışı ile ilişkili olduğundan emin olmak gerekir.

İade iş projesi PROJECT_GUID için gönderme hatası

Tipik bir süre boyunca yapılmazsa, bu hata çözümlenir. Hemen çözümlenecek hata ihtiyaç duyarsanız, SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin. Devam ettirmek sorun devam ederse, Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

Proje PROJECT_GUID için Yayımla işini gönderen hatası

Tipik bir süre boyunca yapılmazsa, bu hata çözümlenir. Hemen çözümlenecek hata ihtiyaç duyarsanız, SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin. Devam ettirmek sorun devam ederse, Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

Projenin PROJECT_GUID yayımlama özeti işini gönderen hatası

Tipik bir süre boyunca yapılmazsa, bu hata çözümlenir. Hemen çözümlenecek hata ihtiyaç duyarsanız, SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin. Devam ettirmek sorun devam ederse, Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

Liste öğesinden bir proje oluşturma başarısız oldu

CreateProjectFromListItem etkinlik etkileyen bir hata budur. İlk olarak, SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin. Sorun devam ederse, proje oluşturma başarısız sıra iş olup olmadığını görmek için PWA sıradaki gözden geçirin.

Web WEB_ID liste LIST_ID öğesi LIST_ITEM_ID için bir proje oluşturmak için liste öğesi bulunamadı

Liste öğesi artık yok. Liste öğesi geri görmek için Geri Dönüşüm Kutusu'nu denetleyebilirsiniz.

Durum güncelleştirme çalışılırken PROJECT_GUID projenizle ilişkilendirilmiş bir fikir bulunamadı

Başlangıçta proje oluşturmak için kullanılan bir fikir silindiğinde, bu durumun oluştuğu. Liste öğesi geri görmek için Geri Dönüşüm Kutusu'nu denetleyebilirsiniz.

İş kimliği JOB_GUID geçersiz

Bu hata iletisini alırsanız, Microsoft Support başvurun.

İş akışı sahibinin izni iade PROJECT_GUID proje yok

Yönetici iş akışı sahibine iade izinleri verme gerekir. İzinleri verme sonra SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin. Devam ettirmek sorun devam ederse, Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

İş akışı sahibi Proje Özeti alanları düzenleme veya proje kaydetme Project Server veya proje yayımlama kategori izninin PROJECT_GUID zorunda değildir

Yönetici iş akışı sahibine uygun izin vermesi gerekir. İzinleri verme sonra SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin. Devam ettirmek sorun devam ederse, Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

İş akışı sahibinin yeni proje genel izin yok

Bir SharePoint liste öğesinden bir proje oluşturmaya çalışırken bu durumun oluştuğu ve iş akışı örneği başlatan kullanıcı PWA içinde yeni projeler oluşturamazsınız.

Yönetici, kullanıcı için uygun izin vermesi gerekir. İzinleri verme sonra SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin. Devam ettirmek sorun devam ederse, Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

İş akışı sahibi PROJECT_GUID projede Aç ve proje Project Server kaydetme kategori izinlere sahip değil

Yönetici ya da kullanıcıya uygun izin vermesi gerekir. İzinleri verme sonra SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin. Devam ettirmek sorun devam ederse, Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

İş akışı sahibinin PROJECT_GUID projede açık olan projeden kategori izin yok

Yönetici ya da kullanıcıya uygun izin vermesi gerekir. İzinleri verme sonra SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin. Devam ettirmek sorun devam ederse, Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

İş akışı sahibinin PROJECT_GUID projede Proje Yayımlama kategori izin yok

Yönetici ya da kullanıcıya uygun izin vermesi gerekir. İzinleri verme sonra SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin. Devam ettirmek sorun devam ederse, Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

Proje iş akışı birden çok aşama ediyor olamaz

İş akışı örneği önceki aşama kapatmadan bir aşama girmek girişimi varsa bu hatayı gösterilir. Bu hata hakkında daha fazla yardım için Microsoft Support başvurun.

Proje iş akışında tek aşama ediyor olmalıdır

İş akışı örneği ediyor sonraki aşamaya ayarlamadan aşama bırakın girişimi varsa bu hatayı gösterilir. Bu hata hakkında daha fazla yardım için Microsoft Support başvurun.

İş akışı Proje PROJECT_GUID olamaz

Bir iş akışı örneği bir desteklenmeyen proje türü üzerinde Başlat bu hata oluşur. Bu hata hakkında daha fazla yardım için Microsoft Support başvurun.

Proje PROJECT_GUID iade başarısız oldu

PWA sıra proje iş akışı ilerleyen ten önleyerek başarısız oldu. PWA içinde sırayı Yönet işi sayfasından başarısız sıra iş gözden geçirin.

{0} proje özel alanı {1} değeri güncelleştirildiği sonra iade başarısız oldu

PWA sıra proje iş akışı ilerleyen ten önleyerek başarısız oldu. PWA içinde sırayı Yönet işi sayfasından başarısız sıra iş gözden geçirin.

