PowerPoint'teki Uyumluluk Denetleyicisi

Office 365 için PowerPoint, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Uyumluluk Denetleyicisi kullandığınızda, PowerPoint sunuyu PowerPoint 97-2003 dosya (.ppt) olarak kaydettiğinizde, olası kayıpları işlevselliğinin belirleyen iletilerini görebilirsiniz. Bu belge, Uyumluluk Denetleyicisi oluşturduğu iletileri içerir. Her ne iletinin görünmesine neden olan görmek için ileti ve öneriler altında gerçekleştirilecek eylemi hakkındaki bilgileri kullanın.

Uyumluluk Denetleyicisi'ni kullanmayı öğrenmek için bkz:

İki tür Uyumluluk Denetleyicisi iletisi vardır:

 1. En yaygın durumda, yalnızca dosya PowerPointönceki bir sürümünde açtığınızda Düzenle işlevselliği kaybedersiniz. Örneğin, PowerPoint biçimi önceki bir sürümü için bir SmartArt grafiği içeren bir sunuyu kaydetme ve sonra bu dosyayı PowerPointbazı önceki sürümlerinde açın, SmartArt grafiği resme değiştirilir. Ancak, dosyayı yeniden PowerPoint daha yeni bir sürümü bu SmartArt grafiği resme düzenlemeler yapmadan açarsanız, sizin SmartArt grafiğidüzenlemeye devam edebilirsiniz. Bu tür iletilerde "önceki PowerPoint sürümlerinde" içlerindeki vardır.

 2. İkinci durumda, işlevselliği kalıcı olarak kaybedersiniz. Örneğin, özel düzendeki yer tutucu metinde değişiklik yaparsanız, bu yer tutucu kalıcı olarak kaybolur.

Bazı içerikten bir sonraki sürümlerinde PowerPointPowerPointönceki sürümlerinde düzenlenemez. Örneğin, şekiller ve metin yeni efektler ile bunlar aynı sunuda göründüğünden emin olmak için PowerPoint bazı önceki sürümlerinde (bit eşlemler) resimlere dönüştürülürler. Sonuç olarak, çizgi genişliğini, dolgu rengi veya diğer yönlerini şekiller ve metin değiştiremezsiniz. Ayrıca, bir bit eşlem metni açıktır sonra bu metnin üzerinde tüm animasyonları görüntülemiyor sunu sırasında.

İpucu:   SmartArt grafiği, Şekil veya diğer nesneleri sununuzda değişiklik yapmak istiyorsanız, PowerPoint sununuzun bir kopyasını kaydedin ve sonra Kopyala PowerPoint 97-2003 dosya (.ppt) olarak kaydedin. Sunuyu önceki bir sürümünde dosya biçiminde kaydettiğinizde, SmartArt grafikleri, şekilleri veya diğer nesneleri resimlere dönüştürülürler varsa bunu yaptığınızda, özgün sununuzun değişiklik yapabilirsiniz.

Eklenmiş veya PowerPoint 2010 ya da daha yeni sürümleri yükseltilmiş medya klipleri PowerPointönceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Sunuya eklenen veya yükseltilen bir medya klibi.

Medya klibini yeniden ekleyin ve ekleme işlemi yerine bu kez Dosyaya Bağla'yı kullanın.

Şeklinizin görünümünü korumak için, bazı efektler şekilde dolgu olarak kullanılan resimlere dönüştürülür. Metin bu resimlerin üstünde gösterildiğinde, metni yine düzenleyebilirsiniz.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Şu efektlerden birini veya birden çoğunu içeren bir şekil: gölge (iç), parlama, eğim, yumuşak kenarlar veya gradyan dolgu.

Efektleri kaldırın.

Şeklinizin görünümünü korumak için, şekil ve bu şeklin içindeki metin PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Şu efektlerden birini veya birden çoğunu içeren bir metin: yansıma, gölge (iç), parlama, dönüşüm, 3-B döndürmesi, metin ana hatları veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Metin efektlerini kaldırın.

