PowerPoint’teki konuşmacı notlarını ve açıklamaları okumak veya eklemek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’teki konuşmacı notlarını ve açıklamaları okumak veya eklemek için ekran okuyucu kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

PowerPoint ekleme ve Konuşmacı Notları PowerPoint sununuzdaki okunmasını klavyenizi ve ekran okuyucusu ile kullanma. Biz bu ekran okuyucusu ve JAWS ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Konuşmacı notları anımsatıcıları veya konuşma noktalarınızı için sunucu ekleme ve iş arkadaşlarınızı kendi sunular hakkında görüş bildirmek için açıklamalar kullanma için nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Konuşmacı notları ekleme

İzleyicilerinize slayt içeriğinin ötesinde bir şeyler anlatmak için, sununuza konuşmacı notları ekleyin. Konuşmacı notlarını, size slayt içeriğini anımsatacak özel notlar olarak da kullanabilirsiniz.

 1. Notlar bölmesini görüntülemek için, Normal görünümde Alt+W, P, N tuşlarına basın.

 2. Not eklemek istediğiniz yeri slayt üzerinde duyduğunuz kadar F6 tuşuna basın: "Slayt notları."

 3. Notlarınızı yazın.

 4. Notlar bölmesinden çıkmak için F6 tuşuna basın.

Konuşmacı notlarını okuma

Slayt notları bulunur ve notlara dinlemek duyabilirsiniz.

 1. Normal görünümde, "Küçük resimler." duyduğunuz kadar F6 tuşuna basın

 2. Yukarı veya aşağı ok tuşlarını kadar başlık veya liste içindeki konumunu slaytların ve slayt sayısını duymak. Slayt üzerinde konuşmacı notları varsa, siz duymak: "Not bulunuyor."

 3. Notlar bölmesini görüntülemek için Alt + W, P, n tuşuna basın

 4. Sonra nota dinlemek için SR tuşu + R tuşlarına basın ve "Notlar slayt" duymak kadar F6 tuşuna basın.

Açıklama ekleme

Örneğin, başka birinin çalışmasını gözden geçiriyorsanız, slaytların üstüne açıklama ekleyebilirsiniz.

Belirli bir metni veya nesneyi parçasının açıklama eklemek isterseniz, önce seçin. Klavye kısayollarını kullanarak PowerPoint içinde seçmek nasıl öğrenmek için PowerPoint sunuları oluşturmak için klavye kısayollarını kullanmabaşvurun.

 1. Slaytta Normal görünümde, açıklamak istediğiniz metin parçasını veya nesneyi duyduğunuzda Alt+R, C tuşlarına basın. Açıklamalar bölmesi açılır.

 2. Yorumunuzu yazın ve kaydetmek için Enter tuşuna basın.

 3. Açıklamalar bölmesinden çıkmak için Esc tuşuna basın.

 4. Açıklamalar bölmesini kapatmak için Alt+R, P, P tuşlarına basın.

Açıklamaları okuma

Bir slayt açıklamaları bulunur ve açıklamaları dinlemek duyabilirsiniz.

 1. Normal görünümde, "Küçük resimler." duyduğunuz kadar F6 tuşuna basın

 2. Basın F6 ve yukarı veya aşağı ok tuşlarını kadar başlık veya liste içindeki konumunu slaytların ve slayt sayısını duymak. Slayt üzerinde açıklamalar varsa, siz duymak: "açıklamaları bulunuyor."

 3. Yorumlar Bölmesi'ni açmak için Alt + R, P, P'ye basın. Duyduğunuz: "Slayda açıklama."

  Açıklamalar bölmesi zaten açıksa, duyduğunuz kadar F6 tuşuna veya SHIFT + F6 tuşuna basın: "Slayda açıklama."

 4. Yorumlar arasında taşımak için SR tuşu + sağ veya sol ok tuşuna basın. Ekran okuyucunuz üzerlerinde gideceğinizi gibi açıklamalar okur.

