PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

PowerPoint klavyenizi ve ekran okuyucusu ile oluşturmak için okuma, kullanın ve sunuları düzenleyin. Biz bu ekran okuyucusu ve JAWS ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir.

Slayt gösterisi PowerPoint sunuyu olur. Her slaydın sözcükleri, resimler için bir tuval olduğu ve yardımcı şekilleri anlatınızı oluşturmak.

Notlar: 

Bu konuda

PowerPoint'i açma

PowerPointaçmak için Windows logo tuşunu kullanın, PowerPointyazın ve Enter tuşuna basın. PowerPoint en son sunular, arama alanına, şablonlar ve Temalar gösteren bir görünümde açılır. Odak Boş sunu şablonunu temel oluşturur.

Microsoft hesabınızda oturum açma

En PowerPoint özellikleri oturumunu almak için Microsoft hesabınızda oturum açın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Açık PowerPointbelirtildiği şekilde PowerPoint açın. Şablonları görüntüleme gideceğinizi. "En iyi Office oturum açı" duymak kadar SEKME tuşuna basın ve sonra ENTER tuşuna basın.

  • Normal görünümünde sunu düzenliyorsanız, Dosya menüsünü açmak için Alt + F tuşlarına basın. Ardından D tuşlarına basın, s Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "Hesaplar penceresini." JAWS içinde sizin duymak: "Hesaplar."

 2. E-posta veya telefon numaranızı yazın, Enter tuşuna basın ve ardından SEKME tuşuna basın. Duyduğunuz: "Parola."

 3. Parolanızı girin ve Enter’a basın.

  Not: Bir kuruluşun hesabını kullanıyorsanız, oturum açma adımları biraz farklı olabilir. Örneğin, PIN veya akıllı kart kullanmanız gerekebilir.

  İpucu: PowerPoint oturumunu, kullandığınız son kez oturum değil, uygulamayı oturum açmanızı sormadan açar.

Bir sunu açma

yeniden bulmak kolay olacak şekilde PowerPoint , son açtığınız, dosyaların listesini tutar.

 1. "Sunuyu adıyla en son," duymak kadar PowerPointaçtıktan sonra SEKME tuşuna basın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sunuyu ve Enter tuşuna basın duymak kadar aşağı ok tuşuna basın.

  • Sununuzun listedeki en son sunular duymuyorsanız duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın "Daha fazla sunular, köprü," ve Enter tuşuna basın. Bilgisayarınızda sunu için şimdi bakabilir veya Ağ Konumları'da, OneDrivegibi bağlı olduğunuz.

Normal görünümde slayt içeriğini okuma

Her slaytta bir veya birden çok yer tutucu, yani metin kutuları ve diğer içerik öğeleri vardır.

 1. Odağı bir slaytta olduğunda, yer tutucular arasında geçiş yapmak için SEKME tuşuna basın. Bunlar arasında Örneğin, "Başlık metin kutusunu, metin kutusunu." taşıdıkça ekran okuyucunuz yer tutucu türü duyurur.

 2. Yer tutucu içeriğini okumak için SR tuşu + R tuşlarına basın.

  Sürekli okumayı durdurmak için Ctrl tuşuna basın.

 3. İçeriği okuduktan sonra, odağın slayda döndürülmesi için Esc tuşuna basın.

Diğer görünümlerde slayt içeriğini okuma

Normal görünüm yanı sıra, slaytlar ile çalışmaya yönelik diğer görünümleri PowerPoint sağlar.

 • Ana Hat. Slayt içeriğinin yalnızca metin görünümünü sağlar. Ana Hat Görünümü’nü açmak için Alt+W, P ve ardından O tuşuna basın. Normal görünümde küçük resimler ve ana hat arasında geçiş yapmak için Ctrl+Shift+Tab tuşlarına basın.

  Not: Ekran Okuyucusu bazen Alt+W, P, O tuşlarına bastığınızda Ana Hat görünümüne geçtiğinizi belirtmez.

 • Slayt Sıralayıcı. Slaytlarınızın tümünü kesmenize, kopyalamanıza, yapıştırmanıza ve yeniden düzenlemenize olanak verecek şekilde yatay olarak görüntüler. Ekran okuyucular slaytları sayılarına ve başlıklarına göre tanımlar. Slayt Sıralayıcısı görünümünü açmak için Alt+W tuşlarına basın. Normal görünüme dönmek için Alt+W, L tuşlarına basın.

 • Okuma. Bir sunuyu gözden geçirmek için Slayt gösterisi’ne benzer bir yol sunar. Okuma Görünümü’nü açmak için Alt+W, D tuşlarına basın. Önceki görünüme dönmek için Esc tuşuna basın.

 • Asıl Slayt. Tüm slaytlarınıza uygulanan tasarım değişiklikleri yapmanızı sağlar. Asıl Slayt görünümünü açmak için Alt+W, M tuşlarına basın. Asıl Slayt sekmesi (Alt + M) şeritteki Dosya ve Giriş sekmeleri arasına eklenir. Asıl Slayt görünümünü kapatmak için Alt+M, C tuşlarına basın.

 • Slayt Gösterisi. Siz sunum yaparken izleyicilerinize slaytların tam ekran görünümünü sunar. Slayt gösterisi başlatmak için F5 tuşuna basın. İlerlemek için Page Down tuşuna basın. Geri gitmek için Page Up tuşuna basın. Sonlandırmak için Esc tuşuna basın.

 • Sunucu Görünümü. İzleyicileriniz bir monitörde sunuyu notlar olmadan görüntülerken, siz başka bir bilgisayarda (örneğin, dizüstü bilgisayarınızda) konuşmacı notlarıyla birlikte sununuz üzerinde çalışın. Bilgisayarınız ikinci bir ekrana bağlıysa, sununuzu Slayt Gösterisi görünümünde başlattığınızda Sunucu Görünümü bilgisayarınızın ekranında otomatik olarak açılır. Tek bir monitörde çalışıyorsanız Sunucu Görünümü’nü açmak için Shift+F10 ve R tuşlarına basın.

  Slayttaki nesneleri okumak için, aşağıdaki kısayolları kullanın:

  • Slayt Önizleme'ye gitmek için SR tuşu + sol veya sağ ok tuşuna basın ve sonra Caps lock + odağı Slayt gösterisi penceresine geçmek için Enter tuşuna basın.

  • Slayt gösterisi penceresinde tüm nesneler arasında gezinmek için SR tuşu + sağ veya sol ok tuşuna basın. Nesneleri okumak için SR tuşu + R tuşlarına basın.

  • Sunucu görünümü penceresine geçmek için "Dönmek için sunucu görünümünü" duymak ve SR tuşu + Enter tuşuna basın kadar SR tuşu + sağ ok tuşuna art arda basın.

   Not: Sunucu Görünümü’nü kullanmadan sunum yapıyorsanız, "Sunucu Görünümüne Dön" ifadesini duymazsınız.

Daha fazla bilgi için PowerPoint sunuları iletmek için klavye kısayollarını kullanma ve ekran okuyucu kullanarak PowerPoint sununuza göstermek için kullandönün.

Slaytlar arasında gezinme

Slaytlar arasında hızla hareket etmek için küçük resim bölmesini kullanabilirsiniz.

 1. "Küçük resim bölmesi geçerli slaydın başlığa göre ve ardından," duymak kadar F6 tuşuna basın.

 2. Odak küçük resim bölmesindeyken slaytlar arasında geçiş yaptığınızda ekran okuyucular slayt başlıklarını okur. Sonraki veya Önceki slayda gitmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

İpucu: Bazen, ekran okuyucunuz odağı kaybeder ve slayt başlığı okumaz. Bu durumda, odağı PowerPoint pencereyi kapatma ve küçük resimler için geri taşımak iki kez denemek için Alt + Sekme tuşlarına basın.

Yeni boş bir sunu oluşturma

Hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak için yeni boş bir sunu oluşturun. Daha sonra sununuzu şık bir görünüm vermek için önceden tasarlanmış bir tema ekleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, şablondan sunu oluşturabilirsiniz. Yönergeler için Şablondan PowerPoint'te sunu oluşturmak için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

 1. PowerPointaçın. Duyduğunuz: "Seçme, sunuyu boş." Odağı üzerinde boş sunu seçenektir. Enter tuşuna basın.

  Not: Normal görünümünde sunu zaten düzenliyor olmadığınızdan ve yeni, boş bir sunu başlatmak istiyorsanız, Alt + F + N, L1 tuşuna basın.

 2. Odağı ilk slaytta için başlık yer tutucusunu taşımak için SEKME tuşuna basın ve başlığı yazın. İşiniz bittiğinde, Esc tuşuna basın. Sonraki yer tutucuya taşımak için SEKME tuşuna basın ve yazmaya başlayın.

  Sununuza içerik ekleme hakkında daha ayrıntılı yönergeler için ekleme ve PowerPoint'te metni biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanın veya Kullan eklemek ve resimler ve PowerPoint tablolarda düzenlemek için ekran okuyucugidin.

Ekleme veya bir sunudaki bir temayı değiştirme

Bir tema Eşgüdümlü renk düzenleri, arka planlar, yazı tipi stillerini ve yer tutucuları yerleşimini topluluğudur. Önceden tasarlanmış Temalar sununuzun genel görünümünü hızlı bir şekilde değiştirmek için kullanın.

 1. Sununuzu Normal görünümde, Alt + G ve h tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Bu sunu, Office Teması."

 2. Tema ve seçmek için Enter tuşuna basın duymak kadar ok tuşlarına basın.

Yeni slayt ekleme

Başlık slaydıyla işiniz bittiğinde, sununuzun kalan bölümü için slaytları eklemeye hazırsınız demektir. Her temanın önceden tanımlanmış slayt düzenleri koleksiyonu vardır. Örneğin, başlık kutusu ve içerik kutusu bulunan bir başlık slaydı ve iki sütun halinde düzenlenmiş bir slayt olabilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli slaydın düzenini temel alan yeni bir slayt eklemek için, Ctrl+M tuşlarına basın.

  • Seçilen temanızı diğer düzenlerden birini kullanan bir slayt eklemek için Alt + H tuşlarına ediyorum. Odak Slayt düzenleri listesine taşınır. İstediğiniz slayt düzenini göz atmak için ok tuşlarını kullanın. Şu anda seçili Düzen içeren yeni slayt eklemek için Enter tuşuna basın.

İpucu: Slayt ve içeriği çoğaltmak için slayt küçük resim bölmesinde odağı taşıyın ve Ctrl + D tuşlarına basın.

Sununuzu kaydetme

Çalışmanızı sık sık kaydetmeniz iyi bir yöntemdir. Sununuzu ilk kez adlandırmak ve kaydetmek için bu adımları izleyin:

 1. Farklı Kaydet sekmesini açmak için Alt + F, a tuşlarına basın.

 2. Odağı ilk dosya klasör konumunu ayarlamak için SEKME tuşuna Farklı Kaydet bölmesinde listelenen basın. "OneDrive - Microsoft." gibi varsayılan konumun adını duyarsınız

 3. İstediğinizi ulaşana kadar kullanılabilir konumlar listesini taşımak için aşağı ok tuşuna basın.