Üstü çizili veya üstü çift çizili metin, metin sütunları, girinti düzeyleri 6 - 9 arası olan metin veya dikey metin.

Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubundaki veya Paragraf grubundaki düğmeleri kullanarak bunları kaldırın.

Yansıma efekti uygulanmış bir şekil.

Efektleri kaldırın.

Gruplandırılmış şekillerinizin görünümünü korumak için, gruplandırılmış şekiller PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Tüm şekillere şu efektlerden birinin veya birden çoğunun uygulandığı gruplandırılmış şekiller: yansıma, parlama, 3-B döndürmesi veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Efektleri kaldırın.

SmartArt grafiğinizin görünümünü korumak için, SmartArt grafiği PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

SmartArt grafiği.

SmartArt grafikleri, Office PowerPoint 2007'den önce PowerPoint sürümlerinde düzenlenemeyen tek bir nesneye dönüştürülür. Bununla birlikte, Grubu Çöz komutuyla SmartArt grafiğinin grubunu çözebilirsiniz ve bu, PowerPoint'in önceki sürümleri kullanılarak değiştirilebilir. SmartArt grafiğini tek tek şekillere dönüştürdükten sonra, SmartArt Araçları sekmelerindeki işlevlerin artık kullanılamadığını unutmayın.

Tablonuzun görünümünü korumak için, tablo PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Hücrelerde WordArt içeren bir tablo.

Metin efektlerini kaldırın.

Şu efektlerden birini veya birden çoğunu içeren bir tablo: yansıma, hücre eğimi, gölge veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Efektleri kaldırın.

Şekle eklediğiniz bir efekt dönüştürülen resmin 30 megabayttan (MB) büyük olmasına neden olursa, bu ileti görüntülenir.

İletinin gösterilme nedeni şeklinizin şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Şu efektlerden birini veya birden çoğunu içeren bir şekil: yansıma, parlama, eğim, yumuşak kenarlar, 3-B döndürmesi veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Efektleri kaldırın.

Gruplandırılmış şekillerinizin görünümünü korumak için, gruplandırılmış şekiller PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür ve tüm efektler kaldırılır.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Tüm şekillere şu efektlerden birinin veya birden çoğunun uygulandığı gruplandırılmış şekiller: yansıma, parlama, eğim, yumuşak kenarlar, 3-B döndürmesi veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Efektleri kaldırın.

Sununuz özelleştirilmiş bir Hızlı Erişim Araç Çubuğu, Office PowerPoint 2007'den önceki PowerPoint sürümlerinde desteklenmeyen özel kullanıcı arabirimi parçaları veya her ikisini birden içeriyorsa, bu iletiyi alabilirsiniz. Bu özel özellikler PowerPoint'in önceki sürümlerinde kullanılamaz.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na eklenmiş, bu sunuya özgü bir veya birden çok düğme.

Özelleştirilmiş bir arabirim.

Office PowerPoint 2007 ve PowerPoint 2010'daki Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi, PowerPoint'in önceki sürümlerinde bulunan menüler ve araç çubuklarından çok farklı olduğundan, Office PowerPoint 2007 ve PowerPoint 2010'da yapılmış olan hiçbir özelleştirme PowerPoint'in önceki sürümlerinde kullanılamaz.

PowerPoint'in önceki sürümlerinde, araç çubuklarına ve menülere bunların benzeri olan özel komutlar ekleyebilirsiniz.

Microsoft Office Excel 2007 ve üstünde, çalışma sayfasının boyunu 16.384 sütuna 1.048.576 satırdır. Öte yandan, Excel'in önceki sürümlerinde çalışma sayfası boyutu yalnızca 256 sütuna 65.536 satırdır. Excel'in önceki sürümlerinde, bu sütun ve satır sınırının dışında kalan hücrelerdeki veriler kaybolur. Bu bölgedeki verilere yönelik formül başvuruları #BAŞV! hatasını döndürür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Seçili dosya biçiminin satır ve sütun sınırı dışında kalan hücrelerdeki verilerden oluşturulmuş bir grafik.

