PowerPoint sunuları oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcıların önemli bir kısmı, Windows üzerinde PowerPoint ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir. Bu makalede, Windows üzerinde PowerPoint ile kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir.

Sununuzu yaparken kullanabileceğiniz ayrı bir kısayol listemiz var.

Notlar: 

 • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

 • Bir kısayol aynı anda iki veya daha çok tuşa basılmasını gerektiriyorsa, bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmıştır. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

Bu klavye kısayollarını% belgesinde bu bağlantıdan alın: Windows için PowerPoint klavye kısayolları

Hızlı bağlantılar

Sık kullanılan kısayollar

Yalnızca klavye kullanarak Şeritte gezinme

Klavye kullanarak odağı değiştirme

Bölmeler arasında hareket etme

Anahat görünümünde çalışma

Şekiller, resimler, kutular, nesneler ve WordArt ile çalışma

Metni ve nesneleri seçme ve düzenleme

Metni biçimlendirme

Açıklama ekleme ve açıklamalara yanıt verme

Slayt destesindeki slaytların veya bölümlerin sırasını değiştirme

Görev bölmelerine erişim ve bunların kullanımı

Özel klavye kısayolları

Sık kullanılan kısayollar

Aşağıdaki tablo, PowerPoint 'ta en sık kullanılan kısayolları sıralar.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yeni sunu oluşturma

Ctrl+N

Seçili metni kalın yapma

Ctrl+K

Seçili metnin yazı tipi boyutunu değiştirme

Alt + H, F, S

E- Yakınlaştırma Iletişim kutusunu açma

Alt+W, Q

Seçili metni, nesneyi veya slaydı kesme

Ctrl+X

Seçili metni, nesneyi veya Slaydı kopyalama

Ctrl+C

Kesilen veya kopyalanan metni, nesneyi veya slaydı yapıştırma

Ctrl+V

Son eylemi geri alma

Ctrl+Z

Sunuyu kaydetme

Ctrl+S

Resim ekleme

Alt+N, P

Şekil ekleme

Alt + H, S, H

Tema seçme

Alt+G, H

Slayt düzeni seçme

Alt+H, L

Sonraki slayda geç

Page Down

Önceki slayda git

Page Up

Giriş sekmesine gitme

Alt+H

Ekle sekmesine gitme

Alt+N

Slayt gösterisini başlatma

F5

Slayt gösterisini sonlandırma

Esc

PowerPoint 'i kapatma

Ctrl+Q

Yalnızca klavye kullanarak Şeritte gezinme

Şerit, komutları sekmelerde düzenleyen ve PowerPoint uygulamasının üst kısmındaki şeritdir. Gruplardan oluşan her sekme farklı bir şerit görüntüler ve her grup da bir veya birden çok komut içerir.

Şeritte yalnızca klavyeyle gezinebilirsiniz. Erişim tuşları, " z0z_içinde olduğunuz yere bakılmaksızın, birkaç tuşa basarak Şeritteki bir komutu hızlıca kullanmanıza olanak sağlayan özel kısayollardır. PowerPoint içindeki her komuta erişim tuşları kullanılarak erişilebilir.

Şeritteki sekmelerde gezinmek için iki yol vardır:

 • Şeride gitmek Için alt tuşuna basın ve sonra sekmeler arasında gezinmek için sağ ve sol ok tuşlarını kullanın.

 • Doğrudan şeritteki bir sekmeye gitmek için, aşağıdaki erişim tuşlarından birine basın:

  Yapılacak işlem

  Basılan tuş

  Dosya sayfasını açma

  Alt+F

  Giriş sekmesini açma

  Alt+H

  Ekle sekmesini açma

  Alt+N

  Tasarım sekmesini açma

  Alt+G

  Geçişler sekmesini açma

  Alt+K

  Animasyonlar sekmesini açma

  Alt+A

  Slayt gösterisi sekmesini açma

  Alt+S

  Gözden geçir sekmesini açma

  Alt+R

  Görünüm sekmesini açma

  Alt+W

  Arama kutusunu açma ve komut arama

  Alt+Q ve sonra arama terimini girme

Not: Eklentiler ve diğer programlar şeride yeni sekmeler ekleyebilir ve bu sekmeler için erişim tuşları sağlayabilir.

Şerit sekmelerinde klavyeyle çalışma

 • Şerit sekmeleri listesine gitmek Için alt tuşuna basın. Doğrudan bir sekmeye gitmek Için klavye kısayoluna basın.

 • Komutlar arasında gezinmek için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın. Komutlar arasında sırayla ileri veya geriye doğru gidersiniz. Ayrıca, ok tuşlarını kullanarak da taşıyabilirsiniz.

 • Denetimler, denetim türüne bağlı olarak farklı şekillerde etkinleştirilir:

  • Seçili komut bir düğmeyse bu komutu etkinleştirmek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın.

  • Seçili komut, bölünmüş bir düğmedir (başka bir deyişle, ek seçeneklerin bir menüsünü açan bir düğmedir), etkinleştirmek için alt + aşağı ok tuşlarına basın. Seçenekler arasında gezinmek için SEKME tuşuna basın. Geçerli seçeneği belirlemek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın.

  • Seçili komut bir Listesem ( yazı tipi listesi gibi), listeyi açmak için aşağı ok tuşuna basın. Ardından, öğeler arasında gezinmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın. İstediğiniz öğe seçildiğinde Enter tuşuna basın.

  • Seçili komut bir galeriyse komutu seçmek için Ara Çubuğu’na veya Enter tuşuna basın. Ardından, öğeler arasında gezinmek için SEKME tuşuna basın.

İpucu: Birden fazla öğe içeren galerilerde, sekme tuşu, odağı başlangıç noktasından geçerli satırın sonuna, satırın sonuna ulaştığında, sonraki öğenin başına kadar ilerler. Geçerli satırın sonundaki sağ ok tuşuna basıldığında geçerli satırın başına döner.

Klavye kullanarak odağı değiştirme

Aşağıdaki tabloda, klavye kullanarak odağı taşımanın bazı yolları listelenir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Şeridin etkin sekmesini seçme ve erişim tuşlarını etkinleştirme

Alt veya F10. Farklı bir sekmeye gitmek için erişim tuşlarını veya ok tuşlarını kullanma.

Odağı şeritteki komutlara taşıma

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Şeritteki öğeler arasında aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket etme

Aşağı, yukarı, sola veya sağ ok tuşları

Şeridi genişletme veya daraltma

Ctrl+F1

Seçili öğe için bağlam menüsünü görüntüleme

Shift+F10

Odağı başka bir bölmeye taşıma

F6

Şeritte sonraki veya önceki komutu gitme

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Şeritte seçili olan komut veya denetimi etkinleştirme

Boşluk çubuğu veya Enter

Şeritte seçili olan menü veya galeriyi açma

Boşluk çubuğu veya Enter

Şeritte seçili listeyi (örneğin Yazı Tipi listesi) açma

Aşağı ok tuşu

Açık menü veya galerideki öğeler arasında hareket etme

Sekme tuşu

Şeritteki denetimde bulunan değerin değiştirilmesini bitirip odağı belgeye döndürme

Enter

Tuş İpuçlarını görebildiğiniz durumlarda erişim tuşlarını kullanma

Şeritteki komutlara ulaşmak için tuş Ipuçlarını kullanabilirsiniz. Komutlara erişmek için kullanılan harfler olan Tuş İpuçlarını görüntüleyebilir ve ardından bunları kullanarak şeritte gezinebilirsiniz.

PowerPoint şeridinde tuş ipuçları

 1. Alt tuşuna basın. Tuş İpuçları her şerit komutunda küçük kareler içinde gösterilir.

 2. Bir komutu seçmek Için, ana Ipucu karede gösterilen harfe basın. Örneğin, F tuşuna basarak Dosya sekmesini açın, giriş sekmesini açın ve Ekle sekmesini açmak için N tuşuna basın.

  PowerPoint şeridinde tuş ipuçlarını yakınlaştırma

Bastığınız harfe bağlı olarak, size başka Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin Alt+F tuşlarına basarsanız, Backstage görünümünün Bilgi sayfası açılır ve bu sayfanın farklı bir Tuş İpuçları kümesi vardır.

Bölmeler arasında hareket etme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Normal görünümde bölmeler arasında saat yönünde dolaşma

F6

Normal görünümde bölmeleri saatin tersi yönde dolaşma

Shift+F6

Küçük resim bölmesiyle anahat görünümü bölmesi arasında geçiş yapma

Ctrl+Shift+Sekme

Anahat görünümünde çalışma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Paragrafı yükseltme

Alt+Shift+Sol ok tuşu

Paragrafı indirgeme

Alt+Shift+Sağ ok tuşu

Seçilen paragrafları yukarı taşıma

Alt+Shift+Yukarı ok tuşu

Seçilen paragrafları aşağı taşıma

Alt+Shift+Aşağı ok tuşu

Düzey 1 başlıklarını göster

Alt+Shift+1

Başlığın altındaki metni genişletme

Alt+Shift+Artı İşareti (+)

Başlığın altındaki metni daraltma

Alt+Shift+Eksi İşareti (-)

Şekiller, resimler, kutular, nesneler ve WordArt ile çalışma

Şekil ekleme

 1. Şekil eklemek Için alt + N, S, H tuşlarına basın.

 2. İstediğiniz şekle ulaşana kadar ok tuşlarını kullanarak kullanılabilir şekilleri tarayın.

 3. Şekli eklemek için ENTER tuşuna basın.

