Proje görev listesi oluşturma ve yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

SharePoint proje görev listesinde, projenin parçası olan görev koleksiyonu görüntülenir. Görev, tek kişinin atanabileceği ayrı bir çalışma öğesidir. Proje normalde bir başlangıcı, ortası ve sonu olan, ticaret fuarı için ürün tanıtımı hazırlama, proje katılımcıları için ürün teklifi oluşturma ve hatta kurumsal bir moral etkinliği gerçekleştirme gibi bir ürün veya hizmet oluşturan bir dizi etkinliktir.

SharePoint proje görev listesini oluşturduktan sonra görevleri ekleyebilir, görevlerin ilerleme durumunu güncelleştirebilir ve zaman çizelgesi boyunca görüntülenen çubuklarda görev bilgilerini gösterebilirsiniz.

27 Ocak 2017’de müşteri geri bildirimlerinden yararlanılarak güncelleştirilmiştir.

SharePoint Online, SharePoint 2016 ve SharePoint 2013’te SharePoint görev listesinden Project’e bağlantı sağlanır.  Proje ayrı lisanslanabilir.

Bağlantıyı kurmak için, SharePoint görev listesi oluşturun ve bu listeyi Project Online veya Project Server uygulamasına içeri aktarın. Bağlantı kurulduktan sonra, SharePoint’teki görev listesinde yapılan güncelleştirmeler Project’e yansıtılır.

Görev listesini Project’te içeri aktarmak için, Var olan SharePoint görev listesini Project Web App’e ekleme başlığı altında verilen adımları izleyin.

SharePoint Online, 2016 veya 2013’te görev listesi oluşturma

Görev listesi, projenizin başlangıç noktası olabilir.

Zaman çizelgesi içeren görev listesi
 1. Sitenizin giriş sayfasında Ayarlar İşlem Listesi düzen görüntüsü öğesine tıklayın ve ardından Uygulama ekle’ye tıklayın.

 2. Arama kutusuna "Görevler" yazın ve Enter tuşuna basın. Eşleşen tüm uygulamaların listesini alırsınız.

  Arama kutusuna görev yazın ve görevi seçin
 3. Görev için ad veya başlık yazın ve Oluştur’a basın.

 4. SharePoint Online sizi Site içeriği sayfasına döndürür. Site içeriği listesinde yeni oluşturduğunuz uygulamayı bulun ve açın. SharePoint Online, varsayılan bir zaman çizelgesi ve boş liste oluşturur.

  Görev zaman çizelgesi, görevleri eklemek için Yeni + öğesine tıklayın

  Veri eklemek için +yeni görev öğesini kullanarak verileri girmeye başlayabilirsiniz.

SharePoint 2010 proje görevleri listesi oluşturma ve bu listeyle çalışma

 1. Site Eylemleri düğme görüntüsü öğesine tıklayın, Tüm Site İçeriğini Görüntüle'ye ve sonra da Oluştur'a tıklayın.

  Not: SharePoint sitesi önemli ölçüde değiştirilebilir. Komut, düğme veya bağlantı gibi bir seçeneği bulamazsanız yöneticinizle görüşün.

 2. Yüklü Öğelerde Ara alanına Project yazın ve ara Arama kutusu büyüteç simgesi öğesine tıklayın.

 3. Proje Görevleri’ne tıklayın

 4. Ad alanına liste için bir ad yazın. Ad zorunludur.

  Ad çoğu görünümde listenin en üstünde görüntülenir, liste sayfası web adresinin bir parçası olur ve kullanıcıların listeyi bulmasına yardımcı olmak için sitenin gezinti yapısında görünür. Listenin adını değiştirebilirsiniz, ancak web adresi aynı kalacaktır.