Excel Uyumluluk Denetleyicisi'nde satır ve sütun sınırları dışında kalan hücreleri ve aralıkları bulmak için Bul'a tıklayın, sonra Kes ve Yapıştır komutlarını kullanarak bunları satır ve sütun sınırları içine veya başka bir sayfaya yerleştirin.

Bir veya birden çok ActiveX denetimine sahip bir özel düzen içeren sunuyu PowerPoint 97-2003 sunusu (.ppt) olarak kaydettiğinde, bu ileti görüntülenir.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Özel düzene eklenmiş bir veya birden çok ActiveX denetimi.

Sununuz kod içermiyorsa, Devam'a tıklayın. Kod sunudan kaldırılır.

Sununuz kod içeriyorsa ve bu kodu alıkoymak istiyorsanız, İptal'e tıklayın.

Notlar: 

 • Özel düzenlerdeki ActiveX denetimleriyle ilişkilendirilmiş kodu, PowerPoint 2007'den önceki dosya biçimlerinde kaydedemezsiniz.

 • Kodun kaybolmasını veya bozulmasını önlemek için, dosyayı sunu (.pptx) dosyası olarak kaydedin.

Özelleştirilmiş bilgi istemi metninin yer aldığı bir özel düzen içeren sunuyu kaydettiğinizde, bu ileti görüntülenir.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Özelleştirilmiş bilgi istemi metniyle özel düzen.

Önceki bir sürüme kaydederken, PowerPoint bilgi istemi metnini otomatik olarak varsayılan yer tutucu metinle veya bir metin kutusuyla değiştirir.

Yer tutucuyu bir metin kutusuyla değiştirin veya özel bilgi istemini metin kutusuna yazın.

Özel düzende yer tutucuya animasyon efekti uygularsanız bu ileti görüntülenir.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Özel düzende yer tutucuya eklenmiş bir animasyon efekti.

Önceki bir sürüme kaydederken, PowerPoint yer tutucuyu otomatik olarak animasyon içermeyen varsayılan yer tutucuyla değiştirir.

Yer tutucuyu bir metin kutusuyla veya şekille değiştirin ve animasyonu buna uygulayın.

Şekillere belirli animasyon efektlerini uyguladığınızda ve sununuzu PowerPoint'in önceki sürümünün dosya biçiminde kaydettiğinizde, animasyonlarınız görünmeyebilir. Bunun nedeni animasyonun metinle veya resme dönüştürülen bir şekille bağlantılı olmasıdır.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenece k çözüm

Şekle, düzenlenemez duruma gelecek bir animasyon efekti uygulanmış (örneğin, SmartArt grafiği).

Önceki bir sürüme kaydederken, PowerPoint yer tutucuyu otomatik olarak animasyon içermeyen varsayılan yer tutucuyla değiştirir.

Aşağıdakileri yaparak nesneyi animasyonlu bir resme dönüştürün:

 1. Slayttaki şekli seçin.

 2. Şekle sağ tıklayın ve Resim Olarak Kaydet'i seçin.

 3. Kaydettikten sonra, Ekle sekmesinin Resimler grubunda, Resim'e tıklayın.

 4. Resminize gidin ve Ekle'ye tıklayın.

 5. Animasyonu resme uygulayın.

Başlatılmamış bir ActiveX denetimi içeren sunuyu kaydettiğinizde, bu ileti görüntülenir. Başlatılmamış ActiveX denetimi, etkinleştirilmemiş bir denetimdir. ActiveX denetimlerini etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Office dosyalarında ActiveX ayarlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Başlatılmamış ActiveX denetimi.

 1. İleti Çubuğunda Seçenekler’e tıklayın. ActiveX denetimini etkinleştirme seçeneği sağlayan bir güvenlik iletişim kutusu görüntülenir. Bunu yaptığınızda, ActiveX denetimi başlatılır. Seçeneğe tıklamadan önce nasıl güvenli bir karar verebileceğiniz hakkında bilgi için, bkz. Office dosyalarında ActiveX ayarlarını etkileştirme veya devre dışı bırakma.