Metin kutusu ekleme

 1. Metin kutusu eklemek Için alt + N, X tuşlarına basın.

 2. Metninizi yazın.

 3. Hazır olduğunuzda, metni metin kutusundan uzağa taşımak için F6 tuşuna basın.

Nesne ekleme

 1. Katıştırılmış bir belge veya elektronik tabloyu nesne olarak eklemek Için alt + N, J tuşlarına basın.

 2. Nesne Ekle iletişim kutusunda, odağı nesne türü listesine taşımak için SEKME tuşuna basın.

 3. Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak eklemek istediğiniz nesne türünü seçin ve sonra da ENTER tuşuna basarak ekleyin.

WordArt ekleme

 1. WordArt eklemek Için alt + N, W tuşlarına basın.

 2. İstediğiniz WordArt stilini seçmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basın.

 3. Metninizi yazın.

 4. Hazır olduğunuzda, metni metin kutusundan uzağa taşımak için F6 tuşuna basın.

Şekil seçme

Not: İmleciniz metnin içindeyse, bu kısayolu kullanmadan önce Esc tuşuna basın.

 • Odağı, resim veya metin kutusu gibi ilk kayan şekle hızlıca taşımak Için Ctrl + Alt + 5 tuşlarına basın. Ardından kayan şekiller arasında geçiş yapmak için Sekme tuşuna basın. Normal gezintiye dönmek için Esc tuşuna basın.

 • Tek bir şekil seçmek için, istediğiniz nesnenin üzerinde boyutlandırma tutamaçları belirene kadar öne doğru gezinmek için Sekme tuşuna (veya geriye doğru gezinmek için Shift+Sekme tuşlarına) basın.

Şekilleri, resimleri ve WordArt nesnelerini gruplandırma veya gruplandırmama

 • Şekilleri, resimleri ve WordArt nesnelerini gruplandırmak için gruplandırmak istediğiniz öğeleri seçin ve ardından Ctrl+G tuşlarına basın.

 • Grubu çözmek için, grubu seçin ve Ctrl+Shift+G tuşlarına basın.

Şeklin özniteliklerini kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz şekli öznitelikleriyle birlikte seçin.

  Not: Metin içeren bir şekil seçerseniz, şeklin özniteliklerine ek olarak metnin görünümünü ve stilini de kopyalayabilirsiniz.

 2. Nesne özniteliklerini kopyalamak için Ctrl+Shift+C tuşlarına basın.

 3. Öznitelikleri kopyalamak istediğiniz nesneyi seçmek Için sekme tuşuna veya Shift + Sekme tuşlarına basın.

 4. Öznitelikleri seçili nesneye yapıştırmak Için Ctrl + Shift + V tuşlarına basın.

Metni ve nesneleri seçme ve düzenleme

Metin ve nesne seçme

Yapılacak işlem

Basılacak Tuş

Bir karakter sağa doğru seçme

SHIFT + sağ ok tuşu

Bir karakter sola doğru seçme

SHIFT + sol ok tuşu

Sözcüğün sonuna kadar seçme

Ctrl + Shift + sağ ok tuşu

Sözcüğün başlangıcını seçme

Ctrl + Shift + sol ok tuşu

Bir satır yukarı seçme (imleç satırın başındaki)

Shift + Yukarı ok tuşu

Aşağı doğru bir satır seçme (imleç satırın başındaki)

Shift+Aşağı ok tuşu

Nesne seçme (nesnenin içindeki metin seçildiğinde)

Esc

Başka bir nesne seçme (bir nesne seçiliyken)

İstediğiniz nesne seçilene kadar SEKME tuşu veya SHIFT + SEKME

Nesneyi bir konum geriye gönderme

Ctrl + sol köşeli ayraç ([)

Nesneyi bir konum ileriye gönderme

CTRL + sağ köşeli ayraç (])

Nesneyi arka plana gönderme

Ctrl + Shift + sol köşeli ayraç ([)

Nesneyi öne gönderme

Ctrl + Shift + sağ köşeli ayraç (])

Nesne içindeki metni seçme (nesne seçiliyken)

Enter

Tüm nesneleri seçme

Ctrl+A (Slaytlar sekmesinde)

Medyayı yürütme veya duraklatma

Ctrl+Ara Çubuğu

Tüm slaytları seçme

Ctrl+A (Slayt Sıralayıcısı görünümünde)

Tüm metni seçme

Ctrl+A (Ana hat sekmesinde)

Metni ve nesneleri silme ve kopyalama

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Sola doğru bir karakter silme

Geri Al tuşu

Sola doğru bir sözcük silme

Ctrl+Geri Al

Sağa doğru bir karakter silme

Delete

Sağa doğru bir sözcük silme

Not: İmleç bu işi yapacağınız sözcüklerin arasında olmalıdır.

Ctrl+Delete

Seçili nesneyi veya metni kesme

Ctrl+X

Seçili nesneyi veya metni kopyalama

Ctrl+C

Kesilen veya kopyalanan nesne veya metni yapıştırma

Ctrl+V

Nesne çoğaltma

Ctrl+D

CTRL tuşunu basılı tutarak

Son eylemi geri alma

Ctrl+Z

Son eylemi yineleme

Ctrl+Y

Yalnızca biçimlendirmeyi kopyalama

Ctrl+Shift+C

Yalnızca biçimlendirmeyi yapıştırma

Ctrl+Shift+V

Animasyon boyacısını kopyalama

Alt+Shift+C

Animasyon boyacısını yapıştırma

Alt+Shift+V

Özel Yapıştır Iletişim kutusunu açma

Ctrl+Alt+V

Metinde gezinme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bir karakter sola ilerleme

Sol ok tuşu

Bir karakter sağa ilerleme

Sağ ok tuşu

Bir satır yukarı taşıma

Yukarı ok tuşu

Bir satır aşağı taşıma

Aşağı ok tuşu

Bir sözcük sola gitme

Ctrl+Sol ok tuşu

Bir sözcük sağa ilerleme

Ctrl+Sağ ok tuşu

Satırın sonuna gitme

End

Satır başına gitme

Home

Bir paragraf yukarı gitme

Ctrl+Yukarı ok tuşu

Bir paragraf aşağı gitme

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Metin kutusunun sonuna gitme

Ctrl+End

Metin kutusunun başına gitme

Ctrl+Home

Bir sonraki başlığa veya gövde metni yer tutucusuna gitme. Bir slayttaki son yer tutucu ise, bu eylem orijinal slaytla aynı slayt düzenine sahip yeni bir slayt ekler

Ctrl+Enter

Son bul eylemini tekrarlama

Shift+F4

Tablolarda hareket etme ve çalışma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bir sonraki hücreye gitme

Sekme tuşu

Bir önceki hücreye gitme

Shift+Sekme

Bir sonraki satıra gitme

Aşağı ok tuşu

Bir önceki satıra gitme

Yukarı ok tuşu

Hücreye sekme ekleme

Ctrl+Sekme

Yeni paragraf başlatma

Enter

Tablonun altına yeni satır ekleme

Sağ alt tablo hücresinde sekme tuşu

Bağlı veya eklenmiş nesneyi düzenleme

 1. Nesne seçmek Için, istediğiniz nesneye ulaşana kadar SEKME tuşuna veya Shift + Sekme tuşlarına basın.

 2. Kısayol menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın.

 3. Nesneyi düzenlemek Için, O, ENTER tuşuna ve sonra da E tuşuna basın.

Metin biçimlendirme

Bu klavye kısayollarını kullanmadan önce, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yazı tipini değiştirmek için yazı tipi Iletişim kutusunu açma

Ctrl+Shift+F

Yazı tipi boyutunu büyütme

Ctrl + Shift + sağ açılı ayraç (>)

Yazı tipi boyutunu küçültme

Ctrl + Shift + Sol açılı ayraç (<)

Karakter biçimlendirmesi uygulama

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Karakter biçimlendirmesini değiştirmek için yazı tipi Iletişim kutusunu açma

Ctrl+L

Cümle durumu, küçük harf veya büyük harf arasında geçiş yapma

Shift+F3

Kalın biçimlendirme uygulama

Ctrl+B

Alt çizgi biçimlendirmesi uygulama

Ctrl+U

İtalik biçimlendirme uygulama

Ctrl+T

Alt simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık)

Ctrl+Eşittir işareti (=)

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık)

Ctrl+Shift+Artı işareti (+)

Alt indis ve üst simge gibi el ile karakter biçimlendirmesini kaldırma

Ctrl+Ara Çubuğu

Köprü ekleme

Ctrl+Alt+K

Metin biçimlendirmesini kopyalama

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Biçimi kopyalama

Ctrl+Shift+C

Biçimi yapıştırma

Ctrl+Shift+V

Paragrafları hizalama

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Paragrafı ortalama

Ctrl+E

Paragrafı bloklama

Ctrl+J

Paragrafı sola hizalama

Ctrl+L

Paragrafı sağa hizalama

Ctrl+R

Açıklama ekleme ve açıklamalara yanıt verme

Bu klavye kısayollarını kullanmadan önce, açıklamalar bölmesini açmak Için Açıklama Ekle komutunu (alt + N, L) kullanın.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yeni açıklama ekleme

Ctrl+N

Seçili bir açıklamayı yanıtlama

Ctrl+R

Slayt destesindeki slaytların veya bölümlerin sırasını değiştirme

Slayt destesindeki slaytların veya bölümlerin sırasını değiştirmek Için:

Yapılacak işlem

Bu tuşlara basın

Seçili slaydı veya bölümü sırayla taşıma

Ctrl+Yukarı ok tuşu

Seçili slaydı veya bölümü sırayla taşıma

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Seçili slaydı veya bölümü başa taşıma

Ctrl + Shift + Yukarı ok tuşu

Seçili slaydı veya bölümü sona taşıma

Ctrl + Shift + aşağı ok tuşu

Görev bölmelerine erişim ve bunların kullanımı

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçme.

