PowerPoint'te sununuzu kaydetmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te sununuzu kaydetmek için ekran okuyucu kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

PowerPoint 2016'yı klavyeniz ve Windows'un yerleşik Ekran okuyucusu ile kullanarak masaüstü sununuzu yerel bir sürücüye (örneğin dizüstü bilgisayarınıza), bir ağ konumuna, CD'ye, DVD'ye veya bir flash sürücüye kaydedebilirsiniz. Ayrıca, farklı bir dosya biçiminde veya PowerPoint'in önceki bir sürümünde de kaydedebilirsiniz. JAWS ekran okuyucuyu da kullanabilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Sunu dosyanızı kaydetme

Sununuzu farklı bir dosya biçiminde kaydetme

Sununuzu PowerPoint'in önceki bir sürümünde kaydetme

Sunu dosyanızı kaydetme

Sunu dosyanızı adlandırmak ve varsayılan PowerPoint Sunusu (*.pptx) dosya türünü kullanarak kaydetmek için bu adımları izleyin.

 1. Farklı Kaydet iletişim kutusunu açıp sürücüleriniz ve klasörlerinize göz atmak için, Alt+F, A tuşlarına ve ardından O tuşuna basın. “Farklı Kaydet iletişim kutusu” sözlerini duyarsınız.

  İpucu: Sununuzu bir web konumuna kaydetmek için, Sunuyu OneDrive’a kaydetme ve paylaşma konusunu okuyun.

 2. Sürücü ve klasör listesinde gezinmek için, Sekme tuşuna basarak “Ağaç görünümü” sözlerini duyana kadar iletişim kutusunda ilerleyin. (Ekran Okuyucusu’nda, klasörün adını ve “Sekizde sekiz daraltılmış” gibi bir söz duyarsınız.)

 3. Sununuzu kaydetmek istediğiniz sürücüyü veya klasörü bulmak için, Aşağı Ok tuşuna veya Yukarı Ok tuşuna basarak listede ilerleyin.

 4. Sürücüyü veya klasörü seçmek için Enter tuşuna basın.

 5. Odağı seçilen sürücü veya klasör içindeki klasörlere ve dosyalara taşımak için, Sekme tuşuna basın.

 6. Seçili konumun içeriğine göz atmak için, Aşağı Ok tuşuna veya Yukarı Ok tuşuna basın. Bir klasörü açmak için Enter tuşuna basın.

 7. İstediğiniz konumu seçtikten sonra, Sekme tuşuna basarak Dosya adı kutusuna gidin.

 8. Sununuzu kaydetmek için, istediğiniz dosya adını yazın ve Enter tuşuna basın. Farklı Kaydet iletişim kutusu kapatılır.

Zaten istediğiniz adla doğru konuma kaydedilmiş olan bir dosyadaki yeni değişiklikleri kaydetmek için, Ctrl+S tuşlarına basın.

Sununuzu farklı bir dosya biçiminde kaydetme

Sunuyu kaydederken aralarından seçim yapabileceğiniz birçok dosya biçimi seçeneğiniz vardır. Şu adımları izleyin:

 1. Farklı Kaydet iletişim kutusunu açmak için Alt+F, A ve sonra da O tuşlarına basın.

 2. Gerekirse, konuma gidin ve dosyayı adlandırın. Nasıl yapıldığını öğrenmek için bkz. Sunu dosyanızı kaydetme.

 3. Sekme tuşuyla Kayıt türü birleşik giriş kutusuna gidin.

 4. Dosya biçimleri listesinde gezinmek için Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna basın. Bir dosya biçimi seçmek için Enter tuşuna basın.

  İpucu: Belirli bir dosya biçimi adına hızla gitmek için, söz konusu adın ilk harfini yazın. Örneğin, O harfine arka arkaya basmak, Office Teması ve OpenDocument Sunusu gibi O harfiyle başlayan dosya biçimlerinin listesinde ilerlemenizi sağlar.

 5. Dosyayı seçili dosya biçiminde kaydetmek için Enter tuşuna basın. Farklı Kaydet iletişim kutusu kapatılır.

Not: Dosyayı PDF (.pdf) veya XPS (.xps) dosya biçiminde kaydetme hakkındaki ayrıntılar için, PDF olarak kaydetme veya XPS olarak kaydetme konusunu okuyun.