ÖZELLİK değeri özelliği güncelleştirildiği sonra iade proje PROJECT_GUID başarısız oldu

PWA sıra proje iş akışı ilerleyen ten önleyerek başarısız oldu. PWA içinde sırayı Yönet işi sayfasından başarısız sıra iş gözden geçirin.

Proje PROJECT_GUID başka bir oturumda kullanıma

Yönetici, Proje iade zorlama ya da proje iade kullanıcıya sor gerekir. Proje iade edilmiş eklendikten sonra SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin. Devam ettirmek sorun devam ederse, Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

Proje PROJECT_GUID başka bir kullanıcıya kullanıma

Yönetici, Proje iade zorlama ya da proje iade kullanıcıya sor gerekir. Proje iade edilmiş eklendikten sonra SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin. Devam ettirmek sorun devam ederse, Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

Proje PROJECT_GUID bir iş akışı yok

Bu hata iletisini alırsanız, Microsoft Support başvurun.

Proje PROJECT_GUID kullanıma alınmış durumda değil

Yönetici proje kullanıma alınmış önce herhangi bir proje güncelleştirme deneniyor doğrulayın ve iş akışı tanımını gözden geçirmeniz gerekir.

Proje PROJECT_GUID yok

Bu hata iletisini alırsanız, Microsoft Support başvurun.

Proje PROJECT_GUID PROJ_PWA_SHORT_NAME salt okunur modunda olduğundan yayımlanamaz

Tipik bir süre boyunca yapılmazsa, bu hata çözümlenir. Hata hemen çözümlenmesi gerekiyorsa, PWA site salt okunur modda siteye gezinme ve sayfanın en üstündeki bir bildirim olup olmadığını görme tarafından olmadığını doğrulayın. Hiçbir bildirim ise, SharePoint iş akışı sürdürmedeneyin.

Proje PROJECT_GUID güncelleştirilemedi.

PWA sıra proje iş akışı ilerleyen ten önleyerek başarısız oldu. PWA içinde sırayı Yönet işi sayfasından başarısız sıra iş gözden geçirin.

Özelliğin özellik PROJECT_GUID proje için ayarlanmış bir değer yok

İş akışı tanımını gözden geçirmeniz ve özellikleri düzgün ayarlanan doğrulamak yönetici gerekir.

Özellik PROPRERTY yok

Bu hata iletisini alırsanız, Microsoft Support başvurun.

Projede PROJECT_GUID Yayımla işlemi başarısız oldu

PWA sıra proje iş akışı ilerleyen ten önleyerek başarısız oldu. PWA içinde sırayı Yönet işi sayfasından başarısız sıra iş gözden geçirin.

Proje PROJECT_GUID bir özeti yayımlama işleminde gerçekleştirmeyle başarısız oldu

PWA sıra proje iş akışı ilerleyen ten önleyerek başarısız oldu. PWA içinde sırayı Yönet işi sayfasından başarısız sıra iş gözden geçirin.

401 kullanıcı değil bulunan/kullanıcı etkin değil

Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

System.InvalidOperationException: iş akışının WORKFLOW_GUID kapsamdaki altyordamlar yüklenirken algılanan tamamlanmamış kapatma.

Proje iş akışı yeniden başlatmanızgerekir.

Sizin hata listelenmemiş veya daha fazla elde edeceğinizi hata ayrıntılarını istiyorsanız, SharePoint iş akışı için ayrıntılı bir hata iletisi alıyorum nasılbölümüne bakın.

Yukarıda listelenmeyen diğer hataları bulursanız, lütfen bize bildirin. Bize başvurun iki yolu vardır, bizim kullanıcı sesli Forumu aracılığıyla veya Microsoft arayarak destekler. Lütfen bize aşağıdaki ayrıntıları ile sağlayın.

 • Proje adı

 • İş akışı hata kodu

 • İş akışı hata

 • Oluşturulan iş akışı

 • İş akışı kimliği

 • İş akışı son Çalıştır

 • İş akışı sahibi

 • Sıra ileti ve zaman damgası uygulanabilirse başarısız oldu

SharePoint iş akışı devam etme

Bazı durumlarda bir iş akışı iş akışının geçerli adımı denemek için sürdürülmesini gerekebilir.

SharePoint iş akışı devam etmek için

 1. Project Web App'ten Projeler Hızlı Başlat'ı tıklatarak Proje Merkezi'ne gidin.

 2. Proje adını tıklatın.

 3. Proje adını soldaki Hızlı Başlat'ı tıklatın.

 4. Tüm iş akışı aşamalarını bölümünü genişletin.

 5. Ek iş akışı veri bağlantısını tıklatın.

 6. "İ" tıklatın İç durumuyanındaki simgeyi.

 7. Özgeçmiş bu iş akışı bağlantısını tıklatın.