F6

(F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.)

Bir görev bölmesi seçeneği odaklı olduğunda, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneğe gitme.

Sekme veya Shift+Sekme

Görev bölmesi menüsünde tam komut kümesi görüntüleme.

Ctrl+Ara Çubuğu

Görev bölmesi menüsünde sonraki komuta gitme.

Yukarı ok, aşağı ok

Görev bölmesi menüsünde vurgulanan seçeneği belirleyin.

Enter

Görev bölmesini kapatma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. Görev bölmesi menüsünü açmak için CTRL + Ara çubuğu tuşlarına basın.

 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter'a basın.

Görev bölmesini taşıma

(Arka planı Biçimlendir gibi) bazı görevler bölmeleri (örneğin, tasarım fikirleri gibi), diğer bir deyişle, tasarım fikirleri gibi, taşınamaz. 

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. Görev bölmesi menüsünü açmak için CTRL + Ara çubuğu tuşlarına basın.

 3. Ok tuşlarını kullanarak Taşı'yı seçin ve Enter tuşuna basın.

  Görev PowerPoint penceresine sabitlenmişse, CTRL tuşuna basın ve ardından 4.

 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini istediğiniz yere getirin ve ENTER tuşuna basın. 

Kayan görev bölmesini yeniden yerleştirmek için, sağ ok veya sol ok tuşunu kullanarak kayan bölmeyi% z0z_ penceresinin sağ veya sol kenarına taşıyın. 

Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

(Arka planı Biçimlendir gibi) bazı görevler bölmeleri (örneğin, Tasarım Fikirleri), diğer bir deyişle tasarım fikirleri gibi yeniden boyutlandırılabilir.)  

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. Görev bölmesi menüsünü açmak için CTRL + Ara çubuğu tuşlarına basın.

 3. Ok tuşlarını kullanarak Boyut'u seçin ve Enter tuşuna basın.

 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini yeniden boyutlandırın ve Enter tuşuna basın.

  Görev bölmesi PowerPoint penceresine sabitindeyken, bu tuşları kullanın:

  Yapılacak işlem

  Basılan tuş

  Görev bölmesini genişletme

  Sol ok

  Görev bölmesini daraltma

  Right arrow

  Görev bölmesi kayan pencere olduğunda bu tuşları kullanın:

  Yapılacak işlem

  Basılan tuş

  Görev bölmesini genişletme

  Right arrow

  Görev bölmesini daraltma

  Sol ok

  Görev bölmesini uzatın

  Aşağı ok

  Görev bölmesini kısaltma

  Yukarı ok

Özel klavye kısayolları

PowerPoint'te menü öğelerine, kayıtlı makrolara ve Visual Basic for Applications (VBA) koduna özel klavye kısayolları atamak için PowerPoint OfficeOne Eklentileri bağlantısında bulabileceğiniz PowerPoint Kısayol Yöneticisi gibi üçüncü taraf bir eklenti kullanmalısınız.

Bu konuyu yazdırmak isterseniz, Tümünü Göster öğesini seçmek için SEKME tuşuna basın, ENTER tuşuna basın ve ardından CTRL+P tuşlarına basın.

Hızlı bağlantılar

Çevrimiçi Yardım

Office temel bilgileri

Şeritte gezinme

PowerPoint'te sık kullanılan görevler

Çevrimiçi Yardım

Yardım penceresini kullanmak için klavye kısayolları

Yardım penceresi Office Yardımı içeriğinin tümüne erişim sağlar. Yardım penceresi, konuları ve başka Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Yardım penceresini açma.

F1

Yardım penceresini kapatma.

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

PowerPoint Yardım ve Nasıl Yapılır içindekiler bölümüne dönme.

ALT+HOME

Yardım penceresinde sonraki öğeyi seçme.

SEKME

Yardım penceresinde bir önceki öğeyi seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili nesne için gerçekleştirme.

ENTER

Yardım penceresinin PowerPoint Yardımı’na Gözat bölümünde, sırasıyla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

SEKME, SHIFT+SEKME

Yardım penceresinin PowerPoint Yardımı’na Gözat bölümünde, sırasıyla seçili öğeyi genişletme veya daraltma.

ENTER

Sonraki gizli metni veya köprüyü seçme (bir konunun üstündeki Tümünü Göster veya Tümünü Gizle dahil).

SEKME

Önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için gerçekleştirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL veya GERİ AL TUŞU

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı küçük miktarlarda kaydırma.

YUKARI, AŞAĞI

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı büyük miktarlarda kaydırma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Yardım penceresi için komut menüsü görüntüleme. Bu, yardım penceresinin etkin odağı olmasını gerektirir (Yardım penceresinin içini tıklatın).

SHIFT+F10

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

Not: İmleç geçerli Yardım konusunda değilse önce F6 tuşuna ve sonra CTRL+P tuşlarına basın.

CTRL+P

Bağlantı durumunu değiştirme. F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir.

F6 (odak Aranacak sözcükleri yazın kutusuna gelene kadar), SEKME; AŞAĞI OK

Aranacak sözcükleri yazın kutusuna metin yazın. F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir.

F6

Yardım penceresinin bölümleri arasında geçiş yapma; örneğin, araç çubuğu, Aranacak sözcükleri yazın kutusu ve Arama listesi arasında geçiş yapma.

F6

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, sırayla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

YUKARI, AŞAĞI

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, seçili öğeyi sırayla genişletme veya daraltma.

SOL, SAĞ

Office temel bilgileri

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Sonraki pencereye geçme.

ALT+SEKME, SEKME

Önceki pencereye geçme.

ALT+SHIFT+SEKME, SEKME

Etkin Pencereyi kapatma.

CTRL+W veya CTRL+F4

PowerPoint web application'ı kullanarak açık sunuyu uzak izleyicilere yayınlama.

CTRL+F5

Program penceresindeki başka bir bölmeden sonraki görev bölmesi gitme (saat yönünde). F6 tuşuna birkaç kez basmanız gerekebilir.

Not: F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, ALT tuşuna basarak odağı Şerit üzerine getirin ve CTRL+SEKME tuşlarına basarak görev bölmesine gidin.

F6

Program penceresindeki bir bölmeden diğerine gitme (saat yönünün tersine).

SHIFT+F6

Birden fazla PowerPoint penceresi açık olduğunda bir sonraki PowerPoint penceresine geçme.

CTRL+F6

Önceki PowerPoint penceresine geçme.

CTRL+SHIFT+F6

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

PRINT SCREEN

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

ALT+PRINT SCREEN

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Not: Bu kısayolların kullanılması için imlecin metin kutusunun içinde olması gerekir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yazı tipini değiştirme.

CTRL+SHIFT+F

Yazı tipi boyutunu değiştirme.

CTRL+SHIFT+P

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+<

Metnin veya hücrelerin içinde hareket etme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir karakter sola ilerleme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI OK

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI OK

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

Microsoft Office PowerPoint'te bir sonraki başlığa veya gövde metni yer tutucusuna gitme. Bu slayttaki son yer tutucu ise, özgün slayt ile aynı slayt düzeninde yeni bir slayt ekler.

CTRL+ENTER

En son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Bulma ve değiştirme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bul iletişim kutusunu açma.

CTRL+F

Değiştir iletişim kutusunu açma.

CTRL+H

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Tablolarda hareket etme ve çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

SEKME

Bir önceki hücreye gitme.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki satıra gitme.

AŞAĞI

Bir önceki satıra gitme.

YUKARI OK

Hücreye sekme ekleme.

CTRL+SEKME

Yeni paragraf başlatma.

ENTER

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son satırın sonunda SEKME

Görev bölmelerine erişim ve bunların kullanımı

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Program penceresindeki başka bir bölmeden bir görev bölmesi gitme (saat yönünde). F6 tuşuna birçok kez basmanız gerekebilir.

F6

Görev bölmesi etkin olduğunda, görev bölmesindeki sonraki veya önceki seçeneği sırasıyla seçme.

SEKME, SHIFT+SEKME

Görev bölmesi menüsünde tüm komut kümesini görüntüleme.

CTRL+AŞAĞI

Seçili alt menüde seçenekler arasında hareket etme; bir iletişim kutusundaki seçenekler grubunda belirli seçenekler arasında hareket etme.

AŞAĞI veya YUKARI

Seçili menüyü açma veya seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Bir kısayol menüsünü açma; seçili galeri öğesiyle ilgili açılan menüyü açma.

SHIFT+F10

Menü veya alt menü görünürken, menüde veya alt menüde sırasıyla ilk ya da son komutu seçme.

HOME, END

Seçili galeri listesinde, sırasıyla aşağı veya yukarı kaydırma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Seçili galeri listesinin sırasıyla üst veya alt kısmına gitme.

HOME, END

Görev bölmesini kapatma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU, C

Panoyu açma.

ALT+H, F, O

Görev bölmesini kapatma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. Görev bölmesi menüsünü açmak için CTRL + Ara çubuğu tuşlarına basın.

 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter'a basın.

Görev bölmesini taşıma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. Görev bölmesi menüsünü açmak için CTRL + Ara çubuğu tuşlarına basın.