 5. Açıklamalar bölmesini kapatmak için Alt+R, P, P tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te sununuzu kaydetmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint sunuları oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve PowerPoint gezinmek için ekran okuyucu kullanın

macOS için PowerPoint ekleme ve konuşmacı notları ve sununuzu açıklamalarını okumak için klavye ve VoiceOver, yerleşik macOS ekran okuyucusu ile kullanma.

Notlar: 

Bu konuda

Konuşmacı notları ekleme

İzleyicilerinize slayt içeriğinin ötesinde bir şeyler anlatmak için, sununuza konuşmacı notları ekleyin. Konuşmacı notlarını, size slayt içeriğini anımsatacak özel notlar olarak da kullanabilirsiniz. Yalnızca kısa notlar yazıyorsanız konuşmacı notlarını Normal görünümünde ekleyebilir veya her slayda daha fazla not yazmak istiyorsanız Notlar sayfasını kullanabilirsiniz.

Normal görünümde konuşmacı notları ekleme

 1. Konuşmacı notlarını eklemek istediğiniz slaytta, şunları duyana kadar F6’ya basın: " Notlar bölmesi, düzen alanı."

 2. Slaytla ilgili konuşmacı notlarınızı yazın. Bitirdiğinizde, Notlar Bölmesi’nden çıkmak için F6’ya basın.

Notlar sayfasında konuşmacı notları ekleme

 1. Konuşmacı notlarını eklemek istediğiniz slaytta, Normal görünümde Command+3 tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Notlar sayfası, düzen alanı."

 2. Notlar sayfasında, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Metni düzenle, şu anda bir metin alanındasınız." Sonra konuşmacı notlarınızı yazın.

 3. Başka bir slayttaki notlara gitmek için, Notlar sayfasında “Notlar bölmesi, düzen alanı” sözlerini duyana kadar Option+Control+Shift+Yukarı ok tuşlarına basın ve sonra da Option+Sağ veya Sol ok tuşlarına basın.

 4. Normal görünüme dönmek için Command+1 tuşlarına basın.

Konuşmacı notlarını okuma

Kulaklığınızı üzerinde notlara dinleyin ve sonra bunları sözlü izleyicilerinize sunarken veya sesli notlar okuma VoiceOver bildirin. Oluştururken veya sununuzu düzenlediğini Konuşmacı Notları Normal görünüm veya Notlar sayfası düzende dinleyebilir. Slayt gösterisi sunarken, sunucu görünümünü kullanabilirsiniz.

Normal görünümde konuşmacı notlarını okuma

 1. Slaytta, şunları duyana kadar F6’ya basın: “Notlar bölmesi, düzen alanı."

 2. Notlar bölmesi' nde, Control + Command + sağ ok tuşuna basın. Duyduğunuz: ve ardından Konuşmacı notları metin tarafından "metin, metin, ekleme noktasını baştaki düzenleme".

 3. Notlar Bölmesi’nden çıkmak için F6’ya basın.

Notlar sayfasında konuşmacı notlarını okuma

 1. Slaytta, Command+3 tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Notlar sayfası, düzen alanı."

 2. Notlar sayfasında duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "metin düzenleme" ve ardından istediğiniz notları metin.

 3. Başka bir slayttaki notlara gitmek için, Notlar sayfasında “Notlar bölmesi, düzen alanı” sözlerini duyana kadar Option+Control+Shift+Yukarı ok tuşlarına basın ve sonra da Option+Sağ veya Sol ok tuşlarına basın.

 4. Normal görünüme dönmek için Command+1 tuşlarına basın.

Sunucu görünümünde konuşmacı notlarını okuma

 1. Sunucu görünümüne geçmek için, Normal görünümde olan slaytta Option+Return tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Sunucu görünümü.”

 2. Sunucu görünümünde, şunları duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşuna basın: “Notlar bölmesi, düzen alanı."

 3. Notlar Bölmesi'nde notları metni okumak için Control + Option + Shift + aşağı ok tuşlarına basın. Duyduğunuz: "'da notları text> göre ve ardından Düzenle metin". Okuma durdurmak için aynı anda sol ve sağ ok tuşlarına basın.