 4. Dosya adlandırma alanına gitmek için Sekme tuşuna basın. Odak, Yukarı Git düğmesinde durur.

  İstediğiniz klasörü aramak devam etmek istiyorsanız, Enter tuşuna basın. Ok tuşları veya SEKME tuşuna seçmek için Enter tuşuna basın ve gezinmek için kullanın.

 5. Dosyanıza bir ad için "Dosya adını girin buraya." duymak kadar SEKME tuşuna basın

 6. Sununuz için bir ad yazın.

  İpucu: Varsayılan olarak, PowerPoint sununuzu dosya uzantısını .pptx sahip bir standart PowerPoint dosyası olarak kaydeder. Sunuyu farklı bir dosya türü kaydetmek istiyorsanız, SEKME tuşuna basın ve ardından seçeneklerde göz atmak için aşağı ok tuşuna basın. Yukarı ok tuşlarını kullanarak seçenekleri gidin ve seçiminizi yapın için Enter tuşuna basın ve aşağı kullanın.

 7. “Kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Dosyanızı adlı ve ilk kez kaydettikten sonra herhangi bir zamanda çalışmanızı kaydetmek için Ctrl + S tuşlarına basın.

Slayda metin ekleme

Normal görünümde slayt içeriği ekleyebilirsiniz.

 1. Odağı bir slayda geçmek için "slayt, ardından slayt numarasını" duymak kadar F6 tuşuna basın.

 2. Bir metin yer tutucusu gitmek için SEKME tuşuna basın. Size, örneğin, "metin kutusunda, metin kutusu, slaydın için başlık" Başlık duyulmasını sağlayın.

 3. Slayt üzerinde istediğiniz metni yazın.

 4. Ekleme noktasını bir sonraki başlık veya gövde metni yer tutucusuna taşımak için Ctrl+Enter tuşlarına basın.

  Not: Başka metin yer tutucusu kalmadığında, Ctrl+Enter tuşlarına basılması özgün slaytla aynı slayt düzenine sahip yeni bir slayt eklenir ve odak, yeni slaydın ilk yer tutucusuna getirilir.

Metin biçimlendirme

Kalın veya italik gibi farklı yazı tipi stillerini kullanabilir ve klavye kısayollarını kullanarak madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturabilirsiniz.

Yazı tipi stilini değiştirme

 1. Bir metin yer tutucusunu yazı tipi stilini değiştirmek istediğiniz metni seçin.

  İpucu: Klavyenizi kullanarak PowerPoint metni seçmek öğrenmek için seçin ve metni ve nesneleri düzenlemePowerPoint sunuları oluşturmak için klavye kısayollarını kullanmagidin.

 2. Yazı tipi stilini değiştirmek için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın:

  • Seçili metni kalın yazılı yapmak için Ctrl+B tuşlarına basın.

  • Seçili metni italik yapmak için Ctrl+I tuşlarına basın.

  • Seçili metnin altını çizmek için Ctrl+U tuşlarına basın.

  • Seçili metindeki tüm stilleri kaldırmak için CTRL+ Ara Çubuğu tuşlarına basın.

Yazarken madde işaretli liste oluşturma

 1. Yeni satırın başına, * (yıldız) girin ve Ara Çubuğu veya Sekme tuşuna basın.

 2. İstediğiniz metni yazın. Enter tuşuna bastıktan sonra Dolu Yuvarlak Madde işareti liste öğesi otomatik olarak oluşturulur.

 3. Yeni liste öğesi oluşturmak için Enter tuşuna basın.

 4. Liste oluşturmayı durdurmak için, Enter tuşuna ve sonra da Geri tuşuna basın.

Yazarken numaralandırılmış liste oluşturma

 1. Yeni bir satır başlangıcına yazın 1. (1 sayısı ve ardından bir noktayla) ve sonra Ara çubuğu veya SEKME tuşuna basın.

 2. İstediğiniz metni yazın. Enter tuşuna bastıktan sonra otomatik olarak numaralandırılmış liste öğesi oluşturulur.

 3. Yeni liste öğesi oluşturmak için Enter tuşuna basın.

 4. Liste oluşturmayı durdurmak için, Enter tuşuna ve sonra da Geri tuşuna basın.

Resim ekleme

Sunucularınızın daha canlı olması için grafikler ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.

Not: Aşağıdaki adımlarda, resimlerinizin bilgisayarınızdaki Resimler klasöründe depolandığı varsayılır.

 1. Odağı bir slaytta olduğunda, yer tutucular arasında geçiş yapmak için SEKME tuşuna basın. Siz, örneğin, "Başlık metin kutusu, metin kutusunu." taşırken ekran okuyucunuz yer tutucu türü duyurur.

 2. Resmi eklemek istediğiniz yer tutucuyu bulduğunuzda Alt+N, P tuşlarına basın. Resim Ekle iletişim kutusu açılır. Varsayılan olarak, iletişim kutusunda bilgisayarınızın Resimler klasörü gösterilir.

 3. Odağı Dosya adı alanında başlangıçta olur. Resminizi dosya adını yazmaya başlayın. Siz yazarken eşleşen dosyaların listesini güncelleştirilir. Listeyi girmek için Ctrl + aşağı ok tuşuna basın ve ardından arama sonuçlarını göz atmak için aşağı ok tuşuna basın. Ekran okuyucunuz listesinde gezinmek gibi dosyaları duyurur.

 4. Resmi sununuzdaki seçili yer tutucuya eklemek için Enter tuşuna basın.

Konuşmacı notları ekleme

Konuşmacı notlarına yararlı olguları ve ek açıklamaları ekleyebilir ve sunum sırasında bunlara başvurabilirsiniz.

 1. Ek açıklama eklemek istediğiniz slaydın Notlar bölmesinin açık olduğundan emin olmak için, Alt+W, L tuşlarına basarak Normal görünümü seçin.

 2. Şunu duyana kadar F6 tuşuna basın: "Slayt notları, bölme."

 3. Notlarınızı yazın.

 4. Odağı slayda geri dönmek için "slayt, ardından slayt numarasını" duymak kadar F6 tuşuna basın.

  İpucu: Bazen, ekran okuyucunuz odağı kaybeder ve slayt başlığı okumaz. Bu durumda, iki kez PowerPoint pencere dışına odağı taşıma ve yeniden denemek için Alt + Sekme tuşlarına basın.

Slaytlarınızın izleyicilere sunma

Sununuz hazır olduktan sonra, bunu başlarına göstermek basit bir işlemdir.

 1. Sununuzu PowerPoint' te açın.

 2. Slayt gösterisini başlatmak için F5’e basın.

 3. Sonraki slayda geçmek için Ara Çubuğu’na basın. Önceki slayda gitmek için Ara Çubuğu’na basın.

 4. Slayt gösterisinden çıkmak için Esc tuşuna basın.

Daha fazla bilgi için PowerPoint sunuları iletmek için klavye kısayollarını kullanma ve sununuzu PowerPoint ile göstermek için bir Ekran Okuyucusunu kullanmakiçin konusuna bakın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te resimleri ve tabloları eklemek ve düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint sunuları oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma

PowerPoint sunularını iletmek için klavye kısayollarını kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve PowerPoint gezinmek için ekran okuyucu kullanın

PowerPoint klavye ve VoiceOver, yerleşik macOS ekran okuyucusu ile oluşturmak için okuma, kullanın ve sunuları düzenleyin. Slayt gösterisi PowerPoint sunuyu olur. Her slaydın sözcükleri, resimler için bir tuval olduğu ve yardımcı şekilleri anlatınızı oluşturmak.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Klavye kısayolları için, Mac için PowerPoint'teki klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, Mac’in yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

 • farklı görünümlerde çeşitli görevlerini yerine taşımak üzere tasarlanmış PowerPoint bulunur. Anahat veya sunu için bir film şeridi oluşturuyorsanız, örneğin, slaytlarınıza içerik eklemek için genellikle Normal görünümünde veya belki de Anahat görünümü ' nde çalışırsınız. Slayt gösterisi görünümü, Sunucu görünümü , sunucu ve izleyiciler için farklı ekranları göstermek için kullanışlıdır yaparken slaytlarınızın bir bilgisayarda sunmak için çalışır.

Bu konuda

PowerPoint'i açma

 1. Mac bilgisayarınızda, Command+Shift+A tuşlarına basarak Bulucu'da Uygulamalar görünümünü açın.

 2. M yazarak doğrudan "M" harfiyle başlayan uygulamalara gidin.

 3. Duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Microsoft PowerPoint uygulaması."

 4. PowerPointaçmak için Command + aşağı ok tuşuna basın.

Microsoft hesabınızda oturum açma

En PowerPoint özellikleri oturumunu almak için Microsoft hesabınızda oturum açın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Açık PowerPointbelirtildiği şekilde PowerPoint açın.

  • Normal görünümünde sunu zaten düzenliyor olmadığınızdan ve oturum açmak isterseniz, ÜST KRKT + Command + P tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Şablondan yeni."

 2. Şablonları görünümünde gideceğinizi. Duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "menü düğmesine hesap ayarları'nda, oturum."

 3. Ara çubuğu tuşlarına basın. Oturum açma iletişim kutusu açılır. Duyduğunuz: "e-posta veya telefon numaranızı yazın."

 4. E-posta veya telefon numaranızı yazın ve Return tuşuna basın. VoiceOver duyurur: "Güvenli parola metni düzenleme."

 5. Parolanızı yazın ve Return tuşuna basın. "Başlangıç PowerPoint düğmesini kullanarak" duymak için uygulama gitmek için Ara çubuğu tuşuna basın.

 6. Boş bir sunu başlatmak için günlüğe sonra Return tuşuna basın.

  Not: Bir kuruluşun hesabını kullanıyorsanız, oturum açma adımları biraz farklı olabilir. Örneğin, PIN veya akıllı kart kullanmanız gerekebilir.

  İpucu: PowerPoint oturumunu, kullandığınız son kez oturum değil, uygulamayı oturum açmanızı sormadan açar.

Bir sunu açma

 1. PowerPointiçinde Command + O tuşlarına basın.

  Konumu ve dosya seçmek için bir iletişim kutusu açılır. PowerPoint dosya önceden açmış olduğunuz varsa, bu dosya zaten seçilidir.

 2. İletişim kutusunda gezinmek için Sekme tuşunu ve ok tuşlarını kullanın. Siz ilerledikçe VoiceOver öğelerin adlarını söyler. İletişim kutusunda bir listeye girmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın. Dosyayı seçmek ve açmak için, dosyanın üzerindeyken Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

Slayt içeriğini okuma

PowerPoint içinde benzersiz özellikler sunar birkaç görünümlerinde slaytlarınızı çalışabilirsiniz. Her görünümde slayt içeriğini okuyabilirsiniz.