 3. Ok tuşlarını kullanarak Taşı'yı seçin ve Enter tuşuna basın.

  Görev PowerPoint penceresine sabitlenmişse, CTRL tuşuna basın ve ardından 4.

 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini istediğiniz yere getirin ve ENTER tuşuna basın. 

Kayan görev bölmesini yeniden yerleştirmek için, sağ ok veya sol ok tuşunu kullanarak kayan bölmeyi% z0z_ penceresinin sağ veya sol kenarına taşıyın. 

Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

 1. görev bölmesi, ek komut menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 2. Boyutlandır komutunu seçmek için AŞAĞI OK tuşunu kullanın ve daha sonra ENTER tuşuna basın.

 3. Görev bölmesini yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Bir kerede bir piksel yeniden boyutlandırmak için CTRL+ ok tuşlarını kullanın.

Yeniden boyutlandırmayı bitirdiğinizde ESC tuşuna basın.

İletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

ÜST KRKT+SEKME

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme. (Açık iletişim kutusunda sekmenin seçili olması gerekir)

AŞAĞI OK

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme. (Açık iletişim kutusunda sekmenin seçili olması gerekir)

YUKARI OK

Seçili açılır listeyi açma.

AŞAĞI OK, ALT+AŞAĞI OK

Kapalı ise listeyi açma ve listedeki bir seçeneğe gitme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Açık bir açılır listedeki seçenekler arasında veya seçenekler grubundaki seçenekler arasında hareket etme.

YUKARI OK, AŞAĞI OK

Seçilen düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçilen onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma.

ARA ÇUBUĞU

Seçeneği belirleme; onay kutusunu seçme veya işaretini kaldırma.

Seçenekte altı çizili harf

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ENTER

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu gibi bir girdiyi yazabileceğiniz veya yapıştırabileceğiniz boş bir kutudur.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Sırasıyla, bir karakter sola veya sağa doğru gitme.

SOL OK, SAĞ OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Bir karakter soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SOL

Bir karakter sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SAĞ

Bir sözcük soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SOL

Bir sözcük sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SAĞ

İmleçten girişin başlangıcına kadar seçme.

SHIFT+HOME

İmleçten girişin sonuna kadar seçme.

SHIFT+END

ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Aç iletişim kutusunu açma

ALT+F, sonra O

Farklı Kaydet iletişim kutusunu açma

ALT+F, sonra A

Açık durumdaki açılan listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşma

Ok tuşları

Klasör veya dosya gibi seçilen bir öğe için kısayol menüsü görüntüleme.

SHIFT+F10

İletişim kutusunun içindeki seçenekler veya alanlar arasında geçiş yapma.

SEKME

Dosya yolu açılan menüsünü açma

F4 veya ALT+I

Dosya listesini yenileme.

F5

Şeritte gezinme

Birkaç tuşa dokunarak komutlara erişme

 1. ALT tuşuna basın.

  Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir.

  Dosya sekmesindeki klavye kısayolu tuşları

 2. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucu'nda gösterilen harfe basın.

 3. Bastığınız harfe göre ek Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Giriş sekmesi etkin olduğu sırada N tuşuna basarsanız Ekle sekmesi de, bu sekmedeki gruplarla ilgili Tuş İpuçlarıyla birlikte görüntülenir.

 4. Kullanmak istediğiniz komut veya denetime ait harfe gelene kadar harflere basmayı sürdürün. Bazı durumlarda, ilk olarak komutu içeren grubun harfine basmalısınız. Örneğin, Giriş sekmesi etkinse ALT+H, F, S tuşlarına basılması sizi Yazı Tipi grubunda Boyut liste kutusuna götürür.

  Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için ALT tuşuna basın.

Fareyi kullanmadan klavyenin odağını değiştirme

Şeritle çalışırken klavye kullanmanın bir başka yolu, kullanmak istediğiniz özelliği bulana kadar odağı, sekmeler ve komutlar arasında taşımaktır. Aşağıdaki tabloda fareyi kullanmadan klavye odağını taşımaya yönelik yöntemlerden bazıları sıralanmaktadır.

Yapılacak işlem

Tuş

Şeridin etkin sekmesini seçin ve erişim tuşlarını etkinleştirin.

ALT veya F10. Belgeye geri dönmek veya erişim tuşlarını iptal etmek için bu tuşlardan istediğinize basın.

Şerit'te sırasıyla solundaki ve sağındaki başka bir sekmeye gitme.

Etkin sekmeyi bulmak için F10 tuşuna basın ve ardından SOL OK, SAĞ OK tuşlarını seçin

Şeridi gizleme veya gösterme.

CTRL+F1

Seçili komuta ait kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Pencerenin şu alanlarını seçmek için odağı taşıma:

 • Şeridin etkin sekmesi

 • Açık görev bölmeleri

 • Belgeniz

F6

Odağı, sırasıyla ileri veya geriye doğru Şerit üstündeki komutlarda taşıma.

SEKME, SHIFT+SEKME

Şerit üstündeki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa gitme.

AŞAĞI OK, YUKARI OK, SOL OK, SAĞ OK

Şerit'te seçili olan komut veya denetimi etkinleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Şerit'te seçili olan menü veya galeriyi açma.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Değeri değiştirebilmeniz için Şeritteki komut veya denetimi etkinleştirme.

ENTER

Şerit üstünde bulunan denetimdeki bir değeri değiştirme işlemini tamamlama ve odağı belgeye geri taşıma.

ENTER

Şeritte seçili olan komut veya denetim hakkında yardım alma. (Seçili komutla ilgili yardım konusu yoksa, bunun yerine program hakkında Genel yardım konusu görüntülenir.)

F1

PowerPoint'teki genel görevler

<c0>Yeni sunu oluşturma:</c0> Ctrl+N

Bölmeler arasında hareket etme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Normal görünümün bölmeleri arasında saat yönünde hareket etme.

F6

Normal görünümün bölmeleri arasında saat yönünün tersine hareket etme.

SHIFT+F6

Normal görünümünde Anahat ve Slaytlar bölmesinin Slaytlar ve Anahat sekmeleri arasında geçiş yapma.

CTRL+SHIFT+SEKME

Ana hatta çalışma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Paragrafı yükseltme.

ALT+SHIFT+SOL

Paragrafı indirgeme.

ALT+SHIFT+SAĞ OK

Seçilen paragrafları yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI

Seçilen paragrafları aşağı taşıma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI

1 numaralı başlık düzeyini gösterme.

ALT+SHIFT+1

Başlığın altındaki metni genişletme.

ALT+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Başlığın altındaki metni daraltma.

ALT+SHIFT+EKSİ İŞARETİ

Şekiller, resimler, kutular, nesneler ve WordArt ile çalışma

Şekil ekleme

 1. Şekiller'i seçmek için sırasıyla ALT tuşuna ve N, S, H harflerine basıp bırakın.

 2. Şekil kategorileri arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın ve istediğiniz şekli seçin.

 3. Seçtiğiniz şekli eklemek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.

Metin kutusu ekleme

 1. ALT tuşuna basıp bırakın, N tuşuna, ardından da X tuşuna basın.

 2. Metin kutusu eklemek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.

Nesne ekleme

 1. Nesne seçmek için önce ALT, sonra N, sonra J tuşlarına basıp bırakın.

 2. Nesneler üzerinde ok tuşlarını kullanarak hareket edin.

 3. İstediğiniz nesneyi eklemek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.

WordArt Ekleme

 1. WordArt'ı seçmek için sırasıyla ALT tuşunu ve N, W tuşlarını basıp bırakın.

 2. İstediğiniz WordArt stilini seçmek için ok tuşlarını kullanın, sonra ENTER tuşuna basın.

 3. İstediğiniz metni yazın.

Şekil seçme

İmleciniz metin içindeyse, ESC tuşuna basın.

 • Tek bir şekil seçmek için, seçmek istediğiniz nesnenin üzerinde boyutlandırma tutamaçları belirene kadar öne doğru gezinmek için SEKME tuşuna (veya geriye doğru gezinmek için SHIFT+SEKME tuşlarına) basın.

 • Birden çok öğe seçmek için seçim bölmesini kullanın.

Şekilleri, resimleri ve WordArt nesnelerini gruplandırma veya gruplandırmama

 • Şekilleri, resimleri ve WordArt nesnelerini gruplandırmak için, gruplandırmak istediğiniz öğeleri seçin ve ardından CTRL+G tuşlarına basın.

 • Grubu çözmek için, grubu seçip CTRL+SHIFT+G tuşlarına basın.

Kılavuz ve kılavuz çizgilerini gösterme ve gizleme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Izgara gösterme veya gizleme.

SHIFT+F9

Kılavuzları gösterme veya gizleme.

ALT+F9

Şeklin özniteliklerini kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz şekli öznitelikleriyle birlikte seçin.

  Şekli metniyle birlikte seçerseniz, şeklin özniteliklerine ek olarak metnin görünümünü ve stilini de kopyalayabilirsiniz.

 2. Nesne özniteliklerini kopyalamak için CTRL+SHIFT+C tuşlarına basın.

 3. Öznitelikleri kopyalamak istediğiniz nesneyi seçmek için SEKME tuşuna veya SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

 4. CTRL+SHIFT+V tuşlarına basın.

Metin ve nesne seçme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sağa doğru seçme.

SHIFT+SAĞ OK

Bir karakter sola doğru seçme.

SHIFT+SOL OK

Sözcüğün sonunu seçme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Sözcüğün başını seçme.

