PowerPoint sununuzda ses ekleme veya silme

PowerPoint sununuzda ses ekleme veya silme

PowerPoint sununuza müzik, anlatım veya ses parçası gibi bir ses öğesi ekleyebilirsiniz. Sesleri kaydedebilmek ve dinleyebilmek için bilgisayarınızda ses kartı, mikrofon ve hoparlör olmalıdır.

Anlatım kaydetmek ve zamanlarla birlikte PowerPoint sununuza eklemek için bkz. Anlatım ve slayt zamanlamaları içeren bir slayt gösterisi kaydetme.

Sununuz boyunca müzik çalınmasını istiyorsanız, bkz. Slayt gösteriniz boyunca müzik çalma.

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Normal görünümde, ses eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Medya grubunda Ses'e tıklayın.

 3. Listede Bilgisayarımdaki Ses’e tıklayın, istediğiniz ses klibini bulun ve seçin, sonra da Ekle’ye tıklayın.

  Ses simgesi ve denetimleri slaytta gösterilir.

  Ses simgesi ve denetimler

 4. Normal görünümünde ya da Slayt Gösterisi görünümünde, müziği veya diğer sesleri çalmak için simgeye ve Yürüt seçeneğine tıklayın.

 1. Normal görünümde, kayıtlı sesi eklemek istediğiniz slayda tıklayın.

 2. Ekle sekmesinin Medya grubunda Ses'e tıklayın.

 3. Listede Ses Kaydet'e (PowerPoint 2016'da) veya Ses Kaydı'na (PowerPoint 2013'te) tıklayın.

  Ses Kaydet iletişim kutusu açılır.

 4. Ses Kaydet kutusunda Kayıt'a tıklayın ve konuşmaya veya kendi sesinizi çalmaya başlayın.

 5. Kaydınız bittiğinde Durdur PowerPoint Kaydı Durdur düğmesi öğesine tıklayın. Kayda bir ad atayın.

  Kaydı dinlemek için Yürüt Ses Kaydet iletişim kutusundaki Yürüt düğmesi öğesine tıklayın. Memnun kaldıysanız, kaydı kaydetme ve slayda eklemek için Tamam'a tıklayın. Memnun kalmadıysanız, 4. ve 5. adımları yineleyin.

  Ses simgesi ve denetimleri slaytta gösterilir.

  Ses simgesi ve denetimler
 6. Normal görünümünde ya da Slayt Gösterisi görünümünde, müziği veya diğer sesleri çalmak için simgeye ve Yürüt seçeneğine tıklayın.

 1. Slaytta ses klibi simgesini Ses klibi simgesi seçin.

 2. Ses Araçları'nın altında, Kayıttan Yürüt sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slaydınızı gösterirken ses klibinin otomatik olarak başlatılması için, Başlangıç listesinde Otomatik Olarak seçeneğine tıklayın.

  • Slayttaki ses klibini el ile tıklayarak başlatmak için Başlangıç listesinde aşağıdakileri yapın.

   • (PowerPoint 2016) Tıklandığında öğesini seçin.

   • (PowerPoint 2013) Tıklanınca öğesini seçin.

  • Sununuzdaki slaytlarda tıkladığınızda bir ses klibinin çalmasını sağlamak için, Slaytlarda Yürüt’e tıklayın.

  • Ses klibinin siz durdurana kadar çalmasını sağlamak için, Durdurulana Kadar Döndür’ü seçin.

   Not: Sesi döndürdüğünüzde, siz sonraki slayda ilerleyinceye kadar sürekli çalar.

 • Slayt üzerinde ses simgesini seçin ve sonra ses simgesinin altındaki Yürüt/Duraklat düğmesine tıklayın.

  ses klibinizi yürütme

Önemli: Yalnızca ses klibini otomatik olarak yürütülecek şekilde ayarladıysanız veya klibi yürütmek üzere tıklayacak başka bir denetim, örneğin bir tetikleyici oluşturduysanız bu seçeneği kullanın. (Tetikleyici, slaydınızda bulunan ve tıkladığınızda bir eylem gerçekleştirebilmek üzere ayarlanmış bir öğe, örneğin bir resim, şekil, düğme, metin paragrafı veya metin kutusudur.) Ses simgesinin, siz slaydın dışına sürüklemediğiniz sürece her zaman gösterileceğini aklınızda bulundurun.

 1. Ses klibi simgesine Ses klibi simgesi tıklayın.

 2. Ses Araçları’nın altındaki Kayıttan Yürütme sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda, Gösteri Sırasında Gizle onay kutusunu seçin.

PowerPoint uygulamasında bir müzik klibini veya başka bir sesi silmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Silmek istediğiniz sesi içeren slaydı bulun.

