Project görünümlerine genel bakış

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Görünümler Microsoft Office Project'e girdiğiniz bilgi alt kümelerini belirli bir biçimde görüntüler. Bu bilgi alt kümesi Project'te depolanır ve kendisini çağıran herhangi bir görünümde görüntülenebilir. Örneğin, Gantt Grafik görünümünde grafik bölümüne girdiğiniz görev süre Görev Sayfası görünümünde de görüntülenir.

Bu makalede

Project görünümlerinin türlerini, biçimlerini ve bileşenlerini kavrama

Hangi görünümü kullanmalıyım?

Görünümde bilgiler nasıl işlenir?

Görünümde neler biçimlendirilebilir?

Project görünümlerinin türlerini, biçimlerini ve bileşenlerini kavrama

Project; tablo, filtre, grup ve ayrıntı gibi farklı biçimlerden yararlanarak proje bilgilerini sunan farklı görünüm türleri sağlar. Önemli olan nokta, söz konusu özellikler arasındaki farkların anlaşılmasıdır.

Türler

Project görünümleri üç tür kullanır: görev görünümleri, kaynak görünümleri ve atama görünümleri.

Biçimler

Project görünümleri farklı birkaç görüntüleme biçiminden yararlanır. Görünüm biçimleri şunlardır: Gantt Grafiği, Ağ Diyagramı, grafik, sayfa, kullanım ve form.

Gantt Grafik görünümleri, Ağ Diyagram görünümleri ve grafik görünümleri bilgileri grafik olarak sunarlar.

Görüntü

Düğme resmi Gantt Grafiği Görünümler, tablo ve bir çubuk grafik oluşur.

Düğme resmi Ağ Diyagram görünümleri yalnızca grafikten oluşur.

Gantt Grafik görünümleri size ait görevlerin bir listesini, görünümün en sağında bulunan bir zaman ölçeğine yayılmış çubuklar üzerindeki görevlerin grafik sunumlarıyla birlikte görünümün en solunda görüntüler. Söz konusu biçim, başlangıç zamanlamanızı planlarken ve ilerleyen projede bu zamanlamayı gözden geçirirken oldukça yarar sağlar.

Ağ Diyagram görünümleri görevlerinizi akış grafiği biçiminde görüntüler. Bu biçim, zamanlamanızı ayrıntılandırmada yarar sağlayabilir.

Grafik görünümleri proje zamanlamanıza ve ilerleme durumunuza dair bir örnek sunar.

Sayfa görünümleri satır ve sütunlarda, bir elektronik tabloya benzer bilgileri sunar. Satırları görevleri veya kaynakları hakkında bilgi içermektedir. Project'te sütunlar alanları ve siz görevleri veya kaynakları hakkında belirli bilgileri girmek için bunları kullanmak için tipik olarak adlandırılmaktadır.

Tek aralığı varsayılan değer olarak ayarlamak için tanıtım resmi

Düğme resmi Bir sayfa görünümü elektronik tabloya veya bilgilerin girildiği bir tabloya benzer.

Kullanım görünümleri görev veya kaynak bilgilerini satırlar ve sütunlar halinde görünümün en solunda listelerken, zaman aşamalı verileri görünümün en sağında, satır ve sütunların diğer tarafında gösterir.

Form görünümleri, bir kerede bir görev veya kaynakla ilgili ayrıntılı bilgileri yapısal biçiminde sunar.

Simge resmi

Düğme resmi Form görünümü belirli görev ve kaynaklarla ilgili bilgi girmeyi kolaylaştırır.

Bileşenler

Her görünüm tablo, filtre, grup ve ayrıntı gibi ayrı bileşenlerden oluşur. Bir görünümde belirli bir göreve, kaynağa veya atamaya odaklanmak için farklı bir tablo görüntüleyebilir ve filtre veya grubu değiştirebilirsiniz. Bazı görünümlerde görüntülenen veri türlerini de değiştirebilirsiniz.

 • Tablo; bir görünümün sayfa kısmında satır ve sütun halinde görüntülenen alanlar kümesidir. Varsayılan olarak görüntülenen tablo, görünüme göre değişir.

