PowerPoint'te göreviniz için doğru görünümü seçme

PowerPoint dosyanızı eldeki göreve bağlı olarak çeşitli yollarla görüntüleyebilirsiniz. Bazı görünümler sununuzu oluştururken yararlı olur ve bazıları da sununuzu yaparken en çok işe yarar.

Aşağıda gösterildiği gibi, Görünüm sekmesinde farklı PowerPoint görünümü seçeneklerini bulabilirsiniz.

PowerPoint’te Görünüm menüsünü gösterir

En sık kullanılan görünümleri, aşağıda gösterildiği gibi, slayt penceresinin sağ altındaki görev çubuğunda da bulabilirsiniz.

PowerPoint’te ekranın altındaki Görünüm düğmelerini gösterir

Not: PowerPoint varsayılan görünümü değiştirmek için, varsayılan görünümü değiştirmebölümüne bakın.

Sununuzu oluşturmaya yönelik görünümler

Eklenen bir PowerPoint çiçek gösterisi sunusu

Slayt penceresinin altındaki görev çubuğundan PowerPoint’teki Normal Görünüm düğmesi veya şeritteki Görünüm sekmesinden Normal görünümüne ulaşabilirsiniz.

Normal görünüm, slaytlarınızı oluşturmak için en sık kullandığınız düzenleme modudur. Aşağıda, Normal görünümü solda slayt küçük resimlerini, geçerli slaydı gösteren büyük bir pencereyi ve geçerli slaydın altında ilgili slayt için konuşmacı notlarınızı girebileceğiniz bir bölümü göstermektedir.

PowerPoint’te Normal Görünüm’ü gösterir

Slayt Sıralayıcısı görünümü

Slayt penceresinin altındaki görev çubuğundan PowerPoint’te Slayt Görünümü düğmesini gösterir veya şeritteki Görünüm sekmesinden Slayt Sıralayıcısı görünümüne ulaşabilirsiniz.

Slayt sıralayıcısı görünümü (altta) Sununuzdaki tüm slaytları yatay olarak sıralı, küçük resimler halinde görüntüler. Slaytlarınızı yeniden düzenlemeniz gerekirse, slayt gösterisi görünümü kullanışlıdır; slaytlarınızı tıklatıp yeni bir konuma sürükleyebileceğiniz gibi, slaytlarınızı anlamlı gruplar halinde organize etmek için de bölümler ekleyebilirsiniz.

PowerPoint’te Slayt Sıralayıcısı Görünümü’nü gösterir

Bölümler hakkında daha fazla bilgi için bkz .

Not Sayfası görünümü

Slayt penceresinin en altındaki Notlar düğmesi PowerPoint’te notlar düğmesi hoparlör notlarını gösterebilir veya gizleyebilirsiniz veya Şeritteki Görünüm sekmesinden Not sayfası görünümüne ulaşabilirsiniz.

Notlar bölmesi, slayt penceresinin altında yer alır. Notlarınızı yazdırabilir, izleyicilere gönderdiğiniz sunuya ekleyebilir veya yalnızca sunu sırasında kendinize ipuçları sağlamak için kullanabilirsiniz.

PowerPoint’teki Konuşmacı Notları bölmesini gösterir

Notlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sunularınıza konuşmacı notu ekleme.

Anahat görünümü

Şeritteki Görünüm sekmesinden Anahat görünümüne ulaşabilirsiniz. ( PowerPoint 2013 ve sonraki sürümlerinde normal görünümden anahat görünümüne erişemezsiniz. Bunu Görünüm sekmesinden almanız gerekir.)

Sununuz için bir ana hat veya geçmiş panosu oluşturmak için Ana hat görünümünü kullanın. Yalnızca Slaytlarınızdaki metni , resimleri veya diğer grafik öğeleri görüntüler.

PowerPoint 'te anahat görünümü.

Asıl görünümler

Asıl görünüme ulaşmak için Görünüm sekmesinde, Ana Görünüm grubunda istediğiniz ana görünümü seçin.

Asıl görünümler dahildir, Slayt, dinleyici notuve Notlar. Ana görünümde çalışmanın en iyi yararı, sununuzda ilişkili her slaytta, Not sayfasında veya dinleyici notunda evrensel stil değişiklikleri yapmanıza izin verebilir.

Asıl görünümlerle çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz:

sunuyu sergileme ve görüntüleme için görünümler

Slayt Gösterisi görünümü

Slayt penceresinin altındaki görev çubuğundan PowerPoint’te Slayt Gösterisi Görünümü düğmesini gösterir Slayt gösterisi görünümüne ulaşabilirsiniz.

