PowerPoint’teki konuşmacı notlarını ve açıklamaları okumak veya eklemek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’teki konuşmacı notlarını ve açıklamaları okumak veya eklemek için ekran okuyucu kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

PowerPoint 2016 sununuzda sunucu notlarını eklemek ve okumak için PowerPoint 2016'yı klavyenizle ve Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu ile kullanın. Konuşmacı notlarıyla, sunucu için anımsatıcılar veya konuşma konuları ekleyebilirsiniz. Notlar bölmesi veya Açıklamalar bölmesi görünümde açıldığında, ekran okuyucunuz notları ve açıklamaları okuyabilir.

Notlar: 

Bu konuda

Konuşmacı notları ekleme

İzleyicilerinize slayt içeriğinin ötesinde bir şeyler anlatmak için, sununuza konuşmacı notları ekleyin. Konuşmacı notlarını, size slayt içeriğini anımsatacak özel notlar olarak da kullanabilirsiniz.

 1. Notlar bölmesini görüntülemek için, Normal görünümde Alt+W, P, N tuşlarına basın.

 2. Notları eklemek istediğiniz slaytta, "Slayt notları bölmesi veya Slayt notları" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın.

 3. Notlarınızı yazın.

 4. Notlar bölmesinden çıkmak için F6 tuşuna basın.

Konuşmacı notlarını okuma

 1. Slaytta notlar olup olmadığını duymak için, Normal görünümde F6 tuşuna ve slaydın başlığını ya da numarasını ve slayt listesindeki konumunu duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Slaytta konuşmacı notları varsa, şunu duyarsınız: "Notlar var."

  İpucu: Odak, her zaman başlangıçta slayttadır. F6 tuşuna her bastığınızda, odak Açıklamalar bölmesine, durum çubuğuyla yakınlaştırma düğmelerine, şeride, Notlar bölmesine ve küçük resim görüntüsüne taşınır. Alanlar arasında diğer yönde ilerlemek için, Shift+F6 tuşlarına basın.

 2. Notlar bölmesini görüntülemek için, Normal görünümde Alt+W, P, N tuşlarına basın.

 3. "Notlar sayfası bölmesi" veya "Slayt notları" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın ve ardından notu dinlemek için Caps Lock+M tuşlarına basın.

Açıklama ekleme

Örneğin, başka birinin çalışmasını gözden geçiriyorsanız, slaytların üstüne açıklama ekleyebilirsiniz.

Belirli bir metin parçasını veya nesneyi açıklamak istiyorsanız, bunu seçin. PowerPoint 2016'da klavye kısayollarını kullanarak nasıl seçeceğinizi öğrenmek için, PowerPoint sunuları oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma konusuna bakın.

 1. Slaytta Normal görünümde, açıklamak istediğiniz metin parçasını veya nesneyi duyduğunuzda Alt+R, C tuşlarına basın. Açıklamalar bölmesi açılır.

 2. Açıklamanızı yazın.

 3. Hızla yeni açıklama eklemek için, Açıklamalar bölmesinde "Yeni açıklama düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basın. Yeni açıklamanızı yazın.

 4. Açıklamalar bölmesinden çıkmak için Esc tuşuna basın.

 5. Açıklamalar bölmesini kapatmak için Alt+R, P, P tuşlarına basın.

Açıklamaları okuma

 1. Slaytta açıklamalar olup olmadığını duymak için, Normal görünümde F6 tuşuna ve slaydın başlığını ya da numarasını ve slayt listesindeki konumunu duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Slaytta açıklamalar varsa, şunu duyarsınız: "Açıklamaları var."

 2. Açıklamalar bölmesini açmak için Alt+R, P, P tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Yeni açıklama düğmesi.”

  Açıklamalar bölmesi zaten açıksa, şunu duyana kadar F6 veya Shift+F6 tuşlarına basın: "Yeni açıklama düğmesi."

 3. Şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Sonraki düğmesi."

 4. İlk açıklamaya gitmek ve bunu dinlemek için Ara Çubuğu’na basın. Açıklamaya gidip dinlemek ve bu açıklamayı yanıtlamak için Sekme tuşuna basın.