Normal görünümde slayt içeriğini okuma

 1. Normal görünüme gitmek için Command+1 tuşlarına basın.

 2. PowerPoint sununuzda, art arda Küçük resim bölmesigitmek için F6 tuşuna basın.

 3. Bölmeye girmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın.

 4. Küçük Resim Bölmesi'nde slaytlarda gezinmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Siz ilerledikçe VoiceOver slayt başlıklarını duyurur.

 5. Küçük resmini okumak istediğiniz slaydın olduğunda, slayt alanına taşımak için SEKME tuşuna basın.

 6. Slaydın içeriğini seçmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın. VoiceOver slayt üzerindeki öğelerin sayısını ve seçili durumdaki öğenin adını okur. Örneğin, bir başlık metin kutusu ve bir de metin içeriğine sahip metin kutusu içeren bir slaytta, VoiceOver şunları duyurur: "Slayt Düzenleyicisi Bölmesi, düzen alanı, 2 öğe, Başlık Metin Kutusu, metin kutusu."

 7. Metin kutusunun içeriğini seçmek ve okumak için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın; VoiceOver metni okur.

 8. Slaytta bir sonraki öğeye geçmek için, önce Control+Option+Shift+Yukarı ok tuşlarına basarak geri dönün ve ardından Aşağı ok tuşuna basın.

 9. Öğenin içeriğini seçmek ve okumak için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın; VoiceOver metni okur.

Slayt Sıralayıcısı görünümünde slayt başlıklarını okuma

 1. Slayt sıralayıcısı görünümüne gitmek için Command + 2 tuşlarına basın. VoiceOver seçili durumdaki slaydın başlığını okur.

 2. Slaytlarda ve bölümlerde gezinmek için ok tuşlarını kullanın. Siz ilerledikçe, VoiceOver başlıkları okur.

Not Sayfası görünümünde slayt notlarını okuma

 1. Not sayfası görünümüne gitmek için Command + 3 tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Not Sayfası görünümü, düzeni alanına."

 2. Sayfayı seçmek ve sayfadaki ilk öğeye gitmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın. İlk öğe, slaydın resmidir.

 3. Notlar Sayfası bölümüne gitmek için SEKME tuşuna basın. VoiceOver okur ve notları metni seçer.

Ana Hat Görünümünde slayt içeriğini okuma

 1. Ana Hat Görünümüne gitmek için Command+4 tuşlarına basın.

 2. VoiceOver şunları duyurana kadar art arda F6 tuşuna basın: “Ana Hat Bölmesi, düzen alanı."

 3. Bölmeyi seçmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın. VoiceOver, ilk slayttan başlayarak slaytların içeriğini okur.

Sunucu Görünümünde sunucu notlarını okuma

 1. Sunucu görünümünegitmek için Option + Return tuşlarına basın.

 2. VoiceOver duyurur kadar sunucu Notlar bölümüne gitmek için Control + Option + sağ ok veya sol ok tuşuna art arda basın: "notlar bölmesi, düzen alanına."

 3. Notları seçmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın; VoiceOver bunları okur. Seçimi iptal etmek için Control+Option+Shift+Yukarı ok tuşlarına basın.

Slayt Gösterisi görünümünde slayt içeriğini okuma

 1. Slayt gösterisini başlatmak için Command + SHIFT + Return tuşlarına basın.

 2. Slaydın üzerindeki her şeyi okumak için Control+Option+A tuşlarına basın.

  Öğeleri ayrı olarak okumak için ilk slaydı girmek için Control + Option + Shift + aşağı ok tuşuna basın. Alanları gitmek için Control + Option + sağ ok tuşuna basın. Bunlara gideceğinizi gibi öğeler ve metinleri voiceOver okur.

Yeni boş bir sunu oluşturma

Hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak için yeni boş bir sunu oluşturun. Daha sonra sununuzu şık bir görünüm vermek için önceden tasarlanmış bir tema ekleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, şablondan sunu oluşturabilirsiniz. Yönergeler için Şablondan PowerPoint'te sunu oluşturmak için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

 1. PowerPointbaşlatın. PowerPoint kullanılabilir şablonlar ve Temalar listeleyen bir görünümünde açar. Odağı üzerinde boş sunu seçenektir.

 2. Boş bir sunu oluşturmak için Return tuşuna basın. Sunuyu Normal görünümde açılır.

 3. İlk slaytta için başlık yer tutucusunu taşımak için SEKME tuşuna basın. VoiceOver duyurur: "metnini seçilidir. Şu anda bir metin alanında, bir metin kutusu içinde bulunuyor." Kendi başlığınızı yazın. Yazmayı bitirdiğinizde, Esc tuşuna basın.

 4. Sonraki yer tutucuya taşımak için SEKME tuşuna basın. VoiceOver duyurur: "metnini seçilidir. Şu anda bir metin alanında, bir metin kutusu içinde bulunuyor." Kendi alt başlığı yazın. Yazmayı bitirdiğinizde, Esc tuşuna basın.

Ekleme veya bir sunudaki bir temayı değiştirme

Bir tema Eşgüdümlü renk düzenleri, arka planlar, yazı tipi stillerini ve yer tutucuları yerleşimini topluluğudur. Önceden tasarlanmış Temalar sununuzun genel görünümünü hızlı bir şekilde değiştirmek için kullanın.

 1. Normal sununuzun, seçili olan sekme duymak kadar F6 tuşuna basın. Örneğin, "ev sekmesi seçili görüntüleyin."

 2. Duyduğunuz kadar sola veya sağa ok tuşuna basın "Tasarım, sekme," ve sonra Ara çubuğu tuşlarına basın.

 3. Duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Office Teması, seçili düğmesi," tema Galerisi odak oluşturur.

 4. Temayı ve ardından seçmek için Ara çubuğu tuşlarına duymak kadar sağ ok tuşuna basın.

Yeni slayt ekleme

Geçerli slaydın düzene bağlı yeni bir slayt eklemek için Command + SHIFT + N tuşlarına basın.

Slayda metin ekleme

 1. Normal görünümde olduğunuzdan emin olmak için Command+1 tuşlarına basın.

  İpucu: Ana Hat Görünümünde de slaytlarınıza içerik ekleyebilirsiniz. Ana Hat Görünümüne geçmek için Command+4 tuşlarına basın.

 2. Slayt üzerinde için yer tutucuyu taşımak için SEKME tuşuna basın.

 3. Metninizi yazın.

Metninizi biçimlendirme

Biçimlendirme ile metninizi okunabilirliğini artırmak ve önemli için dikkat çekmek. PowerPoint biçimlendirme seçenekleri, listeler, köprüler, renkleri gibi içerik ve farklı yazı tipi biçimlendirmesi birçok seçenek sunar.

 • Metninize liste eklemek için:

  • Madde işaretli liste eklemek için * yazın ve Ara çubuğu tuşlarına basın, liste öğesi yazın ve Return tuşuna basın.

  • Numaralandırılmış liste eklemek için yazın 1. ve Ara çubuğu tuşlarına basın, liste öğesi yazın ve Return tuşuna basın.

 • Diğer biçimlendirme seçeneklerini kullanmak için:

  • Kalın yazı metin biçimlendirmesi uygulamak için Command+B tuşlarına basın.

  • İtalik uygulamak için Command+I tuşlarına basın.

  • Alt çizgi uygulamak için Command+U tuşlarına basın.

  • Yazı tipi boyutunu büyütmek için Command+Shift+> tuşlarına basın.

  • Yazı tipi boyutunu küçültmek için Command+Shift+< tuşlarına basın.

  • Ek yazı tipi biçimlendirme seçenekleri için, Command+T tuşlarına basarak Yazı Tipi iletişim kutusunu açın. İletişim kutusunda gezinmek için Sekme tuşuna basın. Bir öğeyi seçmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 • Köprü eklemek için Command + K tuşlarına basın.

Sununuzu kaydetme

Sununuzu kaydetmek için Command+S tuşlarına basın. Aynı sunuyu farklı bir adla, farklı bir konumda veya dosya biçiminde kaydetmek için Command+Shift+S tuşlarına basın.

PowerPoint'in önceki sürümleriyle uyumlu bir biçimde veya başka bir dosya biçiminde kaydetme konusunda daha fazla bilgi için PowerPoint sununuzda kaydetmek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna bakın.

Resim ekleme

 1. Bir sekmeye ulaşana kadar art arda F6 tuşuna basın.

  Toplamda 8 sekme vardır ve sizin aradığınız soldan ikinci sekme olan Ekle sekmesidir. Sekmeler arasında ilerlemeniz gerekiyorsa, Sol veya Sağ ok tuşuna basın. Ekle sekmesine geldiğinizde VoiceOver şunları söyler: "Ekle, sekme, 8’den ikincisi." Sekmeyi seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 2. Ekle sekmesinde, VoiceOver şu sözleri söyleyene kadar Sekme tuşuna basın: "Resimler, menü düğmesi." Menüyü açmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 3. Menüde ilerlemek için Aşağı veya Yukarı ok tuşuna basın. VoiceOver menü seçeneklerini duyurur. Bir seçeneği seçmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Dosya seçmenizi sağlayan bir iletişim kutusu açılır. İletişim kutusunda gezinmek için Sekme ve ok tuşlarını kullanın. Resim eklemek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

Resimlerle çalışma hakkında daha fazla bilgi için, PowerPoint’te resimleri ve tabloları eklemek ve düzenlemek için ekran okuyucu kullanma konusuna bakın.

Konuşmacı notları ekleme

İzleyicilere sunum yaparken söyleyeceklerinizi anımsamanıza yardımcı olması için konuşmacı notları ekleyebilirsiniz.

 1. Normal görünümde Command+1 tuşlarına basın.

  İpucu: Konuşmacı notlarını bunun yerine Notlar Sayfası görünümünde eklemek için, Konuşmacı notları ekleme başlığı altında verilen yönergeleri izleyin.

 2. Üzerinde notlar eklemek istediğiniz slayda gidin ve VoiceOver duyurur kadar Control + Option + sağ ok tuşuna basın: "Notlar bölmesi, düzen alanına."

 3. Slaytla ilgili notlarınızı yazın. Bitirdiğinizde, Notlar Bölmesinden çıkmak için F6’ya basın.

Slaytlarınızın izleyicilere sunma

 1. Slayt gösterisini başlatmak için Command + SHIFT + Return tuşlarına basın.

 2. Slaytlar arasında gezinmek için aşağıdaki kısayolları kullanın:

  • Sonraki slayda geçmek için N tuşuna basın.

  • Önceki slayda geçmek için P tuşuna basın.