Sunu dosyanızı PowerPoint'in önceki bir sürümünde kaydetme

PowerPoint 2016, ilk kez Office 2007 sürümünde kullanıma sunulan XML tabanlı .pptx dosya biçimini kullanır. Bu dosya biçiminde, dosyalar özel eklentilere gerek kalmadan veya işlev kaybı yaşanmadan PowerPoint’in önceki sürümlerinde (PowerPoint 2010 ve PowerPoint 2007) açılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Open XML Biçimleri ve dosya adı uzantıları ve PowerPoint sunusunun PowerPoint 2003 veya daha önceki sürümlerde açılıp açılmayacağını denetleme.

Sununuzu PowerPoint’in önceki bir sürümüyle uyumlu biçimde kaydetmek için şu adımları izleyin:

 1. Farklı Kaydet iletişim kutusunu açmak için Alt+F, A ve sonra da O tuşlarına basın.

 2. Gerekirse, konuma gidin ve dosyayı adlandırın.

 3. Kayıt türü birleşik giriş kutusuna gitmek için Sekme tuşuna basın. Varsayılan dosya türü PowerPoint Sunusu (*.pptx) biçimidir.

  İpucu: Farklı Kaydet iletişim kutusunu açtığınızda, odak Dosya adı kutusunda olur. Dosya zaten istediğiniz konumda ye alıyorsa, Kayıt türü birleşik giriş kutusuna gitmek için Sekme tuşuna basın.

 4. Çeşitli PowerPoint dosya biçimleri arasında hızla ilerlemek için arka arkaya P harfine basın.

 5. "PowerPoint 97-2003 Sunusu (.ppt)" sözlerini duyduğunuzda, bu dosya biçimi seçilir.

 6. Dosyanızı PowerPoint'in önceki sürümünde kaydetmek için Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te bir şablondan sunu oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te sunuları yazdırmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint sunuları oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma

PowerPoint sunularını iletmek için klavye kısayollarını kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilir özellikleri kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

Sunuları Mac bilgisayarınıza veya ağ konumuna kaydetmek için, Mac için PowerPoint 2016 uygulamasını Mac OS’de yerleşik olarak bulunan ekran okuyucu olan VoiceOver ve klavyenizle birlikte kullanın. Ayrıca, sununuzu farklı bir dosya biçiminde, hatta PowerPoint’in önceki bir sürümünde kaydetmeniz de mümkündür.

Notlar: 

Bu konuda

Sunu dosyanızı varsayılan biçimde kaydetme

Sununuzu varsayılan dosya biçimi olan PowerPoint Sunusu (*.pptx) biçiminde kaydedin.

 1. Sunu dosyanızı kaydetmek için Shift+Command+S tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Farklı Kaydet iletişim kutusu.”

 2. Sununun dosya adını yazın. Burada sununuzu adlandırmamayı seçerseniz, varsayılan ad kullanılır.

 3. Dosyanızın kaydedileceği konumu seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Mac bilgisayarınızdaki bir konumu seçmek için, şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "<Geçerli kaydetme konumu>, Yer, açılan düğme." Konum listesini genişletmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

   Listede hareket etmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Listedeki seçenekleri duyarsınız. Sürücüyü veya klasörü seçmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

   "Kaydet düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

  • OneDrive gibi çevrimiçi bir konuma kaydetmek için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Çevrimiçi konumlar düğmesi." Sonra Control+Options+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

   Yeni bir çevrimiçi konum eklemek için, "Yer ekle düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Yer ekle." Eklemek istediğiniz konumu duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Sonra ekran okuyucunuzun duyurduğu yönergeleri izleyin.

   Dosyanızı kaydetmek istediğiniz konumu duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

   Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Kaydet düğmesi". Sonra Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

Sununuzu farklı bir dosya biçiminde kaydetme

Sunu dosyanızı çeşitli dosya biçimlerinde kaydedebilirsiniz. Örneğin, slaytlarınızı dinleyici notları olarak izleyicilerinize e-postayla göndermek istiyorsanız, dosyanızı PDF biçiminde kaydedin. Ayrıca, sununuzu birden çok uygulamada ve platformda paylaşmak için dosyayı ODP biçiminde de kaydedebilirsiniz.