 5. Tek bir slaytta birden çok açıklama varsa, bir sonraki açıklamaya veya açıklama dizisine gitmek için Aşağı ok tuşuna basın.

 6. Açıklamalar bölmesini kapatmak için Alt+R, P, P tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te sununuzu kaydetmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint sunuları oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilir özellikleri kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

Mac için PowerPoint 2016’i klavyeniz ve Mac OS’nin yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanarak sununuza konuşmacı notları ile açıklamalar ekleyin ve bunları okuyun.

Notlar: 

Bu konuda

Konuşmacı notları ekleme

İzleyicilerinize slayt içeriğinin ötesinde bir şeyler anlatmak için, sununuza konuşmacı notları ekleyin. Konuşmacı notlarını, size slayt içeriğini anımsatacak özel notlar olarak da kullanabilirsiniz. Yalnızca kısa notlar yazıyorsanız konuşmacı notlarını Normal görünümünde ekleyebilir veya her slayda daha fazla not yazmak istiyorsanız Notlar sayfasını kullanabilirsiniz.

Normal görünümde konuşmacı notları ekleme

 1. Konuşmacı notlarını eklemek istediğiniz slaytta, şunları duyana kadar F6’ya basın: " Notlar bölmesi, düzen alanı."

 2. Slaytla ilgili konuşmacı notlarınızı yazın. Bitirdiğinizde, Notlar Bölmesi’nden çıkmak için F6’ya basın.

Notlar sayfasında konuşmacı notları ekleme

 1. Konuşmacı notlarını eklemek istediğiniz slaytta, Normal görünümde Command+3 tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Notlar sayfası, düzen alanı."

 2. Notlar sayfasında, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Metni düzenle, şu anda bir metin alanındasınız." Sonra konuşmacı notlarınızı yazın.

 3. Başka bir slayttaki notlara gitmek için, Notlar sayfasında “Notlar bölmesi, düzen alanı” sözlerini duyana kadar Option+Control+Shift+Yukarı ok tuşlarına basın ve sonra da Option+Sağ veya Sol ok tuşlarına basın.

 4. Normal görünüme dönmek için Command+1 tuşlarına basın.

Konuşmacı notlarını okuma

Kulaklığınızı üzerinde notlara dinleyin ve sonra bunları sözlü izleyicilerinize sunarken veya sesli notlar okuma VoiceOver bildirin. Oluştururken veya sununuzu düzenlediğini Konuşmacı Notları Normal görünüm veya Notlar sayfası düzende dinleyebilir. Slayt gösterisi sunarken, sunucu görünümünü kullanabilirsiniz.

Normal görünümde konuşmacı notlarını okuma

 1. Slaytta, şunları duyana kadar F6’ya basın: “Notlar bölmesi, düzen alanı."

 2. Notlar bölmesi' nde, Control + Command + sağ ok tuşuna basın. Duyduğunuz: ve ardından Konuşmacı notları metin tarafından "metin, metin, ekleme noktasını baştaki düzenleme".

 3. Notlar Bölmesi’nden çıkmak için F6’ya basın.

Notlar sayfasında konuşmacı notlarını okuma

 1. Slaytta, Command+3 tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Notlar sayfası, düzen alanı."

 2. Notlar sayfasında duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "metin düzenleme" ve ardından istediğiniz notları metin.

 3. Başka bir slayttaki notlara gitmek için, Notlar sayfasında “Notlar bölmesi, düzen alanı” sözlerini duyana kadar Option+Control+Shift+Yukarı ok tuşlarına basın ve sonra da Option+Sağ veya Sol ok tuşlarına basın.

 4. Normal görünüme dönmek için Command+1 tuşlarına basın.

Sunucu görünümünde konuşmacı notlarını okuma

 1. Sunucu görünümüne geçmek için, Normal görünümde olan slaytta Option+Return tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Sunucu görünümü.”

 2. Sunucu görünümünde, şunları duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşuna basın: “Notlar bölmesi, düzen alanı."

 3. Notlar Bölmesi'nde notları metni okumak için Control + Option + Shift + aşağı ok tuşlarına basın. Duyduğunuz: "metindeki izleyen notları metin düzenleme," >. Okuma durdurmak için aynı anda sol ve sağ ok tuşlarına basın.