  • Son slayda gitmek için Function+Sağ ok tuşlarına basın.

  • İlk slayda gitmek için Function+Sol ok tuşlarına basın.

  • Bağlam menüsünü açmak için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. Aşağı ok tuşuyla menüdeki seçeneklerde gezinin. Siz ilerledikçe VoiceOver öğelerin adlarını söyler.

   Duyduğunuz kadar Örneğin, sununuzdaki belirli bir slayda gitmek için aşağı ok tuşuna basın: ", başlığa göre alt menüyü." Alt menüye geçmek için sağ ok tuşuna bir kez ve slaytları gitmek için aşağı ok tuşuna basın. Bunlara gideceğinizi gibi voiceOver slaytların başlıkları duyurur. Ne zaman bir slayt üzerinde Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın, gitmek istediğiniz ve slayt açar.

 3. Slayt gösterisinden çıkmak için Esc tuşuna basın.

Daha fazla bilgi için sununuzu PowerPoint ile göstermek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna bakın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te resimleri ve tabloları eklemek ve düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

Mac için PowerPoint'teki klavye kısayolları

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve PowerPoint gezinmek için ekran okuyucu kullanın

PowerPoint VoiceOver, yerleşik iOS ekran okuyucusu ile oluşturmak için okuma, kullanın ve sunuları düzenleyin. Slayt gösterisi PowerPoint sunuyu olur. Her slaydın sözcükleri, resimler için bir tuval olduğu ve yardımcı şekilleri anlatınızı oluşturmak.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Dokunmatik becerileri için PowerPoint, iPhone için PowerPoint dokunma Kılavuzugidin.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

PowerPoint'i açma

 1. İphone'unuzda PowerPoint uygulaması nerededir giriş ekranına dönmek için üç parmak ile sağa veya sola doğru çekin.

 2. Ardından VoiceOver uygulamayı duyurana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin.

 3. Uygulamayı açmak için ekrana iki kez dokunun.

Microsoft hesabınızda oturum açma

En PowerPoint özellikleri oturumunu almak için Microsoft hesabınızda oturum açın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Açık PowerPointbelirtildiği şekilde PowerPoint açın. Hesap görünüm açılır.

  • Normal görünümünde sunu düzenliyorsanız, kadar sağa veya sola çekin "Kaydet ve Kapat" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "Son, başlık." "Düğmesi hesap" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar tek parmak ekranın sağ alt kaydırın.

 2. "Düğmesi, oturum" duymak kadar sağ tarafındaki sola çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. Tek parmak duyduğunuz kadar ekran boyunca Slayt: "gerekli e-posta, telefon veya Skype, metin alanı,."

 4. Ekrana iki kez dokunun ve sonra e-posta adresi, telefon numarası veya Skype adres yazmak için ekran klavyesini.

 5. Tek parmak, "İleri düğmesine" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar ekranın üst yarısındaki kaydırın. Duyduğunuz: "Parola gir."

 6. Ekrana iki kez dokunun ve sonra klavyesini parolanızı yazın.

 7. Tek parmak, kadar ekranın yarısını "düğmesi oturum" duymak üst boyunca slayt ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Bir sunu açma

 1. PowerPointaçtığınızda, daha önce kaldığınız yerden görünümünde açar. Uygulamayı tamamen kapattıysanız, en son sunuları listeleme görünümünde açar. Liste ve bunu, liste öğeleri duyurma VoiceOver duymak kadar sağa doğru çekin bu öğeleri gitmek için.

 2. Son kullanılan dosyalarınız yoksa veya başka bir dosya açmak istiyorsanız, VoiceOver şunu duyurana kadar sağa doğru çekmeye devam edin: "Aç, düğme." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. Yerler listesinde ileriye gitmek için sağa doğru çekin. Listeye geri dönmek için sola doğru çekin. Klasör veya dosyayı açmak için, öğenin üzerindeyken ekrana iki kez dokunun.

Slayt içeriğini okuma

 1. Sunuyu PowerPoint' te açın.

 2. Slayt başlığı metin kutusuna ulaşana kadar art arda sağa doğru çekin. VoiceOver slayt başlığını okur.

 3. Slaytta bir sonraki metin kutusuna gitmek için yeniden sağa doğru çekin. VoiceOver metin kutusunun içeriğini okur.

 4. Başka bir slayda geçmek için, geçerli slaydın altındaki slayt küçük resim bölmesine ulaşana kadar sağa doğru çekmeye devam edin. Küçük resim bölmesinde gezinmek için, VoiceOver'ın bir sonraki slaydı duyurduğunu duyana kadar sağa doğru çekmeyi sürdürün. Sonra slaydı seçmek ve açmak için ekrana iki kez dokunun.

  Not: Telefonu yatay yönlendirmede kullanıyorsanız, slayt küçük resim bölmesi slaydın sol tarafında gösterilir ve bunun yerine sola doğru çekmeniz gerekir.

 5. Slayt içeriğini okumak için, slayda ulaşana kadar art arda sola doğru çekin. VoiceOver içeriği okur.

  Not: Telefonu yatay yönlendirmede kullanıyorsanız, slayt içeriğinin okunması için sağa doğru çekmeniz gerekir.

Slaytlar arasında gezinme

Slayt küçük resim bölmesinin sağ ulaşana dek ( PowerPoint sunuyu açtığınızda açan Görünüm) Normal görünümde slayt küçük resimleri gitmek için çekerek tutun. VoiceOver duyurur, örneğin: "1 / 9, <slide title> slayt." Sonraki küçük resme gitmek için sağa çekin.

Slayt Gösterisi görünümünde slaytlarda gezinmek için:

 • Sonraki slayda gitmek için üç parmağınızla sola doğru çekin.

 • Önceki slayda gitmek için üç parmağınızla sağa doğru çekin.

Yeni boş bir sunu oluşturma

Hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak için yeni boş bir sunu oluşturun. Daha sonra sununuzu şık bir görünüm vermek için önceden tasarlanmış bir tema ekleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, şablondan sunu oluşturabilirsiniz. Yönergeler için Şablondan PowerPoint'te sunu oluşturmak için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

 1. PowerPointaçın. Kullanılabilir şablonlar ve Temalar listeleme görünümü veya en son sunularınızı gösteren en son görünümü üzerinde gideceğinizi.

  İpucu: Düzenleme Görünümü'nde en son görünümüne geri taşımak için sol veya sağ "Kaydedin ve kapatın, düğmesi," duymak kadar ve ardından çift dokunarak çekin ekran.

 2. Tek parmak, "Yeni düğmesi" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar ekranın en altında kaydırın. Duyduğunuz: "Boş sunu."

 3. Boş bir sunu oluşturmak için ekranın çift dokunun.

  Sunu açılır ve odak yeni slaytta olur.

 4. Yeni Slayt düzenlemek için kadar sağa doğru çekin ilk slaytta, örneğin, "Başlık metni kutusuna" yer tutucu öğe duymak ve ardından çift seçmek için ekrana dokunun. Yer tutucuda metin yazmak için ekran çift dokunun. Daha sonra kullanmak klavyesini metninizi yazın.

Ekleme veya bir sunudaki bir temayı değiştirme

Bir tema Eşgüdümlü renk düzenleri, arka planlar, yazı tipi stillerini ve yer tutucuları yerleşimini topluluğudur. Önceden tasarlanmış Temalar sununuzun genel görünümünü hızlı bir şekilde değiştirmek için kullanın.

 1. Sununuzu, sola çekin veya duyduğunuz kadar sağa düzenleme Görünümü'nde "Göster şeridindeki, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Örneğin, "giriş sekmesi." seçili durumdaki sekmesinde dinleme

 2. Sekme menüsünü açmak için ekrana iki kez dokunun.

 3. “Tasarım sekmesi” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. “Temalar düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 5. Kullanılabilir temalar gitmek için ekranın en altında bir parmağınızı kaydırın. Bunlara gideceğinizi gibi voiceOver Temalar duyurur.

 6. Kullanmak istediğiniz bir temaya geldiğinizde, ekrana iki kez dokunun.

Yeni slayt ekleme

Sununuzu PowerPointküçük resim bölmesinde bir düğmesini kullanarak yeni bir slayt ekleyebilirsiniz. Düğmeye gitmek için sağa VoiceOver duyurur kadar çekin: "Yeni slayt, düğmesi." Yeni slayt eklemek için ekrana iki kez dokunun.

Sununuzu kaydetme

 1. PowerPoint sunu, sola çekin veya sağ VoiceOver kadar duyurur: "Kapat dosya, düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

  İpucu: Parmağınızı ekranda yerleştirin ve ekrandaki öğeleri keşfetmek için sürükleme. Bunlara gideceğinizi zaman voiceOver öğeleri duyurur. Örneğin, Kapat dosya düğmesini bulmak için parmağınızı ekranın sol üst köşesine sürükleyin.

 2. Sunuyu ilk kez kaydediyorsanız, gerçekten kaydetmek istediğinizi PowerPoint doğrular. VoiceOver duyurur kadar sağa doğru çekin: "Düğmesi, üç noktayı kaydetme." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. Ekran klavyesini kullanarak sunu için bir ad yazın.

 4. Parmağınızı ekranda kaydırarak kaydetmek istediğiniz konumu, örneğin telefonunuzu veya OneDrive'da bir konumu bulun. Siz ilerledikçe VoiceOver konumları duyurur. Kaydetmek istediğiniz konuma geldiğinizde, parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun. Açılacak klasörler varsa, klasöre gelene kadar sağa doğru çekin ve ardından iki kez dokunarak klasörü açın.

 5. Sunuyu kaydetmek için, "Kaydet, düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin. Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Sununuz kaydedilir.

Slayda metin ekleme

 1. PowerPoint sunuda, metin eklemek istediğiniz slayda gidin. Başlık metin kutusu, VoiceOver duyurur: "Metin kutusu, metin kutusu, metin alanı başlık." Bir metin kutusu için VoiceOver duyurur: "metin kutusu, metin kutusu, metin alanını." Metin kutusunu seçmek için iki kez dokunun.

 2. Ekran klavyesiyle yazmak için, VoiceOver istediğiniz harfi söyleyene kadar parmağınızı ekranın alt bölümünde kaydırın. Harfi seçmek için, parmağınızı kaldırın ve sonra ekrana iki kez dokunun. Yazmayı bitirdiğinizde, parmağınızı ekrana koyun ve ekranın üst yarısının ortalarında, sağ kenarın yakınındaki Klavyeyi gizle düğmesine doğru kaydırın. Klavyeyi gizlemek için, parmağınızı kaldırın ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. Sonraki metin kutusuna taşımak için bir metin kutusu VoiceOver kadar sağa doğru çekin duyurur.