Sununuzu izleyicilerinize göndermek için slayt gösterisi görünümünü kullanın. Slayt gösterisi görünümü tam bilgisayar ekranını kaplar ve izleyicileriniz bunu gördüğünde sununun büyük bir ekranda görünme yoludur.

Sunucu görünümü

Sunucu görünümüne ulaşmak Için, Slayt gösterisi görünümünde, ekranın sol alt köşesinde PowerPoint’te Sunucu Görünümünü Göster düğmesi. öğesini ve ardından sunucu görünümünü göster 'i tıklatın (aşağıda gösterildiği gibi).

Sununuzu sergilerken notlarınızı görüntülemek için Sunucu görünümünü kullanın. Sunucu görünümünde izleyicileriniz notları göremez.

PowerPoint sunucu görünümü menüsünü gösterir

Sunucu görünümünü kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Slayt gösterinizi sunarken konuşmacı notlarınızı görüntüleme.

Okuma görünümü

Slayt penceresinin altındaki görev çubuğundan PowerPoint’te okuma görünümü düğmesi okuma görünümüne ulaşabilirsiniz.

Sunucu olmadan PowerPoint sunusunu gözden geçiren kişilerin çoğu okuma görünümünü kullanmak isteyeceksiniz. Sunuyu Slayt Gösterisi görünümünde olduğu gibi tam ekran görüntüler ve slaytlarda dokunmayı kolaylaştırmak için birkaç basit denetimi vardır.

Sununuzu oluşturmaya yönelik görünümler

PowerPoint 'te profesyonel bir sunu oluşturmanıza yardımcı olabilecek çeşitli görünümler vardır.

Eklenen bir PowerPoint çiçek gösterisi sunusu

Normal görünüm, sunularınızı yazdığınız ve tasarladığınız ana düzenleme görünümdür. Normal görünümde dört çalışma alanı vardır:

Göz alıcı tasarım

1: Anahat sekmesi Burası, içeriğinizi yakalamak, nasıl sunmak istediğinizi planlamak ve slaytları ve metni taşımak için harika bir yerdir. Anahat sekmesi, slayt metninizi anahat biçiminde gösterir.

Not: Sununuzun ana hattı kopyasını yazdırmak için, yalnızca metin (ana hat görünümünde göründüğü haliyle) ve grafik veya animasyonun hiçbirini yok, önce Dosya sekmesine tıklayın.

Ardından Yazdır 'ı tıklatın, diğer ayarlar 'ın altında tam sayfa slaytlar 'a tıklayın, ana hat 'a tıklayın ve ardından en üstte Yazdır 'a tıklayın.

2: Slaytlar sekmesi  Düzenlediğiniz sırada Sununuzdaki slaytları küçük resim boyutunda görüntüler olarak görüntüleyin. Küçük resimler sununuzda gezinmeyi ve tasarım değişikliklerinin etkilerini görmenizi kolaylaştırır. Ayrıca, slaytları kolayca yeniden düzenleyebilir, ekleyebilir veya silebilirsiniz.

3: slayt bölmesi PowerPoint penceresinin sağ üst bölümünde, slayt bölmesi geçerli slaydın büyük bir görünümünü görüntüler. Bu görünümde gösterildiği gibi, metin ekleyebilir ve resim, tablo, SmartArt grafiği, grafikler, çizim nesneleri, metin kutuları, Filmler, sesler, köprüler ve animasyonlar ekleyebilirsiniz.

4: notlar bölmesi Notlar bölmesindeki slayt bölmesinin altında, geçerli slayda uygulanacak notları yazabilirsiniz. Daha sonra, sununuza yazdırabilir ve sununuza başvurabilirsiniz. Ayrıca izleyicilerinize vermek için notları yazdırabilir veya Web sayfasında izleyiciye veya gönderiye gönderdiğiniz bir sunuya notları ekleyebilirsiniz.

Slaytlar ve anahat sekmeleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Anahat ve Slaytlar sekmelerini içeren bölmeyi büyütmek veya gizlemek için, bkz.

Not: Cetveli veya kılavuz çizgilerini normal görünümde görüntülemek için, Görünüm sekmesinin göster grubunda cetvel veya kılavuz çizgileri 'ni seçin.

Slayt Sıralayıcısı görünümü

Slayt Sıralayıcısı Görünümü slaytlarınızı küçük resim biçiminde görüntüler. Bu görünüm, sununuzu oluştururken slaytlarınızın dizisini sıralamanızı ve düzenlemenize ve ardından sununuzu yazdırmaya hazırlarken da kolayca düzenlemenize olanak tanır.

