PowerPoint sunularını iletmek için klavye kısayollarını kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcıların önemli bir kısmı, Windows üzerinde PowerPoint ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir. Bu makalede, Windows üzerinde PowerPoint ile kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir.

Sununuzu oluştururken kullanabileceğiniz ayrı bir kısayol listemiz var.

Notlar: 

  • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

  • Bir kısayolda aynı anda iki veya daha çok tuşa basmak gerekiyorsa bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmış olarak gösterilir. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Sunuyu en başından başlatma

F5

Sunuyu geçerli slayttan başlatma

Shift+F5

Sunucu görünümünü Göster

Alt+F5

veya

Alt+S, B

Sununuz sırasında kısayollarının listesini görmek için F1 tuşuna basın. Slayt gösterisi Yardım iletişim kutusunda sekmeler arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın.

Bu konuda

Sunu sırasında slayt gösterinizi denetleme

Sunu sırasında videoyu ve diğer medya dosyalarını denetleme

Sunu sırasında Sunucu Görünümü'nde gezinme

Sunu sırasında slayt gösterinizi denetleme

Slayt gösterisi (tam ekran) modunda sununuzu göstermeye ancak aşağıdaki klavye kısayolları geçerlidir. Slayt gösterisi moduna girmek için F5 tuşuna basın.

Basılacak tuş

Sonraki animasyonu gerçekleştirme veya bir sonraki slayda ilerleme

N

Enter

Page Down

Sağ ok tuşu

Aşağı ok tuşu

Ara Çubuğu

Önceki animasyonu gerçekleştirme veya Önceki slayda dönme

P

Page Up

Sol ok tuşu

Yukarı ok tuşu

Geri al tuşu

Belirli bir slayda gitme

<slide number> sonra Enter

Boş, siyah bir slayt görüntüleme veya boş, siyah slayttan sunuma Geri dönme

B veya nokta (.)

Boş, beyaz bir slayt görüntüleme veya boş, beyaz slayttan sunuma Geri dönme

W veya virgül ()

Durdurma veya otomatik sunumu yeniden başlatma

S

Sunuyu sonlandırmak

Esc

Ekran açıklamalarını silme

E

Sonraki slayt gizlenmişse, bir sonraki slayda gitme

H

Prova yaparken yeni zamanlamalar ayarlama

T

Slayt anlatımını veya zamanlamasını yeniden kaydetme.

R

Lazer işaretçisini başlatma

Ctrl+L

İşaretçiyi kaleme dönüştürme

Ctrl+P

İşaretçiyi oka dönüştürme

Ctrl+A

İşaretçiyi silgi haline getirme.

Ctrl+E

Mürekkep işaretlemesini gösterme veya gizleme

Ctrl+M

İşaretçi ve gezinti düğmesini gizleme

Ctrl+H

Ctrl+U

Tüm slaytlar iletişim kutusunu görüntüleme

Ctrl+S

Bilgisayar görev çubuğunu gösterme.

Ctrl+T

Bağlam menüsünü görüntüleme

Shift+F10

Bir sonraki etkin alan için geçerli slaytta gidin

(Sıcak köprüler, animasyon tetikleyicileri, ses nesneleri ve video nesnelerinin ekleyin.)

Sekme

Geçerli slayt üzerinde en son veya bir önceki köprüye gitme

Shift+Sekme

Seçili köprü üzerine "fare tıklatma" davranışını gerçekleştirme

(Seçili köprüyü izleme)

Köprü seçili durumdayken Enter tuşu

Sunu sırasında videoyu ve diğer medya dosyalarını denetleme

Bu klavye kısayolları, bilgisayarınızdan veya başka bir cihazdan içeri aktarılan video dosyalarıyla çalışır. Çevrimiçi video dosyalarıyla çalışmaz.

Buna basın

Medya kayıttan yürütmeyi durdurma

Alt+Q

Yürütme veya medya duraklatma

Ctrl+Ara Çubuğu

Yürüt ve duraklat arasında geçiş yapma

Alt+P

Sonraki yer işaretine gitme

Alt+End

Önceki yer işaretine gitme

Alt+Home

Ses düzeyini artırma

Alt+Yukarı

Ses düzeyini azaltma

Alt+Aşağı Ok

Sesi kapatma

Alt+U

Üç saniye ileri arama

Alt+Shift+Page Down

Üç saniye geri arama

Alt+Shift+Page Up

0,25 saniye ileri sarıp duraklatma

Alt+Shift+Sağ ok tuşu

0,25 saniye geri sarıp duraklatma

Alt+Shift+Sol ok tuşu

Ses ve alt yazılar menüsünü gösterin veya gizleyin

(Videolar için birden çok ses parçaları ve/veya alt başlık parçaları desteklenen biçimlerinde sahip)

Alt+J

Sunu sırasında Sunucu Görünümü’nde gezinme

Sunucu görünümünü kullanarak sununuzu göstermeye sırada aşağıdaki klavye kısayollarını uygulayın. Tek bir ekrana (, dizüstü bilgisayarınızda, örneğin), farklı bir ekranda İzleyici görünümleri notları serbest sunu yaparken konuşmacı notlarınızı sununuza bakmanıza sunucu görünümü yapmasına olanak tanır.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Sunucu Görünümü bölgeler arasında geçiş yapma

(Üstbilgi, slayt ve notlar bölmesi altındaki araçları)

F6

Sunucu Görünümü bölge içindeki araçları arasında geçiş yapma

Tab

Notlar bölmesinde bir satır aşağı kaydırma

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Notlar bölmesinde bir satır yukarı kaydırma

Ctrl+Yukarı ok tuşu

Notlar bölmesinde bir tam ekran aşağı kaydırma

Ctrl+Page Down

Notlar bölmesinde bir tam ekran yukarı kaydırma

Ctrl+Page Up

Bu konuda

Sununuzu tam ekran modunda çalıştırırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Slayt gösterisi kısayolları

Yapılacak işlem

Buna basın

Sunuyu en başından başlatma.

