Project 2013 için klavye kısayolları

Bu Yardım konusunda anlatılan klavye kısayolları ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

Bu makalede

Klavye kısayollarını bulma ve kullanma

Seçimleri genişletmek için klavyeyi kullanma

Bu makalede arama

Bu makaleyi yazdırma

Microsoft Office temel bilgileri

Microsoft Project hızlı başvuru

Klavye kısayollarını bulma ve kullanma

Aynı anda iki veya daha fazla tuşa bastığınız klavye kısayolları için, Microsoft Project 2013 Yardımı'nda basılacak tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılır. Bir tuşun hemen ardından başka bir tuşa basılan klavye kısayolları için basılacak tuşlar virgülle (,) ayrılır.

Bölümü genişletmek için klavyeyi kullanma

 • Makaledeki tüm bölümleri genişletmek için, Tümünü göster seçilene kadar Sekme tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Tüm bölümleri daraltmak için yeniden Enter tuşuna basın.

 • Makalenin yalnızca bir bölümünü genişletmek için, söz konusu bölümün başlığı ve simgesi seçilene kadar Sekme tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Bölümü daraltmak için yeniden Enter tuşuna basın.

Bu makaleyi arama

Önemli: Aramaya başlamadan önce, Tümünü Göster seçilene kadar Sekme tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın.

 1. Ctrl+F tuşlarına basın.

  İmleç, yazmanıza hazır durumdayken Ara iletişim kutusu açılır.

 2. Kutuya arama metnini yazın.

 3. Enter tuşuna basın.

Bu makaleyi yazdırma

Bu konuyu yazdırmak isterseniz, Tümünü Göster seçilene kadar Sekme tuşuna basın, Enter tuşuna basın ve sonra CTRL+P tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Microsoft Office temel bilgileri

Şeride klavyeyle erişim

 1. Alt tuşuna basın.

  Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir.

 2. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Anahtar İpucunda gösterilen harfe bakın.

 3. Bastığınız harfe bağlı olarak, ek Anahtar İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Giriş sekmesi etkinse ve G tuşuna basarsanız, Görünüm sekmesi ve söz konusu sekmedeki grupların Anahtar İpuçları görüntülenir.

 4. Kullanmak istediğiniz komut veya denetime ait harfe gelene kadar harflere basmayı sürdürün. Bazı durumlarda, öncelikle komutun bulunduğu grubun harfine basmanız gerekir.

  Not: Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için Alt tuşuna basın.

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Sonraki pencereye geçme.

Alt+Sekme

Önceki pencereye geçme.

Alt+Shift+Sekme

Etkin Pencereyi kapatma.

Ctrl+W veya Ctrl+F4

Ekran boyutuna getirdikten etkin pencerenin boyutunu geri yükler.

Ctrl+F5

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçer (saat yönünde). F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir.

F6

Program penceresindeki bir bölmeden diğerine geçme (saat yönünün tersine).

Shift+F6

Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçme.

Ctrl+F6

Önceki pencereye geçme.

Ctrl+Shift+F6

Seçili pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme.

Ctrl+F10

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

Print Screen

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

Alt+Print Screen

Metnin veya hücrelerin içinde hareket etme

Yapılacak işlem

Buna basın

Bir karakter sola gitme.

Sol

Bir karakter sağa gitme.

Sağ

Bir satır yukarı gitme.

Yukarı

Bir satır aşağı gitme.

Aşağı

Bir sözcük sola ilerleme.

Ctrl+Sol

Bir sözcük sağa ilerleme.

Ctrl+Sağ

Satırın sonuna gitme.

End

Satır başına ilerleme.

Home

Bir paragraf yukarı gitme.

Ctrl+Yukarı

Bir paragraf aşağı gitme.

Ctrl+Aşağı

Metin kutusunun sonuna gitme.

Ctrl+End

Metin kutusunun başına ilerleme.

Ctrl+Home

Tablolarda hareket etme ve çalışma

Yapılacak işlem

Buna basın

Bir sonraki hücreye gitme.

Sekme

Bir önceki hücreye gitme.

Shift+Sekme

Bir sonraki satıra gitme.