Slayt sıralayıcısı görünümünde bölümler ekleyebilir ve slaytları farklı kategorilere veya kısımlara sıralayabilirsiniz. Slayt penceresinin en altındaki görev çubuğundan veya Şeritteki Görünüm sekmesinden slayt sıralayıcısı görünümüne ulaşabilirsiniz.

Wireshark’taki dört saniyelik proxy kimlik doğrulaması gecikmesi.

Not Sayfası görünümü

Notlar bölmesi, slayt bölmesi 'nin altında yer alır. Geçerli slayda uygulanacak notları yazabilirsiniz. Daha sonra, sununuza yazdırabilir ve sununuza başvurabilirsiniz. Ayrıca izleyicilerinize vermek için notları yazdırabilir veya Web sayfasında izleyiciye veya gönderiye gönderdiğiniz bir sunuya notları ekleyebilirsiniz.

Tam sayfa biçiminde notlarınızı görüntülemek ve bunlarla çalışmak istediğinizde, Görünüm sekmesinin sunu görünümleri grubunda Notlar sayfası'nı tıklatın.

Asıl görünümler

Asıl görünümler, slayt, dinleyici notu ve notlar görünümünü içerir. Sunu hakkında, arka plan, renk, yazı tipleri, efektler, yer tutucu boyutu ve konumlar gibi bilgilerin depolanacağı ana slaytlardır. Ana görünümde çalışmanın en iyi yararı, asıl slaytta, asıl notlarda, asıl notlarda veya asıl dinleyici notunda yer alan bir asıl slayt

Asıllarla çalışma hakkında daha fazla bilgi için asıl Slayt nedir?Create and customize a slide master

Sununuzu teslim etmek için görünümler

Slayt Gösterisi görünümü

Sununuzu izleyicilerinize göndermek için slayt gösterisi görünümünü kullanın. Slayt gösterisi görünümü tam bilgisayar ekranını kaplar ve izleyicileriniz bunu gördüğünde sununun büyük bir ekranda görünme yoludur. Asıl sunu sırasında grafiklerin, zamanlamaların, filmlerin, animasyonlu efektlerin ve geçiş efektlerinin nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Slayt gösterisi görünümünden çıkmak için ESC tuşuna basın.

Sunum görünümü

Sunucu görünümü, sununuzu yaparken kullanabileceğiniz anahtar slayt gösterisi tabanlı bir görünümdür. İki monitör kullanarak, diğer programları çalıştırabilir ve izleyicilerinizin göremayacağı konuşmacı notlarını görüntüleyebilirsiniz.

Sunucu görünümünü kullanmak için, bilgisayarınızın birden çok monitör özelliğine sahip olduğundan emin olun, birden çok monitör desteğini açın ve sunucu görünümünü açın.

Sunucu görünümünü kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: sunu birden çok monitörde çalışırken konuşmacı notlarınızı özel olarak görüntüleme.

Okuma görünümü

Sununuzu bir hedef kitleye (örneğin büyük bir ekranda) göndermek için okuma görünümünü kullanın; ancak Sununuzu kendi bilgisayarında görüntülemek için bir kişinin yerine. Veya tam ekran slayt gösterisi görünümünde olmayan bir sunuyu görüntülemek istediğinizde, kendi bilgisayarınızda okuma görünümü 'nü kullanın, ancak sununun gözden geçirmeyi kolaylaştıran basit denetimlerin olduğu bir pencerede. Sunuyu değiştirmek istiyorsanız, her zaman okuma görünümünden diğer görünümlerden birine geçebilirsiniz.

Sununuzu hazırlama ve yazdırmaya yönelik görünümler

Kağıt ve mürekkep kaydetmenize yardımcı olmak için, yazdırmadan önce yazdırma işinizi hazırlamak isteyeceksiniz. PowerPoint, yazdırmak istediklerinizi (slaytlar, dinleyici notları veya Not sayfaları) ve bu işlerin nasıl yazdırılacağını (renkli, gri tonlamalı, siyah ve beyaz, çerçevelere ve daha fazlası) belirtmenize yardımcı olan görünümler ve ayarlar sağlar.

Yazdırma ve baskı önizleme hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz .

Slayt Sıralayıcısı görünümü

Slayt Sıralayıcısı Görünümü slaytlarınızı küçük resim biçiminde görüntüler. Bu görünüm slaytlarınızı yazdırmayı hazırlarken slaytlarınızın dizisini sıralamanızı ve düzenlemenize yardımcı olur. Slayt penceresinin en altındaki görev çubuğundan veya Şeritteki Görünüm sekmesinden slayt sıralayıcısı görünümüne ulaşabilirsiniz.

