Proje Haritası: Proje yönetimine yönelik yol haritanız

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Proje Haritası Microsoft Office Project 2007 çoğunu yapma ve kabul edilen standartları ve Proje yönetiminde kullandığınız yöntem uygulamaları kullanarak proje hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.

Not: çevik proje yönetimi yöntemleri kullanıyorsanız bile, proje eşlemine dahil hedefler başarılı bir sonuç projenize yönetmenize yardımcı olacak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Proje yaşam döngüsü üç aşamasının Proje Haritası özetlenmektedir: plan oluşturma, izlemek ve proje yönetmek ve projeyi kapatın. Bu proje yönetimi yol haritası hedefleri Bu aşamalar keşfetmeye tarafından tanıyın.

İpucu: Kapsamlı proje yönetimi etkinliklerini görmek ve Office Project 2007içindeki her hedefi yerine getirmeye ayrıntılı yönergeler için hedef öğeler'i için aşağıdaki bağlantıları tıklatın.

Proje Yol Haritası resmi

Plan oluşturma

Proje tanımlama

Proje oluşturmadan önce projenin tam olarak nedir, kendi kapsamı nedir ve ne projeniz tarafından başarmayı umduğunuza karar vermelisiniz.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Proje başlatma

Proje uzun bir zaman aralığı veya çok sayıda kişi kapsayan projeler aşamasını planlama sırasında hedefler, varsayımları ve proje kısıtlamalarını tanımlamak önemlidir.

Proje planı başlatma

İlk planlaması yaptıktan sonra proje dosyanızı oluşturabilir, Taslak proje verilerinizi girin ve planlama belgelerinizi dosyaya ekleyebilirsiniz.

Proje teslim edilebilirleri tanımlama

Projenizin hedefleri kurduktan sonra fiili ürün veya bu hedefleri karşılayan hizmeti tanımlayın.

Proje faaliyetlerini planlama

Projenizi, projenizin başarılı, olduğundan emin olmak için nedir tanımladıktan sonra önemli etkinlikleri inceleyin. Bir Proje yöneticisiyseniz, yeterince, erken projeyi oluştururken çalışmanın kapsamını tümüyle dikkate almadığından birçok proje başarısız.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Aşamaları ve görevleri tanımlama

Projenizdeki çalışmayı belirledikten sonra kilometre taşları, aşamalar ve görevler halinde düzenleyebilir ve proje planına girin.

Proje düzenlemesini gösterme

Yerleşik veya özelleştirilmiş çalışma çözümleme yapısı (ÇÇY) kodlarını veya anahat kodları kullanarak, görevler anahat sonra projenizin yapısını gösterebilirsiniz.

Görev sürelerini tahmin etme

Project 2007 genellikle yalnızca görev sürelerini ve girdiğiniz görev bağımlılıkları temelinde sizin için gerçekçi bir zamanlama hesaplayabilirsiniz.

Proje görevlerini zamanlama

Görev sürelerini girdikten sonra bu görevleri nasıl birbiriyle ve belirli günlerle olur.

Projeler arasında ilişki oluşturma

Görevler farklı projeler arasında görev bağımlılıkları oluşturarak, değişiklikleri ve etkinlikleri bir projedeki başka projelere üzerindeki etkisini değerlendirebilirsiniz.

Planlama ve kaynaklar tedarik

Bu noktada proje planlama işleminin, görev listesini ve tahmini görev sürelerini ayarlama proje kapsamı tanımladınız.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Kaynak gereksinimlerini tahmin etme

Şimdi tarafından görev listesi oluşturarak ve görev sürelerini tahmin gibi Proje kapsamını tanımladınız. Ön tahminleri yapmaya, gereksinimleri tanımlamak için bu bilgileri kullanın ve size gereken kaynaklar almanız personel ve satın alma işlemleri başlayın.

Proje ekibi oluşturma

Tüm kaynaklarınız tanımlanan, onaylanan temin ve. Şimdi, ekibinizin proje planına kaynak bilgileri girerek oluşturabilir.

Projeler arasında kaynak paylaştırma

Project 2007 hangi kişiler, malzemeler veya donanım kullanılacak birden çok projeler arasında kaynak paylaştırma kolaylaştırır.

Görevlere kaynak atama

Kaynak bilgileri Project'e girilmiş kaydettiğinize göre projedeki çalışma ayarladığınız belirli görevlere kaynakları atayabilirsiniz.