 4. Alana metin eklemeye başlamak için ekrana iki kez dokunun. Yazmak için ekran klavyesini kullanın.

Metninizi biçimlendirme

Biçimlendirme ile metninizi okunabilirliğini artırmak ve önemli için dikkat çekmek. PowerPoint biçimlendirme seçenekleri, listeler, köprüler, renkleri gibi içerik ve farklı yazı tipi biçimlendirmesi birçok seçenek sunar.

 1. Metni biçimlendirmek istediğiniz slaytta, metni içeren metin kutusunu seçin.

 2. Klavyenin gizlenmiş olduğundan emin olun. Klavyeyi gizlemek için, parmağınızı ekrana koyun ve ekranın üst yarısının ortalarında, sağ kenarın yakınındaki Klavyeyi gizle düğmesine doğru kaydırın. VoiceOver düğmeyi duyurur; parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Kalın, italik veya altı çizili gibi temel yazı tipi biçimlendirme seçeneklerini belirtmek için, VoiceOver istediğiniz düğmeyi duyurana kadar sağa doğru çekin. Sonra biçimlendirmeyi uygulamak için ekrana iki kez dokunun.

Madde işaretli liste ekleme

 1. Slaytta, listeyi eklemek istediğiniz metin kutusuna gidin.

 2. VoiceOver şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: "Madde işaretleri, düğme." Madde işaretli listeyi başlatmak için ekrana iki kez dokunun.

Numaralandırılmış liste ekleme

 1. Slaytta, listeyi eklemek istediğiniz metin kutusuna gidin.

 2. VoiceOver şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: “Numaralandırma, düğme.” Numaralandırılmış listeyi başlatmak için ekrana iki kez dokunun.

Yazı tipi boyutunu büyütme

 1. Slaytta, biçimlendirmek istediğiniz metni içeren metin kutusunu seçin.

 2. VoiceOver şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: "Şeridi göster, düğme." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. VoiceOver şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: "Yazı tipleri, <geçerli yazı tipinin adı>, <geçerli yazı tipi boyutu>, düğme." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 4. VoiceOver şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: "Artı, düğme." Boyutu bir nokta büyütmek için ekrana iki kez dokunun.

Yazı tipi boyutunu küçültme

 1. Slaytta, biçimlendirmek istediğiniz metni içeren metin kutusunu seçin.

 2. VoiceOver şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: "Şeridi göster, düğme." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. VoiceOver şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: "Yazı tipleri, <geçerli yazı tipinin adı>, <geçerli yazı tipi boyutu>, düğme." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 4. VoiceOver şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: "Eksi, düğme." Boyutu bir nokta küçültmek için ekrana iki kez dokunun.

Yazı tipi rengini değiştirme

 1. Slaytta, biçimlendirmek istediğiniz metni içeren metin kutusunu seçin.

 2. VoiceOver şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: "Şeridi göster, düğme." Düğmeyi seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. Giriş menüsü açılır. VoiceOver şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: "Yazı Tipi Rengi, düğme." Yazı Tipi Rengi menüsünü açmak için ekrana iki kez dokunun.

 4. Seçeneklere gitmek için sağa doğru çekin. Kullanmak istediğiniz bir renge geldiğinizde, seçmek için ekrana iki kez dokunun.

Konuşmacı notları ekleme

İzleyicilere sunum yaparken söyleyeceklerinizi anımsamanıza yardımcı olması için konuşmacı notları ekleyebilirsiniz.

 1. Sununuzu PowerPointNormal görünümde açın.

 2. VoiceOver şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: "Notlar, düğme." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. VoiceOver şunu duyurur: "Slayt notları, metin kutusu, metin alanı." Düzenleme amacıyla notlar alanını açmak için ekrana iki kez dokunun.

 4. Ekran klavyesini kullanarak notlarınızı yazın.

 5. Bitirdiğinizde, VoiceOver Kapat düğmesini duyurana kadar sola doğru çekin. Konuşmacı notları alanını kapatmak için ekrana iki kez dokunun.

Slaytlarınızın izleyicilere sunma

 1. Sununuzu PowerPoint' te açın.

 2. VoiceOver şunu duyurana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: "Bu slayttan slayt gösterisini başlat, düğmesi." Slayt gösterisini başlatmak için ekrana iki kez dokunun.

 3. Sonraki slaytla devam etmek için, üç parmağınızla sola doğru çekin. Önceki slayda dönmek için üç parmağınızla sağa doğru çekin.

 4. Bir slayda geldiğinizde, VoiceOver ilk metin kutusunun içeriğini okur. Slayt içeriğinin kalan bölümünü okumak için, bir parmağınızla sağa doğru çekin. Odak sonraki öğeye taşınır ve VoiceOver içeriği okur.

  İpucu: Slayt sonuna geldiğinizde bir tık sesi duyarsınız ve okunacak daha fazla içerik yoktur.

Daha fazla bilgi için sununuzu PowerPoint ile göstermek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna bakın.

Slayt Gösterisi görünümünden çıkma

Sununun sonunda slayt gösterisinden çıkmak için, üç parmağınızla sola doğru çekmeniz yeterlidir. Slayt gösterisi sona erer ve Normal görünüme dönersiniz.

Herhangi bir anda slayt gösterisinden çıkmak için:

 1. Slayt Gösterisi görünümünde, üç parmağınızla aşağı doğru çekerek slayt gösterisi araç çubuğunu görüntüye getirin.

 2. Bir parmağınızı ekrana koyun ve sol üst köşeye doğru yavaşça kaydırın. VoiceOver şunu duyurur: “Slayt gösterisini sonlandır, düğme.”

 3. Slayt gösterisinden çıkmak için, parmağınızı kaldırın ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te resimleri ve tabloları eklemek ve düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve PowerPoint gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Android için PowerPoint TalkBack, yerleşik Android ekran okuyucusu ile oluşturma, okuma ve sunuları düzenlemek için kullanın. Slayt gösterisi PowerPoint sunuyu olur. Her slaydın sözcükleri, resimler için bir tuval olduğu ve yardımcı şekilleri anlatınızı oluşturmak.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Android için PowerPoint‘teki dokunma özelliklerini görmek için Android için PowerPoint dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

PowerPoint’i açma ve oturum açma

En iyi Android için PowerPoint özelliklerini ve PowerPointiçin oturum açarak gittiğiniz sunularınızı sizinle alın. Uygulamayı açmadan de kullanabilirsiniz.

 1. Başlangıç ekranında veya cihazınızın Uygulamalar menüsünde, "PowerPoint" sözünü duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Android için PowerPoint açılır.

 2. “Oturum aç” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Hareket halindeyken işlerinizi halledin."

 3. "Oturum aç düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  Not: Hesabınız yoksa, "Ücretsiz kaydolun" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Açmak için, çift-sekme Ekran Klavyesi ve e-posta adresi, telefon numarası veya hesabınızı oluşturmak için kullanılan Skype adresini yazın.

 5. "İleri düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. Ekran klavyesini açmak için ekrana iki kez dokunun ve ardından parolanızı yazın.

 7. "Oturum aç düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Sunuyu açma

PowerPoint' da, üzerinde çalıştığınız son veya OneDrive veya Cihazınızı dosyası için Gözat bir sunuyu hızla açabilirsiniz.

 1. PowerPointaçılış görünümünü, siz kadar sağa doğru çekin "Aç düğmesinin" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  İpucu: Kısa süre önce üzerinde çalıştığınız bir sunuyu hızla açmak için, sununun adını duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. menüsünde, istediğiniz konumu duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. Sununuzun adını duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Sunu Okuma görünümünde açılır.

 4. Düzenleme görünümüne geçmek için şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "Slayt bir, seçili."

 5. Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: “Düzenle düğmesi.”

 6. Ekrana iki kez dokunun. Sunu Düzenleme görünümünde açılır.

Düzenleme görünümünde slayt içeriğini okuma

Düzenleme görünümünde sununuzun üzerinde çalışırken slayt içeriğini denetleyebilirsiniz.

 1. Şu sözleri duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: "Slayt numarası, slayt düzenleme denetimi." Odak şimdi ana içerik alanındadır.

 2. Sağa doğru çekin; TalkBack slaydın ilk öğesini duyurur. Söz konusu öğe bir metin öğesiyse, TalkBack içeriğini okur.

 3. Slayttaki tüm öğeleri dinleyene kadar sağa doğru çekin.

 4. Slayt notlar bölmesi açık olan ve konuşmacı notları varsa, sağa duyduğunuz kadar çekin: "tarafından Konuşmacı notlarını ve ardından slayt notları".

Diğer görünümlerde slayt içeriğini okuma

 • Slayt gösterisi görünümünde, siz slaydı açtığınızda TalkBack otomatik olarak slaydın içeriğini duyurur. Ayrıca bir parmağınızı ekranın üst kısmı boyunca yavaşça kaydırarak TalkBack'in slayt öğelerini ve bunların içeriğini duyurmasını sağlayabilirsiniz.

 • Okuma görünümünde sola veya sağa doğru çekin. TalkBack slayt numarasını, başlığını ve slaydın notları veya açıklamaları olup olmadığını duyurur.

Slaytlar arasında gezinme

Slaytlarınızın doğru sıralanıp sıralanmadığını ve sununuza tüm içeriğin eklenip eklenmediğini denetleyin.

 • Sonraki slayda geçmek için düzenleme görünümünde sola iki parmağınızla çekin. Önceki slayda gitmek için iki parmağınızla sağa çekin.

 • Okuma görünümünde, sonraki slayda gitmek için bir parmağınızla sağa doğru çekin. Önceki slayda gitmek için bir parmağınızla sola doğru çekin.

Yeni boş bir sunu oluşturma

Hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak için yeni boş bir sunu oluşturun. Daha sonra sununuzu şık bir görünüm vermek için önceden tasarlanmış bir tema ekleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, şablondan sunu oluşturabilirsiniz. Yönergeler için Şablondan PowerPoint'te sunu oluşturmak için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

 1. Android için PowerPointaçın. En son sunularınızı gösteren en son görünüme gideceğinizi.

  İpucu: Küçük Resim görünümünden Dosya menüsüne geçmek için, "Dosya düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Dosya menüsü, Aç."

  İpucu: Düzenleme görünümünden Dosya menüsüne geçmek için, "İşaretsiz, Geri anahtarı" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. “Dosya düğmesi” sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Dosya menüsü, Aç."

 2. “Yeni düğmesi” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Boş sunu."

 3. İstediğiniz şablonu duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  Sunu Küçük Resim görünümünde açılır ve odak yeni slaytta olur.

 4. Yeni slaydı düzenlemeye başlamak için, "Seçili, birinci slayt" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Düzenle düğmesi." Ekrana iki kez dokunun. Slayt Düzenleme görünümünde açılır.

Ekleme veya bir sunudaki bir temayı değiştirme

Bir tema Eşgüdümlü renk düzenleri, arka planlar, yazı tipi stillerini ve yer tutucuları yerleşimini topluluğudur. Önceden tasarlanmış Temalar sununuzun genel görünümünü hızlı bir şekilde değiştirmek için kullanın.