Wireshark’taki dört saniyelik proxy kimlik doğrulaması gecikmesi.

Baskı Önizleme

Baskı Önizleme, yazdırmak istediklerinizi (dinleyici notları, Not sayfaları, ana hat veya Slaytlar) ayarlar. Dosya > Yazdır'ı tıklatın ve Ayarlar'ın altındaki seçenekler 'i seçin.

Sununuzu düzenlemek, yazdırmak ve sunmak için kullanabileceğiniz PowerPoint görünümleri şunlardır:

 • Eklenen bir PowerPoint çiçek gösterisi sunusu

 • Slayt Sıralayıcısı görünümü

 • Not Sayfası görünümü

 • Anahat görünümü ( Mac için PowerPoint 2016 ve daha yeni sürümlerde mevcuttur)

 • Slayt Gösterisi görünümü

 • Sunum görünümü

 • Asıl görünümler: slayt, dinleyici notu ve notlar

İki yerde PowerPoint görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz:

Görünümler arasında geçiş yapmak için Görünüm menüsünü kullanma

PowerPoint 'teki Görünüm menüsü

PowerPoint penceresinin alt çubuğunda üç ana görünüme (normal, slayt sıralayıcısı veya slayt gösterisine) erişme

PowerPoint penceresinin altındaki düğmeleri görüntüle düğmesi

Sununuzu oluşturmak veya düzenlemek için görünümler

PowerPoint çeşitli görünümler profesyonel bir sunu oluşturmanıza yardımcı olabilir.

 • Eklenen bir PowerPoint çiçek gösterisi sunusu     Normal görünüm, sunularınızı yazdığınız ve tasarladığınız ana düzenleme görünümdür. Normal görünümde üç çalışma alanı vardır:

  • Küçük Resim bölmesi

  • Slaytlar bölmesi

  • Notlar bölmesi

  Mac için PowerPoint 'te küçük resim bölmesi, slayt bölmesi ve notlar bölmesi
 • Slayt Sıralayıcısı Görünümü     Slayt Sıralayıcısı Görünümü slaytlarınızı küçük resim biçiminde görüntüler. Bu görünüm, sununuzu oluştururken slaytlarınızın dizisini sıralamanızı ve düzenlemenize ve ardından sununuzu yazdırmaya hazırlarken da kolayca düzenlemenize olanak tanır. Slayt sıralayıcısı görünümünde bölümler ekleyebilir ve slaytları farklı kategorilere veya kısımlara sıralayabilirsiniz.

 • Not Sayfası görünümü     Notlar bölmesi, slayt bölmesi 'nin altında yer alır. Geçerli slayda uygulanacak notları yazabilirsiniz. Daha sonra, sununuza yazdırabilir ve sununuza başvurabilirsiniz. Ayrıca izleyicilerinize vermek için notları yazdırabilir veya Web sayfasında izleyiciye veya gönderiye gönderdiğiniz bir sunuya notları ekleyebilirsiniz.

 • Anahat görünümü    ( Mac için PowerPoint 2016 'da tanıtılan) ana hat görünümü, sununuzu, her slayttaki başlıkları ve ana metni oluşan ana hat olarak görüntüler. Her başlık, bir slayt simgesi ve slayt numarasıyla birlikte anahat görünümünü içeren bölmenin sol tarafında görünür. Ana Hat görünümünde çalışma özellikle genel düzenlemeler yapmak, sununuza genel bir bakış yapmak, madde işaretlerinin veya slaytların dizisini değiştirmek veya biçimlendirme değişiklikleri uygulamak istiyorsanız özellikle kullanışlıdır.

 • Asıl görünümler     Asıl görünümler slayt, dinleyici notu ve notlar görünümünü içerir. Sunu hakkında, arka plan, tema renkleri, tema yazı tipleri, tema efektleri, yer tutucu boyutu ve konumlar gibi bilgileri içeren ana slaytlardır. Ana görünümde çalışmanın en iyi yararı, asıl slaytta, asıl notlarda, asıl notlarda veya asıl dinleyici notunda yer alan bir asıl slayt Asıllarla çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz .

Sununuzu teslim etmek için görünümler

 • Slayt gösterisi görünümü     Sununuzu izleyicilerinize göndermek için slayt gösterisi görünümünü kullanın. Bu görünümde, slaytlarınız tam bilgisayar ekranını kaplar.

