PowerPoint sunularını iletmek için klavye kısayollarını kullanma

Kullanıcıların önemli bir kısmı, Windows üzerinde PowerPoint ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir. Bu makalede, Windows üzerinde PowerPoint ile kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir.

Sununuzu oluştururken kullanabileceğiniz ayrı bir kısayol listemiz var.

Notlar: 

  • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

  • Bir kısayolda aynı anda iki veya daha çok tuşa basmak gerekiyorsa bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmış olarak gösterilir. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Sunuyu en başından başlatma.

F5

Sunuyu geçerli slayttan başlatma

Shift+F5

Sunucu Görünümü'nü gösterme.

Alt+F5

veya

Alt+S, B

Bu konuda

Sunu sırasında slayt gösterinizi denetleme

Sunu sırasında videoyu ve diğer medya dosyalarını denetleme

Sunu sırasında Sunucu Görünümü'nde gezinme

Sunu sırasında slayt gösterinizi denetleme

Aşağıdaki klavye kısayolları Slayt Gösterisi (tam ekran) modunda sunum yaparken geçerlidir. Slayt Gösterisi moduna geçmek için Alt+S, B tuşlarına basın.

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki animasyonu gerçekleştirme veya bir sonraki slayda ilerleme.

N

Enter

Page Down

Sağ Ok

Aşağı Ok

Ara Çubuğu

Önceki animasyonu gerçekleştirme veya önceki slayda dönme.

P

Page Up

Sol Ok

Yukarı Ok

Geri Al Tuşu

Slayt numarasına gitme.

numara+Enter

Boş, siyah bir slayt görüntüleme veya boş, siyah slayttan sunuma geri dönme.

B veya Nokta

Boş, beyaz bir slayt görüntüleme veya boş, beyaz slayttan sunuma geri dönme.

W veya Virgül

Otomatik sunumu durdurma veya yeniden başlatma.

S

Sunuyu bitirme.

ESC

Ekran üstü notlarını silme.

E

Sonraki slayt gizlenmişse, bir sonrakine gitme.

H

Prova yaparken yeni zamanlamalar ayarlama.

T

Slayt anlatımını veya zamanlamasını yeniden kaydetme.

R

Lazer işaretçisini başlatma

Sol Fare düğmesini birkaç saniye boyunca basılı tutun.

İşaretçiyi kalem haline getirme.

Ctrl+P

İşaretçiyi ok haline getirme.

Ctrl+A

İşaretçiyi silgi haline getirme.

Ctrl+E

Mürekkep işaretlemesini gösterme veya gizleme

Ctrl+M

İşaretçi ve gezinti düğmesini hemen gizleme.

Ctrl+H

İşaretçi ve gezinti düğmesini 15 saniye boyunca gizleme.

Ctrl+U

Tüm Slaytlar iletişim kutusunu görüntüleme

Ctrl+S

Bilgisayar görev çubuğunu gösterme.

Ctrl+T

Kısayol menüsünü görüntüleme.

Shift+F10

Geçerli slayttaki bir sonraki köprüye (veya başka bir etkin noktaya) gidin. ("Etkin noktalar" şunlardır: Köprüler, animasyon tetikleyicileri, ses nesneleri ve video nesneleri.)

Sekme

Geçerli slayt üzerindeki son veya bir önceki köprüye ilerleme.

Shift+Sekme

Seçili köprüde "fareyle tıklama" davranışını gerçekleştirme. (Seçili köprüyü izleme)

Köprü seçili durumdayken Enter tuşu

Sunu sırasında videoyu ve diğer medya dosyalarını denetleme

Bu klavye kısayolları, bilgisayarınızdan veya başka bir cihazdan içeri aktarılan video dosyalarıyla çalışır. Çevrimiçi video dosyalarıyla çalışmaz.