CTRL+SHIFT+SOL OK

Bir satır yukarıyı seçme (imleç satırın başında).

SHIFT+YUKARI

Bir satır aşağıyı seçme (imleç satırın başında).

SHIFT+AŞAĞI

Nesne seçme (nesnenin içinde metin seçili olarak).

ESC

Başka bir nesne seçme (seçili nesne olarak).

İstediğiniz nesne seçilene kadar SEKME veya SHIFT+SEKME

Bir nesne (seçili nesne olarak) içindeki metni seçme.

ENTER

Tüm nesneleri seçme.

CTRL+A (Slaytlar sekmesinde)

Tüm slaytları seçme.

CTRL+A (Slayt Sıralayıcısı görünümünde)

Tüm metni seçme.

CTRL+A (Ana hat sekmesinde)

Metni ve nesneleri silme ve kopyalama

Yapılacak işlem

Tuş

Soldan bir karakter silme.

GERİ AL

Soldan bir sözcük silme.

CTRL+GERİ AL TUŞU

Sağdan bir karakter silme.

DELETE

Sağdan bir sözcük silme.

Not: İmleç bu işi yapacağınız sözcüklerin arasında olmalıdır.

CTRL+DELETE

Seçili nesneyi veya metni kesme.

CTRL+X

Seçili nesneyi veya metni kopyalama.

CTRL+C

Kesilen veya kopyalanan nesneyi veya metni yapıştırma.

CTRL+V

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Yalnızca biçimi kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Yalnızca biçimi yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Özel Yapıştır iletişim kutusunu açma.

CTRL+ALT+V

Metinde gezinme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sola ilerleme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI OK

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

Bir sonraki başlığa veya gövde metni yer tutucusuna gitme. Slayttaki son yer tutucu ise, özgün slayt ile aynı slayt düzeninde yeni bir slayt ekler.

CTRL+ENTER

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Tablolarda gezinme ve çalışma

Yapılacak işlem

Buna basın

Bir sonraki hücreye gitme.

SEKME

Bir önceki hücreye gitme.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki satıra gitme.

AŞAĞI

Bir önceki satıra gitme.

YUKARI OK

Hücreye sekme ekleme.

CTRL+SEKME

Yeni paragraf başlatma.

ENTER

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son satırın sonunda SEKME

Bağlı veya eklenmiş nesneyi düzenleme

 1. İstediğiniz nesneyi seçmek için SEKME VEYA SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

 2. Kısayol menüsü için SHIFT+F10 tuşlarına basın.

 3. Çalışma Sayfası Nesnesi seçilene kadar AŞAĞI OK tuşunu kullanın; Düzenle'yi seçmek için SAĞ OK tuşuna ve ENTER tuşuna basın.

  Not: Kısayol menüsündeki komutun adı eklenmiş veya bağlı nesnenin türüne bağlıdır. Örneğin, eklenmiş Microsoft Office Excel çalışma sayfasında Çalışma Sayfası Nesnesi varken, eklenmiş Microsoft Office Visio Çizimi'nde Visio Nesnesi komutu vardır.

Karakter ve paragraf biçimlendirme ve hizalama

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Not: Bu klavye kısayollarını kullanmak amacıyla, önce değiştirmek istediğiniz metni seçmeniz gerekir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+SHIFT+Y

Yazı tipi boyutunu büyütür.

CTRL+.

Yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+K

Karakter biçimleri uygulama

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Karakter biçimlendirmesini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+T

Cümleler arasındaki küçük ve büyük harfleri değiştirme.

SHIFT+F3

Kalın biçimlendirme uygulama.

CTRL+K

Alt çizgi uygulama.

CTRL+SHIFT+A

İtalik biçimlendirme uygulama.

CTRL+I

Alt simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

CTRL+EŞİTTİR İŞARETİ

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

CTRL+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Alt simge veya üst simge gibi el ile karakter biçimlendirmesini kaldırma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Köprü ekleme.

CTRL+ALT+K

Metin biçimlerini kopyalama

Yapılacak işlem

Tuş

Biçimleri kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Biçimleri yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Paragrafları hizalama

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı ortalama.

CTRL+E

Paragrafı iki yana yaslama.

CTRL+D

Paragrafı sola yaslama.

CTRL+L

Paragrafı sağa yaslama.

CTRL+R

Sunuyu çalıştırma

Sununuzu Slayt Gösterisi görünümünde çalıştırırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Slayt gösterisi kısayolları

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Sunuyu en başından başlatma.

F5

Sonraki animasyonu gerçekleştirme veya bir sonraki slayda ilerleme.

N, ENTER, PAGE DOWN, SAĞ, AŞAĞI veya ARA ÇUBUĞU

Önceki animasyonu gerçekleştirme veya önceki slayda dönme.

P, PAGE UP, SOL, YUKARI veya GERİ AL TUŞU

Slayt numarasına gitme.

numara+ENTER

Siyah bir ekran görüntüleme veya siyah bir ekrandan sunuya dönme.

B veya NOKTA

Beyaz bir ekran görüntüleme veya beyaz bir ekrandan sunuya dönme.

W veya VİRGÜL

Otomatik sunumu durdurma veya yeniden başlatma.

S

Bir sunuyu tamamlama.

ESC veya KISA ÇİZGİ

Ekran açıklamalarını silme

E

Sonraki slayt gizlenmişse, bir sonrakine gitme.

H

Prova yaparken yeni zamanlamalar ayarlama.

T

Prova yaparken başlangıçtaki zamanlamaları kullanma.

O

Prova yaparken ilerlemek için fare tıklatma işlevini kullanma.

M

Slayt anlatımını veya zamanlamasını yeniden kaydetme.

R

İlk slayda dönme.

Sağ ve Sol Fare düğmelerini 2 saniye süreyle basılı tutun.

Ok işaretçisini gösterme veya gizleme

A veya =

İşaretçiyi kalem haline getirme.

CTRL+P

İşaretçiyi ok haline getirme.

CTRL+A

İşaretçiyi silgi haline getirme.

CTRL+E

Mürekkep işaretlemesini gösterme veya gizleme

CTRL+M

İşaretçi ve gezinti düğmesini hemen gizleme.

CTRL+H

İşaretçi ve gezinti düğmesini 15 saniye boyunca gizleme.

CTRL+SHIFT+A

Tüm Slaytlar iletişim kutusunu gösterme.

CTRL+S

Bilgisayar görev çubuğunu gösterme.

CTRL+T

Kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Slayt üzerindeki ilk veya bir sonraki köprüye ilerleme.

SEKME

Slayt üzerindeki en son veya bir önceki köprüye gitme.

SHIFT+SEKME

Seçilen köprüye ilişkin "fare tıklatma" davranışını gerçekleştirme.

Bir köprü seçili iken ENTER

Sunu sırasında medya kısayolları

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Medya kayıttan yürütmeyi durdurma

ALT+Q

Yürüt ve duraklat arasında geçiş yapma

ALT+P

Sonraki yer işaretine gitme

ALT+END

Önceki yer işaretine gitme

ALT+HOME

Ses düzeyini artırma

ALT+Yukarı

Ses düzeyini azaltma

ALT+Aşağı

İleri doğru arama

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Geriye doğru arama

ALT+SHIFT+PAGE UP

Sesi kapatma

ALT+U

Denetimlerin listesini görmek için slayt gösterisi sırasında F1 tuşuna basabilirsiniz.

Web sunularına göz atma

Aşağıdaki tuşlar, Microsoft Internet Explorer 4.0 veya sonraki sürümlerde Web sununuzu görüntülemek içindir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Web sunusu, Adres çubuğu ve Bağlantılar çubuğunda köprüler üzerinden ileriye gitme.

SEKME

Web sunusu, Adres çubuğu ve Bağlantılar çubuğunda köprüler üzerinden geriye gitme.

SHIFT+SEKME

Seçilen köprüye ilişkin "fare tıklatma" davranışını gerçekleştirme.

ENTER

Sonraki slayda geçme.

ARA ÇUBUĞU

Seçim bölmesi özelliğini kullanma

Seçim bölmesinde aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın.

Seçim bölmesini başlatmak için sırasıyla Alt, H, S, L ve P tuşlarına basın.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Odak ile farklı bölmeler arasında geçiş yapma.

F6

İçerik menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Odağı tek bir öğe veya gruba taşıma.

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Bir öğedeki odağı kendi üst grubuna taşıma.

SOL OK

Bir gruptaki odağı bu grubun ilk öğesine taşıma.

SAĞ OK

Odaklanan bir grubu ve tüm alt gruplarını genişletme.

* (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odaklanan bir grubu genişletme.

+ (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odaklanan bir grubu daraltma.

- (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odağı bir öğeye taşıma ve bu öğeyi seçme.

SHIFT+YUKARI OK veya SHIFT+AŞAĞI OK

Odaklanmış bir öğeyi seçme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Odaklanan bir öğe seçimini iptal etme.

SHIFT+ARA ÇUBUĞU veya SHIFT+ENTER

Seçilen bir öğeyi ileri taşıma.

CTRL+SHIFT+F

Seçilen bir öğeyi geriye taşıma.

CTRL+SHIFT+B

Odaklanan bir öğeyi gösterme veya gizleme.

CTRL+SHIFT+S

Odaklanan bir öğeyi yeniden adlandırma.

F2

Seçim bölmesindeki klavye odağı ile ağaç görünümü ve Tümünü Göster ve Tümünü Gizle düğmeleri arasında geçiş yapma.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Tüm grupları daraltma.