Açıklama ekleme

Örneğin sunu üzerinde başkalarıyla birlikte çalışıyorsanız veya başka birinin çalışmasını gözden geçiriyorsanız, slaytların üzerine açıklamalar ekleyebilirsiniz.

 1. Açıklama eklemek istediğiniz slaytta, şeritteki geçerli sekmenin adını duyana kadar F6’ya basın. Sonra, “Gözden Geçir sekmesi” sözlerini duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Gözde Geçir’e bas, seçildi, sekme."

 2. Gözden Geçir sekmesinde, şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Yeni açıklama düğmesi." Sonra Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Metni düzenle, şu anda bir metin alanındasınız." Odak, kenar boşluğundaki açıklama bölmesine taşınır.

 3. Açıklamanızı yazın. Bitirdiğinizde, açıklama bölmesinin dışına gidin, seçmek istediğiniz öğeyi duyana kadar F6’ya basın.

Açıklamaları okuma

VoiceOver başkalarının yorumlarını dinleyin ve kimlerin sununuz üzerinde yorum denetlemek için kullanabilirsiniz ve ne zaman.

 1. Normal görünümde, slaytta, şeritteki geçerli sekmeyi duyana kadar F6’ya basın. Sonra, “Gözden Geçir sekmesi” sözlerini duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Gözden Geçir sekmesi.”

 2. Gözden Geçir sekmesinde, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Açıklamaları göster menüsü düğmesi."

 3. Açıklamaları Göster menü listesini genişletmek için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın.

 4. Menü listesinde, "Onay işareti, Açıklama bölmesi" veya "Açıklama bölmesi" sözlerini duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. "Onay işareti, Açıklama bölmesi" sözlerini duyarsanız, sonraki adımla devam etmek için Esc tuşuna basın. "Açıklama bölmesi" sözlerini duyarsanız Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 5. Slaytta, şunları duyana kadar F6’ya basın: "Açıklamalar sekmesi, şu anda görev bölmesinin içinde bir sekmedesiniz."

 6. Açıklamalar sekmesinde duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "İş parçacığı yorum." Odağı dizisinin ilk açıklama sunulmuştur. Açıklamayı okumak için SEKME tuşuna basın. VoiceOver Açıklama eklenmiş olan ve kimlerin yazdı zaman zaman duyurur.

  Sonraki açıklama yazışmasına gitmek için, Option+Control+Shift+Yukarı ok tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Açıklama yazışmasının dışı." Ardından, sonraki yazışmayı duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te sununuzu kaydetmek için ekran okuyucu kullanma

Mac için PowerPoint'teki klavye kısayolları

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve PowerPoint gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Ekleme ve konuşmacı notları sununuzdaki okunmasını VoiceOver, iOS, yerleşik ekran okuyucusu ile PowerPoint kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Dokunmatik becerileri için PowerPoint, iPhone için PowerPoint dokunma Kılavuzugidin.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

Konuşmacı notlarını okuma

PowerPoint'te sunuyu açtığınızda, Normal görünümde açılır ve burada VoiceOver konuşmacı notlarını okuyabilir.

 1. Slaytta konuşmacı notları olup olmadığını öğrenmek için, slayt küçük resim bölmesine ulaşana kadar sağa doğru çekin. Küçük resim bölmesine ulaştığınızda, slayt konuşmacı notları içeriyorsa VoiceOver örneğin şunları söyler: "8 slaydın birincisi, <slaydın başlığı>, notları var."

 2. Notlar metin alanını açmak için şunları duyana kadar sola doğru çekin: "Notlar düğmesi." Ekrana iki kez dokunun.

 3. Notlar metin alanı açılır. Notları okumak için, şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "Slayt notları, metin kutusu, <slayt için konuşmacı notları>."

 4. Notlar alanını kapatmak için"Kapat, düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Konuşmacı notları ekleme

Konuşmacı notlarını, slaytlarınızı izleyicilere gösterirken yapacağınız konuşmayla ilgili özel anımsatıcılar olarak kullanabilirsiniz.

 1. Konuşmacı notlarını eklemek istediğiniz slaytta, şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "Notlar, düğme." Sonra ekrana iki kez dokunun. Notlar metin alanı açılır.