Sununuz sırasında, medya kısayollarının listesini görmek isterseniz F1 tuşuna basın. Ardından, Slayt Gösterisi Yardımı iletişim kutusunda Medya sekmesine gidin. İletişim kutusunda bir sekmeden diğerine geçmek için klavyedeki ok tuşuna basın.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Medya kayıttan yürütmeyi durdurma.

Alt+Q

Medya yürütme veya duraklatma.

Ctrl+Ara Çubuğu

Yürütme ve duraklatma arasında geçiş yapma.

Alt+P

Sonraki yer işaretine gitme.

Alt+End

Önceki yer işaretine gitme.

Alt+Home

Ses düzeyini artırma.

Alt+Yukarı

Ses düzeyini azaltma.

Alt+Aşağı Ok

Sesi kapatma.

Alt+U

Üç saniye ileri sarma.

Alt+Shift+Page Down

Üç saniye geri sarma.

Alt+Shift+Page Up

0,25 saniye ileri sarıp duraklatma

Alt+Shift+Sağ

0,25 saniye geri sarıp duraklatma

Alt+Shift+Sol

Ses ve alt yazı menüsünü Göster/Gizle (desteklenen biçimlerde birden fazla ses parçası ve/veya alt yazı barındıran videolar için.)

Alt+J

Sunu sırasında Sunucu Görünümü’nde gezinme

Aşağıdaki klavye kısayolları, Sunucu Görünümü’nü kullanarak sunum yaparken geçerlidir. Sunucu Görünümü, izleyicileriniz ayrı bir monitörde sunuyu notlar olmadan görüntülerken, sizin başka bir bilgisayarda (örneğin, dizüstü bilgisayarınızda) konuşmacı notlarıyla birlikte görmenize olanak sağlar.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Sunucu görünümünün bir bölgesinden (üstbilgi, slaydın altındaki araçlar ve Notlar bölmesi) diğerine geçme

F6

Sunucu görünümünün tek bir bölgesindeki bir araçtan diğerine geçme

Tab

Notlar bölmesinde bir satır aşağı kaydırma

CTRL+AŞAĞI

Notlar bölmesinde bir satır yukarı kaydırma

CTRL+YUKARI

Notlar bölmesinde bir tam ekran aşağı kaydırma

CTRL+PAGE DOWN

Notlar bölmesinde bir tam ekran yukarı kaydırma

CTRL+PAGE UP

Bir sunuyu yazdırmak için Ctrl+P tuşlarına basın.

Bu konuda

Sununuzu tam ekran modunda çalıştırırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Slayt gösterisi kısayolları

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Sunuyu en başından başlatma.

F5

Sonraki animasyonu gerçekleştirme veya bir sonraki slayda ilerleme.

N

Enter

Page Down

Sağ Ok

Aşağı Ok

Ara Çubuğu

Önceki animasyonu gerçekleştirme veya önceki slayda dönme.

P

Page Up

Sol Ok

Yukarı Ok

Geri Al Tuşu

Slayt numarasına gitme.

numara+ENTER

Boş, siyah bir slayt görüntüleme veya boş, siyah slayttan sunuma geri dönme.

B veya NOKTA

Boş, beyaz bir slayt görüntüleme veya boş, beyaz slayttan sunuma geri dönme.

W veya VİRGÜL

Otomatik sunumu durdurma veya yeniden başlatma.

S

Bir sunuyu tamamlama.

ESC veya KISA ÇİZGİ

Ekran açıklamalarını silme

E

Sonraki slayt gizlenmişse, bir sonrakine gitme.

H

Prova yaparken yeni zamanlamalar ayarlama.

T

Prova yaparken başlangıçtaki zamanlamaları kullanma.

O

Prova yaparken ilerlemek için fare tıklatma işlevini kullanma.

M

Slayt anlatımını veya zamanlamasını yeniden kaydetme.

R

İlk slayda dönme.

Sağ ve Sol Fare düğmelerini 2 saniye süreyle basılı tutun.

Ok işaretçisini gösterme veya gizleme

A veya =

İşaretçiyi kalem haline getirme.

