Animasyon, video ve ses

PowerPoint sununuzda ses ekleme veya silme

PowerPoint sununuzda ses ekleme veya silme

PowerPoint sununuza müzik, anlatım veya ses parçası gibi bir ses öğesi ekleyebilirsiniz. Sesleri kaydedebilmek ve dinleyebilmek için bilgisayarınızda ses kartı, mikrofon ve hoparlör olmalıdır.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

2:00

Bilgisayarınızdan ses öğesi ekleme

 1. Ekle > Ses’i seçin.

 2. Bilgisayarımdaki Ses’i seçin.

 3. Ses Ekle iletişim kutusunda eklemek istediğiniz ses dosyasını seçin.

 4. Ekle’yi seçin.

Ses kaydetme

 1. Ekle > Ses’i seçin.

 2. Ses Kaydet’i seçin.

 3. Ses dosyanız için bir ad yazın, Kaydet’i seçin ve konuşun.

  Not: Ses kaydetmek için cihazınızda mikrofonun etkinleştirilmiş olması gerekir.

 4. Kaydınızı gözden geçirmek için Durdur’u seçin ve sonra Yürüt’ü seçin.

 5. Klibinizi yeniden kaydetmek için Kaydet’i seçin veya memnun kaldıysanız Tamam’ı seçin.

 6. Klibinizi taşımak için ses simgesini seçin ve slaytta olmasını istediğiniz yere sürükleyin.

  Her bir slaytta birden fazla ses dosyası kullanıyorsanız kolayca bulmak için ses simgesini slaytta aynı yere koymanız önerilir.

 7. Yürüt’ü seçin.

Kayıttan yürütme seçeneklerini değiştirme

Ses simgesini seçin ve sonra Ses Araçları Kayıttan Yürüt sekmesini seçin. Ardından kullanmak istediğiniz seçenekleri belirleyin:

 • Sesi kırpmak için Kırp’ı seçin ve ses dosyasını uygun şekilde kırpmak için kırmızı ve yeşil kaydırıcıları kullanın.

 • Sese solarak giriş ve solarak çıkış efekti uygulamak için Solma Süresi kutularındaki sayıları değiştirin.

 • Sesi ayarlamak için Ses Düzeyi’ni seçin ve tercih ettiğiniz ayarı belirleyin.

 • Ses dosyasının nasıl başlayacağını belirlemek için aşağı açılan oku seçin ve seçeneklerden birini belirleyin:

  • Tıklama Sırasına Göre: Ses dosyası tıklandığında otomatik olarak yürütür.

  • Otomatik Olarak: Ses dosyasının bulunduğu slayda geldiğinizde otomatik olarak yürütür.

  • Üzerine Tıklandığında: Ses yalnızca simgenin üzerine tıklandığında yürütülür.

 • Sesin sununuzda nasıl yürütüleceğini seçmek için bir seçeneği belirleyin:

  • Slaytlar Boyunca Çal: Tüm slaytlar boyunca bir ses dosyası yürütülür.

  • Durdurulana Kadar Dön: Ses dosyası, Yürüt/Duraklat düğmesine tıklanarak el ile durdurulana kadar döndürülerek yürütülür.

 • Sesin arka planda tüm slaytlar boyunca yürütülmesi için Arka Planda Çal’ı seçin.

Sesi silme

Ses klibini silmek için slayttaki ses simgesini seçin ve Delete tuşuna basın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Normal görünümde, ses eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesindeki Medya grubunda, Ses seçeneğinin altındaki oku tıklatın.

  Ses menüsü

 3. Listede Dosyadan ses'e veya Küçük resim sesi'ne tıklayın, istediğiniz ses klibini bulun ve seçin, sonra da Ekle'ye tıklayın.

  Ses simgesi ve denetimleri slaytta gösterilir.

  Ses simgesi ve denetimler

 4. Normal görünümünde ya da Slayt Gösterisi görünümünde, müziği veya diğer sesleri çalmak için simgeye ve Yürüt seçeneğine tıklayın.

 1. Normal görünümde, ses eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesindeki Medya grubunda, Ses seçeneğinin altındaki oku tıklatın.

  Ses menüsü

 3. Listede Ses Kaydet'e tıklayın.

  Ses Kaydet iletişim kutusu açılır.

 4. Ses Kaydet iletişim kutusunda Kayıt PowerPoint Ses Kaydet düğmesi öğesine tıklayın ve konuşmaya veya kendi sesinizi çalmaya başlayın.