Aşağı

Bir önceki satıra gitme.

Yukarı

Hücreye sekme ekleme.

Ctrl+Sekme

Yeni paragraf başlatma.

Enter

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son sıranın sonundaki sekme

Eylemlere erişme ve eylemleri kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Bir eylemin menüsünü veya iletisini görüntüleme. Birden fazla eylem varsa, sonraki eyleme geçme ve onun menüsünü veya iletisini görüntüleme.

Alt+Shift+F10

Eylem menüsünde bir sonraki öğeyi seçme.

Aşağı

Eylem menüsünde bir önceki öğeyi seçme.

Yukarı

Eylem menüsünde seçili öğe eylemini gerçekleştirme.

Enter

Eylem menüsünü veya iletiyi kapatma.

Esc

İpuçları

 • Eylem göründüğünde ses ile uyarılmayı isteyebilirsiniz. Sesli işaretleri duymanız için ses kartınızın olması gerekir. Bilgisayarınıza da Microsoft Office Sounds yüklenmiş olmalıdır.

 • Microsoft Office Sesleri'ni Office.com adresinden indirebilirsiniz.

İletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

Sekme

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

Shift+Sekme

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme.

Ctrl+Sekme

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme.

Ctrl+Shift+Sekme

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşma.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme.

Insert

Kapalıysa listeyi açma ve listede o seçeneğe gitme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Seçeneği belirleme; onay kutusunu işaretleme veya temizleme.

Alt+ bir seçenekte altı çizili olan harf

Seçili aşağı açılır listeyi açma.

Alt+Aşağı

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

Esc

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

Enter

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, kullanıcı adınız veya klasör yolu gibi bir girdiyi yazdığınız veya yapıştırdığınız boş bir kutudur.

Yapılacak işlem

Buna basın

Girişin başına gitme.

Home

Girişin sonuna gitme.

Bitir

Sırasıyla bir karakter sola veya sağa gitme.

Sol veya Sağ

Bir sözcük sola gitme.

Ctrl+Sol

Bir sözcük sağa ilerleme.

Ctrl+Sağ

Bir karakter soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

Shift+Sol

Bir karakter sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

Shift+Sağ

Bir sözcük soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

Ctrl+Shift+Sol

Bir sözcük sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

Ctrl+Shift+Sağ

Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme.

Shift+Home

Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme.

Shift+End

Temel dosya yönetimi

Yapılacak işlem

Buna basın

Proje dosyasını açma ( iletişim kutusunu görüntüleme).

Ctrl+F12

Proje dosyasını açma (Backstage görünümünde sekmesini görüntüleme).

Ctrl+O

Proje dosyasını kaydetme.

Ctrl+S

Yeni proje oluşturma.

Ctrl+N

Dosyayı yazdırma (Backstage görünümünde Yazdır sekmesini görüntüleme).

Ctrl+P

ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

iletişim kutusunu görüntüleme.

Ctrl+F12

Backstage görünümünde sekmesini görüntüleme.

Ctrl+O

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüleme.

F12

Seçili klasörü veya dosyayı açma.

Enter

Açık klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açma.

Geri Al Tuşu

Seçili klasörü veya dosyayı silme.

Delete

Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için bir kısayol menüsü görüntüleme.

Shift+F10

Seçeneklerde ileri gitme

Sekme

Seçeneklerde geri gitme

Shift+Sekme

Konum listesini açma

F4 veya Alt+1

Sayfanın Başı

Microsoft Project hızlı başvuru

Ağ Diyagramı Kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Farklı bir Ağ Diyagramı kutusuna gitme.

Ok tuşları

Seçime Ağ Diyagramı kutuları ekleme.

Shift+Ok tuşları

Ağ Diyagramı kutusunu taşıma.

Not: Öncelikle elle konumlandırmayı ayarlamanız gerekir. Gitmek istediğiniz kutuyu seçin. Biçim'i ve ardından Düzen'i tıklatın. Kutuları el ile konumlandırmaya izin ver'i tıklatın.

Ctrl+Ok tuşları

Görünüm veya projede en üstteki Ağ Diyagramı kutusuna gitme.