Açıklama ekleme

Örneğin sunu üzerinde başkalarıyla birlikte çalışıyorsanız veya başka birinin çalışmasını gözden geçiriyorsanız, slaytların üzerine açıklamalar ekleyebilirsiniz.

 1. Açıklama eklemek istediğiniz slaytta, şeritteki geçerli sekmenin adını duyana kadar F6’ya basın. Sonra, “Gözden Geçir sekmesi” sözlerini duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Gözde Geçir’e bas, seçildi, sekme."

 2. Gözden Geçir sekmesinde, şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Yeni açıklama düğmesi." Sonra Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Metni düzenle, şu anda bir metin alanındasınız." Odak, kenar boşluğundaki açıklama bölmesine taşınır.

 3. Açıklamanızı yazın. Bitirdiğinizde, açıklama bölmesinin dışına gidin, seçmek istediğiniz öğeyi duyana kadar F6’ya basın.

Açıklamaları okuma

VoiceOver başkalarının yorumlarını dinleyin ve kimlerin sununuz üzerinde yorum denetlemek için kullanabilirsiniz ve ne zaman.

 1. Normal görünümde, slaytta, şeritteki geçerli sekmeyi duyana kadar F6’ya basın. Sonra, “Gözden Geçir sekmesi” sözlerini duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Gözden Geçir sekmesi.”

 2. Gözden Geçir sekmesinde, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Açıklamaları göster menüsü düğmesi."

 3. Açıklamaları Göster menü listesini genişletmek için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın.

 4. Menü listesinde, "Onay işareti, Açıklama bölmesi" veya "Açıklama bölmesi" sözlerini duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. "Onay işareti, Açıklama bölmesi" sözlerini duyarsanız, sonraki adımla devam etmek için Esc tuşuna basın. "Açıklama bölmesi" sözlerini duyarsanız Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 5. Slaytta, şunları duyana kadar F6’ya basın: "Açıklamalar sekmesi, şu anda görev bölmesinin içinde bir sekmedesiniz."

 6. Açıklamalar sekmesinde duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "İş parçacığı yorum." Odağı dizisinin ilk açıklama sunulmuştur. Açıklamayı okumak için SEKME tuşuna basın. VoiceOver Açıklama eklenmiş olan ve kimlerin yazdı zaman zaman duyurur.

  Sonraki açıklama yazışmasına gitmek için, Option+Control+Shift+Yukarı ok tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Açıklama yazışmasının dışı." Ardından, sonraki yazışmayı duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te sununuzu kaydetmek için ekran okuyucu kullanma

Mac için PowerPoint 2016’daki klavye kısayolları

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

iOS için PowerPoint 2016’i iOS’un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanarak, sununuza konuşmacı notları ekleyin ve bu notları okuyun.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • iOS için PowerPoint 2016 uygulamasındaki dokunma özelliklerini görmek istiyorsanız iPhone için PowerPoint dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, iPhone kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, iPad’de farklı olabilir.

Bu konuda

Konuşmacı notlarını okuma

PowerPoint'te sunuyu açtığınızda, Normal görünümde açılır ve burada VoiceOver konuşmacı notlarını okuyabilir.

 1. Slaytta konuşmacı notları olup olmadığını öğrenmek için, slayt küçük resim bölmesine ulaşana kadar sağa doğru çekin. Küçük resim bölmesine ulaştığınızda, slayt konuşmacı notları içeriyorsa VoiceOver örneğin şunları söyler: "8 slaydın birincisi, <slaydın başlığı>, notları var."

 2. Notlar metin alanını açmak için şunları duyana kadar sola doğru çekin: "Notlar düğmesi." Ekrana iki kez dokunun.

 3. Notlar metin alanı açılır. Notları okumak için, şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "Slayt notları, metin kutusu, <slayt için konuşmacı notları>."

 4. Notlar alanını kapatmak için"Kapat, düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Konuşmacı notları ekleme

Konuşmacı notlarını, slaytlarınızı izleyicilere gösterirken yapacağınız konuşmayla ilgili özel anımsatıcılar olarak kullanabilirsiniz.

 1. Konuşmacı notlarını eklemek istediğiniz slaytta, şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "Notlar, düğme." Sonra ekrana iki kez dokunun. Notlar metin alanı açılır.