 5. Kaydınız bittiğinde Durdur Ses Kaydet iletişim kutusundaki Durdur düğmesi öğesine tıklayın. Kayda bir ad atayın.

  Kaydı dinlemek için Yürüt Ses Kaydet iletişim kutusundaki Yürüt düğmesi öğesine tıklayın. Memnun kaldıysanız, kaydı kaydetme ve slayda eklemek için </c0>Tamam'a tıklayın. Memnun kalmadıysanız, 4. ve 5. adımları yineleyin.

  Ses simgesi ve denetimleri slaytta gösterilir:

  Ses simgesi ve denetimler

 6. Normal görünümünde ya da Slayt Gösterisi görünümünde, müziği veya diğer sesleri çalmak için simgeye ve Yürüt seçeneğine tıklayın.

 1. Slaytta ses klibi simgesini Ses klibi simgesi seçin.

 2. Ses Araçları'nın altında, Kayıttan Yürüt sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slaydınızı gösterirken ses klibinin otomatik olarak başlatılması için, Başlangıç listesinde Otomatik Olarak seçeneğine tıklayın.

  • Slayttaki ses klibini el ile tıklayarak başlatmak için Başlangıç listesinde Tıklanınca seçeneğine tıklayın.

  • Sununuzdaki slaytlarda tıkladığınızda bir ses klibinin çalmasını sağlamak için, Başlangıç listesinde Slaytlarda yürüt’e tıklayın.

  • Ses klibinin siz durdurana kadar çalmasını sağlamak için, Durdurulana Kadar Döndür onay kutusunu seçin.

   Not: Sesi döndürdüğünüzde, siz sonraki slayda ilerleyinceye kadar sürekli çalar.

 • Slaytta, ses simgesinin altındaki Yürüt/Duraklat düğmesine tıklayın.

  ses klibinizi yürütme

Önemli: Yalnızca ses klibini otomatik olarak yürütülecek şekilde ayarladıysanız veya klibi yürütmek üzere tıklayacak başka bir denetim, örneğin bir tetikleyici oluşturduysanız bu seçeneği kullanın. (Tetikleyici, slaydınızda bulunan ve tıkladığınızda bir eylem gerçekleştirebilmek üzere ayarlanmış bir öğe, örneğin bir resim, şekil, düğme, metin paragrafı veya metin kutusudur.) Ses simgesinin, siz slaydın dışına sürüklemediğiniz sürece her zaman gösterileceğini aklınızda bulundurun.

 1. Ses klibi simgesine Ses klibi simgesi tıklayın.

 2. Ses Araçları’nın altındaki Kayıttan Yürütme sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda, Gösteri Sırasında Gizle onay kutusunu seçin.

PowerPoint uygulamasında bir müzik klibini veya başka bir sesi silmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Silmek istediğiniz sesi içeren slaydı bulun.

 2. Normal görünümde ses simgesine Ses klibi simgesi veya CD simgesine Simge görüntüsü tıklayıp Delete tuşuna basın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Normal görünümde, ses eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Medya Klipleri grubunda Ses seçeneğinin altındaki oka tıklayın.

  Ses menüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bilgisayarınızdan veya bir ağ paylaşımından ses eklemek için, Dosyadan Ses seçeneğine tıklayın, dosyayı içeren klasörü bulun ve eklemek istediğiniz dosyaya çift tıklayın.

  • Küçük resimler arasından ses eklemek için, Clip Organizer’dan Ses öğesine tıklayın, Küçük Resim görev bölmesinde istediğiniz ses klibini bulun ve slayda eklemek için tıklayın.

  • Bilgisayarınızda çalıştırılan bir CD’den ses çalmak için, CD Ses Kaydı Çal seçeneğine tıklayın, başlangıç ve bitiş zamanlarıyla diğer çalma seçeneklerini belirtin, ardından Tamam’a tıklayın.

  • Kendi sesinizi kaydetmek ve eklemek için, Ses Kaydet’e tıklayın ve iletişim kutusunda Kayıt düğmesine PowerPoint Ses Kaydet düğmesi tıklayarak konuşmaya veya kendi sesinizi çalmaya başlayın.

  Slayt üzerinde bir ses Simge görüntüsü simgesi gösterilir.

 1. Slaytta ses simgesini Simge görüntüsü seçin.

 2. Ses Araçları’nın altında, Seçenekler sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slaydınızı gösterirken ses klibinin otomatik olarak başlatılması için, Ses Çal listesinde Otomatik Olarak seçeneğine tıklayın.

  • Slayttaki ses klibini el ile tıklatarak başlatmak için Ses Çal listesinde Tıklandığında seçeneğine tıklayın.