Ctrl+Home veya Shift+Ctrl+Home

Projede en alttaki Ağ Diyagramı kutusuna gitme.

Ctrl+End veya Shift+Ctrl+End

Projede en soldaki Ağ Diyagramı kutusuna gitme.

Home veya Shift+Home

Projede en sağdaki Ağ Diyagramı kutusuna gitme.

End veya Shift+End

Bir pencere boyu yukarı gitme.

Page Up veya Shift+Page Up

Bir pencere boyu aşağı gitme.

Page Down veya Shift+Page Down

Bir pencere genişliği sola gitme.

Ctrl+Page Up veya Shift+Ctrl+Page Up

Bir pencere genişliği sağa gitme.

Ctrl+Page Down veya Shift+Ctrl+Page Down

Ağ Diyagramı kutusunda sonraki alanı seçme.

Enter veya Sekme

Ağ Diyagramı kutusunda önceki alanı seçme.

Shift+Enter

OfficeArt nesnelerini kullanma.

OfficeArt şekillerini taşıma.

Yapılacak işlem

Buna basın

Şekli yukarı, aşağı, sağa veya sola sürükleme.

Ok tuşları

Şeklin genişliğini %10 azaltma.

Shift+Sağ

Şeklin genişliğini %10 azaltma.

Shift+Sol

Şeklin yüksekliğini %10 artırma.

Shift+Yukarı

Şeklin yüksekliğini %10 azaltma.

Shift+Aşağı

Şeklin genişliğini %1 artırma.

Ctrl+Shift+Sağ

Şeklin genişliğini %1 azaltma.

Ctrl+Shift+Sol

Şeklin yüksekliğini %1 artırma.

Ctrl+Shift+Yukarı

Şeklin yüksekliğini %1 azaltma.

Ctrl+Shift+Aşağı

Şekli 15 derece sağa döndürme.

Alt+Sağ

Şekli 15 derece sola döndürme.

Alt+Sol

.

OfficeArt nesnelerini ve metinlerini seçme ve kopyalama

Yapılacak işlem

Buna basın

Bir nesne (nesnenin içinde metin seçili olarak) seçme.

Esc

Bir nesne (seçili nesne olarak) seçme.

İstediğiniz nesne seçilene kadar Sekme veya Shift+Sekme

Bir nesne (seçili nesne olarak) içindeki metni seçme.

Enter

Birden fazla şekil seçme

Şekillere tıklarken Ctrl tuşunu basılı tutun

Metin içeren birden fazla şekil seçme

Şekillere tıklarken Shift tuşunu basılı tutun

Seçilen nesneyi kesme.

Ctrl+X

Seçili nesneyi kopyalama.

Ctrl+C

Kesilen veya kopyalanan nesneyi yapıştırma.

Ctrl+V

Özel yapıştırma.

Ctrl+Alt+V

Yalnızca biçimi kopyalama.

Ctrl+Shift+C

Yalnızca biçimlendirmeyi yapıştırma.

Ctrl+Shift+V

Özel yapıştırma.

Ctrl+Alt+V

Şekilleri, resimleri veya WordArt'ı gruplandırma.

Gruplandırmak istediğiniz öğeleri seçtikten sonra Ctrl+Alt+G

Şekillerin, resimlerin veya WordArt'ın gruplarını çözme.

Çözmek istediğiniz grubu seçtikten sonra Ctrl+Shift+G

Son eylemi geri alın.

Ctrl+Z

Son eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Sıradaki nesneyi çoklu seçime ekleme.

Ctrl+Tıklama

Sıradaki nesneyi çoklu seçime ekler; çoklu seçime metin kutusu eklemek için metin kutusunu tıklatmaya izin verir.

Shift+Tıklama

OfficeArt metnini ve metin kutularını düzenleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Bölümü daraltma.

Esc

Tüm metni seçme.

Ctrl+A

Soldan bir sözcük silme.

Ctrl+Geri Al Tuşu

Sağdan bir sözcük silme.

Ctrl+Delete

Geri alma.

Ctrl+Z

Yineleme.

Ctrl+Y

Bir sözcük sola gitme.