 • Filtre, belirli görev, kaynak veya atamaları görüntülemek için kullanılan ölçüt grubudur. Görünüme uygulanan varsayılan filtre, Tüm Görevler filtresi (görev görünümleri için) veya Tüm Kaynaklar filtresidir (kaynak görünümleri için).

 • Grup, proje bilgilerinin belirli bir kategorisini görüntüler. Gruplama yaparak, toplu görev, kaynak veya atama bilgilerini çeşitli şekillerde kategoriler halinde düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak herhangi bir grup uygulanmaz.

 • Ayrıntılar, form görünümünde olduğu gibi sütunlar halinde veya kullanım görünümünde olduğu gibi bilgileri süreye göre gösteren tablolar halinde görüntülenir ve birbiriyle yakından ilgili alanları içerir.

Tablo, filtre, grup veya görünüm ayrıntılarının değiştirilmesiyle, Project'te depolanan bilgiler silinmez veya bunlara ekleme yapılmaz, yalnızca bilgilerin bir bölümü farklı şekillerde sunulur. Bilgileri genellikle belirli bir şekilde görmeyi tercih ediyorsanız, görünümü tablo, filtre, grup ve ayrıntılar için farklı varsayılan ayarlarla özelleştirip kaydedebilirsiniz. Bu özel görünümleri Göster menüsüne ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Hangi görünümü kullanmalıyım?

Görünümleri Project'te kullanırken, hangi bilgilerin (görev, kaynak veya atama veri) konusuna bakın ve sonra hangi biçimi karar vermek istediğiniz kullanmak istediğinize karar verin. Bu hangi görünümü gereksinimlerinize en uygun tanımlamanıza yardımcı olur. Örneğin, bir elektronik tabloda projeniz için kaynak veri girmek isterseniz, kaynak sayfası görünümünde veya Kaynak Kullanımı görünümünde seçin. Çubuk grafik, zaman çizelgesi boyunca kullanarak görev bilgilerini görüntülemek için Gantt Grafiği görünümü seçin. Bir grafikte kaynak kullanım verilerini gözden geçirmek için Kaynak Grafiği görünümü seçin.

İpucu: Görünümlerin bir listesini bölme içinde Project penceresinin yanında görmek için Göster menüsünde Görünüm Çubuğu'nu tıklatın. Görünüm çubuğunda Göster menüsünde listelenen görünümlerin simgeleri görüntülenir.

Tek bir görünüm yeterli bilgi sunmuyorsa, bileşik görünümü yararlı bulabilirsiniz. Bileşik görünümler aynı anda iki görünüm görüntülerler. Bileşik görünümün üst bölmesinde bir görev veya kaynak seçtiğinizde, alttaki bölmede seçilen görev veya kaynakla ilgili ayrıntılı bilgiler gösterilir. Örneğin, üst bölmede herhangi bir görev görünümünü, alt bölmede ise Kaynak Kullanımı görünümünü görüntülediğinizde, alt bölmede üst bölmede seçilen görevlere atanan kaynaklar ve bu kaynaklara ait bilgiler gösterilir. Gösterilen kaynak bilgileri yalnızca üst bölmede seçilen görevlere değil, her kaynağa atanan tüm görevlere aittir.

İpucu: Birden çok görünümü bileşik görünüm olarak görüntülemek için Pencere menüsünde Böl'ü tıklatın. Tek görünüme geri dönmek için Pencere menüsünde Bölmeyi Kaldır'ı tıklatın.

Görev, kaynak ve atama verileri için kullanılan görünümler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bölümlerden yararlanın.

Görev bilgisi görüntülemek ve girmek istiyorum

Kaynak bilgisi görüntülemek ve girmek istiyorum

Atama verileri görüntülemek ve girmek istiyorum

Görev bilgisi görüntülemek ve girmek istiyorum

Görev verileri Gantt Grafiği, Ağ Diyagramı, grafik, sayfa, kullanım ve form biçimleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde görüntülenebilir.

Aşağıdaki tabloda görev verilerini Gantt Grafik biçiminde görüntüleyen görünümler açıklanmaktadır.

Görünüm

Açıklama

Çubuk Toplaması

Tüm alt görevler için etiketli özet görevlerini görüntüler. Tüm görevlerin Gantt çubuklarında özet olarak etiketlendiğini görmek için Rollup_Formatting makrosuyla birlikte Çubuk Toplaması'nı kullanır.