 5. Oluştur'u tıklatın.

Sayfanın Başı

SharePoint 2010 proje görev listesine görev ekleme

Proje görevleri listesine baktığınızda, görünümün sol tarafında bir tablo ve sağ tarafında bir zaman çizelgesi görürsünüz. Zaman çizelgesi Gantt grafiği olarak adlandırılır ve projenizin ilerleme durumunu görselleştirmeye yardımcı olur. Gantt grafiğindeki çubuklar, Başlangıç Tarihi ve Son Tarih alanları kullanılarak çizilir.

Not: Görevleriniz için oluşturmak istediğiniz yapı hakkında bir fikriniz varsa, örneğin bazı görev kümelerinin proje görevleri listesinde göstermek istediğiniz aşamalara denk geldiğini biliyorsanız, görevlerinizi özet görevler ve alt görevler olarak düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Özet görev oluşturma.

Proje görevleri listesinde, görünümün soldaki tablo bölümünde yer alan her satır için aşağıdaki sütunları tamamlayın:

Not: Görev sütunlarını doldururken, ek alanları ekranda görüntülemek için ayırıcıyı kaydırmanız gerekebilir. Bu, takvim bölümünü küçültür.

Proje görevinizin başlığını, tarihlerini ve durumunu doldurun
 • Başlık    Projenizdeki görevin adını yazın.

 • Başlangıç Tarihi    Görevin başlaması gereken tarihi girin.

 • Son Tarih    Görevin tamamlanması gereken tarihi girin.

 • Görev Durumu    Bu görevin durumunu en doğru yansıtan tanımlayıcıyı seçin. Henüz projeyi planlıyorsanız ve görevlerin hiçbiri başlamadıysa, Başlatılmadı öğesini seçin.

 • Öncelik    Bu görevin, bu projedeki diğer görevlere göre önemini en doğru yansıtan öncelik düzeyini seçin.

İpucu: Görevlerinizden bazıları aynı Başlangıç Tarihi’ni, Son Tarih’i veya diğer sütunlardan herhangi birindeki verileri paylaşıyorsa, kopyalamak istediğiniz hücreye bir kez tıklayarak dosya tutamacını görüntüleyebilir ve ardından kutunun sağ alt köşesini sütun boyunca aşağı doğru sürükleyerek bitişik hücreleri kopyalanan verilerle doldurabilirsiniz. Proje görevleri listesinde başlangıçta planınızı girerken ve henüz hiçbir görev başlamamışken, bu yöntem Görev Durumu sütununda özellikle yararlı olabilir.

Görünümün tablo bölümünde bu ilk sütunları doldurduğunuzda, artık üst düzey proje görevleri listeniz hazır olur. Sonraki adım, görevleriniz hakkında daha fazla ayrıntı sağlamak, örneğin çalışmayı kimin yapacağını ve görevlerin birbiriyle olası ilişkilerini belirtmektir. Örneğin bazı durumlarda, bir görevin başlayabilmesi için önce başka birinin tamamlanması gerekir.

Sayfanın Başı

Projeniz ilerlerken proje görevleri listenize dönmeniz ve her görevin durumunu gösteren sütunları güncelleştirmeniz önemlidir. Bu, projenizdeki görevlerin gündelik ayrıntılarını takip etmeyenlere projenizde olup bitenleri iletmenize yardımcı olur.

Proje görevleri listenizde, projenizle ilgili güncelleştirme sağlamak için her görevin aşağıdaki sütunlarını tamamlayın:

Tamamlanma yüzdesini ve görev durumunu ayarlayın
 • Tamamlanma Yüzdesi    Görevdeki çalışmanın ne kadarının tamamlandığı konusunda en iyi tahmininizi yüzde olarak yazın. Örneğin, görevin yaklaşık yarısı tamamlandıysa, Tamamlanma Yüzdesi sütununa %50 yazın. Bu yüzde, görevin Gantt çubuğuna bir ilerleme durumu katmanı çizmek için kullanılır.

 • Görev Durumu    Bu görevin geçerli durumunu en doğru yansıtan tanımlayıcıyı seçin.