Not: Kısayolun kullanılması için odağın, Seçim bölmesinin ağaç görünümünde olması gerekir.

ALT+SHIFT+1

Tüm grupları genişletme.

ALT+SHIFT+9

Office PowerPoint 2007 uygulamasında menü öğelerine, kayıtlı makrolara ve Visual Basic for Applications (VBA) koduna özel klavye kısayolları atamak için PowerPoint için OfficeOne Eklentileri bağlantısında bulabileceğiniz PowerPoint Kısayol Yöneticisi gibi üçüncü taraf bir eklenti kullanmalısınız.

Bu konuyu yazdırmak isterseniz, Tümünü Göster öğesini seçmek için SEKME tuşuna basın, ENTER tuşuna basın ve ardından CTRL+P tuşlarına basın.

Hızlı bağlantılar

Çevrimiçi Yardım

Office temel bilgileri

Şeritte gezinme

PowerPoint'te sık kullanılan görevler

Çevrimiçi Yardım

Yardım penceresini kullanmak için klavye kısayolları

Yardım penceresi Office Yardımı içeriğinin tümüne erişim sağlar. Yardım penceresi, konuları ve başka Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Yapılacak işlem

Tuş

Yardım penceresini açma.

F1

Yardım penceresini kapatma.

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

PowerPoint Giriş sayfasına gitme.

ALT+HOME

Yardım penceresinde sonraki öğeyi seçme.

SEKME

Yardım penceresinde bir önceki öğeyi seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili nesne için gerçekleştirme.

ENTER

Yardım penceresinin PowerPoint Yardımı’na Gözat bölümünde, sırasıyla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

SEKME, SHIFT+SEKME

Yardım penceresinin PowerPoint Yardımı’na Gözat bölümünde, sırasıyla seçili öğeyi genişletme veya daraltma.

ENTER

Sonraki gizli metni veya köprüyü seçme (bir konunun üstündeki Tümünü Göster veya Tümünü Gizle dahil).

SEKME

Önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için gerçekleştirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL veya GERİ AL TUŞU

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı küçük miktarlarda kaydırma.

YUKARI, AŞAĞI

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı büyük miktarlarda kaydırma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Yardım penceresi için komut menüsü görüntüleme. Bu, yardım penceresinin etkin odağı olmasını gerektirir (Yardım penceresinin içini tıklatın).

SHIFT+F10

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

Not: İmleç geçerli Yardım konusunda değilse önce F6 tuşuna ve sonra CTRL+P tuşlarına basın.

CTRL+P

Bağlantı durumunu değiştirme. F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir.

F6 (odak Aranacak sözcükleri yazın kutusuna gelene kadar), SEKME; AŞAĞI OK

Aranacak sözcükleri yazın kutusuna metin yazın. F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir.

F6

Yardım penceresinin bölümleri arasında geçiş yapma; örneğin, araç çubuğu, Aranacak sözcükleri yazın kutusu ve Arama listesi arasında geçiş yapma.

F6

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, sırayla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

YUKARI, AŞAĞI

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, seçili öğeyi sırayla genişletme veya daraltma.

SOL, SAĞ

Office temel bilgileri

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Sonraki pencereye geçme.

ALT+SEKME

Önceki pencereye geçme.

ALT+SHIFT+SEKME

Etkin Pencereyi kapatma.

CTRL+W veya CTRL+F4

Ekran boyutuna getirdikten etkin pencerenin boyutunu geri yükleme.

CTRL+F5

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesi konumuna gitme (saat yönünde). F6 tuşuna birkaç kez basmanız gerekebilir.

Not: F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, ALT tuşuna basarak odağı Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminde yer alan Şeride getirin ve CTRL+SEKME tuşlarına basarak görev bölmesine gidin. Şerit, yeni Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi içinde yer alır. İhtiyacınız olan tüm komutları kolayca bulabilmeniz için, birçok menü veya araç çubuğu yerine tek bir konum sağlar.

F6

Program penceresindeki bir bölmeden diğerine gitme (saat yönünün tersine).

SHIFT+F6

Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçme.

CTRL+F6

Önceki pencereye geçme.

CTRL+SHIFT+F6

Bir belge penceresi ekranı kaplamamış durumdayken, Taşı komutunu çalıştırma (pencerenin Denetim menüsünde). Ok tuşlarını kullanarak pencereyi taşıyın ve bittiğinde ESC tuşuna basın.

CTRL+F7

Bir belge penceresi ekranı kaplamamış durumdayken, Boyut komutunu çalıştırma (pencerenin Denetim menüsünde). Ok tuşlarını kullanarak pencereyi yeniden boyutlandırın ve bittiğinde ESC tuşuna basın.

CTRL+F8

Pencereyi simge durumuna küçültme (yalnızca bazı Microsoft Office programlarında çalışır).

CTRL+F9

Seçili pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme.

CTRL+F10

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

PRINT SCREEN

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

ALT+PRINT SCREEN

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yazı tipini değiştirme.

CTRL+SHIFT+F

Yazı tipi boyutunu değiştirme.

CTRL+SHIFT+P

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+<

Metnin veya hücrelerin içinde hareket etme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir karakter sola ilerleme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI OK

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI OK

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

Microsoft Office PowerPoint'te bir sonraki başlığa veya gövde metni yer tutucusuna gitme. Bu slayttaki son yer tutucu ise, özgün slayt ile aynı slayt düzeninde yeni bir slayt ekler.

CTRL+ENTER

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Bulma ve değiştirme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bul iletişim kutusunu açma.

CTRL+F

Değiştir iletişim kutusunu açma.

CTRL+H

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Tablolarda hareket etme ve çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

SEKME

Bir önceki hücreye gitme.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki satıra gitme.

AŞAĞI

Bir önceki satıra gitme.

YUKARI OK

Hücreye sekme ekleme.

CTRL+SEKME

Yeni paragraf başlatma.

ENTER

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son satırın sonunda SEKME

Görev bölmelerine erişim ve bunların kullanımı

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Program penceresindeki başka bir bölmeden bir görev bölmesi gitme (saat yönünde). F6 tuşuna birçok kez basmanız gerekebilir.

F6

Görev bölmesi etkin olduğunda, görev bölmesindeki sonraki veya önceki seçeneği sırasıyla seçme.

SEKME, SHIFT+SEKME

Görev bölmesi menüsünde tüm komut kümesini görüntüleme.

CTRL+AŞAĞI

Seçili alt menüde seçenekler arasında hareket etme; bir iletişim kutusundaki seçenekler grubunda belirli seçenekler arasında hareket etme.

AŞAĞI veya YUKARI

Seçili menüyü açma veya seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Bir kısayol menüsünü açma; seçili galeri öğesiyle ilgili açılan menüyü açma.

SHIFT+F10

Menü veya alt menü görünürken, menüde veya alt menüde sırasıyla ilk ya da son komutu seçme.

HOME, END

Seçili galeri listesinde, sırasıyla aşağı veya yukarı kaydırma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Seçili galeri listesinin sırasıyla üst veya alt kısmına gitme.

HOME, END

Görev bölmesini kapatma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU, C

Panoyu açma.

ALT+H, F, O

Görev bölmesini kapatma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. Görev bölmesi menüsünü açmak için CTRL + Ara çubuğu tuşlarına basın.

 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter'a basın.

Görev bölmesini taşıma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. Görev bölmesi menüsünü açmak için CTRL + Ara çubuğu tuşlarına basın.

 3. Ok tuşlarını kullanarak Taşı'yı seçin ve Enter tuşuna basın.

  Görev PowerPoint penceresine sabitlenmişse, CTRL tuşuna basın ve ardından 4.

 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini istediğiniz yere getirin ve ENTER tuşuna basın. 

Kayan görev bölmesini yeniden yerleştirmek için, sağ ok veya sol ok tuşunu kullanarak kayan bölmeyi% z0z_ penceresinin sağ veya sol kenarına taşıyın. 

Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

(Arka planı Biçimlendir gibi) bazı görevler bölmeleri (örneğin, Tasarım Fikirleri), diğer bir deyişle tasarım fikirleri gibi yeniden boyutlandırılabilir.)  

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. Görev bölmesi menüsünü açmak için CTRL + Ara çubuğu tuşlarına basın.

 3. Ok tuşlarını kullanarak Boyut'u seçin ve Enter tuşuna basın.

 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini yeniden boyutlandırın ve Enter tuşuna basın.

  Görev bölmesi PowerPoint penceresine sabitindeyken, bu tuşları kullanın:

  Yapılacak işlem

  Basılan tuş

  Görev bölmesini genişletme

  Sol ok

  Görev bölmesini daraltma

  Right arrow

  Görev bölmesi kayan pencere olduğunda bu tuşları kullanın:

  Yapılacak işlem

  Basılan tuş

  Görev bölmesini genişletme

  Right arrow

  Görev bölmesini daraltma

  Sol ok

  Görev bölmesini uzatın

  Aşağı ok

  Görev bölmesini kısaltma

  Yukarı ok

Akıllı etiketlere erişme ve akıllı etiketleri kullanma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Akıllı etiketin menüsünü veya iletisini görüntüler. Birden çok akıllı etiket varsa, sonraki akıllı etikete geçer ve onun menüsünü veya iletisini görüntüler.

ALT+SHIFT+F10

Akıllı etiket menüsünde bir sonraki öğeyi seçme.

AŞAĞI OK

Akıllı etiket menüsünde bir önceki öğeyi seçme.