Ayrıntılı Gantt Grafiği

Görevleri ve ilişkili bilgileri bir sayfa içinde görüntüler ve zaman içinde görevlerle ilgili bolluk ve kaymayı bir zaman ölçeği üzerindeki çubuk grafikte inceler. Bir görevin diğerlerini etkilemeden ne kadar sürede kayabileceğini denetlemek için Ayrıntılı Gantt Grafiği kullanın.

Gantt Grafiği

Görevleri ve ilişkili bilgileri bir sayfa içinde görüntüler ve zaman içinde görevleri ve süreleri bir zaman ölçeği üzerindeki çubuk grafikte inceler. Bir görev listesini girmek ve zamanlamak için Gantt Grafiği'nden yararlanın. Bu, Project'i ilk başlattığınızda varsayılan olarak görüntülenen görünümdür.

Seviyelendirme Gantt görünümü

Görevleri, görev gecikmelerini ve bir sayfadaki bollukları ve Project seviyelendirme özelliğinin önceki ve sonraki etkilerini görüntüler. Seviyelendirmenin neden olduğu görev gecikmelerinin miktarını denetlemek için Seviyelendirme Gantt görünümünü kullanın.

Kilometre Taşı Tarihi Toplaması

Tüm alt görevler için etiketli özet görevlerini görüntüler. Tüm görevlerin özet Gantt çubuklarında kilometre taşı işaretleriyle ve tarihlerle etiketlendiklerini görmek için Kilometre Taşı Tarih Toplaması görünümünü kullanın.

Kilometre Taşı Toplama görünümü

Tüm alt görevler için etiketli özet görevlerini görüntüler. Tüm görevlerin özet Gantt çubuklarında kilometre taşı işaretleriyle etiketlendiklerini görmek için Kilometre Taşı Toplama görünümünü kullanın.

Çok Temelli Gantt Grafiği

Görünümün grafik ve alt görev kısmında bulunan özet görevlerinin ilk üç temeli için farklı renkte Gantt çubuklarını görüntüler (Temel, Temel1 ve Temel2). Projeniz için kaydettiğiniz ilk üç temeli incelemek ve bunları karşılaştırmak için Çok Temelli Gantt Grafiği görünümünü kullanın.

PÇ_Beklenen Gantt

PERT çözümlemesinde hesaplanan süreleri temel alarak zamanlamanıza ait beklenen senaryoyu görüntüler.

PÇ_İyimser Gantt

PERT çözümlemesinde hesaplanan süreleri temel alarak zamanlamanıza ait en iyi durum senaryosunu görüntüler.

PÇ_Kötümser Gantt

PERT çözümlemesinde hesaplanan süreleri temel alarak zamanlamanıza ait en kötü durum senaryosunu görüntüler.

İzleme Gantt Öğesi

Bir sayfadaki görev ve görev bilgileriyle her bir görev için temel ve zamanlamalı Gantt çubuklarını gösteren grafiği görüntüler Temel zamanlamayla fiili zamanlamayı karşılaştırmak için İzleme Gantt Öğesi görünümünü kullanın.

Gantt Grafik görünümlerine ek olarak, Project görev verilerinin girilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla farklı birkaç görünüm daha sunmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu görünümler açıklanmaktadır.

Biçim

Görünüm

Açıklama

Ağ Diyagramı

Açıklayıcı Ağ Diyagramı

Tüm görevleri ve görev bağımlılıklarını görüntüler. Zamanlamanızı grafik akışı biçiminde oluşturmak ve ayrıntılandırmak için Açıklayıcı Ağ Diyagramı görünümünü kullanın. Bu görünüm normal Ağ Diyagramı görünümüne benzemekle birlikte düğümler daha büyüktür ve daha fazla ayrıntı sunar.

Ağ Diyagramı

Ağ Diyagramı

Tüm görev ve görev bağımlılıklarını girer, düzenler ve inceler. Bir grafik akışı biçiminde zamanlama oluşturmak ve bu zamanlamayı ayrıntılandırmak için Ağ Diyagramı görünümünü kullanın

Ağ Diyagramı

İlişki Diyagramı

Seçilen tek bir göreve ait öncülleri ve ardılları görüntüler. Büyük bir projede veya daha karmaşık bir görev bağlantısına sahip herhangi bir projede belirli bir göreve ait görev bağımlılıklarına odaklanmak için bu görünümden yararlanın.

