PowerPoint sunuları oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma

Kullanıcıların önemli bir kısmı, Windows üzerinde PowerPoint ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir. Bu makalede, Windows üzerinde PowerPoint ile kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir.

Sununuzu yaparken kullanabileceğiniz ayrı bir kısayol listemiz var.

Notlar: 

 • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

 • Bir kısayolda aynı anda iki veya daha çok tuşa basmak gerekiyorsa bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmış olarak gösterilir. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

Şu bağlantıya giderek bu klavye kısayollarını bir Word belgesinde alabilirsiniz: Windows için PowerPoint klavye kısayolları.

Hızlı bağlantılar

Sık kullanılan kısayollar

Yalnızca klavye kullanarak Şeritte gezinme

Klavye kullanarak odağı değiştirme

Bölmeler arasında hareket etme

Ana hatta çalışma

Şekiller, resimler, kutular, nesneler ve WordArt ile çalışma

Metni ve nesneleri seçme ve düzenleme

Metni biçimlendirme

Açıklama ekleme ve açıklamalara yanıt verme

Slayt destesindeki slaytların veya bölümlerin sırasını değiştirme

Özel klavye kısayolları

Sık kullanılan kısayollar

Aşağıdaki tabloda, PowerPoint'te en sık kullanılan kısayollar listelenir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yeni sunu oluşturma

Ctrl+N

Seçili metni kalın yapma.

Ctrl+K

Seçilen metnin yazı tipi boyutunu değiştirme.

Alt+H, F ve sonra S

Slayt için yakınlaştırmayı değiştirme.

Alt+W, Q

Seçili metni, nesneyi veya slaydı kesme.

Ctrl+X

Seçili metni, nesneyi veya slaydı kopyalama.

Ctrl+C

Kesilen veya kopyalanan metni, nesneyi veya slaydı yapıştırma.

Ctrl+V

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Sunuyu kaydedin.

Ctrl+S

Resim ekleme.

Alt+N, P

Şekil ekleme.

Alt+H, S ve sonra H

Tema seçme.

Alt+G, H

Slayt düzenini seçme.

Alt+H, L

Sonraki slayda geçme.

Page Down

Önceki slayda geçme.

Page Up

Giriş sekmesine gitme.

Alt+H

Ekle sekmesine taşıma.

Alt+N

Slayt gösterisini başlatma.

Alt+S,B

Slayt gösterisini sonlandırma.

Esc

PowerPoint'i kapatın.

Alt+F, X

Yalnızca klavye kullanarak Şeritte gezinme

Şerit, PowerPoint’in üst kısmında bulunan, sekmeler halinde düzenlenmiş çubuktur. Gruplardan oluşan her sekme farklı bir şerit görüntüler ve her grup da bir veya birden çok komut içerir.

Şeritte yalnızca klavye kullanarak gezinebilirsiniz. Erişim tuşları çok az tuşa basarak şeritteki komutu hızlı bir şekilde kullanmanızı sağlayan özel kısayollardır; PowerPoint’in neresinde olduğunuzun önemi yoktur. Erişim tuşu kullanılarak PowerPoint'teki tüm komutlara erişilebilir.

Şeritteki sekmelerde gezinmek için iki yol vardır:

 • Şeride gitmek için Alt tuşuna basın ve sonra sekmeler arasında gezinmek için Sağ ve Sol Ok tuşlarını kullanın.

 • Doğrudan şeritteki bir sekmeye gitmek için, aşağıdaki erişim tuşlarından birine basın:

  Yapılacak işlem

  Basılan tuş

  Dosya sayfasını açma.

  Alt+F

  Giriş sekmesini açma.

  Alt+H

  Ekle bölmesini açma.

  Alt+N

  Tasarım sekmesini açma.

  Alt+G

  Geçişler sekmesini açma.

  Alt+T

  Animasyonlar sekmesini açma.

  Alt+A

  Slayt Gösterisi sekmesini açma.

  Alt+S

  Gözden Geçir sekmesini açma.

  Alt+R

  Görünüm sekmesini açma.

  Alt+W

  Göster kutusunu açma.

  Alt+Q ve sonra arama terimini girme

Not: Eklentiler ve diğer programlar şeride yeni sekmeler ekleyebilir ve bu sekmeler için erişim tuşları sağlayabilir.

Şerit sekmelerinde klavyeyle çalışma

 • Şerit sekmeleri listesine gitmek için Alt tuşuna, doğrudan bir sekmeye gitmek için klavye kısayolu tuşuna basın.

 • Komutlar arasında gezinmek için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın. Komutlar arasında sırayla ileri veya geriye doğru gidersiniz. Ok tuşlarına da basabilirsiniz.

 • Denetimler, denetim türüne bağlı olarak farklı şekillerde etkinleştirilir:

  • Seçili komut bir düğmeyse bu komutu etkinleştirmek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın.

  • Seçili komut bölünmüş bir düğmeyse (başka bir deyişle ek seçenekler menüsünü açan bir düğmeyse) bu komutu etkinleştirmek için Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Seçenekler arasında Sekme tuşunu kullanarak ilerleyin. Geçerli seçeneği belirlemek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın.

  • Seçili komut bir listeyse (örneğin, Yazı Tipi listesi) bu listeyi açmak için Aşağı Ok tuşuna basın. Daha sonra, öğeler arasında gezinmek için ok tuşlarına basın. İstediğiniz öğe seçildiğinde Enter tuşuna basın.

  • Seçili komut bir galeriyse komutu seçmek için Ara Çubuğu’na veya Enter tuşuna basın. Daha sonra öğeler arasında Sekme tuşunu kullanarak ilerleyin.

İpucu: Birden fazla öğe satırı bulunan galerilerde, Sekme tuşu geçerli satırın başından sonuna doğru hareket eder ve satırın sonuna ulaştığında bir sonraki satırın başına geçer. Geçerli satırın sonunda Sağ Ok tuşuna basarak yeniden geçerli satırın başına gidebilirsiniz.

Klavye kullanarak odağı değiştirme

Aşağıdaki tabloda, klavye kullanarak odağı taşımanın bazı yolları listelenir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştirme.

Alt veya F10. Farklı bir sekmeye gitmek için, erişim tuşlarını veya ok tuşlarını kullanın.

Odağı şeritteki komutlara taşıma.

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket ettirme.

Aşağı Ok, Yukarı Ok, Sol Ok veya Sağ Ok tuşu

Şeridi genişletme veya daraltma.

Ctrl+F1

Seçili öğe için bağlam menüsünü görüntüleme.

Shift+F10

Odağı farklı bir bölmeye taşıma.

F6

Şeritte sonraki veya önceki komutu gitme.

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Şeritte seçili olan komut veya denetimi etkinleştirme.

Boşluk çubuğu veya Enter

Şeritte seçili olan menü veya galeriyi açma.

Boşluk çubuğu veya Enter

Şeritte seçili listeyi (örneğin Yazı Tipi listesi) açma.

Aşağı Ok tuşu

Açık menü veya galerideki öğeler arasında ilerleme.

Sekme tuşu

Şerit üstünde bulunan denetimdeki bir değerin değiştirme işlemini tamamlama ve odağı belgeye geri taşıma.

Enter

Tuş İpuçlarını görebildiğiniz durumlarda erişim tuşlarını kullanma

PowerPoint 2013 veya sonraki sürümünde, şeritteki öğelere ulaşmak için Tuş İpuçları'nı kullanabilirsiniz. Komutlara erişmek için kullanılan harfler olan Tuş İpuçlarını görüntüleyebilir ve ardından bunları kullanarak şeritte gezinebilirsiniz.

PowerPoint şeridinde tuş ipuçları

 1. Alt tuşuna basın. Tuş İpuçları her şerit komutunda küçük kareler içinde gösterilir.

 2. Komut seçmek için, komutun yanında gösterilen kare Tuş İpucundaki harfe basın. Örneğin Dosya Sekmesini açmak için F tuşuna; Giriş Sekmesini açmak için H tuşuna; Ekle Sekmesini açmak için N tuşuna vb. basın.

  PowerPoint şeridinde tuş ipuçlarını yakınlaştırma

Bastığınız harfe bağlı olarak, size başka Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin Alt+F tuşlarına basarsanız, Backstage görünümünün Bilgi sayfası açılır ve bu sayfanın farklı bir Tuş İpuçları kümesi vardır.

Bölmeler arasında hareket etme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Normal görünümün bölmeleri arasında saat yönünde hareket etme.

F6

Normal görünümün bölmeleri arasında saat yönünün tersine hareket etme.

Shift+F6

Küçük Resim bölmesi ve Ana hat Görünümü bölmesi arasında geçiş yapma.

Ctrl+Shift+Sekme

Ana hatta çalışma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Paragrafı yükseltme.

Alt+Shift+Sol

Paragrafı indirgeme.