  • Sununuzdaki slaytlarda tıkladığınızda bir ses klibinin çalmasını sağlamak için, Ses Çal listesinde Slaytlarda yürüt’e tıklayın.

  • Ses klibinin siz durdurana kadar çalmasını sağlamak için, Durdurulana Kadar Döndür’ü seçin.

   Not: Sesi döndürdüğünüzde, siz sonraki slayda ilerleyinceye kadar sürekli çalar.

Sesin siz durdurana kadar yinelenmesini veya sunu süresince çalmasını sağlamak için, durdurma seçeneklerini belirtmeniz gerekir.

 1. Ses dosyasının ne zaman durdurulacağına ilişkin ayarları belirlemek için, Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda Özel Animasyon’a tıklayın.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

 2. Özel Animasyongörev bölmesi alanında, Özel Animasyon listesinde seçili olan sesin sağ tarafındaki oka tıklayın ve sonra da Efekt Seçenekleri’ne tıklayın.

 3. Efekt sekmesinde, Yürütmeyi durdur’un altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slaytta tek fare tıklamasıyla ses dosyasını durdurmak için Tıklanınca seçeneğine tıklayın.

  • Bu slayttan sonra ses dosyasını durdurmak için Geçerli slayttan sonra seçeneğine tıklayın.

  • Ses dosyasını birkaç slayt boyunca yürütmek için, Sonra’ya tıklayın ve ardından dosyanın yürütüleceği toplam slayt sayısını ayarlayın.

   Not: Yukarıdaki seçeneklerin son ikisi için, sesin belirtilen slaytların görüntülenme süresi kadar uzun olması gerekir. Ses dosyasının uzunluğunu, Ses Ayarları sekmesindeki Bilgi’nin altında görebilirsiniz.

 • Slaytta, ses simgesine Simge görüntüsü çift tıklayın.

Önemli: Yalnızca sesi otomatik olarak yürütülecek şekilde ayarladıysanız veya sesi yürütmek üzere tıklayacak başka bir denetim, örneğin bir tetikleyici oluşturduysanız bu seçeneği kullanın. (Tetikleyici, slaydınızda bulunan ve tıkladığınızda bir eylem gerçekleştirmek üzere ayarlanmış bir öğe, örneğin bir resim, şekil, düğme, metin paragrafı veya metin kutusudur.) Ses simgesinin, siz slaydın dışına sürüklemediğiniz sürece Normal görünümünde her zaman gösterileceğini aklınızda bulundurun.

 1. Ses simgesine Simge görüntüsü tıklayın.

 2. Ses Araçları’nın altındaki Seçenekler sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda, Gösteri Sırasında Gizle onay kutusunu seçin.

 1. Silmek istediğiniz sesi içeren slayda tıklayın.

 2. Normal görünümde, ses simgesine Simge görüntüsü veya CD simgesine Simge görüntüsü tıklayıp Delete tuşuna basın.

  Birden çok sesi silmek istiyorsanız, silmek istediğiniz ses dosyalarını içeren her bir slayt için 1. ve 2. adımı tekrarlayın.

PowerPoint sununuza müzik, anlatım veya ses parçası gibi bir ses öğesi ekleyebilirsiniz. Sesleri kaydedebilmek ve dinleyebilmek için bilgisayarınızda ses kartı, mikrofon ve hoparlör olmalıdır.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

2:00

Slayt gösterinize müzik veya başka bir ses klibi eklemek için, istediğiniz slaydı seçin ve Ekle > Ses’e tıklayın. Tek bir slayda ses ekleyebilir, bir slayt göründüğünde otomatik olarak ses çalmasını sağlayabilir veya sununuzun tamamı sırasında arka plan müziği olarak çalacak bir şarkı ekleyebilirsiniz.

Slayt Gösterisi sekmesinde sunuyu kaydederek kendi anlatım veya yorumunuzu sununun tamamına ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Slayt gösterinizi kaydetme.

Tek bir slayda ses ekleme

 1. Normal görünümde, istediğiniz slaydı seçin ve Ekle > Ses’e tıklayın.

  Dosyadan ses ve ses tarayıcı seçenekleri ile Ses ekle menüsü
 2. iTunes’dan ses eklemek için Ses Tarayıcısı’na ya da bilgisayarınızdaki bir ses klibini eklemek için Dosyadan Ses’e tıklayın.

 3. Ses klibini seçin. Ses Biçimi sekmesinde istediğiniz ses seçeneklerini seçin.

  Ses Biçimi sekmesinin sağındaki Ses seçenekleri
 4. (İsteğe bağlı) Standart ses dosyası simgesini değiştirmek isterseniz, ses simgesine çerçeve, kenarlık veya başka biçimlendirme efekti eklemek için Ses Biçimi sekmesindeki resim biçimi düğmelerini kullanın.