  Not: "Notlar düğmesi" yerine "Notlar" sözünü duyarsanız, PowerPoint'te Notlar metin alanı zaten açıktır.

 2. Metin alanına gitmek için şunları duyana kadar sağa çekin: "Slayt notları, metin kutusu, metin alanı."

 3. Notları eklemeye başlamak için ekrana iki kez dokunun ve ekran klavyesini kullanarak notlarınızı yazın. Klavyeye gitmek için şunu duyana kadar sağa çekin: "Q."

  İpucu: Ekrandaki öğeleri inceleyerek de klavyeyi bulabilirsiniz. İncelemek için, parmağınızı ekrana koyun ve çevrede sürükleyin. Siz öğelere ulaştıkça VoiceOver öğelerin adlarını söyler. Öğe seçmek için, parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

 4. Bitirdiğinizde klavyeyi kapatmak için, şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "Klavyeyi gizle." Sonra ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

Sununuzu PowerPoint ile göstermek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve PowerPoint gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Android için PowerPoint uygulamasını Andorid’in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack ile kullanarak sunuda konuşmacı notları veya açıklamalar ekleyin ve bunları okuyun. Konuşmacı notlarıyla, sunucu için anımsatıcılar veya konuşma konuları ekleyebilirsiniz. Açıklamalar ile iş arkadaşlarınıza sunuları hakkında geri bildirim sağlayabilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Android için PowerPoint‘teki dokunma özelliklerini görmek için Android için PowerPoint dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

Konuşmacı notları ekleme

Konuşmacı notlarını, slaytlarınızı izleyicilere gösterirken yapacağınız konuşmayla ilgili özel anımsatıcılar olarak kullanabilirsiniz.

 1. Konuşmacı notlarını eklemek istediğiniz slaytta şunları duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: "Notlar, düğme." Sonra ekrana iki kez dokunun. Notlar metin alanı açılır.

 2. Metin alanına gitmek için şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Slayt notları."

 3. Not eklemeye başlamak için ekrana iki kez dokunun.

 4. Notlarınızı yazmak için ekran klavyesini kullanın.

 5. Bitirdiğinizde metin alanını kapatmak için aşağıya ve ardından sola doğru çekin.

Konuşmacı notlarını okuma

Küçük Resim görünümünde slaytlar listesine göz atarken TalkBack slaytlarda notların olup olmadığını söyler. Slaydın numarası ile başlığını ve ardından "not içeriyor" ifadesini duyarsınız. Notları okumak için slaydı Düzenleme görünümünde açmanız gerekir. Slayt gösterisi yaparken notlarınızı okumak için Sunucu görünümünü kullanabilirsiniz.

Konuşmacı notlarını Düzenleme görünümünde okuma

 1. Açıklama içeren slaydı Düzenleme görünümünde açmak için slaydın üzerindeyken ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Düzenle düğmesi."

 2. Ekrana iki kez dokunun. Slayt, Düzenleme görünümünde açılır.

 3. "Notlar düğmesi" ifadesini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Notlar metin alanı açılır. Notları okumak için "Slayt notları" ifadesini ve ardından slayttaki konuşmacı notlarını duyana kadar sağa doğru çekin.

 5. Notlar alanını kapatmak için"Kapat, düğme" ifadelerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Slayt gösterisi yaparken konuşmacı notlarını okuma

 1. Küçük Resim veya Düzenleme görünümünde "Sun düğmesi" ifadesini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. İstediğiniz slaydı duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. Notları okumak için "Slayt notları" ifadesi ve ardından slayt notlarını duyana kadar sola doğru çekin.

Açıklama ekleme

Örneğin sunu üzerinde başkalarıyla çalışıyorsanız veya başka birinin çalışmasını gözden geçiriyorsanız, slaytların üzerine açıklamalar ekleyebilirsiniz.

 1. Açıklama eklemek istediğiniz slaytta, "Yeni açıklama düğmesi" ifadesini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Açıklamalar metin alanı açılır.