Alt+Shift+Sağ

Seçilen paragrafları yukarı taşıma.

Alt+Shift+Yukarı Ok

Seçilen paragrafları aşağı taşıma.

Alt+Shift+Aşağı Ok

1 numaralı başlık düzeyini gösterme

Alt+Shift+1

Başlığın altındaki metni genişletme.

Alt+Shift+Artı İşareti (+)

Başlığın altındaki metni daraltma.

Alt+Shift+Eksi İşareti (-)

Şekiller, resimler, kutular, nesneler ve WordArt ile çalışma

Şekil ekleme

 1. Şekiller’i seçmek için Alt+N, S tuşlarına ve sonra da H tuşuna basın.

 2. Şekil kategorileri arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın ve istediğiniz şekli seçin.

 3. Şekil eklemek için Ctrl+Enter tuşlarına basın.

Metin kutusu ekleme

 1. ALT+N, X tuşlarına basın.

 2. Metin kutusu eklemek için Ctrl+Enter tuşlarına basın.

Nesne ekleme

 1. Nesne’yi seçmek için Alt+N ve J tuşlarına basın.

 2. Odağı Nesne türü listesine taşımak için Sekme tuşuna basın.

 3. Nesne eklemek için Ctrl+Enter tuşlarına basın.

WordArt Ekleme

 1. WordArt’ı seçmek için Alt+N, W tuşlarına basın.

 2. İstediğiniz WordArt stilini seçmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basın.

 3. Metninizi yazın.

Şekil seçme

Not: İmleciniz metnin içindeyse, bu kısayolu kullanmadan önce Esc tuşuna basın.

 • Odağı hızla ilk kayan şekle (resim veya metin kutusu gibi) taşımak için Ctrl+Alt+5 tuşlarına basın. Ardından, kayan şekiller arasında geçiş yapmak için Sekme tuşuna basın. Normal gezintiye dönmek için Esc tuşuna basın.

 • Tek bir şekil seçmek için, istediğiniz nesnenin üzerinde boyutlandırma tutamaçları belirene kadar öne doğru gezinmek için Sekme tuşuna (veya geriye doğru gezinmek için Shift+Sekme tuşlarına) basın.

Şekilleri, resimleri ve WordArt nesnelerini gruplandırma veya gruplandırmama

 • Şekilleri, resimleri ve WordArt nesnelerini gruplandırmak için gruplandırmak istediğiniz öğeleri seçin ve ardından Ctrl+G tuşlarına basın.

 • Grubu çözmek için, grubu seçin ve Ctrl+Shift+G tuşlarına basın.

Şeklin özniteliklerini kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz şekli öznitelikleriyle birlikte seçin.

  Not: Şekli metniyle birlikte seçerseniz, şeklin özniteliklerine ek olarak metnin görünümünü ve stilini de kopyalayabilirsiniz.

 2. Nesne özniteliklerini kopyalamak için Ctrl+Shift+C tuşlarına basın.

 3. Öznitelikleri kopyalamak istediğiniz nesneyi seçmek için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın.

 4. Şeklin özniteliklerini seçili nesneye yapıştırmak için Ctrl+Shift+V tuşlarına basın.

Metni ve nesneleri seçme ve düzenleme

Metin ve nesne seçme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sağa doğru seçme.

Shift+Sağ

Bir karakter sola doğru seçme.

Shift+Sol

Sözcüğün sonunu seçme.

Ctrl+Shift+Sağ

Sözcüğün başını seçme.

Ctrl+Shift+Sol

Bir satır yukarıyı seçme (imleç satırın başında).

Shift+Yukarı Ok

Bir satır aşağıyı seçme (imleç satırın başında).

Shift+Aşağı Ok

Nesne seçme (nesnenin içinde metin seçili olarak).

ESC

Başka bir nesne seçme (seçili nesne olarak).

İstediğiniz nesne seçilene kadar Sekme veya Shift+Sekme

Nesneyi bir konum geriye gönderme.

Ctrl+[

Nesneyi bir konum ileriye gönderme.

Ctrl+]

Nesneyi arka plana gönderme.

Ctrl+Shift+[

Nesneyi ön plana gönderme.

Ctrl+Shift+]

Bir nesne (seçili nesne olarak) içindeki metni seçme.

Enter

Tüm nesneleri seçme.

Ctrl+A (Slaytlar sekmesinde)

Medya yürütme veya duraklatma.

Ctrl+ARA ÇUBUĞU

Tüm slaytları seçme.

Ctrl+A (Slayt Sıralayıcısı görünümünde)

Tüm metni seçme.

Ctrl+A (Ana hat sekmesinde)

Metni ve nesneleri silme ve kopyalama

Yapılacak işlem

Tuş

Soldan bir karakter silme.

Geri Al

Soldan bir sözcük silme.

Ctrl+Geri Al

Sağdan bir karakter silme.

Delete

Sağdan bir sözcük silme.

Not: İmleç bu işi yapacağınız sözcüklerin arasında olmalıdır.

Ctrl+Delete

Seçili nesneyi veya metni kesme.

Ctrl+X

Seçili nesneyi veya metni kopyalama.

Ctrl+C

Kesilen veya kopyalanan nesneyi veya metni yapıştırma.

Ctrl+V

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Son eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Yalnızca biçimi kopyalama.

Ctrl+Shift+C

Yalnızca biçimlendirmeyi yapıştırma.

Ctrl+Shift+V

Animasyon boyacısını kopyalama

Alt+Shift+C

Animasyon boyacısını yapıştırma

Alt+Shift+V

Özel Yapıştır iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Alt+V

Metinde gezinme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sola gitme.

Sol

Bir karakter sağa gitme.

Sağ

Bir satır yukarı gitme.

Yukarı

Bir satır aşağı gitme.

Aşağı

Bir sözcük sola ilerleme.

Ctrl+Sol

Bir sözcük sağa ilerleme.

Ctrl+Sağ

Satırın sonuna gitme.

End

Satır başına ilerleme.

Home

Bir paragraf yukarı gitme.

Ctrl+Yukarı

Bir paragraf aşağı gitme.

Ctrl+Aşağı

Metin kutusunun sonuna gitme.

Ctrl+End

Metin kutusunun başına ilerleme.

Ctrl+Home

Bir sonraki başlığa veya gövde metni yer tutucusuna gitme. Slayttaki son yer tutucuysa, bu eylem özgün slaytla aynı slayt düzeninde yeni bir slayt ekler.

Ctrl+Enter

Son Bul eylemini yineleme.

Shift+F4

Tablolarda hareket etme ve çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

Sekme

Bir önceki hücreye gitme.

Shift+Sekme

Bir sonraki satıra gitme.

Aşağı

Bir önceki satıra gitme.

Yukarı

Hücreye sekme ekleme.

Ctrl+Sekme

Yeni paragraf başlatma.

Enter

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Sağ alt tablo hücresinde Sekme.

Bağlı veya eklenmiş nesneyi düzenleme

 1. İstediğiniz nesneyi seçmek için Sekme veya Shift+Sekme tuşlarına basın.

 2. Kısayol menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın.

 3. Çalışma Sayfası Nesnesi’ni seçmek için, bu seçilene kadar Aşağı Ok tuşuna basın.

 4. Düzenle’yi seçmek için, Sağ Ok tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın.

  Not: Kısayol menüsündeki komutun adı eklenmiş veya bağlı nesnenin türüne bağlıdır. Örneğin, eklenmiş Microsoft Office Excel çalışma sayfasında Çalışma Sayfası Nesnesi varken, eklenmiş Microsoft Office Visio Çizimi'nde Visio Nesnesi komutu vardır.

Metin biçimlendirebilirsiniz

Not:  Bu klavye kısayollarını kullanmadan önce değiştirmek istediğiniz metni seçin.

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Yapılacak işlem

Tuş

Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Shift+F

Yazı tipi boyutunu büyütür.

Ctrl+Shift+Sağ Açılı Ayraç (>)

Yazı tipi boyutunu küçültme.

Ctrl+Shift+Sol Açılı Ayraç (<)

Karakter biçimlendirmesi uygulama

Yapılacak işlem

Tuş

Karakter biçimlendirmesini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

Ctrl+T

Tümce kullanımı, küçük harf ve büyük harf arasında geçiş yapma.

Shift+F3

Kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+K

Alt çizgi uygulama.

Ctrl+Shift+A

İtalik biçimlendirme uygulama.

Ctrl+T

Alt simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

Ctrl+Eşittir işareti (=)

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

Ctrl+Shift+Artı işareti (+)

Alt simge veya üst simge gibi el ile karakter biçimlendirmesini kaldırma.

Ctrl+Ara Çubuğu

Köprü ekler.

Ctrl+Alt+K

Metin biçimlendirmesini kopyalama

Yapılacak işlem

Tuş

Biçimleri kopyalama.