  Not: "Notlar düğmesi" yerine "Notlar" sözünü duyarsanız, PowerPoint'te Notlar metin alanı zaten açıktır.

 2. Metin alanına gitmek için şunları duyana kadar sağa çekin: "Slayt notları, metin kutusu, metin alanı."

 3. Notları eklemeye başlamak için ekrana iki kez dokunun ve ekran klavyesini kullanarak notlarınızı yazın. Klavyeye gitmek için şunu duyana kadar sağa çekin: "Q."

  İpucu: Ekrandaki öğeleri inceleyerek de klavyeyi bulabilirsiniz. İncelemek için, parmağınızı ekrana koyun ve çevrede sürükleyin. Siz öğelere ulaştıkça VoiceOver öğelerin adlarını söyler. Öğe seçmek için, parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

 4. Bitirdiğinizde klavyeyi kapatmak için, şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "Klavyeyi gizle." Sonra ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

Sununuzu PowerPoint ile göstermek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

Android için PowerPoint uygulamasını Andorid’in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack ile kullanarak sunuda konuşmacı notları veya açıklamalar ekleyin ve bunları okuyun. Konuşmacı notlarıyla, sunucu için anımsatıcılar veya konuşma konuları ekleyebilirsiniz. Açıklamalar ile iş arkadaşlarınıza sunuları hakkında geri bildirim sağlayabilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Android için PowerPoint‘teki dokunma özelliklerini görmek için Android için PowerPoint dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Android telefonla kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Android tablette farklı olabilir.

Bu konuda

Konuşmacı notları ekleme

Konuşmacı notlarını, slaytlarınızı izleyicilere gösterirken yapacağınız konuşmayla ilgili özel anımsatıcılar olarak kullanabilirsiniz.

 1. Konuşmacı notlarını eklemek istediğiniz slaytta şunları duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: "Notlar, düğme." Sonra ekrana iki kez dokunun. Notlar metin alanı açılır.

 2. Metin alanına gitmek için şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Slayt notları."

 3. Not eklemeye başlamak için ekrana iki kez dokunun.

 4. Notlarınızı yazmak için ekran klavyesini kullanın.

 5. Bitirdiğinizde metin alanını kapatmak için aşağıya ve ardından sola doğru çekin.

Konuşmacı notlarını okuma

Küçük Resim görünümünde slaytlar listesine göz atarken TalkBack slaytlarda notların olup olmadığını söyler. Slaydın numarası ile başlığını ve ardından "not içeriyor" ifadesini duyarsınız. Notları okumak için slaydı Düzenleme görünümünde açmanız gerekir. Slayt gösterisi yaparken notlarınızı okumak için Sunucu görünümünü kullanabilirsiniz.

Konuşmacı notlarını Düzenleme görünümünde okuma

 1. Açıklama içeren slaydı Düzenleme görünümünde açmak için slaydın üzerindeyken ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Düzenle düğmesi."

 2. Ekrana iki kez dokunun. Slayt, Düzenleme görünümünde açılır.

 3. "Notlar düğmesi" ifadesini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Notlar metin alanı açılır. Notları okumak için "Slayt notları" ifadesini ve ardından slayttaki konuşmacı notlarını duyana kadar sağa doğru çekin.

 5. Notlar alanını kapatmak için"Kapat, düğme" ifadelerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Slayt gösterisi yaparken konuşmacı notlarını okuma

 1. Küçük Resim veya Düzenleme görünümünde "Sun düğmesi" ifadesini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. İstediğiniz slaydı duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. Notları okumak için "Slayt notları" ifadesi ve ardından slayt notlarını duyana kadar sola doğru çekin.

Açıklama ekleme

Örneğin sunu üzerinde başkalarıyla çalışıyorsanız veya başka birinin çalışmasını gözden geçiriyorsanız, slaytların üzerine açıklamalar ekleyebilirsiniz.

 1. Açıklama eklemek istediğiniz slaytta, "Yeni açıklama düğmesi" ifadesini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Açıklamalar metin alanı açılır.