YUKARI OK

Akıllı etiket menüsünde seçili öğenin eylemini gerçekleştirme.

ENTER

Akıllı etiket menüsünü veya iletisini kapatma.

ESC

İpuçları

 • Akıllı etiket göründüğünde ses ile uyarılmayı isteyebilirsiniz. Sesli ipuçlarını dinlemek için, ses kartınızın olması gerekir. Bilgisayarınızda da Microsoft Office Sounds yüklenmiş olmalıdır.

 • World Wide Web erişiminiz varsa Microsoft Office Online Web sitesinden Microsoft Office Sounds'u yükleyebilirsiniz. Ses dosyalarını yükledikten sonra, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 veya Microsoft Office Word 2007 uygulamasında aşağıdakileri yapın:

  1. Microsoft Office düğmesi düğme resmi Için alt + F tuşlarına ve sonra da program seçenekleriiçin ı harfine basın.

  2. A tuşuna basarak Gelişmiş'e gidin veya bu seçeneği bulmak için YUKARI OK veya AŞAĞI OK tuşlarına basın.

  3. Gelişmiş kategorisinin Genel başlığı altında, ALT+F tuşlarına basarak Sesli olarak uyar onay kutusunu seçin, Tamam düğmesine ulaşana kadar SEKME tuşuna basın ve sonra da ENTER tuşuna basın.

   Not: Bu onay kutusunu seçtiğinizde veya temizlediğinizde, bu ayar ses desteği olan tüm Office programlarını etkiler.

Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

 1. görev bölmesi, ek komut menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 2. Boyutlandır komutunu seçmek için AŞAĞI OK tuşunu kullanın ve daha sonra ENTER tuşuna basın.

 3. Görev bölmesini yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Bir kerede bir piksel yeniden boyutlandırmak için CTRL+ ok tuşlarını kullanın.

Not: Yeniden boyutlandırmayı bitirdiğinizde ESC tuşuna basın.

İletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SHIFT+SEKME

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme.

CTRL+SEKME

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme.

CTRL+SHIFT+SEKME

Seçili aşağı açılır listeyi açma.

ALT+AŞAĞI OK

Kapalı ise listeyi açma ve listedeki bir seçeneğe gitme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşma.

Ok tuşları

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme.

ARA ÇUBUĞU

Seçeneği belirleme; onay kutusunu işaretleme veya temizleme.

ALT+ seçenekte altı çizili harf

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ENTER

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, kullanıcı adınız veya klasör yolu gibi bir girdiyi yazdığınız veya yapıştırdığınız boş bir kutudur.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Sırasıyla, bir karakter sola veya sağa doğru gitme.

SOL OK, SAĞ OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Bir karakter soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SOL

Bir karakter sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SAĞ

Bir sözcük soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SOL

Bir sözcük sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SAĞ

İmleçten girişin başlangıcına kadar seçme.

SHIFT+HOME

İmleçten girişin sonuna kadar seçme.

SHIFT+END

ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Önceki klasöre gitme. düğme görüntüsü

ALT+1

Bir düzey yukarı Düğme resmi düğmesi: açık klasörün bir düzey yukarısındaki klasörü açar.

ALT+2

Silme Resim yazısı 4 düğmesi: Seçili klasörü veya dosyayı silme.

ALT+3 veya DELETE

Yeni klasör oluşturma düğme görüntüsü düğmesi: yeni klasör oluşturur.

ALT+4

Görünümler düğme görüntüsü düğmesi: kullanılabilir klasör görünümleri arasında geçiş yapma.

ALT+5

Araçlar düğmesi: Araçlar menüsünü görüntüleme.

ALT+L

Klasör veya dosya gibi seçilen bir öğe için kısayol menüsü görüntüleme.

SHIFT+F10

İletişim kutusunun içindeki seçenekler veya alanlar arasında geçiş yapma.

SEKME

Konumlistesini açma.

F4 veya ALT+I

Dosya listesini yenileme.

F5

Şeritte gezinme

Birkaç tuşa dokunarak komutlara erişme

 1. ALT tuşuna basın.

  Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir. Aşağıdaki örnek Microsoft Office Word'den alınmıştır.

  Klavye İpuçları görüntülenen Şerit

 2. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucu'nda gösterilen harfe basın.

 3. Bastığınız harfe göre ek Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Giriş sekmesi etkin olduğu sırada N tuşuna basarsanız Ekle sekmesi de, bu sekmedeki gruplarla ilgili Tuş İpuçlarıyla birlikte görüntülenir.

 4. Kullanmak istediğiniz komut veya denetime ait harfe gelene kadar harflere basmayı sürdürün. Bazı durumlarda, ilk olarak komutu içeren grubun harfine basmalısınız. Örneğin, ALT+H, F, S tuşlarına basılması sizi Yazı Tipi grubunda Boyut liste kutusuna götürür.

  Not: Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için ALT tuşuna basın.

Fareyi kullanmadan klavyenin odağını değiştirme

Şeritle çalışırken klavye kullanmanın bir başka yolu, kullanmak istediğiniz özelliği bulana kadar odağı, sekmeler ve komutlar arasında taşımaktır. Aşağıdaki tabloda fareyi kullanmadan klavye odağını taşımaya yönelik yöntemlerden bazıları sıralanmaktadır.

Yapılacak işlem

Tuş

Şeridin etkin sekmesini seçin ve erişim tuşlarını etkinleştirin.

ALT veya F10. Belgeye geri dönmek veya erişim tuşlarını iptal etmek için bu tuşlardan istediğinize basın.

Şerit'te sırasıyla solundaki ve sağındaki başka bir sekmeye gitme.

Etkin sekmeyi bulmak için F10 tuşuna basın ve ardından SOL OK, SAĞ OK tuşlarını seçin

Şeridi gizleme veya gösterme.

CTRL+F1

Seçili komuta ait kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Pencerenin şu alanlarını seçmek için odağı taşıma:

 • Şeridin etkin sekmesi

 • Açık görev bölmeleri

 • Belgeniz

F6

Odağı, sırasıyla ileri veya geriye doğru Şerit üstündeki komutlarda taşıma.

SEKME, SHIFT+SEKME

Şerit üstündeki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa gitme.

AŞAĞI OK, YUKARI OK, SOL OK, SAĞ OK

Şerit'te seçili olan komut veya denetimi etkinleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Şerit'te seçili olan menü veya galeriyi açma.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Değeri değiştirebilmeniz için Şeritteki komut veya denetimi etkinleştirme.

ENTER

Şerit üstünde bulunan denetimdeki bir değeri değiştirme işlemini tamamlama ve odağı belgeye geri taşıma.

ENTER

Şeritte seçili olan komut veya denetim hakkında yardım alma. (Seçili komutla ilgili yardım konusu yoksa, bunun yerine program hakkında Genel yardım konusu görüntülenir.)

F1

PowerPoint'te sık kullanılan görevler

<c0>Yeni sunu oluşturma:</c0> Ctrl+N

Bölmeler arasında hareket etme

Yapılacak işlem

Tuş

Normal görünümün bölmeleri arasında saat yönünde hareket etme.

F6

Normal görünümün bölmeleri arasında saat yönünün tersine hareket etme.

SHIFT+F6

Normal görünümünde Anahat ve Slaytlar bölmesinin Slaytlar ve Anahat sekmeleri arasında geçiş yapma.

CTRL+SHIFT+SEKME

Ana hatta çalışma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Paragrafı yükseltme.

ALT+SHIFT+SOL

Paragrafı indirgeme.

ALT+SHIFT+SAĞ OK

Seçilen paragrafları yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI

Seçilen paragrafları aşağı taşıma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI

1 numaralı başlık düzeyini gösterme.

ALT+SHIFT+1

Başlığın altındaki metni genişletme.

ALT+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Başlığın altındaki metni daraltma.

ALT+SHIFT+EKSİ İŞARETİ

Şekiller, resimler, kutular, nesneler ve WordArt ile çalışma

Şekil ekleme

 1. Şekiller'i seçmek için sırasıyla ALT tuşuna ve N, S, H harflerine basıp bırakın.

 2. Şekil kategorileri arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın ve istediğiniz şekli seçin.

 3. Seçtiğiniz şekli eklemek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.

Kutu ekleme

 1. ALT tuşuna basıp bırakın, ardından da N tuşuna basın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda yer alan Metin Kutusu'na gitmek için SEKME tuşuna basın.

 3. Metin kutusu eklemek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.

Nesne ekleme

 1. Nesne seçmek için önce ALT, sonra N, sonra J tuşlarına basıp bırakın.

 2. Nesneler üzerinde ok tuşlarını kullanarak hareket edin.

 3. İstediğiniz nesneyi eklemek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.

WordArt Ekleme

 1. WordArt'ı seçmek için sırasıyla ALT tuşunu ve N, W tuşlarını basıp bırakın.

 2. İstediğiniz WordArt stilini seçmek için ok tuşlarını kullanın, sonra ENTER tuşuna basın.

 3. İstediğiniz metni yazın.

Şekil seçme

Not: İmleciniz metin içindeyse, ESC tuşuna basın.

 • Tek bir şekil seçmek için, seçmek istediğiniz nesnenin üzerinde boyutlandırma tutamaçları belirene kadar öne doğru gezinmek için SEKME tuşuna (veya geriye doğru gezinmek için SHIFT+SEKME tuşlarına) basın.

 • Birden çok öğe seçmek için seçim bölmesini kullanın.