Ctrl+Shift+C

Biçimleri yapıştırma.

Ctrl+Shift+V

Paragrafları hizalama

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı ortalama.

Ctrl+E

Paragrafı iki yana yaslama.

Ctrl+J

Paragrafı sola yaslama.

Ctrl+L

Paragrafı sağa yaslama.

Ctrl+R

Açıklama ekleme ve açıklamalara yanıt verme

Bu klavye kısayollarını kullanmadan önce, Açıklamalar Bölmesi’ni açmak için Açıklama Ekle komutunu (Alt+N, L) kullanın.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yeni açıklama ekleme

Ctrl+N

Seçili bir açıklamayı yanıtlama

Ctrl+R

Slayt destesindeki slaytların veya bölümlerin sırasını değiştirme

Slayt destesindeki slaytların sırasını değiştirmek için:

Yapılacak işlem

Bu tuşlara basın

Slaydı sırada yukarı taşıma

Ctrl+Yukarı

Slaydı sırada aşağı taşıma

Ctrl+Aşağı

Slaydı en başa taşıma

Ctrl+Shift+Yukarı

Slaydı en sona taşıma

Ctrl+Shift+Aşağı

Slayt destesindeki slaytların bölümlerini yeniden sıralamak için:

Yapılacak işlem

Bu tuşlara basın

Bölümü sırada yukarı taşıma

Ctrl+Yukarı

Bölümü sırada aşağı taşıma

Ctrl+Aşağı

Bölümü en başa taşıma

Ctrl+Shift+Yukarı

Bölümü en sona taşıma

Ctrl+Shift+Aşağı

Özel klavye kısayolları

PowerPoint'te menü öğelerine, kayıtlı makrolara ve Visual Basic for Applications (VBA) koduna özel klavye kısayolları atamak için PowerPoint OfficeOne Eklentileri bağlantısında bulabileceğiniz PowerPoint Kısayol Yöneticisi gibi üçüncü taraf bir eklenti kullanmalısınız.

Bu konuyu yazdırmak isterseniz, Tümünü Göster öğesini seçmek için SEKME tuşuna basın, ENTER tuşuna basın ve ardından CTRL+P tuşlarına basın.

Hızlı bağlantılar

Çevrimiçi Yardım

Office temel bilgileri

Şeritte gezinme

PowerPoint'te sık kullanılan görevler

Çevrimiçi Yardım

Yardım penceresini kullanmak için klavye kısayolları

Yardım penceresi Office Yardımı içeriğinin tümüne erişim sağlar. Yardım penceresi, konuları ve başka Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Yapılacak işlem

Tuş

Yardım penceresini açma.

F1

Yardım penceresini kapatma.

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

PowerPoint Yardım ve Nasıl Yapılır içindekiler bölümüne dönme.

ALT+HOME

Yardım penceresinde sonraki öğeyi seçme.

SEKME

Yardım penceresinde bir önceki öğeyi seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili nesne için gerçekleştirme.

ENTER

Yardım penceresinin PowerPoint Yardımı’na Gözat bölümünde, sırasıyla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

SEKME, SHIFT+SEKME

Yardım penceresinin PowerPoint Yardımı’na Gözat bölümünde, sırasıyla seçili öğeyi genişletme veya daraltma.

ENTER

Sonraki gizli metni veya köprüyü seçme (bir konunun üstündeki Tümünü Göster veya Tümünü Gizle dahil).

SEKME

Önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için gerçekleştirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL veya GERİ AL TUŞU

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı küçük miktarlarda kaydırma.

YUKARI, AŞAĞI

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı büyük miktarlarda kaydırma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Yardım penceresi için komut menüsü görüntüleme. Bu, yardım penceresinin etkin odağı olmasını gerektirir (Yardım penceresinin içini tıklatın).

SHIFT+F10

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

Not: İmleç geçerli Yardım konusunda değilse önce F6 tuşuna ve sonra CTRL+P tuşlarına basın.

CTRL+P

Bağlantı durumunu değiştirme. F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir.

F6 (odak Aranacak sözcükleri yazın kutusuna gelene kadar), SEKME; AŞAĞI OK

Aranacak sözcükleri yazın kutusuna metin yazın. F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir.

F6

Yardım penceresinin bölümleri arasında geçiş yapma; örneğin, araç çubuğu, Aranacak sözcükleri yazın kutusu ve Arama listesi arasında geçiş yapma.

F6

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, sırayla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

YUKARI, AŞAĞI

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, seçili öğeyi sırayla genişletme veya daraltma.

SOL, SAĞ

Office temel bilgileri

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki pencereye geçme.

ALT+SEKME, SEKME

Önceki pencereye geçme.

ALT+SHIFT+SEKME, SEKME

Etkin Pencereyi kapatma.

CTRL+W veya CTRL+F4

PowerPoint web application'ı kullanarak açık sunuyu uzak izleyicilere yayınlama.

CTRL+F5

Program penceresindeki başka bir bölmeden sonraki görev bölmesi gitme (saat yönünde). F6 tuşuna birkaç kez basmanız gerekebilir.

Not: F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, ALT tuşuna basarak odağı Şerit üzerine getirin ve CTRL+SEKME tuşlarına basarak görev bölmesine gidin.

F6

Program penceresindeki bir bölmeden diğerine gitme (saat yönünün tersine).

SHIFT+F6

Birden fazla PowerPoint penceresi açık olduğunda bir sonraki PowerPoint penceresine geçme.

CTRL+F6

Önceki PowerPoint penceresine geçme.

CTRL+SHIFT+F6

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

PRINT SCREEN

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

ALT+PRINT SCREEN

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Not: Bu kısayolların kullanılması için imlecin metin kutusunun içinde olması gerekir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yazı tipini değiştirme.

CTRL+SHIFT+F

Yazı tipi boyutunu değiştirme.

CTRL+SHIFT+P

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+<

Metnin veya hücrelerin içinde hareket etme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ OK

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI OK

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

Microsoft Office PowerPoint'te bir sonraki başlığa veya gövde metni yer tutucusuna gitme. Bu slayttaki son yer tutucu ise, özgün slayt ile aynı slayt düzeninde yeni bir slayt ekler.

CTRL+ENTER

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Bulma ve değiştirme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bul iletişim kutusunu açma.

CTRL+F

Değiştir iletişim kutusunu açma.

CTRL+H

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Tablolarda hareket etme ve çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

SEKME

Bir önceki hücreye gitme.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki satıra gitme.

AŞAĞI

Bir önceki satıra gitme.

YUKARI OK

Hücreye sekme ekleme.

CTRL+SEKME

Yeni paragraf başlatma.

ENTER

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son satırın sonunda SEKME

Görev bölmelerine erişim ve bunların kullanımı

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Program penceresindeki başka bir bölmeden bir görev bölmesi gitme (saat yönünde). F6 tuşuna birçok kez basmanız gerekebilir.

F6

Görev bölmesi etkin olduğunda, görev bölmesindeki sonraki veya önceki seçeneği sırasıyla seçme.

SEKME, SHIFT+SEKME

Görev bölmesi menüsünde tüm komut kümesini görüntüleme.

CTRL+AŞAĞI

Seçili alt menüde seçenekler arasında hareket etme; bir iletişim kutusundaki seçenekler grubunda belirli seçenekler arasında hareket etme.

AŞAĞI veya YUKARI

Seçili menüyü açma veya seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Bir kısayol menüsünü açma; seçili galeri öğesiyle ilgili açılan menüyü açma.

SHIFT+F10

Menü veya alt menü görünürken, menüde veya alt menüde sırasıyla ilk ya da son komutu seçme.

HOME, END

Seçili galeri listesinde, sırasıyla aşağı veya yukarı kaydırma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Seçili galeri listesinin sırasıyla üst veya alt kısmına gitme.

HOME, END

Görev bölmesini kapatma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU, C

Panoyu açma.

ALT+H, F, O

Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

 1. görev bölmesi, ek komut menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 2. Boyutlandır komutunu seçmek için AŞAĞI OK tuşunu kullanın ve daha sonra ENTER tuşuna basın.

 3. Görev bölmesini yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Bir kerede bir piksel yeniden boyutlandırmak için CTRL+ ok tuşlarını kullanın.

Yeniden boyutlandırmayı bitirdiğinizde ESC tuşuna basın.

İletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SHIFT+SEKME

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme. (Açık iletişim kutusunda sekmenin seçili olması gerekir)

AŞAĞI OK

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme. (Açık iletişim kutusunda sekmenin seçili olması gerekir)

YUKARI OK

Seçili açılır listeyi açma.

AŞAĞI OK, ALT+AŞAĞI OK

Kapalı ise listeyi açma ve listedeki bir seçeneğe gitme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Açık bir açılır listedeki seçenekler arasında veya seçenekler grubundaki seçenekler arasında hareket etme.