CTRL+P

İşaretçiyi ok haline getirme.

CTRL+A

İşaretçiyi silgi haline getirme.

CTRL+E

Mürekkep işaretlemesini gösterme veya gizleme

CTRL+M

İşaretçi ve gezinti düğmesini hemen gizleme.

CTRL+H

İşaretçi ve gezinti düğmesini 15 saniye boyunca gizleme.

CTRL+SHIFT+A

Tüm Slaytlar iletişim kutusunu gösterme.

CTRL+S

Bilgisayar görev çubuğunu gösterme.

CTRL+T

Kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Slayt üzerindeki ilk veya bir sonraki köprüye ilerleme.

SEKME

Slayt üzerindeki en son veya bir önceki köprüye gitme.

SHIFT+SEKME

Seçilen köprüye ilişkin "fare tıklatma" davranışını gerçekleştirme.

Bir köprü seçili iken ENTER

Sunu sırasında medya kısayolları

Yapılacak işlem

Tuş

Medya kayıttan yürütmeyi durdurma

ALT+Q

Yürüt ve duraklat arasında geçiş yapma

ALT+P

Sonraki yer işaretine gitme

ALT+END

Önceki yer işaretine gitme

ALT+HOME

Ses düzeyini artırma

ALT+Yukarı

Ses düzeyini azaltma

ALT+Aşağı

İleri doğru arama

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Geriye doğru arama

ALT+SHIFT+PAGE UP

Sesi kapatma

ALT+U

Bir sunuyu yazdırmak için Ctrl+P tuşlarına basın.

İpucu:   Denetimlerin listesini görmek için sunum sırasında F1 tuşuna basabilirsiniz.

Sununuzu tam ekran modunda çalıştırırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Sunuyu en başından başlatma.

F5

Sonraki animasyonu gerçekleştirme veya bir sonraki slayda ilerleme.

N

Enter

Page Down

Sağ Ok

Aşağı Ok

Ara Çubuğu

Önceki animasyonu gerçekleştirme veya önceki slayda dönme.

P

Page Up

Sol Ok

Yukarı Ok

Geri Al Tuşu

Slayt numarasına gitme.

numara+ENTER

Boş, siyah bir slayt görüntüleme veya boş, siyah slayttan sunuma geri dönme.

B veya NOKTA

Boş, beyaz bir slayt görüntüleme veya boş, beyaz slayttan sunuma geri dönme.

W veya VİRGÜL

Otomatik sunumu durdurma veya yeniden başlatma.

S

Bir sunuyu tamamlama.

ESC veya KISA ÇİZGİ

Ekran açıklamalarını silme

E

Sonraki slayt gizlenmişse, bir sonrakine gitme.

H

Prova yaparken yeni zamanlamalar ayarlama.

T

Prova yaparken başlangıçtaki zamanlamaları kullanma.

O

Prova yaparken ilerlemek için fare tıklatma işlevini kullanma.

M

İlk slayda dönme.

1+ENTER

Gizli işaretçiyi yeniden görüntüleme ve/veya işaretçiyi kaleme dönüştürme.

CTRL+P

Gizli işaretçiyi yeniden görüntüleme ve/veya işaretçiyi oka dönüştürme.

CTRL+A

İşaretçi ve gezinti düğmesini hemen gizleme.

CTRL+H

İşaretçi ve gezinti düğmesini 15 saniye boyunca gizleme.

CTRL+U

Kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Slayt üzerindeki ilk veya bir sonraki köprüye ilerleme.

SEKME

Slayt üzerindeki en son veya bir önceki köprüye gitme.

SHIFT+SEKME

Seçilen köprüye ilişkin "fare tıklatma" davranışını gerçekleştirme.

Bir köprü seçili iken ENTER

Bir sunuyu yazdırmak için Ctrl+P tuşlarına basın.

İpucu:   Denetimlerin listesini görmek için sunum sırasında F1 tuşuna basabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Erişilebilir özellikleri kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×