Grafik

Takvim

Aylık bir takvim biçiminde, belirli bir hafta veya hafta aralığı için görevleri ve görev sürelerini görüntüler.

Sayfa

PÇ_PERT Girişi Sayfası

Farklı görev tahminleri arasındaki uyumsuzlukları hesaba katmanıza veya uyumlu hale getirmenize yardımcı olan PERT çözümlemesinden yararlanarak olası en muhtemel sürenin hesaplanmasında bir görev süresine ilişkin zamanlamanıza ait en iyi, beklenen ve en kötü durum senaryolarını girer.

Sayfa

Görev Sayfası

Görev bilgilerini bir elektronik tablo biçiminde girer, düzenler ve inceler.

Form

Görev Ayrıntıları Formu

Tek seferde bir görev olmak üzere, seçili bir görevle ilgili ayrıntılı izleme ve zamanlama bilgilerini girer, bu bilgileri düzenler ve inceler. Atanan kaynaklar, öncüller ve ardıllar hakkındaki bilgiler kılavuz alanında gösterilir.

Form

Görev Formu

Tek seferde bir görev olmak üzere, seçili bir görevle ilgili bilgileri girer, bu bilgileri düzenler ve inceler. Atanan kaynaklar, öncüller ve ardıllar hakkındaki bilgiler kılavuz alanında gösterilir.

Form

Görev Adı Formu

Kaynaklara, öncüllere ve ardıllara atanan seçili görevi girer, bu görevi düzenler ve inceler. Görev Adı Formu görünümü Görev Formu görünümünün sadeleştirilmiş bir sürümüdür.

Sayfanın Başı

Kaynak bilgisi görüntülemek ve girmek istiyorum

Project, kaynak verileri için grafik, sayfa ve form biçimlerinde olmak üzere birkaç görünüm sunar. Aşağıdaki tabloda bu görünümler açıklanmaktadır.

Biçim

Görünüm

Açıklama

Grafik

Kaynak Grafiği

Tek bir kaynak veya kaynak grubu için zaman içinde, bir seferdeki kaynak yüklemesini, maliyeti veya işi görüntüler. Bilgiler sütun grafik biçiminde görüntülenir. Diğer görünümlerle birlikte kullanıldığında, Kaynak Grafiği görünümü fazla kaynak yüklemelerinin bulunmasında oldukça yararlı olabilir.

Sayfa

Kaynak Sayfası

Kaynak bilgilerini bir elektronik tablo biçiminde girer, bu bilgileri düzenler ve inceler.

Form

Kaynak Formu

Tek seferde bir kaynak olmak üzere, seçili bir kaynakla ilgili tüm kaynakları, görevleri ve zamanlama bilgilerini girer, bu bilgileri düzenler ve inceler. Atanan kaynaklara ait zamanlama, maliyet veya iş bilgileri kılavuz alanında gösterilir. En fazla yararı birleşik bir görünümün parçası olarak kullanıldığında sağlar.

Form

Kaynak Adı Formu

Tek seferde bir kaynak olmak üzere, seçili bir kaynakla ilgili zamanlama bilgilerini girer, bu bilgileri düzenler ve inceler. Atanan kaynaklara ait zamanlama, maliyet veya iş bilgileri kılavuz alanında gösterilir. Kaynak Adı Form görünümü Kaynak Formu görünümün sadeleştirilmiş bir sürümüdür.

Sayfanın Başı

Atama bilgisi görüntülemek ve girmek istiyorum

Atama verileri kullanım biçimini kullanan görünümlere girilir. Aşağıdaki tabloda bu görünümler açıklanmaktadır.

Görünüm

Açıklama

Görev Kullanımı

Atamaları görevlere göre girer, düzenler ve inceler. Görev Kullanımı görünümün sayfa kısmında, her bir görev altında girintilenen atanan kaynakla birilikte listelenir. Görünümün zaman çizelgesi kısmında, görev ve atamayla ilgili iş veya maliyet gibi bilgiler zaman ölçeğine göre (örneğin, güne göre veya haftaya göre) listelenir.