 1. Sunu dosyanızı kaydetmek için Shift+Command+S tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Farklı Kaydet iletişim kutusu.”

 2. Sunu dosyanızı varsayılan biçimde kaydetme başlığı altında açıklandığı gibi dosyanızı adlandırın ve kaydetmek istediğiniz konumu seçin.

 3. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "<Geçerli dosya biçimi>, açılan düğme." Dosya biçimi listesini açmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Seçmek istediğiniz dosya biçimini, örneğin PDF veya OpenDocument Sunusu’nu duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın.

 4. "Kaydet düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

Sununuzu PowerPoint'in önceki bir sürümünde kaydetme

Mac için PowerPoint 2016 dosyalarınızı, özel eklentilere gerek kalmadan PowerPoint’in önceki sürümlerinde açılabilecek bir biçimde kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Open XML Biçimleri ve dosya adı uzantıları ve PowerPoint sunusunun PowerPoint 2003 veya daha önceki sürümlerde açılıp açılmayacağını denetleme.

 1. Sunu dosyanızı kaydetmek için Shift+Command+S tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Farklı Kaydet iletişim kutusu.”

 2. Sunu dosyanızı varsayılan biçimde kaydetme başlığı altında açıklandığı gibi dosyanızı adlandırın ve kaydetmek istediğiniz konumu seçin.

 3. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "<Geçerli dosya biçimi>, açılan düğme." Dosya biçimi listesini açmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Şu sözleri duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın: "PowerPoint 97-2003."

 4. "Kaydet düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te sunuları yazdırmak için ekran okuyucu kullanma

Mac için PowerPoint 2016’daki klavye kısayolları

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

Sunuları iPhone'unuza veya OneDrive'a kaydetmek için PowerPoint 2016 ile iOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver'ı kullanın. Ayrıca, sununuzu farklı bir dosya biçiminde kaydetmeniz de mümkündür.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • iOS için PowerPoint 2016 uygulamasındaki dokunma özelliklerini görmek istiyorsanız iPhone için PowerPoint dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, iPhone kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, iPad’de farklı olabilir.

Bu konuda

Sunu dosyanızı kaydetme

Sununuzu varsayılan dosya biçimi olan PowerPoint Sunusu (*.pptx) biçiminde kaydedin.

 1. Sununuzda, “Dosya düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa veya sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Dosya menüsü açılır.

 2. Dosyayı adlandırmak için, Dosya menüsünde "Ad" sözünü duyana kadar sağa doğru seçin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesini kullanarak dosya adını yazın. Klavyeye gitmek için şunu duyana kadar sağa çekin: "Q." Klavyeden çıkmak için, “Dön” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. Nereye kaydedileceğini seçmek için, bir konum adı (örneğin, "OneDrive" veya "iPhone") duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. “Kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Sunu .pptx biçiminde kaydedilir ve odak sunuya taşınır.

Sununuzu farklı bir dosya biçiminde kaydetme

Sununuzu birden çok uygulama ve platformda paylaşmak için sunu dosyanızı ODP biçiminde kaydedebileceğiniz gibi, sununuzu paylaşmak ve içerikle biçimlendirmenin olduğu gibi korunduğundan emin olmak için PDF biçiminde de kaydedebilirsiniz.

 1. Sununuzda, “Dosya düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa veya sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Dosya menüsü açılır.

 2. “Dışarı Aktar düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sunuyu ODP biçimine aktarmak için sağa doğru çekin. Şunu duyarsınız: "OpenDocument Sunusu, yıldız ODP." Ekrana iki kez dokunun.

  • Sunuyu PDF biçimine aktarmak için, "PDF, yıldız PDF" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Dışarı Aktar menüsü açılır ve odak dosyanın Ad metin alanında olur. Ekran klavyesini kullanarak dosya adını yazın. Klavyeye gitmek için şunu duyana kadar sağa çekin: "Q." Klavyeden çıkmak için, “Dön” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 5. Dosyanın nereye kaydedileceğini seçmek için, bir konum adı (örneğin, "OneDrive" veya "iPhone") duyana kadar sola doğru çekin. Klasör seçmek için, sağa doğru çekerek klasörlere göz atın ve ardından seçmek için ekrana iki kez dokunun. Siz ilerledikçe klasör adları duyurulur.