 2. Notlarınızı yazmak için ekran klavyesini kullanın.

 3. Bitirdiğinizde metin alanını kapatmak için aşağıya ve ardından sola doğru çekin.

Açıklamaları okuma

Slaytlar listesine Küçük Resim görünümünde göz atarken TalkBack slaytlarda açıklamaların olup olmadığını söyler. Slaydın numarası ile başlığını ve ardından "açıklama içeriyor" ifadesini duyarsınız. Açıklamaları okumak için slaydı Düzenleme görünümünde açmanız gerekir.

 1. Açıklama içeren slaydı Düzenleme görünümünde açmak için slaydın üzerindeyken ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Düzenle düğmesi."

 2. Ekrana iki kez dokunun. Slayt, Düzenleme görünümünde açılır.

 3. "İşaretsiz, Daha fazla seçenek değiştir," ifadelerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. "Sekme menüsü" ifadesini ve ardından seçilmiş olan sekmenin adını duyarsınız.

 4. Sekme menüsünü açmak için ekrana iki kez dokunun.

 5. “Gözden Geçir sekmesi” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. "Önceki düğme" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Açıklamalar bölmesi açılır.

 7. Seçilen slayttaki tüm açıklamaları tek tek okumak için sağa doğru çekmeye devam edin.

 8. Açıklamalar bölmesini kapatmak için "Kapat düğmesi" ifadesini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te resimleri ve tabloları ekleyip düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve PowerPoint gezinmek için ekran okuyucu kullanın

PowerPoint Mobile ekran okuyucusu ile yerleşik Windows ekran okuyucusu ekleme ve sunucu için anımsatıcıları veya konuşma noktalarınızı olarak sunudaki Konuşmacı notlarını okumak için kullanın. Ayrıca, iş arkadaşlarınızla sunu hakkında verdiğiniz açıklamaları okuyabilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Konuşmacı notları ekleme

Konuşmacı notlarını, slaytlarınızı izleyicilere gösterirken yapacağınız konuşmayla ilgili özel anımsatıcılar olarak kullanabilirsiniz.

 1. Bir slaydı PowerPoint Mobiledüzenlerken, size kadar sağa doğru çekin "Notlar" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun. Notlar bölmesi açılır.

 2. "Notlar slayt" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar Notlar bölmesine gitmek için sola çekin.

 3. Notlarınızı yazmak için ekran klavyesini kullanın.

 4. İşiniz bittiğinde, çekin Notlar bölmesini kapatmak için "Kapat" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sola.

Konuşmacı notlarını okuma

Slayda eklenen notlar dinleyebilir.

 1. Bir slaydı PowerPoint Mobiledüzenlerken, sağa duyduğunuz kadar çekin: "Not" ve ardından çift dokunarak ekran. Notlar bölmesi açılır.

 2. "Notlar slayt" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar Notlar bölmesine gitmek için sola çekin.

 3. Notları okumak için üç parmak ile aşağı çekin.

 4. İşiniz bittiğinde, çekin Notlar bölmesini kapatmak için "Kapat" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sola.

Açıklamaları okuma

Sunuda sizin için başkaları sola açıklamaları okuyabilirsiniz. Sunuya açıklama eklemek için PowerPointtam masaüstü sürümüne geçiş yapmanız veya PowerPoint Onlinekullanın.

 1. Bir slayt düzenlerken, kadar sağa doğru çekin "Daha fazla seçenek" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. "Sekme seçicisini seçili durumdaki sekmesinde göre ve ardından Örneğin,"Ev."," duymak kadar sola doğru çekin

 3. Sekmeleri menüsünü açmak için ekranın çift dokunun.

 4. Siz "Gözden geçirme" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin.

 5. "İleri" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin.