Kaynak Kullanımı

Atamaları kaynaklara göre girer, düzenler ve inceler. Kaynak Kullanımı görünümünün sayfa kısmında, her bir kaynak altında girintilenen ilişkili tüm görev atamalarıyla birlikte görüntülenir. Görünümün zaman çizelgesi kısmında, kaynak veya atamayla ilgili iş veya maliyet gibi bilgiler zaman ölçeğine göre (örneğin, haftaya göre veya aya göre) listelenir.

Sayfanın Başı

Görünümde bilgiler nasıl işlenir?

Görünümler, Project'in sizin yerinize hesaplayıp girdiği bilgileri hesaplanan alanlarda görüntüler. Örneğin, Project görevlerin başlangıç tarihlerini otomatik olarak Başlangıç alanında görüntüler. Ayrıca Project, hesapladığı bilgileri siz ilgili proje bilgilerini değiştirdikçe güncelleştirir. Bazı durumlarda, hesaplanan bilgiler üzerinde düzenleme yapabilirsiniz.

Office Project 2007 uygulamasıyla, değişiklik vurgularını kullanarak proje verilerinizdeki değişikliklerin etkilerini izleyebilirsiniz. Proje verilerinize yapılan bir değişiklikten sonra değişiklik vurgusu özelliği etkinleştirildiğinde, söz konusu değişiklikten etkilenen verilerin bulunduğu hücreler farklı bir renkte gölgelenmiş olarak görüntülenir. Bu değişiklikler projeniz için istenmiyorsa, bunları kolayca geri alabilir ve önceki verileri geri yükleyebilirsiniz.

Belirli hücrelerin arka planını elle gölgelendirebilir veya belirli ölçütleri karşılayan hücrelerin arka planlarını otomatik olarak gölgelendirmek için Office Project 2007 uygulamasını yapılandırabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Görünümde neler biçimlendirilebilir?

Bir görünüm seçtikten sonra projenizle ilgili bilgileri dağıtmadan önce, bu görümü gereksinimlerinize daha uygun şekilde biçimlendirmek isteyebilirsiniz. Projenizi daha kolay okunur hale getirmek için kilometre taşlarını vurgulayabilir, görev çubuklarının renklerini şirket standartlarına göre değiştirebilir veya alan başlıklarını kuruluşunuzda kullanılan dile uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Görünümleri uyarlamak kolaydır ve hatta değişiklik yapılan görünümleri daha sonra kullanmak üzere kaydedebilirsiniz.

Görünüm

Biçim ipuçları

Takvim

 • Görev çubuklarının desen, şekil veya rengini değiştirme

 • Projenizin okunmasını ve incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla çubukları yeniden düzenleme veya bir kısmını gizleme

 • Önemli bilgileri vurgulamak için biçimlendirmeyi kullanma

Gantt Grafiği

 • Gantt çubuklarının görünümünü değiştirme

 • Gantt çubukları arasındaki bağlantıların görünüşünü değiştirme

 • Çalışma dışı zamanın görüntülenme biçimini değiştirme

 • Görünümü, belirli görevleri ve bağımlılıklarını kolayca tanımanıza veya kaynakların görevler üzerinde çalışmak üzere zamanlanmadıkları zaman dilimini görmenize yardımcı olacak şekilde biçimlendirme

Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı

 • Önemli bilgileri daha net ve etkili şekilde göstermek için ayrıntıların görünüşünü değiştirme

Herhangi bir sayfa görünümü

 • Alan üstbilgilerindeki başlıkları kuruluşunuzun diline uygun şekilde değiştirme

 • Alan genişliklerini, uzun görev adlarını görüntüleyecek şekilde değiştirme

 • Metinler için farklı yazı tipi, boyutu ve efekt kullanma

Office Project 2007 uygulamasında Takvim görünümü için yeni biçimlendirme seçenekleri bulunmaktadır. Bir aylık görünüme ilaveten, artık bir haftalık dönem içerisindeki veya özel bir tarih aralığındaki görevleri de görüntüleyebilirsiniz. Takvim görünümü, görüntülenen tarih aralığını kapsayan üç ayı görüntülemek için aylık bölme de içermektedir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×