Ctrl+Sol

Bir sözcük sağa ilerleme.

Ctrl+Sağ

Satırın başına gitme.

Home

Satırın sonuna gitme.

End

Bir paragraf yukarı gitme.

Ctrl+Yukarı

Bir paragraf aşağı gitme.

Ctrl+Aşağı

Nesne metninin başına gitme.

Ctrl+Home

Nesne metninin sonuna gitme

Ctrl+End

Görünümlerde ve pencerelerde gezinme

Yapılacak işlem

Buna basın

Bir alanda metin düzenlemek için giriş çubuğunu etkinleştirme.

F2

Menü çubuğunu etkinleştirme.

F10 veya Alt

Proje denetim menüsünü etkinleştirme.

Alt+Kısa Çizgi veya Alt+Ara çubuğu

Bölme çubuğunu etkinleştirme.

Shift+F6

Program penceresini kapatma.

Alt+F4

Tüm filtre uygulanmış görevleri veya tüm filtre uygulanmış kaynakları görüntüleme.

F3

Alan Ayarları iletişim kutusunu görüntüleme.

Alt+F3

Yeni pencere açma.

Shift+F11

Seçimi tek bir alana küçültme.

Shift+Geri Al Tuşu

Sıralama düzenini kimlik düzenine göre sıralanacak şekilde sıfırlama ve gruplandırmayı kaldırma.

Shift+F3

Çizim nesnesi seçme.

F6

Görev bilgilerini görüntüleme.

Shift+F2

Kaynak bilgilerini görüntüleme.

Shift+F2

Atama bilgilerini görüntüleme.

Shift+F2

Seçime Ekleme modunu açma veya kapatma.

Shift+F8

Otomatik Hesapla işlemini açma veya kapatma.

Ctrl+F9

Seçimi Genişletme modunu açma veya kapatma.

F8

Baskı Önizleme penceresinde farklı sayfaları görüntülemek için sola, sağa, yukarı veya aşağı gitme.

Alt+Ok tuşları

Proje ana hattını oluşturma

Yapılacak işlem

Buna basın

Alt görevleri gizleme.

Alt+Shift+Kısa Çizgi veya Alt+Shift+Eksi İşareti (sayısal tuş takımındaki eksi işareti)

Seçili görevin girintisini artırma.

Alt+Shift+Sağ

Alt görevleri gösterme.

Alt+Shift+ = ya da Alt+Shift+Artı İşareti (sayısal tuş takımındaki artı işareti)

Tüm görevleri gösterme.

Alt+Shift+* (sayısal tuş takımındaki yıldız işareti)

Seçili görevin girintisini azaltma.

Alt+Shift+Sol

İletişim kutusunda seçme ve düzenleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Formun altındaki alanlar arasında hareket etme.

Ok tuşları

Formun altındaki tablolara gitme.

Alt+1 (sol) veya Alt+2 (sağ)

Sonraki göreve veya kaynağa gitme.

Enter

Önceki göreve veya kaynağa gitme.

Shift+Enter

Sayfa görünümünde seçme ve düzenleme

Görünümde düzenleme yapma

Yapılacak işlem

Buna basın

Girdiyi iptal etme.

Esc

Seçili alanı temizleme veya sıfırlama.

Ctrl+Delete

Seçili verileri kopyalama.

Ctrl+C

Seçili verileri kesme.

Ctrl+X

Seçili verileri silme.

Delete

Seçili hücresi bulunan satırı silme.

Ctrl+Eksi İşareti (sayısal tuş takımı)

Aşağıya doğru doldurma.

Ctrl+D

Bul iletişim kutusunu görüntüleme.

CTRL+F veya Shift+F5

Bul iletişim kutusunda, arama sonuçlarının bir sonraki örneğinden devam etme.

Shift+F4

Git komutunu kullanma (Düzen menüsü).

F5

Görevleri bağlama.

Ctrl+F2

Kopyalanan veya kesilen verileri yapıştırma.

Ctrl+V

Seçimi bir alana küçültme.

Shift+Geri Al Tuşu

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Görev bağlantılarını kaldırma.