Proje maliyetlerini planlama

Bir Proje maliyetlerinizi nelerdir düz anlama olmadan proje hızla başarısız ve kazançsız hale gelir. Kişiler ve işi donanım dahil olmak üzere bir projeyi yürütmek için gereken tüm kaynakların maliyetlerini kapsar ve çalışma olarak kullanılan malzemeleri tamamlandı.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Maliyetleri tahmin etme

Maliyet Tahmini proje etkinliklerini tamamlamak için gereken yaklaşık kaynak ve görev maliyetleri geliştirme işlemidir.

Maliyet bütçesi ve temel bilgileri tanımlama

Maliyet oranlarını girdikten sonra izleme ve planı yönetme başlamadan önce bunları bütçenizi kaydedebilirsiniz. Ayrıca, bütçe kararlar hakkında önemli notlar eklemek, bütçe bilgileri başkalarıyla paylaşma veya diğer dosya biçimleri için bilgileri aktarmak isteyebilirsiniz.

Maliyetleri yönetmeye hazırlanma

Maliyetleri oluşturduktan sonra Proje Bütçe içinde kaldığından emin olmak için izleme ve bunları yönetmek için gerekli hazırlıklar yapabilirsiniz. Mali yıl için bir başlangıç tarihi belirtin, hesaplama seçenekleri denetlemek ve maliyetleri ödenecek olduğunda belirleme.

Kalite ve risklerle ilgili planlama

Kalite müşteriler veya kullanıcıları doğrudan etkiler temel bir konudur. Risk yönetim planı, projenizin beklenmedik bir şekilde zarar görebilir.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Kalite planlama

Proje başlamadan önce Proje hedefleri elde etmek için gerekli olan kalite standartlarını belirleyin.

Belirleme ve riskler için planlama

Tanımlayıcı, planlama ve çeşitli risk azaltma proje zamanlarda proje zamanlaması üzerinde ve bütçe içinde tutmak için yardımcı olabilir.

İletişim ve güvenlik planlama

İletişimi ve çevreleyen güvenliktir iyi bir ekip oluşturma kritik özelliklerini kişilerdir.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Proje bilgilerini iletme yöntemlerini ayarlama

Proje ekibi ile iletişim kurma ve proje güncel kalmasını sağlamak için bir yöntem ayarlayın.

Proje bilgilerinin korunmasına yardımcı olma

Microsoft Office Project Server 2007 ve Project 2007 proje bilgilerinizi yetkisiz erişime karşı korunmasına yardımcı olacak temel güvenlik özellikleri sunar.

Bir proje planını en iyi duruma getirme

Projeniz başladıktan sonra işlerin nasıl gittiğini gözden geçirin ve görevler, kaynaklar veya maliyetler ince ayar gerekebilir.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Bitiş tarihine yetişmesi için proje planını en iyi duruma getirme

Proje planınızı oluşturduktan sonra gözden geçirin ve zamanlanmış bitiş tarihine uyduğundan emin olmak için ince ayar yapma.

Proje planını kaynaklar için en iyi duruma getirme

Proje planınızı oluşturduktan sonra bunların iş yüklerinden en iyi duruma getirme kaynaklarınızdan ayırma gözden geçirin.

Bütçeye uygun olarak proje planını en iyi duruma getirme

Bunlar, bütçe dışına çıkmamak emin olmak için tamamlanan proje planınızdaki planlanan maliyetleri gözden geçirin.

Yazdırma ve proje bilgilerini dağıtma

Paydaşlar ve ekip üyelerinin proje gelişmeleri çevrimiçi veya yazılı Görünüm ve raporları erişimi sağlayarak güncel kalmasını sağlayın.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Proje bilgilerini yazdırma

Projenizi zamanlandığı sonra proje katılımcıları için en güncel proje bilgilerinin yazılı kopyalarını dağıtmak veya ekip üyelerinin isteyebilirsiniz.

Proje bilgilerini çevrimiçi dağıtma

En güncel proje bilgilerini Paydaşlar ve ekip üyelerine raporları oluşturarak dağıtabilirsiniz.

İzleme ve projeyi yönetme

İlerleme durumunu izleme

İzleme ve izleme yönteminizi seçmek istediğiniz öğeleri seçin ve sonra projenizin ilerleme durumunu izleme başlayın.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Proje izleme için ayarlama

Yine de Project 2007 izleme proje ilerleme durumunu izleme başlamadan önce birkaç adım vardır kolaylaştırır.