 2. Notlarınızı yazmak için ekran klavyesini kullanın.

 3. Bitirdiğinizde metin alanını kapatmak için aşağıya ve ardından sola doğru çekin.

Açıklamaları okuma

Slaytlar listesine Küçük Resim görünümünde göz atarken TalkBack slaytlarda açıklamaların olup olmadığını söyler. Slaydın numarası ile başlığını ve ardından "açıklama içeriyor" ifadesini duyarsınız. Açıklamaları okumak için slaydı Düzenleme görünümünde açmanız gerekir.

 1. Açıklama içeren slaydı Düzenleme görünümünde açmak için slaydın üzerindeyken ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Düzenle düğmesi."

 2. Ekrana iki kez dokunun. Slayt, Düzenleme görünümünde açılır.

 3. "İşaretsiz, Daha fazla seçenek değiştir," ifadelerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. "Sekme menüsü" ifadesini ve ardından seçilmiş olan sekmenin adını duyarsınız.

 4. Sekme menüsünü açmak için ekrana iki kez dokunun.

 5. “Gözden Geçir sekmesi” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. "Önceki düğme" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Açıklamalar bölmesi açılır.

 7. Seçilen slayttaki tüm açıklamaları tek tek okumak için sağa doğru çekmeye devam edin.

 8. Açıklamalar bölmesini kapatmak için "Kapat düğmesi" ifadesini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te resimleri ve tabloları ekleyip düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

PowerPoint Mobile uygulamasını Windows’un yerleşik Ekran okuyucusu ile kullanarak sunuda konuşmacı notları veya açıklamalar ekleyin ve okuyun. Konuşmacı notlarıyla, sunucu için anımsatıcılar veya konuşma konuları ekleyebilirsiniz. Açıklamalar ile iş arkadaşlarınıza sunuları hakkında geri bildirim sağlayabilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • PowerPoint Mobile uygulamasının dokunma özellikleri için, Windows 10 için PowerPoint Mobile Dokunma Kılavuzu’na bakın.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusu eksiksiz kullanım kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Windows telefon ile kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, tablet veya PC’de farklı olabilir.

Bu konuda

Konuşmacı notları ekleme

Konuşmacı notlarını, slaytlarınızı izleyicilere gösterirken yapacağınız konuşmayla ilgili özel anımsatıcılar olarak kullanabilirsiniz.

 1. Konuşmacı notlarını eklemek istediğiniz slaytta şunları duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: "Notlar, düğme." Sonra ekrana iki kez dokunun. Notlar metin alanı açılır.

 2. Metin alanına gitmek için şunu duyana kadar sola doğru çekin: "Slayt notları."

 3. Not eklemeye başlamak için ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Slayt notları, bölme."

 4. Notlarınızı yazmak için ekran klavyesini kullanın.

 5. İşiniz bittiğinde metin alanını kapatmak için "Kapat düğmesi" ifadesini duyana kadar bir parmağınızı ekran sağ üst köşesi çevresinde kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Konuşmacı notlarını okuma

Slaytta notların olup olmadığını öğrenmek ve ardından notları okumak için slaydı Düzenleme görünümünde açın.

 1. Düzenleme görünümüne geçmek için, Küçük Resim görünümünde slaydın üzerindeyken ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Bağlam menüsü, açılır pencere, Düzenle düğmesi."

 2. Ekrana iki kez dokunun. Slayt, Düzenleme görünümünde açılır.

 3. “Notlar düğmesi” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Notlar bölmesi açılır. Bölmeye gitmek için şunları duyana kadar sola doğru çekin: "Slayt notları, ekleme noktasına metin yerleştirmek için iki kez dokunun."

 5. Notları okumak için üç parmağınızla aşağı doğru çekin. Notlar metin alanı açılır ve Ekran okuyucusu notları okur.

 6. Metin alanını kapatmak için "Kapat, düğme" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Açıklama ekleme

Örneğin sunu üzerinde başkalarıyla çalışıyorsanız veya başka birinin çalışmasını gözden geçiriyorsanız, slaytların üzerine açıklamalar ekleyebilirsiniz.

 1. Açıklama eklemek istediğiniz slaytta, "Yeni açıklama düğmesi" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. "Açıklamalar, Düzenlenebilir metin" ifadesini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. Notlarınızı yazmak için ekran klavyesini kullanın.