 1. Düzenleme görünümünde sola çekin kadar "Diğer Seçenekler düğmesini" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "tarafından seçili durumdaki sekmesini ve ardından sekme menüsü".

 2. Ekrana iki kez dokunun. Sekme menüsü açılır.

 3. “Tasarım sekmesi” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. “Temalar menüsü” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Temalar."

 5. İstediğiniz temayı duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Seçilen menü sununun tamamına uygulanır ve odak Tasarım sekmesine döner.

Yeni slayt ekleme

Sununuza istediğiniz kadar slayt ekleyebilirsiniz.

 1. Düzenleme Görünümü'nde sağ "daha fazla seçenek geçiş işaretli değil" duymak kadar çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "sekme menüsünde, seçili <current tab>."

 2. Ekrana iki kez dokunun. Sekme menüsü açılır.

 3. “Ekle sekmesi” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. “Yeni slayt düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şimdi yeni slayt eklenir ve ana içerik alanında görüntülenir.

Sununuzu kaydetme

Size oturum açtıysanız, siz çalışırken PowerPoint sununuzu OneDrive için otomatik olarak kaydeder. Aygıtınızda sununun bir kopyasını kaydetmek istiyorsanız, TalkBack ile kolaydır.

 1. Okuma görünümünde "Dosya düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Dosya menüsü açık."

 2. “Farklı kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. Ekran klavyesini açmak için ekrana iki kez dokunun ve ardından dosyanızı kaydederken kullanmak istediğiniz dosya adını yazın.

 4. İşiniz bittiğinde, dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu (örneğin, "Bu cihaz, sunular") duyana kadar sola doğru çekin. Konumu seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 5. Sola veya sağa doğru çekerek istediğiniz klasöre gidin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. “Kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Dosya kaydedilir ve odak Okuma görünümüne döner.

Metin ekleme

TalkBack'i kullanarak slaytlara kolayca metin ekleyin ve mesajınızı ortaya koyun.

 1. Düzenleme görünümünde, şunları duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: "Slayt numarası, slayt düzenleme denetimi." Odak şimdi ana içerik alanındadır.

 2. Sağa doğru çekin; TalkBack slaydın ilk öğesini duyurur. Bir metin öğesi söz konusuysa şunları duyarsınız: "Başlık metin kutusu" veya "Metin kutusu."

 3. Metin öğesinde, ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "<Metin kutusu türü>, seçili, Kes düğmesi." Bağlam menüsü açılır ve odak Kes düğmesinde olur.

 4. "Metni düzenle düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "<klavye dili> klavye gösteriliyor."

  İpucu: Kopyalanan metin parçasını yapıştırmak için, "Yapıştır düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. Metni yazmak için, parmağınızı ekranın alt yarısında kaydırın. TalkBack, ekran klavyesindeki karakterleri duyurur. İstediğiniz karakteri duyduğunuzda parmağınızı kaldırın. Karakter, metin kutusuna eklenir.

  Tahmine dayalı metin girişi etkinleştirildiyse, önerilen sözcükleri aynı şekilde seçebilirsiniz.

Metin biçimlendirme

Sununuzu farklı izleyiciler açısından daha erişilebilir hale getirmek için, örneğin yazı tipi boyutunu büyüterek veya kalın yazı biçimini kullanarak metnin daha okunaklı olmasını sağlayabilirsiniz.

 1. Düzenleme görünümünde, Metin ekleme başlığı altında verilen yönergeleri izleyerek biçimlendirmek istediğiniz metin kutusuna gidin.

 2. "Daha fazla seçenek geçiş işaretli değil" duymak kadar sağa doğru çekin ve ardından çift dokunarak ekran. Duyduğunuz: "sekme menüsünde, seçili <current tab>."

 3. Ekrana iki kez dokunun. Sekme menüsü açılır.

 4. “Giriş sekmesi” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. İstediğiniz metin biçimlendirme seçeneğini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  Bazı seçeneklerin, biçimlendirme için alt menüleri vardır. Alt menülere erişmek için, "<Biçimlendirme seçeneği>, menü" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. İstediğiniz seçeneği duyana kadar alt menüde sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Resim ekleme

Bazen bir resim binlerce sözcüğe bedeldir. Sununuzu canlandırmak için bir resim eklemek istemez misiniz? Cihazınızdan veya bulut depolama alanınızdan resim ekleyebilirsiniz.

 1. Düzenleme görünümünde "Fotoğraflar düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Son menüsü." Buradan Aç menüsünü açın. Odak, Son seçeneğindedir.

 2. Resmi eklemek istediğiniz kaynak konumu duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. Seçili konumda, istediğiniz resme gidin ve ekrana iki kez dokunun.

 4. “Resmi kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Resim, slayda eklenir.

Resim ekleme hakkında daha ayrıntılı yönergeler için eklemek ve resimler ve PowerPoint tablolarda düzenlemek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

Konuşmacı notları ekleme

Konuşmacı notlarıyla, sunucu için anımsatıcılar veya konuşma konuları ekleyebilirsiniz.

 1. Düzenleme görünümünde "Notlar düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Ekranın en altında Notlar bölmesi açılır.

 2. Siz "Slayt notları" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "Gösteren <keyboard language> klavye."

 3. Metin ekleme bölümünde verilen yönergeleri izleyerek notlarınızı yazın. Karakterler veya sözcükler Notlar bölmesine eklenir.

 4. Bitti girme, "düğmesi" duymak kadar sola doğru çekin ve ardından çift dokunarak ekran olduğunuzda. Odağı slayda verir.

Slaytlarınızın izleyicilere sunma

Sununuzu izleyicilerinizle paylaşma zamanı geldiğinde, slayt gösterisini başlatın.

 1. Düzenleme görünümünde açık sunuyu, sağa veya sola çekin, kadar ilk slaytına ile "Sun düğmesini" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "Seçili bir slayt." İlk slayt küçük resim Bölmesi'nde odaklanmış Slayt gösterisi görünümünde açılır.

 2. Sonraki slayda göstermek için sola iki parmağınızla çekin. Geri dönün ve Önceki slayda göstermek için iki parmağınızla sağa çekin.

 3. Sunum yapmayı durdurmak istediğinizde, Slayt gösterisi görünümünde "Gösteriyi bitir düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Daha fazla bilgi için sununuzu PowerPoint ile göstermek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna bakın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve PowerPoint gezinmek için ekran okuyucu kullanın

PowerPoint Mobile ekran okuyucusu ile yerleşik Windows ekran okuyucusu oluşturmak için okuma, kullanın ve sunuları düzenleyin. Slayt gösterisi PowerPoint sunuyu olur. Her slaydın sözcükleri, resimler için bir tuval olduğu ve yardımcı şekilleri anlatınızı oluşturmak.

Notlar: 

Bu konuda

PowerPoint’i açma ve oturum açma

 1. Cihazınızın giriş ekranında, kadar sağa doğru çekin "PowerPoint" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "Başlangıç sayfası, yeni düğmesi."

 2. Sağa "düğmesi, oturum" duymak kadar çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "Haydi açıldıysa alacağınız."

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başka bir Office uygulamaya aygıtınızda açmadıysanız veya yeni bir hesap eklemek isterseniz, size kadar sağa doğru çekin oturum açmak için kullanmak istediğiniz hesap türüne duymak ve ardından çift seçmek için ekrana dokunun.

  • Başka bir Office uygulamaya aygıtınızda zaten oturum ve, o hesabın adını duymak ve sonra iki kez dokunun seçmek için ekranın kadar sağa doğru çekin, aynı hesap kullanmak istiyorsanız.

 4. "Devam düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Yeni bir hesap kullandıysanız, sizin duymak: "İptal düğmesi." Varolan hesabı gönderdiyseniz, toplantı PowerPoint Mobilekullanmaya hazırsınız.

 5. Sağa duyduğunuz kadar çekin: "e-posta adresi, düzenlenebilir metin."

 6. Ekrana iki kez dokunun ve sonra klavyesini e-posta adresinizi yazın.

 7. Tek parmak, "İleri düğmesine" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar ekranın üst yarısındaki üzerinde kaydırın.

 8. "Parola" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Ekrandaki klavye ekranın alt kısmında görünür.

 9. Parolanızı girmek için ekran klavyesini kullanın.

 10. Tek parmak "düğmesi, oturum" duymak kadar ekrandaki slayt ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "hesap bu uygulamayı eklendi."

 11. Siz "Kapat düğmesi" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "Başlangıç sayfası, yeni düğmesi."

Sunuyu açma

Başlangıç sayfasında son açılan sunuların listesi yer alır.

 1. Üzerinde PowerPoint başlangıç sayfası, dosya konumunu göre ve ardından sunuyu adını duymak kadar sağa doğru çekin. Listede ilk sunuda doğru değilse, çekerek istediğiniz birini Bul sağa kadar tutun.

 2. Seçili durumdaki sunuyu açmak için ekrana iki kez dokunun. "PowerPoint penceresi, slayt" ifadesini ve ardından ilk slaydın başlığını duyarsınız. Şimdi, slayt seçimi görünümündesiniz.

Slaytlar arasında gezinme

 1. Küçük resim görünümünde slaytlar arasında gezinmek için sağa veya sola doğru çekin. Ekran Okuyucusu her slaydın başlığı ve sayfa numarasını okur.

 2. Açmak istediğiniz slaydı bulduğunuzda, ekrana iki kez dokunun.

 3. "Düzenle düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Slayt, düzenleme görünümünde açılır ve şunları duyarsınız: "Slayt, bölme."

 4. Küçük resim görünüme dönmek için kadar sağa doğru çekin "kapalı, geri düğmesi" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Slayt içeriğini okuma

 1. Düzenleme Görünümü'nde, kadar sağa doğru çekin geçerli slayt numarasını ve ilk öğeyi öğe türüne göre ve ardından slayt içeriğini duyarsınız.

 2. Sağa, tüm öğeleri boyunca slayt üzerinde yeniden sağlanıncaya kadar çekerek tutun.

Yeni boş bir sunu oluşturma

Hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak için yeni boş bir sunu oluşturun. Daha sonra sununuzu şık bir görünüm vermek için önceden tasarlanmış bir tema ekleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, şablondan sunu oluşturabilirsiniz. Yönergeler için Şablondan PowerPoint'te sunu oluşturmak için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

 1. PowerPoint Mobile uygulamasını açın. En son kullandığınız sunuların gösterildiği Son görünümüne gelirsiniz.

  İpucu: Küçük Resim görünümünden Dosya menüsüne geçmek için, "Dosya düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Backstage sayfası."

  İpucu: Dosya menüsü, sağa veya sola çekin için düzenleme Görünümü'nde, "kapalı, geri düğmesi, hızlı erişim komutları" dinlemek ve sonra iki kez dokunun ekran kadar taşımak için. "Dosya düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "Backstage sayfa."