Buna ek olarak, projenizde proje görevleri listenizde güncelleştirmeler yapmanızı gerektirecek başka değişiklikler de ortaya çıkabilir. Örneğin, bir görevin planlanandan erken başlaması veya gecikmesi söz konusu olursa, görevin Başlangıç Tarihi veya Son Tarihi değişebilir. Aynı başka sütunlarda yapabileceğiniz gibi, görünümün tablo bölümündeki bu sütunları da güncelleştirebilirsiniz. Bazı durumlarda, şu anda bir görevde çalışan kişi artık göreve çalışamayacak durumda olmayabilir. Atanan sütununu güncelleştirerek göreve atanan kişiyi de güncelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Proje görevleri listesindeki görevlere kişi atama.

Sayfanın Başı

Proje görevleri listesine projeleriniz eklendiğinde, sonraki adım bunları kuruluşunuzdaki kişilere atamaktır. Göreve bir kişiyi atadığınızda, bu görevdeki çalışmayı tamamlamakla sorumlu olan kişiyi tanımlarsınız.

 1. Atadığınız görevin Atanan sütununa bir kez tıklayın.

  Görevin kime atanacağı bilgisini doldurun
 2. Şu yollardan birini kullanarak, atadığınız kişinin adını veya oturum açma bilgilerini girin:

  • Kuruluşunuzun adres defterinde atadığınız kişiyi aramak için, Atanan sütununun yanında gösterilen Gözat’a tıklayın.

  • Atanan sütununa, kuruluşunuzdan atadığınız kişinin oturum açma bilgilerini etki alanıyla birlikte yazın. Örneğin contoso\denizo yazın; burada, “contoso” etki alanı adı ve “denizo” da kullanıcı adıdır.

  • Atanan sütununa atadığınız kişinin adını yazın. Bir yükleniciyi veya kuruluşunuzda hesabı olmayan başka bir bireyi atıyorsanız, bu yararlı olur.

 3. Atanan kişilere görev atamalarını bildirin; onlara proje görevleri listesi ve şimdi sorumlu oldukları çalışma hakkında bilgi verin.

Proje görev listesinde görevleri oluştururken, hangi görevlerin daha büyük görevlerin altında yer alacağını planlamanız önemlidir. Örneğin, projeniz aşamalar halinde tamamlanıyor ve her aşamada birkaç görev gerçekleştiriliyor olabilir. Aşamaların proje görevleri listesinde gösterilmesi, projenizde neler olup bittiği konusunda güzel bir üst düzey görünüm sağlar.

Yeni özet görev sayfası
 1. Öğeler sekmesinin Yeni grubunda, Yeni Öğe’deki oka tıklayın ve ardından Özet Görev’e tıklayın.

 2. Yeni özet görevi oluşturmak için, aşağıdaki bilgileri uygun bir şekilde doldurarak formu tamamlayın:

  • Ad    Özet görevin adını yazın.

  • Öncüller    Bu özet görevin başlayabilmesi için önce tamamlanması gereken özet görevleri ve/veya alt görevleri seçin. Sol kutuda bunlar seçildikten sonra, sağ kutuya taşımak için Ekle’ye tıklayın. Öncüller hakkında daha fazla bilgi için, bu makalenin bir sonraki bölüme bakın.

   İpucu: Öncülleri tam olarak anladığınızdan emin değilseniz veya planlamanızda özet görevin tüm öncüllerini proje görevleri listesine ekleyecek kadar ilerlemediyseniz, şimdilik bunu boş bırakabilir ve öncül ilişkilerini daha sonra, proje görevleri listesi görünümünün sol tablo bölümünü kullanarak ekleyebilirsiniz.

  • Öncelik    Bu özet görevin, bu projedeki diğer özet görevlere göre önemini en doğru yansıtan öncelik düzeyini seçin.

  • Görev Durumu    Bu özet görev kapsamında bulunan görevler kümesinin durumunu en doğru yansıtan tanımlayıcıyı seçin. Henüz projeyi planlıyorsanız ve bu özet görev içindeki görevlerin hiçbiri başlamadıysa, Başlatılmadı öğesini seçin.