 2. Normal görünümde ses simgesine Ses klibi simgesi veya CD simgesine Simge görüntüsü tıklayıp Delete tuşuna basın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Normal görünümde, ses eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesindeki Medya grubunda, Ses seçeneğinin altındaki oku tıklatın.

  Ses menüsü

 3. Listede Dosyadan ses'e veya Küçük resim sesi'ne tıklayın, istediğiniz ses klibini bulun ve seçin, sonra da Ekle'ye tıklayın.

  Ses simgesi ve denetimleri slaytta gösterilir.

  Ses simgesi ve denetimler

 4. Normal görünümünde ya da Slayt Gösterisi görünümünde, müziği veya diğer sesleri çalmak için simgeye ve Yürüt seçeneğine tıklayın.

 1. Normal görünümde, ses eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesindeki Medya grubunda, Ses seçeneğinin altındaki oku tıklatın.

  Ses menüsü

 3. Listede Ses Kaydet'e tıklayın.

  Ses Kaydet iletişim kutusu açılır.

 4. Ses Kaydet iletişim kutusunda Kayıt PowerPoint Ses Kaydet düğmesi öğesine tıklayın ve konuşmaya veya kendi sesinizi çalmaya başlayın.

 5. Kaydınız bittiğinde Durdur Ses Kaydet iletişim kutusundaki Durdur düğmesi öğesine tıklayın. Kayda bir ad atayın.

  Kaydı dinlemek için Yürüt Ses Kaydet iletişim kutusundaki Yürüt düğmesi öğesine tıklayın. Memnun kaldıysanız, kaydı kaydetme ve slayda eklemek için Tamam'a tıklayın. Memnun kalmadıysanız, 4. ve 5. adımları yineleyin.

  Ses simgesi ve denetimleri slaytta gösterilir:

  Ses simgesi ve denetimler

 6. Normal görünümünde ya da Slayt Gösterisi görünümünde, müziği veya diğer sesleri çalmak için simgeye ve Yürüt seçeneğine tıklayın.

 1. Slaytta ses klibi simgesini Ses klibi simgesi seçin.

 2. Ses Araçları'nın altında, Kayıttan Yürüt sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slaydınızı gösterirken ses klibinin otomatik olarak başlatılması için, Başlangıç listesinde Otomatik Olarak seçeneğine tıklayın.

  • Slayttaki ses klibini el ile tıklayarak başlatmak için Başlangıç listesinde Tıklanınca seçeneğine tıklayın.

  • Sununuzdaki slaytlarda tıkladığınızda bir ses klibinin çalmasını sağlamak için, Başlangıç listesinde Slaytlarda yürüt’e tıklayın.

  • Ses klibinin siz durdurana kadar çalmasını sağlamak için, Durdurulana Kadar Döndür onay kutusunu seçin.

   Not: Sesi döndürdüğünüzde, siz sonraki slayda ilerleyinceye kadar sürekli çalar.

 • Slaytta, ses simgesinin altındaki Yürüt/Duraklat düğmesine tıklayın.

  ses klibinizi yürütme

Önemli: Yalnızca ses klibini otomatik olarak yürütülecek şekilde ayarladıysanız veya klibi yürütmek üzere tıklayacak başka bir denetim, örneğin bir tetikleyici oluşturduysanız bu seçeneği kullanın. (Tetikleyici, slaydınızda bulunan ve tıkladığınızda bir eylem gerçekleştirebilmek üzere ayarlanmış bir öğe, örneğin bir resim, şekil, düğme, metin paragrafı veya metin kutusudur.) Ses simgesinin, siz slaydın dışına sürüklemediğiniz sürece her zaman gösterileceğini aklınızda bulundurun.

 1. Ses klibi simgesine Ses klibi simgesi tıklayın.

 2. Ses Araçları’nın altındaki Kayıttan Yürütme sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda, Gösteri Sırasında Gizle onay kutusunu seçin.

PowerPoint uygulamasında bir müzik klibini veya başka bir sesi silmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Silmek istediğiniz sesi içeren slaydı bulun.

 2. Normal görünümde ses simgesine Ses klibi simgesi veya CD simgesine Simge görüntüsü tıklayıp Delete tuşuna basın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Normal görünümde, ses eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Medya Klipleri grubunda Ses seçeneğinin altındaki oka tıklayın.

  Ses menüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bilgisayarınızdan veya bir ağ paylaşımından ses eklemek için, Dosyadan Ses seçeneğine tıklayın, dosyayı içeren klasörü bulun ve eklemek istediğiniz dosyaya çift tıklayın.