 2. 1. Adımı izledikten sonra da iletiyi görmeye devam ederseniz, ActiveX denetimini sununuzdan silin.

Uyumluluk Denetleyicisi Microsoft Office PowerPoint 2007 sununuzu PowerPoint'in önceki bir sürümünde dosya biçiminde kaydettiğinizde, olası kayıpları işlevselliği tanımlamak için kullanın. Bu belge, Uyumluluk Denetleyicisi oluşturduğu iletileri içerir. Her ne iletinin görünmesine neden olan görmek için ileti ve öneriler altında gerçekleştirilecek eylemi hakkındaki bilgileri kullanın.

İki farklı tür Uyumluluk Denetleyicisi iletisi vardır.

En yaygın durumda Düzenle işlevselliği yalnızca dosyanın önceki bir PowerPoint sürümünde açarken kaybedersiniz. Örneğin, bir SmartArt grafiğine PowerPoint biçimi önceki bir sürümü ile bir sunuyu kaydetme ve sonra o dosyasını önceki bir PowerPoint sürümünde açın, SmartArt grafiği resme değiştirilir. Ancak bu SmartArt Grafik resim düzenlemeler yapmadan yeniden Office PowerPoint 2007' te, dosya açarsanız, SmartArt grafiğinize düzenlemeye devam edebilirsiniz. Bu tür iletilerin "önceki PowerPoint sürümlerinde" içlerindeki vardır.

İkinci durumda, işlev kalıcı olarak kaybedersiniz. Özel düzendeki yer tutucu metni değiştirdiyseniz, örneğin, bu yer tutucu metni kalıcı olarak kaybolur.

Bazı Office PowerPoint 2007 içerik PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemezsiniz. Örneğin, şekiller ve metin yeni efektler ile bunlar aynı sunuda göründüğünden emin olmak için PowerPoint'in önceki sürümlerinde (bit eşlemler) resimlere dönüştürülürler. Sonuç olarak, çizgi genişliğini, dolgu rengi veya diğer yönlerini şekiller ve metin değiştiremezsiniz. Ayrıca, bir bit eşlem metni açıktır sonra bu metnin üzerinde tüm animasyonları sunu sırasında görüntülemez.

İpucu: SmartArt grafiği değiştirmek isterseniz, Şekil veya diğer nesneleri Office PowerPoint 2007 sununuzda, Office PowerPoint 2007 sununuzun bir kopyasını kaydedin ve Kopyala PowerPoint 97-2003 dosyası olarak kaydedin. Sunuyu önceki bir sürümünde dosya biçiminde kaydettiğinizde, SmartArt grafikleri, şekilleri veya diğer nesneleri resimlere dönüştürülürler varsa bunu yaptığınızda, özgün Office PowerPoint 2007 sununuza değişiklik yapabilirsiniz.

Şeklinizin görünümünü korumak için, bazı efektler şekilde dolgu olarak kullanılan resimlere dönüştürülür. Metin bu resimlerin üstünde gösterildiğinde, metni yine düzenleyebilirsiniz.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Şu efektlerden birini veya birden çoğunu içeren bir şekil: yansıma, parlama, eğim, yumuşak kenarlar, 3-B döndürmesi veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Efektleri veya Gradyan Dolgu kaldırma.

Şeklinizin görünümünü korumak için, şekil ve bu şeklin içindeki metin PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Şu efektlerden birini veya birden çoğunu içeren metin: yansıma, parlama, eğim, gölge (iç veya perspektif), çarpıtma Dönüşüm, 3-b döndürmesi, metin ana hatları veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Metin efektini, anahat veya dolgu kaldırma.

Üstü çizili veya üstü çift çizili metin, metin sütunları, girinti düzeyleri 6 - 9 arası olan metin veya dikey metin.

Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubundaki veya Paragraf grubundaki düğmeleri kullanarak bunları kaldırın.