  • Tamamlanma Yüzdesi Özet görev kapsamında bulunan görevler kümesinde ne kadar çalışmanın tamamlandığını en iyi yansıtan yüzdeyi yazın. Henüz projeyi planlıyorsanız ve bu özet görev içindeki görevlerin hiçbiri başlamadıysa, bu alanı boş bırakın veya %0 yazın.

  • Atanan Bu özet görevden sorumlu olan kişiyi tanımlamak için bu alanı kullanın. Görevleri atama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Proje görevleri listesindeki görevlere kişi atama.

  • Açıklama    Özet görevin kısa bir açıklamasını yazın.

  • Başlangıç Tarihi    Bu özet görev içindeki ilk alt görevin başlaması gereken tarihi girin.

  • Son Tarih    Bu özet görev içindeki son alt görevin tamamlanması gereken tarihi girin.

 3. Özet görevi oluşturmak için Kaydet'e tıklayın.

Özet görev bir kez oluşturulduğunda, görünümün sol tablo bölümünde özet görevin adına tıklayarak özet görevi yeni proje görevleri listesi görünümünde açabilirsiniz. Bu görünümün içinde, bu özet görev kapsamındaki görevleri ekleyebilirsiniz. Özet görevinizi gösteren görünüme geri dönmek için, Liste sekmesinin Görünümleri Yönet grubunda Yukarı Git’e tıklayın.

Sayfanın Başı

Tek bir proje görevleri listesinin içinde, özet görevler ve alt görevler de dahil olmak üzere görevlerin nasıl tamamlanması gerektiğine ilişkin belirli bir sıra olabilir. Örneğin bir ev inşa ediyorsanız, duvarlar yükselmeden önce temelin tamamlanması gerekir ve çatı yerleştirilmeden duvarlar yükselmelidir. Öncüller sütununu kullanarak bu sırayı gösterebilirsiniz.

 1. Görev satırında, Öncüller sütununun hücresine tıklayın ve sonra da hücrenin sağ tarafındaki oka tıklayarak geçerli proje görevleri listesinde yer alan tüm görevlerin listesini görüntüleyin. Bu, listedeki tüm özet görevleri ve alt görevleri içerir.

 2. Bu görev başlamadan önce tamamlanması gereken her görevin sol tarafındaki onay kutusuna tıklayın.

  İpucu: Burada aşırı istekli davranıp kolayca geçerli görevden önce gelen tüm görevleri seçmek isteyebilirsiniz. Öte yandan, gerçekten de yalnızca geçerli görevden hemen önce gelen görevleri seçmelisiniz. Örneğin, üç görevden oluşmuş bir proje görevleri listeniz olduğunu varsayalım: 1. Görev, 2. Görev ve 3. Görev. 1. Görev tamamlandığında 2. Görev başlatılabilir ve 2. Görev tamamlandığında da 3. Görev başlatılabilir. 3. Görevin öncüllerini girerken, 3. Görevin başlayabilmesi için kolayca hem 1. Görevin hem de 2. Görevin tamamlanması gerektiğini düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, 1 Görev zaten 2. Görevin öncülü olarak listelendiğinden, bunu 3. Görevin de öncülü olarak listelemeye gerek yoktur.

 3. Başlangıç Tarihi ve Son Tarih sütunlarındaki tarihleri, görevler arasındaki ilişkileri yansıtacak şekilde ayarlayın. Örneğin, iki göreviniz olduğunu ve bunların tamamlanmasının yaklaşık ikişer gün süreceğini bildiğinizi varsayalım. İlk görevi, ikinci görevin öncülü olarak ayarladınız. İkinci görevin Başlangıç Tarihi sütununu ayarlayarak buradaki tarihin, birinci görevin Son Tarihinden sonraya denk gelmesini sağlamalısınız ve ayrıca ikinci görevin Son Tarih sütununu ayarlayarak bunun yeni Başlangıç Tarihi’inden iki gün sonraya denk gelmesini sağlamalısınız.