 2. “Yeni düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Yeni, Boş sunu."

 3. Boş bir sunu oluşturmak için ekranın çift dokunun.

  Sunu Küçük Resim görünümünde açılır ve odak yeni slaytta olur.

 4. Yeni slaydı düzenlemeye başlamak için ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Bağlam menüsü." "Düzenle düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Slayt Düzenleme görünümünde açılır.

Ekleme veya bir sunudaki bir temayı değiştirme

Bir tema Eşgüdümlü renk düzenleri, arka planlar, yazı tipi stillerini ve yer tutucuları yerleşimini topluluğudur. Önceden tasarlanmış Temalar sununuzun genel görünümünü hızlı bir şekilde değiştirmek için kullanın.

 1. Bir slayt düzenlerken, "Daha, daraltılmış, Seçenekleri düğmesi" ve ardından çift dokunarak duymak sağa kadar çekin ekran. "Sekme seçicisini listesi," ve ardından seçili olan sekmeyi göre örneğin, "Ev düğmesi daraltılmış." dinleme

 2. Sekmeleri menüsünü açmak için ekranın çift dokunun.

 3. "Tasarım" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa veya sola çekin.

 4. “Temalar düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 5. Kullanmak istediğiniz temayı (örneğin, "Galeri" veya "Gökyüzü") duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. "Tema uygulanıyor" ifadesini duyarsınız.

  Not: Seçili temanın uygulanması için cihazınızın eksik yazı tiplerini indirmesi gerekiyorsa, Ekran okuyucusu bunu duyurur.

 6. Tasarım menüsünü kapatmak için "Daha, genişletilmiş, Seçenekleri düğmesi" ve ardından çift dokunarak duymak kadar parmağınızı ekranın alt çevresinde slayt ekrana.

Yeni slayt ekleme

Yeni Slayt eklemeden önce Slaytlar arasında gezinmekbaşlığı altında açıklandığı şekilde doğru konuma gitmek için size gereken PowerPoint son açtığınız, slayttan sonra herhangi bir yeni slaytlar ekler.

 1. Küçük resim görünümünde, siz kadar sağa doğru çekin "Yeni Slayt düğmesini" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Sununuzun bir kopyasını kaydetme

 1. Küçük resim görünümünde, siz kadar sağa doğru çekin duymak "hızlı erişim komutları, araç çubuğunda, dosya düğmesini" ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. "Kaydetme" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Kaydet menü açılır.

 3. "Bu dosyanın bir kopyasını düğmesi" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin.

 4. Dosyanızı kaydetmek istediğiniz konumu duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin.

 5. Siz istediğiniz ve sonra iki kez dokunun ekran klasörü duymak kadar sağa doğru çekin.

 6. "İleri, uygulama çubuğu düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 7. "Ad, düzenlenebilir metin dosya" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar dosya adını değiştirmek için sola çekin. Ekrandaki klavye ekranın alt kısmında görünür.

 8. Kullanım Klavyesi eski adı silin ve sonra yeni dosya adı yazın.

 9. "Kopyala, uygulama çubuğu düğmesi kaydetme" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin, dosyanızın bir kopyasını kaydetmek için. Kaydet menüyü kapatır ve odağı slayt seçimi görünüme döner.

PowerPoint tüm değişiklikleri girdiğiniz adı kullanarak sununuzu otomatik olarak kaydeder.

Metin ekleme

 1. Bir slaydı PowerPointdüzenlerken, kadar sağa doğru çekin metin eklemek istediğiniz metin kutusunu bulun ve sonra çift düzenlemek için metin kutusunu açmak için ekrana dokunun.

 2. Metninizi yazmak için ekran klavyesini kullanın.

 3. Şunları duyana kadar parmağınızı ekranın alt kenarı boyunca kaydırın: "Geri, düğme daraltıldı." Klavyeyi kapatmak için ekrana iki kez dokunun.

  Odak, Geri düğmesinde kalır. Slayt seçimi görünümüne dönmek için yeniden ekrana iki kez dokunun.

Bir liste için bir metin kutusu ekleme

Sununuzdaki herhangi bir metin kutusuna madde işaretli veya numaralandırılmış liste ekleyebilirsiniz. Listeler, metni düzenlemenize yardımcı olur.

 1. Bir slaydı PowerPointdüzenlerken, kadar sağa doğru çekin madde işaretleri veya numaralar eklemek istediğiniz metin kutusunu bulun ve sonra çift düzenlemek için metin kutusunu açmak için ekrana dokunun.

 2. Madde işaretlerini veya numaralandırmayı eklemek için:

  • Madde işaretli liste öğesi eklemek için kadar sağa doğru çekin "kapalı, madde işaretleri" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Numaralandırılmış liste öğesini eklemek için sağ duyduğunuz kadar çekin ", numaralandırma, Off" ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. Liste öğesini yazmak için ekran klavyesini kullanın.

 4. Başka bir liste öğesi eklemek için duyduğunuz kadar parmağınızı ekranın sağ alt köşesinde etrafında kaydırın: "Enter." Çift dokunma yeni liste öğesi ekleyin ve kullanmak için ekran klavyesini yazın.

 5. Listenizi bitirmek için duyduğunuz kadar parmağınızı ekranın alt çevresinde Slayt: "Geri, düğme daraltılmış." Çift dokunma kapatmak için ekran klavyesini.

  Odak, Geri düğmesinde kalır. Slayt seçimi görünümüne dönmek için yeniden ekrana iki kez dokunun.

Resim ekleme

Cihazınıza kaydettiğiniz herhangi bir resmi sununuzda kullanabilirsiniz.

 1. Bir slaydı PowerPointdüzenlerken duyduğunuz kadar sağa doğru çekin "düğmesi, fotoğraflarınızı" ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "Fotoğrafları penceresi." Odağı en son fotoğraf üzerinde olduğu ve dosya adını ekran okuyucusu duyurur.

 2. Kullanmak istediğiniz resmi bulana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. "Seçildi" ifadesini ve ardından resmin dosya adını duyarsınız.

 3. "Ekle uygulama çubuğu düğmesi" sözlerini duyana kadar parmağınızı ekranın alt kenarı boyunca kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  Fotoğraflar uygulaması kapatılır ve resim slayda eklenir.

Konuşmacı notları ekleme

Sununun üzerine yerleştirmek istemediğiniz ek bilgileri veya açıklamaları eklemek için konuşmacı notlarını kullanabilirsiniz.

 1. Bir slaydı PowerPointdüzenlerken, duyduğunuz kadar sağa doğru çekin "Kapalı, düğmesi, notlar" ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. Siz "Slayt notları" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sola doğru çekin.

 3. Metninizi yazmak için ekran klavyesini kullanın.

 4. "Kapat düğmesi" sözlerini duyana kadar parmağınızı ekranın sağ üst köşesi çevresinde kaydırın ve ardından klavyeyi kapatmak için ekrana iki kez dokunun.

 5. Notlar bölmesini kapatmak için ekrana iki kez dokunun.

Slaytlarınızın izleyicilere sunma

 1. Sununuzun PowerPointiçinde vermek istediğiniz ilk slaydı açın.

 2. "Sun düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Yatay mod." Cihazı saat yönünün tersine 90 derece döndürün; aksi takdirde burada verilen çekme yönleri farklı çalışır.

 3. Siz "Sonraki slayt düğmesi" duymak, sonra çift sonraki slayda geçmek için ekrana dokunun kadar sağa doğru çekin.

 4. Sunuda ilerlemek için ekrana iki kez dokunun. Son slayda ulaştığınızda, "Slayt gösterisinin sonu" ifadesini duyarsınız. Sunu görünümünden çıkmak için ekrana iki kez dokunun.

 5. Aygıtınıza dikey yönlendirmeli yeniden açın.

Daha fazla bilgi için sununuzu PowerPoint ile göstermek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna bakın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Araştırma ve PowerPoint gezinmek için ekran okuyucu kullanın

PowerPoint Online klavyenizi ve ekran okuyucusu ile oluşturmak için okuma, kullanın ve sunuyu düzenleme. Biz bu ekran okuyucusu ve JAWS ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir.

Slayt gösterisi PowerPoint sunuyu olur. Her slaydın sözcükleri, resimler için bir tuval olduğu ve yardımcı şekilleri anlatınızı oluşturmak.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Office Online ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • PowerPoint Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. PowerPoint Online web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, PowerPoint Online uygulamasına değil web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

PowerPoint Online'ı açma

PowerPoint Online'da oturum açın ve gittiğiniz her yere sununuzu da yanınızda götürün.

 1. Tarayıcınızda, Office.comadresine gidin. Oturum açma sayfası açılır.

 2. "Oturum açma hesabınıza" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın. Hesabı Seç menü açılır.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Oturum açmak için var olan bir hesabı kullanmak için hesabı ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın. Oturum açmak için hesaba bağlı kimlik bilgilerini kullanın.

  • Yeni bir hesap eklemek için sekme duyduğunuz kadar "Başka bir hesap kullanın, düğmesi" tuşa basın ve ENTER tuşuna basın. E-posta adresi, telefon numarası veya Skype adresini yazın ve Enter tuşuna basın. Parolanızı yazın ve Enter tuşuna basın.

 4. Duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın "PowerPoint, bağlantı" yazıp Enter tuşuna basın.

 5. PowerPoint Online açılır. "Microsoft PowerPoint Online" veya "PowerPoint'e Hoş Geldiniz." dinleme Odağı üzerinde yeni bir boş sunu seçeneğidir.

Bir sunu açma

PowerPoint Online'da, kısa süre önce üzerinde çalıştığınız bir sunuyu hızla açabilir veya dosyanızı bulmak için OneDrive klasörlerinize göz atabilirsiniz.

 1. PowerPoint Online açma ve oturum açın.

 2. Üzerinde çalışmak istediğiniz sunuyu son adını ya da başka bir dosyanın konumunu duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna veya SHIFT + SEKME tuşlarına basın.

  Başka bir dosya konumunu'ı seçtiyseniz, SEKME tuşuna ve dosyanızı bulmak için ok tuşlarına basın ve sonra Enter tuşuna basın.

  İpucu: Zaten bir slayt ve başka bir sunu açmak için Alt + Windows logo tuşu tuşlarına basın istiyorsanız üzerinde tuşu + F ardından o tuşuna çalışıyorsanız sekmesi dosyanıza taşıyın veya konum Menüsü'nü kaydetmek için anahtar ve Enter tuşuna basın.

Tam bir PowerPoint sürümünde bir sunuyu açma

PowerPointtam masaüstü sürümü varsa, size çok daha fazla seçenek dosyalarınızla çalışırken sunar. Tam sürümü PowerPoint Onlineaçmak kolaydır.