 6. Son açıklamadan başlayarak seçili slaydın birer birer tüm açıklamaları okumak için sola çekin.

 7. Açıklamalar bölmesinde, sola veya sağa çekin "Kapat" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar kapatmak için.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te resimleri ve tabloları ekleyip düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Araştırma ve PowerPoint gezinmek için ekran okuyucu kullanın

PowerPoint Online ekleme ve konuşmacı notları veya sunuda açıklamaları okumak için klavyenizin ve ekran okuyucusu ile kullanın. Biz bu ekran okuyucusu ve JAWS ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Konuşmacı notları, anımsatıcılar veya konuşma noktalarınızı için sunucu ekleme ve iş arkadaşlarınızla kendi sunular hakkında görüş bildirmek için açıklamalar kullanma için nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Office Online ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • PowerPoint Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. PowerPoint Online web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, PowerPoint Online uygulamasına değil web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Konuşmacı notları ekleme

İzleyicilerinize slayt içeriğinin ötesinde bir şeyler anlatmak için, sununuza konuşmacı notları ekleyin. Konuşmacı notlarını, size slayt içeriğini anımsatacak özel notlar olarak da kullanabilirsiniz.

 1. Normal görünümde Notlar bölmesini görüntülemek için Alt + Windows logo tuşu, W, P, n tuşuna basın.

 2. Duyduğunuz kadar Not eklemek istediğiniz yeri slayt üzerinde Ctrl + F6 tuşuna basın: "Slayt notları."

 3. Notlarınızı yazın.

 4. Notlar bölmesini çıkmak için Ctrl + F6 tuşuna basın.

Konuşmacı notlarını okuma

Slayt notları bulunur ve notlara dinlemek duyabilirsiniz.

 1. Normal görünümde, slayt ve listesindeki konumunu slayt sayısını duymak kadar Ctrl + F6 tuşuna basın.

 2. Yukarı veya aşağı ok tuşuna slaytların listeye gözatın. Slayt üzerinde konuşmacı notları varsa, siz duymak: "Not bulunuyor."

 3. Notlar bölmesini görüntülemek için Alt + Windows logo tuşu, W, P, n tuşuna basın

 4. Sonra nota dinlemek için SR tuşu + R tuşlarına basın ve "Notlar slayt" duymak kadar Ctrl + F6 tuşuna basın.

Açıklama ekleme

Örneğin, başka birinin çalışmasını gözden geçiriyorsanız, slaytların üstüne açıklama ekleyebilirsiniz.

 1. Bir metin parçasını veya açıklama eklemek istediğiniz nesneyi duymak, bir slaytta, Normal görünümünde, Alt + Windows logo tuşu, R, C1 tuşuna basın. Açıklamalar bölmesi açılır. Duyduğunuz: "@mention veya konuşması Başlat."

 2. Yorumunuzu yazın. Yeni bir satır başlatmak için Enter tuşuna basabilirsiniz.

 3. Açıklamayı kaydetmek için "Gönder" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

 4. Açıklamalar bölmesi çıkmak için Ctrl + F6 tuşuna basın.

 5. Açıklamalar bölmesi kapatmak için Alt + Windows logo tuşu, R, P, P'ye basın

Açıklamaları okuma

Bir slayt açıklamaları bulunur ve açıklamaları dinlemek duyabilirsiniz.

 1. Normal görünümde, slayt ve listesindeki konumunu slayt sayısını duymak kadar Ctrl + F6 tuşuna basın.

 2. Yukarı veya aşağı ok tuşuna slaytların listeye gözatın. Slayt üzerinde konuşmacı notları varsa, siz duymak: "açıklamaları bulunuyor."

 3. Yorumlar Bölmesi'ni açmak için Alt + Windows logo tuşu, R, P, P'ye basın. Duyduğunuz: "Açıklamalar bölmesi."

  Açıklamalar bölmesi zaten açıksa, duyduğunuz kadar Ctrl + F6 veya Ctrl + ÜST KRKT + F6 tuşuna basın: "Açıklamalar bölmesi."

 4. Duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Açıklama kartı." Yukarı ve aşağı her kart içinde açıklamalar arasında gezinmek için açıklama kartları ve sol ve sağ ok tuşlarını arasında taşımak için ok tuşlarına basın. Ekran okuyucunuz üzerlerinde gideceğinizi gibi açıklamalar okur.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint Online klavye kısayolları

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Araştırma ve PowerPoint gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×