  İpucu: Bu işlemin otomatik olarak yapılmasını ister misiniz? Microsoft Project 2010 ve Microsoft Project Server 2010 gibi SharePoint Foundation 2010 ile uyumlu bir kurumsal proje yönetim çözümü kullanmayı göz önünde bulundurun.

Her görevin uygun öncüllerini tanımladıktan sonra, bu ilişkilerin Gantt grafiğinde gösterildiği görebilirsiniz. Görev için bir öncül tanımlandığında, öncül görevin Gantt çubuğunun sonuyla sonraki görevin Gantt çubuğunun başlangıcı arasında bir ok çizildiğini görürsünüz.

Sayfanın Başı

Proje görev listeleri, SharePoint’teki diğer listelerle aynı görünüm özelliklerini kullanır. Daha fazla bilgi için bkz. Proje görev listesi görünümü özelleştirme

SharePoint 2007’de proje görev listesi oluşturma

 1. Tüm Site İçeriğini Görüntüle’ye tıklayın ve Tüm Site İçeriği sayfasında Oluştur’a tıklayın.

  İpucu: Çoğu durumda, bu adımı tamamlamak için bunun yerine Site Eylemleri menüsünü düğme görüntüsü de kullanabilirsiniz.

 1. İzleme’nin altında, Proje Görevleri’ne tıklayın.

 2. Ad ve Açıklama bölümünde, Ad kutusuna liste için bir ad yazın. Liste adı gereklidir.

 3. Açıklama kutusuna, bu listenin nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir açıklama yazın. Açıklama isteğe bağlıdır.

 4. Gezinti bölümünde, Hızlı Başlat’ta bu listeye bağlantı oluşturmak istiyorsanız Evet’e tıklayın.

 5. E-Posta Bildirimi bölümü görüntülenirse, birine görev atandığında o kişiye bildirim gönderilmesini sağlayacak şekilde görev listenizi ayarlayabilirsiniz.

  Not: Bu seçeneğin görüntülenmesi için önce sunucu yöneticisinin e-posta ayarlarını etkinleştirmesi gerekir.

 6. Oluştur'u tıklatın.

Sayfanın Başı

SharePoint 2007’de proje görev listesine görevleri ekleme

 1. Proje görev listesi açık değilse, Hızlı Başlat panelinde listenin adına tıklayın.

  İpucu: Listenizin adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'ye, ardından da listenizin adına tıklayın.

 2. Yeni menüsünde Yeni menüsü Yeni Öğe'ye tıklayın.

  Görevi düzenlemek için, Başlık sütununda görev adına tıklayın.

 3. Başlık bölümünde, görev için bir ad yazın.

 4. Öncelik bölümünde, bu görevin proje görev listenizdeki diğer görevlerle karşılaştırıldığındaki önem düzeyini belirtmek için Yüksek, Normal veya Düşük’e tıklayın.

 5. Görev Durumu bölümünde, görevin durumuna tıklayın.

 6. Tamamlanma Yüzdesi bölümünde, görevin ne ölçüde tamamlandığını belirten yüzde değeri için bir sayı yazın.

 7. Atanan bölümünde, görevi tamamlayacak olan kişinin adını yazın. Göreve tek bir kişi atanabilir.

  Kişinin adının, kimlik doğrulaması için kullanılan üyelik sağlayıcısı hizmetinde bulunup bulunmadığını saptamak için Adları Denetle düğme görüntüsü öğesine tıklayın. Ad üyelik sağlayıcısı hizmetinde bulunmuyorsa, sunucu yöneticinizle görüşün.

  İpucu: Görevde çalışmasını istediğiniz kişileri bulmak için, Gözat’a tıklayarak üyelik sağlayıcısı hizmetini kullanın.