Şu efektlerden birini veya birden çoğunu içeren bir şekil: yansıma, parlama, eğim, yumuşak kenarlar, 3-B döndürmesi veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Efektleri veya Gradyan Dolgu kaldırma.

Gruplandırılmış şekillerinizin görünümünü korumak için, gruplandırılmış şekiller PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Tüm şekillere şu efektlerden birinin veya birden çoğunun uygulandığı gruplandırılmış şekiller: yansıma, parlama, eğim, yumuşak kenarlar, 3-B döndürmesi veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

3-b efekti kaldırma.

SmartArt grafiğinizin görünümünü korumak için, SmartArt grafiği PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

SmartArt grafiği.

SmartArt grafikleri Office PowerPoint 2007' den önceki PowerPoint sürümlerinde düzenlenemeyen tek nesneye dönüştürülür. Bununla birlikte, hangi PowerPoint'in önceki sürümlerini kullanarak daha sonra değiştirilebilir SmartArt grafiğini tek tek şekillere dönüştürmekaldırabilirsiniz. Tek tek şekillere SmartArt grafiğine dönüştürdükten sonra SmartArt Araçları sekmelerinde işlevselliği artık kullanılabilir olduğunu unutmayın.

Tablonuzun görünümünü korumak için tablo PowerPoint'in önceki bir sürümünde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Hücrelerde WordArt içeren bir tablo.

WordArt stilini kaldırın.

Şu efektlerden birini veya birden çoğunu içeren bir tablo: yansıma, hücre eğimi, gölge veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Efektleri kaldırın.

Şekle eklediğiniz bir efekt dönüştürülen resmin 30 megabayttan (MB) büyük olmasına neden olursa, bu ileti görüntülenir.

İletinin gösterilme nedeni şeklinizin şu öğeyi içermesidir

Çözüm t o deneyin

Şu efektlerden birini veya birden çoğunu içeren bir şekil: yansıma, parlama, eğim, yumuşak kenarlar, 3-B döndürmesi veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Efektleri veya Gradyan Dolgu kaldırma.

Gruplandırılmış şekillerinizin görünümünü korumak için, gruplandırılmış şekiller PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür ve tüm efektler kaldırılır.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Tüm şekillere şu efektlerden birinin veya birden çoğunun uygulandığı gruplandırılmış şekiller: yansıma, parlama, eğim, yumuşak kenarlar, 3-B döndürmesi veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

3-b efekti kaldırma.

Sununuz özelleştirilmiş bir Hızlı Erişim Araç Çubuğu, Office PowerPoint 2007'den önceki PowerPoint sürümlerinde desteklenmeyen özel kullanıcı arabirimi parçaları veya her ikisini birden içeriyorsa, bu iletiyi alabilirsiniz. Bu özel özellikler PowerPoint'in önceki sürümlerinde kullanılamaz.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na eklenmiş, bu sunuya özgü bir veya birden çok düğme.

Özelleştirilmiş bir arabirim.

Office PowerPoint 2007 içinde Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi menüleri ve PowerPoint'in önceki sürümlerinde araç çubuklarından çok farklı olduğundan, Office PowerPoint 2007 içinde yapılan özelleştirmeler PowerPoint'in önceki sürümlerinde kullanılamaz.

PowerPoint'in önceki sürümlerinde, araç çubuklarına ve menülere bunların benzeri olan özel komutlar ekleyebilirsiniz.

Microsoft Office Excel 2007, tarafından 1.048.576 satıra 16.384 sütun çalışma boyuttur, ancak çalışma Excel'in önceki sürümlerinde yalnızca 256 sütunu 65.536 satırı boyutudur. Bu sütun ve satır sınırı dışında kalan hücrelerdeki verileri önceki Excel sürümlerinde kaybolur. Bu bölümdeki verilere başvuruda bulunan formüller #REF verip vermeyeceğini! bir hata oluştu.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Seçili dosya biçiminin satır ve sütun sınırı dışında kalan hücrelerdeki verilerden oluşturulmuş grafik.