  Hoparlör simgesi seçili olarak ses denetimi

Sesi önizleme

 • Slayt üzerinde ses simgesini seçin ve sonra ses simgesinin altındaki Yürüt/Duraklat’a tıklayın.

  Mac için PowerPoint 2011’deki Ses simgesi ve yürütme denetimleri

Bir slayt göründüğünde otomatik olarak ses çalma

Varsayılan olarak ses dosyaları slayt gösterisi sırasında tıklandığında oynatılır. Ayarları değiştirerek sesin slayt görüntülenir görüntülenmez otomatik olarak yürütülmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Normal görünümde, henüz yapmadıysanız ses klibi eklemek istediğiniz slaydı seçin.

 2. Ses Biçimi sekmesinde, sağ tarafta Başlat > Otomatik olarak’a tıklayın.

  Otomatik olarak başlatmak için ses seçeneği

Tüm sununuz boyunca çalan ses öğesi ekleme

 1. Normal görünümde, henüz yapmadıysanız sununuzdaki ilk slaydı seçin ve bir ses klibi ekleyin.

 2. Ses Biçimi sekmesinde, sağ tarafta, Slaytlarda yürüt’e tıklayın.

  Tüm slaytlar boyunca sürekli müzik çalmayı sağlayan Ses seçeneği

Tekrarlı bir şekilde yürütülen bir ses ekleme

 1. Normal görünümde, henüz yapmadıysanız ses klibi eklemek istediğiniz slaydı seçin.

 2. Ses Biçimi sekmesinde sağ taraftaki Durdurulana Kadar Dön seçeneğine tıklayın.

  (Tek başına kullanılır, bu seçenek döndürülen sesin yer aldığı slayt gösterildiği süre boyunca devam etmesi anlamına gelir. Durdurulana Kadar Dön, Slaytlar Boyunca Çal ile birlikte kullanıldığında, döndürülen ses tüm sunu boyunca oynatılır.)

Ses simgesini gizleme

 1. Ses klibi simgesine tıklayın. Ses simgesi, Mac için PowerPoint 2016’da bir slaytta bir ses klibinin yer aldığını gösterir

 2. PowerPoint şeridindeki Kayıttan Yürütme sekmesinde Gösteri Sırasında Gizle onay kutusunu seçin.

  Bu seçeneği yalnızca ses klibini otomatik olarak yürütülecek şekilde ayarladıysanız kullanın. Ses simgesinin, siz slaydın dışına sürüklemediğiniz sürece her zaman gösterileceğini unutmayın.

Ayrıca bkz.

Slayt gösterinizi kaydetme

Sununuzun tamamında müzik veya diğer sesleri çalmak için bunu Ses Biçimlendir sekmesinden ayarlayın.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.
 1. Giriş sekmesine gidip Medya > Ses Tarayıcısı’na tıklayın ve iTunes veya GarageBand’i seçin.

  Ses tarayıcısını aç
 2. Ses dosyanızı seçip ilk slayda sürükleyin.

  Medya Tarayıcısı

  İpucu:   Önizleme yapmak için bir şarkıya çift tıklayın.

 3. Hoparlör simgesi seçiliyken Sesi Biçimlendir sekmesine tıklayın ve Başlat > Slaytlar Boyunca Çal’a tıklayın.

  Ses simgesi

  Slaytlarda Yürüt’ü seçme

  İpucu:   Sununuz ses dosyanızdan uzunsa Kayıttan Yürütme Seçenekleri > Durdurulana Kadar Dön’e tıklayarak sesin tekrarlanmasını sağlayın.

  Durdurulana kadar dön

  İpucu:   Ses simgesini gizlemek için Gösteri Sırasında Simgeyi Gizle’yi seçin.

  Gösteri sırasında simgeyi gizleme

İlgili makaleler

Ses kaydetme

Slayt gösterisi kaydetme

Slayda ses ekleme özelliği Web için PowerPoint’da desteklenmez.

Bu özelliğin Web için PowerPoint’a eklenmesini istiyorsanız lütfen öneri kutumuza gidip bunun için oy verin.

Ayrıca Bkz:

Bir slayt görüntülendiğinde müzik veya diğer sesleri otomatik olarak yürütme 

Slayt gösterinizde birden çok slaytta müzik çalma

Anlatım ve slayt zamanlamaları içeren bir slayt gösterisi kaydetme 

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×