YUKARI OK, AŞAĞI OK

Seçilen düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçilen onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma.

ARA ÇUBUĞU

Seçeneği belirleme; onay kutusunu seçme veya işaretini kaldırma.

Seçenekte altı çizili harf

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ENTER

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu gibi bir girdiyi yazabileceğiniz veya yapıştırabileceğiniz boş bir kutudur.

Yapılacak işlem

Tuş

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Sırasıyla, bir karakter sola veya sağa doğru gitme.

SOL OK, SAĞ OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Bir karakter soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SOL

Bir karakter sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SAĞ

Bir sözcük soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SOL

Bir sözcük sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

İmleçten girişin başlangıcına kadar seçme.

SHIFT+HOME

İmleçten girişin sonuna kadar seçme.

SHIFT+END

ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Aç iletişim kutusunu açma

ALT+F, sonra O

Farklı Kaydet iletişim kutusunu açma

ALT+F, sonra A

Açık durumdaki açılan listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşma

Ok tuşları

Klasör veya dosya gibi seçilen bir öğe için kısayol menüsü görüntüleme.

SHIFT+F10

İletişim kutusunun içindeki seçenekler veya alanlar arasında geçiş yapma.

SEKME

Dosya yolu açılan menüsünü açma

F4 veya ALT+I

Dosya listesini yenileme.

F5

Şeritte gezinme

Birkaç tuşa dokunarak komutlara erişme

 1. ALT tuşuna basın.

  Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir.

  Dosya sekmesindeki klavye kısayolu tuşları

 2. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucu'nda gösterilen harfe basın.

 3. Bastığınız harfe göre ek Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Giriş sekmesi etkin olduğu sırada N tuşuna basarsanız Ekle sekmesi de, bu sekmedeki gruplarla ilgili Tuş İpuçlarıyla birlikte görüntülenir.

 4. Kullanmak istediğiniz denetimin veya komutun harfine basıncaya kadar harflere basmaya devam edin. Bazı durumlarda, ilk olarak komutu içeren grubun harfine basmalısınız. Örneğin, Giriş sekmesi etkinse ALT+H, F, S tuşlarına basılması sizi Yazı Tipi grubunda Boyut liste kutusuna götürür.

  Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için ALT tuşuna basın.

Fareyi kullanmadan klavyenin odağını değiştirme

Şeritle çalışırken klavye kullanmanın bir başka yolu, kullanmak istediğiniz özelliği bulana kadar odağı, sekmeler ve komutlar arasında taşımaktır. Aşağıdaki tabloda fareyi kullanmadan klavye odağını taşımaya yönelik yöntemlerden bazıları sıralanmaktadır.

Yapılacak işlem

Tuş

Şeridin etkin sekmesini seçin ve erişim tuşlarını etkinleştirin.

ALT veya F10. Belgeye geri dönmek veya erişim tuşlarını iptal etmek için bu tuşlardan istediğinize basın.

Şerit'te sırasıyla solundaki ve sağındaki başka bir sekmeye gitme.

Etkin sekmeyi bulmak için F10 tuşuna basın ve ardından SOL OK, SAĞ OK tuşlarını seçin

Şeridi gizleme veya gösterme.

CTRL+F1

Seçili komuta ait kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Pencerenin şu alanlarını seçmek için odağı taşıma:

 • Şeridin etkin sekmesi

 • Açık görev bölmeleri

 • Belgeniz

F6

Odağı, sırasıyla ileri veya geriye doğru Şerit üstündeki komutlarda taşıma.

SEKME, SHIFT+SEKME

Şerit üstündeki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa gitme.

AŞAĞI OK, YUKARI OK, SOL OK, SAĞ OK

Şerit'te seçili olan komut veya denetimi etkinleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Şerit'te seçili olan menü veya galeriyi açma.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Değeri değiştirebilmeniz için Şeritteki komut veya denetimi etkinleştirme.

ENTER

Şerit üstünde bulunan denetimdeki bir değeri değiştirme işlemini tamamlama ve odağı belgeye geri taşıma.

ENTER

Şeritte seçili olan komut veya denetim hakkında yardım alma. (Seçili komutla ilgili yardım konusu yoksa, bunun yerine program hakkında Genel yardım konusu görüntülenir.)

F1

PowerPoint'teki genel görevler

Yeni sunu oluşturma: Ctrl+N

Bölmeler arasında hareket etme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Normal görünümün bölmeleri arasında saat yönünde hareket etme.

F6

Normal görünümün bölmeleri arasında saat yönünün tersine hareket etme.

SHIFT+F6

Normal görünümünde Anahat ve Slaytlar bölmesinin Slaytlar ve Anahat sekmeleri arasında geçiş yapma.

CTRL+SHIFT+SEKME

Ana hatta çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı yükseltme.

ALT+SHIFT+SOL

Paragrafı indirgeme.

ALT+SHIFT+SAĞ OK

Seçilen paragrafları yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI

Seçilen paragrafları aşağı taşıma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI

1 numaralı başlık düzeyini gösterme.

ALT+SHIFT+1

Başlığın altındaki metni genişletme.

ALT+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Başlığın altındaki metni daraltma.

ALT+SHIFT+EKSİ İŞARETİ

Şekiller, resimler, kutular, nesneler ve WordArt ile çalışma

Şekil ekleme

 1. Şekiller'i seçmek için sırasıyla ALT tuşuna ve N, S, H harflerine basıp bırakın.

 2. Şekil kategorileri arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın ve istediğiniz şekli seçin.

 3. Seçtiğiniz şekli eklemek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.

Metin kutusu ekleme

 1. ALT tuşuna basıp bırakın, N tuşuna, ardından da X tuşuna basın.

 2. Metin kutusu eklemek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.

Nesne ekleme

 1. Nesne seçmek için önce ALT, sonra N, sonra J tuşlarına basıp bırakın.

 2. Nesneler üzerinde ok tuşlarını kullanarak hareket edin.

 3. İstediğiniz nesneyi eklemek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.

WordArt Ekleme

 1. WordArt'ı seçmek için sırasıyla ALT tuşunu ve N, W tuşlarını basıp bırakın.

 2. İstediğiniz WordArt stilini seçmek için ok tuşlarını kullanın, sonra ENTER tuşuna basın.

 3. İstediğiniz metni yazın.

Şekil seçme

İmleciniz metin içindeyse, ESC tuşuna basın.

 • Tek bir şekil seçmek için, seçmek istediğiniz nesnenin üzerinde boyutlandırma tutamaçları belirene kadar öne doğru gezinmek için SEKME tuşuna (veya geriye doğru gezinmek için SHIFT+SEKME tuşlarına) basın.

 • Birden çok öğe seçmek için seçim bölmesini kullanın.

Şekilleri, resimleri ve WordArt nesnelerini gruplandırma veya gruplandırmama

 • Şekilleri, resimleri ve WordArt nesnelerini gruplandırmak için, gruplandırmak istediğiniz öğeleri seçin ve ardından CTRL+G tuşlarına basın.

 • Grubu çözmek için, grubu seçip CTRL+SHIFT+G tuşlarına basın.

Kılavuz ve kılavuz çizgilerini gösterme ve gizleme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Izgara gösterme veya gizleme.

SHIFT+F9

Kılavuzları gösterme veya gizleme.

ALT+F9

Şeklin özniteliklerini kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz şekli öznitelikleriyle birlikte seçin.

  Şekli metniyle birlikte seçerseniz, şeklin özniteliklerine ek olarak metnin görünümünü ve stilini de kopyalayabilirsiniz.

 2. Nesne özniteliklerini kopyalamak için CTRL+SHIFT+C tuşlarına basın.

 3. Öznitelikleri kopyalamak istediğiniz nesneyi seçmek için SEKME tuşuna veya SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

 4. CTRL+SHIFT+V tuşlarına basın.

Metin ve nesne seçme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sağa doğru seçme.

SHIFT+SAĞ OK

Bir karakter sola doğru seçme.

SHIFT+SOL OK

Sözcüğün sonunu seçme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Sözcüğün başını seçme.

CTRL+SHIFT+SOL OK

Bir satır yukarıyı seçme (imleç satırın başında).

SHIFT+YUKARI

Bir satır aşağıyı seçme (imleç satırın başında).

SHIFT+AŞAĞI

Nesne seçme (nesnenin içinde metin seçili olarak).

ESC

Başka bir nesne seçme (seçili nesne olarak).

İstediğiniz nesne seçilene kadar SEKME veya SHIFT+SEKME

Bir nesne (seçili nesne olarak) içindeki metni seçme.

ENTER

Tüm nesneleri seçme.

CTRL+A (Slaytlar sekmesinde)

Tüm slaytları seçme.

CTRL+A (Slayt Sıralayıcısı görünümünde)

Tüm metni seçme.

CTRL+A (Ana hat sekmesinde)

Metni ve nesneleri silme ve kopyalama

Yapılacak işlem

Tuş

Soldan bir karakter silme.