  İpucu: Daha önce kullanmış olduğunuz konumları hızla bulabilirsiniz. Konum listesine gitmek için, şunları duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Yerler, geri düğmesi." Sonra ekrana iki kez dokunun.

 6. “Dışarı Aktar düğmesi” sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Sunu .odp veya .pdf biçimine aktarılır ve odak sunuya taşınır.

  Not: Çevrimiçi dosya dönüştürmeye izin verilsin mi? bildirimini alırsanız, "İzin Ver" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te sunuları yazdırmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

Android için PowerPoint TalkBack, yerleşik Android ekran okuyucusu ile telefon ya da OneDrivesunuları kaydetmek için kullanın. Sununuzu farklı dosya biçiminde de kaydedebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Android için PowerPoint‘teki dokunma özelliklerini görmek için Android için PowerPoint dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Android telefonla kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Android tablette farklı olabilir.

Bu konuda

Sunu dosyanızı kaydetme

Tercih edilen depolama konumunuzu istediğiniz adı ile sununuzu PowerPoint Sunusu (*.pptx), varsayılan dosya biçiminde kaydedin. Varsayılan dosya adını ve biçimi ile çalışırken Android için PowerPoint sununuzu otomatik olarak kaydeder.

 1. Sununuzu düzenleme görünümünde açık değilse, "olmazsa, geri Değiştir" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar tarafından sola çekin. Küçük resim görüntüsüne açılır.

 2. "Dosya düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar küçük resim görünümünde sola çekin. Dosya menüsünü açar.

 3. “Farklı kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Dosya adı metin alanına odaklanmış Farklı Kaydet sayfası açılır. Ekrana iki kez dokunun ve sonra klavyesini dosya adı yazın.

 5. Örneğin "OneDrive" veya "Bu cihazı" konumun adını duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar dosyayı kaydetmek istediğiniz yeri seçmek için sola çekin.

 6. “Kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Sunu .pptx biçiminde kaydedilir ve odak sunuya taşınır.

Sununuzu farklı bir dosya biçiminde kaydetme

Sunu dosyanızı, sununuza birden fazla uygulamalar ve platformları paylaşmak için ODP biçiminde kaydedebilirsiniz.

 1. Sununuzu düzenleme görünümünde açık değilse, "olmazsa, geri Değiştir" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar tarafından sola çekin. Küçük resim görüntüsüne açılır.

 2. "Dosya düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar küçük resim görünümünde, sola çekin. Dosya menüsünü açar.

 3. "Kaydet düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. "Bu dosya için ODP verme" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin.

 5. Dosya adı metin alanına odaklanmış dışarı sayfası açılır. Ekrana iki kez dokunun ve sonra klavyesini dosya adı yazın.

 6. Örneğin "OneDrive" veya "Bu cihazı sunuları." gibi bir konumun adını duymak kadar dosyayı kaydetmek istediğiniz yeri seçmek için sola çekin Bir klasör seçmek için klasörler bulun ve çift dokunun seçmek için ekrana için sola çekin. Klasör adları taşıdıkça size bildirilir.

 7. “Dışarı Aktar düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  "İzin ver" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar "izin ver çevrimiçi dosya dönüştürme," sağa doğru çekin duymanızı varsa.

  Sunuyu ODP biçimine dışa ve odağı sunuya taşır.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te konuşmacı notlarını ve açıklamaları okumak veya eklemek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

PowerPoint Mobile ekran okuyucusu ile yerleşik Windows Ekran Okuyucusu, sunular, Windows phone veya OneDrivebilgisayarınıza kaydetmek için kullanın. Sununuzu farklı dosya biçiminde de kaydedebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • PowerPoint Mobile uygulamasının dokunma özellikleri için, Windows 10 için PowerPoint Mobile Dokunma Kılavuzu’na bakın.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusu eksiksiz kullanım kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Windows telefon ile kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, tablet veya PC’de farklı olabilir.