F5

Sonraki animasyonu gerçekleştirme veya bir sonraki slayda ilerleme.

N

Enter

Page Down

Sağ Ok

Aşağı Ok

Ara Çubuğu

Önceki animasyonu gerçekleştirme veya önceki slayda dönme.

P

Page Up

Sol Ok

Yukarı Ok

Geri Al Tuşu

Slayt numarasına gitme.

numara+ENTER

Boş, siyah bir slayt görüntüleme veya boş, siyah slayttan sunuma geri dönme.

B veya NOKTA

Boş, beyaz bir slayt görüntüleme veya boş, beyaz slayttan sunuma geri dönme.

W veya VİRGÜL

Otomatik sunumu durdurma veya yeniden başlatma.

S

Bir sunuyu tamamlama.

ESC veya KISA ÇİZGİ

Ekran açıklamalarını silme

E

Sonraki slayt gizlenmişse, bir sonrakine gitme.

H

Prova yaparken yeni zamanlamalar ayarlama.

T

Prova yaparken başlangıçtaki zamanlamaları kullanma.

O

Prova yaparken ilerlemek için fare tıklatma işlevini kullanma.

M

Slayt anlatımını veya zamanlamasını yeniden kaydetme.

R

İlk slayda dönme.

Sağ ve Sol Fare düğmelerini 2 saniye süreyle basılı tutun.

Ok işaretçisini gösterme veya gizleme

A veya =

İşaretçiyi kalem haline getirme.

CTRL+P

İşaretçiyi ok haline getirme.

CTRL+A

İşaretçiyi silgi haline getirme.

CTRL+E

Mürekkep işaretlemesini gösterme veya gizleme

CTRL+M

İşaretçi ve gezinti düğmesini hemen gizleme.

CTRL+H

İşaretçi ve gezinti düğmesini 15 saniye boyunca gizleme.

CTRL+U

Tüm Slaytlar iletişim kutusunu gösterme.

CTRL+S

Bilgisayar görev çubuğunu gösterme.

CTRL+T

Kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Slayt üzerindeki ilk veya bir sonraki köprüye ilerleme.

SEKME

Slayt üzerindeki en son veya bir önceki köprüye gitme.

SHIFT+SEKME

Seçilen köprüye ilişkin "fare tıklatma" davranışını gerçekleştirme.

Bir köprü seçili iken ENTER

Sunu sırasında medya kısayolları

Yapılacak işlem

Buna basın

Medya kayıttan yürütmeyi durdurma

ALT+Q

Yürüt ve duraklat arasında geçiş yapma

ALT+P

Sonraki yer işaretine gitme

ALT+END

Önceki yer işaretine gitme

ALT+HOME

Ses düzeyini artırma

ALT+Yukarı

Ses düzeyini azaltma

ALT+Aşağı

İleri doğru arama

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Geriye doğru arama

ALT+SHIFT+PAGE UP

Sesi kapatma

ALT+U

Bir sunuyu yazdırmak için Ctrl+P tuşlarına basın.

İpucu:   Denetimlerin listesini görmek için sunum sırasında F1 tuşuna basabilirsiniz.

Sununuzu tam ekran modunda çalıştırırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Sunuyu en başından başlatma.

F5

Sonraki animasyonu gerçekleştirme veya bir sonraki slayda ilerleme.

N

Enter

Page Down

Sağ Ok

Aşağı Ok

Ara Çubuğu

Önceki animasyonu gerçekleştirme veya önceki slayda dönme.

P

Page Up

Sol Ok

Yukarı Ok

Geri Al Tuşu

Slayt numarasına gitme.

numara+ENTER

Boş, siyah bir slayt görüntüleme veya boş, siyah slayttan sunuma geri dönme.

B veya NOKTA

Boş, beyaz bir slayt görüntüleme veya boş, beyaz slayttan sunuma geri dönme.

W veya VİRGÜL

Otomatik sunumu durdurma veya yeniden başlatma.

S

Bir sunuyu tamamlama.

ESC veya KISA ÇİZGİ

Ekran açıklamalarını silme

E

Sonraki slayt gizlenmişse, bir sonrakine gitme.

H

Prova yaparken yeni zamanlamalar ayarlama.

T

Prova yaparken başlangıçtaki zamanlamaları kullanma.

O

Prova yaparken ilerlemek için fare tıklatma işlevini kullanma.

M

İlk slayda dönme.

1+ENTER

Gizli işaretçiyi yeniden görüntüleme ve/veya işaretçiyi kaleme dönüştürme.

CTRL+P

Gizli işaretçiyi yeniden görüntüleme ve/veya işaretçiyi oka dönüştürme.

CTRL+A

İşaretçi ve gezinti düğmesini hemen gizleme.

CTRL+H

İşaretçi ve gezinti düğmesini 15 saniye boyunca gizleme.

CTRL+U

Kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Slayt üzerindeki ilk veya bir sonraki köprüye ilerleme.

SEKME

Slayt üzerindeki en son veya bir önceki köprüye gitme.

SHIFT+SEKME

Seçilen köprüye ilişkin "fare tıklatma" davranışını gerçekleştirme.

Bir köprü seçili iken ENTER

Bir sunuyu yazdırmak için Ctrl+P tuşlarına basın.

İpucu:   Denetimlerin listesini görmek için sunum sırasında F1 tuşuna basabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Erişilebilir özellikleri kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×