 8. Açıklama bölümünde, görevin açıklamasını yazın.

 9. Başlangıç Tarihi ve Son Tarih bölümlerinde, görev üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın başlangıç tarihini ve bitiş tarihini girin. Tarihleri hızla girmek için tarih seçiciyi takvim kullanın.

 10. Göreve dosya eklemek için, Dosya Ekle’ye tıklayın. Gözat’a tıklayarak dosyayı bulun ve sonra da Tamam’a tıklayın.

  Not: Proje görev listenizin nasıl ayarlandığında bağlı olarak, göreve dosya ekleyemeyebilirsiniz.

 11. Görevi proje görev listenize eklemek için Tamam’a tıklayın.

Sayfanın Başı

Proje görev listesini oluşturduktan ve listeye görevler ekledikten sonra, görünümleri kullanarak proje görev listesini çeşitli yollarla görebilirsiniz.

Not: Görevlere uygulayabileceğiniz bilgi türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Proje görev listesine görevleri ekleme.

 • Proje görev listenizi görüntülerken sağlanan Görünüm menüsünde, aşağıdaki görünümlerden birine tıklayın:

  • Proje Görevleri      Bu, proje görev listesi oluşturduğunuzda gösterilen varsayılan görünümdür. Görünümün en üstünde, görev adlarını içeren bir çubuk grafik gösterilir ve görünümün alt yarısında görev listesi yer alır. Alt yarıdaki görev listesi, üst yarıdaki görevlere karşılık gelir.

   Çubuk grafikte her görev grafik olarak, çoğu durumda bir görev çubuğu olarak görüntülenir.

Grafik

Açıklama

Görev süresini gösteren Gantt çubuğu

Başlangıç tarihi ve son tarih girerseniz, görev çubuğu görevin süresini gösterir.

Tamamlanma yüzdesini gösteren Gantt çubuğu

Tamamlanma Yüzdesi kutusuna bir yüzde yazarsanız (örneğin %15), görev çubuğunda görevin yüzde kaçının tamamlandığını göstermek için bir ilerleme çubuğu görüntülenir.

kilometre taşı

Başlangıç tarihi girer ancak bitiş tarihi girmezseniz, çubuk grafikte bir kilometre taşı işareti görüntülenir. Varsayılan olarak, başlangıç tarihi girmezseniz geçerli tarih kullanılır.

İpucu: Görevin başlangıç tarihini hızla değiştirmek için, görevi fareyle yatay olarak sürükleyin.

 • Etkin Görevler      Bu görünümde, durumu Tamamlandı dışında bir değer olan görevler gösterilir.

 • Tüm görevler Bu görünümde, durumu ne olursa olsun tüm görevler gösterilir.

 • Atanana Göre      Bu görünümde tüm görevler, görevlere atanan kişilere göre gruplandırılmış olarak gösterilir.

 • Süresi Bugün Doluyor      Bu görünümde son tarihi bugün olan görevler gösterilir.

 • Görevlerim      Bu görünümde size atanmış olan görevler gösterilir.

Sayfanın Başı

 1. Proje görev listesi henüz açık değilse, Hızlı Başlat panelinde listenin adına tıklayın.

  Proje görev listenizin adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'ye, ardından da proje görev listenizin adına tıklayın.

 2. Sayfanın alt kısmında görevin üzerine gelin, oka tıklayın ve sonra da Öğeyi Düzenle’ye tıklayın.

 3. İstediğiniz değişiklikleri yapın.

 4. Tamam'a tıklayın.

Öğeyi silmek için, görevin üzerine gelin, oka tıklayın ve sonra da Öğeyi Sil’e tıklayın.

Sayfanın Başı

Bize yorumunuzu iletin

Bu makale yardımcı oldu mu? Olduysa sayfanın altında bize bunu bildirin. Yardımcı olmadıysa, neyin kafa karıştırıcı veya eksik olduğunu bize söyleyin. Geri bildiriminizi kullanarak olguları yeniden kontrol edecek, bilgi ekleyecek ve bu makaleyi geliştireceğiz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×