Bu konuda

Sunu dosyanızı kaydetme

Tercih edilen depolama konumunuzu istediğiniz adı ile sununuzu PowerPoint Sunusu (*.pptx), varsayılan dosya biçiminde kaydedin.

İpucu: Hızla bir dosyayı yeniden adlandırmak yönergeler için sununuzu yeniden adlandırmakiçin gidin.

çalışırken PowerPoint Mobile sununuzu varsayılan konumda otomatik olarak kaydeder.

 1. "Kapalı, geri düğmesi, hızlı erişim komutları" dinlemek ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sununuzu düzenleme görünümü, sağa veya sola çekin içinde açıksa. Küçük resim görüntüsüne açılır.

 2. Küçük resim görünümü, sağa veya sola çekin, görünene kadar "hızlı erişim komutları, dosya düğmesini," dinlemek ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "Backstage sayfasında, Geri Git düğmesini."

 3. "Kaydetme" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Kaydet sayfası açılır.

 4. Tek parmak duyduğunuz kadar bölümü ekranın sol üst aşağı kaydırın "Bu dosyanın kopyasını Kaydet düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "uygulama, bu aygıtı seçin."

 5. Dosyayı kaydetmek istediğiniz yeri seçmek için örneğin "OneDrive" veya "Bu cihazı" istediğiniz depolama duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar tek parmak ekranın sol üst köşedeki aşağı kaydırın.

 6. Depolama gitmek için konum duymak kadar sağa veya sola doğru çekin, istediğiniz. Seçmek için ekranın çift dokunun.

 7. "İleri, uygulama çubuğu düğmesi" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Dosya adı girin sayfası açılır.

 8. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

  • "Kopyala, uygulama çubuğu düğmesi kaydetme" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar geçerli adı, sağa veya sola çekin ile dosyayı kaydetmek için.

  • İçin "Dosya adı, düzenlenebilir metin," geçerli dosya adıyla duymak kadar dosya adı, sağa veya sola çekin değiştirin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Kullan "Kopyala, uygulama çubuğu düğmesi kaydetme" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar yeni dosya adı yazın ve ardından sağa veya sola çekin için ekran klavyesini.

  Sunu .pptx biçiminde kaydedilir ve odağı sunuya döndürür.

Sununuzu farklı bir dosya biçiminde kaydetme

Sunu dosyanızı, sununuza birden fazla uygulamalar ve platformları paylaşmak için ODP biçiminde kaydedebilirsiniz.

 1. "Kapalı, geri düğmesi, hızlı erişim komutları" dinlemek ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sununuzu düzenleme görünümü, sağa veya sola çekin içinde açıksa. Küçük resim görüntüsüne açılır.

 2. Küçük resim görünümü, sağa veya sola çekin, görünene kadar "hızlı erişim komutları, dosya düğmesini," dinlemek ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "Backstage sayfasında, Geri Git düğmesini."

 3. "Kaydetme" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Kaydet sayfası açılır.

 4. "Bu dosyayı dışarı aktarma" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "uygulama, bu aygıtı seçin."

 5. Tek parmak duyduğunuz kadar bölümü ekranın sol üst aşağı kaydırın "Bu dosyanın kopyasını Kaydet düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "uygulama, bu aygıtı seçin."

 6. Dosyayı kaydetmek istediğiniz yeri seçmek için örneğin "OneDrive" veya "Bu cihazı" istediğiniz depolama duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar tek parmak ekranın sol üst köşedeki aşağı kaydırın.

 7. İçinde depolama gitmek için konum duymak kadar sağa veya sola doğru çekin, istediğiniz. Seçmek için ekranın çift dokunun.

 8. "İleri, uygulama çubuğu düğmesi," duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Dosya adı girin sayfası açılır.

 9. Dosyayı geçerli adıyla ODP biçiminde dışarı aktarmak için kadar sağa doğru çekin "Dışarı aktarma, uygulama çubuğu düğmesi," duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  Odağı sunuya verir.

Sununuzu yeniden adlandırma

İlk olarak bir sunu oluşturduğunuzda, PowerPoint MobilePresentation1gibi bir varsayılan ad sağlar. Dosyayı yeniden adlandırmak herhangi bir adla düzenleme veya küçük resim görünümünde ya da istediğiniz.