  • Küçük resimler arasından ses eklemek için, Clip Organizer’dan Ses öğesine tıklayın, Küçük Resim görev bölmesinde istediğiniz ses klibini bulun ve slayda eklemek için tıklayın.

  • Bilgisayarınızda çalıştırılan bir CD’den ses çalmak için, CD Ses Kaydı Çal seçeneğine tıklayın, başlangıç ve bitiş zamanlarıyla diğer çalma seçeneklerini belirtin, ardından Tamam’a tıklayın.

  • Kendi sesinizi kaydetmek ve eklemek için, Ses Kaydet’e tıklayın ve iletişim kutusunda Kayıt düğmesine PowerPoint Ses Kaydet düğmesi tıklayarak konuşmaya veya kendi sesinizi çalmaya başlayın.

  Slayt üzerinde bir ses Simge görüntüsü simgesi gösterilir.

 1. Slaytta ses simgesini Simge görüntüsü seçin.

 2. Ses Araçları’nın altında, Seçenekler sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slaydınızı gösterirken ses klibinin otomatik olarak başlatılması için, Ses Çal listesinde Otomatik Olarak seçeneğine tıklayın.

  • Slayttaki ses klibini el ile tıklatarak başlatmak için Ses Çal listesinde Tıklandığında seçeneğine tıklayın.

  • Sununuzdaki slaytlarda tıkladığınızda bir ses klibinin çalmasını sağlamak için, Ses Çal listesinde Slaytlarda yürüt’e tıklayın.

  • Ses klibinin siz durdurana kadar çalmasını sağlamak için, Durdurulana Kadar Döndür’ü seçin.

   Not: Sesi döndürdüğünüzde, siz sonraki slayda ilerleyinceye kadar sürekli çalar.

Sesin siz durdurana kadar yinelenmesini veya sunu süresince çalmasını sağlamak için, durdurma seçeneklerini belirtmeniz gerekir.

 1. Ses dosyasının ne zaman durdurulacağına ilişkin ayarları belirlemek için, Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda Özel Animasyon’a tıklayın.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

 2. Özel Animasyongörev bölmesi alanında, Özel Animasyon listesinde seçili olan sesin sağ tarafındaki oka tıklayın ve sonra da Efekt Seçenekleri’ne tıklayın.

 3. Efekt sekmesinde, Yürütmeyi durdur’un altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slaytta tek fare tıklamasıyla ses dosyasını durdurmak için Tıklanınca seçeneğine tıklayın.

  • Bu slayttan sonra ses dosyasını durdurmak için Geçerli slayttan sonra seçeneğine tıklayın.

  • Ses dosyasını birkaç slayt boyunca yürütmek için, Sonra’ya tıklayın ve ardından dosyanın yürütüleceği toplam slayt sayısını ayarlayın.

   Not: Yukarıdaki seçeneklerin son ikisi için, sesin belirtilen slaytların görüntülenme süresi kadar uzun olması gerekir. Ses dosyasının uzunluğunu, Ses Ayarları sekmesindeki Bilgi’nin altında görebilirsiniz.

 • Slaytta, ses simgesine Simge görüntüsü çift tıklayın.

Önemli:  Yalnızca sesi otomatik olarak yürütülecek şekilde ayarladıysanız veya sesi yürütmek üzere tıklayacak başka bir denetim, örneğin bir tetikleyici oluşturduysanız bu seçeneği kullanın. (Tetikleyici, slaydınızda bulunan ve tıkladığınızda bir eylem gerçekleştirmek üzere ayarlanmış bir öğe, örneğin bir resim, şekil, düğme, metin paragrafı veya metin kutusudur.) Ses simgesinin, siz slaydın dışına sürüklemediğiniz sürece Normal görünümünde her zaman gösterileceğini aklınızda bulundurun.

 1. Ses simgesine Simge görüntüsü tıklayın.

 2. Ses Araçları’nın altındaki Seçenekler sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda, Gösteri Sırasında Gizle onay kutusunu seçin.

 1. Silmek istediğiniz sesi içeren slayda tıklayın.

 2. Normal görünümünde ses simgesini Simge görüntüsü veya CD simgesini Simge görüntüsü tıklatın ve DELETE tuşuna basın.

  Birden çok sesi silmek istiyorsanız, silmek istediğiniz ses dosyalarını içeren her bir slayt için 1. ve 2. adımı tekrarlayın.

Ayrıca bkz.

Mac için PowerPoint 2016’da slayt gösterinize ses ekleme

Slayt gösteriniz boyunca müzik çalma

PowerPoint'te desteklenen video ve ses dosyası biçimleri

Slayt görüntülendiğinde müzik veya diğer sesleri otomatik olarak yürütme

Bir video, müzik veya ses klibini kırpma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×