GERİ AL

Soldan bir sözcük silme.

CTRL+GERİ AL TUŞU

Sağdan bir karakter silme.

DELETE

Sağdan bir sözcük silme.

Not: İmleç bu işi yapacağınız sözcüklerin arasında olmalıdır.

CTRL+DELETE

Seçili nesneyi veya metni kesme.

CTRL+X

Seçili nesneyi veya metni kopyalama.

CTRL+C

Kesilen veya kopyalanan nesneyi veya metni yapıştırma.

CTRL+V

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Yalnızca biçimi kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Yalnızca biçimi yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Özel Yapıştır iletişim kutusunu açma.

CTRL+ALT+V

Metinde gezinme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ OK

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI OK

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

Bir sonraki başlığa veya gövde metni yer tutucusuna gitme. Slayttaki son yer tutucu ise, özgün slayt ile aynı slayt düzeninde yeni bir slayt ekler.

CTRL+ENTER

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Tablolarda gezinme ve çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

SEKME

Bir önceki hücreye gitme.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki satıra gitme.

AŞAĞI

Bir önceki satıra gitme.

YUKARI OK

Hücreye sekme ekleme.

CTRL+SEKME

Yeni paragraf başlatma.

ENTER

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son satırın sonunda SEKME

Bağlı veya eklenmiş nesneyi düzenleme

 1. İstediğiniz nesneyi seçmek için SEKME VEYA SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

 2. Kısayol menüsü için SHIFT+F10 tuşlarına basın.

 3. Çalışma Sayfası Nesnesi seçilene kadar AŞAĞI OK tuşunu kullanın; Düzenle'yi seçmek için SAĞ OK tuşuna ve ENTER tuşuna basın.

  Not: Kısayol menüsündeki komutun adı eklenmiş veya bağlı nesnenin türüne bağlıdır. Örneğin, eklenmiş Microsoft Office Excel çalışma sayfasında Çalışma Sayfası Nesnesi varken, eklenmiş Microsoft Office Visio Çizimi'nde Visio Nesnesi komutu vardır.

Karakter ve paragraf biçimlendirme ve hizalama

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Not: Bu klavye kısayollarını kullanmak amacıyla, önce değiştirmek istediğiniz metni seçmeniz gerekir.

Yapılacak işlem

Tuş

Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+SHIFT+Y

Yazı tipi boyutunu büyütür.

CTRL+.

Yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+K

Karakter biçimleri uygulama

Yapılacak işlem

Tuş

Karakter biçimlendirmesini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+T

Cümleler arasındaki küçük ve büyük harfleri değiştirme.

SHIFT+F3

Kalın biçimlendirme uygulama.

CTRL+K

Alt çizgi uygulama.

CTRL+SHIFT+A

İtalik biçimlendirme uygulama.

CTRL+I

Alt simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

CTRL+EŞİTTİR İŞARETİ

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

CTRL+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Alt simge veya üst simge gibi el ile karakter biçimlendirmesini kaldırma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Köprü ekleme.

CTRL+ALT+K

Metin biçimlerini kopyalama

Yapılacak işlem

Tuş

Biçimleri kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Biçimleri yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Paragrafları hizalama

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı ortalama.

CTRL+E

Paragrafı iki yana yaslama.

CTRL+D

Paragrafı sola yaslama.

CTRL+L

Paragrafı sağa yaslama.

CTRL+R

Sunuyu çalıştırma

Sununuzu Slayt Gösterisi görünümünde çalıştırırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Slayt gösterisi kısayolları

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Sunuyu en başından başlatma.

F5

Sonraki animasyonu gerçekleştirme veya bir sonraki slayda ilerleme.

N, ENTER, PAGE DOWN, SAĞ, AŞAĞI veya ARA ÇUBUĞU

Önceki animasyonu gerçekleştirme veya önceki slayda dönme.

P, PAGE UP, SOL, YUKARI veya GERİ AL TUŞU

Slayt numarasına gitme.

numara+ENTER

Siyah bir ekran görüntüleme veya siyah bir ekrandan sunuya dönme.

B veya NOKTA

Beyaz bir ekran görüntüleme veya beyaz bir ekrandan sunuya dönme.

W veya VİRGÜL

Otomatik sunumu durdurma veya yeniden başlatma.

S

Bir sunuyu tamamlama.

ESC veya KISA ÇİZGİ

Ekran açıklamalarını silme

E

Sonraki slayt gizlenmişse, bir sonrakine gitme.

H

Prova yaparken yeni zamanlamalar ayarlama.

T

Prova yaparken başlangıçtaki zamanlamaları kullanma.

O

Prova yaparken ilerlemek için fare tıklatma işlevini kullanma.

M

Slayt anlatımını veya zamanlamasını yeniden kaydetme.

R

İlk slayda dönme.

Sağ ve Sol Fare düğmelerini 2 saniye süreyle basılı tutun.

Ok işaretçisini gösterme veya gizleme

A veya =

İşaretçiyi kalem haline getirme.

CTRL+P

İşaretçiyi ok haline getirme.

CTRL+A

İşaretçiyi silgi haline getirme.

CTRL+E

Mürekkep işaretlemesini gösterme veya gizleme

CTRL+M

İşaretçi ve gezinti düğmesini hemen gizleme.

CTRL+H

İşaretçi ve gezinti düğmesini 15 saniye boyunca gizleme.

CTRL+SHIFT+A

Tüm Slaytlar iletişim kutusunu gösterme.

CTRL+S

Bilgisayar görev çubuğunu gösterme.

CTRL+T

Kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Slayt üzerindeki ilk veya bir sonraki köprüye ilerleme.

SEKME

Slayt üzerindeki en son veya bir önceki köprüye gitme.

SHIFT+SEKME

Seçilen köprüye ilişkin "fare tıklatma" davranışını gerçekleştirme.

Bir köprü seçili iken ENTER

Sunu sırasında medya kısayolları

Yapılacak işlem

Tuş

Medya kayıttan yürütmeyi durdurma

ALT+Q

Yürüt ve duraklat arasında geçiş yapma

ALT+P

Sonraki yer işaretine gitme

ALT+END

Önceki yer işaretine gitme

ALT+HOME

Ses düzeyini artırma

ALT+Yukarı

Ses düzeyini azaltma

ALT+Aşağı

İleri doğru arama

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Geriye doğru arama

ALT+SHIFT+PAGE UP

Sesi kapatma

ALT+U

Denetimlerin listesini görmek için slayt gösterisi sırasında F1 tuşuna basabilirsiniz.

Web sunularına göz atma

Aşağıdaki tuşlar, Microsoft Internet Explorer 4.0 veya sonraki sürümlerde Web sununuzu görüntülemek içindir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Web sunusu, Adres çubuğu ve Bağlantılar çubuğunda köprüler üzerinden ileriye gitme.

SEKME

Web sunusu, Adres çubuğu ve Bağlantılar çubuğunda köprüler üzerinden geriye gitme.

SHIFT+SEKME

Seçilen köprüye ilişkin "fare tıklatma" davranışını gerçekleştirme.

ENTER

Sonraki slayda geçme.

ARA ÇUBUĞU

Seçim bölmesi özelliğini kullanma

Seçim bölmesinde aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın.

Seçim bölmesini başlatmak için sırasıyla Alt, H, S, L ve P tuşlarına basın.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Odak ile farklı bölmeler arasında geçiş yapma.

F6

İçerik menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Odağı tek bir öğe veya gruba taşıma.

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Bir öğedeki odağı kendi üst grubuna taşıma.

SOL OK

Bir gruptaki odağı bu grubun ilk öğesine taşıma.

SAĞ OK

Odaklanan bir grubu ve tüm alt gruplarını genişletme.

* (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odaklanan bir grubu genişletme.

+ (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odaklanan bir grubu daraltma.

- (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odağı bir öğeye taşıma ve bu öğeyi seçme.

SHIFT+YUKARI OK veya SHIFT+AŞAĞI OK

Odaklanmış bir öğeyi seçme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Odaklanan bir öğe seçimini iptal etme.

SHIFT+ARA ÇUBUĞU veya SHIFT+ENTER

Seçilen bir öğeyi ileri taşıma.

CTRL+SHIFT+F

Seçilen bir öğeyi geriye taşıma.

CTRL+SHIFT+B

Odaklanan bir öğeyi gösterme veya gizleme.

CTRL+SHIFT+S

Odaklanan bir öğeyi yeniden adlandırma.

F2

Seçim bölmesindeki klavye odağı ile ağaç görünümü ve Tümünü Göster ve Tümünü Gizle düğmeleri arasında geçiş yapma.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Tüm grupları daraltma.

Not: Kısayolun kullanılması için odağın, Seçim bölmesinin ağaç görünümünde olması gerekir.