 1. Sola doğru çekin veya sununun geçerli adını duymak kadar sağa "düğmesi tarafından" takip edilen ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. "Açılır, dosya adını girin, düzenleme," geçerli dosya adıyla duyulmasını sağlayın. Kullanım klavyesini yeni dosya adı yazın.

 3. Dosya adı açılır pencereleri kapatmak için bir parmağınızla "Enter" veya "klavye girin," duymak kadar ekranı sağ alt köşesindeki slayt ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’teki konuşmacı notlarını ve açıklamaları okumak veya eklemek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

Sununuzu OneDrive için yeni bir adla kaydetmek veya yerel aygıtınıza sununun bir kopyasını indirmek için klavyenizin ve gibi JAWS veya ekran okuyucusu, yerleşik Windows ekran okuyucusu ekran okuyucusu ile PowerPoint Online kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Klavye kısayolları için, PowerPoint Online'da klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusu eksiksiz kullanım kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu başlığı altında JAWS işlevselliği de yer almaktadır. Windows için JAWS hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Windows için JAWS Hızlı Başlangıç Kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

 • PowerPoint Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. PowerPoint Online web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, PowerPoint Online uygulamasına değil web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Sununuzu yeniden adlandırma

PowerPoint Online sununuzu OneDrive Presentation1.pptx gibi genel bir ad kullanmak için otomatik olarak kaydeder. Bu genel adı istediğiniz bir adı değiştirebilirsiniz.

 1. Düzenleme görünümünde, Alt + Windows logo tuşu, F, R, r tuşuna basın. Duyduğunuz: "iletişim kutusunda, yeniden adlandır, bu dosya için bir ad girin düzenleme."

 2. Sunu için yeni bir ad yazın ve Enter tuşuna basın. Sunuyu yeni adla OneDrive kaydedilir.

Düzenleme Görünümü'nde aygıtınıza sununun bir kopyasını indir

çalışırken PowerPoint Online sununuzu OneDrive için otomatik olarak kaydeder. İndirme ve yerel aygıtınıza sununuzun bir kopyasını kaydedin. Yerel kopyanızdaki değiştirirseniz, OneDrive özgün sunuda güncelleştirilmez.

 1. Düzenleme görünümünde, Alt + Windows logo tuşu, F, W, c tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Microsoft PowerPoint Online, karşıdan yükleme, düğmesi." Odak İndir düğmesini oluşturur.

 2. Enter tuşuna basın. Duyduğunuz "bildirim metin, ne istiyorsunuz, ile yapmak" sunuyu adıyla.

 3. Press Caps Lock + sağ veya sol ok tuşuna, kadar yeniden duymak "bildirim metin, ne istiyorsunuz, ile yapmak" sunuyu adıyla.

 4. "Kaydet düğmesi" ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın. Dosya indirme klasörüne bilgisayarınızda indirilir.

Okuma görünümünde aygıtınıza sununun bir kopyasını indir

Bir sununun bir kopyasını karşıdan yüklemek için izinleri düzenleme olması gerekmez.

 1. Okuma görünümünde duyduğunuz kadar Ctrl + F6 tuşuna basın: "sunu, Düzenle düğmesi daraltılmış."

 2. "PDF'ye yazdırma" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın. Duyduğunuz: "Microsoft PowerPoint Online, Aç, belgenizin yazdırılabilir PDF bağlantısı."

 3. Enter tuşuna basın. Yazdır iletişim kutusunu açar. Yazıcı menüsünde sağlamaktır.

 4. Menüyü genişletmek için Ara çubuğu tuşlarına basın.

 5. "Microsoft PDF'ye yazdırma" duymak ve Enter tuşuna basın kadar aşağı ok tuşuna basın.

 6. "Yazdır düğmesi" ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın. Yazdır çıktı Farklı Kaydet iletişim kutusunu açar ve odağı Dosya adı metin alanıdır.

 7. Sunu için bir ad yazın ve sonra dosyayı kaydetmek istediğiniz konuma gidin. Dosyayı kaydetmek için Alt + S tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint Online klavye kısayolları

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×