 1. Düzenleme görünümünde, Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + O. Sunuyu de masaüstü sürümünde açılır.

 2. Geri PowerPoint Onlineiçin gidin ve sonra tarayıcı sekmeyi kapatmak için Ctrl + W tuşlarına basın.

Düzenleme görünümünde slayt içeriğini okuma

Düzenleme görünümünde sununuzun üzerinde çalışırken slayt içeriğini denetleyebilirsiniz.

 1. "Slayt bölmesi" ve ardından SEKME tuşuna basın duymak kadar Ctrl + F6 tuşuna basın. Ekran Okuyucu slayt üzerindeki ilk öğe duyurur ve içeriğini okur.

 2. Bir sonraki öğeye gitme ve onu okumak için SEKME tuşuna basın.

Slayt gösterisi görünümünde slayt içeriğini okuma

 1. Düzenleme görünümünde, Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + w tuşlarına ve sonra b İlk slayt sununuzu Slayt gösterisi görünümünde açılır.

 2. Ekran okuyucunuz slayt içeriğini okumak otomatik olarak başlar. Ekran Okuyucu durdurmak için Ctrl tuşuna basın.

Slaytlar arasında gezinme

Slaytlarınızın doğru sıralanıp sıralanmadığını ve tüm içeriğin eklenip eklenmediğini denetleyin.

 1. Geçerli slayt sayısını duymak kadar düzenleme görünümünde, Ctrl + F6 tuşuna basın. Odağı, soldaki küçük resim bölmesinde olur.

 2. Küçük Resim bölmesinde gezinmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Ekran okuyucu slaydın numarasını, başlığını ve slaytta notlar veya açıklamalar olup olmadığını duyurur.

 3. Küçük resim Bölmesi'nden slayda geçmek için ardından SEKME tuşuna basın ve "Slayt bölmesi" duymak kadar Ctrl + F6 tuşuna basın.

 4. Slayt arasında gezinmek için slayttaki tüm öğeleri arasında gitti kadar SEKME tuşuna basın.

Yeni boş bir sunu oluşturma

Hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak için yeni boş bir sunu oluşturun. Daha sonra sununuzu şık bir görünüm vermek için önceden tasarlanmış bir tema ekleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, şablondan sunu oluşturabilirsiniz. Yönergeler için Şablondan PowerPoint'te sunu oluşturmak için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

 1. PowerPoint Onlineaçın. En son sunular, arama alanına, şablonlar ve Temalar gösteren bir sayfada gideceğinizi. Odağı yeni bir boş sunu şablonunu temel olur.

  İpucu: Sunuyu düzenliyorsanız, Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + F, N Yeni menüsünü açın.

 2. Boş bir sunu oluşturmak için Enter tuşuna basın.

 3. Sunu açılır ve odak ilk slaytta olur. Başlık metni kutusuna gitmek için Sekme tuşuna basın.

Ekleme veya bir sunudaki bir temayı değiştirme

Bir tema Eşgüdümlü renk düzenleri, arka planlar, yazı tipi stillerini ve yer tutucuları yerleşimini topluluğudur. Önceden tasarlanmış Temalar sununuzun genel görünümünü hızlı bir şekilde değiştirmek için kullanın.

 1. Düzenleme görünümünde, Alt + Windows logo tuşu + G ve sonra h tuşuna basın. Duyduğunuz: "Office Teması."

 2. Tema ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın.

Yeni slayt ekleme

Sununuza istediğiniz kadar slayt ekleyebilirsiniz.

 1. Tuşuna basın, Alt + Windows logo tuşu + H, ardından ı. Duyduğunuz: "İletişim kutusunda, yeni bir slayt."

 2. Yerleştirin ve sonra Enter veya Alt + Enter tuşlarına basın istediğiniz slayt düzenini duymak kadar SEKME tuşuna basın.

İpucu: Geçerli slayt sayısını duymak kadar hızla bir sunudaki önceki slayt düzenini dayalı yeni boş bir slayt eklemek için Ctrl + F6 tuşuna basın. Odağı, soldaki küçük resim bölmesinde olur. Ok tuşuna ve sonra Ctrl + M tuşlarına basın slayt duymak kadar aşağı veya yukarı tuşlarına basın.

Sununuzu yerel bir kopyasını kaydetme

Siz çalışırken, PowerPoint Online sununuzu otomatik olarak OneDrive’a kaydeder. Sununun bir kopyasını cihazınıza kaydetmek isterseniz, bunu ekran okuyucunuzla ve klavye kısayollarıyla kolayca yapabilirsiniz. Sununuzu PowerPoint PPTX, PDF veya ODP dosyası olarak indirebilirsiniz.

Not: Yerel kopyanızda yaptığınız değişiklikler OneDrive'daki özgün dosyaya otomatik olarak kaydedilmez.

 1. Tuşuna basın, Alt + Windows logo tuşu + F, ardından W, c Duyduğunuz: "İletişim, Microsoft PowerPoint Online." Odaklanmış Yükle düğmesi.

 2. Sunuyu indirmek için Enter tuşuna basın. Duyduğunuz: "Yeni bildirim."

 3. Bildirime taşımak için Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + N. Duyduğunuz: "Aç düğmesinin." "Kaydet düğmesi" ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın. Dosya indirmeler klasöründe aygıtınızı yüklenir.

Metin ekleme

Ekran okuyucuyu ve klavye kısayollarını kullanarak slaytlara kolayca metin ekleyin ve mesajınızı ortaya koyun.

 1. Odağı slaydın düzenlenebilir bir alanına taşımak için, şunları duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın: "Slayt paneli."

 2. Slayt üzerinde için ilk yer tutucuyu taşımak için SEKME tuşuna basın. Yer tutucu türünü duyurulan. Metin yer tutucusu ise, Enter tuşuna basın ve sonra içeriği yazın.

 3. Tamamlandığında F2 tuşuna basın.

 4. Sonraki yer tutucuya taşımak için SEKME tuşuna basın. Yer tutucuyu düzenlemek için Enter tuşuna basın. Çıkmak için F2 tuşuna basın. Tüm slaytlarda için yineleyin.

Metin biçimlendirme

Sununuzu farklı izleyiciler açısından daha erişilebilir hale getirmek için, örneğin yazı tipi boyutunu büyüterek veya kalın yazı biçimini kullanarak metnin daha okunaklı olmasını sağlayabilirsiniz.

 1. Odağı slaydın düzenlenebilir bir alanına taşımak için, şunları duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın: "Slayt paneli."

 2. Slaytta ilk düzenlenebilir alana gitmek için SEKME tuşuna basın.

 3. Düzenlenebilir alanı seçmek için Enter tuşuna basın.

 4. Alandaki metnin tamamını seçmek için Ctrl+A tuşlarına basın. Alandaki metnin bir parçasını seçmek için, metni duyana kadar ok tuşlarına basın ve ardından Ctrl+Shift+ok tuşlarına basarak istediğiniz metin parçasını seçin.

 5. Seçilen metne en yaygın biçimlendirme seçeneklerini uygulamak için aşağıdaki kısayolları kullanın:

  • Kalın: Ctrl+B

  • İtalik: Ctrl+I

  • Alt çizgi: Ctrl+U

  • Yazı tipi boyutunu Artır: Dntl +] (sağ köşeli ayraç)

  • Yazı tipi boyutunu küçültme: Ctrl + [(sol köşeli parantez)

 6. Daha fazla biçimlendirme seçeneği, metin seçili erişmek için Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + H ve sonra istediğiniz seçeneği biçimlendirmeyi duymak kadar SEKME tuşuna istiyorsunuz, örneğin, "Madde işaretleri düğmesi." Bir seçenek belirtmek için Ara çubuğu tuşlarına basın. Birleşik giriş kutuları genişletmek için Alt + Aşağı Ok tuşuna basın.

Resim ekleme

Bazen bir resim binlerce sözcüğe bedeldir. Sununuzu canlandırmak için bir resim eklemek istemez misiniz? PowerPoint Online'da, kendi deponuzdan resimler ekleyebileceğiniz gibi doğrudan İnternet'teki resimleri de kullanabilirsiniz.

İpucu: Resimleri sağ getirin ve tam bir boyutunu kullanma başlıklı resimgibi resimler için tasarlanmış bir slayt düzeni dayalı bir slayt eklemek için. Daha fazla bilgi almak için eklemek ve resimler ve PowerPoint tablolarda düzenlemek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

Cihazınızdan resim ekleme

 1. İstediğiniz bir resim eklemek bir slayt üzerinde Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + N ve ardından p Windows iletişim kutusunu açar, odağı dosya adı alanına.

 2. Resim dosyasını ve sonra Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna ve OK tuşlarına basın.

İnternet’ten resim ekleme

 1. İstediğiniz bir resim eklemek bir slayt üzerinde Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + N, sonra F, F. Bing Resimler'de arama iletişim kutusu açılır, odağı arama alanı.

 2. Arama sözcüklerini yazın ve Enter tuşuna basın.

 3. Resmi seçmek için Enter tuşuna basın ve eklemek istediğiniz resmi duymak kadar SR tuşu + sol veya sağ ok tuşuna basın. Duyduğunuz: "Checked".

 4. SR tuşu + Enter tuşuna basın ve "Ekle düğmesi" duymak kadar SEKME tuşuna basın.

Konuşmacı notları ekleme

Konuşmacı notlarıyla, sunucu için anımsatıcılar veya konuşma konuları ekleyebilirsiniz.

 1. Konuşmacı notları eklemek istediğiniz yeri slayt üzerinde duyduğunuz kadar Ctrl + F6 tuşuna basın: "PowerPoint Online, slayt notları."

  "PowerPoint Online, slayt notları" duymuyorsanız basın Alt + Windows logo tuşu + w tuşlarına ve sonra PN slayt Notlar bölmesini görüntülemek için.

 2. Odağı slayt Notlar bölmesine taşır. Slayt için konuşmacı notlarınızı yazın.

Slaytlarınızın izleyicilere sunma

Sununuzu izleyicilerinizle paylaşma zamanı geldiğinde, slayt gösterisini başlatmak için klavye kısayollarını ve ekran okuyucunuzu kullanın.

 1. Düzenleme görünümünde, Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + w tuşlarına ve sonra b Slayt gösterisini ilk slayttan sunuya başlatır.

  İpucu: Slayt gösterisini geçerli slayttan başlatmak için C tuşuna basın.

 2. Slayt gösterisinde sunu adı duymak kadar SEKME tuşuna basın. Odağı slayt gösterisine taşır.

 3. Sonraki slayda gitmek için N tuşuna basın. Önceki slayda gitmek için P tuşuna basın.

 4. Sunuyu durdurmak istediğinizde Esc tuşuna basın. Odak, Düzenleme görünümüne döner.

Daha fazla bilgi için sununuzu PowerPoint ile göstermek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna bakın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint Online klavye kısayolları

Araştırma ve PowerPoint gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×