ALT+SHIFT+1

Tüm grupları genişletme.

ALT+SHIFT+9

Office PowerPoint 2007 uygulamasında menü öğelerine, kayıtlı makrolara ve Visual Basic for Applications (VBA) koduna özel klavye kısayolları atamak için PowerPoint için OfficeOne Eklentileri bağlantısında bulabileceğiniz PowerPoint Kısayol Yöneticisi gibi üçüncü taraf bir eklenti kullanmalısınız.

Bu konuyu yazdırmak isterseniz, Tümünü Göster öğesini seçmek için SEKME tuşuna basın, ENTER tuşuna basın ve ardından CTRL+P tuşlarına basın.

Hızlı bağlantılar

Çevrimiçi Yardım

Office temel bilgileri

Şeritte gezinme

PowerPoint'te sık kullanılan görevler

Çevrimiçi Yardım

Yardım penceresini kullanmak için klavye kısayolları

Yardım penceresi Office Yardımı içeriğinin tümüne erişim sağlar. Yardım penceresi, konuları ve başka Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Yapılacak işlem

Tuş

Yardım penceresini açma.

F1

Yardım penceresini kapatma.

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

PowerPoint Giriş sayfasına gitme.

ALT+HOME

Yardım penceresinde sonraki öğeyi seçme.

SEKME

Yardım penceresinde bir önceki öğeyi seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili nesne için gerçekleştirme.

ENTER

Yardım penceresinin PowerPoint Yardımı’na Gözat bölümünde, sırasıyla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

SEKME, SHIFT+SEKME

Yardım penceresinin PowerPoint Yardımı’na Gözat bölümünde, sırasıyla seçili öğeyi genişletme veya daraltma.

ENTER

Sonraki gizli metni veya köprüyü seçme (bir konunun üstündeki Tümünü Göster veya Tümünü Gizle dahil).

SEKME

Önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için gerçekleştirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL veya GERİ AL TUŞU

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı küçük miktarlarda kaydırma.

YUKARI, AŞAĞI

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı büyük miktarlarda kaydırma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Yardım penceresi için komut menüsü görüntüleme. Bu, yardım penceresinin etkin odağı olmasını gerektirir (Yardım penceresinin içini tıklatın).

SHIFT+F10

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

Not: İmleç geçerli Yardım konusunda değilse önce F6 tuşuna ve sonra CTRL+P tuşlarına basın.

CTRL+P

Bağlantı durumunu değiştirme. F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir.

F6 (odak Aranacak sözcükleri yazın kutusuna gelene kadar), SEKME; AŞAĞI OK

Aranacak sözcükleri yazın kutusuna metin yazın. F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir.

F6

Yardım penceresinin bölümleri arasında geçiş yapma; örneğin, araç çubuğu, Aranacak sözcükleri yazın kutusu ve Arama listesi arasında geçiş yapma.

F6

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, sırayla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

YUKARI, AŞAĞI

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, seçili öğeyi sırayla genişletme veya daraltma.

SOL, SAĞ

Office temel bilgileri

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki pencereye geçme.

ALT+SEKME

Önceki pencereye geçme.

ALT+SHIFT+SEKME

Etkin Pencereyi kapatma.

CTRL+W veya CTRL+F4

Ekran boyutuna getirdikten etkin pencerenin boyutunu geri yükleme.

CTRL+F5

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesi konumuna gitme (saat yönünde). F6 tuşuna birkaç kez basmanız gerekebilir.

Not: F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, ALT tuşuna basarak odağı Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminde yer alan Şeride getirin ve CTRL+SEKME tuşlarına basarak görev bölmesine gidin. Şerit, yeni Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi içinde yer alır. İhtiyacınız olan tüm komutları kolayca bulabilmeniz için, birçok menü veya araç çubuğu yerine tek bir konum sağlar.

F6

Program penceresindeki bir bölmeden diğerine gitme (saat yönünün tersine).

SHIFT+F6

Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçme.

CTRL+F6

Önceki pencereye geçme.

CTRL+SHIFT+F6

Bir belge penceresi ekranı kaplamamış durumdayken, Taşı komutunu çalıştırma (pencerenin Denetim menüsünde). Ok tuşlarını kullanarak pencereyi taşıyın ve bittiğinde ESC tuşuna basın.

CTRL+F7

Bir belge penceresi ekranı kaplamamış durumdayken, Boyut komutunu çalıştırma (pencerenin Denetim menüsünde). Ok tuşlarını kullanarak pencereyi yeniden boyutlandırın ve bittiğinde ESC tuşuna basın.

CTRL+F8

Pencereyi simge durumuna küçültme (yalnızca bazı Microsoft Office programlarında çalışır).

CTRL+F9

Seçili pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme.

CTRL+F10

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

PRINT SCREEN

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

ALT+PRINT SCREEN

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yazı tipini değiştirme.

CTRL+SHIFT+F

Yazı tipi boyutunu değiştirme.

CTRL+SHIFT+P

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+<

Metnin veya hücrelerin içinde hareket etme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ OK

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI OK

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

Microsoft Office PowerPoint'te bir sonraki başlığa veya gövde metni yer tutucusuna gitme. Bu slayttaki son yer tutucu ise, özgün slayt ile aynı slayt düzeninde yeni bir slayt ekler.

CTRL+ENTER

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Bulma ve değiştirme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bul iletişim kutusunu açma.

CTRL+F

Değiştir iletişim kutusunu açma.

CTRL+H

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Tablolarda hareket etme ve çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

SEKME

Bir önceki hücreye gitme.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki satıra gitme.

AŞAĞI

Bir önceki satıra gitme.

YUKARI OK

Hücreye sekme ekleme.

CTRL+SEKME

Yeni paragraf başlatma.

ENTER

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son satırın sonunda SEKME

Görev bölmelerine erişim ve bunların kullanımı

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Program penceresindeki başka bir bölmeden bir görev bölmesi gitme (saat yönünde). F6 tuşuna birçok kez basmanız gerekebilir.

F6

Görev bölmesi etkin olduğunda, görev bölmesindeki sonraki veya önceki seçeneği sırasıyla seçme.

SEKME, SHIFT+SEKME

Görev bölmesi menüsünde tüm komut kümesini görüntüleme.

CTRL+AŞAĞI

Seçili alt menüde seçenekler arasında hareket etme; bir iletişim kutusundaki seçenekler grubunda belirli seçenekler arasında hareket etme.

AŞAĞI veya YUKARI

Seçili menüyü açma veya seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Bir kısayol menüsünü açma; seçili galeri öğesiyle ilgili açılan menüyü açma.

SHIFT+F10

Menü veya alt menü görünürken, menüde veya alt menüde sırasıyla ilk ya da son komutu seçme.

HOME, END

Seçili galeri listesinde, sırasıyla aşağı veya yukarı kaydırma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Seçili galeri listesinin sırasıyla üst veya alt kısmına gitme.

HOME, END

Görev bölmesini kapatma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU, C

Panoyu açma.

ALT+H, F, O

Akıllı etiketlere erişme ve akıllı etiketleri kullanma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Akıllı etiketin menüsünü veya iletisini görüntüler. Birden çok akıllı etiket varsa, sonraki akıllı etikete geçer ve onun menüsünü veya iletisini görüntüler.

ALT+SHIFT+F10

Akıllı etiket menüsünde bir sonraki öğeyi seçme.

AŞAĞI OK

Akıllı etiket menüsünde bir önceki öğeyi seçme.

YUKARI OK

Akıllı etiket menüsünde seçili öğenin eylemini gerçekleştirme.

ENTER

Akıllı etiket menüsünü veya iletisini kapatma.

ESC

İpuçları

 • Akıllı etiket göründüğünde ses ile uyarılmayı isteyebilirsiniz. Sesli ipuçlarını dinlemek için, ses kartınızın olması gerekir. Bilgisayarınızda da Microsoft Office Sounds yüklenmiş olmalıdır.

 • World Wide Web erişiminiz varsa Microsoft Office Online Web sitesinden Microsoft Office Sounds'u yükleyebilirsiniz. Ses dosyalarını yükledikten sonra, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 veya Microsoft Office Word 2007 uygulamasında aşağıdakileri yapın:

  1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi için ALT+F tuşlarına basın ve ardından I harfine basarak Program Seçenekleri'ne gidin.

  2. A tuşuna basarak Gelişmiş'e gidin veya bu seçeneği bulmak için YUKARI OK veya AŞAĞI OK tuşlarına basın.

  3. Gelişmiş kategorisinin Genel başlığı altında, ALT+F tuşlarına basarak Sesli olarak uyar onay kutusunu seçin, Tamam düğmesine ulaşana kadar SEKME tuşuna basın ve sonra da ENTER tuşuna basın.

   Not: Bu onay kutusunu seçtiğinizde veya temizlediğinizde, bu ayar ses desteği olan tüm Office programlarını etkiler.

Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

 1. görev bölmesi, ek komut menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 2. Boyutlandır komutunu seçmek için AŞAĞI OK tuşunu kullanın ve daha sonra ENTER tuşuna basın.

 3. Görev bölmesini yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Bir kerede bir piksel yeniden boyutlandırmak için CTRL+ ok tuşlarını kullanın.

Not: Yeniden boyutlandırmayı bitirdiğinizde ESC tuşuna basın.

İletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SHIFT+SEKME

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme.

CTRL+SEKME

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme.

CTRL+SHIFT+SEKME

Seçili aşağı açılır listeyi açma.

ALT+AŞAĞI OK

Kapalı ise listeyi açma ve listedeki bir seçeneğe gitme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşma.

Ok tuşları

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme.

ARA ÇUBUĞU

Seçeneği belirleme; onay kutusunu işaretleme veya temizleme.

ALT+ seçenekte altı çizili harf

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ENTER

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, kullanıcı adınız veya klasör yolu gibi bir girdiyi yazdığınız veya yapıştırdığınız boş bir kutudur.

Yapılacak işlem

Tuş

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Sırasıyla, bir karakter sola veya sağa doğru gitme.

SOL OK, SAĞ OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Bir karakter soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SOL

Bir karakter sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SAĞ

Bir sözcük soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SOL

Bir sözcük sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

İmleçten girişin başlangıcına kadar seçme.

SHIFT+HOME

İmleçten girişin sonuna kadar seçme.

SHIFT+END

ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Önceki klasöre gitme. düğme görüntüsü

ALT+1

Bir Düzey Yukarı Düğme resmi düğmesi: Açık klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açma.

ALT+2

Sil Resim yazısı 4 düğmesi: Seçili klasörü veya dosyayı silme.

ALT+3 veya DELETE

Yeni Klasör Oluştur düğme görüntüsü düğmesi: Yeni klasör oluşturma.

ALT+4

Görünümler düğme görüntüsü düğmesi: Kullanılabilir klasör görünümleri arasında geçiş yapma.

ALT+5

Araçlar düğmesi: Araçlar menüsünü görüntüleme.

ALT+L

Klasör veya dosya gibi seçilen bir öğe için kısayol menüsü görüntüleme.

SHIFT+F10

İletişim kutusunun içindeki seçenekler veya alanlar arasında geçiş yapma.

SEKME

Konumlistesini açma.

F4 veya ALT+I

Dosya listesini yenileme.

F5

Şeritte gezinme

Birkaç tuşa dokunarak komutlara erişme

 1. ALT tuşuna basın.

  Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir. Aşağıdaki örnek Microsoft Office Word'den alınmıştır.

  Klavye İpuçları görüntülenen Şerit

 2. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucu'nda gösterilen harfe basın.

 3. Bastığınız harfe göre ek Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Giriş sekmesi etkin olduğu sırada N tuşuna basarsanız Ekle sekmesi de, bu sekmedeki gruplarla ilgili Tuş İpuçlarıyla birlikte görüntülenir.

 4. Kullanmak istediğiniz denetimin veya komutun harfine basıncaya kadar harflere basmaya devam edin. Bazı durumlarda, ilk olarak komutu içeren grubun harfine basmalısınız. Örneğin, ALT+H, F, S tuşlarına basılması sizi Yazı Tipi grubunda Boyut liste kutusuna götürür.

  Not: Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için ALT tuşuna basın.

Fareyi kullanmadan klavyenin odağını değiştirme

Şeritle çalışırken klavye kullanmanın bir başka yolu, kullanmak istediğiniz özelliği bulana kadar odağı, sekmeler ve komutlar arasında taşımaktır. Aşağıdaki tabloda fareyi kullanmadan klavye odağını taşımaya yönelik yöntemlerden bazıları sıralanmaktadır.

Yapılacak işlem

Tuş

Şeridin etkin sekmesini seçin ve erişim tuşlarını etkinleştirin.

ALT veya F10. Belgeye geri dönmek veya erişim tuşlarını iptal etmek için bu tuşlardan istediğinize basın.

Şerit'te sırasıyla solundaki ve sağındaki başka bir sekmeye gitme.

Etkin sekmeyi bulmak için F10 tuşuna basın ve ardından SOL OK, SAĞ OK tuşlarını seçin

Şeridi gizleme veya gösterme.

CTRL+F1

Seçili komuta ait kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Pencerenin şu alanlarını seçmek için odağı taşıma:

 • Şeridin etkin sekmesi

 • Açık görev bölmeleri

 • Belgeniz

F6

Odağı, sırasıyla ileri veya geriye doğru Şerit üstündeki komutlarda taşıma.

SEKME, SHIFT+SEKME

Şerit üstündeki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa gitme.

AŞAĞI OK, YUKARI OK, SOL OK, SAĞ OK

Şerit'te seçili olan komut veya denetimi etkinleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Şerit'te seçili olan menü veya galeriyi açma.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Değeri değiştirebilmeniz için Şeritteki komut veya denetimi etkinleştirme.

ENTER

Şerit üstünde bulunan denetimdeki bir değeri değiştirme işlemini tamamlama ve odağı belgeye geri taşıma.

ENTER

Şeritte seçili olan komut veya denetim hakkında yardım alma. (Seçili komutla ilgili yardım konusu yoksa, bunun yerine program hakkında Genel yardım konusu görüntülenir.)

F1

PowerPoint'te sık kullanılan görevler

Yeni sunu oluşturma: Ctrl+N

Bölmeler arasında hareket etme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Normal görünümün bölmeleri arasında saat yönünde hareket etme.

F6

Normal görünümün bölmeleri arasında saat yönünün tersine hareket etme.

SHIFT+F6

Normal görünümünde Anahat ve Slaytlar bölmesinin Slaytlar ve Anahat sekmeleri arasında geçiş yapma.

CTRL+SHIFT+SEKME

Ana hatta çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı yükseltme.

ALT+SHIFT+SOL

Paragrafı indirgeme.

ALT+SHIFT+SAĞ OK

Seçilen paragrafları yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI

Seçilen paragrafları aşağı taşıma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI

1 numaralı başlık düzeyini gösterme.

ALT+SHIFT+1

Başlığın altındaki metni genişletme.

ALT+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Başlığın altındaki metni daraltma.

ALT+SHIFT+EKSİ İŞARETİ

Şekiller, resimler, kutular, nesneler ve WordArt ile çalışma

Şekil ekleme

 1. Şekiller'i seçmek için sırasıyla ALT tuşuna ve N, S, H harflerine basıp bırakın.

 2. Şekil kategorileri arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın ve istediğiniz şekli seçin.

 3. Seçtiğiniz şekli eklemek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.

Kutu ekleme

 1. ALT tuşuna basıp bırakın, ardından da N tuşuna basın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda yer alan Metin Kutusu'na gitmek için SEKME tuşuna basın.

 3. Metin kutusu eklemek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.

Nesne ekleme

 1. Nesne seçmek için önce ALT, sonra N, sonra J tuşlarına basıp bırakın.

 2. Nesneler üzerinde ok tuşlarını kullanarak hareket edin.

 3. İstediğiniz nesneyi eklemek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.

WordArt Ekleme

 1. WordArt'ı seçmek için sırasıyla ALT tuşunu ve N, W tuşlarını basıp bırakın.

 2. İstediğiniz WordArt stilini seçmek için ok tuşlarını kullanın, sonra ENTER tuşuna basın.

 3. İstediğiniz metni yazın.

Şekil seçme

Not: İmleciniz metin içindeyse, ESC tuşuna basın.

 • Tek bir şekil seçmek için, seçmek istediğiniz nesnenin üzerinde boyutlandırma tutamaçları belirene kadar öne doğru gezinmek için SEKME tuşuna (veya geriye doğru gezinmek için SHIFT+SEKME tuşlarına) basın.

 • Birden çok öğe seçmek için seçim bölmesini kullanın.

Şekilleri, resimleri ve WordArt nesnelerini gruplandırma veya gruplandırmama

 • Şekilleri, resimleri ve WordArt nesnelerini gruplandırmak için, gruplandırmak istediğiniz öğeleri seçin ve ardından CTRL+G tuşlarına basın.

 • Grubu çözmek için, grubu seçip CTRL+SHIFT+G tuşlarına basın.

Kılavuz ve kılavuz çizgilerini gösterme ve gizleme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Izgara gösterme veya gizleme.

SHIFT+F9

Kılavuzları gösterme veya gizleme.

ALT+F9

Şeklin özniteliklerini kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz şekli öznitelikleriyle birlikte seçin.

  Şekli eklenmiş metinle birlikte seçerseniz, şeklin özniteliklerine ek olarak metnin görünümünü ve stilini de kopyalayabilirsiniz.