İlerlemeyi kaydetme ve güncelleştirmeleri yanıtlama

İzlemek istediğiniz öğeleri ve izleme yöntemini seçtikten sonra bu öğeleri izlemeye başlayabilirsiniz.

Zamanlamayı yönetme

Projenizi sorunları tanımlama, zamanlamayı ince ayar yapmak ve ilerleme durumunu Paydaşlar ve ekip üyeleri için raporlama yönetin.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Zamanlama sorunlarını tanımlama

Görevlerin fiili ilerlemesini gibi sorunları veya görev zamanlamaları ile ilgili olası sorunları belirlemek için zamanlamanızı gözden geçirebilirsiniz.

Görevler, aşamalar ya da proje zamanlamasına geri döndürme

Zamanlamanızdaki sorunlarını tanımlama varsa, proje zamanlamanızı yönetmek için çeşitli stratejiler kullanabilirsiniz.

Kaynakları yönetme

Bunların ilerleme durumunu izleme tarafından kaynaklarınız yönetmek, yönetme, ayırma sorunlarını tanımlama ve paylaşılan kaynakları ve proje ilerleme Paydaşlar ve ekip üyeleri için raporlama.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Kaynak ilerleme durumunu izleme

Proje üzerinde çalışmayı kaynakların ilerlemesini ölçmek için en etkili kendi iş yüklerinden bakiye ve görevlerde ilerleme durumunu izlemek için yoludur.

Kaynak ayırma sorunlarını tanımlama

Atamaları, fazla yüklemeleri veya yüklenme, kaynak maliyetleri ve planlanan ve fiili çalışmayı arasındaki farkları gibi kaynak bilgileri inceleyerek kaynakları en verimli şekilde görevlere istediğiniz sonuçları elde etmek için atandığını doğrulayabilirsiniz.

Kaynak yükleme sorunlarını giderme

Kaynaklardan en iyi performansı ve sonuçları almak için fazla yüklemeleri ve yüklenme düzeltmek için kendi iş yüklerinden yönetmeniz gerekir.

Paylaşılan kaynaklarla ilgili bilgileri yönetme

Kurumsal kaynaklar ekledikten sonra gözden geçirme veya değiştirme projenizi gibi esnek ve uygun maliyetli mümkün olduğunca olduğundan emin olmak için kaynak bilgileri paylaşılan.

Maliyetleri yönetme

Maliyetleri, maliyetler, bütçe içinde tutarak yönetme. Maliyetleri işi donanım ve kişiler dahil olmak üzere bir projeyi yürütmek için gereken kaynaklar tümü ve çalışma olarak kullanılan malzemeleri tamamlandı.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Monitör maliyetler

Projeniz için temel maliyet bilgileri yinelenen aralıklarla gözden geçirme yanı sıra göre daha ayrıntılı bir analizini maliyet bilgileri, projenizin finansal emin olmak için yardımcı olabilir başarı.

Proje üzerinde bütçe tutmak için maliyetleri ayarlamanız

Bütçe sorun tanımladığınızda, sorunu çözmek için ve yeniden maliyet için zamanlamayı en iyi duruma getirme Project 2007 kullanarak düzeltici eylemi alabilir.

Riskleri yönetme

Riskleri önceden tahmin ederek ve risk olaylarına karşı eylem alarak olası sorunlu noktaları tanımlayın ve proje ilerleme durumunu proje katılımcılarına ve ekip üyelerine bildirin.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Yeni riskleri belirleme

Tanımlayıcı, Azaltıcı ve kontrol eden risk proje hedeflerinizi karşılamak için yardımcı olur.

Denetim proje risklerini

Risk sonra olay meydana gelişinde, proje üzerindeki etkisini denetlemek için riski yanıt vermeniz gerekebilir.

Projeyi kapatma

Son Proje bilgilerini gözden geçirin

Projenin sonuna Paydaşlar ve ekip üyelerinin ne sağa çıktı çözümlemek için birlikte gelen ya da yanlış ve son çevrimiçi veya yazılı Görünüm ve raporları elde etmek için tam zamanıdır.

Araştırmak ne istiyorsunuz?   

Hedef

Açıklama

Son Proje bilgilerini gözden geçirin

Projeyi kapatma özetleme ve proje bilgilerini iletme, proje verimliliğini analiz etme ve proje verilerini arşivleme içerir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×