Office Excel 2007 içinde uyumluluk Denetleyicisi'nde, hücreleri ve satır ve sütun sınırları dışında kalan, bunları seçin ve sonra bunları ve sütun sınırları içine veya başka bir sayfaya Kes ve kullanarak yerleştirin aralıkları bulmak için Bul seçeneğini tıklatın. Yapıştır komutları.

PowerPoint 97-2003 Sunusu (.ppt) bir özel düzen içeren bir veya birden çok ActiveX denetimleri içeren bir Office PowerPoint 2007 sunuyu kaydettiğinizde, bu ileti görüntülenir.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Özel düzene eklenmiş bir veya birden çok ActiveX denetimleri.

Sununuz kod içermiyorsa, devam' ı tıklatın.

Sununuz kod içeriyorsa, İptal' i tıklatın.

Notlar: 

 • Office PowerPoint 2007içinde önceki PowerPoint dosya biçimleri için Özel düzenlerdeki ActiveX denetimleriyle ilişkilendirilmiş kodu kaydedemezsiniz.

 • Kodun kaybolmasını veya bozulmasını önlemek için dosyayı bir PowerPoint 2007 Sunusu (.pptx) dosyası olarak kaydedin.

Özelleştirilmiş bilgi istemi metninin yer aldığı bir özel düzen içeren sunuyu kaydettiğinizde, bu ileti görüntülenir.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Özelleştirilmiş bilgi istemi metniyle özel düzen.

Özel düzeninden özelleştirilmiş istem metni silin.

Asıl slayt görünümünde, yer tutucunun içini özel metni seçin ve silin. Özel metin silindikten sonra varsayılan yer tutucu metni geri döner.

Özel düzende yer tutucuya animasyon efekti uygularsanız bu ileti görüntülenir.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Özel düzende yer tutucuya eklenmiş bir animasyon efekti.

Animasyon efektini, aşağıdakileri yaparak tutucu silin:

 1. Asıl Slayt Görünümü'nde, yer tutucuyu seçin.

 2. Animasyonlar sekmesinde animasyonlar grubunda Özel Animasyon' ı tıklatın.

 3. Özel Animasyon görev bölmesiKaldır' ı tıklatın.

Animasyonlarınızın görülebilir belirli animasyon efektleri şekillere uygulamak ve sonra sununuzu PowerPoint'in önceki bir sürümünde dosya biçiminde kaydetme olduğunda değil. Metin veya resme açık bir şekildeki animasyon nedeni olmasıdır.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Şekle, düzenlenemez duruma gelecek uygulanmış animasyon efektini.

Aşağıdakileri yaparak animasyon silin:

 1. Silmek istediğiniz animasyonu içeren şekli tıklatın.

 2. Animasyonlar sekmesinde animasyonlar grubunda Animasyon'a listesinde, Hayır animasyonuseçin.

Bir başlatılmamış ActiveX denetimiiçeren bir sunuyu kaydettiğinizde, bu ileti görüntülenir. Başlatılmamış ActiveX denetimi etkinleştirilmemiş olan bir denetimidir. ActiveX denetimlerini etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için Office belgelerinde ActiveX denetimleri devre dışı bırakma veya etkinleştirmekonusuna bakın.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Başlatılmamış ActiveX denetimi.

 1. İleti Çubuğu'nda seçenekleri ' ni tıklatın. Active X denetimi etkinleştirmek için seçeneği sunan bir güvenlik iletişim kutusu görüntülenir. Bunu yaptığınızda, ActiveX denetimini başlatın. Bir seçenek tıklatmadan önce güvenli bir karar konusunda daha fazla bilgi için etkinleştirme veya devre dışı Office dosyalarında ActiveX ayarlarınıbakın.

 2. Adım 1 gerçekleştirdikten sonra iletisini görmeye devam ediyorsanız, ActiveX denetimini sununuzdan silin.

İlgili Konular

PowerPoint 2013 sunusunu PowerPoint 2003 veya daha önceki sürümlerinde nasıl açarım?
Açık sunuyu PowerPoint farklı bir sürümünde oluşturulan

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×