 • Sunucu görünümü     Sunucu görünümü, ne kadar süre geçtiğini, hangi slaydın sonraki olduğunu izleyerek ve yalnızca görebileceğiniz notları görüntülerken (Toplantı notlarını sunmanıza olanak vererek) slaytlarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Sununuzu hazırlama ve yazdırmaya yönelik görünümler

Kağıt ve mürekkep kaydetmenize yardımcı olmak için, yazdırmadan önce yazdırma işinizi hazırlamak isteyeceksiniz. PowerPoint, yazdırmak istediklerinizi (slaytlar, dinleyici notları veya Not sayfaları) ve bu işlerin nasıl yazdırılacağını (renkli, gri tonlamalı, siyah ve beyaz, çerçevelere ve daha fazlası) belirtmenize yardımcı olan görünümler ve ayarlar sağlar.

 • Slayt Sıralayıcısı Görünümü     Slayt Sıralayıcısı Görünümü slaytlarınızı küçük resim biçiminde görüntüler. Bu görünüm slaytlarınızı yazdırmayı hazırlarken slaytlarınızın dizisini sıralamanızı ve düzenlemenize yardımcı olur.

 • Baskı Önizleme     Baskı Önizleme, yazdırmak istediklerinizi (dinleyici notları, Not sayfaları, ana hat veya Slaytlar) ayarlar.

Ayrıca bkz.

Slaytlarınızı bölümlerle düzenleme

Slaytlarınızı ve dinleyici notlarınızı yazdırma

Sunuyu başlatma ve Sunucu görünümünde notlarınızı görüntüleme

Web için PowerPoint, dosyanız OneDrive 'da depolandığında, varsayılan görünüm okuma görünümü olur. Dosyanız OneDrive İş veya SharePoint Online depolandığında, varsayılan görünüm düzenleme görünümdür.

Sununuzu oluşturmaya yönelik görünüm

Düzenleme görünümü

Görünüm sekmesinden veya slayt penceresinin altındaki görev çubuğundan düzenleme görünümüne ulaşabilirsiniz.

Düzenleme görünümü , slaytlarınızı oluşturmak için en sık kullandığınız düzenleme modudur. Aşağıdaki düzenleme görünümü , slayt küçük resimlerini solda görüntüler, geçerli slaydı gösteren büyük bir pencere ve geçerli slaydın altında, bu slayda konuşmacı notları yazabileceğiniz bir notlar bölmesi.

PowerPoint online 'da düzenleme görünümü

Slayt Sıralayıcısı görünümü

Slayt sıralayıcısı, slaytları istediğiniz yere sürükleyip bırakarak sürükleyip bırakarak slaytlarınızı ekranda görüntülemenizi veya bölümler halinde düzenlemeyi kolaylaştıracak şekilde ekranınızdaki slaytlarınızı ekrana getirir.

Web için PowerPoint 'te slayt sıralayıcısı görünümü.

Bölüm eklemek için yeni bölümünüzde ilk slaydı tıklatın ve Bölüm Ekle'yi seçin. Daha fazla bilgi için PowerPoint slaytlarınızı bölümler halinde düzenleme konusuna bakın.

Slayt sıralayıcısı görünümüne erişmek için, pencerenin altındaki durum çubuğunda slayt sıralayıcısı düğmesini Slayt Sıralayıcısı Görünümü düğmesi tıklatın.

Sunu sunma veya görüntüleme görünümleri

Slayt Gösterisi görünümü

Slayt penceresinin altındaki görev çubuğundan PowerPoint’te Slayt Gösterisi Görünümü düğmesini gösterir Slayt gösterisi görünümüne başlayabilirsiniz.

Sununuzu izleyicilerinize göndermek için slayt gösterisi görünümünü kullanın. Slayt gösterisi görünümü tam bilgisayar ekranını kaplar ve izleyicileriniz bunu gördüğünde sununun büyük bir ekranda görünme yoludur.

Okuma görünümü

Not: Okuma görünümüOneDrive İş /SharePoint Online depolanan Web için PowerPoint dosyalarında kullanılamaz.

Slayt penceresinin altındaki Görünüm sekmesinden veya görev çubuğu PowerPoint’te okuma görünümü düğmesi Okuma görünümüne ulaşabilirsiniz.

Sunucu olmadan PowerPoint sunusunu gözden geçiren kişilerin çoğu okuma görünümünü kullanmak isteyeceksiniz. Sunuyu Slayt Gösterisi görünümünde olduğu gibi tam ekran görüntüler ve slaytlarda dokunmayı kolaylaştırmak için birkaç basit denetimi vardır. Konuşmacı notlarını da okuma görünümünde görüntüleyebilirsiniz.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×