Şekilleri, resimleri ve WordArt nesnelerini gruplandırma veya gruplandırmama

 • Şekilleri, resimleri ve WordArt nesnelerini gruplandırmak için, gruplandırmak istediğiniz öğeleri seçin ve ardından CTRL+G tuşlarına basın.

 • Grubu çözmek için, grubu seçip CTRL+SHIFT+G tuşlarına basın.

Kılavuz ve kılavuz çizgilerini gösterme ve gizleme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Izgara gösterme veya gizleme.

SHIFT+F9

Kılavuzları gösterme veya gizleme.

ALT+F9

Şeklin özniteliklerini kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz şekli öznitelikleriyle birlikte seçin.

  Şekli eklenmiş metinle birlikte seçerseniz, şeklin özniteliklerine ek olarak metnin görünümünü ve stilini de kopyalayabilirsiniz.

 2. Nesne özniteliklerini kopyalamak için CTRL+SHIFT+C tuşlarına basın.

 3. Öznitelikleri kopyalamak istediğiniz nesneyi seçmek için SEKME tuşuna veya SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

 4. CTRL+SHIFT+V tuşlarına basın.

Metin ve nesne seçme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sağa doğru seçme.

SHIFT+SAĞ OK

Bir karakter sola doğru seçme.

SHIFT+SOL OK

Sözcüğün sonunu seçme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Sözcüğün başını seçme.

CTRL+SHIFT+SOL OK

Yukarıdan bir satır seçme.

SHIFT+YUKARI

Aşağıdan bir satır seçme.

SHIFT+AŞAĞI

Bir nesne (nesnenin içinde metin seçili olarak) seçme.

ESC

Bir nesne (seçili nesne olarak) seçme.

İstediğiniz nesne seçilene kadar SEKME veya SHIFT+SEKME

Bir nesne (seçili nesne olarak) içindeki metni seçme.

ENTER

Tüm nesneleri seçme.

CTRL+A (Slaytlar sekmesinde)

Tüm slaytları seçme.

CTRL+A (Slayt Sıralayıcısı görünümünde)

Tüm metni seçme.

CTRL+A (Ana hat sekmesinde)

Metni ve nesneleri silme ve kopyalama

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Soldan bir karakter silme.

GERİ AL

Soldan bir sözcük silme.

CTRL+GERİ AL TUŞU

Sağdan bir karakter silme.

DELETE

Sağdan bir sözcük silme.

CTRL+DELETE

Seçilen nesneyi kesme.

CTRL+X

Seçili nesneyi kopyalama.

CTRL+C

Kesilen veya kopyalanan nesneyi yapıştırma.

CTRL+V

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Yalnızca biçimi kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Yalnızca biçimi yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Özel yapıştırma.

CTRL+ALT+V

Metinde gezinme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir karakter sola ilerleme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI OK

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

Bir sonraki başlığa veya gövde metni yer tutucusuna gitme. Slayttaki son yer tutucu ise, özgün slayt ile aynı slayt düzeninde yeni bir slayt ekler.

CTRL+ENTER

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Tablolarda gezinme ve çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

SEKME

Bir önceki hücreye gitme.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki satıra gitme.

AŞAĞI

Bir önceki satıra gitme.

YUKARI OK

Hücreye sekme ekleme.

CTRL+SEKME

Yeni paragraf başlatma.

ENTER

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son satırın sonunda SEKME

Bağlı veya eklenmiş nesneyi düzenleme

 1. İstediğiniz nesneyi seçmek için SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

 2. Kısayol menüsü için SHIFT+F10 tuşlarına basın.

 3. AŞAĞI OK tuşuna basarak Çalışma Sayfası Nesnesi'ni seçin ve sonra da Düzenle'yi seçin.

Karakter ve paragraf biçimlendirme ve hizalama

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+SHIFT+F

Yazı tipi boyutunu değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+SHIFT+P

Yazı tipi boyutunu büyütür.

CTRL+.

Yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+K

Karakter biçimleri uygulama

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Karakter biçimlendirmesini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+T

Cümleler arasındaki küçük ve büyük harfleri değiştirme.

SHIFT+F3

Kalın biçimlendirme uygulama.

CTRL+K

Alt çizgi uygulama.

CTRL+SHIFT+A

İtalik biçimlendirme uygulama.

CTRL+I

Alt simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

CTRL+EŞİTTİR İŞARETİ

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

CTRL+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Alt simge veya üst simge gibi el ile karakter biçimlendirmesini kaldırma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Köprü ekleme.

CTRL+ALT+K

Metin biçimlerini kopyalama

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Biçimleri kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Biçimleri yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Paragrafları hizalama

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı ortalama.

CTRL+E

Paragrafı iki yana yaslama.

CTRL+D

Paragrafı sola yaslama.

CTRL+L

Paragrafı sağa yaslama.

CTRL+R

Sunuyu çalıştırma

Sununuzu tam ekran modunda çalıştırırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Sunuyu en başından başlatma.

F5

Sonraki animasyonu gerçekleştirme veya bir sonraki slayda ilerleme.

N, ENTER, PAGE DOWN, SAĞ, AŞAĞI veya ARA ÇUBUĞU

Önceki animasyonu gerçekleştirme veya önceki slayda dönme.

P, PAGE UP, SOL, YUKARI veya GERİ AL TUŞU

Slayt numarasına gitme.

numara+ENTER

Boş, siyah bir slayt görüntüleme veya boş, siyah slayttan sunuma geri dönme.

B veya NOKTA

Boş, beyaz bir slayt görüntüleme veya boş, beyaz slayttan sunuma geri dönme.

W veya VİRGÜL

Otomatik sunumu durdurma veya yeniden başlatma.

S

Bir sunuyu tamamlama.

ESC veya KISA ÇİZGİ

Ekran açıklamalarını silme

E

Sonraki slayt gizlenmişse, bir sonrakine gitme.

H

Prova yaparken yeni zamanlamalar ayarlama.

T

Prova yaparken başlangıçtaki zamanlamaları kullanma.

O

Prova yaparken ilerlemek için fare tıklama işlevini kullanma.

M

İlk slayda dönme.

1+ENTER

Gizli işaretçiyi yeniden görüntüleme veya işaretçiyi kaleme dönüştürme.

CTRL+P

Gizli işaretçiyi yeniden görüntüleme veya işaretçiyi oka dönüştürme.

CTRL+A

İşaretçi ve gezinti düğmesini hemen gizleme.

CTRL+H

İşaretçi ve gezinti düğmesini 15 saniye boyunca gizleme.

CTRL+U

Kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Slayt üzerindeki ilk veya bir sonraki köprüye ilerleme.

SEKME

Slayt üzerindeki en son veya bir önceki köprüye gitme.

SHIFT+SEKME

Seçilen köprüye ilişkin "fare tıklatma" davranışını gerçekleştirme.

Bir köprü seçili iken ENTER

İpucu: Denetimlerin listesini görmek için sunu sırasında F1 tuşuna basabilirsiniz.

Web sunularına göz atma

Aşağıdaki tuşlar, Microsoft Internet Explorer 4.0 veya sonraki sürümlerde Web sununuzu görüntülemek içindir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Web sunusu, Adres çubuğu ve Bağlantılar çubuğunda köprüler üzerinden ileriye gitme.

SEKME

Web sunusu, Adres çubuğu ve Bağlantılar çubuğunda köprüler üzerinden geriye gitme.

SHIFT+SEKME

Seçilen köprüye ilişkin "fare tıklatma" davranışını gerçekleştirme.

ENTER

Sonraki slayda geçme.

ARA ÇUBUĞU

Önceki slayda geçme.

GERİ AL

Seçim bölmesi özelliğini kullanma

Seçim bölmesinde aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Seçim bölmesini açma.

ALT, J, D, A, ve sonra P

Odağı farklı bölmelere geçirme.

F6

İçerik menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Odağı tek bir öğe veya gruba taşıma.

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Bir öğedeki odağı kendi üst grubuna taşıma.

SOL OK

Bir gruptaki odağı bu grubun ilk öğesine taşıma.

SAĞ OK

Odaklanan bir grubu ve tüm alt gruplarını genişletme.

* (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odaklanan bir grubu genişletme.

+ (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odaklanan bir grubu daraltma.

- (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odağı bir öğeye taşıma ve bu öğeyi seçme.

SHIFT+YUKARI OK veya SHIFT+AŞAĞI OK

Odaklanmış bir öğeyi seçme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Odaklanan bir öğe seçimini iptal etme.

SHIFT+ARA ÇUBUĞU veya SHIFT+ENTER

Seçilen bir öğeyi ileri taşıma.

CTRL+SHIFT+F

Seçilen bir öğeyi geriye taşıma.

CTRL+SHIFT+B

Odaklanan bir öğeyi gösterme veya gizleme.

CTRL+SHIFT+S

Odaklanan bir öğeyi yeniden adlandırma.

F2

Seçim bölmesindeki klavye odağı ile ağaç görünümü ve Tümünü Göster ve Tümünü Gizle düğmeleri arasında geçiş yapma.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Tüm grupları daraltma.

ALT+SHIFT+1

Tüm grupları genişletme.

ALT+SHIFT+9

Office PowerPoint 2007 uygulamasında menü öğelerine, kayıtlı makrolara ve Visual Basic for Applications (VBA) koduna özel klavye kısayolları atamak için PowerPoint için OfficeOne Eklentileri bağlantısında bulabileceğiniz PowerPoint Kısayol Yöneticisi gibi üçüncü taraf bir eklenti kullanmalısınız.

Ayrıca bkz.

PowerPoint sunularınızın erişilebilir olmasını sağlama

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×