 4. İşiniz bittiğinde metin alanını kapatmak için "Kapat düğmesi" ifadesini duyana kadar bir parmağınızı ekran sağ üst köşesi çevresinde kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Açıklamaları okuma

Açıklamaları okumak için slaydı Düzenleme görünümünde açmanız gerekir.

 1. Düzenleme görünümüne geçmek için, Küçük Resim görünümünde slaydın üzerindeyken ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Bağlam menüsü, açılır pencere, Düzenle düğmesi."

 2. Ekrana iki kez dokunun. Slayt, Düzenleme görünümünde açılır.

 3. "Yeni açıklama düğmesi" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Açıklamalar bölmesi açılır.

 4. Seçilen slayttaki tüm açıklamaları sonuncudan başlayarak tek tek okumak için sağa veya sola doğru çekin.

 5. Açıklamalar bölmesini kapatmak için "Kapat düğmesi" ifadesini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te resimleri ve tabloları ekleyip düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

PowerPoint Online uygulamasını klavyenizle ve JAWS veya Windows’un yerleşik Ekran okuyucusu gibi bir ekran okuyucuyla kullanarak sunuda konuşmacı notları veya açıklamalar ekleyin ve okuyun. Konuşmacı notlarıyla, sunucu için anımsatıcılar veya konuşma konuları ekleyebilirsiniz. Açıklamalar ile iş arkadaşlarınıza sunuları hakkında geri bildirim sağlayabilirsiniz.

Notlar bölmesi veya Açıklamalar bölmesi görünümde açıldığında, ekran okuyucunuz notları ve açıklamaları okuyabilir.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Office Online ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Klavye kısayolları için, PowerPoint Online'da klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, JAWS kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Windows için JAWS hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Windows için JAWS Hızlı Başlangıç Kılavuzu’na bakın.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusu eksiksiz kullanım kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

 • PowerPoint Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. PowerPoint Online web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, PowerPoint Online uygulamasına değil web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Konuşmacı notları ekleme

Sunuları yalnızca Düzenleme görünümünde düzenleyebilirsiniz. Yönergeler için Sunu aç’a gidin.

 1. PowerPoint Online’da şunları duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın: "Slayt notu, ana yer işareti." "Slayt notu, ana yer işareti" ifadesini duymuyorsanız Notlar bölmesini açmak için Alt+Windows logosu tuşu, W, P, N tuşlarına basın.

 2. Geçerli slaytla ilgili konuşmacı notlarınızı yazın.

Konuşmacı notlarını okuma

 1. Geçerli slayt sayısı ve başlığını duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın. İstediğiniz slaydın numarasını duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Slaytta not varsa şunu duyarsınız: "Not içeriyor."

 2. Notlar bölmesi açıkken şunları duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın: "Slayt notu, ana yer işareti."

 3. Caps Lock+M tuşlarına basın. Ekran okuyucunuz notu okur.

 4. Sürekli okumayı durdurmak için Ctrl tuşuna basın.

Açıklama ekleme

Sunuları yalnızca Düzenleme görünümünde düzenleyebilirsiniz. Yönergeler için Sunu aç’a gidin.

 1. PowerPoint Online’da "Açıklama ekle düğmesi" ifadesini duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın. "Açıklama ekle düğmesi" ifadesini duymuyorsanız Açıklamalar bölmesini açmak için Alt+Windows logosu tuşu, W, S, P, P tuşlarına basın.

 2. Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Yeni, düzenleme.”

 3. Geçerli slayda yönelik açıklamanızı yazın ve ardından Enter tuşuna basın.

Açıklamaları okuma

 1. Geçerli slayt sayısı ve başlığını duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın. İstediğiniz slaydın numarasını duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Slaytta açıklama varsa şunu duyarsınız: "Açıklama içeriyor."

 2. Açıklamalar bölmesi açıkken "Açıklama ekle, düğme" ifadesini duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın.

 3. Sekme tuşuna basarak ilk açıklamaya geçin. Ekran okuyucunuz açıklamayı okur. Sekme tuşuna basarak açıklamalar arasında gezinin ve açıklamaları dinleyin.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint Online klavye kısayolları

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×