Proje iş akışı yeniden başlatma

Proje iş akışı yeniden başlatmayı geri iş akışını başlat hissetmenizi sağlar. Kullanıcılar, iş akışı geri kendi geçerli aşamaya gerekecektir. Proje iş akışını başlatmadan önce geçerli adımları yeniden denemek için ilk deneyin için iş akışı sürdürme isteyebilirsiniz. Özgeçmiş SharePoint iş akışı adımları, iş akışı devam etmek öğrenin.

Proje iş akışı yeniden başlatmak için

 1. Project Web App'ten Projeler Hızlı Başlat'ı tıklatarak Proje Merkezi'ne gidin.

 2. Proje adını tıklatın.

 3. Proje sekmesinde, Seçenekler, daha sonra Yeniden iş akışıtıklatın.

  Not: Proje iade-iş akışını yeniden başlatılması önce gerekir. Bir projedeki denetleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Projeler ve başka bir kullanıcı tarafından kullanıma kaynakları el ile iadebakın.

 4. Tamam ' ı tıklatın

Proje iş akışları projeler kümesi için yeniden başlatmak için

 1. Project Web App'ten çark simgesine ve sonra PWA ayarları' ı tıklatın.

 2. Değiştirme veya iş akışları yenidentıklatın.

 3. Kurumsal Proje türü projeler için listeden seçin.

 4. Yeniden kendi iş akışları etmelisiniz projeler kümesini seçin.

  Not: Proje iade edilmiş listede gösterilmesini sağlamak onları olması gerekir. Bir projedeki denetleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Projeler ve başka bir kullanıcı tarafından kullanıma kaynakları el ile iadebakın.

 5. Geçerli iş akışını yeniden başlatmak için seçili projeler seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

İsteğe bağlı olarak proje iş akışları programlı olarak yeniden başlatılabilir. ProjectWorkflowInstance proje iş akışları yeniden başlatmak için iki yöntem vardır:

 • RestartWorkflow()

  GÖNDERİ https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects('PROJECT_GUID')/ProjectWorkflowInstance/RestartWorkflow()

 • RestartWorkflowSkipToStage(stageId)

  GÖNDERİ https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances('WORKFLOW_INSTANCE_GUID')/RestartWorkflowSkipToStage('STAGE_GUID')

Not: Proje iş akışları toplu olarak yeniden başlatmayı azaltmayı oluşmasına neden olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen SharePoint 2013 iş akışı azaltmayı ve SharePoint Online ve Project Online performansınıbakın.

Nasıl SharePoint iş akışı için ayrıntılı bir hata iletisi alıyorum

Proje Merkezi'nde verilen hata iletisi sorunu gidermek yeterli ayrıntılarını sağlamıyorsa, ayrıntılı SharePoint iş akışı hata iletisini gözden geçirmek istediğiniz.

SharePoint iş akışı için ayrıntılı hata iletisi almak için

 1. Project Web App'ten Projeler Hızlı Başlat'ı tıklatarak Proje Merkezi'ne gidin.

 2. Proje adını tıklatın.

 3. Proje adını soldaki Hızlı Başlat'ı tıklatın.

 4. Tüm iş akışı aşamalarını bölümünü genişletin.

 5. Ek iş akışı veri bağlantısını tıklatın.

 6. "İ"'i tıklatın ayrıntılı hata iletisini görmek için İç durumu yanındaki simgeyi.

Bir özel alan GUID değerinden bir özel alan ulaşma

 1. Project Web App'ten çark simgesine ve sonra PWA Ayarları ' ı tıklatın.

 2. Kurumsal özel alanlar ve arama tabloları'ıtıklatın.

 3. Özel bir alanını tıklatın.

 4. Sayfanın en altına gidin.

 5. Özel alanı GUID gözden geçirmek için Sistem kimlik verileri bölümünü genişletin.

PWA sıra işlerini gözden geçirin etme

Bazı durumlarda hata başarısız PWA sıra iş bir sonucu olacaktır. PWA ayrıntılı hata iletileri için başarısız sıra işlerini sağlar.

PWA sıra işlerini gözden geçirmek için

 1. Project Web App'ten çark simgesine ve sonra PWA Ayarları ' ı tıklatın.

 2. Sıra işlerini yönet' i tıklatın.

 3. İş akışı hata ile ilgili başarısız sıra iş bulun ve daha fazla ayrıntı için hata'ı tıklatın.

Not: İş akışı hata eski ise İş geçmişini sonra bir haftaya listede gösterilmesini sağlamak için değiştirmeniz gerekecektir.

Ek Adımlar

Etkin bir project için şu ana kadar geçmişteki olduğu iş akışı son çalıştırma tarih

Proje başka bir oturumda kullanıma alınmış olabilir ve iş akışı Proje iade kadar ilerleme olarak değiştirilemez durumdadır. Yönetici ilerleme iş akışına izin vermek için Proje iade etme zorla isteyebilirsiniz. Bir projedeki denetleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Projeler ve başka bir kullanıcı tarafından kullanıma kaynakları el ile iadebakın.

Not: İş akışı son çalıştırma tarihi proje hizmet OData ve proje hizmet REST API gönderilen son tarihe verilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×