Ctrl+Shift+F2

Görevleri el ile zamanlamak üzere ayarlama

Ctrl+Shift+M

Görevleri otomatik zamanlamak üzere ayarlama

Ctrl+Shift+A

Görünümde hareket etme

Yapılacak işlem

Buna basın

Projenin başına gitme (zaman ölçeği).

Alt+Home

Projenin sonuna gitme (zaman ölçeği).

Alt+End

Zaman ölçeğini sola taşıma.

Alt+Sol

Zaman ölçeğini sağa taşıma.

Alt+Sağ

Satırdaki ilk alana gitme.

Home veya Ctrl+Sol

İlk satıra gitme.

Ctrl+Yukarı

İlk satırın ilk alanına gitme.

Ctrl+Home

Satırdaki son alana gitme.

End veya Ctrl+Sağ

Son satırın son alanına gitme.

Ctrl+End

Son satıra gitme.

Ctrl+Aşağı

Yan bölmede hareket etme

Yapılacak işlem

Buna basın

Odağı yan bölme ile sağ taraftaki görünüm arasında hareket ettirme.

Ctrl+Sekme veya Ctrl+Shift+Sekme

Odak yan bölmedeyse, yan bölmede farklı denetimler seçme.

Sekme

Odak yan bölmedeyse, onay kutularını ve seçenek düğmelerini seçme veya işaretini kaldırma.

Ara Çubuğu

Görünümde seçim yapma

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçimi bir sayfa aşağı genişletme.

Shift+Page Down

Seçimi bir sayfa yukarı genişletme.

Shift+Page Up

Seçimi bir satır aşağı doğru genişletme.

Shift+Aşağı

Seçimi bir satır yukarı doğru genişletme.

Shift+Yukarı

Seçimi satırdaki ilk alana kadar genişletme.

Shift+Home

Seçimi satırdaki son alana kadar genişletme.

Shift+End

Seçimi bilgilerin başlangıcına kadar genişletme.

Ctrl+Shift+Home

Seçimi bilgilerin sonuna kadar genişletme.

Ctrl+Shift+End

Seçimi ilk satıra kadar genişletme.

Ctrl+Shift+Yukarı

Seçimi son satıra kadar genişletme.

Ctrl+Shift+Aşağı

Seçimi ilk satırın ilk alanına kadar genişletme.

Ctrl+Shift+Home

Seçimi son satırın son alanına kadar genişletme.

Ctrl+Shift+End

Tüm satırları ve sütunları seçme.

Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Sütun seçme.

Ctrl+Ara Çubuğu

Satır seçme.

Shift+Ara Çubuğu

Seçimin içinde bir alan aşağı doğru hareket etme.

Enter

Seçimin içinde bir alan yukarı doğru hareket etme.

Shift+Enter

Seçimin içinde bir alan sağa doğru hareket etme.

Sekme

Seçimin içinde bir alan sola doğru hareket etme.

Shift+Sekme

Giriş çubuğunu seçme ve düzenleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Girdiyi kabul etme.

Enter

Girdiyi iptal etme.

Esc

Soldan bir karakter silme.

Geri Al Tuşu

Sağdan bir karakter silme.

Delete

Sağdan bir sözcük silme.

Ctrl+Delete

Seçimi metnin sonuna kadar genişletme.

Shift+End

Seçimi metnin başına kadar genişletme.

Shift+Home

Üzerine yazma modunu açma veya kapatma.

Ekle

Zaman ölçeği kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Zaman ölçeğini bir sayfa sola taşıma.

Alt+Page Up

Zaman ölçeğini bir sayfa sağa taşıma.

Alt+Page Down

Zaman ölçeğini projenin başına taşıma.

Alt+Home

Zaman ölçeğini projenin sonuna taşıma.

Alt+End

Zaman ölçeğini sola kaydırma.

Alt+Sol

Zaman ölçeğini sağa kaydırma.

Alt+Sağ

Daha küçük zaman birimleri görüntüleme.

Ctrl+ / (sayısal tuş takımındaki eğik çizgi)

Daha büyük zaman birimleri görüntüleme.

Ctrl+* (sayısal tuş takımındaki yıldız işareti)

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×