 2. Nesne özniteliklerini kopyalamak için CTRL+SHIFT+C tuşlarına basın.

 3. Öznitelikleri kopyalamak istediğiniz nesneyi seçmek için SEKME tuşuna veya SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

 4. CTRL+SHIFT+V tuşlarına basın.

Metin ve nesne seçme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sağa doğru seçme.

SHIFT+SAĞ OK

Bir karakter sola doğru seçme.

SHIFT+SOL OK

Sözcüğün sonunu seçme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Sözcüğün başını seçme.

CTRL+SHIFT+SOL OK

Yukarıdan bir satır seçme.

SHIFT+YUKARI

Aşağıdan bir satır seçme.

SHIFT+AŞAĞI

Bir nesne (nesnenin içinde metin seçili olarak) seçme.

ESC

Bir nesne (seçili nesne olarak) seçme.

İstediğiniz nesne seçilene kadar SEKME veya SHIFT+SEKME

Bir nesne (seçili nesne olarak) içindeki metni seçme.

ENTER

Tüm nesneleri seçme.

CTRL+A (Slaytlar sekmesinde)

Tüm slaytları seçme.

CTRL+A (Slayt Sıralayıcısı görünümünde)

Tüm metni seçme.

CTRL+A (Ana hat sekmesinde)

Metni ve nesneleri silme ve kopyalama

Yapılacak işlem

Tuş

Soldan bir karakter silme.

GERİ AL

Soldan bir sözcük silme.

CTRL+GERİ AL TUŞU

Sağdan bir karakter silme.

DELETE

Sağdan bir sözcük silme.

CTRL+DELETE

Seçilen nesneyi kesme.

CTRL+X

Seçili nesneyi kopyalama.

CTRL+C

Kesilen veya kopyalanan nesneyi yapıştırma.

CTRL+V

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Yalnızca biçimi kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Yalnızca biçimi yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Özel yapıştırma.

CTRL+ALT+V

Metinde gezinme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ OK

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI OK

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

Bir sonraki başlığa veya gövde metni yer tutucusuna gitme. Slayttaki son yer tutucu ise, özgün slayt ile aynı slayt düzeninde yeni bir slayt ekler.

CTRL+ENTER

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Tablolarda gezinme ve çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

SEKME

Bir önceki hücreye gitme.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki satıra gitme.

AŞAĞI

Bir önceki satıra gitme.

YUKARI OK

Hücreye sekme ekleme.

CTRL+SEKME

Yeni paragraf başlatma.

ENTER

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son satırın sonunda SEKME

Bağlı veya eklenmiş nesneyi düzenleme

 1. İstediğiniz nesneyi seçmek için SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

 2. Kısayol menüsü için SHIFT+F10 tuşlarına basın.

 3. AŞAĞI OK tuşuna basarak Çalışma Sayfası Nesnesi'ni seçin ve sonra da Düzenle'yi seçin.

Karakter ve paragraf biçimlendirme ve hizalama

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Yapılacak işlem

Tuş

Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+SHIFT+F

Yazı tipi boyutunu değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+SHIFT+P

Yazı tipi boyutunu büyütür.

CTRL+.

Yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+K

Karakter biçimleri uygulama

Yapılacak işlem

Tuş

Karakter biçimlendirmesini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+T

Cümleler arasındaki küçük ve büyük harfleri değiştirme.

SHIFT+F3

Kalın biçimlendirme uygulama.

CTRL+K

Alt çizgi uygulama.

CTRL+SHIFT+A

İtalik biçimlendirme uygulama.

CTRL+I

Alt simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

CTRL+EŞİTTİR İŞARETİ

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

CTRL+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Alt simge veya üst simge gibi el ile karakter biçimlendirmesini kaldırma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Köprü ekleme.

CTRL+ALT+K

Metin biçimlerini kopyalama

Yapılacak işlem

Tuş

Biçimleri kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Biçimleri yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Paragrafları hizalama

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı ortalama.

CTRL+E

Paragrafı iki yana yaslama.

CTRL+D

Paragrafı sola yaslama.

CTRL+L

Paragrafı sağa yaslama.

CTRL+R

Sunuyu çalıştırma

Sununuzu tam ekran modunda çalıştırırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Sunuyu en başından başlatma.

F5

Sonraki animasyonu gerçekleştirme veya bir sonraki slayda ilerleme.

N, ENTER, PAGE DOWN, SAĞ, AŞAĞI veya ARA ÇUBUĞU

Önceki animasyonu gerçekleştirme veya önceki slayda dönme.

P, PAGE UP, SOL, YUKARI veya GERİ AL TUŞU

Slayt numarasına gitme.

numara+ENTER

Boş, siyah bir slayt görüntüleme veya boş, siyah slayttan sunuma geri dönme.

B veya NOKTA

Boş, beyaz bir slayt görüntüleme veya boş, beyaz slayttan sunuma geri dönme.

W veya VİRGÜL

Otomatik sunumu durdurma veya yeniden başlatma.

S

Bir sunuyu tamamlama.

ESC veya KISA ÇİZGİ

Ekran açıklamalarını silme

E

Sonraki slayt gizlenmişse, bir sonrakine gitme.

H

Prova yaparken yeni zamanlamalar ayarlama.

T

Prova yaparken başlangıçtaki zamanlamaları kullanma.

O

Prova yaparken ilerlemek için fare tıklama işlevini kullanma.

M

İlk slayda dönme.

1+ENTER

Gizli işaretçiyi yeniden görüntüleme veya işaretçiyi kaleme dönüştürme.

CTRL+P

Gizli işaretçiyi yeniden görüntüleme veya işaretçiyi oka dönüştürme.

CTRL+A

İşaretçi ve gezinti düğmesini hemen gizleme.

CTRL+H

İşaretçi ve gezinti düğmesini 15 saniye boyunca gizleme.

CTRL+U

Kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Slayt üzerindeki ilk veya bir sonraki köprüye ilerleme.

SEKME

Slayt üzerindeki en son veya bir önceki köprüye gitme.

SHIFT+SEKME

Seçilen köprüye ilişkin "fare tıklatma" davranışını gerçekleştirme.

Bir köprü seçili iken ENTER

İpucu: Denetimlerin listesini görmek için sunu sırasında F1 tuşuna basabilirsiniz.

Web sunularına göz atma

Aşağıdaki tuşlar, Microsoft Internet Explorer 4.0 veya sonraki sürümlerde Web sununuzu görüntülemek içindir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Web sunusu, Adres çubuğu ve Bağlantılar çubuğunda köprüler üzerinden ileriye gitme.

SEKME

Web sunusu, Adres çubuğu ve Bağlantılar çubuğunda köprüler üzerinden geriye gitme.

SHIFT+SEKME

Seçilen köprüye ilişkin "fare tıklatma" davranışını gerçekleştirme.

ENTER

Sonraki slayda geçme.

ARA ÇUBUĞU

Önceki slayda geçme.

GERİ AL

Seçim bölmesi özelliğini kullanma

Seçim bölmesinde aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Seçim bölmesini açma.

ALT, J, D, A, ve sonra P

Odağı farklı bölmelere geçirme.

F6

İçerik menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Odağı tek bir öğe veya gruba taşıma.

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Bir öğedeki odağı kendi üst grubuna taşıma.

SOL OK

Bir gruptaki odağı bu grubun ilk öğesine taşıma.

SAĞ OK

Odaklanan bir grubu ve tüm alt gruplarını genişletme.

* (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odaklanan bir grubu genişletme.

+ (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odaklanan bir grubu daraltma.

- (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odağı bir öğeye taşıma ve bu öğeyi seçme.

SHIFT+YUKARI OK veya SHIFT+AŞAĞI OK

Odaklanmış bir öğeyi seçme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Odaklanan bir öğe seçimini iptal etme.

SHIFT+ARA ÇUBUĞU veya SHIFT+ENTER

Seçilen bir öğeyi ileri taşıma.

CTRL+SHIFT+F

Seçilen bir öğeyi geriye taşıma.

CTRL+SHIFT+B

Odaklanan bir öğeyi gösterme veya gizleme.

CTRL+SHIFT+S

Odaklanan bir öğeyi yeniden adlandırma.

F2

Seçim bölmesindeki klavye odağı ile ağaç görünümü ve Tümünü Göster ve Tümünü Gizle düğmeleri arasında geçiş yapma.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Tüm grupları daraltma.

ALT+SHIFT+1

Tüm grupları genişletme.

ALT+SHIFT+9

Office PowerPoint 2007 uygulamasında menü öğelerine, kayıtlı makrolara ve Visual Basic for Applications (VBA) koduna özel klavye kısayolları atamak için PowerPoint için OfficeOne Eklentileri bağlantısında bulabileceğiniz PowerPoint Kısayol Yöneticisi gibi üçüncü taraf bir eklenti kullanmalısınız.

Ayrıca bkz.

PowerPoint sunularınızın erişilebilir olmasını sağlama

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×